0

một số biện pháp để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sở

20 882 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2014, 14:51

Một số biện pháp để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học lịch sử trường trung học sở 1 Phần mở đầu: Cùng với sự phát triển của xã hội loài người ,cuộc cách mạng khoa học công nghệ như một luồng gió mới thổi vào và làm lay động nhiều lĩnh vực của cuộc sống .Hơn bao giờ hết con người đang đứng trước những diễn biến to lớn ,phức tạp về lịch sử xã hội và khoa học kỹ thuật .Nhiều mối quan hệ mâu thuẫn của thời đại cần được giải quyết trong đó mâu thuẫn yêu cầu ngành GD- đT nói chung và người thầy chúng ta nói riêng phải giải quyết ngay , đó là mâu thuẫn giữa quan hệ sức ép của khối lượng tri thức ngày càng tăng và sự tiếp nhận của con người giới hạn ,bởi vì sự nhận thức của con người nói chung là tuyệt đối và không giới hạn song sự thu nhận,hiểu biết kiến thức của mỗi con người đều hữu hạn và tương đối. Nhiệm vụ trên đây đã đặt ra cho người giáo viên bên cạnh việc bồi dưỡng kiến thức chuyên môn thì phải cải tiến phương pháp dạy học nâng cao chất lượng giáo dục để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới Như chúng ta đã biết ,môn lịch sử vị trí và ý nghĩa quan trọng đối với việc giáo dục thế hệ trẻ .Từ những hiểu biết về quá khứ ,hocf sinh hiểu rõ truyền thống dân tộc,tự hào với thành tựu dựng nước và giữ nước của tổ tiên ,xác định nhiệm vụ trong h iệ nn tại thái độ đúng đối với sự phát triển hợp quy luật cua tương lai. Nhưng những nhận thức .quan niệm sai lệch về vị trí ,chức năng của khoa học lịch sử và môn lịch sử trong đời sống xã hội ,trong giáo dục đã dẫn tới phương pháp nghiên cứu ,học tập không đúng làm giảm sút chất lượng của bộ môn trên nhiều mặt .Tình trạng học sinh không biết những sự kiện lịch sử bản ,phổ thông ,nhớ sai hoặc nhầm lẫn kiến thức lafhieenj tượng khá phổ biến nhiều trường học nói chung và trường THCS nói riêng Vì vậy hội nghị BCHTƯ Đảng lần thứ 2 khoá 8 đã nhấn mạnh “ Đổi mới mạnh mẽ phương pháp GD- ĐT khắc phục lối truyền thụ một chiều ,rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học .Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương pháp hiện đại vào quá trình dạy –học đảm bảo điều kiện và thời gian tự học ,tự nghiên cứu cho học sinh …” Trong việc đổi mới ,cải tiến phương pháp dạy học,việc phát huy tính tích cực của học sinh ý nghĩa rất quan trọng .Bởi vì xét cho cùng công việc giáo dục phải được tiến hành trên sở tự nhận thức,tự hành động .Giáo dục phải được thực hiện thông qua hành động và hành động của bản thân ( tư duy và thực tiễn ).Vì vậy việc khơi dậy ,phát triển ý thức,ý chí,năng lực ,bồi dưỡng ,rèn luyện phương pháp tự học là con đường phát triển tối ưu của giáo dục Qua nhiều năm giảng dạy môn lịch sử lớp 9 trường THCS đặc biệt là từ khi thực hiện thay sách giáo khoa và đổi mới phương pháp dạy học tôi nhận thấy đâymột vấn đề bổ ích về lí luận cũng như thực tiễn.Nó ý nghĩa rất lớn đối với việc nâng cao chất lượng bộ môn bởi vì đối tượng là học sing lớp 9 thì về mặt thể chất cũng như tinh thần, sự nhận thức ,năng lực tư duy …của các em đã phát triển mức độ cao hơn các em khối dưới .Nừu được khơi dậy đúng mức tính tích cực ,sự chủ động trong học tập cũng như các hoạt động khác khônh những làm cho các em thu nhận được một lượng tri thức tốt nhất cho bản thân mà còn là sở vững chắc để các em bước vào bậc THPT –nơi mà các em sẽ phải năng lực tư duy và ý thức tự học cao hơn. Từ trước tới nay đã rất nhiều người đề cập đến vấn đề phát huy tích tính cực của học sinh trong học tập lịch sử từ bậc THCS đến đại học .Tuy nhiên những vấn đề mà các nhà nghiên cứu đưa ra chỉ áp dụng vào một bậc học cụ thể mà ít đi sâu vào một khối lớp cụ thể vi vậy trong khuôn khổ bài viết này tôi chỉ xin lưu ý đến một khía cạnh gắn liền với việc giảng dạy nhiều năm môn lịch sử, đó là một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 voowis mục đích là góp một phần nhỏ bé vào việc năng cao chất lượng giảng dạy môn lịch sử nói chung và môn lịch sử lớp 9 nói riêng trường THCS nơi tôi đang giảng dạy ,đồng thời cũng là để trao đổi ,học tập kinh nghiệm của các thầy giáo ,các đồng nghiệp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cũng như phương pháp dạy học.Những vấn đề mà tôi nêu ra trên sở được trang bị những kiến thức bản nhất ,phương pháp dạy học lịch sử cũng như việc sử dụng phương pháp quan sát ,thực nghiệm phạm trường THCS Từ trước tới nay vẫn còn tồn tại một quan niệm sai lầm cho rằng người thầy giáo giỏi là người kiến thức uyên bác , một thầy giáo – từ điển bách khoa .Nừu thầy giáo chỉ làm chức năng truyền thụ kiến thức thì sẽ thực hiện phương châm “ Thầy giáo là trung tâm ‘’’ học sinh sẽ thụ động tiếp nhận kiến thức , sẽ học thuộc lòng những gì thầy giáo giảng và cho ghi cũng như trong sách đã viết. Đó chính là cách giảng dạy giáo điều,nhồi sọ biến giáo viên thành người thuyết trình ,giảng giải và học sinh thụ động tiếp nhận những điều đã nghe, đã đọc .Có nhà giáo dục đã gọi đó là cách “ Nhai kiến thức rồi mớm cho học sinh ‘’’. Chúng ta đều biết rằng việc dạy học được tiến hành trong một quá trình thống nhất gồm hai khâu tác dụng tương hỗ nhau :giảng dạyhọc tập .Cả việc giảng dạyhọc tập đều là một quá trình nhận thức ,tuân theo những quy luật nhận thức. Nhận thức trong dạy học được thể hiện trong hoạt động của giáo viên và học sinh đối với việc truyền thụ và tiếp thu một nội dung khoa học được quy định trong chương trình voới những phương pháp dạy học thích hợp ,những phương tiện hình thức cần thiết để đạt được kết quả nhất định đã đề ra. Từ lâu các nhà phạm đã nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập .Nhà giáo dục người Đức là Disterverg đã khẳng định đúng đắn rằng :Người giáo viên tồi truyền đạt chân lí ,người giáo viên giỏi dạy cách tìm ra chân lí ‘’’. Điều này nghĩa rằng người giáo viên không chỉ giới hạn công việc của mình việc đọc cho học sinh ghi chép những kiến thức sẵn,bắt các em học thuộc lòng rồi kiểm tra điều ghi nhớ của các em thu nhận được bài giảng của giáo viên hay trong sách giáo khoa .Điều quan trọng là giáo viên cung cấp cho các em những kiến thức bản (bao gồm kiến thức khoa học ,sự hiểu biết về các quy luật ,nguyên lí và các phương pháp nhận thức…) làm sở định hướng cho việc tự khám phá các kiến thức mới ,vận dụng vào học tập và cuộc sống .Vì vậy việc khơi dậy ,phát triển tri thức ,ý chí ,năng lực bồi dưỡng ,rèn luyện về học tập là con đường phát triển tối ưu của giáo dục - đó chính là con đường lấy học sinh làm trung tâm ,làm chủ thể của việc nhận thức với sự hướng dẫn, giáo dục tích cực hiệu quả của giáo viên,Điều này được thực hiện treencow sở hoạt động tích cực , tự giác của học sinh .Đây là tính ưu việt của phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh được gọi là phương pháp dạy học mới để phân biệt với phương pháp dạy học cũ hay còn gọi là kiểu dạy học truyền thống . 2 NộI DUNG Về lí luận và thực tiễn , việc phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong học tập môn lịch sử là điều cần thiết và quan trọng để nâng cao hiệu quả giáo dục.Đó chính là lí do chủ yếu để nghiên cứu vấn đề này.Nội dung gồm: Chương 1: 1-Cơ sở lí luận của việc phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong học tập lịch sử trường THCS 2-Thực tiễn của việc phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong học tập lịch sử trường THCS hiện nay Chương 2: 1-Những biện pháp phạm để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 2-Một số bài soạn minh hoạ môn lịch sử lớp 9 Chương 1 PHầN THứ NHấT: sở lí luận của việc phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học lịch sử trườngTHCS. Hiện nay nhiều quan niệm ,ý kiến khác nhau về vấn đề phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học nói chung , dạy học lịch sử nói riêng .Việc xây dựng sở lí luận là điều quan trọng trong thực tiễn dạy học bộ môn. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đối với học sinh lớp 9lớp cuối bậc THCS vì vậy mục tiêu giáo dục đặt ra đây là các em phải nắm được những kiến thức bản nhất lịch sử dân tộc cũng như lịch sử thế giới được xuyên suốt từ lớp 6 đến lớp 9 .Các em phải được rèn luyện mức độ cao hơn khả năng tự học ,tự nhận thức và hành động cũng như những tìm tòi trong tư duy ,sáng taọ . So sánh kiểu dạy học truyền thống và phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh chúng ta thấy rõ những điều khác biệt bản.Xin trích dẫn một vài ví dụ của giáo Phan Ngọc Liên để thấy rõ sự khác biệt đó. Kiểu dạy học truyền thống Phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của 1- Cung cấp nhiều sự kiện 1- Cung cấp những kiến thức bản ,được lựa chọn phù hợp với yêu cầu Trình độ của học sinh ,nhằm vào mục tiêu đào tạo được xem là tiêu chí cho chất lượng giáo dục , nhớ tốt , thuộc lòng. 2- Giáo viên là nguồn kiến thức duy nhất 2- Ngoài lời giảng của giáo viên trên l Phần lớn thời gian trên lớp dùng cho lớp , học sinh được tiếp xúc với Giáo viên giảng học sinh chỉ chăm chú những nguồn kiến thức khác : Vốn Kiến thức đã học ,kiến thức của bạn bè,trong sách giáo khoa ,tài liệu tham khảo,đồ dùng trực quan,thực tế cuộc sống. Nghe và ghi lại lời giáo viên Học sinh chăm chú nghe giảng 1 nhận thức và ghi những điều mình Tiếp nhận(kiến thức mới ,vấn đề được đặt ra ,phương pháp ) 3- Học sinh chỉ làm việc một mình 3- Học sinh ngoài việc tự làm việc Còn trao đổi ,thảo luận với các Trên lớp ,ở nhà hoặc với giáo bạn trong tổ ,trên lớp ,ngoài giơ Viên khi kiểm tra học hoặc đề xuất ý kiến ,thắc mắc Trao đổi với giáo viên 4- Việc ghi chép được đơn giản 4- Các vấn đề thu nhận ngoài ghi Hoá ,làm sao cho dễ nhớ chép còn được thể hiện các Bảng biểu ,mô hình ,các phương Tiện trực quan,qui ước ,giúp cho Học sinh trên sở nhớ ,biết để Hiểu sâu sắc và do đó nhớ kĩ , Hiểu sâu, nắm chắc các vấn đề. 5 – Các môn học chỉ dừng lại câu 5- Ngoài câu hỏi kiểm tra,bài tập Thực hành ,học sinh được tự đặt Hỏi ,bài tập,thực hành một cách vấn đề ,câu hỏi để trình bày ,trao Thụ động . Việc đánh giá kết quả đổi ,được nêu ý kiến của riêng Học tập được đo bằng trí nhớ. Mình Sự đánh giá kết quả học tập căn Cứ vào trình độ hiểu biết của Học sinh ,đòi hỏi học sinh phải Lập luận. 5- Việc học lí thuyết không gắn với 6 – Việc dạy lí thuyết để nâng cao Trình độ nhận thức của học Sinh ,làm sở để vận dụng Những kiến thức đã học vào Thực hành ,nhất là các môn thuộc khoa thực hành bộ môn và trong Học xã hội và nhân văn. cuộc sống .Qua đó củng cố , Làm phong phú kiến thức đã Học. 6- Nguồn kiến thức thu nhận của học 7- Nguồn kiến thức của học Sinh rất hạn hẹp ,thường giới hạn sinh rất phong phú ,đa dạng Bài giảng của giáo viên,sách giáo khoa, Lời nói ,tài liệu viết ,đồ Phòng thí nghiệm ,tài liệu tham khảo. dùng trực quan ,thực tế Cuộc sống.Các nguồn kiến Thức được sử dụng phù Hợp với mục đích ,yêu Cầu ,trình độ học tập. Như vậy qua so sánh hai kiểu dạy học trên thì ta thấy phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh sẽ đem lại hiệu quả cao hơn .Tuy nhiên nó đòi hỏi giáo viên và học sinh phải được “ tích cực hoá ‘’’ trong quá trình dạy- học ,phải chủ động sáng tạo . Cần phải tiếp thu những điểm bản tính nguyên tắc của cách dạy truyền thống song phải luôn luôn đổi mới , làm một cuộc cách mạng trong người dạy và người học để khắc phục sự bảo thủ , thụ động như : Giáo viên chỉ chuẩn bị giảng những điều học sinh dễ nhớ , học sinh chỉ chú trọng ghi lời giảng của giáo viên và kiến thức trong sách để trình bày lại khi kiểm tra . Phần thứ hai : Thực tiễn của việc dạy học phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong trường THCS hiện nay . Trong vài năm gần đây , bộ môn lịch sử nói chung và môn lịch sử lớp 9 nói riêng trong trường THCS đã được chú trọng hơn trước . Điều đó được thể hiện chỗ môn lịch sử được xếp ngang hàng với các môn khác như Lí , Hoá… được tổ chức thi tuyển học sinh giỏi các cấp được cung cấp thêm các trang thiết bị và tài liệu tham khảo phục vụ cho việc daỵhọc . Tuy nhiên qua hơn 10 năm giảng dạy bộ môn này tôi thấy rằng việc dạy học môn lịch sử hiện nay vẫn còn giặp rất nhiều khó khăn , trở ngại nhất là việc phát huy tính tích cực của học sinh tuy đã được phổ biến , học tập bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ nhưng kết quả đạt được không đáng là bao . Điều đó đã dẫn đến chất lượng bộ môn đối với học sinh lớp 9 khi ra trường là không cao, chưa đáp ứng được nhu cầu giáo dục và mục tiêu đào tạo đặt ra. Thực trạng của vấn đề này thể giải thích những nguyên nhân bản sau đây : Thứ nhất là vẫn tồn tại một quan niệm cố hữu cho rằng môn Lịch sử cũng như Địa lí , Kĩ thuật , Thể dục , GDCD … đều là những môn phụ . Điều này được thể hiện việc quan tâm đến chất lượng bộ môn từ cấp lãnh đạo chưa đúng mức . Theo tìm hiểu của cá nhân tôi nhiều trường không giáo viên chuyên sử mà giáo viên dạy Văn , Địa lí … thể dạy sử do đó không đáp ứng yêu cầu của bộ môn đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Thứ hai là về sở vật chất phục vụ giảng dạyhọc tập tuy đã được đầu tư nhưng vẫn còn thiếu so với yêu cầu giáo dục hiện nay . Tình trạng dạy chay vẫn còn khá phổ biến . Trong suốt quá trình học bộ môn từ lớp 6 đến lớp 9 cả thầy và trò chưa bao giờ điều kiện tham quan một di tích lịch sử vì không kinh phí . Điều đó làm cho vốn kiến thức kiến thức của các em chỉ bó gọn trong sách vở và Bài giảng . Nguyên nhân thứ ba là việc phát huy tính tích cực học tập của học sinh lớp 9 trong học tập bộ môn lịch sử còn nhiều hạn chế một phần là do chính những chế , những quy định từ cấp trên . Trong những năm trở lại đây môn lịch sứ được quan tâm nhiều hơn , đồ dùng , tài liệu học tập được cung cắp đầy đủ hơn nhưng do nhu cầu của xã hội nên học sinh ít thích học môn lịch sử . Ngoài ra cách tổ chức một số cuộc thi cử cũng còn nhiều hạn chế , đó là chỉ chú trọng về mặt kiểm tra lí thuyết mà coi nhẹ bài tập thực hành , không chú ý đến việc phát triển năng lực sáng tạo . Cuối cùng điều quan trọng là ý thức trách nhiệm của mỗi giáo viên . Sự nguy hại của việc thi gì học lấy ‘’’ làm cho học vấn của học sinh bị què quặt , thiếu toàn diện . .Tình trạng mù lịch sử hiện nay không ít học sinh là hậu quả tất yếu của việc học lệch , không toàn diện . Đó là chưa kể đến việc coi thi, chấm thi chưa nghiem túc, đúng mực nhằm đảm bảo thành tích của nhà trường , của cá nhân… làm cho kết quả học tập cua học sinh không đúng thực chất . Chương II : Yêu cầu chung : - Phương pháp dạy họcmột khoa học đồng thời cũng là một nghệ thuật . Không phương pháp nào là vạn năng thể thay thế các phương pháp khác . Vì vậy phải biết kết hợp đồng thời các phương pháp với nhau. - Bộ môn lịch sử trường THCS được giảng dạy với tư cách là môn khoa học mà đặc trưng bản của nó là học sinh không trực tiếp quan sát .Sự kiện lịch sử sở của nhận thức lịch sử . Muốn học sinh [...]... sự kiện , hiện tượng lịch sử , xem kiến thức đó phát triển tư duy nào cho học sinh PHầN THứ NHấT Các biện pháp phạm để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong học tập môn lịch sử 1 -Sử dụng SGK nhằm phát triển tư duy cho học sinh a- Sử dụng SGK để trình bày bài giảng : Sau khi soạn giáo án xong , cần nghiên cứu nội dung toàn bài trong SGK , xác định kiến thức bản của bài , hiêu rõ nội... Song để dạy được một giờ như vậy phải sự chuẩn bị rất công phu , phải biết sử dụng các phương tiện hiện đại Bản thân trong thời gian tới sẽ cố gắng để dạy theo phương pháp này Như vậy việc phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học lịch sử trường THCS là một việc làm rất quan trọng ý nghĩa lớn cần được mỗi thầy giáo , giáo quán triệt một cach sâu sắc và vận dụng sáng tạo trong. .. những kiến thức phổ thông bản của khoa học lịch sử thì trước hết phải cung cấp cho các em một hệ thống những sự kiện lịch sử bản Không khí lịch sử của giờ học phải được tạo ra bởi chính sự sống động của các sự kiện lịch sử Sự kiện đó phải được học sinh thể hiện lại một cách sinh động , cụ thể , hình ảnh Chính vì vậy các biện pháp phạm được áp dụng trong giờ lịch sử trước hết phải khôi phục... thành cho học sinh, là sự gợi ý để lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng , vừa phat huy tính tích cực hoạt động độc lập của học sinh b- Sử dụng SGK trong quá trình dạy học tên lớp : Trong giờ học, học sinh thường theo dõi bài giảng của giáo viên rồi đối chiếu , so sanh với SGK , thậm chí những em không thích ghi theo bài giảng của giáo viên mà lại chép trong SGK Vì vậy bài giảng của giáo... chuyện , nếu dễ thể cho học sinh cùng đọc hoặc một em đọc to cho cả lớp nghe để các em cảm thụ về những sự kiện , hiện tượng lịch sử trong đoạn đó c- Hướng dẫn học sinh sử dụng SGK để học nhà Đối với học sinh lớp 9 thì khả năng tự học nhà một cách độc lập đã khá cao , giáo viên cần giao nhiệm vụ cụ thể , vưà sức với các em Nếu hoàn thành tốt thì đó chính là điều kiện để tư duy của các em phát. .. giờ học là kiểm tra bài cũ , cuối giờ học là củng cố kiến thức bài học thể kiểm tra bài cũ của học sinh ngay khi - cung cấp kiến thức mới Nếu vận dụng tốt cấu trúc của giờ học sẽ tránh được sự nhàm chán , công thức mà học sinh đã biết trước khi vào giờ học - Phải xuất phát từ đối tượng cụ thể từng lớp học trong toàn khối lớp 9 để xem xét khả năng tự nhận thức của học sinh mà tìm biện pháp phát. .. dụ : Khi dạy bài “Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời ‘’’ thể cho học sinh so sánh ba tổ chức cách mạng về tổ chức , hoạt động … Một điều cần lưu ý là phải động viên , khuyến khích học sinh tham gia trả lời câu hỏi dưới nhiều hình thức như khen ngợi , đánh giá , cho điểm … 3-Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch lớp 9 để phát huy tính tích cực của học sinh Đồ dùng... trực quan nhiều loại Mỗi loại lại cách sử dụng riêng Sau đâymột số cách sử dụng bản : a- Phương pháp sử dụng hình vẽ , tranh ảnh trong sách giáo khoa Hình vẽ tranh ảnh trong SGK là một phần đồ dùng trực quan trong quá trình dạy học Từ việc quan sát , học sinh sẽ đi tới công việc của tư duy trừu tượng Thông qua quan sát miêu tả, tranh ảnh học sinh được rèn luyện kỹ năng diễn đạt , lựa... tranh ảnh lịch sử , giáo viên luyện cho các em thói quen quan sát và khả năng quan sát vật thể một cách khoa học , xem xét , phân tích , giải thích để đi đến những nét khái quát rút ra những kết luận lịch sử Ví dụ : Khi dạy bài “Hoạt động của Nguyễn ái Quốc nước ngoài ( 191 9 192 5)’’ giáo viên cho học sinh quan sát bức ảnh lãnh tụ Nguyễn ái Quốc đang phát biểu ý kiến tại đại hội Tua (12- 192 0).S au... nổi bật tính cách nhân vật để gây hứng thú cho học sinh , kích thích óc tò mò , phát triển năng lực nhận thức Từ đó làm cho các em khâm phục , học tập được đạo đức , tài năng của họ Tuy nhiên phải chọn thời gian phù hợp để đưa chân dung của nhân vật lịch sử ra Khi sử dụng , giáo viên phải phân tích ,định hướng cho học sinh , tự mình đánh giá vai trò , tính cách của nhân vật Ví dụ :Khi dạy bài “Đảng . 1 -Cơ sở lí luận của việc phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong học tập lịch sử ở trường THCS 2-Thực tiễn của việc phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong học tập lịch sử ở trường. Một số biện pháp để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sở 1 Phần mở đầu: Cùng với sự phát triển của xã hội loài người ,cuộc cách mạng khoa học công. 2: 1-Những biện pháp sư phạm để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 2 -Một số bài soạn minh hoạ môn lịch sử lớp 9 Chương 1 PHầN THứ NHấT: Cơ sở lí luận của việc phát huy tính tích cực của học
- Xem thêm -

Xem thêm: một số biện pháp để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sở, một số biện pháp để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sở,

Từ khóa liên quan