SKKN một số phương pháp giúp học sinh trung bình – yếu học tốt môn lịch sử lớp 6

31 2.7K 13

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 20:24

. học sinh trung bình- yếu Một số phương pháp giúp học sinh Trung bình, yếu học tốt môn Lịch Sử lớp 6 Trang 2 Trường THCS Võ Duy Dương Giáo viên : PHẠM THỊ THUÝ KIỀU Nếu học tốt lịch sử lớp 6 học. trò môn lịch sử và hứng thú học tập môn lịch sử, nhất là học sinh trung bình- yếu nên tôi chọn đề tài: “ một số phương pháp giúp học sinh trung bình – yếu học tốt môn lịch sử lớp 6 . 2/ Mục đích. cho học sinh nhất là học sinh trung bình yếu. c/ Tổ chức học sinh học tập tích cực trên lớp, tác động tình cảm gây hứng thú học tập cho học sinh. Một số phương pháp giúp học sinh Trung bình, yếu

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan