SKKN một số phương pháp giúp học sinh trung bình – yếu học tốt môn lịch sử lớp 6

31 2,560 13
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 20:24

Trường THCS Võ Duy Dương Giáo viên : PHẠM THỊ THUÝ KIỀU MỤC LỤC I. Lý do chọn đề tài : 1. Đặt vấn đề. (trang 2) 2. Mục đích đề tài (trang 3) 3. Lịch sử đề tài (trang 3) 4. Phạm vi đề tài (trang 3) II. Nội dung công việc đã làm: 1. Thực trạng đề tài. (trang 3) 2. Nội dung cần giải quyết. (trang 4) 3. Biện pháp giải quyết(trang 4) 4. Kết quả chuyển biến đối tượng. (trang 5) III. Kết luận: 1. Tóm lược giải pháp. (trang 20) 2. Phạm vi đối tượng áp dụng. (trang 20) 3. Kiến nghị với các cấp về điều kiện thực hiện ( nếu có ). (trang 20) IV. Phụ lục ( nếu có) 1. Bảng thông kê số liệu, phiếu khảo sát, biên bản toạ đàm hội nghị, hội thảo khoa học. 2. Tư liệu tham khảo ( tên tư liệu, tên tác giả, tên nhà sản xuất, năm xuất bản) 3. Các sản phẩm đã phục vụ việc thực hiện đề tài ( đồ dùng dạy học tự làm…. ) 4. Bảng phân công cụ thể (nếu là loại đề tài tập thể). Một số phương pháp giúp học sinh Trung bình, yếu học tốt môn Lịch Sử lớp 6 Trang 1 Trường THCS Võ Duy Dương Giáo viên : PHẠM THỊ THUÝ KIỀU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1/ Đặt vấn đề Trong thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá để xây dựng một đất nước Việt Nam “Dân giàu - nước mạnh – xã hội công bằng – dân chủ - văn minh” giáo dục ngày càng có vai trò ngày càng quan trọng trong việc tạo ra nguồn nhân lực vừa có “Đức” vừa có “Tài” để đáp ứng nhiệm vụ xây dựng đất nước thời đại mới. Chính yêu cầu đó đã thúc đẩy mạnh mẽ việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông để đào tạo ra những con người Xã Hội Chủ Nghĩa về Đức – Trí - thể - Mĩ. với những tư tưởng chỉ đạo “Lấy học sinh làm trung tâm”, “Tích cực hoá hoạt động học tập”, “Hoạt động hoá người học” và việc tìm ra phương pháp dạy học có hiệu quả trở thành nhiệm vụ trọng yếu của người giáo viên. Trước công cuộc đổi mới đất nước, thời kì hội nhập đòi hỏi những yêu cầu mới với hệ thống giáo dục và “Một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Giáo Dục là đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục đào tạo nhất là đổi mới phương pháp dạy học nhằm rèn luyện thói quen, nề nếp tư duy sáng tạo của học sinh”. Ngay từ năm 1990 Bộ giáo dục – đào tạo đã có chỉ thị 15/1990/CT BGD – ĐT về đẩy mạnh hoạt động đổi mới phương pháp dạy học trong các trường. Thực hiện tư tưởng chỉ đạo trên bắt đầu từ năm học 2003 -2004 cho đến nay các trường THCS đã tiến hành việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong đó có bộ môn lịch sử. Để giúp học sinh nắm vững các hiểu biết về kiến thức lịch sử nước nhà, thời gian qua nhà nước ta luôn tìm giải pháp để nâng cao chất lượng học tập môn lịch sử của học sinh. Nhưng trong thực tế thời gian qua kết quả học tập môn lịch sử của học sinh ở trường THCS không cao. Phần lớn các em học sinh có ý nghĩ xem lịch sử là môn phụ nên còn rất lơ là, thụ động ý thức học tập của các em chưa cao. Các em còn lầm lẫn kíến thức Lịch sử giữa các triều đại, giữa các thời kì với nhau, việc nhớ sai tên các anh hùng dân tộc ngày càng nhiều, Trong khi học sinh lớp 6 vừa non yếu về khả năng tiếp thu kiến thức khoa học vừa chưa quen với việc học tập một cách khoa học ở cấp THCS, do vậy chắc chắn các em gặp nhiều khó khăn trong việc học tập nhất là đối với các em học sinh trung bình- yếu Một số phương pháp giúp học sinh Trung bình, yếu học tốt môn Lịch Sử lớp 6 Trang 2 Trường THCS Võ Duy Dương Giáo viên : PHẠM THỊ THUÝ KIỀU Nếu học tốt lịch sử lớp 6 học sinh sẽ có kiến thức tạo nền tảng vững chắc để học sinh học tốt lịch sử ở những lớp tiếp theo. Với mong muốn tìm giải pháp giúp học sinh có định hướng ngay từ đầu cấp học về vai trò môn lịch sử và hứng thú học tập môn lịch sử, nhất là học sinh trung bình- yếu nên tôi chọn đề tài: “ một số phương pháp giúp học sinh trung bình – yếu học tốt môn lịch sử lớp 6”. 2/ Mục đích đề tài Theo tinh thần đổi mới chương trình SGK ở bậc THCS, mục tiêu của bộ môn lịch sử lớp 6 là đòi hỏi học sinh phải nắm được các kiến thức khái quát,cơ bản, chính xác, có hệ thống về lịch sử dân tộc từ nguồn gốc đến thế kỷ X và một số kiến thức chung về lịch sử loài người… Trên cơ sở đó hình thành cho học sinh những nhận thức đúng đắn về sự xuất hiện của loài người trên trái đất, trên đất nước ta. Về quá trình hình thành và phát triển của các quốc gia đầu tiên trên thế giới, của nước ta, những thành tựu văn hoá, kinh tế…Bên cạnh đó cần rèn luyện cho học sinh tinh thần học tập chủ động, tích cực, biết sử dụng sách giáo khoa, quan sát hiện vật, hình ảnh để rút ra kiến thức lịch sử. Đồng thời giáo dục học sinh lòng yêu nước, ý thức xây dụng và bảo vệ tổ quốc, lòng tự hào về những thành tựu văn hoá văn minh mà tổ tiên và loài người đã đạt được. Từ đó giáo dục lòng biết ơn các anh hùng dân tộc đã cống hiến cả đời mình cho đất nước. Để đạt được mục tiêu giáo dục đã đặt ra là một việc làm gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Việc này đòi hỏi người giáo viên phải quan tâm suy nghĩ tìm biện pháp thích hợp để học sinh hứng thú học tập lịch sử. Đối với các em học sinh trung bình - yếu thường hay nhút nhát, mặc cảm nên việc phát huy khả năng của các em trong học tập rất hạn chế nên đòi hỏi phải có một phương pháp học tập phù hợp cho các em. Vì vậy tôi chọn đề tài : “ một số phương pháp giúp học sinh trung bình – yếu học tốt môn lịch sử lớp 6”. 3/ Lịch sử đề tài . Với nhu cầu nhằm làm tăng khả năng tự tìm tòi, lĩnh hội và khắc sâu tri thức lịch sử trong trí nhớ của học sinh trong quá trình học tập. Qua thực tế giảng dạy trong những năm học qua tôi đã nghiên cứu và áp dụng đề tài “ một số phương pháp giúp học sinh Một số phương pháp giúp học sinh Trung bình, yếu học tốt môn Lịch Sử lớp 6 Trang 3 Trường THCS Võ Duy Dương Giáo viên : PHẠM THỊ THUÝ KIỀU trung bình – yếu học tốt môn lịch sử lớp 6” vào việc giảng dạy để tìm ra những phương pháp học hay, những kinh nghiệm giảng dạy tốt nhằm thực hiện ngày một tốt hơn nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy học. Đây là đề tài do tôi mới nghiên cứu và áp dụng vào giảng dạy trong năm học 2009-2010. 3/ Phạm vi đề tài Đề tài “ một số phương pháp giúp học sinh trung bình – yếu học tốt môn lịch sử lớp 6”. được thực hiện thông qua quá trình dạy học tại Trường THCS Mộc Hoá năm học 2009 -2010 ở khối lớp 6. Lớp 6a9 được chọn làm lớp áp dụng đề tài vì lớp này là lớp có nhiều học sinh yếu kém nhất ( 12 học sinh). II: NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM 1/ Thực trạng đề tài Phần lớn học sinh nói chung đều có ý tưởng cho rằng lịch sử là bộ môn phụ nên ý thức học tập của các em đối với môn học còn rất thấp, các em không thật sự yêu thích đối với môn học này. Mặt khác đây là môn học bài nên đòi hỏi sự chuyên cần ở các em, nhưng đa số học sinh lại thụ động, lơ là, biếng học nên việc các em tự tìm tòi, lĩnh hội tri thức lịch sử còn thấp. Chương trình lịch sử lớp 6 là những phần xa xưa nhất, trừu tường nhất trong bộ quá trình lịch sử như : Xã hội nguyên thuỷ, Các quốc gia cổ đại, văn hoá cổ đại, thời nguyên thuỷ trên đất nước ta, đời sống của người nguyên thuỷ trên đât nước ta… Nội dung của những bài này có những khái niệm mang tính trừu tượng mà phương thiết bị day học lại ít, nội dung bài lại dài so với thời gian một tiết học. Bên cạnh đó các em còn phải làm quen việc tiếp thu kiến thức thông qua lược đồ, tranh ảnh như “ Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Chiến thắng Bạch Đằng…” mà thiết bị còn hạn chế. Chỉ những học sinh khá, giỏi mới lĩnh hội các kiến thức lịch sử một cách tương đối và nhanh chóng. Thậm chí các em học sinh khá, giỏi trong trường cũng có xu hướng thích học những môn mà các em cho là môn “Chính” mà lơ là, bỏ bê việc học tập môn lịch sử. Còn phần lớn học sinh trung bình, yếu tỏ ra lơ là, chán nản và ngày càng thụ động trong việc học tập môn lịch sử. Các em thích được thầy, cô phân tích, giảng giải rồi đọc bài cho chép và về nhà học thuộc chứ không muốn tự mình tìm tòi nên việc tiếp thu và khắc sâu tri thức gặp nhiều khó Một số phương pháp giúp học sinh Trung bình, yếu học tốt môn Lịch Sử lớp 6 Trang 4 Trường THCS Võ Duy Dương Giáo viên : PHẠM THỊ THUÝ KIỀU khăn. Từ đó học sinh không hiểu kịp và không nắm được kiến thức bài. Đặc biệt là học sinh trung bình – yếu dễ sinh tâm lý chán học, lười biếng, khiến giờ học lịch sử trở nên nặng nề, khô khan, chất lượng học tập môn lịch sử không cao. Kết quả kiểm tra 15 phút ở học kỳ I của lớp thực nghiệm 6a9 và lớp đối chứng 6a5 cho thấy kết quả học tập của học sinh như sau: Lớp Giỏi % Khá % Trung bình % Yếu % Kém % 6a5 51,4 16,2 13,5 13,5 5,4 6a9 45,6 20,9 4,7 7,0 20,0 Thực tế đó đòi hỏi giáo viên phải nỗ lực nhiều và có giải pháp hổ trợ giúp học sinh học tập môn lịch sử đạt hiệu quả chất lượng hơn. 2/ Vấn đề cần giải quyết: Đổi mới phương pháp dạy học đối với học sinh trung bình, yếu giáo viên phải tìm ra phương pháp dạy cho các em biết cách tự học, tự chọn lọc xử lí thông tin và tự lĩnh hội kiến thức. Từ đó các em sẽ trang bị cho mình những phương pháp tự học, những phương pháp sống và một nhân cách sống phù hợp với cuộc sống của các em sau này. Phải dạy cho các em biết tự suy nghĩ trước một sự kiện lịch sử, một vấn đề lịch sử đặt ra nhằm phát huy tư duy, óc sáng tạo của các em. Cần định hướng học tập ngay từ đầu cũng như gây hứng thú học tập bộ môn lịch sử cho các em học sinh. Từng bước hướng dẫn các em phát huy tính tích cực, tư duy sáng tạo của mình,từ đó các em tự mình tìm ra, chiếm lĩnh và khắc sâu kiến thức lịch sử một cách chủ động. Giáo viên cần tạo cho học sinh tâm lý thoải mái trong giờ học. giáo viên chuẩn bị đầy đủ giáo án, đồ dùng khi lên lớp. Trong giờ học giáo viên cần sử dụng phương pháp phù hợp với kiểu bài đặc biệt cần chú ý hướng dẫn cho học sinh trung bình yếu có phương pháp học tập phù hợp. Đổi mới phương pháp dạy học môn Lịch sử với đối tượng học sinh trung bình yếu là thực hiện các nội dung sau: a/ Khâu chuẩn bị của giáo viên và học sinh trước khi lên lớp. b/ Hướng dẫn học sinh học tập lịch sử trên lớp. + Bồi dưỡng phương pháp tự học cho các em. + Phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác và sáng tạo của học sinh. Một số phương pháp giúp học sinh Trung bình, yếu học tốt môn Lịch Sử lớp 6 Trang 5 Trường THCS Võ Duy Dương Giáo viên : PHẠM THỊ THUÝ KIỀU + Tác động đến tình cảm, đem lại sự hứng thú trong việc học tập bộ môn. + Sử dụng phong phú hệ thống kênh hình (tranh ảnh, bản đồ, lược đồ), phương pháp học tập nhóm, trò chơi ô chữ, tiếp sức, 3/ biện pháp giải quyết A.Giáo viên và học sinh cần có sự chuẩn bị đầy đủ về các phương tiện, đồ dùng trước khi lên lớp Khi lên lớp giáo viên cần chuẩn bị trước giáo án. Trong giáo án cần phải nêu rõ trọng tâm của bài, giáo viên phải thể hiện rõ các hoạt động của thầy và trò trong giáo án. Trong hoạt động của thầy cần chuẩn bị kỹ hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực cuả học sinh, đặc biệt giáo viên cần chú ý phần gợi mở cho học sinh trung bình yếu. Ngoài ra giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ đồ dùng dạy học phù hợp với bài giảng như mẫu vật, tranh ảnh, bản đồ, lược đồ, tư liệu từ sách tham khảo… Ví dụ 1: Khi chuẩn bị bài 1 “Sơ lược về môn lịch sử”. Đây là bài đầu tiên ở chương trình lịch sử lớp 6 nên giáo viên cần làm nổi bậc khái niệm “lịch sử” để giúp học sinh hiểu được vai trò của môn lịch sử từ đó định hướng cho học sinh phương pháp học tập phù hợp. Giáo viên cần sử dụng phương pháp vấn đáp, phương práp trực quan ( quan sát hình ảnh để so sánh). Giáo viên cần chuẩn bị tranh hình 1và 2 (sách giáo khoa phóng to), các mẩu chuyện kể, truyền thuyết và hệ thóng câu hỏi gợi mở sau: - Em hãy kể một vài sự kiện lịch sử mà em đã học? - Những sự kiện này đã xảy ra chưa? - Lịch sử xã hội có gì khác với lịch sử của 1 người - Lịch sử xã hội là gì? - Nhìn lớp học thời xưa ở hình 1 em thấy khác lớp học ở trường em như thế nào? - Em hiểu vì sao có sự khác nhau đó? - Người ta dựa vào những nguồn tư liệu nào để tìm hiểu và dựng lại lịch sử. - xem hình 2 sách giáo khoa trang 4 cho biết nội dung hình nói gì? Đây là dạng tư liệu nào? Một số phương pháp giúp học sinh Trung bình, yếu học tốt môn Lịch Sử lớp 6 Trang 6 Trường THCS Võ Duy Dương Giáo viên : PHẠM THỊ THUÝ KIỀU Học sinh cũng cần có sự chuẩn bị kỹ trước khi lên lớp. Bao gồm chuẩn bị bài cũ và bài mới cũng như sưu tầm các tranh ảnh liên quan theo sự hướng dẫn của giáo viên ở trên lớp từ tiết trước. Để học sinh chuẩn bị đầy đủ thì giáo viên cần hướng dẫn cụ thể các công việc của học sinh cần làm. Đối với công việc ở nhà, giáo viên cần hướng dẫn học sinh học bài cũ, đọc trước bài mới và trả lời các câu hỏi mà giáo viên đã yêu cầu, sưu tầm các tư liệu và tranh ảnh liên quan đến bài(nếu có). Sách giáo khoa là phương tiện chính để học sinh tìm hiểu nội dung bài học nên giáo viên cần hướng dẫn học sinh đọc kỹ sách giáo khoa trước ở nhà để khai thác nội dung bài học qua việc trả lời các câu hỏi. Để học sinh có thể học tốt bài trên lớp cũng như thực hiện chuẩn bị bài cho tiết học mới, giáo viên các có sự hướng dẫn cụ thể. Giáo viên cần hướng dẫn học sinh học bài tốt ở nhà là học thuộc nội dung bài đã ghi theo các đề mục. Khi học thuộc bài thì phải trả lời được các câu hỏi ở cuối bài. Ví dụ: sau khi học sinh đã học thuộc bài 1 “ Sơ lược về môn lịch sử” học sinh phải trả lời được các câu hỏi cuối bài sau. 1. Trình bày một cách ngắn gọn lịch sử là gì? ( lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ.) 2. Lịch sử giúp em hiểu biết những gì? ( Để biết sự phát triển của xã hội là do quá trình lao động của con người.Để biết cội nguồn dân tộc, biết quá trình dựng nước và giữ nước của ông cha. Biết quý trọng những gì đang có,biết ơn người làm ra nó.) 3. Tại sao chúng ta cần phải học lịch sử? (Rút ra bài học kinh nghiệm cho hiện tại và tương lai.) Đối với học sinh trung bình yếu thì các em sẽ không hiểu hết nội dung các câu hỏi khó. Nhưng các em sẽ trả lời được câu hỏi ở dạng dễ hơn. Nên giáo viên cần đặt câu hỏi cho phù hợp với học sinh trung bình yếu. Ví dụ sau khi học thuộc bài 1, học sinh trung bình yếu sẽ trả lời được câu hỏi sau: Lịch sử là gì? Học lịch sử để làm gì? Sau khi tiếp thu xong nội dung bài học thì học sinh cần tiến hành chuẩn bị bài mới cho tiết học trên lớp. Khi đã chuẩn bị bài ở nhà là học sinh đã tự tiếp thu một phần tri thức. Đối với học sinh trung bình yếu thì việc chuẩn bị bài ở nhà là rất quan trọng. Việc này giúp các em theo kịp bài mới với các học sinh khá giỏi khi lên lớp. Một số phương pháp giúp học sinh Trung bình, yếu học tốt môn Lịch Sử lớp 6 Trang 7 Trường THCS Võ Duy Dương Giáo viên : PHẠM THỊ THUÝ KIỀU Để chuẩn bị bài mới tốt trước tiên học sinh phải đọc sách giáo khoa, sau đó trả lời các câu hỏi giáo viên đã gợi ý từ tiết trước. Đối với học sinh trung bình yếu thì các em chỉ có thể chuẩn bị những câu hỏi dễ. Nên khi đặt câu hỏi cho học sinh chuẩn bị giáo viên cũng cần lưu ý đặt câu hỏi phù hợp. Ví dụ 1: Khi dạy bài 3 “Xã hội nguyên thủy” học sinh cần chuẩn bị bài cũ là học thuộc bài 2 “Cách tính thời gian trong lịch sử”. Chuẩn bị bài mới gồm: Đọc sách giáo khoa, trả lời các câu hỏi sau: - Con người phát triển từ loài nào? - Dấu tích người tối cổ được tìm thấy ở đâu? - Quan sát hình 5 và mô tả hình dáng người tối cổ? - Người tối cổ sống như thế nào? - Người tinh khôn xuất hiện vào thời gian nào? Tổ chức xã hội? - Quan sát hình 5 so sánh sự khác nhau giữa người tối cổ và người tinh khôn?( hình dáng, thể tích não…) - Đời sống người tinh khôn có gì tiến bộ so với người tối cổ? - Xem hình 7 sách giáo khoa so sánh công cụ kim loại hiệu quả lao động như thế nào so với công cụ bằng đá? - Công cụ kim loại có ảnh hưởng gì đến xã hội nguyên thủy? Như vậy khi chuẩn bị bài này học sinh trung bình yếu sẽ trả lời được 5 câu hỏi đầu. các câu còn lại các em vẫn còn thắc mắc. khi lên lớp giáo viên cần đặt câu hỏi gợi mở cho các em hiểu kịp bài với các học sinh khá giỏi. Ví dụ 2: Khi chuẩn bị bài 5 “ Các quốc gia cổ đại phương Tây” giáo viên yêu cầu học sinh về nhà chuẩn bị bài cũ là học thuộc bài 4 “Các quốc gia cổ đại phương Đông”. Chuẩn bị bài mới gồm đọc sách giáo khoa, quan sát lược đồ trang 14 sách giáo khoa để xác định các quốc gia cổ đại phương Tây trên lược đồ và trả lời các câu hỏi sau: - So sánh thời gian hình thành của các quốc gia cổ đại phương Tây với các quốc gia cổ đại phương Đông? Vì sao ở 2 nơi này thời gian hình thành các quốc gia lại khác nhau? - Xã hội Hy Lạp, Rô-Ma gồm những giai cấp nào? Đời sống của họ ra sao? Một số phương pháp giúp học sinh Trung bình, yếu học tốt môn Lịch Sử lớp 6 Trang 8 Trường THCS Võ Duy Dương Giáo viên : PHẠM THỊ THUÝ KIỀU - Nhà nước Hy Lạp, Rô-ma bảo vệ quyền lợi của giai cấp nào? Nhà nước Hy Lạp, Rô-ma có kiểu nhà nước gì? Ở bài này các em sẽ trả lời được các câu hỏi : So sánh thời gian hình thành của các quốc gia cổ đại phương Tây với các quốc gia cổ đại phương Đông?( thời gian hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông sớm hơn.) Xã hội Hy Lạp, Rô-Ma gồm những giai cấp nào? Đời sống của họ ra sao? (Chủ nô gồm chủ xưởng, chủ lò, chủ thuyền buôn: sống sung sướng, giàu có, có nhiều quyền lực. Nô lệ: làm việc cực khổ, là tài sản của chủ nô, họ bị xem là những công cụ biết nói.) các câu hoi khác các em sẽ trả lời được khi tìm hiểu bài trên lớp qua các câu hỏi gợi ý của giáo viên. Ví dụ 3: Khi chuẩn bị dạy bài 25 “Ôn tập chương 3” ngoài các câu hỏi cần trả lời, giáo viên còn có thế hướng dẫn học sinh lập sẵn bảng thống kê các cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc theo mẫu sách giáo khoa trang 70 như sau: Stt Thời gian Tên cuộc KN Người lãnh đạo Tóm tắt diễn biến 1 2 3 Những nội dung này các em đã học nên học sinh trung bình yếu sẽ làm được csac nội dung : Thời gian, Tên cuộc KN, Người lãnh đạo. Để đảm bảo việc chuẩn bị của học sinh ở nhà đạt hiệu quả, luôn được duy trì và giúp các học sinh trung bình yếu học tốt hơn giáo viên cần thường xuyên kiểm tra việc chuẩn bị của các em. Thông thường giáo viên không đủ thời gian để kiểm tra hết các em nên sự giúp đỡ của các học sinh khác trong lớp cũng rất cần thiết nhất là các bạn khá giỏi ngồi bên cạnh. B. hướng dẫn học sinh học tập lịch sử trên lớp: a/ Hướng dẫn học sinh ghi bài: Trên lớp giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách ghi bài đầy đủ để học lịch sử tốt hơn. Ngay từ giờ học đầu tiên giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách ghi bài cho dễ học. Các em học sinh lớp 6 mới làm quen với cách học tập của cấp học mới nên trong việc ghi bài, học bài còn nhiều khó khăn nhất là học sinh trung bình yếu. Việc ghi bài đấy đủ rõ ràng giúp các em học bài dễ dàng. Ngay từ giờ học đầu tiên giáo Một số phương pháp giúp học sinh Trung bình, yếu học tốt môn Lịch Sử lớp 6 Trang 9 Trường THCS Võ Duy Dương Giáo viên : PHẠM THỊ THUÝ KIỀU viên nên hướng dẫn học sinh cách ghi bài đầy đủ, cụ thể. Tựa bài học sinh cần ghi mực màu đỏ hoặc chữ in hoa, các đề mục cần ghi mực màu đỏ hoặc có gạch dưới. Ví dụ: khi học bài 1 “ Sơ lược về môn lịch sử” học sinh cần ghi tựa bài và đề mục như sau: Bài 1 : SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ 1.Lịch sử là gì? 2. Học lịch sử để làm gì? 3. Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử? Để học sinh ghi nội dung bài học đầy đủ rõ ràng giáo viên cần thể hiện đầy đủ nội dung bài học trên bảng và động viên học sinh ghi bài nhanh, đầy đủ. Giáo viên động viên học sinh bằng cách khuyến khích nếu học sinh nào chép bài đầy đủ, sạch đẹp sẽ được cộng 1 điểm thi đua. Khi học sinh đã chép bài đầy đủ về nhà học sinh sẽ học bài dễ hơn. b/ Tổ chức đôi bạn học tập trong lớp Ngay từ giờ học lịch sử đầu tiên giáo viên nên phân công cho học sinh ngồi cạnh nhau sẽ dò bài chéo cho nhau, cùng nhau học tập. việc này giúp học sinh thuộc bài cũ trước khi học bài mới. Như vậy kiến thức học sinh sẽ được liên tục không bị hỏng. Nếu điều kiện thuận lợi giáo viên có thể cho 1 học sinh khá giỏi và một học sinh trung bình yếu truy bài cho nhau để học sinh khá giỏi sẽ giúp đỡ học sinh trung bình yếu tiến bộ. Hơn nữa học sinh thường có tính nhút nhát, ngại hỏi bài với giáo viên, nên khi học sinh có thắc mắc có thể nhờ bạn giúp đỡ để tiếp thu kiến thức. Để kết quả học tập của đôi bạn học tập được khách quan cũng như giáo dục cho học sinh tính trung thực, thật thà giáo viên cần khuyến khích học sinh : cần nói đúng sự thật về việc chuẩn bị bài của mình, nếu học thuộc bài và có chuẩn bị bài sẽ được cộng 1 điểm thi đua, nếu gian dối, bao che khi bị phát hiện sẽ bị trừ 1 điểm thi đua. Bằng chách này đã giải quyết phần nào về sự tiếp thu kiến thức cho học sinh nhất là học sinh trung bình yếu. c/ Tổ chức học sinh học tập tích cực trên lớp, tác động tình cảm gây hứng thú học tập cho học sinh. Một số phương pháp giúp học sinh Trung bình, yếu học tốt môn Lịch Sử lớp 6 Trang 10 [...]... Trung bình, yếu học tốt môn Lịch Sử lớp 6 Trang 23 Trường THCS Võ Duy Dương Giáo viên : PHẠM THỊ THUÝ KIỀU Một số phương pháp giúp học sinh Trung bình, yếu học tốt môn Lịch Sử lớp 6 Trang 24 Trường THCS Võ Duy Dương Giáo viên : PHẠM THỊ THUÝ KIỀU e/ Phương pháp học tập nhóm (thảo luận nhóm) Ngoài việc giúp học sinh trung bình yếu tự chiếm lĩnh tri thức và tự tin hơn, giáo viên cần giúp học sinh biết... nhiều học sinh phát biểu tranh luận Như vậy tiết học sẽ sôi động và học sinh bắt đầu làm quen với việc phát biểu nhất là học sinh trung bình yếu Khi các học sinh trung bình yếu trả lời đúng giáo viên cần tuyên dương để động viên các học sinh khác - Em hiểu vì sao có sự khác nhau đó? (Do quá trình lao động của con người làm ra.) Một số phương pháp giúp học sinh Trung bình, yếu học tốt môn Lịch Sử lớp 6. .. SGK lịch sử lớp 6 Sáng kiến kinh nghiệm hình thành ngày 27 tháng 4 năm 2010 Người viết Một số phương pháp giúp học sinh Trung bình, yếu học tốt môn Lịch Sử lớp 6 Trang 30 Trường THCS Võ Duy Dương Giáo viên : PHẠM THỊ THUÝ KIỀU Phạm Thị Thúy Kiều Một số phương pháp giúp học sinh Trung bình, yếu học tốt môn Lịch Sử lớp 6 Trang 31 ... học tập chưa nhiều khi giáo viên vẫn lên lớp bình thường không hướng dẫn học sinh học tập cụ thể như các phương pháp trong đề tài nghiên cứu Số học sinh trên trung bình từ 81,1 % tăng lên 84,8 % Trong khi ở lớp 6A có chuyển biến tích cực khi giáo viên áp dụng các phương pháp trên cho học sinh Số học sinh trung bình từ 73% tăng lên 95,2 % Như vậy số học sinh trên trung bình tăng được Một số phương pháp. .. hợp để học sinh trung bình yếu có khả năng làm bài Các câu hỏi dành cho học sinh trung bình yếu chủ yếu là câu hỏi ở dạng tái hiện Một số phương pháp giúp học sinh Trung bình, yếu học tốt môn Lịch Sử lớp 6 Trang 28 Trường THCS Võ Duy Dương Giáo viên : PHẠM THỊ THUÝ KIỀU Ví dụ: trong bài kiểm tra 1 tiết ở tiết 31 theo phân phối chương trình giáo viên đặt những câu hỏi sau cho học sinh trung bình yếu dễ... khi nhiều học sinh tranh luận vì ý kiến của mình Một số phương pháp giúp học sinh Trung bình, yếu học tốt môn Lịch Sử lớp 6 Trang 15 Trường THCS Võ Duy Dương Giáo viên : PHẠM THỊ THUÝ KIỀU Ví dụ 1: Khi học bài 1 “ Sơ lược về môn lịch sử giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát hình 1 sách giáo khoa “ một lớp học ở trường làng thời xưa” Giáo viên đặt câu hỏi cho học sinh trả lời - Nhìn lớp học thời xưa... diễn biến “chiến thắng Bạch Đằng năm 938” giáo viên cho học sinh quan sát lược đồ, đọc kí hiệu Giáo viên động viên các học sinh trung bình Một số phương pháp giúp học sinh Trung bình, yếu học tốt môn Lịch Sử lớp 6 Trang 21 Trường THCS Võ Duy Dương Giáo viên : PHẠM THỊ THUÝ KIỀU yếu lên bảng xác định sông Bạch Đằng trên lược đồ Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời: - Vì sao Ngô Quyền dự đoán được quân Nam... gọi học sinh yếu trả lời và cho học sinh trung bình nhận xét Giảng đến đây giáo viên cần cho học sinh thảo luận nhanh nội dung sau: Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào? Đây là câu hỏi khó giáo viên cần gợi ý cho học sinh trung bình yếu trả lời từ đó giúp học sinh thấy được tài chỉ huy quân sự của Ngô Quyền trong chiến thuật đánh giặc Một số phương pháp giúp học sinh Trung bình, ... Ngược lại, nếu giáo viên chê bai học sinh trước lớp sẽ làm cho học sinh mặc cảm và không phát biểu, giờ học sẽ không sinh động Ví dụ 4: khi tìm hiểu về bộ luật Ha-mu-ra-bi giáo viên cho học sinh quan sát hình 9 sách giáo khoa và giới thiệu phần trên của bộ luật có khắc hình thần Sa-Mát (vị thần Một số phương pháp giúp học sinh Trung bình, yếu học tốt môn Lịch Sử lớp 6 Trang 18 Trường THCS Võ Duy Dương... học sinh kịp thời Lời khen ngợi chủ yếu là phải phù hợp với đối tượng học sinh cần hướng đến, nhất là đối tượng học sinh trung bình yếu trong lớp Một cách khác để động viên, gây hứng thú cho học sinh trung bình, yếu học tập là nên cho học sinh tự xung phong trả bài Đồng thời giáo viên cũng khuyến khích điểm học sinh khi học sinh có câu trả lời hay, hay những câu trả lời có liên quan đến bài cũ đã học . học sinh trung bình- yếu Một số phương pháp giúp học sinh Trung bình, yếu học tốt môn Lịch Sử lớp 6 Trang 2 Trường THCS Võ Duy Dương Giáo viên : PHẠM THỊ THUÝ KIỀU Nếu học tốt lịch sử lớp 6 học. trò môn lịch sử và hứng thú học tập môn lịch sử, nhất là học sinh trung bình- yếu nên tôi chọn đề tài: “ một số phương pháp giúp học sinh trung bình – yếu học tốt môn lịch sử lớp 6 . 2/ Mục đích. cho học sinh nhất là học sinh trung bình yếu. c/ Tổ chức học sinh học tập tích cực trên lớp, tác động tình cảm gây hứng thú học tập cho học sinh. Một số phương pháp giúp học sinh Trung bình, yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số phương pháp giúp học sinh trung bình – yếu học tốt môn lịch sử lớp 6, SKKN một số phương pháp giúp học sinh trung bình – yếu học tốt môn lịch sử lớp 6, SKKN một số phương pháp giúp học sinh trung bình – yếu học tốt môn lịch sử lớp 6

Từ khóa liên quan