Phương pháp dạy Thường thức mĩ thuật ở trường THCS

9 7.1K 58
Phương pháp dạy Thường thức mĩ thuật ở trường THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

. trình mĩ thuật THCS. Trong chương trình giảng dạy mĩ thuật ở THCS có bốn phân môn chính mang tính khái quát về mĩ thuật như sau: 4 Phương pháp dạy " ;Thường thức mĩ thuật& quot; ở trường THCS . Phương pháp dạy " ;Thường thức mĩ thuật& quot; ở trường THCS A. Đặt vấn đề. Qua thực tế giảng dạy môn mĩ thuật ở bậc THCS trong chương trình cũ, cũng như. cần phải có kiến thức tổng hợp sâu, rộng, lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp. 5 Phương pháp dạy " ;Thường thức mĩ thuật& quot; ở trường THCS II. Một số kinh nghiệm và giải pháp khi giảng

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:50

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan