SKKN_ÁP DỤNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN SINH HỌC 6

17 1.8K 2
SKKN_ÁP DỤNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN SINH HỌC 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. tượng là học sinh lớp 6 và kiểu bài cấu tạo trong thực vật để nghiên cứu trong đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở. IV. ÁP DỤNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MƠN SINH HỌC 6: Giáo. sáng tạo trong học tập. 2. Các yếu tố đổi mới phương pháp dạy học: a. Phải kết hợp vận dụng các phương pháp dạy học đặc thù của Sinh học với các phương pháp dạy học khác có tác dụng kích thích. cần phải nghiên cứu đưa ra những phương pháp giảng dạy cho phù hợp để giúp các em học môn sinh học tốt hơn. Ở phương pháp mới của môn Sinh học hiện nay là học sinh làm chủ đạo lĩnh hội kiến thức

Ngày đăng: 28/03/2015, 16:48

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Chương I

 • ĐẶT VẤN ĐỀ

  • Chương II

   • NỘI DUNG

   • KẾT THÚC VẤN ĐỀ

    • Ví dụ : soạn bài giảng tiết 23: “Cấu tạo trong của phiến lá”.

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan