SKKN Một số phương pháp giúp học sinh học tốt phân môn vẽ tranh THCS

13 3.3K 20

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:45

. cho học sinh sự lôi cuốn, đam mê trong giờ học mỹ thuật mà cụ thể là việc tạo ra phương pháp giúp học sinh học tốt phân môn vẽ tranh . 2. Mục đích đề tài Nắm vững kiến thức cơ bản về vẽ tranh, . cho phân môn vẽ tranh: Tranh, ảnh, sách, họa phẩm,… GVMT - Trương Anh Quyền – Đơn vị: Trường THCS Đức Hoà Thượng - 6 – www.giaoducviet.net Đề tài: Phương pháp giúp học sinh học tốt phân môn vẽ. hợp một người cần vẽ GVMT - Trương Anh Quyền – Đơn vị: Trường THCS Đức Hoà Thượng - 7 – www.giaoducviet.net Đề tài: Phương pháp giúp học sinh học tốt phân môn vẽ tranh . SKKN 2011- 2012 một tranh

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan