0

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

10 2,615 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 16:58

. phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2009 – 2010 HỌ VÀ TÊN: LÊ HỒNG ĐỨC ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TIỂU HỌC HỮU THỔ XÃ: ĐỘI BÌNH HUYỆN:. QUANG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2009 – 2010 HỌ VÀ TÊN: LÊ HỒNG ĐỨC ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TIỂU HỌC HỮU THỔ XÃ: ĐỘI BÌNH HUYỆN:. bổ sung thêm kiến thức phát triển kĩ năng cho học sinh. Từ đó phần nào gây được hứng thú học tập cho học sinh đối với những bài thường thức mĩ thuật mà từ trước đến giờ các em cho là khô khan và khó
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT CHO HỌC SINH TIỂU HỌC, MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT CHO HỌC SINH TIỂU HỌC,

Từ khóa liên quan