0

SKKN một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh thông qua các yếu tố hình học ở lớp 3

37 127 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2020, 19:25

A ĐẶT VẤN ĐỀ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cùng với nghiệp đổi đất nước, vai trò vị trí giáo dục Tiểu học toàn giáo dục quốc dân nhìn nhận đánh giá cách đầy đủ đắn Luật Giáo dục rõ: “Giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ để học sinh tiếp tục học trung học sở” Để thực mục tiêu đó, nghành Giáo dục tiếp tục đổi nội dung chương trình sách giáo khoa, đổi phương pháp dạy học, tăng cường sở vật chất trang thiết bị…Trong việc đổi phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh đóng vai trò quan trọng Điều đựợc thể chế hóa Luật giáo dục: “Phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh, phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, khả làm việc theo nhóm, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến học tập cho học sinh” Với tinh thần đó, năm qua, nhiều trường phổ thông đội ngũ thầy giáo, cô giáo đẩy mạnh phong trào “Đổi phương pháp dạy học” theo hướng phát huy tính tích cực học tập học sinh thu nhiều kết đáng khích lệ Tuy nhiên, nay, chuyển biến phương pháp dạy học trường tiểu học chưa khắp, tình trạng “Thầy đọc - trò chép” phổ biến làm hạn chế đáng kể chất lượng giáo dục tiểu học Nội dung chương trình sách giáo khoa Tốn Tiểu học bao gồm tuyến kiến thức như: Số học, Đại lượng đo đại lượng, giải tốn… Trong đó, yếu tố hình học chưa phải cốt lõi song phận khơng thể thiếu nội dung chương trình Dạy học yếu tố hình học giúp học sinh có biểu tượng xác số hình hình học đơn giản số đại lượng hình học thơng dụng Việc giúp học sinh hình thành biểu tượng hình học đại lượng hình học quan trọng Nó giúp cho học sinh có định hướng khơng gian, gắn liền việc học tập với sống xung quanh Dạy học yếu tố hình học giúp cho học sinh rèn luyện số kĩ thực hành, phát triển số lực trí tuệ Ngồi dạy học yếu tố hình học giúp cho học sinh tích lũy hiểu biết cần thiết cho đời sống sinh hoạt học tập Nội dung chương trình sách giáo khoa có thay đổi nên nội dung yếu tố hình học có thay đổi Nội dung chương trình nói chung; yếu tố hình học nói riêng tăng tính chủ động phát huy tính tích cực học tập học sinh Tuy nhiên trình dạy học, phần đặc điểm tâm lí nhận thức học sinh hạn chế Mặt khác tính trừu tượng yếu tố hình học…Vì trình học tập em gặp số khó khăn định nên kết học tập chưa cao…Vì việc cung cấp cho giáo viên biện pháp dạy học điều cần thiết Là giáo viên ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học, thân tơi mong muốn tìm hiểu sâu nội dung hình học tiểu học lớp Mặt khác tơi muốn nghiên cứu đề tài để tìm hiểu số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực học tập học sinh Với lí trên, tơi định chọn đề tài: “Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực học sinh thơng qua yếu tố hình học lớp 3.” MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu mục tiêu, nội dung phương pháp dạy học yếu tố hình học lớp tính tích cực nhận thức học sinh để đề xuất số biện pháp cụ thể nhằm phát huy tính tích cực học tập học sinh thơng qua dạy học yếu tố hình học lớp 3 NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu mục tiêu, nội dung phương pháp dạy học yếu tố hình học mơn Tốn lớp - Nghiên cứu đặc điểm tâm sinh lí học sinh lớp 3, nhấn mạnh tính tích cực nhận thức học sinh - Tìm hiểu thực trạng dạy học yếu tố hình học lớp để đưa số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực học tập học sinh - Thực trường để thấy hiệu biện pháp PHẠM VI NGHIÊN CỨU VÀ ÁP DỤNG 4.1 Phạm vi nghiên cứu - Mục tiêu, nội dung phương pháp dạy học yếu tố hình học lớp - Các biện pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh 4.2 Phạm vi áp dụng - Dạy học yếu tố hình học lớp CẤU TRÚC ĐỀ TÀI Chương 1: Cơ sở lí luận Chương 2: Một số biện pháp phát huy tính tích cực cho học sinh tiểu học thơng qua yếu tố hình học lớp Chương 3: Kết thực số biện pháp phát huy tính tích cực cho học sinh tiểu học thơng qua yếu tố hình học lớp trường B NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 ĐẶC ĐIỂM TÂM LÍ, SINH LÍ CỦA HỌC SINH LỚP 1.1.1 Đặc điểm sinh lí Lứa tuổi học sinh tiểu học chưa hồn thiện chức sinh lí Hệ thần kinh, hệ xương chưa phát triển tồn diện Khả kìm hãm hệ thần kinh yếu, óc hệ thần kinh phát triển mạnh dần để đến hồn thiện nên em dễ bị kích thích Vì cần ý đến đặc điểm để giúp trẻ hình thành tính chủ động, tự chủ, kiên trì, kìm hãm thân trước kích thích hồn cảnh xung quanh, biết giữ trật tự nơi công cộng lớp học 1.1.2 Đặc điểm tâm lí 1.1.2.1 Đặc điểm trình nhận thức * Tri giác: Tri giác học sinh tiểu học nói chung, lớp nói riêng mang tính đại thể, sâu vào chi tiết mang tính khơng chủ động em phân biệt đối tượng chưa xác, dễ mắc sai, có lẫn lộn Ở lớp 3, tri giác em thường gắn với hành động, với hoạt động thực tiễn * Chú ý: Ở lứa tuổi lớp 3, ý có chủ định yếu, khả điều chỉnh ý cách có ý mạnh Sự ý em đòi hỏi có động gần thúc đẩy như: điểm cao, cô giáo khen… Đồng thời việc sử dụng đồ dùng dạy học tranh ảnh, mơ hình vật thật… điều kiện quan trọng để tổ chức, hình thành ý học sinh Do ý thiếu bền vững nên em dễ quên kiến thức dẫn đến chán nản học Giáo viên cần hiểu điều để có hình thức tổ chức phương pháp dạy học phù hợp * Trí nhớ: Ở lứa tuổi này, em nhớ giữ gìn xác vật tượng cụ thể nhanh tốt định nghĩa, lời giải thích dài dòng Nhưng phần lớn em ghi nhớ máy móc, dễ nhớ mau qn Vì giáo viên cần tạo cho học sinh tâm để ghi nhớ, hướng dẫn em cách ghi nhớ học, tránh việc học vẹt, học tủ * Tư duy: Học sinh lớp 3, tư trực quan cụ thể chủ yếu, tư trừu tượng chưa phát triển Do em gặp khó khăn lĩnh hội khái niệm, định nghĩa khả khái quát hóa học sinh chưa cao Có thể thấy trẻ lớp thiếu hiểu biết mặt, thực tế sống Nhưng cần nhận thức cách đắn đầy đủ Vì khơng người tưởng trẻ em hiểu biết người lớn nên không giảng giải cặn kẽ diễn đạt vật, tượng phức tạp Cần phải hiểu học sinh tiểu học có ý thức, có tư duy, có chút kinh nghiệm sống để khai thác hợp lí q trình dạy học 1.1.2.2 Đặc điểm nhân cách học sinh tiểu học * Tính cách: Phần lớn học sinh tiểu học có học sinh lớp có nhiều nét tính cách tốt lòng vị tha, tính ham hiểu biết, tính hồn nhiên, tính trung thực, lòng thương người; hồn nhiên quan hệ với người lớn, với thầy cô giáo, bạn bè Đặc biệt tính hay “bắt chước”, giáo viên cần ý giúp học sinh bắt chước điều tốt đẹp * Nhu cầu nhận thức: Trong năm đầu bậc Tiểu học, nhu cầu nhận thức học sinh phát triển chưa rõ rệt, đặc biệt nhu cầu tìm hiểu giới xung quanh, khát vọng hiểu biết Với lớp nhu cầu gắn liền với phát nguyên nhân, quy luật… Do lớp có nhu cầu giải câu hỏi “Tại sao?”, “Thế nào” Trong trình dạy học giáo viên cần ý đặc điểm để đưa câu hỏi phù hợp Đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học nói chung, học sinh lớp nói riêng tạo điều kiên thuận lợi cho việc dạy học nói chung, dạy học nội dung yếu tố hình học nói riêng 1.2 TÍNH TÍCH CỰC NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH VÀ VIỆC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH 1.2.1 Tính tích cực Tính tích cực phẩm chất vốn có người Để tạo cái, vật chất nuôi sống thân, phát triển xã hội, người phải tích cực tham gia hoạt động lao động, hoạt động xã hội Vì để phát huy tính tích cực học sinh phải đưa em vào hoạt động hoạt động giúp em tiếp thu tri thức cần học Có nhiều quan điểm nói tính tích cực, người, ngành lại có quan điểm riêng Nhưng điểm chung lớn khái nệm tính tích cực là: Sự thay đổi bên người tác động, ảnh hưởng bên (điều kiện tự nhiên, điều kiện xã hội) Tính tích cực học tập thực chất tính tích cực nhận thức, đặc trưng khát vọng hiểu biết, cố gắng trí tuệ, khám phá nghị lực cao trình chiếm lĩnh tri thức Như vậy, tính tích cực học tập học sinh có nghĩa kiến thức, tri thức hình thành cách chủ động, có ý thức, có nỗ lực cao, có sáng tạo…Với hoạt động có tham gia trí óc, tay chân nhằm củng cố kiến thức cũ, khám phá, phát kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo cho thân vận dụng chúng vào thực tiễn 1.2.2 Biểu tính tích cực nhận thức Tính tích cực nhận thức học sinh biểu nỗ lực chủ thể tương tác với đối tượng trình học tập, nghiên cứu, thể nỗ lực hoạt động trí tuê., huy động mức độ cao chức tâm lí (hứng thú, ý, ý chí…) nhằm đạt mục đích đề Trong học tập tích cực khơng tồn trạng thái, điều kiện mà mục đích, phương tiện thể kết đạt nhận thức Muốn có kiến thức, kĩ bền vững…thì học sinh cần phải học tập tích cực Trong mơn Tốn Tiểu học, tính tích cực thường biểu dạng sau: 1.2.2.1 Thái độ học tập Trước đến lớp học sinh cần phải có chuẩn bị tâm lí sẵn sàng nội dung, mục đích học Các em ln ln có chủ động, nắm kiến thức mà giáo viên hướng dẫn, truyền thụ Tính tích cực nhận thức thể động cơ, định hướng, ham muốn tìm kiếm tri thức thái độ tích cực (mong muốn) giải vấn đề (bài toán, kiến thức mới…)mà giáo viên đưa nhằm mang lại vốn kiến thức, kĩ mới…cho thân học sinh Trong tiết dạy thể tính tích cực nhận thức học sinh hứng thú, say mê, tập trung ý học sinh thông qua thao tác, hành động, lời nói giáo viên Từ học sinh tự đưa câu trả lời cách giải vấn đề 1.2.2.2 Hành động trí tuệ cao Là nỗ lực nắm vững, ghi nhớ kiến thức, kĩ năng, phương pháp học tập thời gian ngắn tập trung ý cao độ - Giáo viên người đưa kiến thức để học sinh lĩnh hội Học sinh cần phải thực tốt, có trách nhiệm cao yêu cầu giáo viên đưa ra, tích cực hoạt động trí tuệ, vận dụng nhuần nhuyễn thao tác tư Từ tìm cách giải vấn đề trình học tập - Hành động trí tuệ cao thể ghi nhớ, vận dụng kiến thức: nắm tái nhanh chóng khái niệm, quy tắc trường hợp cụ thể Biết hệ thống hóa, khái quát hóa kiến thức học - Ngồi thể tự kiểm tra, đánh giá kết làm được, tự biết sai sửa chữa lỗi sai q trình hình thành, vận dụng khái niệm, quy tắc 1.2.2.3 Kết học tập - Đây mục đích cuối q trình dạy học, phản ánh trình độ nhận thức học sinh lớp học Để xác định mức độ học tập học sinh, giáo viên dựa vào kết kiểm tra, đánh giá Tóm lại, biểu tính tích cực nhận thức học sinh ý thức tham gia học: trả lời câu hỏi, phát biểu ý kiến hay thắc mắc vấn đề chưa rõ Chủ động việc vận dụng kiến thức, kĩ học vào tình khác nhau, tính tự giác, kiên trì, khơng nản trước tình khó khăn * Để đánh giá tính tích cực học tập học sinh cần dựa vào nhiều yếu tố Song ba yếu tố: thái độ học tập, hành động trí tuệ kết học tập chủ yếu Ba mặt tồn thống có quan hệ biện chứng, hỗ trợ 1.2.3 Đặc điểm tính tích cực nhận thức - Tính tích cực học sinh có mặt tự phát tự giác: + Tự phát: yếu tố tiềm ẩn, bẩm sinh thể tính tò mò, hiếu động, linh hoạt sôi hành vi mà trẻ có mức độ khác Đặc điểm cần coi trọng, phát triển nuôi dưỡng trình dạy học + Tự giác: trạng thái tâm lí có mục đích, đối tượng rõ rệt Do cần tạo hoạt động để chiếm lĩnh đối tượng Tính tích cực thể ở: óc quan sát, tư trìu tượng, trí tò mò khoa học - Tính tích cực nhận thức phát sinh khơng từ nhu cầu nhận thức mà từ nhu cấu sinh học, đạo đức, thẩm mĩ, giao lưu… Hạt nhân tính tích cực nhận thức hoạt động tư cá nhân tạo nên thúc đẩy hệ thống nhu cầu đa dạng - Tính tích cực nhận thức tính tích cực học tập có mối liên quan chặt chẽ với Nhưng số trường hợp tính tích cực học tập biểu hành động bên ngồi mà khơng phải tính tích cực tư 1.2.4 Khả phát huy tính tích cực nhận thức học sinh Học sinh tiểu học nói chung học sinh lớp nói riêng, khả phát huy tính tích cực học tập hạn chế Chỉ có số em có ý thức học tập, lại phần đa học sinh ham chơi, khơng biết tầm quan trọng việc học tập Các em học tập với theo dõi, hướng dẫn cha mẹ thầy trường Tuy nhiên, em có đặc điểm thuận lợi cho việc phát huy tính tích cực học tập Đó đặc điểm tâm sinh lí học sinh: tính ham hiểu biết, tính bắt chước… Như để phát huy tính tích cực học sinh, trước hết giáo viên cần hiểu rõ đặc điểm tâm sinh lí, tư học sinh để đưa biện pháp dạy học phù hợp với phát triển em Khả phát huy tính tích cực nhận thức học sinh phụ thuộc nhiều vào người giáo viên Vì giáo viên cần phải thấy rõ vai trò quan trọng 1.2.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến tính tích cực hóa học sinh - Bản thân học sinh + Đặc điểm hoạt động trí tuệ (Tái tạo, sáng tạo…): Đây nhân tố ảnh hưởng đến việc phát huy tính tích cực học sinh Trong tiết học, nội dung học, phương pháp dạy học… phù hợp với đặc điểm hoạt động trí tuệ học sinh Tức học sinh tham gia vào hoạt động cách hào hứng, sơi lúc giáo viên giúp học sinh phát huy tính tích cực học tập + Năng lực học sinh (Hệ thống tri thức, kĩ năng, kinh nghiệm học tập…): Mỗi học sinh cần phải trang bị hệ thống tri thức, kĩ năng, kinh nghiệm học tập… Đây sở, tảng để phát huy tính tích cực học tập học sinh + Tình trạng sức khỏe: Đây nhân tố ảnh hưởng lớn đến trình học tập học sinh nói chung việc phát huy tính tích cực học sinh nói riêng Để học sinh tích cực tham gia vào hoạt động học tập học sinh cần phải có sức khỏe tốt + Trạng thái tâm lí (Hứng thú, xúc cảm, ý, nhu cầu, sở thích…): Để giúp học sinh tiếp thu học tốt giáo viên cần phải hiểu rõ học sinh, hứng thú, cảm xúc, sở thích… Trong tiết học cần tạo cho học sinh không khí thoải mái lớp học + Điều kiện vật chất, tinh thần ảnh hưởng tới việc phát huy tính tích cực học tập học sinh Những em có đủ điều kiện vật chất tinh thần việc học tập việc phát huy tính tích cực gặp nhiều thuận lợi so với em có hồn cảnh khó khăn - Nhà trường: + Chất lượng trình dạy học, giáo dục (Nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học…) Đây nhân tố ảnh hưởng lớn đến việc phát huy tính tích cực học sinh Để phát huy tốt cần phải có nội dung dạy học phù hợp với đặc điểm phát triển, tư nhận thức học sinh Nếu khó q hay dễ q khơng phát huy tính tích cực học sinh Phương pháp dạy học phải phù hợp với nội dung đối tượng trình dạy học Hình thức tổ chức, phương tiện dạy học… phải chuẩn bị chu đáo, hợp lí…Nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện dạy học… phù hợp với học sinh nhân tố để phát huy tốt tính tích cực học tập + Quan hệ thầy – trò: Đây hai chủ thể trình dạy học, quan hệ hai chủ thể quan trọng việc phát huy tính tích cực Trong q trình dạy học cần đưa học sinh vào hoạt động, hoạt động em tự tìm tiếp thu kiến thức cần học Giáo viên không đưa kiến thức mà người hướng dẫn cho học sinh Quan hệ thầy – trò quan hệ tương hỗ giáo viên học sinh Nếu giáo viên tạo mối quan hệ tốt với học sinh việc phát huy tính tích cực học tập gặp nhiều thuận lợi + Môi trường giáo dục nhà trường: Những trường có sở vật chất tốt, thầy giáo có trình độ tay nghề, yêu trẻ, nề nếp đảm bảo, khơng gian học tập, khn viên rộng rãi, thống mát… tạo điều kiện tốt để phát huy tính tích cực học tập học sinh - Gia đình: + Quan hệ cha mẹ cái, anh em gia đình… có ảnh hưởng lớn đến học sinh Thực tế cho thấy gia đình giữ mối quan hệ tốt đẹp em có kết học tập tốt ngược lại Vì gia đình cần tạo cho em khơng khí ln đầm ấm…để em có điều kiện học tập tốt + Cách giáo dục gia đình Mỗi gia đình thường có cách giáo dục riêng Nhưng để có kết học tập tốt cha mẹ cần phải biết hài hòa, thống cách giáo dục gia đình nhà trường - Xã hội: Đây nhân tố ảnh hưởng tới khả phát huy tính tích cực học sinh Nếu học sinh sống xã hội văn minh, hòa bình, ổn định em có điều kiện phát huy tính tích cực học tập ngược lại 1.3 CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC TRONG MƠN TỐN LỚP 1.3.1 Nội dung Các yếu tố hình học mơn Tốn lớp bao gồm: - Bảng đơn vị độ dài Các đơn vị: dam, hm, cm2, dm2, m2 - Góc vng, góc khơng vng (góc nhọn, góc tù), giới thiệu ê-ke, vẽ góc thước thẳng ê-ke - Giới thiệu đỉnh, góc, cạnh hình: hình tam giác, hình vng, hình chữ nhật - Tính chu vi hình chữ nhật, hình vng - Giới thiệu điểm giữa, trung điểm đoạn thẳng - Giới thiệu tâm, bán kính, đường kính hình tròn Vẽ đường tròn compa - Thực hành vẽ trang trí hình tròn - Giới thiệu diện tích hình Tính diện tích hình chữ nhật diện tích hình vng 1.3.2 Mục đích Ngồi mục đích u cầu chung dạy học mơn Tốn Tiểu học, dạy học yếu tố hình học cần ý đến mục đích cụ thể sau: - Giúp học sinh có biểu tượng xác số hình hình học đơn giản đại lượng hình học thơng dụng: + Các hình bản: Điểm, đường thẳng + Các hình dẫn xuất: Đoạn thẳng, góc, hình tam giác, hình vng, hình chữ nhật, hình tròn + Các đơn vị bản: đơn vị độ dài + Các đơn vị dẫn xuất: Chu vi, diện tích - Rèn cho học sinh số kĩ thực hành, phát triển số lực trí tuệ + Các kĩ hình học Tiểu học: Kĩ đọc, vẽ hình, đo lường, ước lượng, cắt ghép + Phát triển số lực trí tuệ: Các thao tác tư duy: Phân tích – tổng hợp, đặc biệt hóa, tương tự, cụ thể hóa Các phẩm chất trí tuệ: Tính độc lập, sáng tạo, linh hoạt… - Giúp học sinh có hiểu biết cần thiết cho học tập sống 1.3.3 Yêu cầu kiến thức kĩ a Kiến thức - Đơn vị độ dài: km, hm, dam, m, dm, cm, mm Đơn vị diện tích: cm2 - Điểm: + Nhận biết điểm Nhận dạng thực hành vẽ thước thẳng: + Trung điểm đoạn thẳng: nhận dạng, vẽ biết đặc điểm O A B AO = OB - Góc: + Nhận biết góc vng góc không vuông: Nhận dạng, dùng thước ê-ke để vẽ góc, dùng ê-ke để kiểm tra góc A B M C N D P O E - Đặc điểm góc cạnh hình chữ nhật, hình vng + Hình chữ nhật: Có góc vng, hai cạnh dài nhau, hai cạnh ngắn A B D C + Hình vng: Có góc vng, cạnh M N P Q - Biết tính chu vi, diện tích hình vng, hình chữ nhật + Nắm cơng thức tính chu vi, diện tích hình vng: Chu vi hình vng độ dài cạnh nhân với Diện tích hình vng độ dài cạnh nhân với + Nắm cơng thức tính chu vi diện tích hình chữ nhật Chu vi hình chữ nhật chiều dài cộng với chiều rộng nhân với Diện tích hình chữ nhật chiều dài nhân với chiều rộng - Nhận biết tâm, bán kính, đường kính hình tròn Vẽ trang trí hình tròn + Nắm tâm, bán kính đường kính hình tròn Nhận diện, vẽ đường tròn có tâm bán kính cho trước compa Vẽ trang trí hình tròn b Kĩ - Đơn vị đo độ dài: + Thuộc bảng đơn vị đo độ dài, nắm vững mối quan ệ liên tiếp hai đơn vị bảng + Biết chuyển đổi đơn vị số đo độ dài trường hợp đơn giản - Đơn vị đo diện tích: + Làm quen với đơn vị diện tích: cm2 - Hình chữ nhật + Nhận dạng vẽ hình chữ nhật + Biết vận dụng quy tắc tính chu vi diện tích hình chữ nhật quy tắc tính ngược để giải tốn có liên quan đến việc tính chu vi diện tích hình chữ nhật - Hình vng + Nhận dạng vẽ hình vng + Biết vận dụng quy tắc tính chu vi diện tích hình vng quy tắc tính ngược để giải tốn có liên quan đến việ tính chu vi diện tích hình vng - Hình tròn + Có kĩ vẽ trang trí hình tròn - Giải tốn có nội dung hình học: Biết giải tốn thực tế đơn giản có liên quan đến việc tính giá trị đại lượng hình học (chu vi, diện tích) kích thước hình * Nhận xét: So với chương trình cũ nội dung kiến thức chương trình mớiđã có thay đổi rõ rệt Nội dung dạy học yếu tố hình học vậy, kiến thức có có tính khát qt cao (Ví dụ: Khi tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vng học sinh vận dụng “quy tắc khái qt” để tính…) Khi nhận dạng hình, học sinh khơng xét tổng thể hình mà vào số đặc điểm yếu tố: cạnh, góc… hình để nhận dạng hình (hình chữ nhật: có cạnh ngắn nhau, cạnh dài nhau…) - Về kĩ năng: Tăng cường kĩ thực hành luyện tập hình học như: + Kĩ vẽ hình (vẽ góc vng ê-ke, vẽ hình tròn compa, dùng thược thẳng xác định trung điểm đoạn thẳng, vẽ trang trí hình tròn…) + Kĩ gấp, ghép, xếp hình (gấp hình để tạo góc vng, xác định trung điểm cạnh hình vng) + Kĩ tính chu vi diện tích hình: hình chữ nhật, hình vuông 10 Bước 4: Nhận xét, đánh giá Giáo viên cho học sinh lớp nhận xét cách xếp với yêu cầu đúng, đẹp nhanh * Ví dụ 3: Sau học xong bài: “Diện tích hình chữ nhật”, giáo viên tổ chức trò chơi nhỏ để củng cố kiến thức vừa học cho học sinh Bước 1: Trò chơi: “Ai nhanh hơn” Giáo viên chuẩn bị giấy A0, A0 vẽ hình chữ nhật sau: 5cm 3cm 2cm 3cm 7cm 2cm 4cm 4cm Và chuẩn bị cho đội bút để em viết kết vào hình chữ nhật Bước 2: Cách chơi Giáo viên chia lớp thành đội chơi ( tổ 1+2, tổ 3+4), số học sinh lại làm cổ động viên cho hai đội Giáo viên phát cho đội bút Các thành viên đội ghi diện tích hình chữ nhật vào hình chữ nhật cho sẵn Thời gian chơi phút, đội xong trước, kết đội thắng Bước 3: Tiến hành chơi Sau chuẩn bị xong, giáo viên dán giấy A0 lên bảng phát lệnh “bắt đầu”, học sinh bắt đầu chơi 5cm 15cm 3cm 6cm2 2cm 3cm 23 7cm 28cm2 2cm 4cm 8cm2 4cm Bước 4: Nhận xét, đánh giá Giáo viên học sinh lớp kiểm tra kết hai đội, giáo viên tuyên bố đội thắng * Nhận xét: Trò chơi học tập phong phú, đa dạng, phù hợp với trẻ, tạo hứng thú, giúp cho học tốn đỡ căng thẳng, khơ khan Song việc vận dụng trò chơi tiết dạy phải phù hợp với nội dung, mục tiêu học Để phát huy hết hiệu trò chơi dạy học giáo viên cần lưu ý đến số điểm sau đây: + Trò chơi chọn để tiến hành chơi phải phù hợp với đối tượng, đặc điểm học sinh + Việc chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ phục vụ trò chơi phải coi trọng, chu đáo + Trò chơi phải kích thích đối tượng học sinh lớp tham gia cách tích cực + Giáo viên cần động viên, khích lệ tất học sinh tham gia trò chơi Các trò chơi tiểu học thường tổ chức theo nhóm, theo cá nhân lớp học với thời gian tiến hành ngắn Giáo viên cần hướng dẫn cách cụ thể cách chơi, tiến hành chơi, đánh giá, nhận xét Trong trò chơi giáo viên ln người “chủ trò”, giáo viên cần biết tạo cho học sinh khơng khí vui vẻ, thoải mái sau tiết học căng thẳng 2.2.4 Tập luyện cho học sinh vận dụng kiến thức, kĩ hình học vào giải tốn, tốn có nội dung thực tế 2.2.4.1 Ý nghĩa việc vận dụng kiến thức, kĩ hình học vào giải toán Việc vận dụng kiến thức, kĩ học vào giải toán giúp học sinh khắc sâu, nhớ kĩ vận dụng kiến thức vào giải tốn, đặc biệt tốn có nội dung thực tế Nó có ý nghĩa quan trọng giúp học sinh tìm kiếm tri thức, cách giải, cách vận dụng toán vào thực tế Từ phát huy tính độc lập, sáng tạo, tính tích cực nhận thức…của học sinh Đối với toán mà giáo viên đưa ra, giáo viên cần gợi ý, hướng dẫn học sinh xác định kiến thức, kĩ hình học cần thiết để giải tốn 24 Khi học sinh vận dụng kiến thức, kĩ vào giải toán giúp cho học sinh khắc sâu kiến thức học Để phát huy hiệu mà biện phát mang lại giáo viên cần hướng dẫn, dẫn dắt cách dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm nhận thức học sinh 2.2.2.2 Quy trình tiến hành Bước 1: Tìm hiểu tốn - Trước hết yêu cầu học sinh đọc kĩ đề - Giáo viên sử dụng hệ thống câu hỏi để hướng dẫn học sinh phân tích tốn Bài tốn cho biết gì? Bài tốn hỏi gì? u cầu học sinh tìm cách để giải tốn Bước 2: Yêu cầu học sinh giải toán Bước 3: Nhận xét, đánh giá 2.2.2.3 Ví dụ minh họa * Ví dụ 1: Khung tranh hình vng có cạnh 50cm Hỏi chu vi khung tranh mét? Để giải toán này, học sinh phải nắm kiến thức, kĩ sau: + Quy tắc, cơng thức tính chu vi hình vng + Quy tắc chuyển đổi đơn vị Quy trình giải tập: + Trước hết yêu cầu học sinh đọc kĩ đề + Giáo viên sử dụng hệ thống câu hỏi để hướng dẫn học sinh phân tích tốn Bài tốn cho biết gì? (Khung cảu tranh hình vng có cạnh 50cm) Bài tốn u cầu gì? (Tính chu vi khung tranh) Muốn tính chu vi khung tranh ta làm nào? (Lấy cạnh khung tranh nhân với 4) Vì em lại tính vậy? (Bởi khung tranh hình vng, mà chu vi hình vng cạnh nhân với 4) Sau tinh kết ta phải làm gì? (Đổi đơn vị kết quả) Đến đây, giáo viên yêu cầu học sinh đưa lời giải cụ thể: Bài giải Chu vi khung tranh là: 50 x = 200 (cm) Đổi: 200cm = 2m Chu vi khung tranh là: 2m Đáp số: 2m 25 * Ví dụ 2: Để ốp thêm mảng tường, người ta dùng hết viên gạch men, viên gạch hình vng cạnh 10cm Hỏi diện tích mảng tường ốp thêm xăng-ti-mét-vng Để giải tốn này, học sinh phải nắm kiến, kĩ sau: + Quy tắc, cơng thức tính diện tích hình vuông Khi hướng dẫn học sinh làm tập này, giáo viên cần gợi ý để học sinh phân tích, suy luận nhằm tìm cách giải hợp lí nhanh Bước 1: Tìm hiểu tốn u cầu học sinh đọc kĩ nội dung toán Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung hệ thống câu hỏi để phân tích tốn + Bài tốn cho biết gì? (Ốp mảng tường dùng hết viên gạch men, viên gạch hình vng có cạnh 10cm) + Bài tốn u cầu gì? (Diện tích mảng tường mét vng?) + Để tính diện tích mảng tường ta làm nào? (Diện tích mảng tường tổng diện tích viên gạch hình vng) + Muốn tính diện tích hình vng ta làm nào? (Diện tích hình vng độ dài cạnh nhân với nó) Bước 2: Giải tốn Đến giáo viên yêu cầu học sinh đưa lời giải cho tốn Bài giải Diện tích viên gạch là: 10 x 10 = 100 (cm2) Diện tích mảng tường ốp thêm là: 100 x = 900 (cm2) Đáp số: 900cm2 Bước 3: Nhận xét, đáng giá Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét làm bạn Yêu cầu học sinh đưa lời giải khác cho toán Giáo viên đánh giá, cho điểm * Ví dụ 3: Tính chu vi vườn ăn quarhinhf chữ nhật có chiều dài 100cm, chiều rộng 60cm Để giải toán học sinh cần phải biết rõ kiến thức, có kĩ tính chu vi hình chữ nhật Bước 1: Tìm hiểu tốn + u cầu học sinh đọc kĩ đề toán + Khi hướng dẫn cho học sinh giải toán này, giáo viên cần đưa hệ thống câu hỏi sau: Bài tốn cho biết gì? (Chiều dài chiều rộng mảnh vườn) Điều cần tìm tốn? (Chu vi mảnh vườn) Muốn tính cho vi mảnh vườn ta làm nào? (Chu vi mảnh vườn chiều dài cộng với chiều rộng nhân với 2) Bước 2: Thực hành giải toán Bài giải 26 Chu vi mảnh vườn là: (100 + 60) x = 320 (m) Đáp số: 320 m * Nhận xét: Đối với toán, việc xác định rõ kiến thức, kĩ để giải toán điều cần thiết Tùy vào dạng tốn mà ta áp dụng kiến thức, kĩ riêng Giáo viên gợi ý mình, thơng qua hệ thống câu hỏi phù hợp giúp cho học sinh biết phân tích tốn tìm cách giải nhanh Để phát huy ưu điểm biện pháp trước hết giáo viên phải xác định rõ kiến thức, kĩ cần thiết để giải toán cụ thể, với yếu tố cho, yếu tố cần tìm để định hướng cho học sinh phân tích đảm bảo tính độc lập, chủ động học sinh 2.2.5 Sử dụng hợp lí đồ dùng dạy học Toán nhằm giúp học sinh nhanh chóng lĩnh hội kiến thức đồng thời phát huy tính tích cực học tập học sinh 2.2.5.1 Tác dụng đồ dùng dạy học Trong trình dạy học yếu tố hình học nói riêng dạy học Tốn nói chung, đồ dùng dạy học có ý nghĩa quan trọng có tác dụng lớn giúp nâng cao chất lượng dạy học Đối với học sinh tiểu học, trực quan có đóng góp vơ quan trọng vào việc tiếp nhận tri thức em Sự phong phú, sinh động đồ dùng dạy học tạo cho học sinh hứng thú tiết học Đồng thời làm cho hiệu dạy ln đảm bảo Có đồ dùng học tập, học sinh khơng nhìn thấy mắt mà thực hành đơi tay Học sinh tự rút cho kiến thức cần phải học Những hoạt động thực hành có tác dụng lớn đến trình tiếp thu trẻ Trong trình truyền thụ kiến thức cho học sinh, có đồ dùng dạy học giúp cho việc giảng giải, minh họa giáo viên dễ dàng, dễ hiểu thu hút học sinh Các kiến thức hình học trừu tượng học sinh hăng hái tiếp nhận cách tự nhiên chắn Mặt khác, đồ dùng dạy học kích thích tính sáng tạo tinh thần làm việc học sinh Với tính tò mò, ham học hỏi, học sinh muốn tự thao tác để tìm cách giải tốn, vấn đề mà giáo viên đưa Chính cách làm giúp cho học sinh tiếp thu nhanh, dễ nhớ nhớ lâu kiến thức, học học 2.2.5.2 Quy trình sử dụng đồ dùng dạy học Đồ dùng dạy học phương tiện trực quan, sử dụng số trường hợp sau: a Dạy học hình thành khái niệm, biểu tượng hình học Tốn 27 Nhờ có đồ dùng dạy học, giáo viên hướng dẫn học sinh thao tác (Đo, vẽ, kiểm tra số đo…) để giới thiệu cho học sinh góc vng, góc khơng vng, điểm giữa, trung điểm đoạn thẳng * Quy trình tiến hành: Bước 1: Làm việc chung lớp + Cho học sinh quan sát mơ hình, hình vẽ ( Góc, đoạn thẳng…) + Nhận xét đặc điểm mơ hình, hình vẽ + Sử dụng eeke, thước kẻ để giúp cho học sinh nhận dạng (Góc vng, góc khơng vuông, điểm giữa, trung điểm đoạn thẳng.) + Giới thiệu góc vng, góc khơng vng, trung điểm đoạn thẳng Bước 2: Làm việc cá nhân + Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét, vẽ góc vng, xác định trung điểm đoạn thẳng Bước 3: Thực hành * Ví dụ minh họa Dạy bài: “Góc vng, góc khơng vng” Bước 1: Làm việc chung lớp + Yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ mà giáo viên vừa vẽ bảng A M O B P C N E D + Giáo viên dùng êke hướng dẫn học sinh nhận xét góc vng góc khơng vng + Giáo viên giới thiệu: Góc vng đỉnh O; cạnh OA, OB Góc khơng vng đỉnh P; cạnh PM, PN Góc không vuông đỉnh E; cạnh EC, ED + Gọi học sinh nhắc lại Bước 2: Làm việc cá nhân + Giáo viên nêu ví dụ, yêu cầu học sinh xác định góc vng, góc khơng vng + Học sinh sử dụng êke để kiểm tra Bước 3: Thực hành 28 + Dùng êke để nhận biết góc vng hình bên đánh dấu góc vng (theo mẫu) + Dùng êke để vẽ: Góc vng đỉnh O; cạnh OA, OB Góc vng đỉnh M; cạnh MC, MD + Trong tứ giác MNPQ, góc góc vng, góc góc khơng vng M N Q P b Dạy học “nhận dạng” hình lớp Bước đầu nhận dạng hình theo đặc điểm vầ yếu tố cạnh, góc hình Ví dụ: Hình chữ nhật có góc vng, hai cạnh dài nhau, hai cạnh ngắn Nhận biết hình qua cách “kiểm tra” hình dạng eeke, compa, thước đo độ dài Nhận biết góc vng, góc khơng vng eeke, nhận biết hình tròn compa * Quy trình: Bước 1: + Cho học sinh quan sát mơ hình ( hình chữ nhật, hình vng) + u cầu học sinh nhận xét yếu tố: cạnh, góc hình + Học sinh dùng êke, thước cm để kiểm tra cạnh, góc hình cần nhận dang Bước 2: Làm việc theo cá nhân + Yêu cầu học sinh thực hành nhận dạng hình Bước 3: Thực hành * Ví dụ minh họa Bài: “Hình chữ nhật” Bước 1: Làm việc chung lớp + Yêu cầu học sinh quan sát hình chữ nhật làm từ bìa + Giáo viên dùng số câu hỏi để gợi ý cho học sinh: Hình chữ nhật có cạnh? Các cạnh nào? Có cạnh nhau? Bằng câu hỏi giúp cho học sinh nhận biết đặc điểm hình chữ nhật Bước 2: Làm việc cá nhân + Giáo viên cho học sinh ví dụ, học sinh tìm đâu hình chữ nhật? 29 + Học sinh dùng thước kẻ, êke để kiểm tra Bước 3: Thực hành + Trong hình đây, hình hình chữ nhật? + Tìm chiều dài chiều rộng hình chữ nhật với DC = 4cm, BN = 1cm, NC = 2cm A B 1cm N M 2cm D 4cm C c Dạy học thực hành, vẽ hình, xếp ghép hình lớp Đó tập thực hành gấp hình, vẽ hình theo mẫu, xếp ghép hình… * Quy trình tiến hành Bước 1: Làm việc lớp + Yêu cầu học sinh chuẩn bị mơ hình (tam giác…) + Giáo viên cho học sinh quan sát, giáo viên tiến hành thao tác + Giáo viên kết luận Bước 2: Làm việc cá nhân + Giáo viên cho học sinh tự ghép, xếp băng mơ hình Bước 3: Thực hành * Ví dụ minh họa: Cho hình tam giác, sau: Hãy xếp thành hình sau: 30 Để giúp học sinh làm tôt tập này, giáo viên cần tiến hành bước sau: Bước 1: Làm việc chung lớp + Giáo viên yêu cầu học sinh chuẩn bị em hình tam giác + Yêu cầu học sinh cách xếp (giáo viên gợi ý học sinh lúng túng khơng xếp hình) + Cho học sinh thực hành xếp hình Bước 2: Làm việc cá nhân + Giáo viên cho học sinh tự tìm cách ghép khác Bước 3: Thực hành d Dạy học tính chu vi diện tích hình lớp Dạy học tính chu vi diện tích hình nhằm mục đích giúp cho học sinh vận dụng quy tắc tính chu vi, diện tích hình học * Quy trình tiến hành: Bước 1: Giới thiệu quy tắc, khái niệm + Giáo viên dán mơ hình hình vng lên bảng (bìa cứng) + Giúp học sinh tìm hiểu yếu tố mà tốn cho Ví dụ: Hình vng gồm vng, cạnh hình vng có độ dài bao nhiêu? + Giáo viên gợi ý giúp học sinh hình thành quy tắc Bước 2: Hình thành quy tắc + Giáo viên giới thiệu quy tắc (để học sinh tự đưa ra), yêu cầu học sinh đọc lại nội dung quy tắc Bước 3: Vận dụng quy tắc + Cho học sinh vận dụng quy tắc học vào toán để học sinh luyện tập, củng cố quy tắc * Ví dụ minh họa Bài: Chu vi hình vng Bước 1: Giới thiệu quy tắc tính chu vi hình vng + Giáo viên dán mơ hình hình vng ABCD có cạnh 3cm + Giáo viên gợi ý: Hình vng có cạnh nào? (hình vng có cạnh nhau) + Giới thiêu chu vi hình vng tổng cạnh hình vng (giáo viên vừa giảng giải, vừa mơ hình) Cụ thể: Chu vi hình vng ABCD là: + + + = 12 (cm) + Giáo viên gợi ý để học sinh đưa ra: Chu vi hình chữ nhật ABCD là: x = 12 (cm) Bước 2: Hình thành quy tắc tính chu vi hình vng + Yêu cầu học sinh nắm quy tắc: “Muốn tính chu vi hình vng ta lấy độ dài cạnh nhân với 4”, sau cho học sinh đọc lại Bước 3: Vận dụng quy tắc Giúp học sinh vận dụng quy tắc học vào giải tập SGK 31 * Nhận xét: Chúng ta thấy rằng, dạy học yếu tố hình học sử dụng đồ dùng dạy học Ngày nay, với phát triển công nghệ, nhiều phương tiện, đồ dùng hỗ trợ cho dạy học Tốn phần hình học Do đó, lựa chọn đồ dùng náo, bao nhiêu, hoạt động cần giáo viên lựa chọn, nghiên cứu, tìm tòi kĩ Có vậy, tiết dạy đem lại hiệu cho học sinh Chính thế, giáo viên cần xem xét kĩ nội dung bài, mục tiêu cần đạt, đảm bảo nguyên tác khoa học, vừa sức… 32 C KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CHƯƠNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC YẾU TỐ HÌNH HỌC LỚP 3A TRƯỜNG CHÚNG TƠI 3.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA TRƯỜNG Trường nằm địa bàn xã nằm phía Bắc Quảng Trạch, cách trung tâm huyện gần 20 km Chính mà điều kiện kinh tế, văn hóa chậm bắt kịp với trường trung tâm Đồ dùng học tập phương tiện hỗ trợ học tập ỏi Phần đa em học tập lớp, nhà em khơng có thời gian học phụ huynh đôn đốc em, trí nhiều phụ huynh khơng biết bày vẽ cho em nên khó khăn cho việc dạy học, đặc biệt dạy yếu tố hình học Tuy vậy, em ngoan, có ý thức phấn đấu, số học sinh có lực học tốn cao, số học sinh thích học phân hình học cao Chính vậy, chúng tơi bắt tay vào việc nghiên cứu áp dụng số kinh nghiệm biện pháp dạy học yếu tố hình học nhằm phát huy tính tích cực học sinh Qua hai năm thực hiện, trường đặc biệt lớp 3A có kết đáng mừng 3.2 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH LỚP 3A 3.2.1 Tình hình lớp - Tổng số học sinh: 20 (nam 10, nữ 10), chủ yếu gia đình có cha mẹ làm ruộng số công việc khác Các em sống thuộc địa bàn thơn 3,4,5 Hùng Sơn 3.2.2 Những thuận lợi - Đa số em ngoan, có ý thức, khơng có học sinh cá biệt - Lớp có đầy đủ bàn ghế, tài liệu, đồ dùng thiết bị để dạy học - Khơng có học sinh khuyết tật, lưu ban - Một số học sinh nhanh nhẹn có ý thức tự quản, tự phục vụ cao Thảo, Ngọc, Tiến, Long - Lớp học theo chương trình buổi/ngày nên có thời gian củng cố, luyện tập cho em 3.2.3 Những khó khăn - Thời gian để ơn luyện hình học nên số em chậm hiểu khơng có điều kiện để hiểu sâu sắc vấn đề - Một số em nắm chậm như: Từ Đức Hoàng, Trương Anh Tuấn, Nguyễn Quốc Bảo, Tạ Thị Mai Hương, Tạ Quang Quyền em hay quên, công thức, quy tắc hình học nhớ nhầm, nhớ thiếu, tâm trạng chán học có em yếu 33 - Một số đồ dùng học hình học cũ, hư hỏng nhiều 3.3 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 3.3.1 Công tác giáo dục đạo đức - Học sinh thực tốt nội quy lớp, trường đề ra, có ý thức học tập, đặc biệt mơn Tốn - Các em có ý thức tự học, tự nghiên cứu lĩnh hội kiến thức - 100% học sinh thực tốt điều Bác Hồ dạy, có ý thức cẩn thận làm bài, vẽ hình, sáng tạo cách xếp, bố trí cơng việc - 100% học sinh thích học mơn Tốn 100% thích học phần hình học 3.3.2 Cơng tác giáo dục trí lực Cùng với cố gắng giáo viên học sinh lớp 3A, năm học 2014 – 2015 kết mơn tốn đặc biệt phần hình học cụ thể sau: - Chất lượng kiểm tra cuối học kì mơn Tốn: Tổng số 20hs Tốn Giỏi SL Khá TL Trung bình SL TL % 10 52.4 SL % TL % 33.3 14.3 Phần Hình học: Tổng số Hoàn thành Chưa hoàn thành 20hs SL SL TL TL % Hình học 20 100 % 0 - Chất lượng kiểm tra cuối học kì mơn Tốn: Giỏi Khá Trung bình 34 Tổng số SL TL SL % TL SL % TL % 20hs Toán 12 60 25 15 Phần Hình học Tổng số Hoàn thành Chưa hoàn thành 20hs SL SL TL % Tốn 20 100 TL % 0 3.3.3 Cơng tác giáo dục lao động, kĩ thuật kĩ Qua biện pháp dạy học yếu tố hình học, học sinh khơng có kĩ học Tốn mà thơng qua em mạnh dạn, nhanh nhẹn hoạt động, đặc biệt hoạt động lên lớp tập thể dục, múa hát tập thể, lao động Trong môn học em rèn cho tính cẩn thận, tư lơ gic, sáng tạo Mỗi Tốn đặc biệt phần hình học em say mê với tốn, có nhiều em tìm trao đổi tốn báo, tạp chí Đó tín hiệu đáng mừng để giáo viên trường tiếp tục phát huy nghiên cứu, tìm tòi áp dụng biện pháp phát huy tính tích cực học tập cho học sinh mơn học, bình diện giáo dục nhân cách toàn diện cho học sinh 35 KẾT LUẬN Để phát huy tính tích cực dạy học yếu tố hình học cho học sinh lớp 3, chúng tơi đưa biện pháp sau: Sử dụng hợp lí đồ dùng dạy học Tốn nhằm giúp học sinh nhanh chóng lĩnh hội kiến thức đồng thời phát huy tính tích cực học tập học sinh; Tập luyện cho học sinh vận dụng kiến thức, kĩ hình học vào giải tốn, tốn có nội dung thực tế; Tăng cường tổ chức hoạt động thực hành, luyện tập tiết dạy yếu tố hình học; Sử dụng hợp lí yếu tố trực quan nhằm giúp cho học sinh có biểu tượng xác yếu tố hình học Tích cực vận dụng trò chơi dạy học Tốn dạy học yếu tố hình học lớp Tuy nhiên, biện pháp đưa đạt kết hay khơng nhờ vào khả giáo viên Mỗi học sinh có mặt mạnh, mặt yếu mình, giáo viên phải “kích” lòng u học hỏi đặc biệt tình u mơn Tốn em Hãy khích lệ em sáng tạo lúc, nơi Đòi hỏi giáo viên khơng ngừng học hỏi Chính giáo viên gương học sinh học sinh gương phản chiếu giáo viên Những thành đáng mừng đạt lớp 3A, trường tiểu học chúng tơi khích lệ mạnh mẽ để giáo viên chủ nhiệm khác học tập, để phụ huynh học sinh thấy tinh thần trách nhiệm cao giáo viên Để từ đó, tạo khơng khí học tốn, học hình học tích cực, vui tươi, sôi học tập, vui chơi, giúp em phát triển kĩ sống góp phần phát triển hoàn thiện nhân cách học sinh Xin chân thành cảm ơn Quảng Bình, ngày 14 tháng năm 2017 36 X 37 ... 2: Một số biện pháp phát huy tính tích cực cho học sinh tiểu học thơng qua yếu tố hình học lớp Chương 3: Kết thực số biện pháp phát huy tính tích cực cho học sinh tiểu học thơng qua yếu tố hình. .. NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC Ở LỚP 2.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Trong trình dạy học. .. phương pháp dạy học yếu tố hình học lớp tính tích cực nhận thức học sinh để đề xuất số biện pháp cụ thể nhằm phát huy tính tích cực học tập học sinh thơng qua dạy học yếu tố hình học lớp 3 NHIỆM
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh thông qua các yếu tố hình học ở lớp 3 ,

Từ khóa liên quan