0

SKKK phương pháp giảng dạy trang trí trong việc dạy học môn mĩ thuật ở THCS

15 1,691 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 07:10

. trạng trên để việc học mĩ thuật, đặc biệt là phân môn trang trí đạt hiệu quả tốt hơn tôi đã đưa những phương pháp cơ bản về cách dạy và học mĩ thuật đặc biệt là phương pháp dạy vẽ trang trí áp dụng. nhiều bài học bổ ích góp phần làm cho đời sống thêm sinh động tươi đẹp. Vì vậy tôi chọn phương pháp giảng dạy trang trí ở trường THCS để nghiên cứu và áp dụng vào việc dạy học môn mĩ thuật ở THCS. . bài trang trí này được gọi là: bài học trang trí cơ bản (cách dùng màu, phương pháp bố cục, thể thức trang trí, trang trí hình vuông, trang trí hình chữ nhật, trang trí hình tròn, trang trí đường
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKK phương pháp giảng dạy trang trí trong việc dạy học môn mĩ thuật ở THCS, SKKK phương pháp giảng dạy trang trí trong việc dạy học môn mĩ thuật ở THCS,

Từ khóa liên quan