SKKN Đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn hóa học nhằm từng bước nâng cao chất lượng học tập bộ môn hóa học trong trường THCS

35 1.8K 7
SKKN Đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn hóa học nhằm từng bước nâng cao chất lượng học tập bộ môn hóa học trong trường THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Phần I Đặt vấn đề I Nội dung đề tài sáng kiến kinh nghiệm Hóa học mơn khoa học có từ lâu đời, nhà hóa học nghiên cứu tìm tịi chất, nghiên cứu tính chất vật lý, tính chất hóa học, tượng vật lý, hóa học, tượng thường sảy tự nhiên giải thích lại vậy! Mơn hóa học môn khoa học gắn liền với tự nhiên, đời sống người Việc học tốt môn hóa học nhà trường giúp học sinh hiểu rõ sống, biến đổi vật chất sống hàng ngày Từ hiểu biết giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên hạn chế Tổ quốc, đồng thời biết làm việc bảo vệ môi trường sống trước hiểm họa môi trường người gây thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa, nhằm tạo dựng sống ngày tốt đẹp Mơn hóa học trang bị cho học sinh kiến thức bản, tối thiểu để học sinh khỏi bỡ ngỡ tình gặp phải tự nhiên, sống Từ lý giải tượng kỳ bí, trừ mê tín dị đoan Mơn hóa học mơn khoa học nghiên cứu chất, biến đổi chấtnhững biến đổi vật chất tự nhiên Ngày nước giới, việc giảng dạy mơn hóa học coi trọng Mơn hóa học đầu tư trang bị thiết bị dạy học đầy đủ, đại, người bố trí phụ trách phịng thiết bị (đủ biên chế), phù hợp với mục tiêu, yêu cầu giảng dạy môn, phù hợp cấp học, bậc học, đồng thời đội ngũ giáo viên chuẩn hóa, cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời Trong thực tế giảng dạy, với lực cụ thể giáo viên, kỹ sử dụng phương pháp, phương tiện dạy học, đặc biệt thao tác thực kỹ thuật thực hành cụ thể: thí nghiệm chứng minh, thí nghiệm biểu diễn, thí nghiệm thực hành, nhờ thao tác kỹ thực giúp cho học sinh nắm kiến thức lý thuyết cách chủ động, sáng tạo hứng thú Đó sắc riêng thầy cô giáo, tựu chung lại giúp cho học sinh nắm kiến thức nhanh nhất, sâu sắc nhất, chủ động Bộ mơn hóa học mơn coi mơn khó học sinh, tạo cho học sinh hứng thú học lớp việc học mơn hóa học lại trở nên nhẹ nhàng cách cho học sinh nắm kiến thức bản, sát với thực tế đời sống, sản xuất, đáp ứng yêu cầu nhu cầu lao động sản xuất tiếp tục học lên cao học sinh Vì người giáo viên đóng vai trị quan trọng chất lượng giảng dạy nói chung, giảng dạy mơn hóa học nói riêng Từ thực tế giảng dạy mơn hóa học năm thay sách hóa học bậc học THCS tơi mạnh dạn trao đổi với đồng chí, đồng nghiệp số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng học tập môn hóa học trường THCS Sáng kiến kinh nghiệm có tên: “ Đổi phương pháp giảng dạy mơn hóa học nhằm bước nâng cao chất lượng học tập mơn hóa học trường THCS” Kính mong có trao đổi, đóng góp ý kiến đồng chí, đồng nghiệp để nâng cao chất lượng giảng dạy nói chung chất lượng giảng dạy mơn hóa học nói riêng, tơi xin trân trọng cảm ơn! II-Cơ sở lý luận: Căn vào mục tiêu giảng dạy mơn hóa học trường THCS theo chương trình SGK là: Về kiến thức * Học sinh có hệ thống kiến thức phổ thơng, bản, ban đầu hóa học bao gồm: 1.1 Hệ thống khái niệm hóa học 1.2 Các kiến thức số hợp chất vô cơ, hữu quan trọng * Học sinh có số kiến thức bản, kỹ thuật tổng hợp ngun liệu, sản phẩm, q trình hóa học, thiết bị sản xuất hóa học bảo vệ mơi trường Về kỹ * Học sinh có số kỹ phổ thơng, bản, thói quen làm việc khoa học là: 2.1 Kỹ bản, tối thiểu làm việc với hóa chất, với dụng cụ thí nghiệm 2.2 Biết cách làm việc khoa học, biết tổ chức hoạt động để chiếm lĩnh khoa học, kỹ thuật 2.3 Có kỹ giải tập định tính, định lượng 2.4 Biết vận dụng kiến thức Về thái độ, tình cảm 3.1 Giáo dục học sinh lịng say mê mơn hóa học 3.2 Học sinh có niềm tin tồn biến đổi vật chất, đả phá mê tín dị đoan, thấy sức mạnh tri thức người, sức mạnh tiềm tàng người 3.3 Học sinh có ý thức tuyên truyền, vận dụng tiến khoa học đời sống hàng ngày 3.4 Học sinh có phẩm chất, thái độ cần thiết sống III- Cơ sở thực tế Trên sở mục tiêu cụ thể mơn hóa học cấp THCS xác định trên, kết hợp tình hình thực tế giảng dạy mơn hóa học cấp THCS giai đoạn cải cách chương trình thay sách giaó khoa, với thực tế giảng dạy sở trường học, điều kiện thiết yếu phục vụ công tác giảng dạy (Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, ) trình độ dân trí địa phương trường đóng, địi hỏi người giáo viên giảng dạy phải linh hoạt, sáng tạo, chủ động, kếta phối hợp hài hịa nhóm phương pháp giảng dạy để hoàn thành giảng cách hiệu Phần II Giải vấn đề I- Đối tượng phương pháp nghiên cứu * Tổ chức tiến hành phương pháp nghiên cứu sở lý luận thực tiễn, đặc biệt q trình thực tế giảng dạy mơn hóa học trường THCS năm đổi chương trình thay sách giáo khoa II- Quá trình thực nội dung Qua trình nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, SGV, sách bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III, tạp chí giáo dục THCS, tơi nhận thấy vấn đề đổi phương pháp dạy học nhằm đáp ứng nhu cầu người học, đáp ứng kién thức chương trình, vấn đề đổi phương pháp dạy học vấn đề cấp bách mang tính sống cịn định hiệu giảng dạy giáo dục nói chung, mơn hóa học nói riêng, đáp ứng q trình hội nhập tồn diện Việt Nam với kinh tế quốc tế, nhằm đẩy nhanh công xây dựng đất nước giàu đẹp sánh vai với cường quốc năm châu Định hướng đổi phương pháp dạy học mơn hóa học trường THCS 1.1 Đổi hoạt động giáo viên Dạy học theo hướng tích cực hóa người học q trình giáo viên thiết kế tổ chức điều khiển hoạt động học sinh theo mục tiêu cụ thể 1.2 Đổi hoạt động học tập học sinh Dạy học theo hướng tích cực q trình học sinh tự nhận thức, tự khám phá, tự tìm tịi tri thức hóa học cách chủ động, tích cực trình tự phát giải vấn đề thông qua hoạt động học sinh 1.3 Đổi hình thức tổ chức dạy học Khi đổi phương pháp dạy học, hình thức tổ chức lớp học phải đa dạng hóa, phong phú cho phù hợp với viẹc tìm tịi cá nhân, hoạt động nhóm hoạt động tồn lớp Sử dụng tổng hợp, linh hoạt phương pháp dạy học theo đặc thù môn với cách thức thiết kế tổ chức hoạt dộng dạy học Sử dụng cách hợp lý, tổng hợp, phương pháp dạy học truyền thống theo hướng tích cực Kết hợp số cách thức thiết kế, tổ chức hoạt động học tập học sinh nhằm phát huy cao độ tính tích cực chủ động tự giác học sinh học tập môn 1.4 Đổi đánh giá kết học tập học sinh * Chú ý đến mục tiêu cần đánh giá * Chú ý đến nội dung đánh giá: Kỹ thực hành, kỹ nghiên cứu, kỹ tư duy, kỹ viết CTHH, * Dùng đa dạng phương pháp đánh giá khác nhau: Giáo viên đánh giá, học sinh tự đánh giá, học sinh đánh giá lẫn nhau, * Dùng nhiều loại hình đánh giá: Bài tập tự luận, tập trắc nghiệm kết quả, tập lý thuyết định lượng, định tính, tập thực nghiệm, tập có kênh hình, kênh chữ, Vận dụng cụ thể việc đổi phương pháp giảng dạy dạy học tích cực vào mơn hóa học trường THCS A Sử dụng tốt thí nghiệm hóa học để giảng dạy tích cực: + Đây phương pháp đặc thù môn, môn khoa học thực nghiệm Để học thực có hiệu ta cần triệt để tận dụng dụng cụ, hóa chất có phịng thí nghiệm thể qua cách sau: * Thí nghiệm để làm xuất vấn đề * Thí nghiệm để giải vấn đề đặt ra: Thí nghiệm nghiên cứu, thí nghiệm đối chứng, thí nghiệm kiểm tra giả thuyết hay dự đốn, * Thí nghiệm chứng minh vấn đề khẳng định * Thí nghiệm thực hành: Củng cố lý thuyết, rèn luyện kỹ thực hành * Thí nghiệm tập thực nghiệm: Giải tập phương pháp thực nghiệm hóa học + Sử dụng thí nghiệm để dạy học tích cực có mức độ khác nhau, song cần ý cho phù hợp thể bốn mức độ khác nhau: * Mức độ Rất tích cực Các nhóm học sinh thực thí nghiệm, quan sát tượng, giải thích, nhận biét sản phẩm, viết PTHH Từ học sinh rút nhận xét tính chất hóa học, quy tắc, định luật * Mức độ Tích cực Các nhóm học sinh quan sát thí nghiệm biểu diễn giáo viên học sinh mơ tả tượng, giải thích nhận biết sản phẩm, viết PTPƯ Từ học sinh rút nhận tính chất hóa học, quy tắc, định luật * Mức độ Tương đối tích cực Các nhóm học sinh làm thí nghiệm để chứng minh cho tính chất, quy tắc, định luật kiến thức biêt * Mức độ tích cực Học sinh quan sát thí nghiệm giáo viên biểu diễn, chứng minh cho tính chât, quy tắc, định luật điều biết B Sử dụng phương tiện có nhà trường để dạy học tích cực nâng cao chất lượng giảng dạy + Sử dụng mơ hình hình vẽ, sơ đồ, nguồn kiến thức để học sinh khai thác thông tin Các phương tiện sử dụng hầu hết loại học + Sử dụng máy chiếu, trong, giáo án điện tử, dùng cách nhanh chóng hiệu quả, tiết kiệm thời gian đảm bảo tính trực quan sinh động như: Nêu câu hỏi tập tiết học: Nêu hướng dẫn cho học sinh làm thí nghiệm yêu cầu giáo viên học sinh Trình diễn làm học sinh Những nội dung cần chốt lại học, phần học C Sử dụng tập hóa học để dạy học tích cực nâng cao chất lượng dạy học mơn hóa học Vai trị tập hóa học việc dạy hóa học nâng cao chất lượng giảng dạy 1.1 Các dạng tập hóa học * Bài tập tự luận: ( Bài tập lý thuyết, tập thực hành) * Bài tập trắc nghiệm khách quan: ( Bài tập dạng câu điền khuyết, câu sai, câu có/khơng, câu nhiều lựa chọn, câu cặp đơi) 1.2 Bài tập hóa học có vai trị to lớn việc giảng dạy, củng cố nâng cao chất lượng dạy học * Bài tập hóa học nguồn kiến thức để học sinh tìm tịi, phát kiến thức, rèn luyện kỹ * Bài tập hóa học mơ số tình đời sống thực người * Bài tập hóa học nêu lên tình có vấn đề * Bài tập hóa học nhiệm vụ mà giáo viên, học sinh cần giải 1.3 Bài tập hóa học phương tiện giúp người giáo viên tích cực hóa hoạt động học sinh, trình học tập lĩnh hội kiến thức * Hình thành kiến thức kỹ * Vận dụng kiến thức lý thuyết vào giải tập + Ví dụ Hồn thành PTPƯ sau: SO3 + H2O > H2SO4 P2O5 + H2O > H3PO4 CO2 + H2O > H2CO3 ? Cho biết chất tạo sau PƯHH thuộc loại chất ? Cho biết thành phần phân tử H2SO4 ,H3PO4 ,H2CO3 có giống ? Nhóm nguyên tố SO4, PO4, CO3 gọi gốc axit Vậy vào hóa trị H I, cho biết hóa trị gốc axit trên? ? Hãy cho biết hợp chất axit có thành phần + Ví dụ Có hỗn hợp gồm chất khí thải độc hại sau đây: HCl, Cl 2, CO2, CO, SO2 Hãy nêu biện pháp để xử lý chất thải phương pháp hóa học? + Ví dụ Có lọ đựng dd NaOH, HCl, nước cất Chỉ dùng chất nhận biết lọ đựng chất Dụng cụ hóa chất coi đủ * Tóm lại: Để tích cực hóa hoạt dộng học sinh học hóa học thơng qua tập hóa học, tập đưa vấn đề cần giải quyết, giáo viên hướng dẫn học sinh tìm tịi theo quy trình định để tìm kết D Sử dụng phương pháp học tập hợp tác theo nhóm nhỏ để nâng cao chất lượng dạy học mơn hóa học trường THCS Cách vận dụng phương pháp học tập hợp tác theo nhóm nhỏ dạy học mơn hóa học trường THCS nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy: + Nhóm học sinh nghiên cứu thí nghiệm để rút kết luận tính chất chất + Nhóm học sinh thảo luận để tìm lời giải, nhận xét, kết luận + Nhóm học sinh thực nhiệm vụ giáo viên giao cho Tuy nhiên sử dụng phương pháp muốn tăng hiệu cần ý: * Phân cơng nhóm thường xun, nhóm động: Để trì hoạt động nhóm phân cơng học sinh thành nhóm thường xuyên (một bàn hai bàn ghép lại) có đặt tên nhóm (1,2 ) thay đổi nhóm theo nhiệm vụ cần thiết (nhóm động, không cố định) * Phân công trách nhiệm cho thành viên nhóm để thực nhiệm vụ định ( nhóm trưởng, thư ký), phân cơng thay cho thành viên để phát huy tính chủ động sáng tạo thành viên nhóm: Nhóm trưởng có trách nhiệm tổ chức, đơn đốc, yêu cầu thành viên nhóm thực chức nhiệm vụ Thư ký làm nhiệm vụ ghi chép tổng hợp kết hoạt động nhóm cần thiết, nhóm trưởng có trách nhiệm báo cáo kết hoạt động nhóm có yêu cầu * Giáo viên giao nhiệm vụ hoạt động cho nhóm, theo dõi nhóm hoạt động để giúp đỡ, định hướng, điều khiển, điều chỉnh kịp thời để hoạt động nhóm hướng áp dụng cho chương trình lớp 8: Ví dụ 1: 24: tính chất oxi HĐN tổ chức sau: Các thành viên Nhóm trưởng Thư ký Các thành viên Các thành viên nêu nhận xét Nhiệm vụ Phân công, điều khiển chịu trách nhiệm Ghi chép kết báo cáo thành viên Quan sát thí nghiệm S, P (phi kim), Fe (kim loại) cháy oxi - Trạng thái, màu sắc S, O2, P, Fe trước PƯ - Hiện tượng sảy ra: màu lửa, khói nào? - Sau PƯ: Sản phẩm gì? - Lập cơng thức oxit tạo thành viết PTHH - Rút nhận xét tác dụng phi kim Các thành viên + Trao đổi thảo luận bổ xung cho tượng quan sát thí nghiệm, nhận xét sản phẩm tạo thành + Trao đổi nhận xét rút qua thí nghiệm: Tác dụng với KL tác dụng với PK Báo cáo KQ bổ xung KQ nhóm khác đại diện nhóm GV yêu cầu HS hoàn thành ND phiếu HT sau: Phiếu HT Tác dụng oxi với PK TN oxi t/d với lưu HT, GT viết PTHH Rút nhận xét huỳnh TN oxi t/d với phốt TN oxi t/d với cácbon Nhận xét chung Phiếu HT Tác dụng oxi với KL TN oxi t/d với Sắt TN oxi t/d với đồng TN oxi t/d với natri Nhận xét chung HT, GT viết PTHH Rút nhận xét * Chú ý: + GV cho HS biết hóa trị ntố oxit tạo thành y/c HS lập CTHH + Với trường hợp không làm TN cho HS viết PTHH rút nhận xét + Hiện tượng: Mô tả ngắn gọn trạng thái, màu sắc, chất phản ứng so sánh ( ghi cơng thức chất ), lửa Ví dụ *Tổ chức HĐN theo bàn QS số TN GV, nhận xét rút KL 10 Giáo viên học sinh nghe ý kiến trả lời học sinh định phát biểu Các học sinh khác theo dõi nhận xét , nêu ý kiến bổ xung chỉnh sửa Giáo viên nhận xét đánh giá xếp loại 3.2 Những ý tổ chức quy trình vấn đáp tìm tịi lớp học Giáo viên đưa câu hỏi với thái độ khuyến khích, giọng nói ơn tồn nhẹ nhàng Thu hút học sinh vào nội dung câu hỏi, giành thời gian thích hợp cho học sinh suy nghĩ Phân phối hợp lý số học sinh định trả lời Có thể cho học sinh hoạt động theo cặp sau: + Viết câu hỏi lên bảng + Phân chia học sinh theo cặp (nhóm cặp hai) + Giao nhiệm vụ cho cặp ( nội dung, thời gian) + Theo dõi kiểm tra công việc cặp + Yêu cầu học sinh trả lời nhận xét đánh giá câu trả lời Khi học sinh trả lời nhắc học sinh phát biểu cần giơ tay G Sử dụng phương pháp dạy học đặt vấn đề giải vấn đề nâng cao chất lượng dạy học hóa trường THCS Nét đặc trưng chủ yếu dạy học đặt vấn đề giải vấn đề lĩnh hội kiến thức thông qua đặt giải vấn đề Đây phương pháp dạy học tích cực đêm lại hiệu cao giảng dạy hóa học trường THCS Để đạt kết vận dụng phương pháp dạy học cần thực tốt cơng việc sau: Đặt vấn đề + Tạo tình có vấn đề (xây dựng toán nhận thức) + Phát biểu nhận dạng vấn đề nảy sinh + Phát biểu vấn đề cần giải Những ý tạo tình có vấn đề: 21 Vạch điều chưa biết, mối quan hệ biết, với cũ Trong điều chưa biết, trung tâm tình có vấn đề, khám phá giai đoạn giải vấn đề ( đặt giả thiết, lập kế hoạch giải vấn đề vấn đề đó) Tình đặt phải kích thích, gây hứng thú, nhận thứca học sinh, tạo cho học sinh ý thức tự giác tích cực hoạt động nhận thức Tình đưa phải phù hợp khả học sinh, để học sinh vào kiến thức cũ, để giải vấn đề đặt hoạt động tư học sinh + Câu hỏi nêu vấn đề giáo viên cần phải chứa đựng yếu tố sau: Chứa đựng mâu thuẫn nhận thức: Có hay vài khó khăn, địi hỏi học sinh phải tư duy, huy động vận dụng kiến thức có ( nghĩa câu hỏi phản ánh mối liên hệ bên điều biết điều chưa biết) Chứa đựng phương hướng giải vấn đề, thu hẹp phạm vi tìm kiếm câu trả lời, tạo điều kiện làm xuất giả thiết, tạo điều kiện tìm đường giải Gây cảm xúc mạnh học sinh nhận mâu thuẫn nhận thức liên quan đến vấn đề Giải vấn đề Gồm bước sau: 2.1 Xây dựng giả thuyết 2.2 Lập kế hoạch giải vấn đề 2.3 Thực giải vấn đề, kiểm tra giả thuyết phương pháp khác Kết luận: Gồm bước sau: 3.1 Thảo luận kết thu đánh giá 3.2 Khẳng định hay bác bỏ giả thuyết nêu 3.3 Phát biểu kết luận 22 3.4 Đề xuất vấn đề Tuy nhiên vận dụng phương pháp cần ý lựa chọn mức độ cho phù hợp với trình độ nhận thức học sinh nội dung cụ thể cảu hiệu nâng cao Ví dụ: • Giáo viên nêu giải vấn đề ( Thuyết trình làm thí nghiệm) • Giáo viên nêu vấn đề tổ chức cho học sinh tham gia giải vấn đề • Giáo viên nêu vấn đề gợi ý học sinh tìm cách giải vấn đề • Giáo viên cung cấp thơng tin, tạo tình để học sinhphát vấn đề giải vấn đề • Học sinh tự phát vấn đề, tự lực giải tự đánh giá Vận dụng dạy học nêu vấn đề giảng dạy hóa học trường THCS 2.1 Vận dụng: Dạy học nêu vấn đề giảng dạy hóa học trường THCS thực phạm vi hẹp số cụ thể: Ví dụ Khi nghiên cứu thí nghiệm: Nhơm phản ứng với dd kiềm nhôm lớp Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh + Nêu vấn đề: Nhơm có đầy đủ TCHH + Nhóm HS : Thả dây nhơm vào ống chung kim loại, ngồi nhơm cịn nghiệm đựng dd NaOH, có ống vuốt dẫn có tính chất đặc biệt ? khí ngồi + Hãy nghiên cứu thí nghiệm nhơm tác + Quan sát tượng: Có khí dụng với dd NaOH + Gợi ý: Phản ứng có mâu thuẫn với + Châm lửa đốt, khí cháy, lửa xanh điều học ? -> Khí tạo H2 + Giải mâu thuẫn: Điều không sai khơng mâu thuẫn Đó hợp + HS nêu vấn đề: Phản ứng Al với dd chất nhơm có tính chất đặc biệt, ta NaOH có mâu thuẫn với TC KL 23 học lớp học không ? Hay TN sai ? Ví dụ Khi nghiên cứu tính chất hóa học axit sùnuric đặc nóng, với đồng vấn đề xuất là: Trái với tính chất kim loại học : Kim loại đứng sau hiđrơ dãy hoạt động hóa học phản ứng với axit Điều hay sai ? Ta xem điều kiện sản phẩm cảu phản ứng H2SO4 tác dụng với Cu ? Học sinh phát biểu: H2SO4 đặc, nóng Cu kim loại hoạt động yếu ( đứng sau H) Sản phẩm: Khí khơng màu, mùi khó chịu, làm đổi màu quỳ tím thành đỏ dd CuSO4 màu xanh * Kết luận: Điều không mâu thuẫn với TCHH chung axit dd H2SO4 lỗng Đó TCHH đặc biệt H2SO4 đặc, nóng IV Kết luận: Dạy học nêu giải vấn đề góp phần lớn trongviệc giúp học sinh tích cực phát kiến thức mới, áp dụng cách linh hoạt hiệu qủa dạy học đặc biệt dạy kiến thức Tuy nhiên muốn thật mang lại hiệu cao người dạy, người học phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình thực phương pháp để tạo tịnh huống, giải tình cách nhanh chóng, hiệu quả, xác Bên cạnh việc thực đổi PPGD để đáp ứng yêu cầu vấn đề soạn giáo án (thiết kế giảng) phải đổi cho phù hợp Để thiết kế soạn trước lên lớp đáp ứng yêu cầu đổi chương trình, SGK, PPGD người GV cần phải lập kế hoạch dạy có hiệu đáp ứng yêu cầu đổi nhằm nâng cao chất lượng dạy học mơn hóa học trường THCS sở SGK, SGV tài liệu tham khảo khác Dạy học tích cực địi hỏi vai trị người giáo viên người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn hoạt động độc lập theo nhóm nhỏ để học sinh tự lực chủ động chiếm 24 lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt mục tiêu kiến thức cần đạt theo chương trình đổi Trên lớp học sinh hoạt động chính, giáo viên nhàn nhã nhiên q trình chuẩn bị địi hỏi người giáo viên đầu tư nhiều công sứchơn, chu đáo thực lên lớp đạt hiệu cao cương vị người gợi mở, xúc tác, động viên cố vấn, trọng tài hoạt động tìm tịi tranh luận học sinh Do người thầy cần quan tâm mức công tác chuẩn bị giảng cụ thể sau: a Xác định mục tiêu: + Mục tiêu học tập + Mục tiêu phát triển + Mục tiêu phân hóa + Mục tiêu khả thi, để đánh giá b Soạn nội dung: + Tập chung vào hoạt động học sinh + Hoạt động học -> Hoạt động dạy + Giáo viên học sinh -> Kiến thức + phương pháp + Học sinh Học sinh c Trên lớp: + Học sinh hoạt động + Học sinh thực công tác độc lập/ theo nhóm + Giáo viên tổ chức, hướng dẫn hoạt động học sinh * Mục tiêu cuối tiết học học sinh : + Hoạt động nhiều + Thực hành nhiều + Thảo luận nhiều + Suy nghĩ nhiều Để tiết dạy thực hiệu người gaío viên cần thực đầy đủ quy trình thiết kế học: Bước 1: Xác định mục tiêu 25 + Là đích cần đạt sau học + Mục tiêu học đạo toàn nội dung, phương pháp dạy học, nội dung phương pháp đánh giá + Mục tiêu gồm ba thành tố: Kiến thức, kỹ năng, thái độ + Khi xác định mục tiêu, cần ý đến kiến thức đặc biệt kỹ thái độ ẩn chứa nội dung + Trong mục tiêu nêu rõ sau học song phần học sinh biết cách tiến hành hoạt động để có kiến thức nào?kỹ ?có thái độ tích cực ? +Các soạn thuộc dạng có mục tiêu chung, khác đối tượng cụ thể Bước Chuẩn bị đồ dùng dạy học Cần chuẩn bịo đủ, đồ dùng dạy học cần thiết, hóa chất cụ thể, phương tiện cần thiết phục vụ cho dạy cách chu đáo ( Cho cá nhân, cho nhóm, ) Bước Xác định phương pháp dạy học chủ yếu Cần xác định phương pháp dạy học đơn giản xong phải hiệu phù hợp với đối tượng học sinh sở mục tiêu cuả học Phối kết hợp nhuần nhuyễn nhóm phương pháp dạy học với cách sáng tạo Bước Thiét kế hoạt động giáo viên học sinh lớp Có thể chia hoạt động Mỗi hoạt động nhằm thực nhiệm vụ cụ thể hóa mục tiêu học Trong hoạt động gồm hoạt động khác để thực mục tiêu Các hoạt động xếp hợp lý lơgic có dự kiên sthời gian cụ thể Hoạt động giáo viên học sinh tiết học chia theo trình tiết học, phân chia thành: * Hoạt động khởi động: Hoại động mở đầu, nêu mục tiêu , kiểm tra cũ, nêu vấn đề mới, câu chuyện có liên quan đến học, 26 * Tiếp theo sau hoạt động khởi động hoạt động nhằm đạt mục tiêu học kiến thức, kỹ bao gồm: - Hoạt động để chiếm lĩnh kiến thức - Hoạt động củng cố - Hoạt động để hình thành kỹ Cuối hạot động kết thúc tiết học, bao gồm: - Hoạt động đánh giá - Ra tập nhà dặn dò chuẩn bị cho sau Bước Ra tập để học sinh tự đánh giá vận dụng kiến thức Câu hỏi tập để học sinh tự đánh giá vận dụng kiến thức sau tiết học cần đảm bảo số yêu cầu sau: - bám sát mục tiêu đề - Đảm bảo kiểm tra đánh giá kiến thức kỹ sau tiết học - Kiểm tra nhiệu học sinh - Đảm bảo thời gian Bước Dặn dị, tập nhà Tóm lại: Để đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực đáp ứng yêu cầu đổi chương trình sách giáo khoa việc cần làm vận dụng hiểu biết đổi phương pháp việc thiết kế kế hoạch giảng theo hướng đổi nhằm nâng cao chất lượng lên lớp Thể vai trò tổ chức hoạt động học sinh người thực hoạt động G đổi phương pháp cách thức thiết kế học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy học tập mơn hóa học trường THCS Ngồi việc đổi thiết kế dạy người giáo viên phải đổi công tác truyền đạt thông tin dạy học hố học: Đó truyền đạt thơng tin thơng qua kênh hình ( phương pháp trực quan); qua thực hành thí nghiệm; qua ngơn ngữ nói, viết 27 Cách truyền đạt thơng tin có hiệu dạyhọc hóa học phải áp dụng phương pháp tích cực, giáo viên tổ chức cho học sinh hoạt động giành lấy kiến thức mới, linh hạot sử dụng phối phương pháp dạy học khác Khi lập kế hoạch dạy thực kế hoạch đócần ý thực đầy đủ quan điểm Phương pháp truyền đạt thơng tin có hiệu dạy học hóa học áp dụng phương pháp dạy học tích cực Học sinh hcủ động hoạt động, đặc biệt hoạt động tư để tự chiếm lĩnh kiến thức Giáo viên người tổ chức, điều khiển cho học sinh hoạt động chủ động giành láy kiến thức tùy theo tài liệu học tập tùy theo trình độ kỹ học sinh Giáo viên cần áp dụng phối hợp linh hoạt hướng dẫn sử dụng nhóm phương pháp dạy học phương pháp dạy học trực quan, thực hành, phương pháp dùng lời Lập kế hoạch học tổ chức hoạt động để rèn luyện cách truyền đạt thơng tin có hiệu 2.1 Xác định mục tiêu: + Người giáo viên sở nội dung cần đạt tiết dạy cụ thể mà tiến hành cách thức tổ chức hoạt động truyền đạt thông tin cách chủ động, tích cực nhằm giúp học sinh nắm bắt kiến thức cách chủ động hiệu 2.2 Tiến hành hoạt động dạy học: + Khi lập kế hoạch dạy giáo viên nên rõ hoạt động học sinh, dự đốn tình sảy giải vần đề nảy sinh để q trình tổ chức truyền đạt thơng tin nhanh chóng, xác, hiệu quả, 2.3 Dạy thử tự đánh giá kết + Để trình truyền đạt thông tin diễn cách trôi chảy, đạt hiệu cao, trở thành kỹ kỹ sảo người giáo viên người giáo viên cần chủ động dạy thử đồng thời tự đánh giá xêm dạy áp dụng phương pháp tích cực hay chưa ? có áp dụng phương pháp ?ở nội dung ? 28 Học sinh chủ động tích cực chiếm lĩnh kiến thức hay chưa ? Giáo viên người hướng dẫn tổ chức hay chưa ? Giáo viên phối hợp linh hoạt phương pháp thực hành phương pháp dùng lời khơng ?Từ đúc rút kinh nghiệm làm tốt công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy học mơn hóa học THCS Kết thực tế giảng dạy kết khảo sát : Trong trình giảng dạy mơn hóa học lớp 9trong nhiều năm từ có chương trình đổi qua cá hình thức kiểm tra đánh giá kết : Kiểm tra miệng, 15 phút, tiết, học kỳ khảo sát chất lượng, thi HSG Tôi rút kết đánh sau : 1.Kết : 1.1 Đối với phương pháp dạy học cũ : Tổng số HS 100 Chưa hiểu TS % 23 23 Hiểu chưa kỹ TS % 25 25 Hiểu TS 55 % 55 1.2 Đối với phương pháp dạy học : Tổng số HS 84 Chưa hiểu TS % 10,7 Hiểu chưa kỹ TS % 12 14,4 Hiểu TS 63 % 74,9 Đánh giá : Sau năm trực tiếp giảng dạy áp dụng đổi phương pháp dạy học mơn hóa học trung học sở, tơi nhận thấy có chuyển biến tích cực chất lượng dạy học, hoạt động Thầy, hoạt động trò, nhận 29 thức dạy, học có nhiều chuyển biến đặc biệt phía người họ, người học chủ động tích cực việc lĩnh hội kiến thức, kiến thức thực tế, thực nghiệm học sinh tiếp nhận cách hứng thú.Chất lượng học sinh nâng lên rõ rệt : Cả đại trà, mũi nhọn, Phần III : học kinh nghiệm A Kinh nghiệm : Để thực tốt việc đổi phương pháp dạy học hóa học trung học sở nhằm nâng cao chất lượng dạy học mơn, địi hỏi người giáo viên trước hết phải nắm vững kién thức bản, phổ thông, kién thức đổi chương trình, phương pháp dạy học đồng thời cấp bách cần có kỹ sử dụng dụng cụ đồ dùng dạy học cách hiệu nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo, tích cực tìm tịi chiếm lĩnh lĩnh hội kiến thức phổ thông thực nghiệm nhằm phát huy khả tư khả độc lập sáng tạo hành động Bên cạnh giáo viên cần khai thác triệt để nội dung sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, tài liệu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phương tiện giảng dạy có, thường xuyên tiến hành đổi phương pháp dạy học mơn hóa học thông qua việc khai thác triệt để dụng cụ thiết bị dạy học để học sinh thông qua thực thí nghiệm học để tạo hứng thú học tập, chủ động tiếp thu kiến thức, tìm hiểu kiến thức từ nắm kiến thức phổ thông, kiến thức thực tế, qua tơi rút học sau : Để dạy học mơn hóa học đạt hiệu trước hết cần có đầy đủ trang thiết bị cho dạy học : Phòng học môn đật tiêu chuẩn, cán chuyên trách phịng thiết bị đào tạo ( khơng kiêm nhiệm), trang thiết bị đại ( máy chiếu đa năng, máy vi tính), Các dụng cụ hóa chất đầy đủ, chất lượng tốt 30 Giáo viên có tâm huyết với nghề, với mơn, khơng ngại khó ngại khổ, khắc phục khó khăn để thực đầy đủ thí nghiệm theo yêu cầu tối thiểu, giáo viên phải chuẩn bị chu đáo, thao tác thành thạo thông qua việc làm thử, dạy thử, ca cs thao tác giáo viên thực đảm bảo chuẩn xác, sư phạm, mẫu mực đảm bảo an toàn hiệu Giáo viên cần xây dựng nhóm học sinh hoạt động có nèn nếp, hiệu phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo học sinh tham gia xây dựng B Đề xuất kiến nghị : Sự nghiệp giáo dục nghiệp toàn đảng, toàn dân lực lượng giáo dục, bối cảnh đất nước hội nhập với kinh tế giới kinh tế tri thức đòi hỏi ngành giáo dục cần tiếp tục đổi mặt thực nghiêm túc vận động hai không với bốn nội dung Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo, vận động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh người giáo viên người chién sỹ tuyến đầu Vì tơi xin mạnh dạn có số ý kiến đề xuất sau : Tiếp tục tuyên truyền vận động đồng thời có biện pháp liệt đạo nhằm làm thay đổi nếp nghĩ suy nghĩ cán giáo viên sở giáo dục, kiên chống bệnh thành tích tiêu cực hoạt động giáo dục Đầu tư thỏa đáng cho giáo dục : Ngân sách, người, sở vật chất, trang thiết bị hiên đại, cập nhật Tiếp tục đầu tư thêm tài liệu dành cho bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ sách giáo khoa, sách tham khảo, bổ xung thiét bị dạy học thiếu, chất lượng, Các sở giáo dục làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục huy động tơí đa nguồn lực đầu tư cho sở vật chất trang thiết bị nhà trường đáp 31 ứng yêu cầu ngày cao xã hội, thúc đẩy nghiệp giáo dục ngày phát triển sánh vai nước khu vực nhằm xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh theo di chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh vĩ đại / T/M hội đồng khoa học trường THCS Phương Thịnh Ngày 10 tháng 12 năm 2007 người thực 32 Phụ lục Nội dung Phần I Đặt vấn đề I Nội dung đề tài sáng kiến kinh nghiệm II-Cơ sở lý luận: III- Cơ sở thực tế Phần II trang Giải vấn đề I- Đối tượng phương pháp nghiên cứu II- Quá trình thực nội dung A Sử dụng tốt thí nghiệm hóa học để giảng dạy tích cực B Sử dụng phương tiện có nhà trường để dạy học tích cực 3 nâng cao chất lượng giảng dạy Sử dụng tập hóa học để dạy học tích cực nâng cao chất lượng dạy học mơn hóa học D Sử dụng phương pháp học tập hợp tác theo nhóm nhỏ để nâng cao chất lượng dạy học mơn hóa học trường THCS 33 Đ Sử dụng phương pháp nêu giải vấn đề nhằm tích cực hóa 14 người học, nâng cao chất lượng dạy học mơn hóa học E Sử dụng phương pháp dạy học vấn đáp tìm tịi nhằm tích cực hóa hoạt 15 động học nhằm nâng cao chất lượng dạy học hóa học trường THCS G Sử dụng phương pháp dạy học đặt vấn đề giải vấn đề 17 nâng cao chất lượng dạy học hóa trường THCS H đổi phương pháp cách thức thiết kế học nhằm nâng cao chất 23 lượng giảng dạy học tập mơn hóa học trường THCS Phần III : học kinh nghiệm A Kinh nghiệm B Đề xuất kin ngh Phụ lục Tài liệu tham khảo 25 26 28 29 Tài liệu tham khảo Phơng pháp giảng dạy môn hóa học THCS ( Chơng trình mới) ( tác giả : Lê xuân trọng nguyễn cơng - đỗ tất hiển nguyễn phú tuấn) Tài liƯu båi dìng thêng xuyªn chu kú III ( 2004 2007) ( tác giả : Cao Thị thặng nguyễn cơng - đặng thị oanh) 34 Sách GV hóa học ( Chơng trình mới) Tạp chí GD&TĐ vấn đề chung đổi giáo dục THCS ( tác giả : Nguyễn hải châu) 35 ... cvhất lượng dạy học hóa học trường THCS 18 E Sử dụng phương pháp dạy học vấn đáp tìm tịi nhằm tích cực hóa hoạt động học nhằm nâng cao chất lượng dạy học hóa học trường THCS Phương pháp dạy học. .. nâng cao chất lượng dạy học hóa học trường THCS G Sử dụng phương pháp dạy học đặt vấn đề giải vấn đề 17 nâng cao chất lượng dạy học hóa trường THCS H đổi phương pháp cách thức thiết kế học nhằm nâng. .. Sử dụng tập hóa học để dạy học tích cực nâng cao chất lượng dạy học mơn hóa học D Sử dụng phương pháp học tập hợp tác theo nhóm nhỏ để nâng cao chất lượng dạy học mơn hóa học trường THCS 33 Đ

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:02

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Phần I

  • Nhóm trưởng

  • Nhận xét chung

  • Nhận xét chung

 • Quá trình

 • PbO+ H2 to ...+...

  • Nhận xét chung

  • Phụ lục

 • Phần I

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan