0

Một số Phương pháp rèn luyện khả năng kí họa cho học sinh trung học cơ sở

18 2,783 21

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:50

. khả năng kí họa cho học sinh trung học cơ sở Bùi Thị Hình Giáo viên trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 15 Phương pháp rèn luyện khả năng kí họa cho học sinh trung học cơ sở V. Kết quả thực. Lạc Sơn - Hòa Bình 11 Phương pháp rèn luyện khả năng kí họa cho học sinh trung học cơ sở b, Cách lựa chọn vị trí khi kí hoạ Đối với học sinh khi kí hoạ thường là khi được kí hoạ các em không chú. Bình 13 Phương pháp rèn luyện khả năng kí họa cho học sinh trung học cơ sở Để khuyến khích và tạo hứng thú trong học tập. Trong quá trình kí hoạ tôi lựa chọn những bài có hướng kí hoạ tốt cho các
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số Phương pháp rèn luyện khả năng kí họa cho học sinh trung học cơ sở, Một số Phương pháp rèn luyện khả năng kí họa cho học sinh trung học cơ sở,

Từ khóa liên quan