0

SKKN một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh khi học luyện nói trong môn tiếng việt 1

34 702 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2016, 20:24

Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học luyện nói môn Tiếng Việt …………………………………………………………………… ……………………… THÔNG TIN CHUNG Họ tên tác giả sáng kiến: Đinh Thị Kiều Khương Ngày, tháng, năm sinh: 08/05/1980 Đơn vị công tác: Trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quyền hạn, nhiệm vụ giao đảm nhận: Giáo viên Đề nghị xét, công nhận sáng kiến: (Cấp tỉnh, ngành, huyện/TP Trường) Tên đề tài SKKN, lĩnh vực áp dụng: Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học luyện nói môn Tiếng Việt – Lĩnh vực áp dụng môn Tiếng Việt Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015 – 2016 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học luyện nói môn Tiếng Việt …………………………………………………………………… ……………………… PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Môn Tiếng Việt nhà trường phổ thông nói chung trường Tiểu học nói riêng có vị trí vô quan trọng Môn học sở, tảng giúp học sinh học tốt môn học khác Tiếng Việt vừa khoa học vừa công cụ, phương tiện giúp học sinh lĩnh hội tri thức, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, phát triển tư Việc dạy Tiếng Việt trường tiểu học với tư cách dạy tiếng mẹ đẻ vấn đề quan tâm trọng Trong lớp Một có ý nghĩa vô to lớn, đặt viên gạch móng cho hệ thống giáo dục phổ thông quan trọng hình thành phát triển nhân cách người sau Mục tiêu chủ yếu môn Tiếng Việt lớp trọng dạy chữ sở dạy âm dạy âm để dạy chữ Quan điểm dạy học Tiếng Việt quan điểm dạy giao tiếp Chương trình Tiếng Việt nhấn mạnh chủ trương “Hình thành phát triển học sinh kỹ sử dụng tiếng mẹ đẻ (nghe – nói - đọc - viết) để học tập giao tiếp môi trường hoạt động lứa tuổi” – Quan điểm giao tiếp nói cụ thể quan điểm phát triển lời nói định nguyên tắc, phương hướng xây dựng chương trình môn Tiếng Việt Mỗi phân môn, tiết học, nội dung dạy học hướng tới mục đích phát triển lời nói Vấn đề phát triển lời nói cho học sinh chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Tiếng nói thứ cải vô lâu đời vô quý báu dân tộc Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho phổ biến ngày rộng khắp” Và cố thủ tướng Phạm Văn Đồng nói: “Trường học có trách nhiệm lớn lao việc giữ gìn sáng Tiếng Việt Phải làm cho hệ trẻ nói viết tốt chúng ta” Muốn thực lời dạy đó, trường tiểu học cần phải có cách thức tổ chức phương pháp dạy học hợp lý, tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy - học môn Tiếng Việt, giúp học sinh sử dụng thành thạo Tiếng Việt Cho đến nay, việc triển khai chương trình Tiếng Việt toàn quốc lâu phần lớn giáo viên tỏ lúng túng, e ngại tổ chức dạy luyện Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015 – 2016 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học luyện nói môn Tiếng Việt …………………………………………………………………… ……………………… nói cho học sinh, học sinh khó khăn học phần Nhìn chung, việc dạy học nội dung chưa đạt hiệu cao Đây lý viết sáng kiến kinh nghiệm với chủ đề: “Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học luyện nói môn Tiếng Việt lớp 1” MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: - Góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt nói chung nội dung luyện nói nói riêng lớp - Phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học luyện nói môn Tiếng Việt ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Nội dung luyện nói phương pháp dạy luyện nói môn Tiếng Việt lớp ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM: - Học sinh lớp 1A3 trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm Ecopark PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 5.1 Phương pháp nghiên cứu tài liêu: Nghiên cứu sách Tiếng Việt 1, sách giáo viên tài liệu tham khảo khác có liên quan đến phần luyện nói học sinh Phương pháp nghiên cứu thực tế: - Điều tra việc nói học sinh Học Vần Tập đọc - Điều tra dạy luyện nói thân đồng nghiệp Phương pháp nghiên cứu lí luận: Nghiên cứu vấn đề lí luận thực tiễn liên quan đến dạy luyện nói cho học sinh lớp 1; hứng thú học sinh nói 5.4 Phương pháp thực nghiệm: Áp dụng biện pháp tìm vào việc giảng dạy phần luyện nói cho học sinh lớp 1A3 trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm Ecopark 5.5 Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015 – 2016 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học luyện nói môn Tiếng Việt …………………………………………………………………… ……………………… Tổng kết kinh nghiệm đúc rút trình dạy luyện nói cho học sinh lớp PHẠM VI VÀ KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU: - Phạm vi: Phần luyện theo chủ đề phân môn Học vần; Phần luyện nói cuối tiết phân môn Tập đọc - Thời gian nghiên cứu: Từ đầu tháng – 2015 đến cuối tháng năm 2016 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015 – 2016 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học luyện nói môn Tiếng Việt …………………………………………………………………… ……………………… PHẦN II NỘI DUNG CƠ SỞ LÝ LUẬN: Mục tiêu môn Tiếng Việt thể quan điểm dạy học quan điểm giao tiếp Hoạt động giao tiếp bao gồm hành vi nhận thông tin phát thông tin Trong ngôn ngữ hành vi thực hai hình thức ngữ (nghe, nói) bút ngữ (đọc, viết) Dạy học theo quan điểm giao tiếp xu phổ biến tài liệu dạy tiếng mẹ đẻ dạy ngoại ngữ nước tiên tiến Quan điểm thể hai phương diện nội dung phương pháp dạy học Mặc dù có nhiều quan điểm khác giao tiếp tựu chung vấn đề cốt lõi định nghĩa là: giao tiếp hoạt động tiếp xúc, trao đổi người với người xã hội, nhằm truyền đạt cho nhận thức, tư nhằm bày tỏ, chia sẻ tình cảm, thái độ, vật, tượng thực tế khách quan Như vậy, điều kiện trước tiên đảm bảo cho giao tiếp diễn bình thường phải có hai đối tượng tham gia:1 đóng vai người nói đóng vai người nghe Hai vai luân phiên thay đổi suốt trình giao tiếp, họ phải sử dụng thứ ngôn ngữ định, chịu chi phối hoàn cảnh nội dung giao tiếp để hướng tới mục đích đề Trong trình dạy học luyện nói, lý thuyết giao tiếp giúp giáo viên có định hướng nội dung phương pháp dạy học nhằm đạt mục tiêu dạy học đề Đó nhằm phát triển lời nói cho cá nhân học sinh Vì vậy, đòi hỏi giáo viên cần biết chuyển nội dung dạy học thành tình giao tiếp gần gũi, giúp học sinh vận dụng kinh nghiệm thực hoạt động giao tiếp Từ học sinh có kỹ giao tiếp tất nhiên phát triển lời nói cho em CƠ SỞ THỰC TIỄN: Chúng ta biết trước vào lớp 1, trẻ làm quen với Tiếng Việt (tiếng mẹ đẻ) sống hàng ngày Đó phương tiện quan trọng giúp em giao tiếp với người, với xã hội, giúp em phát triển tư Khi Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015 – 2016 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học luyện nói môn Tiếng Việt …………………………………………………………………… ……………………… vào lớp 1, việc học môn Tiếng Việt cách có tổ chức, có phương pháp khoa học giúp em củng cố thêm hiểu biết kỹ năng, kỹ xảo sử dụng tiếng mẹ đẻ mình, từ giúp em học tốt môn học khác giao tiếp tốt Việc dạy học nội dung luyện nói thực chất dạy em tạo lập nên ngôn nói để phục vụ hoạt động học tập giao tiếp Vì giáo viên vận dụng phương pháp dạy học cách phù hợp nhằm phát triển kỹ nói để tổ chức dạy học nội dung luyện nói môn Tiếng Việt phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Từ nâng cao hiệu dạy học, tăng cường lực sử dụng ngôn ngữ nói học sinh Những yêu cầu luyện nói lớp 1: Chuẩn kĩ nói cho lớp 1: Chủ đề -Phát âm Mức độ cần đạt -Nói rõ ràng đủ nghe Nói liền mạch câu -Sử dụng nghi thức lời nói - Có thái độ lịch sự, mạnh dạn, Ghi - Nói lượt tự nhiên nói lời, nhìn vào - Biết nói lời chào hỏi, chia tay người nghe -Đặt trả lời câu hỏi gia đình, trường học nói - Biết trả lời vào nội dung -Thuật việc, kể chuyện câu hỏi Nói thành câu - Kể đoạn mẩu chuyện có nội dung đơn giản nghe thầy, cô kẻ lớp (kết hợp với nhìn tranh minh hoạ, đọc lời gợi ý -Phát biểu, thuyết trình tranh) - Biết giới thiệu vài câu mình, thân vài đồ vật quen thuộc Hệ thống tập luyện nói SGK lớp 1: Sách Tiếng Việt có hai phần: Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015 – 2016 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học luyện nói môn Tiếng Việt …………………………………………………………………… ……………………… Phần Học vần có 103 chia làm ba dạng bản: - Làm quen với âm chữ cái: từ đến - Dạy – học âm vần mới: từ đến 103 (82 bài) - Ôn tập âm vần mới: Cứ 6, học âm vần lại có ôn Nội dung luyện nói sách giáo khoa xác định rõ ràng Mỗi luyện nói có tên gọi cụ thể (trừ phần Làm quen với âm chữ) Các tập luyện nói xếp cuối dạy âm, vần trình bày tranh minh hoạ, có từ, ngữ chứa âm, vần học nói lên chủ đề luyện nói Ở phần yêu cầu luyện nói lặp lặp lại cách trình bày đơn giản cho phù hợp với giai đoạn học chữ trẻ Mục tiêu phần giúp học sinh làm quen với không khí học tập mới, mạnh dạn nói cho bạn nghe lắng nghe bạn nói Phần Luyện tập tổng hợp - Trong phần luyện tập tổng hợp bố trí theo tuần với ba chủ điểm lớn: Nhà trường, Gia đình, Thiên nhiên – Đất nước (từ tuần 25 trở sau) Các tuần tập trung vào chủ điểm – Cứ ba tuần hết lượt chủ điểm Việc quay vòng chủ điểm lặp lại y hệt mà vòng sau mở rộng vòng trước Cụ thể: Loại I: Luyện nói câu chứa tiếng có vần ôn tập đọc: + Kiểu 1: Nói câu chứa tiếng có vần cho trước Kiểu có 14 VD: Nói câu chứa tiếng có vần anh – ach M:- Nước chanh mát bổ - Quyển sách hay (Tiếng Việt tập hai trang 59) +Kiểu 2: Nhìn tranh nói câu chứa tiếng có vần cho trước Kiểu có VD: Nhìn tranh nói câu chứa tiếng có vần ăc- ăt (Tiếng Việt tập hai trang 110) Loại II: Luyện nói theo đề tài + Kiểu 1: Bài tập nói theo Dạng 1: Trả lời câu hỏi theo tranh: Dạng có Ví dụ: trả lời câu hỏi theo tranh: Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015 – 2016 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học luyện nói môn Tiếng Việt …………………………………………………………………… ……………………… M: Tranh 1: Ai nấu cơm cho bạn ăn? -Mẹ nấu cơm cho ăn Tranh 2: Ai mua quần áo cho bạn? Tranh 3: Ai chăm sóc bạn ốm? Tranh 4: Ai vui bạn cô khen? (Tiếng Việt 1, tập hai – trang 56) Dạng 2: Nói vật, việc…có nội dung liên quan đến tập đọc Dạng có 11 Ví dụ: Gọi tên loài hoa ảnh (Tiếng Việt 1, tập hai – trang 65) Dạng 3: Kể người, việc,…có liên quan đến nội dung tập Dạng có VD: Kể người bạn tốt em (Tiếng Việt 1, tập hai – trang 107) + Kiểu 2: Bài tập hỏi - đáp Dạng 1: Hỏi – đáp việc, người, vật, tượng….có liên quan đến tập đọc Dạng có 10 bài: Ví dụ: Hỏi việc làm buổi sáng? M: Sáng sớm, bạn làm việc gì? -Tôi tập thể dục, sau đánh răng, rửa mặt… (Tiếng Việt tập hai - trang 68) Dạng 2: Hỏi - đáp theo nội dung bài tập đọc Dạng có Ví dụ: Hỏi đáp theo thơ: M: Con hay nói ầm ĩ? - Con vịt bầu ( Tiếng Việt tập hai - trang 113) Loại III: Luyện nói theo nghi thức lời nói: Nói lời chào nhân vật theo tình học VD: Nói lời chào Minh gặp bác đưa thư, mời bác uống nước (Tiếng Việt tập 2- trang 137) Là giáo viên nhiều năm liền dạy lớp nên biết luyện nói nội dung cần thiết, có vai trò quan trọng việc góp phần phát triển ngôn ngữ cho học sinh, tiền đề cho môn Tập làm văn sau phần dễ Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015 – 2016 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học luyện nói môn Tiếng Việt …………………………………………………………………… ……………………… dạy Nhiều giáo viên xác định phận quan trọng học học vần tập đọc lớp 1, song lượng thời gian dành cho nội dung hạn chế (khoảng 10 phút cuối tiết học), nên đôi lúc bị “bỏ qua” có tiến hành tổ chức cách Còn phần học sinh khả luyện nói học thường dừng lại việc trả lời câu hỏi sách giáo viên, có học sinh biết tự nói số câu chủ đề học đưa TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN: 3.1 Về phía giáo viên: - Xét nguyên nhân chủ quan cần phải kể đến quan niệm giáo viên, số giáo viên xem nhẹ hoạt động nói học sinh trước lớp, trọng đến kĩ đọc, viết nên học Tiếng Việt thời lượng dành cho hoạt động nói học sinh Chính thời lượng nên số lượng học sinh tham gia nói nội dung không nhiều mà qua loa vài em mạnh dạn, hay phát biểu mà - Giáo viên chưa tập trung tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý, môi trường sống học sinh, chưa thật thông cảm với khó khăn mà học sinh gặp phải nên tiến hành hỏi đáp yêu cầu học sinh nói hay hay nói trả lời Không quan tâm đến học sinh nói, nghèo nàn ngôn ngữ, nói ngọng sợ gọi em trả lời làm nhiều thời gian Vấn đề vô tình giáo viên làm cho học sinh rụt rè ngày trở nên nhút nhát - Nêu câu hỏi chưa phù hợp với đối tượng học sinh lớp, câu hỏi dễ lại dành cho học sinh khá, câu hỏi khó muốn học sinh yếu trả lời,… - Dạy phần luyện nói đơn giản gọi học sinh trả lời 2, câu hỏi; chưa hướng dẫn học sinh biết liên kết câu thành đoạn đơn giản chủ đề - Có sửa sai chưa kiên trì, uốn nắn tình huống, hoạt động học khác - Chưa sáng tạo, linh hoạt, chưa biết kết hợp nhiều phương pháp dạy học trình lên lớp điều chỉnh nội dung cần thiết, phù hợp để phần luyện nói đạt kết tốt Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015 – 2016 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học luyện nói môn Tiếng Việt …………………………………………………………………… ……………………… - Đồ dùng dạy học dành cho phần luyện nói chưa phong phú, chưa phù hợp, sơ sài chủ yếu dựa vào tranh sách giáo khoa 3.2 Về phía học sinh: - Chưa ý lắng nghe cách tích cực giáo viên nêu yêu cầu đến lúc trình bày thường câu trả lời không mục đích chưa Một số trường hợp trả lời tiếng “có” “không” chưa giải thích theo ý có, không ? - Còn ỷ lại nói theo bạn chưa chịu khó tự tìm câu trả lời hay cho - Do tâm lí rụt rè e ngại: Học sinh lớp khả giao tiếp, giao lưu trò chuyện với người xung quanh Mặt khác tâm lí sợ nói sai ý giáo viên, sợ bạn bè chê cười nói không nói ngọng nên học sinh thể mình, nói chí đến luyện nói có học sinh không nói câu - Học sinh lớp đa số hiếu động, dễ nhớ lại mau quên nên việc ghi nhớ lời thầy cô dạy chưa vững 3.3 Một số hạn chế sách giáo khoa sách giáo viên 3.3.1 Sách giáo khoa lớp 1: - Có chủ đề luyện nói không liên quan đến chữ, vần Ví dụ: Bài 20k, kh, kẻ, khế chủ đề luyện nói lại “ù ù, vo vo, vù vù, ro ro, tu tu” - Một số chủ đề nói chưa gần gũi,chưa phù hợp với học sinh vùng miền Ví dụ: Bài 8- le le, 9- vó bè, 33- Lễ hội, 34 – Đồi, núi - Phần luyện tập tổng hợp: Số lượng dạng tập chưa hợp lý Bài tập nghi thức lời nói (chỉ có bài, xoay quanh vấn đề nói lời chào, lời chia tay) Mẹ cô - Sách Tiếng Việt tập trang 73 Bác đưa thư - sách Tiếng Việt tập trang 136 Số lượng nói theo đề tài nhiều chủ yếu độc thoại (đây lại mức độ cao dạng thức lời nói, khó với học sinh lớp 1) - Những đề tài hội thoại có tranh gợi ý không phù hợp với thông tư 30 Ví dụ : Bài 65 trang 133 sách Tiếng Việt tập Chủ đề luyện nói : Điểm mười Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015 – 2016 10 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học luyện nói môn Tiếng Việt …………………………………………………………………… ……………………… Ví dụ: “Bác đưa thư”, cô giáo biến đổi tình giao tiếp sau: “Một bạn vai bác đưa thư đến bấm chuông, Minh ra” Cô mời em đóng vai bác đưa thư, em đóng vai Minh Như vậy, tình biến đổi chỗ: lời nói bé mà có lời nói bác đưa thư đáp lại Minh chào hỏi mời nước Tình có yêu cầu cao hơn, có nhiều em tham gia đóng vai + Sau học sinh đóng vai, giáo viên tổ chức cho nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm, khen ngợi em thể vai diễn tốt 4.3.2 Bước đầu vận dụng phương pháp dạy học thảo luận nhóm theo mô hình VNEN dạy học nội dung luyện nói lớp 1: - Đặc trưng phương pháp dạy học hợp tác nhóm học sinh trước hết phải làm việc nhân để có kiến riêng mình, sau nói với nhau, đưa ý kiến lắng nghe ý kiến bạn để hoàn thiện thêm ý kiến … học sinh tạo nhiều hội để diễn đạt, khám phá ý tưởng, mở rộng suy nghĩ rèn luyện kĩ nói; tự tìm tòi để phải đưa ý kiến mình, tạo hội để học hỏi từ bạn, từ em có kĩ giao tiếp tốt Việc học tập nhóm tăng cường tính tích cực, chủ động, linh hoạt Phương pháp thảo luận nhóm phương pháp dạy học giáo viên tạo điều kiện cho học sinh học tập theo nhóm nhằm luyện tập khả giao tiếp cách trao đổi, hợp tác, tranh luận, bàn bạc… với để giải vấn đề học tập tìm tri thức, kỹ , kỹ xảo cho thân Qua thảo luận nhóm, ngôn ngữ lực tư học sinh trở nên linh hoạt hơn, đồng thời giúp em luyện tập tính tự giác, tính đoàn kết tập thể, có mạnh dạn, tự tin học tập giao tiếp - Các buổi học thảo luận nhóm sôi Những học sinh nhút nhát, phát biểu lớp có môi trường tham gia xây dựng Hơn nữa, hầu hết hoạt động nhóm mang chế tự sửa lỗi học sinh học lẫn nhau, theo lỗi sai giải đáp bầu không khí thoải mái - Khi tổ chức học nhóm giáo viên có hội tận dụng ý kiến kinh nghiệm học sinh Khi học sinh có lợi làm việc độc lập, Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015 – 2016 20 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học luyện nói môn Tiếng Việt …………………………………………………………………… ……………………… em dễ nghĩ cách làm tập Đồng thời học nhóm, mối quan hệ học sinh cải thiện, tạo cho lớp học bầu không khí tin cậy Mọi người thích hoạt động giao tiếp xã hội, việc chia nhóm tạo thái độ tích cực với hoạt động giảng dạy - Có nhiều cách để chia nhóm: nhóm ngẫu nhiên, nhóm trình độ, nhóm sở thích… giáo viên nên chọn chia nhóm cho phù hợp để phần luyện nói diễn cách tự nhiên, sôi hào hứng em * Một số ý tổ chức dạy học luyện nói theo phương pháp nhóm: + Các đề tài đưa thảo luận phải có tác dụng kích thích suy nghĩ, gây tò mò, ý học sinh Vì đề tài dễ học sinh chóng chán, thảo luận hiệu quả, khó học sinh ý kiến thảo luận bế tắc + Không lạm dụng hình thức thảo luận nhóm dạy luyện nói kéo dài có tác dụng + Trong lúc thảo luận, giáo viên cần cố gắng cho học sinh bày tỏ quan điểm, ý kiến Giáo viên nên quan sát để hỗ trợ học sinh cần, mặt khác để có biện pháp khích lệ học sinh lời Lúc giáo viên nhẹ nhàng hỏi: “Nào cô muốn nghe ý kiến bạn chưa nói” hay: “Bạn nói rồi, mời em cho ý kiến?”… + Sau thảo luận, nhóm giao lưu trình bày kết nhóm mình.Trưởng ban học tập lên điều khiển thảo luận nhóm Khi có ý kiến phản hồi từ nhóm, trưởng ban học tập tự giải kiến thức khó trưởng ban học tập tập hợp ý kiến nhờ trợ giúp giáo viên Các em tự giao lưu trao đổi lẫn làm cho phần luyện nói em tự nhiên Giáo viên cần ý đến câu hỏi có nhiều ý kiến + Giáo viên nên để học sinh có nhận xét nói nhóm, sau đưa đánh giá khen ngợi ý kiến đóng góp em, động viên tinh thần làm việc nhóm Ví dụ 1: Bài luyện nói chủ đề: “Giữ gìn sách vở” Sách Tiếng Việt tập trang 165 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015 – 2016 21 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học luyện nói môn Tiếng Việt …………………………………………………………………… ……………………… - GV chia lớp thành nhóm (nhóm đôi, ba, tư) - Câu hỏi thảo luận: + Hãy chia sẻ cách giữ gìn sách cho bạn (Gợi ý: Bạn làm để giữ gìn sách vở? Để sách sạch, đẹp không bị quăn mép, long bìa bạn cần làm gì? ) - Từng cá nhân trình bày nhóm cách làm mình, thành viên khác nhận xét góp ý bổ sung cho bạn thống cách làm Nhóm trưởng lên báo cáo kết làm việc (các thành viên nhóm luân phiên làm nhóm trưởng) - Các nhóm sau thảo luận trình bày trước lớp điều khiển trưởng ban học tập Các nhóm giao lưu bổ sung ý kiến Cuối giáo viên nêu ý kiến đánh giá tinh thần làm việc nhóm Ví dụ 2: Bài luyện nói “Trò chuyện trời mưa” sách Tiếng việt tập hai trang 125 - Tiến hành tương tự Giáo viên phát phiếu học tập cho nhóm, có nêu câu hỏi thảo luận: + Bạn thích trời nắng hay trời mưa? Vì sao? + Bạn thích trời mưa nào? + Sau mưa cối cảnh vật nào? 4.3.3.Vận dụng phương pháp thông qua trò chơi học tập dạy học nội dung luyện nói lớp 1: - Trò chơi hoạt động người nhằm mục đích vui chơi, giải trí, thư giãn sau làm việc căng thẳng Thông qua trò chơi, người chơi rèn luyện thể lực, giác quan, thông minh, nhanh nhạy, sáng tạo, hoạt bát đặc biệt giao lưu, học hỏi với bạn bè, đồng đội Đối với trẻ em trò chơi có vai trò quan trọng sinh hoạt, biết kết hợp hợp lý học tập vui chơi tạo hiệu cao học tập, tránh tượng mệt mỏi, nhàm chán cho học sinh * Một số ý sử dụng phương pháp trò chơi luyện nói lớp - Nội dung trò chơi phải gắn liền với nội dung tri thức, kỹ cần rèn luyện cho học sinh học Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015 – 2016 22 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học luyện nói môn Tiếng Việt …………………………………………………………………… ……………………… Ví dụ: Bài luyện nói: “Nói sen” (Tiếng Việt tập hai - trang 92) + Giáo viên đưa trò chơi “Thi nói sen” đội chơi, đội em Hai đội gắp thăm giành quyền nói trước, em nói câu sen, hai đội luân phiên nói, câu sau không trùng câu trước Đội có câu nói lặp lại dừng trước thua - Mỗi trò chơi phải có luật chơi Trò chơi học tập cần có luật chơi đơn giản, dễ nhớ, dễ thực thời gian chơi ngắn, phù hợp với trình độ học sinh Luật cần phổ biến rõ ràng trước chơi - Tuy nhiên không nên lạm dụng trò chơi nhiều học, nên chơi vào phút cuối học, xuất yêu cầu củng cố kiến thức, kỹ năng, học sinh có dấu hiệu mệt mỏi Lúc trò chơi tạo hưng phấn để kết thúc tiết học tạo thư giãn cho em bước vào tiết học - Trò chơi học tập luyện nói kết hợp vận động như: truyền điện, nói viết lên bảng lớp… Ví dụ: + Thi nói tiếp sức đề tài bài: “Nói vật mà em biết” ( Tiếng Việt tập hai - trang 149) + Hoặc thi tiếp sức (theo đội) điền vào chỗ chấm tên vật mà em biết: Ví dụ: Nhanh như… Dữ như…… Hiền như…… Chạy như…… Hót như…… Đen như… Nhát như… + Thi nói tiếp câu đề tài sen: Nói tiếp vào câu sau để ý trọn vẹn - Đầm sen rộng…… - Lá sen……… - Hoa sen… - Nhị sen… Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015 – 2016 23 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học luyện nói môn Tiếng Việt …………………………………………………………………… ……………………… - Hương sen… Ở câu gọi nhiều em nói để tạo phong phú, đa dạng qua học sinh thấy có nhiều cách diễn đạt ý vật nhìn nhiều góc độ khác Như rèn cho học sinh óc sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú 4.3.4 Vận dụng phương pháp dạy học vấn đáp vào dạy nội dung luyện nói lớp 1: - Phương pháp vấn đáp (hỏi - đáp) chiếm vị trí quan trọng bậc Tiểu học nói chung lớp nói riêng Nó sử dụng rộng rãi trình dạy học nhằm gợi mở cho học sinh làm sáng tỏ vấn đề mới, rút kết luận cần thiết từ điều học Nó tạo điều kiện cho học sinh phát huy tính tích cực, độc lập nhận thức, phát triển hứng thú học tập khát vọng tìm kiếm vấn đề để giải - Ở giai đoạn đầu (phần học âm), phương pháp hỏi đáp dùng nhiều lúc học sinh chưa có nhiều kinh nghiệm kỹ nói Khi em cần gợi mở, dẫn dắt giáo viên, hướng em vào việc trình bày vấn đề * Một số điều cần ý sử dụng phương pháp vấn đáp dạy luyện nói lớp 1: + Giáo viên cần xác định rõ mục đích, yêu cầu hỏi đáp để đưa hệ thống câu hỏi câu hỏi phụ để gợi mở + Các câu hỏi cần có mối liên hệ với để trở thành đoạn hội thoại giáo viên học sinh + Câu hỏi phải rõ ràng, dễ hiểu, sát trình độ học sinh + Câu hỏi phải có tác dụng kích thích tính tích cực, độc lập tư duy, phát triển hứng thú nhận thức học sinh + Giáo viên cần có thái độ bình tĩnh học sinh trả lời chưa thiếu xác, tránh thái độ nôn nóng, vội vàng cắt ngang ý kiến học sinh không thật cần thiết + Không ý đến kết câu trả lời học sinh mà phải ý đến cách diễn đạt câu trả lời em Từ cần sửa lỗi diễn đạt cho học sinh Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015 – 2016 24 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học luyện nói môn Tiếng Việt …………………………………………………………………… ……………………… cho xác, rõ ràng, hợp logic Giáo viên cần biết cách động viên, khuyến khích học sinh trả lời, tập thành thói quen trả lời cách đầy đủ, ý, sáng tạo, tránh trả lời rập khuôn, máy móc, không đủ ý, đủ câu + Giáo viên cần tổng kết phần hỏi đáp cách yêu cầu học sinh độc thoại, nói đoạn ngắn chủ đề (thường học sinh giỏi) để rèn kỹ độc thoại cho em Ví dụ: Bài luyện nói: “Bữa cơm” (Tiếng Việt tập - trang 127) Giáo viên tổ chức phương pháp hỏi đáp sau: - Yêu cầu học sinh nêu chủ đề luyện nói - Yêu cầu học sinh quan sát tranh sách giáo khoa, giáo viên nêu câu hỏi cho HS trả lời: + Tranh vẽ cảnh gì? + Có ăn cơm? + Bữa cơm gia đình em có ai? (nhiều học sinh trả lời) + Trong bữa cơm có gì? + Em cảm thấy ăn cơm gia đình Với học sinh giỏi yêu cầu học sinh kể bữa cơm bán trú… - Những câu hỏi đầu thường dành cho học sinh yếu nói Sau câu trả lời giáo viên cần động viên, khuyến khích để học sinh tự tin, mạnh dạn Cuối giáo viên yêu cầu vài em tự nói số câu chủ đề “Bữa cơm” Đây phần nâng cao, dành cho học sinh khá, giỏi 4.3.5 Vận dụng phương pháp dạy học phát giải vấn đề dạy luyện nói lớp 1: - Phương pháp dạy học phát giải vấn đề phương pháp dạy học mà giáo viên đặt vấn đề học thông qua tình có vấn đề Từ thu hút quan tâm tìm hiểu học sinh, đòi hỏi học sinh phải tích cực, chủ động suy nghĩ, giải vấn đề đặt để tìm kiếm cho thân kiến thức cách học tập Đây phương pháp dạy học nhìn chung nhiều giáo viên chưa vận dụng thành thạo phương pháp hiệu sử dụng chưa cao Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015 – 2016 25 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học luyện nói môn Tiếng Việt …………………………………………………………………… ……………………… - Phương pháp dạy học phát giải vấn đề nhằm hình thành học sinh khả tư giải vấn đề, khả thích ứng, khả hợp tác đời sống, đặc biệt giao tiếp Phương pháp đòi hỏi học sinh tham gia giải vấn đề tình đặt Nhờ đó, học sinh vừa nắm tri thức, vừa phát triển tư sáng tạo chủ động chiếm lĩnh tri thức * Một số ý sử dụng phương pháp dạy học phát giải vấn đề: - Tình có vấn đề mà giáo viên nêu phải phù hợp nội dung luyện nói - Yêu cầu học sinh dựa vào kinh nghiệm sống để tìm thấy tình có liên quan đến nội dung học Từ học sinh thấy mối liên quan học với thực tế sống kích thích suy nghĩ em - Sau nêu vấn đề, cần gợi ý để học sinh nhớ lại kiến thức học có liên quan đến vấn đề, thấy trình tự giải vấn đề Ví dụ: Bài luyện nói “Nói vật em yêu thích” (Tiếng Việt tập hai - trang 95) giáo viên nêu tình sau: Khi nói vật, có bạn hỏi em: “Bạn yêu quý vật nhất? Bạn kể cho tớ nghe không?” Em nói vật với bạn để bạn thấy mến nó? - Học sinh phát vấn đề cần giải là: Nói với bạn vật yêu quý để bạn mến - Giáo viên cần gợi ý để học sinh tìm cách giải quyết, hướng em giới thiệu vật quý mến, giới thiệu nét đáng yêu vật (Ví dụ: Tớ có chó xinh, có lông vằn đen nên tớ gọi Vện Nó khôn, tớ học chạy tới, ngoáy tít đuôi Tớ dạy chơi bóng với tớ, bóng lăn xa lại chạy đến tha cho tớ… ) - Sau học sinh trình bày trước lớp, giáo viên yêu cầu lớp nhận xét, đánh giá làm bạn Giáo viên hỏi: + Nghe bạn kể, thấy vật bạn có đáng yêu? + Bạn dùng từ để nói đáng yêu đó? Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015 – 2016 26 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học luyện nói môn Tiếng Việt …………………………………………………………………… ……………………… - Cuối giáo viên nêu nhận xét, khen động viên để tạo hứng thú cho em luyện nói Tuy nhiên phương pháp, hình thức áp dụng tuyệt đối, tối ưu mà người giáo viên phải phối hợp linh hoạt phương pháp hình thức dạy học với kết dạy cao 4 Một số ý tiến hành dạy nói cho học sinh lớp 1: 4.4.1 Các hoạt động trước luyện nói: - Tạo tâm sẵn sàng học tập cho học sinh: Như nói, để có nói tốt, người nói cần có chuẩn bị tốt, tức cần xác định việc cần làm để thực tập luyện nói có hiệu Đối với học sinh lớp 1, chuẩn bị trước tiên cho luyện nói em phải có hứng thú học tập Giáo viên cần tạo cho học sinh tâm hào hứng để bước vào học Bởi lẽ, nội dung luyện nói thường khó học sinh, mặt khác mục xếp vào cuối tiết học Lúc học sinh mệt mỏi, ý em không cao Vì vậy, suốt nội dung học tập trước học, giáo viên cần tạo không khí học tập nhẹ nhàng, tự nhiên nên trì điều luyện nói - Giáo viên cần ý chuẩn bị tốt hoạt động cho luyện nói nhằm tạo không khí hào hứng, sôi học, kích thích học sinh tham gia nói - Giáo viên cần định hướng số câu hỏi gợi ý để học sinh hiểu rõ chủ đề luyện nói 4.4.2 Các hoạt động luyện nói: - Giáo viên phải kích thích nhu cầu nói học sinh cách sử dụng trực quan, tạo tình giao tiếp phù hợp, động viên học sinh tham gia tích cực luyện nói - Giáo viên phải tạo hoàn cảnh giao tiếp tốt Đó điều kiện lớp học thời điểm luyện nói Giáo viên cần giáo dục học sinh lớp biết cách lắng nghe có thái độ nghe bạn nói Giáo viên phải người động viên, khích lệ kịp thời để học sinh phấn khởi nói - Giáo viên cần giúp học sinh thực việc giữ bình tĩnh, tự tin ý đến thái độ người nghe nói Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015 – 2016 27 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học luyện nói môn Tiếng Việt …………………………………………………………………… ……………………… - Giáo viên cần giúp học sinh biết lựa chọn sử dụng nghi thức lời nói từ ngữ, kiểu câu nói - Giáo viên cần giúp học sinh biết sử dụng ngữ điệu phù hợp nói, tránh lối nói đọc thuộc lòng ngữ điệu thái - Khi học sinh nói, giáo viên không nên ngắt lời em cách tuỳ tiện Nếu cần uốn nắn giáo viên cần tế nhị, nhẹ nhàng, nên để học sinh dứt lời sửa lỗi Giáo viên không nên làm đứt mạch suy nghĩ tạo cho học sinh tâm lý e ngại sợ nói sai KẾT QUẢ: So với cách dạy luyện nói trước giáo viên đặt câu hỏi vấn đáp đơn giản học sinh trả lời cách thụ động, có số học sinh giỏi thường xuyên phát biểu lại học sinh lớp ngồi nghe, chí có học sinh nhút nhát không dám nói từ vận dụng biện pháp vào dạy luyện nói cho học sinh lớp thấy đạt học sinh kết sau: Đầu năm Giữa HK II - Diễn đạt lúng túng, chưa rõ ý, chưa - Diễn đạt rõ ràng lưu loát, rõ ý, thành thành câu câu - Lời nói chưa tự nhiên, lạc - Lời nói tự nhiên, chủ đề chủ đề luyện nói - Học sinh nhút nhát, nói nhỏ, - Mạnh dạn giao tiếp; nói to rõ lúng túng giao tiếp, chưa biết cách ràng; biết đặt câu hỏi trả lời câu hỏi đặt câu hỏi trả lời câu hỏi bạn bạn - Học sinh chưa biết sử dụng âm thanh, -Học sinh biết sử dụng âm thanh, ngữ điệu ngữ điệu phù hợp nói - Sử dụng từ chưa phong phú, chưa - Biết chọn lọc từ ngữ luyện nói xác -Chưa biết sử dụng câu phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp - Sử dụng câu mục đích luyện nói - Lời nói đơn điệu chưa có nhiều - Học sinh diễn đạt từ 3-4 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015 – 2016 28 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học luyện nói môn Tiếng Việt …………………………………………………………………… ……………………… hình ảnh câu chủ đề - Học sinh miễn cưỡng thụ động - Học sinh chủ động, hào hứng tham tham gia vào trình luyện nói Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015 – 2016 gia vào luyện nói 29 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học luyện nói môn Tiếng Việt …………………………………………………………………… ……………………… PHẦN III KẾT LUẬN & KHUYẾN NGHỊ KẾT LUẬN Trên số biện pháp mà áp dụng vào việc dạy luyện nói cho học sinh lớp Mặc dù để đánh giá kết luyện nói học sinh thống kê số cụ thể nhận thấy giáo viên ý, quan tâm đến nội dung luyện nói học môn Tiếng Việt, chọn lựa đưa phương pháp dạy học hợp lý chất lượng nói (giao tiếp) học sinh có khác biệt rõ rệt Đó là: - Bản thân giáo viên không cảm thấy “ngại” dạy nội dung học - Học sinh không cảm thấy lúng túng giáo viên yêu cầu nói vấn đề mà ngược lại em hào hứng, mong chờ nói - Học sinh tham gia giao tiếp tiết học nhiều Đặc biệt với nhiều em học sinh đầu năm nhút nhát, hoạt động học cuối học kỳ tiến hẳn Các em mạnh dạn học, dám giơ tay phát biểu xây dựng bài, đóng góp ý kiến thảo luận nhóm tiết học - Kỹ nói, trình bày vấn đề học sinh tốt Các em biết cách trả lời câu hỏi đủ ý, đủ câu, biết cách nhận xét vấn đề bạn trình bày… - Tuy nhiên, trình dạy học, phương pháp tối ưu, phương pháp có mặt mạnh hạn chế Khi tiến hành dạy học giáo viên cần nắm vững phương pháp dạy học, lựa chọn kết hợp phương pháp cho phù hợp với nội dung mục đích học, phù hợp với tâm sinh lý học sinh lớp để đạt kết cao dạy học luyện nói Giáo viên cần khéo léo, mềm dẻo linh hoạt vận dụng phương pháp dạy học KHUYẾN NGHỊ - Với giáo viên trực tiếp giảng dạy: + Cần xác định rõ vị trí vai trò phần luyện nói tiết Học vần Tập đọc từ giảng dạy có hiệu cao Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015 – 2016 30 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học luyện nói môn Tiếng Việt …………………………………………………………………… ……………………… + Giáo viên cần phân bố thời gian cách hợp lí tuyệt đối không bỏ qua phần Luyện nói tiết dạy - Với Tổ, khối chuyên môn: + Cần đưa thảo luận chủ điểm Luyện nói họp chuyên môn để chia sẻ thống phương án dạy cho tuần + Tổ chức chuyên đề Học vần, Tập đọc (tiết 2) để giáo viên học hỏi kinh nghiệm Trên suy nghĩ việc làm áp dụng việc giảng dạy nội dung luyện nói lớp Mặc dù vậy, ý kiến chủ quan tôi, mong đóng góp ý kiến đồng chí lãnh đạo bạn đồng nghiệp để có thêm kinh nghiệm, áp dụng tốt công tác giảng dạy Tôi cam đoan nội dung báo cáo Nếu có gian dối không thật báo cáo, xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định pháp luật./ Ecopark, ngày 26 tháng 03 năm 2016 Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị Người báo cáo yêu cầu công nhận sáng kiến Nguyễn Hoài Bắc Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015 – 2016 Đinh Thị Kiều Khương 31 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học luyện nói môn Tiếng Việt …………………………………………………………………… ……………………… CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1(tập 1, tập 2) – NXB Giáo dục Việt Nam - Sách giáo viên Tiếng Việt 1(tập 1, tập 2) – NXB Giáo dục Việt Nam - Sách Thiết kế giảng Tiếng Việt 1(tập 1, tập 2) - Giải đáp 120 câu hỏi thường gặp dạy học môn Tiếng Việt tiểu học - NXB Giáo dục Việt Nam Tác giả: Trần Mạnh Hưởng- Lê Hữu Tỉnh - Luyện nói cho học sinh lớp 1- NXB giáo dục Tác giả: Vũ Khắc Tuân - Dạy học Tiếng Việt 1- NXB giáo dục Tác giả: Hoàng Xuân Tâm – Bùi Tất Tươm Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015 – 2016 32 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học luyện nói môn Tiếng Việt …………………………………………………………………… ……………………… MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Lí chọn đề tài 2 Mục đích nghiên cứu 3 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng khảo sát thực nghiệm Phương pháp nghiên cứu Phạm vi kế hoạch nghiên cứu PHẦN II NỘI DUNG Cơ sở lí luận Cơ sở thực tiễn Tìm hiểu nguyên nhân 3.1 Về phía giáo viên 3.2 Về phía học sinh 10 3.3 Một số hạn chế sách giáo khoa sách giáo viên 10 Các biện pháp thực 13 Giúp học sinh phát triển lời nói 13 Rèn kĩ nói cho học sinh 14 19 Sử dụng số phương pháp dạy học tích cực vào dạy luyện nói môn Tiếng Việt 27 4 Một số ý tiến hành dạy luyện nói 28 Kết PHẦN III KẾT LUẬN & KHUYẾN NGHỊ 30 Kết luận 30 Khuyến nghị 30 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015 – 2016 33 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học luyện nói môn Tiếng Việt …………………………………………………………………… ……………………… XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG Tổng điểm: Xếp loại: TM HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CHỦ TỊCH – HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Hoài Bắc Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015 – 2016 34 [...]... bộ trong khi nói thì thật là tuyệt vời… Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2 015 – 2 016 18 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh khi học luyện nói trong môn Tiếng Việt 1 …………………………………………………………………… ……………………… 4.3 Sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy luyện nói trong môn Tiếng Việt 4.3 .1 Vận dụng phương pháp đóng vai - Phương pháp đóng vai là phương pháp dạy học trong. .. sinh phát triển lời nói 13 4 2 Rèn kĩ năng nói cho học sinh 14 19 4 3 Sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy luyện nói trong môn Tiếng Việt 27 4 4 Một số chú ý khi tiến hành dạy luyện nói 28 5 Kết quả PHẦN III KẾT LUẬN & KHUYẾN NGHỊ 30 1 Kết luận 30 2 Khuyến nghị 30 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2 015 – 2 016 33 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh khi học luyện. .. câu trong mỗi chủ đề - Học sinh miễn cưỡng và thụ động - Học sinh chủ động, hào hứng tham tham gia vào quá trình luyện nói Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2 015 – 2 016 gia vào luyện nói 29 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh khi học luyện nói trong môn Tiếng Việt 1 …………………………………………………………………… ……………………… PHẦN III KẾT LUẬN & KHUYẾN NGHỊ 1 KẾT LUẬN Trên đây là một số biện pháp. .. pháp trò chơi trong giờ luyện nói lớp 1 - Nội dung của trò chơi phải gắn liền với nội dung tri thức, kỹ năng cần rèn luyện cho học sinh trong giờ học đó Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2 015 – 2 016 22 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh khi học luyện nói trong môn Tiếng Việt 1 …………………………………………………………………… ……………………… Ví dụ: Bài luyện nói: Nói về sen” (Tiếng Việt 1 tập hai -... để học sinh có nhận xét về bài nói của các nhóm, sau đó mới đưa ra đánh giá của mình và có thể khen ngợi ý kiến đóng góp của các em, động viên tinh thần làm việc của các nhóm Ví dụ 1: Bài luyện nói về chủ đề: “Giữ gìn sách vở” Sách Tiếng Việt 1 tập một trang 16 5 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2 015 – 2 016 21 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh khi học luyện nói trong môn. .. dung của chủ đề Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2 015 – 2 016 17 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh khi học luyện nói trong môn Tiếng Việt 1 …………………………………………………………………… ……………………… b Sử dụng tranh ảnh, đồ dùng trực quan: Học sinh quan sát và diễn đạt những gì đã đạt được quan sát khi nhìn tranh Mỗi tình huống trong tranh là một tình huống thể hiện chủ đề của bài Khi học sinh. .. kinh nghiệm năm học 2 015 – 2 016 30 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh khi học luyện nói trong môn Tiếng Việt 1 …………………………………………………………………… ……………………… + Giáo viên cần phân bố thời gian một cách hợp lí và tuyệt đối không được bỏ qua phần Luyện nói trong các tiết dạy - Với Tổ, khối chuyên môn: + Cần đưa ra thảo luận các chủ điểm Luyện nói trong cuộc họp chuyên môn để chia sẻ... ý đến thái độ của người nghe trong khi mình nói Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2 015 – 2 016 27 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh khi học luyện nói trong môn Tiếng Việt 1 …………………………………………………………………… ……………………… - Giáo viên cần giúp học sinh biết lựa chọn và sử dụng đúng các nghi thức lời nói cũng như các từ ngữ, các kiểu câu khi nói - Giáo viên cần giúp học sinh biết sử dụng... viên khích lệ của cô giáo Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2 015 – 2 016 13 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh khi học luyện nói trong môn Tiếng Việt 1 …………………………………………………………………… ……………………… - Khi học sinh đang nói giáo viên không nên ngắt lời một cách tuỳ tiện bởi sự gián đoạn trong lời nói thường làm các em lúng túng, giáo viên chỉ nên sửa sai hoặc uốn nắn khi các em đã... theo đó các lỗi sai được giải đáp trong bầu không khí thoải mái - Khi tổ chức học nhóm giáo viên cũng có cơ hội tận dụng những ý kiến và kinh nghiệm của học sinh Khi đó học sinh có lợi thế hơn khi làm việc độc lập, các Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2 015 – 2 016 20 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh khi học luyện nói trong môn Tiếng Việt 1 …………………………………………………………………… ………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh khi học luyện nói trong môn tiếng việt 1 , SKKN một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh khi học luyện nói trong môn tiếng việt 1 ,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan