0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM một số BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực của học SINH TRONG dạy học PHẦN LỊCH sử VIỆT NAM từ năm 1945 đến năm 195

24 622 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2016, 08:37

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 195" A ĐẶT VẤN ĐỀ I Lí chọn đề tài Vấn đề phát huy tính tích cực học tập học sinh đặt ngành giáo dục nước ta từ năm 60 kỉ XX Trong cải cách giáo dục lần 2, năm 1980, phát huy tính tích cực phương hướng cải cách, nhằm đào tạo người lao động sáng tạo, làm chủ đất nước Cho đến lí luận thực tiễn, không phủ nhận vai trò to lớn người học, suy cho kết thu lượm kiến thức khoa học học sinh cao bao nhiêu, bền vững chất lượng dạy học tốt nhiêu Song thực tế cho thấy việc dạy học trường phổ thông nhiều điều đáng lo ngại, chất lượng dạy học thấp, việc dạy học theo cách thức truyền thống phổ biến, tượng “thầy đọc, trò chép”, nhồi nhét kiến thức tồn nhiều nơi Mặc dù phương pháp dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng trọng đổi mới, cải tiến nhiều, nhiên nhìn chung phương pháp dạy học lịch sử chưa theo kịp cải tiến nội dung, chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo Có thể nói phương pháp dạy học lịch sử có phần bảo thủ, thực dụng Sự lạc hậu phương pháp dạy học trở ngại việc nâng cao chất lượng giáo dục môn Nguyên nhân tình trạng giáo viên chưa nhận thức đắn, sâu sắc vai trò, vị trí phương pháp dạy học, chưa tiếp nhận sở khoa học, lí luận phương pháp dạy học mà tiến hành giảng dạy theo kinh nghiệm chủ nghĩa, đặc biệt chưa trọng phát huy tính tích cực học sinh Yêu cầu thực tiễn đặt cần phải đổi phương pháp dạy học lịch sử theo hướng phát huy tính tích cực học sinh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu dạy học môn Vậy phát huy tính tích cực học sinh dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng, làm để phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử thông qua khóa học, chương, học cụ thể….đó lí lựa chọn đề tài Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực học sinh dạy học phần lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 ( Lịch sử 12 THPT) với mong muốn góp phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng môn II Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích: Trên sở lí luận phương pháp dạy học lịch sử, đề tài sâu vào đề xuất số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực học tập học sinh dạy học phần Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 Nhiệm vụ: Để đạt mục đích trên, đề tài cần thực nhiệm vụ cụ thể sau: -Tìm hiểu lí luận dạy học nói chung, môn nói riêng để lí giải rõ nội hàm khái niệm tính tích cực học tập học sinh - Nghiên cứu chương trình sách giáo khoa lịch sử lớp 12 phần lịch sử Việt Nam 1945 đến 1954 - Đề xuất số biện pháp sư phạm nhằm phát huy tính tích cực học tập học sinh dạy học phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954 III Phạm vi nghiên cứu đề tài Do điều kiện mặt thời gian ,đề tài vào đề cập số biện pháp dạy học phần: Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 (SGK Lịch sử 12 THPT) B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề Vấn đề phát huy lực hoạt động độc lập, tích cực học sinh dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng từ lâu nhà lí luận dạy học giáo viên trường phổ thông đặc biệt quan tâm Họ thừa nhận biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học phải trọng đến vai trò người học, coi học sinh chủ thể trình dạy học Vấn đề đặt cần giải là: tính tích cực hoạt động học tập học sinh? Với đặc trưng môn, học sinh hoạt động tích cực độc lập không? Làm nào, với phương pháp dạy học cụ thể để học sinh tích cực hoạt động độc lập, tự lĩnh hội kiến thức? Trong học tập lịch sử, trình nhận thức học sinh bắt đầu quan sát (tri giác) tài liệu, từ nhớ, hình dung lại để hình thành mối liên hệ tạm thời tương ứng (biểu tượng) Biểu tượng dấu ấn ghi lại ý thức em hình ảnh kiện, tượng lịch sử tri giác Song để hiểu kiện, tượng khứ, phải tìm chất chúng, tức hình thành khái niệm lịch sử Muốn làm việc phải thông qua thao tác tư như: đối chiếu, so sánh, phân tích, tổng hợp vạch dấu hiệu chất Quá trình không tự diễn mà đòi hỏi phải có kích thích định cho tư Yêu cầu tìm chất kiện, tượng khứ biểu nhiệm vụ nhận thức nảy sinh sở tri giác Chính câu hỏi “như nào?”, “tại sao?” kích thích óc tìm tòi, phân tích, so sánh khái quát hoá học sinh Như vậy, hoạt động nhận thức lịch sử học sinh (tri giác, nhớ, hình dung, tưởng tượng, tư ) tư có vai trò quan trọng Nếu hoạt động tư nhận thức chất kiện, tượng lịch sử Việc phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử có ý nghĩa quan trọng Trước hết, tích cực, độc lập nhận thức đặc biệt tư đảm bảo cho em lĩnh hội sâu sắc nhớ lâu kiến thức Thứ hai, phát triển tính tích cực, độc lập nhận thức, đặc biệt tư phương tiện tốt để hình thành kiến thức, khơi dậy xúc cảm lịch sử, kích thích hứng thú học tập, tạo sở để giáo dục tư tưởng, tình cảm học sinh Ngoài ý nghĩa giáo dưỡng, giáo dục, phát triển tính tích cực, độc lập nhận thức, đặc biệt tư phương thức tốt góp phần phát huy lực nhận thức, lực thực hành, kĩ năng, kĩ xảo học sinh nói chung rèn luyện thao tác chất lượng tư nói riêng Rõ ràng, phát triển hoạt động nhận thức tích cực, độc lập, đặc biệt tư độc lập học sinh có ý nghĩa to lớn việc nâng cao chất lượng dạy học II Cơ sở thực tiễn Những năm gần đây, việc dạy học lịch sử trường phổ thông có nhiều tiến nhận thức, nội dung phương pháp dạy học, đa số giáo viên có say mê, tâm huyết với nghề, nhiều học sinh yêu thích môn lịch sử Nhưng nhìn chung, môn lịch sử chưa đáp ứng yêu cầu cách mạng nước ta Chất lượng môn thấp, tập trung lí sau: Thứ nhất, nhiều giáo viên chưa nhân thức tầm quan trọng việc đổi phương pháp dạy học lịch sử hướng đổi phát huy tính tích cực, độc lập nhận thức học sinh học tập Để thực điều này, số giáo viên vận dụng kết hợp phương pháp dạy học, có biện pháp “hỏi – đáp” không giáo viên chưa nhận thức điều Thứ hai, số giáo viên nhận thức điểm mấu chốt đổi phương pháp dạy học phải thay đổi quan niệm cũ trước đây: chuyển từ vai trò thầy làm trung tâm sang trò làm trung tâm trình dạy học Giáo viên người hướng dẫn, điều khiển trình nhận thức học sinh Muốn vậy, phải phát huy lực nhận thức độc lập, phát triển tính tích cực học tập em Song biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức em chưa tốt Thường giáo viên quan niệm rằng, đặt nhiều câu hỏi đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực Vì vậy, học biến thành “hỏi – đáp” căng thẳng, khô khan, làm học sinh không hứng thú học tập Bởi vì, hỏi – đáp cách, muốn phát huy cách dạy học phải kết hợp với phương pháp khác, đặc biệt phương pháp môn Thứ ba, không giáo viên, giáo viên vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa… cập nhật thông tin khoa học, chưa nhận thức tầm quan trọng việc đổi phương pháp dạy học chưa hiểu rõ nội dung công việc Vì học lịch sử, thầy làm việc chủ yếu, trò thụ động ghi chép phổ biến Thậm chí, tượng đọc chép tràn lan Mặt khác, số giáo viên nhận thức vấn đề đổi phương pháp dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng lại lấy nguyên nhân học sinh yếu vận dụng biện pháp đổi nhằm phát huy tính tích cực học sinh được, đọc chép, nhồi nhét kiến thức cho học sinh, không rèn luyện cho em lực độc lập chiếm lĩnh kiến thức trang bị phương pháp học tập tốt Đây thực tế đáng buồn nay, dẫn tới tình trạng học sinh không thích học môn lịch sử Thứ tư, SGK lịch sử biên soạn theo tinh thần đổi mới, sử dụng đại trà Thực tiễn sử dụng SGK trường phổ thông cho thấy phương pháp dạy học giáo viên chưa theo kịp việc đổi nội dung sách Bài viết sách trình bày ngắn gọn có tính gợi mở giáo viên chưa có đủ độ sâu kiến thức để hướng dẫn học sinh tìm kiến thức chìm sách (ví như: nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử kiện, đánh giá nhân vật…) Kênh hình tăng lên so với sách cũ nhiều làm đa dạng nhận thức học sinh động hơn, học sinh học tập nhẹ nhàng hơn, song nhiều giáo viên chưa hiểu hết nội dung kênh hình, hiệu sử dụng chưa cao Vẫn nhiều giáo viên quan niệm: hỏi thật nhiều đổi mới, sử dụng câu hỏi mà không khai thác hết nguồn kiến thức khác Thứ năm, trường phổ thông nay, giáo viên tập trung vào lên lớp, chưa quan tâm đến hoạt động lớp Như vậy, việc học sinh không thích học lịch sử, chưa tích cực hoạt động học tập nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ phương pháp dạy học giáo viên Vì vậy, việc đề xuất biện pháp sư phạm giúp học sinh phát huy tính tích cực, chủ động học sinh dạy học lịch sử vấn đề cấp thiết III Một số biện pháp sư phạm nhằm phát huy tính tích cực học sinh dạy học phần Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 (Lớp 12 THPT) Trên sở nguyên tắc dạy học lịch sử, đưa số biện pháp sư phạm nhằm phát huy tính tích cực học sinh dạy học phần Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 (Lịch sử 12 THPT) Sử dụng SGK nhằm phát huy tính tích cực học sinh SGK tài liệu học tập học sinh, đồng thời chỗ dựa quan trọng, đáng tin cậy giáo viên giảng dạy Làm để sử dụng tốt SGK vấn đề quan trọng, kết học sinh phụ thuộc phần lớn vào phương pháp sử dụng SGK Vậy làm để việc sử dụng SGK phát huy tính độc lập, tích cực làm việc học sinh? Có thể phân phương pháp sử dụng SGK sau: sử dụng SGK để chuẩn bị giảng, phương pháp sử dụng SGK trính dạy học lớp, phương pháp sử dụng SGK để học tập nhà học sinh 1.1 Sách giáo khoa để chuẩn bị giảng Việc chuẩn bị học điều kiện quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học Việc sử dụng sách giáo khoa chuẩn bị giảng công việc cần thiết cho giáo viên lứa tuổi, đặc biệt người vào nghề; phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức cho học sinh dạy học lịch sử Trước soạn giáo án, giáo viên cần nghiên cứu nội dung toàn SGK, xác định kiến thức bài, hiểu rõ nội dung, tinh thần mà tác giả mong muốn học sinh mặt kiến thức, tư tưởng, kĩ Khi có nhìn toàn cục, khái quát, cần sâu mục nhằm tìm kiến thức mục đó, liên quan kiến thức với kiến thức toàn Không nên dàn mặt thời gian khối lượng kiến thức phần mà xác định phần lướt qua, phần trọng tâm Mỗi cần phải xác định rõ phần đóng góp cụ thể mặt nội dung, tư tưởng, kĩ năng, kĩ xảo, khái niệm cần giải thích cho học sinh hiểu Như vậy, SGK điểm tựa để người giáo viên xác định kiến thức bản, xác định khái niệm cần hình thành cho học sinh học, gợi ý để lựa chọn phương pháp dạy học vừa phù hợp với đối tượng, vừa phát huy tính tích cực hoạt động độc lập học sinh 1.2 Sử dụng SGK trình dạy học lớp Trong trình học lớp, học sinh thường theo dõi giảng giáo viên đối chiếu, so sánh với SGK, chí nhiều học sinh không ghi theo giảng giáo viên mà lại chép SGK Vì vậy, giảng giáo viên không nên lặp lại ngôn ngữ SGK mà nên diễn đạt lời Ví dụ: mục “Cuộc chiến đấu đô thị phía bắc vĩ tuyến 16”(phần II) Bài 18 “Những năm đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950)”, giáo viên lược thuật chiến đấu quân dân Hà Nội giam chân địch: “ Từ đầu tháng 12.1946, thực dân Pháp liên tục gây xung đột với công an tự vệ ta, đặc biệt nghiêm trọng vụ thảm sát Yên Ninh, Hàng Bún ngày 17.12.1946 Trước hành động láo xược đó, ngày 19.12.1946, Hồ Chủ tịch lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến “…chúng ta hi sinh tất định không chịu nước, định không chịu làm nô lệ” Đáp lại lời kêu gọi, chiến sĩ tự vệ Hà Nội thề “quyết tử cho Tổ quốc sinh” Suốt 20 ngày, chiến đấu không cân sức ta địch diễn ác liệt cửa ô, thực dân Pháp sau chiếm cửa ngõ, chúng tập trung định tiêu diệt lực lượng ta Liên khu I Ngày 7.2.1947, từ mặt quân Pháp mở công kích vào Liên khu I Trên phố Hàng Nón, Hàng Thiếc, Hàng Lược, Hàng Đường, Hàng Chiếu, chợ Đồng Xuân diễn trận giao chiến liệt Những cánh quân địch hàng trăm tên ngày đêm bắn phá, máy bay địch dội bom dãy phố, đại bác địch bắn sập nhà, súng phun lửa thiêu gác Xe tăng húc đổ nhà, xông vào phố Cả Hà Nội 36 phố phường nhà xiêu, mái sụp Các chiến sĩ cảm tử quân Trung đoàn Thủ đô chiến đấu giành giữ nhà, mảnh tường, góc phố Có đội viên cảm tử Trần Đan dung lựu đạn đánh lui đợt xung phong địch, bị cụt tay vẵn giữ vững trận địa phố Hàng Thiếc, chiến sĩ tên Minh bị đạn khói địch làm mờ mắt bắn cản địch phố Hàng Nón Có thiếu niên liên lạc em Lai, nửa đêm leo ống máng nước nhà truyền tin để tiếp đạn, dẫn đường cho đội động kịp thời giải vây Quân ta sau ngày đêm chiến đấu diệt 200 tên địch mặt trận Liên khu I, đưa tổng số địch bị tiêu diệt lên 2000 tên Sau hoàn thành nhiệm vụ giam chân địch, đêm ngày 17.2.1947, Trung đoàn Thủ đô lệnh rút khỏi Hà Nội Đoạn tường thuật giúp học sinh có biểu tượng sống động không khí chiến đấu quân dân Thủ đô 60 ngày đêm khói lửa nhằm giam chân địch thành phố Những người thật, việc thật có tác dụng giáo dục HS lòng kính yêu anh đội Cụ Hồ, ý thức trách nhiệm thân công bảo vệ Tổ quốc hôm Một biện pháp thường hay sử dụng lớp cho học sinh đọc SGK tự em tóm tắt, kể lại nội dung Thông thường kiến thức phức tạp, không đòi hỏi phải giải thích hay phân tích nhiều giáo viên nên sử dụng Đó kiên thức diễn biến khởi nghĩa, trận đánh hay tiểu sử nhân vật mà em quen biết Ví dụ dạy phần chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 17 “Những năm đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950)”, giáo viên cho học sinh đọc phần diễn biến chiến dịch, sau gọi học sinh khác tóm tắt lại diễn biến chiên dịch, kiện bật trận đánh, sau giáo viên tổ chức, hướng dẫn cho em tìm hiểu kĩ lược đồ kết hợp với lời giảng sinh động Trong SGK, phần lớn có đoạn trích chữ nhỏ Kiến thức thể đoạn trích nhiều quan trọng Thường nguồn tư liệu làm bật nội dung Ví dụ, đoạn trích chữ nhỏ trang 139 mục “Kế hoạch Đờ lát Tátxinhi”, nội dung kế hoạch thể qua đoạn chữ nhỏ Vì giáo viên buộc phải làm rõ cho học sinh nắm Hoặc đoạn trích chữ nhỏ trang 154 mục “Hội nghị Giơnevơ” Bài 20 “Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 – 1954)”, giáo viên cần làm rõ đấu tranh bàn hội nghị diễn gay gắt lập trường bên trái ngược Phía ta kiên lập trường độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ nước Đông Dương Phía Pháp – Mĩ tỏ thiếu thiện chí, ngoan cố, Pháp muốn trì quyền lợi Đông Dương Thậm chí giáo viên phải phân tích, bổ sung, nêu thái độ ngoan cố Pháp – Mĩ: không chịu mời phái đoàn Lào Campuchia, không dám công khai bác bỏ ta tìm cách phá hoại Giáo viên cho học sinh đọc đoạn trích chữ nhỏ trình kết hợp giảng Như vậy, đoạn chữ nhỏ SGK phải sử dụng triệt để Nếu đề cập đến kiến thức khó, phức tạp giáo viên lấy làm nguồn tư liệu dùng để miêu tả kể chuyện Nếu dễ cho học sinh đọc Điều quan trọng không nên làm cách hình thức mà phải kiểm tra khả cảm thụ, nhận thức học sinh sau đọc xong đoạn 1.3 Hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa học nhà Do nhà học sinh phải học nhiều môn khác nhau, việc hướng dẫn tự học cho học sinh khâu quan trọng trình dạy học Thông thường nhà, học sinh học ghi, đọc qua SGK mà tự học, cần hướng dẫn em biết sử dụng SGK cách có hiệu Trước hết học sinh đọc toàn viết SGK (đã nghe giảng lớp) để nắm nội dung chung học, hiểu kiện, vấn đề lịch sử Học sinh nhớ lại điểm mà giáo viên giảng lớp có liên quan đến nội dung SGK, trước hết dàn giảng, kiện bản, nét đặc trưng, việc đánh giá kiện nhân vật lịch sử, kết luận… Những ấn tượng giảng giúp học sinh nhanh chóng nắm vững SGK Sau đó, học sinh không nhìn vào sách, lập dàn ý nói lại vấn đề chủ yếu học, tự xem xét lại vấn đề chưa nắm học sinh đọc lại SGK lần tự giải đáp vấn đề cần hiểu, cuối tự giải đáp câu hỏi học SGK giáo viên nêu Khi hướng dẫn học nhà theo SGK Lịch sử, nên hướng dẫn có trọng điểm Ví dụ, 18 “Những năm đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950)”, cần rõ kiện tiêu biểu kháng chiến toàn quốc chống Pháp từ bùng nổ đến chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 như: tên kiện? Thời gian? Kết - ý nghĩa? Hoặc 19 “ Bước phát triển kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 – 1953)”, giáo viên hướng dẫn học sinh lập bảng niên biểu thắng lợi tiêu biểu quân dân ta mặt trận quân sự, trị - ngoại giao, kinh tế - tài kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau thu đông 1950 đến trước đông xuân 1953 -1954: Các mặt trận Thời gian Thắng lợi tiêu biểu Quân Chính trị - ngoại giao Kinh tế Văn hóa – giáo dục Yêu cầu tập sách giáo khoa thể kiến thức toàn bài, bao gồm nội dung rộng lớn đòi hỏi học sinh phải biết vận dụng kiến thức tổng hợp, phải nắm vững kiến thức trả lời Vì vậy, với câu hỏi sách giáo khoa, giáo viên cần gợi ý cho học sinh hiểu yêu cầu nó, đặt câu hỏi nhỏ để gợi ý Khi giao công việc cụ thể, em phải hoàn thành phải học tập cách độc lập, sáng tạo Tóm lại, sử dụng sách giáo khoa nào, thực tế biểu sinh động cá nhân tùy thuộc nhiều vào linh hoạt, sáng tạo giáo viên Tuy nhiên, quan điểm lí luận bản, kinh nghiệm sở cho lao động sư phạm nhằm nâng cao hiệu dạy học, phát huy tính tích cực, chủ động hoạt động học tập học sinh Sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực học tập học sinh dạy học lịch sử Câu hỏi sử dụng phổ biến sống dạy học, song câu hỏi sống không hoàn toàn giống với câu hỏi dạy học Trong sống người ta muốn hỏi điều đối tượng hỏi chưa biết điều đó, biết chưa rõ ràng Nhưng câu hỏi dạy học lại khác, câu hỏi giáo viên đưa cho học sinh nhân loại khám phá, ghi sách Vì vậy, câu hỏi dạy học mang yếu tố mở, yếu tố nhận biết, yếu tố khám phá khám phá lại, học sinh cần trả lời cách thông minh, sáng tạo đủ Thứ hai, sử dụng câu hỏi có tác dụng to lớn việc giáo dục cho học sinh tư tưởng, tình cảm, đạo đức, hình thành nhân cách học sinh thái độ tự tin học tập, tính kiên trì… Thứ ba, sử dụng câu hỏi dạy học lịch sử trường phổ thông có tác dụng rèn luyện lực nhận thức, đặc biệt tư độc lập, hình thành kĩ giải vấn đề, diễn đạt vấn đề hứng thú học tập cho học sinh Ví dụ, dạy “Những năm đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950)”, mục “Hoàn cảnh lịch sử chiến dịch Biên giới thu – đông 1950”, giáo viên đưa câu hỏi: Tại Đảng ta lại chủ động mở chiến dịch Biên giới thu – đông 1950? Diễn biến, kết ý nghĩa chiến dịch nào? Muốn trả lời câu hỏi này, học sinh phải chăm chu nghe giảng, nghiên cứu sách giáo khoa, lược đồ tranh ảnh, độc lập suy nghĩ tìm nội dung cần trả lời Qua đó, em nắm tình hình thuận lợi khó khăn trước ta mở chiến dịch, diễn biến ý nghĩa to lớn chiến dịch Đồng thời qua hoạt động nhận thức góp phần hình thành cho học sinh niềm tin vào lãnh đạo sáng suốt Đảng, đứng đầu Hồ Chủ tịch, lòng yêu nước, ý chí bất khuất nhân dân ta, đồng thời rèn luyện cho học sinh thao tác tư độc lập Như việc sử dụng câu hỏi có vai trò, ý nghĩa to lớn dạy học lịch sử THPT, giúp học sinh nắm vững nội dung học; tích cực, chủ động, sáng tạo hoạt động nhận thức Khi sử dụng câu hỏi cần lưu ý điểm sau: Thứ nhất, câu hỏi tập phải vừa sức, với đối tượng, không nên đặt câu hỏi khó, vượt khả tư học sinh đánh giá, nhận xét, phân tích…và không đơn giản lãnh đạo, chiến thắng nào, bao giờ, có hay không…Tránh tình trạng giáo viên chưa giảng, chưa trình bày việc cụ thể, học sinh chưa có hiểu biết kiện, tượng lịch sử học mà đặt câu hỏi cho học 10 sinh Cách đặt câu hỏi trái với đặc trưng môn, buộc học sinh phải nhìn vào SGK để trả lời hoàn toàn không hiểu câu hỏi mà giáo viên vừa nêu Thứ hai, học nên sử dụng – câu hỏi Sau chương cần có câu hỏi tập Các câu hỏi phải tạo thành hệ thống hoàn chỉnh, có mối quan hệ logic chặt chẽ, làm bật chủ đề, nội dung, tư tưởng Thứ ba, cần triệt để khai thác loại câu hỏi SGK để lựa chọn nội dung, phương pháp thích hợp cho cụ thể Sử dụng câu hỏi SGK kết hợp với câu hỏi sáng tạo trình soạn giảng giáo viên phải đảm bảo tính khoa học, tính tư tưởng, đồng thời phát huy tư duy, rèn luyện kĩ học tập em 1.1 Nêu câu hỏi đầu học Vào đầu học, giáo viên kiểm tra hay không kiểm tra kiến thức cũ Trước cung cấp kiến thức học mới, giáo viên nên nêu câu hỏi định hướng nhận thức cho học sinh Câu hỏi loại thường câu hỏi có tính chất tập, muốn trả lời cần phải huy động kiến thức toàn Nêu câu hỏi đầu học có tác dụng lớn: thứ xác định rõ ràng nhiệm vụ nhận thức học sinh học, thứ hai hướng học sinh vào kiến thức trọng tâm bài, huy động cao hoạt động giác quan học sinh trình học tập: nghe, nhìn, kết hợp với tư có định hướng Đương nhiên đặt câu hỏi, không yêu cầu học sinh trả lời mà sau giáo viên cung cấp đầy đủ kiện học sinh trả lời Ví dụ dạy 17 “ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2.9.1945 đến trước ngày 19.12.1946”, vào đầu học giáo viên đưa câu hỏi: “ Sau Cách mạng tháng Tám 1945, nhân dân ta tiếp tục làm để bảo vệ độc lập quyền vừa giành được?” Trong trình dạy học, tuân thủ trình tự cấu tạo SGK song cần khai thác, nhấn mạnh giúp học sinh trả lời câu hỏi nêu Sau dạy xong, phần cuối giáo viên quay trở lại yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi Đáp án mà học sinh cần trả lời “ nhân dân ta vừa xây dựng vừa bảo vệ quyền cách mạng” Học sinh trả lời tức hiểu kiến thức chủ yếu Ví dụ, dạy mục “Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954) Bài 20 “Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 – 1954)”, giáo viên dẫn dắt học sinh vào tình có vấn đề: Thắng lợi ta đông xuân 1953 – 1954 buộc địch phải phân tán lực lượng nhiều nơi Chúng định xây dựng Điên Biên Phủ trở thành tập đoàn điểm mạnh Đông Dương, biến Điện Biên Phủ trở thành “điểm hẹn lịch sử” Vậy chiến dịch lịch sử đựơc xem chiến dịch lịch sử có tính chất định chiến tranh Đông Dương Các em tìm hiểu 11 Một ví dụ khác, dạy 19 “Bước phát triển kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 – 1953)” sau giới thiệu khái quát qua giai đoạn 1951 – 1953 kháng chiến, giáo viên đặt câu hỏi: Vì nói giai đoạn quan trọng chuẩn bị cho thắng lợi tiến công chiến lược Đông – xuân 1953 – 1954? Để trả lời câu hỏi đòi hỏi học sinh phải ý nghe giảng, tích cực trình học tập để hiểu rõ chất vấn đề đặt 1.2 Câu hỏi sử dụng học Trong trình giảng dạy, giáo viên phải biết đặt giúp học sinh giải câu hỏi có tính chất nhận thức kiến thức Một hệ thống câu hỏi tốt nêu trình giảng dạy phải phù hợp với khả em, kích thích tư phát triển, đồng thời tạo mối liên hệ bên học sinh học sinh với giáo viên, tức câu hỏi đưa ra, học sinh giáo viên phải thấy rõ trả lời được, không trả lời Câu hỏi khó hay chưa đủ kiện, tư liệu để em trả lời Những câu hỏi sách giáo khoa sở để giáo viên xác định kiến thức sách, đồng thời bổ sung để xây dựng hệ thống câu hỏi Câu hỏi phải có chuẩn bị từ soạn giáo án, có dự kiến nêu lúc nào? Học sinh trả lời nào? Đáp án phải trả lời sao? Rõ ràng việc sử dụng câu hỏi dạy học nghệ thuật Khi câu hỏi đặt bắt buộc học sinh phải suy nghĩ, phải kích thích lòng ham hiểu biết, trí thông minh, sáng tạo họ Đặc biệt gây cảm giác ngạc nhiên đối chiếu biết biết sau trả lời câu hỏi giáo viên nêu Khi xây dựng hệ thống câu hỏi lớp nhằm gây hứng thú, tích cực học tập, phát triển lực tư học sinh, giáo viên không nên đặt câu hỏi mà em cần trả lời cách đơn giản “có” hay “không” “đúng” hay “sai” Bởi câu hỏi không đòi hỏi học sinh phải suy nghĩ Đồng thời không nên đặt câu hỏi dễ làm cho học sinh thỏa mãn, đến chủ quan vốn hiểu biết mình, mà phải làm cho em hiểu , trả lời đúng, đầy đủ câu hỏi giáo viên nêu tốt, song phải tiếp tục suy nghĩ để trả lời hay hơn, sâu sắc thông minh Thông thường vào tính chất, đặc điểm kiến thức lịch sử mà có loại câu hỏi sau: - Loại câu hỏi phát sinh kiện, tượng lịch sử: Đây loại câu hỏi yêu cầu học sinh nêu lên phát sinh, phát triển kiện, tượng lịch sử: nêu nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân trực tiếp, hoàn cảnh, bối cảnh lịch sử kiện, tượng Loại câu hỏi thường xuất vào phần đầu giảng, kiện, tượng lịch sử xuất hoàn cảnh lịch sử định, có nguyên nhân phát sinh Đây đặc điểm tư lịch sử cần hình 12 thành bước cho học sinh Nó đòi hỏi em xem xét kiện phải đặt hoàn cảnh lịch sử cụ thể, tìm nguyên nhân làm nảy sinh kiện Ví dụ, dạy 18 “Những năm đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950)” mục “Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ”, giáo viên đưa câu hỏi “Vì kháng chiến toàn quốc bùng nổ ngày 19.12.1946?” Học sinh dựa vào sách giáo khoa, suy nghĩ trả lời Giáo viên củng cố, mở rộng kiến thức để học sinh thấy hành động lấn tới trắng trợn thực dân Pháp, thể rõ mưu đồ xâm lược nước ta - Loại câu hỏi trình diễn biến, phát triển kiện – tượng lịch sử diễn biến khởi nghĩa, diễn biến cách mạng, chiến tranh… Loại thường gặp tất loại Ví dụ: công lên địa Việt Bắc thực dân Pháp diễn nào?, Từ sau chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 đến trước đông – xuân 1953 – 1954 ; Tình hình hậu phương kháng chiến phát triển nào? Chẳng hạn dạy 20 “Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 – 1954)” mục “ Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954)”, giáo viên đưa câu hỏi: “ Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn nào?” Giáo viên kết hợp với việc sử dụng lược đồ hướng dẫn học sinh tìm hiểu diễn biến, tổ chức cho em trao đổi, thảo luận câu hỏi đưa Điều giúp em nắm vững nội dung kiện diễn ra, phát triển thao tác tư duy… - Loại câu hỏi nêu lên đặc trưng, chất kiện, tượng lịch sử, bao gồm đánh giá, thái độ học sinh tượng lịch sử Thường câu hỏi khó học sinh Nó đòi hỏi em học sinh phải biết phân tích, đánh giá, biết bày tỏ thái độ kiện, tượng lịch sử học sinh ngại trả lời câu hỏi Tuy nhiên giáo viên cần kiên trì, đưa thêm câu hỏi gợi mở giúp em trả lời câu hỏi Ví dụ dạy 18 “ Những năm đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950)” mục “Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950”, giáo viên sử dụng câu hỏi “Tại ta chọn Đông khê làm điểm mở đầu chiến dịch mà Cao Bằng hay Thất Khê?” Muốn trả lời câu hỏi này, học sinh phải ý theo dõi, quan sát đồ để thấy vị trí chiến lược Đông Khê Giáo viên hướng dẫn em đưa câu trả lời, nhấn mạnh ý lớn: Giữa Đông Khê Cao Bằng, đánh Cao Bằng đụng đầu với với lực lượng mạnh địch, hệ thống phòng ngự vững chắc, muốn đánh thắng phải tốn nhiều xương máu Đồng thời đánh Cao Bằng, địch rút tất điểm từ Đông Khê đến Lạng Sơn, không tạo điều kiện cho ta đánh quân rút chạy Đông Khê điểm, địch tương đối yếu (có tiểu đoàn) lại vị trí trọng yếu, Đông Khê, địch phải cho quân ứng cứu, Cao Bằng phải 13 rút chạy… Ta có hội tiêu diệt quan tiếp viện quân rút chạy địch Hơn Đông Khê xa Hà Nội, địch tiếp viện nhiều thời gian Vì ta định đánh Đông Khê - Loại câu hỏi tìm hiểu kết quả, nguyên nhân dẫn đến kết ý nghĩa lịch sử Lịch sử trình phát triển liên tục đan xen kiện tượng hay trình lịch sử Cần giúp cho học sinh thấy kết vận động ấy, nguyên nhân thắng lợi hay thất bại ảnh hưởng trình phát triển lịch sử Loại câu hỏi dẫn dắt học sinh trả lời vấn đề này, hầu hết gặp Ví dụ: Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 có ý nghĩa kháng chiến nhân dân ta? , Nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Pháp gì? Để trả lời câu hỏi loại này, học sinh dựa vào SGK để trả lời ngôn ngữ không lặp lại sách giáo khoa Chẳng hạn 20 “Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 – 1954)”, giáo viên đưa câu hỏi “Những nguyên nhân dẫn đến thắng lợi quân dân ta Điện Biên Phủ kháng chiến chống thực dân Pháp?”, học sinh phải độc lập suy nghĩ, vận dụng toàn kiến thức học chương, để rút câu trả lời Giáo viên sở sách giáo khoa sách giáo viên nêu ý nhỏ: chủ quan – khách quan Giáo viên hướng dẫn, điều khiển em phân tích ý nhỏ để làm bật nguyên nhân, nguyên nhân thứ “sự lãnh đạo sáng suốt Đảng ta kháng chiến”, giáo viên cần cho em thấy rõ lãnh đạo sáng suốt Đảng ta thể nào? Đó là: đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức chính; vạch kế hoạch đánh địch chiến dịch; xây dựng, phát triển lực lượng thứ quân kết hợp chiến đấu chiến trường vùng sau lưng địch; sách đoàn kết quốc tế Tóm lại, sử dụng câu hỏi dạy học lịch sử trường THPT tác dụng giúp học sinh bước chiếm lĩnh tri thức lịch sử mà phát triển tư độc lập học sinh Đây phương tiện quan trọng làm cho học trở nên sôi động hấp dẫn, phát huy tính tích cực học tập HS Sử dụng đồ dùng trực quan nhằm phát triển tư học sinh Trong dạy học lịch sử, phương pháp trực quan góp phần quan trọng tạo biểu tượng cho học sinh, cụ thể hoá kiện khắc phục tình trạng đại hoá lịch sử học sinh Đồ dùng trực quan có vai trò lớn việc giúp học sinh nhớ kĩ, hiểu sâu hình ảnh, kiến thức lịch sử Hình ảnh giữ lại đặc biệt vững trí nhớ hình ảnh thu nhận trực quan Ví dụ, xem ảnh “Cảm 14 tử quân Hà Nội ôm bom ba đón đánh xe tăng Pháp” quên chiến đấu anh dũng quân dân Hà Nội chống thực dân Pháp trở lại xâm lược Trên sở biện pháp chung đồ dùng trực quan, đưa số biện pháp sử dụng đồ dùng trực quan dạy học lịch sử phần Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến 1954 (SGK Lịch sử 12 THPT) 3.1 Sử dụng đồ dùng trực quan để tổ chức cho học sinh lĩnh hội kiến thức - Sử dụng câu hỏi gợi mở để hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung kênh hình Trong trình hướng dẫn học sinh tổ chức lĩnh hội kiến thức mới, phát huy tính tích cực học tập em, giáo viên nên kết hợp cho học sinh theo dõi đồ dùng trực quan (lược đồ, đồ, tranh ảnh) với việc sử dụng câu hỏi gợi mở từ dễ đến khó mang tính chất khái quát, yêu cầu em phát huy cao độ lực tư độc lập để rút kết luận có tính chất khái quát, giải vấn đề trọng tâm Trong trình học sinh trao đổi, thảo luận để tìm câu trả lời, giáo viên người đóng vai trò điều khiển chung, hướng dẫn, giúp đõ học sinh bước giải vấn đề thông qua hệ thống câu hỏi gợi mở Ví dụ dạy 18 “Những năm đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950), giáo viên sử dụng lược đồ “Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950” Trước hết giáo viên lựa chọn thời điểm sử dụng lược đồ cho hợp lí, dạy mục “Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950”, trình hướng dẫn học sinh tìm hiểu chiến dịch, giáo viên đưa câu hỏi gợi mở giảng nội dung như: - Qua quan sát lược đồ, em xác định địa bàn chiến dịch? - Tại ta định đánh Đông Khê để mở đầu chiến dịch? Giáo viên đưa câu gợi mở trước nội dung cần giảng Tùy đối tượng học sinh để sử dụng câu hỏi gợi mở, học sinh không trả lời câu hỏi trên, gợi ý câu hỏi nhỏ nội dung: - Quan sát lược đồ, em thấy địa bàn diễn chiến dịch Biên giới gồm tỉnh nào? - Đông Khê có vị trí mà quân ta định mở trận đánh đầu tiên? Hoặc Lược đồ chiến dịch Điên Biên Phủ (1954), sử dung dạy mục II “Chiến dịch lịch sử Điên Biên Phủ (1954)” nhằm cụ thể hóa vị trí Điện Biên Phủ cách bố trí lực lượng địch diễn biến Giáo viên gợi mở cho học sinh với câu hỏi sau: - Quan sát lược đồ, nhận xét vị trí Điên Biên Phủ? - Tại địch định xây dựng Điên Biên Phủ thành tập đoàn điểm mạnh? 15 - Biểu chứng tỏ điều đó? - Em suy nghĩ chiến đấu ta Điện Biên Phủ? Với câu hỏi gợi mở phần giảng học sinh phải suy nghĩ cách tích cực, chủ động hoạt động nhận thức để tìm hiểu nội dung đưa - Kết hợp đồ với tường thuật, thảo luận Khi khai thác sử dụng đồ, lược đồ phản ánh biến cố, kiện thiếu việc lược thuật hay tường thuật giáo viên học sinh, điều làm học trở nên sinh động, chân thực, khơi dậy cảm xúc lịch sử cho em Những kiện lịch sử tường thuật tạo cảm giác cho em tham gia hay chứng kiến diễn biến kiện lịch sử Ví dụ: dạy học mục “Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950” ( Bài 18) lớp có học lực giỏi, thời gian cho phép, giáo viên yêu cầu học sinh nghiên cứu lược đồ Chiến dịch Biên giới thu đông 1950 kết hợp với SGK để trả lời câu hỏi gợi mở giáo viên đặt Sau học sinh tìm hiểu, giáo viên yêu cầu em lên bảng lược thuật, giáo viên bạn bổ sung Còn đối tượng học sinh học trung bình thời gian học không cho phép, giáo viên nên giới thiệu khái quát lược đồ, tường thuật ngắn gọn cho em trao đổi Ví dụ, tường thuật diễn biến chiến dịch Biên giới thu – đông 1950, giáo viên nên sử dụng lược đồ, sau giới thiệu khái quát đồ kí hiệu đưa câu hỏi: Em có suy nghĩ địa bàn chiến dịch lực lượng quân địch đây? Với câu hỏi học sinh xác định địa bàn chiến dịch hiểu nhiệm vụ chiến dịch Sau giáo viên sử dụng lược đồ kết hợp với tài liệu tham khảo, tranh ảnh, đàm thoại để trình bày diễn biến chiến dịch biên giới, tập trung vào tường thuật lược thuật trận Đông Khê: Biên giới Việt – Trung dải núi rừng từ tây đến đông bắc Bắc Đường quốc lộ chiến lược dài 300 km qua tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn Quảng Ninh Tại địch có 11 tiểu đoàn đại đội, có có tiểu đoàn Âu Phi làm lực lượng động Ngày 25.7.1950, Đảng ủy mặt trận thành lập đồng chí Võ Nguyên Giáp làm bí thư, Bộ huy chiến dịch đồng chí Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp làm huy kiêm trưởng ủy, đồng chí Trần Đăng Ninh làm chủ nhiệm Tổng cục cung cấp trực tiếp máy hậu cần chiến dịch… Đầu tháng 8.1950, đồng chí tổng tư lệnh quan Bộ huy lên đường mặt trận Do tính chất quan trọng chiến dịch, Bác Hồ kiểm tra tình hình chuẩn bị mặt trận Ở giáo viên nên sử dụng tranh “Bác Hồ quan sát mặt trận biên giới” Hình 49 (SGK) “Bác Hồ thăm đơn vị tham gia chiến dịch Biên giới thu – đông 1950” kết hợp với thơ Người: 16 “Chống gậy lên non xem trận địa, Vạn trùng núi đõ vạn trùng mây Quân ta khí mạnh nuốt Ngưu Đẩu, Thề diệt xâm lăng lũ sói cầy.” (Bản dịch Xuân Diệu) Tiếp giáo viên giới thiệu hệ thống phòng ngự đường số với địa danh: Đình Lập, Lạng Sơn, Na Sầm, Thất Khê, Cao Bằng Đến giáo viên dừng lại hỏi học sinh: “Tại ta định đánh Đông Khê mở đầu chiến dịch?” Sau trao đổi, đàm thoại, giáo viên bổ sung nhấn mạnh ý chính: “Giữa Đông Khê Cao Bằng, đánh Cao Bằng đụng đầu với lực lượng mạnh địch, hệ thống phòng ngự vững chắc, muốn đánh thắng phải tốn nhiều xương máu Đồng thời đánh Cao Bằng, địch rút tất điểm tương đối yếu (có tiểu đoàn) lại vị trí trọng yếu, Đông Khê, địch phải cho quân ứng cứu, Cao Bằng phải rút chạy, ta có hội tiêu diệt quân tiếp viện quân rút chạy địch nữa, Đông Khê xa Hà Nội, địch tiếp viện nhiều thời gian, ta định đánh Đông Khê Tiếp giáo viên dựa vào biểu đồ yêu cầu học sinh ý theo dõi, tường thuật kiện 16.9.1950: Đứng núi cao nhìn xuống đồn Đông Khê tuần dương hạm khổng lồ biển xanh biên giới Đông Khê nằm đường số 4, cách Cao Bằng 45km, cách Thất Khê 24km, xung quanh có vị trí kiên cố, đóng đồi cao tường vững bao bọc Đồn Đông Khê có hàng chục lô cốt thấp sát mặt đất, nắp dày mét, có hầm ngầm, tường cao, dây thép gai xung quanh sáng ngày 16.9.1950, đạn pháo ta nổ vang điểm Đông Khê Trận đánh mở chiến dịch bắt đầu Sau chiến ác liệt, quân ta chiếm vị trí xung quanh, đợt thứ công lên đồi cao không thành 17 ngày 17.9.1950, chiến sĩ ta công lần thứ hai lên đồi cao Phía tây đại đội bộc phá Trần Cừ, phía đông đại đội La Văn Cầu xung phong mở đường cho xung kích tiến lên Mũi nhọn Trần Cừ huy tiến lên mở hàng rào bị đại bác địch chặn đứng đợt xung phong Bốn chiến sĩ xông lên bị thương vong, mũi nhọn nằm ùn lại phía trước mũi súng kẻ thù Súng vừa ngớt toán địch từ hầm ngầm xông phản kích, Trần Cừ bị trúng đạn vào ngực lô cốt địch không ngừng nhả đạn Trời sáng rõ, xung kích chưa lọt vào được, người lo lắng Lúc này, Trần Cừ cố lê người sát lô cốt, anh lại bị thương lần song cố nhoài người lên 17 gục xuống lấy dùng thân bịt lỗ chấu mai địch Hỏa lực địch ngừng lại xung kích liên tiếp xông lên Lời hô: “noi gương Trần Cừ, trả thù cho Trần Cừ” vang lên, chiến sĩ nước vỡ bờ, tổ người tràn vào, nhanh chóng tiêu diệt lô cốt sáng hôm sau, quân địch chiến hầm cố thủ cuối ngoan cố chống cự Một bộc phá đánh sập hầm ngầm vững đó, tên huy run sợ chui hàng Sau ngày đêm chiến đấu dũng cảm quân ta hoàn toàn giành thắng lợi trân Đông Khê Đến đây, giáo viên hỏi học sinh: “Chiến thắng Đông Khê có ý nghĩa nào?” Sau học sinh trả lời, giáo viên chốt lại: Chiến thắng Đông Khê chứng tỏ nghệ thuật đạo quân tài tình Đảng, đánh dấu bước tiến trình độ đánh công kiên đội ta, cổ vũ khí lập công khắp mặt trân, thể tinh thần dũng cảm chiến đấu hệ trẻ Việt Nam Tướng Aliuc huy đồn Đông Khê phải lên: “ chúng tối chưa gặp phải đối phương dũng cảm vậy, thật kì diệu.” Đúng dự định ta kế hoạch “điệu hổ li sơn”, Đông Khê bị tiêu diệt, hệ thống phòng ngự đường số rắn bị gãy khúc Địch núng tìm cách rút khỏi Cao Bằng song muốn rút phải tiếp viện Ngày 30.9.1950, binh đoàn Lơpagiơ từ Thất Khê lên yểm hộ cho quân từ Cao Bằng Ngày 3.10.1950, binh đoàn Sác tông rút khỏi Cao Bằng Đoán trước ý định địch, ta bố tri quân kiên nhẫn chờ chúng đến tiêu diệt Địch thận trọng tránh dường quốc lộ, tắt đường rừng song chúng lọt vào trận địa ta Quân ta chặn đánh địch, chia cắt chúng, khiến cho cánh quân không liên lạc với Sau 10 ngày chiến đấu, đại phận lực lượng địch từ Cao Bằng từ Thất Khê lên bị tiêu diệt Bọn lại chạy vào rừng bị truy kích Sác tông Lơpagiơ không gặp để tiếp ứng nhau, mà lại gặp nhhau đường vào nhà giam ta Thất bại nặng nề, địch vội rút điểm lại đường số Ngày 22.10.1950, chiến dịch Biên giới kết thúc hoàn toàn tháng lợi Đến giáo viên hỏi học sinh: “Em so sánh cách đánh chiến dịch Biên giới với chiến dịch Việt Bắc?” Giáo viên để học sinh phát biểu, sau nêu đặc điểm khẳng định lớn mạnh quân đội ta sau chiến dịch - Sử dụng tranh ảnh kết hợp với miêu tả, phân tích, đàm thoại Tranh ảnh tạo biểu tượng, góp phần cụ thể hoá kiến thức, có tác dụng làm cho học sinh yêu thích môn lịch sử Do đó, để sử dụng tranh ảnh lịch sử có hiệu quả, phát huy tính tích cực hoạt động học sinh cần kết hợp với miêu tả có phân tích, đàm thoại 18 Ví dụ với ảnh hình 52 “Các đại biểu dự Đại hội toàn quốc thống Việt Minh – Liên Việt (1951)” Bài 19 “Bước phát triển kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 – 1953)”, ảnh sử dụng dạy mục III “Hậu phương kháng chiến phát triển mặt” để cụ thể hóa kiện thống mặt trận Việt Minh hội Liên Việt Trước hết giáo viên giới thiệu ảnh ghi lại hình ảnh đại biểu tham dự đại hội thống mặt trận Việt Minh Hội Liên Việt hướng dẫn học sinh quan sát từ xuống dưới, từ trái qua phải Giáo viên đưa câu hỏi gợi mở để học sinh trả lời: - Quan sát trang phục, nét mặt người ảnh, thấy thành phần tham dự đại hội toàn quốc thống Việt Minh – Liên Việt nào? Học sinh trao đổi đàm thoại qua câu gợi mở, trình giúp em có biểu tượng ban đầu thành phần tham gia Sau giáo viên miêu tả khái quát: Trong ảnh quang cảnh bên hội trường Ở cửa vào hội trường có gắn biển đề hàng chữ “Đại hội toàn quốc thống Việt Minh – Liên Việt”, có 29 đại biểu chụp ảnh kỉ niệm Quan sát ảnh ta thấy rõ đại biểu tham dự gồm đủ giới: phụ nữ, nam giới, người già, người trẻ, có người theo tôn giáo (phía trái ảnh), người dân tộc thiểu số (bên phải ảnh)… Chủ tịch Hồ Chí Minh người ngồi Giáo viên tiếp tục gợi mở “Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi nói lên điều gì?” Điều nói lên Bác Đảng trung tâm khối đại đoàn kết dân tộc, tổ chức lãnh đạo khối đại đoàn kết Cuối giáo viên đưa câu hỏi: “Qua em có suy nghĩ mục đích tổ chức mặt trận Đảng?” Mặt trận Liên Việt mặt trận dân tộc thống nhất, đoàn kết tất đoàn thể, tôn giáo, đảng phái, cá nhân yêu nước nhằm thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân để kháng chiến, kiến quốc thắng lợi Tuyên ngôn đại hội ghi rõ mục đích Mặt trận Liên Việt tiêu diệt thực dân Pháp, đánh bại can thiệp Mĩ, trừng trị Việt gian phản quốc, thực nước Việt Nam độc lập, thống dân chủ, tự do, phú cường góp sức vào bảo vệ hoà bình dân chủ giới Tóm lại việc sử dụng đồ dùng trực quan cho học sinh lĩnh hội kiến thức không làm cho kiến thức học sinh tiếp thu trở nên sâu sắc mà giáo dục cho em tư tưởng, tình cảm đắn phát triển kĩ quan sát, phân tích, đánh giá kiện, tượng lịch sử em 3.2 Sử dụng đồ dùng trực quan để tổ chức học sinh củng cố kiến thức Sử dụng đồ dùng trực quan củng cố kiến thức học cho học sinh mang lại nhiều hiệu so với việc củng cố kiến thức trao đổi đàm thoại, nêu trả lời câu hỏi 19 đơn Việc sử dụng đồ dùng trực quan củng cố kiến thức gây hứng thú học tập, giúp em khắc sâu kiến thức - Đối với lược đồ - đồ, để củng cố kiến thức cho học sinh giáo viên thông qua nhiều hình thức khác nhau: + Dựa vào đồ để nêu trả lời câu hỏi, hướng dẫn học sinh quan sát kĩ nêu lên điểm + Dựa vào đồ để trình bày lại kiến thức học cách phong phú, cụ thể, sinh động sử dụng đồ dạng đồ “câm”, yêu cầu học sinh điền đầy đủ kí hiệu dựa vào để trình bày lại vấn đề học Ví dụ, giáo viên sử dụng đồ “Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950” treo lên bảng, yêu cầu học sinh dựa vào đồ để trình bày lại diễn biến chiến dịch Trong học sinh trình bày, giáo viên yêu cầu học sinh lớp ý theo dõi để nhận xét bổ sung cho phần trình bày bạn Giáo viên sử dụng đồ dạng đồ “câm”, yêu cầu học sinh điền kí hiệu lên đồ cho đầy đủ dựa vào đồ để trình bày lại diễn biến chiến dịch Sau học sinh trình bày, giáo viên nhận xét, cho điểm khen trước lớp Hoặc tập nhà cho học sinh (sau dạy xong 18): “Vẽ đồ khu vực Bắc bộ, điền kí hiệu phù hợp vào địa danh diễn chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 Qua rút ý nghĩa chiến dịch?” - Đối với việc sử dụng tranh ảnh lịch sử để củng cố kiến thức học việc làm tương đối khó, giáo viên nên kết hợp với hệ thống câu hỏi Qua giúp em nắm vững chắc, hiểu sâu, nhớ lâu kiến thức học, đồng thời rèn luyện kĩ quan sát, miêu tả, phân tích rút kết luận lịch sử cho học sinh Ví dụ, để củng cố kiến thức em Hiệp định Giơnevơ 1954 Đông Dương dạy 20, giáo viên sử dụng ảnh “Quang cảnh Hội nghị Giơnevơ” Giáo viên cho học sinh quan sát lần ảnh học sinh dựa vào kiến thức học trả lời câu hỏi giáo viên: + Qua quan sát em thấy Hội nghị tổ chức nào? + Hội nghị Giơnevơ thảo luận vấn đề gì? + Em có nhận xét Hội nghị Giơnevơ 1954 Đông Dương? Bài tập nhà thường nêu vào cuối học Bài tập cần hướng vào vấn đề quan trọng nội dung học Bài tập giúp em hiểu rõ vấn đề, 20 kiện học Bài tập nhà có hiệu tối đa giáo viên tiếp tục bồi dưỡng, củng cố kiến thức mà học sinh học, tiếp tục hoàn thiện nhiệm vụ giáo dục phát triển cho em - Giáo viên sử dụng sơ đồ, niên biểu, bảng biểu để tập nhà, củng cố kiến thức cho học sinh Ví dụ dạy 20, giáo viên hướng dẫn học sinh nhà xây dựng niên biểu kiện lớn ta từ sau thu – đông 1950 đến kết thúc kháng chiến: Thời gian 1951 Quân Chính trị ngoại giao - Kinh tế Văn hoá – giáo dục - Chiến dịch - Đại hội đại Trung du biểu toàn quốc - Chiến dịch lần II Hoàng Hoa Đảng - Ban hành sắc - Giáo dục lệnh thuế phát triển, nông nghiệp bình dân học - Thành lập vụ bổ túc Thám -Hợp Mặt Ngân hàng văn hoá phát triển - Chiến dịch trận Việt Minh quốc gia Việt – Liên Việt Nam - Cuộc vận Quang động vệ sinh Trung - Khối liên phòng bệnh - Chiến dịch minh Việt – thực đời Miên – Lào Hoà Bình sống lan thành rộng lập - Uy tín quốc tế nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà 1952 Chiến dịch Đại hội anh Vận động sản Tây Bắc hùng chiến xuất tiết sĩ thi đua toàn kiệm quốc lần I 1953 - Chiến dịch Thắng lợi -Triệt để giảm nghị tô, thực 1954 lịch sử Điện Hội 21 Biên Giơnevơ giảm tức, cải cách ruộng đất - Công nghiệp quốc phòng đẩy mạnh 3.3 Sử dụng đồ dùng trực quan để tổ chức kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh Có nhiều cách để tiến hành kiểm tra, đánh giá việc sử dụng đồ dùng trực quan biện pháp đạt hiệu cao Việc kết hợp sử dụng đồ dùng trực quan kiểm tra đánh giá tiến hành nhiều trường hợp kiểm tra cũ, kiểm tra viết (15 phút, 45 phút…) kiểm tra chất lượng học sinh đầu kì, kì, cuối kì kiểm tra theo phân phối chương trình - Kết hợp câu hỏi tự luận với sử dụng lược đồ để kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh Việc sử dụng đồ dùng trực quan phương thức tốt để kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh khuyến khích học sinh cách học thông minh, sáng tạo ghi nhớ máy móc điều học từ phía giáo viên hay kiến thức có sẵn sách giáo khoa Ví dụ, kiểm tra mức độ tự học nhà học sinh, giáo viên đặt câu hỏi để học sinh suy nghĩ, nhận xét, đánh giá “Qua quan sát lược đồ diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ em nhận xét hướng tiến công quân ta?” Câu hỏi đòi hỏi học sinh phải khôi phục trí nhớ, tiến hành phân tích để rút kết luận tiến công quân ta chiến dịch Điên Biên Phủ ý nghĩa to lớn chiến dịch kháng chiến chống Pháp Khi kiểm tra nhận thức học sinh sau tiếp thu kiến thức mới, giáo viên đưa câu hỏi tự luận ngắn kết hợp với sử dụng kênh hình Ví như: Khi dạy 20 “Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 – 1954)” giáo viên sử dụng lược đồ hình 54 “Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)” kết hợp với câu hỏi tự luận “Qua quan sát hướng tiến công quân ta, em lí giải chiến dịch Điện Biên Phủ lại giành thắng lợi to lớn?” Để trả lời câu hỏi này, học sinh phải tiến hành quan sát lược đồ, kết hợp với vận dụng tri giác, nhớ lại 22 kiến thức học, đồng thời tiến hành phân tích, đánh giá nhằm đưa kết luận cần thiết… trình kiểm tra giúp học sinh nắm kiến thức học, tích cực học tập hoàn thiện nhiệm vụ giáo đưỡng, giáo dục phát triển học sinh Việc sử dụng đồ dùng trực quan vào dạy học lịch sử công việc quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng dạy học lịch sử Có nhiều biện pháp để sử dụng đồ dùng trực quan giúp học sinh phát huy tính tích cực học tập Trong trình dạy học, giáo viên cần vào nội dung học, đặc điểm đồ dùng trực quan để có biện pháp sử dụng thích hợp Các biện pháp hình thức tổ chức để thực việc dạy học tích cực môn lịch sử đa dạng Hơn hết, người giáo viên trực tiếp giảng dạy hiểu rõ đặc điểm cụ thể trên, lựa chọn phương án sư phạm thích hợp nhất, đạt hiệu cao cho phát triển nhân cách học sinh C.KẾT LUẬN Bộ môn lịch sử trường phổ thông có vị trí, chức nhiệm vụ quan trọng việc đào tạo giáo dục hệ trẻ Nhưng học sinh lại chưa trọng học môn Tình trạng nhiều nguyên nhân gây nên Nhưng phải thừa nhận nguyên nhân quan trọng kết quả, chất lượng giảng dạy giáo viên dạy lịch sử nay, đặc biệt việc trì kiểu dạy truyền thống “thầy đọc, trò chép”, nhồi nhét kiến thức, học sinh thụ động tiếp thu kiến thức Từ thấy việc xây dựng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh qua học lịch sử rõ ràng nhiệm vụ quan trọng nặng nề người giáo viên dạy môn lịch sử Học tập học sinh trình nhận thức, nói đến tính tích cực học tập nói đến tính tích cực nhận thức Tính tích cực nhận thức trạng thái hoạt động nhận thức học sinh thể khát vọng học tập, cố gắng trí tuệ nghị lực cao trình nắm vững kiến thức Để giúp học sinh phát huy tính tích cực trình học tập môn lịch sử trường THPT đòi hỏi giáo viên phải sử dụng nhiều biện pháp sư phạm Tuy nhiên dạy học lịch sử biện pháp vạn để phát huy tối đa tính tích cực, chủ động trình học tập em Việc sử dụng biện pháp sư phạm nói thực đem lại hiệu giáo dục giáo viên sử dụng cách linh hoạt, mềm dẻo, tuỳ mục đích khả nhận thức em 23 Sau thời gian vận dụng sáng kiến kinh nghiệm vào giảng dạy phần Lịch sử Việt Nam từ 1945 đến năm 1954, thân nhận thấy kinh nghiệm phù hợp với chương trình sách giáo khoa với tiết dạy học theo hướng đổi Học sinh có hứng thú học tập hơn, tích cực chủ động sáng tạo để mở rộng vốn hiểu biết, đồng thời linh hoạt việc thực nhiệm vụ lĩnh hội kiến thức phát triển kĩ Không khí học tập sôi nổi, nhẹ nhàng học sinh yêu thích môn học Tôi hi vọng với việc áp dụng đề tài học sinh đạt kết cao kì thi đặc biệt học sinh yêu thích môn học Trên số kinh nghiệm nhỏ trình giảng dạy môn lịch sử trường THPT, hiểu biết kinh nghiệm chắn không tránh sai xót, mong góp ý trân thành đồng nghiệp 24 ... giúp học sinh phát huy tính tích cực, chủ động học sinh dạy học lịch sử vấn đề cấp thiết III Một số biện pháp sư phạm nhằm phát huy tính tích cực học sinh dạy học phần Lịch sử Việt Nam từ năm 1945. .. 1945 đến năm 1954 (Lớp 12 THPT) Trên sở nguyên tắc dạy học lịch sử, đưa số biện pháp sư phạm nhằm phát huy tính tích cực học sinh dạy học phần Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 (Lịch sử. .. phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử thông qua khóa học, chương, học cụ thể….đó lí lựa chọn đề tài Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực học sinh dạy học phần lịch sử Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM một số BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực của học SINH TRONG dạy học PHẦN LỊCH sử VIỆT NAM từ năm 1945 đến năm 195 , SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM một số BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực của học SINH TRONG dạy học PHẦN LỊCH sử VIỆT NAM từ năm 1945 đến năm 195 ,

Từ khóa liên quan