SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH LỚP 9 TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS

20 2.1K 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:10

. việc phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong học tập lịch sử ở trường THCS 2-Thực tiễn của việc phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong học tập lịch sử ở trường THCS hiện nay . 2: 1-Những biện pháp sư phạm để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 2 -Một số bài soạn minh hoạ môn lịch sử lớp 9 Chương 1 PHầN THứ NHấT: Cơ sở lí luận của việc phát huy tính tích cực của học. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH LỚP 9 TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1 Phần mở đầu: Cùng với sự phát triển của xã hội loài người

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan