0

SKKN Đổi mới phương pháp trong dạy học vật lí 7

31 1,491 2
  • SKKN Đổi mới phương pháp trong dạy học vật lí 7

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:01

Sáng kiến kinh nghiệm Người viết: Nguyễn Kim Toàn I- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Chúng ta biết rằng: Thế kỷ XIX là thế kỷ của khoa học, công nghệ, ưu tiên phát triển các lĩnh vực khoa học, trong đó cuộc đua phát triển tự nhiên được coi là mạnh mẽ nhất, hiện đại nhất, to lớn nhất. Khoa học thông tin điện tử, hoá chất, là con đường ngắn nhất đưa ta xích lại gần với thế giới xung quanh, để sát nhập với sự phát triển khoa học như vũ bão đó hay cùng chung với guồng máy đó thì đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức về tự nhiên. Không những thế muốn khám phá tự nhiên, khám phá khoa học chúng ta phải có những con người có trí thức tự nhiên toán học- lý học- hoá học, … Không những cung cấp cho chúng ta biết tính toán suy luận, tư duy một cách lô gíc, chặt chẽ mà còn hình thành và phát triển năng lực trí tuệ chung, nhân cách, phẩm chất cho con người. Đồng thời nó cũng là nền tảng cho sự phát triển tích cực khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên. Bộ môn vật lý ở trường THCS là tiền đề cho nền móng, cho quá trình nghiên cứu, phát triển khoa học thông tin, điện tử,… Nếu như chúng ta không học bộ môn vật lý lấy đâu cơ sở để giải thích một số hiện tượng xẩy ra hàng ngày: sấm sét, nhật thực, nguyệt thực. Vì sao khi đun nước ta chỉ cần cung cấp nhiệt cho phần đáy nồi mà phần trên vẫn nóng, giải thích vì sao có sự hao phí trên đường dây tải điện ?… Trong bối cảnh toàn ngành Giáo dục và Đào tạo đang nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong hoạt động học tập. Phương pháp dạy học này là cách thức hoạt động của giáo viên trong việc chỉ đạo, tổ chức các hoạt động học tập nhằm học sinh chủ động đạt các mục tiêu dạy học. Phương pháp này được xem là phương pháp tối ưu, đặc biệt coi trọng vai trò của học sinh. Xuất phát từ mục đích không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Tôi mạnh dạn dùng phương pháp này vào giảng dạy một số bài vật lý phổ thông cơ sở. Những câu hỏi phát vấn gợi mở dựa trên những trực quan sinh động giúp học sinh tự tin cho mình, những kiến thức cần thiết. Sau đây là một vài kinh nghiệm của tôi khi dạy bài: “Sự nóng chảy- sự Đông đặc” (vật lý 6). Trang 1 Sáng kiến kinh nghiệm Người viết: Nguyễn Kim Toàn II- NHẬN THỨC CŨ, PHƯƠNG PHÁP CŨ: Năm 2003 với bài “Sự nóng chảy và sự đông đặc” tôi dạy theo phương pháp cũ, tức là tôi đi các bước tuần tự như ở sách thiết kế bài giảng, đặt vấn đề như SGK suy ra bài học: *1 - Sự nóng chảy và sự động đặc: 1. Định nghĩa: SGK GV: nêu định nghĩa như SGK và cho học sinh đọc kỹ nhiều lần. GV: Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm. 2. Thí nghiệm: GV: Nêu rõ cho học sinh mục đích thí nghiệm - Theo dõi sự thay đổi nhiệt độ khi đun, có nghĩa là theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến theo thời gian đun. - Theo dõi sự thay đổi thể của băng phiến xảy ra khi nào ? - Theo dõi quá trình ngược lại, có nghĩa là lại để cho băng phiến nguội dần. Sau đó giáo viên phân công cho một học sinh nhìn đồng hồ báo ghi từng phút và học sinh khác đọc nhiệt độ tương ứng với từng thời gian. Kết quả ghi vào 2 hàng. T (phút) T (C 0 ) GV: Dựa vào kết quả thí nghiệm, hướng dẫn học sinh vẽ đồ thị biểu diễn quá trình biến thiên của băng phiến theo thời gian. GV: Lần lượt đặt vấn đề để qua đồ thị học sinh có thể rút ra từng kết luận cụ thể đối với băng phiến. GV: Từ kết quả rút ra kết luận. 3. Kết luận GV: cho học sinh phát biểu ở SGK Trang 2 Sáng kiến kinh nghiệm Người viết: Nguyễn Kim Toàn GV: giới thiệu bảng nhiệt độ nóng chảy ở SGK Sau khi dạy xong tôi kiểm tra chất lượng thì thấy chất lượng học sinh rất thấp, cụ thể như sau: TỔNG SỐ HỌC SINH ĐIỂM KIỂM TRA TỔNG HỢP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yếu kém TB Khá- Giỏi 42 em 7 5 5 4 6 8 7 0 0 40% 24% 36% Trang 3 Sáng kiến kinh nghiệm Người viết: Nguyễn Kim Toàn III- NHẬN THỨC MỚI, GIẢI PHÁP MỚI Năm 2005 cũng dạy bài đó nhưng tôi thêm bớt một số ý trong bài, cụ thể như sau: * Đặt vấn đề như ban đầu- Bài cụ thể. * Phân tích kết quả thí nghiệm. Vì thí nghiệm này là thí nghiệm khó thành công nên giáo viên không cần cho học sinh làm thí nghiệm mà chỉ nghiên cứu qua hình vẽ 24-1. GV: - Giới thiệu dụng cụ thí nghiệm và tác dụng từng dụng cụ. - Phân tích bảng theo dõi bảng 24.1 SGK; 25.1 SGK. - Hướng dẫn kỹ cho học sinh cách biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng chảy (vào giấy kẻ ô) - Học sinh căn cứ vào hình biểu diễn trả lời các câu hỏi SGK. * Sau khi để nguội băng phiến Ta có kết quả gì ? Học sinh, quan sát hình biểu diễn, trả lời. Sau khi học sinh trả lời xong, tôi bổ sung và vẽ nhanh thêm một số hình vẽ khác lên bảng cho học sinh quan sát, rồi phân tích hình vẽ đó: Trước khi học sinh đi vào phân tích, t«i cã thÓ gîi ý hoÆc ®Æt mét sè c©u hái ®Ó häc sinh dÔ dµng h×nh dung. + Khi ®un nãng nh thÕ nµo ? + §Ó nguéi ra sao ? - GV: Như vậy qua thí nghiệm về băng phiến và 2 ví dụ vừa phân tích ta rút ra kết luận gì ? Trang 4 Sáng kiến kinh nghiệm Người viết: Nguyễn Kim Toàn - HS:… - GV: cho học sinh đọc kết luận SGK - GV: để học sinh quan sát bảng nhiệt độ nóng chảy của một số chất ở SGK. GV: Có thể đun nóng chảy đun nóng chảy miếng nhôm trong một thìa thiếc được không ? Và cho học sinh giải thích 1 số hiện tượng qua các câu hỏi ở bài tập vận dụng. Sau khi học xong bài, tôi kiểm tra mức độ của học sinh, tôi thấy kết quả được nâng lên rõ rệt cụ thể: TỔNG SỐ HỌC SINH ĐIỂM KIỂM TRA TỔNG HỢP (EM/%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yếu kém TB Khá Giỏi 42 em 0 0 2 5 5 9 9 6 2 2 16,6% 33,3% 36% 14,1% IV- KẾT LUẬN: Là một giáo viên, tôi thực sự trăn trở lo cho công tác chuyên môn của mình. Công tác này chắc chắt tất cả giáo viên khác cũng rất quan tâm. Làm sao cho chuyên môn của mình được nâng cao hơn ? Nhưng việc quan trọng nhất tôi nghĩ đó là làm sao cho học sinh của mình thực sự yêu mến mình và cần mình giảng dạy. Muốn như vậy mình phải làm gì ? Làm ra sao ? Làm bằng phương pháp nào ? Cách nào ? Muốn được như vậy trước hết phải nỗ lực hết mình, chịu khó tìm tòi suy nghĩ , chịu khó học hỏi ở bạn bè và đồng nghiệp, rút ra những kinh nghiệm cần thiết. Từ lý do đó tôi đã dành thời gian đáng kể cho công tác chuyên môn của mình và cụ thể tôi đã dành thời gian để đưa chất lượng học sinh lên ngay trong bài nêu trên. Qua đó tôi có một vài kinh nghiệm đã nêu trên, tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu còn nhiều thiếu sót, mong hội đồng khoa học nhà trường, các cấp tham khảo góp ý kiến kinh nghiệm hay hơn để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn. Trang 5 Sáng kiến kinh nghiệm Người viết: Nguyễn Kim Toàn Diễn Kỷ, ngày 20 tháng 4 năm 2006 Người viết Nguyễn Kim Toàn PHẦN THỨ NHẤT NHẬN THỨC CŨ VÀ TÌNH TRẠNG CŨ a) Các giờ thực hành đã làm: Đa số giáo viên còn rất ngại bố trí giờ thực hành, phương pháp thực hành còn rất đơn giản, thường làm cho qua chuyện. Không quản lý điều khiển được học sinh nên giáo viên thường làm luôn cho các em quan sát là xong. Về phía học sinh khi làm thí nghiệm thực hành còn rất nhiều lúng túng. Từ lý thuyết áp dụng ra thực tế còn chưa tự tin. Trong phần điện thì từ sơ đồ mạch điện chưa lắp ráp được các đồ dùng thực, chưa có phương pháp trình bày được nội dung của một bài thí nghiệm thực hành; cách ghi kết quả, cách viết báo cáo nên các em chỉ làm chiếu lệ. Đặc biệt chưa có kỹ năng gì về đọc tài liệu làm thí nghiệm nên kết quả làm chưa cao. b) Điều tra khảo sát trước khi thực hiện đề tài: Trong quá trình nghiên cứu đề tài tôi tiến hành điều tra khảo sát với 160 học sinh lớp 7 trường THCS Diễn Kỷ- Diễn Châu- Nghệ An về hứng thú học môn vật lý và làm thí nghiệm thực hành vật lý của các em vào tháng 9/2004. Tôi điều tra bằng phương pháp trắc nghiệm với những câu hỏi sau (khoanh tròn vào ý cuả em): 1- Em có thích làm thí nghiệm thực hành vật lý không ? a/ Rất thích b/ Bình thường c/ Không thích 2- Khi được làm thí nghiệm thực hành em có nắm được các bước của bài thí nghiệm thực hành không ? a/ Có b/ Có nhưng lộn xộn c/ Không 3- Em có biết sử dụng những dụng cụ thiết bị của bài thí nghiệm thực hành sẽ làm không ? Trang 6 Sáng kiến kinh nghiệm Người viết: Nguyễn Kim Toàn a/ Có b/ Có nhưng còn nhiều lúng túng c/ Không 4- Sau mỗi bài thí nghiệm thực hành em có biết viết báo cáo không ? a/ Có b/ Biết nhưng không đầy đủ c/ Không 5- Sau mỗi giờ thí nghiệm thực hành có giúp em nắm chắc và hiểu sâu kiến thức mình đã học không ? a/ Có b/ Bình thường c/ Không 6- Thí nghiệm thực hành vật lý có giúp gì em trong cuộc sống không? a/ Giúp nhiềub/ Có nhưng không nhiều c/ Không Kết quả thu được như sau Trả lời câu hỏi Tổng số học sinh Trả lời câu a Trả lời câu b Trả lời câu c Số HS % Số HS % Số HS % 1 160 60 37,5 52 32,5 48 30 2 160 48 30 56 35 56 35 3 160 50 31,25 60 37,5 50 31,25 4 160 52 32,5 64 40 44 27,5 5 160 56 35 52 32,5 52 32,5 6 160 60 37,5 48 30 52 32,5 * Qua kết quả thu được của bài điều tra trắc nghiệm ta thấy các em: - Chưa thực sự có hứng thú làm thí nghiệm thực hành. - Chưa có phương pháp làm thí nghiệm thực hành. - Còn ít quan tâm tới dụng cụ thí nghiệm. - Thời gian làm thí nghiệm thực hành còn quá ít. - Dụng cụ thực hành hay hỏng, không chính xác. - Thí nghiệm thực hành chưa đi sâu vào tiềm thức của các em. - Khi viết báo cáo còn nhiều lúng túng. Từ những nguyên nhân trên dẫn đến học sinh chỉ làm thí nghiệm thực hành chiếu lệ cho qua chuyện, các em chưa nghĩ được rằng nếu mình biết làm thí nghiệm thực hành và làm thực hành có chất lượng sẽ giúp bản thân củng cố nhớ lâu các kiến thức cơ bản. Mặt khác chính các kiến thức cơ bản của vật lý có rất nhiều ứng dụng trong thực tế đời sống. Trang 7 Sáng kiến kinh nghiệm Người viết: Nguyễn Kim Toàn PHẦN THỨ HAI NHẬN THỨC MỚI VÀ GIẢI PHÁP MỚI 1) Nhận thức mới: * “Học phải đi đôi với hành” đó là lời dạy của Bác Hồ kính yêu đối với thế hệ trẻ của chúng ta. Phải biết vận dụng lý thuyết vào thực tế nếu không lý thuyết đó sẽ trở thành lý thuyết suông và không có ý nghĩa. Vật lý là bộ môn khoa học thực nghiệm có nhiều thành tựu áp dụng khoa học kỹ thuật. Vì thế dạy vật lý không chỉ là truyền thụ kiến thức lý thuyết đơn thuần, mà còn phải rèn cho học sinh những kỹ năng cơ bản cần thiết, giúp cho các em nắm chắc kiến thức cơ bản, có khả năng thực hành, vận dụng vào những trường hợp cụ thể, không những trong thời gian ở nhà trường THCS mà còn là nền tảng giúp các em học tiếp lên. Mặt khác nó còn tạo điều kiện cho các em dễ dàng tham gia vào cuộc sống lao động sản xuất và kỹ thuật hiện đại sau này. Dạy vật lý gắn liền với thí nghiệm là một yêu cầu hết sức cần thiết song hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm thực hành cũng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng giúp cho học sinh học tập và phát triển toàn diện. Đó là vấn đề mà tôi đề cập dưới đây. * Mục đích cơ bản của đề tài là: làm thế nào để học sinh có thể làm thí nghiệm thực hành có chất lượng dưới sự hướng dẫn của thầy. * Thí nghiệm thực hành là: loại thí nghiệm được tiến hành sau khi học sinh đã học xong một loại đề tài nào đó vì thế loại thí nghiệm này có tác dụng rất lớn trong việc giúp các em ôn tập, đào sâu suy nghĩ, khái quát hoá. Những thí nghiệm thực hành học sinh được trực tiếp tiếp xúc với dụng cụ thí nghiệm, độc lập thực hiện kế hoạch và thu kết quả. * Hình thức tổ chức: Thí nghiệm thực hành được bố trí trong một tiết học. Học sinh được chia thành các nhóm từ 6 đến 7 em (có 1 nhóm trưởng và 1 thư ký). 2) Giải pháp mới: a. Chuẩn bị dụng cụ tài liệu: Trang 8 Sáng kiến kinh nghiệm Người viết: Nguyễn Kim Toàn Đây là vấn đề đầu tiên đảm bảo cho sự thành công của các bài thí nghiệm thực hành. * Kiểm tra độ chính xác của các dụng cụ thiết bị như chỉnh lại Am pe kế và Vôn kế cho kim chỉ về số 0; các dây nối không đứt ngầm; Các chỗ tiếp xúc tốt. Bổ sung các bóng đèn đã hỏng. * Vẽ sẵn các sơ đồ lắp ráp với các đồ dùng thiết bị mà phòng thí nghiệm đang có. H.27.1 Nguồn nối tiếp khoá am pe kế và Đ 1 nối tiếp Đ 2 . I 1 = ? H.27.2 Như H1 nhưng am pe kế ở vị trí 2 I 2 = ? H.27.3 như hình 1 nhưng am pe kế ở vị trí 3 I 3 = ? H.27.4 nguồn, am pe kế; Đ 1 nối tiếp Đ 2; khoá; V // Đ 1 Đo U 1 2 = H27.5: Như hình 4 chỉ khác V // Đ 2 Đo U 2 3 = H.27.6: Như H4 chỉ khác V mắc vào điểm 1,3 Đo U 1 3 = (Trên đây là 6 hình lắp ráp cho bài 27- vật lý 7) H.28.1 Nguồn; khoá; Đ 1 // Đ 2 H.28.2 Như H.28.1 thêm V //Đ 1 // Đ 2 U 1 2 = H.28.3 Như H.28.1 thêm V // Đ 2 U 3 4 = H.28.4 Như H.28.1 thêm V // nguồn U M N = H.28.5 Như H1 có A nối tiếp Đ 1 I 1 = H.28.6 như H1 có A nối tiếp Đ 2 I 2 = H.28.7 Như H1 có A mắc ở mạch chính I = ? (Giáo viên tự vẽ- Đây là sáng kiến của tôi khi dạy bài 27 + 28 lý 7) * Hướng dẫn học sinh đọc tài liệu để làm thí nghiệm thực hành: Đây chính là lúc học sinh sử dụng phương pháp: sử dụng sách giáo khoa vào thí nghiệm thực hành. Qua bảng hướng dẫn học sinh nắm được phương pháp lắp ráp và bắt đầu có thể tiến hành thí nghiệm. Tiếp theo ta có thể đưa cho học sinh câu hỏi định hướng như sau: - Mục đích của thí nghiệm là gì ? - Dựa trên kiến thức nào đã biết để đạt mục đích đó. - Hãy dự đoán kết quả thí nghiệm của thí nghiệm thực hành sẽ làm. * Lập kế hoạch: Trang 9 Sáng kiến kinh nghiệm Người viết: Nguyễn Kim Toàn Ta cần quan sát gì ? Và đo đại lượng nào ? Dụng cụ cần sử dụng ở đây là gì ? Tạc dụng và cách sử dụng từng cái ? Thứ tự lắp rắp dụng cụ ra sao ? Vẽ sơ đồ thí nghiệm ? Lập bảng ghi kết quả. * Tiến hành thí nghiệm Kiểm tra lại việc bố trí thí nghiệm để tìm ra chỗ chưa chuẩn, chưa hợp lý, tiến hành thí nghiệm theo kế hoạch. Ghi lại kết quả hoặc hiện tượng quan sát được. - Mỗi học sinh thực hiện 1 lần (trong nhóm 6 người). * Đánh giá kết quả: - Tính giá trị trung bình của phép đo. - Tính các đại lượng cần đo. - Rút ra kết luận cần thiết. - So sánh kết quả với dự đoán ban đầu. Nếu không phù hợp thì kiểm tra lại hoặc tìm phương án thí nghiệm khác. + Muốn giờ thực hành đạt được mục đích đã định đòi hỏi người thầy phải đầu tư công, sức rất lớn không chỉ ở khâu chuẩn bị mà ngay cả trong lúc học sinh đang làm thí nghiệm. Việc theo sát giúp đỡ của thầy và đánh giá đúng mức có tác dụng rất lớn, kích thích các em làm việc tích cực, chủ động. Từ đó tạo điều kiện để họ tự lực thực hiện và tự kiểm tra quá trình làm việc của mình một cách nghiêm túc. b) Giáo án theo phương hướng nâng cao chất lượng giờ thí nghiệm thực hành. VẬT LÝ 7: GIÁO ÁN 1 Tiết 31- Bài 27: Thực hành. ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP. I- MỤC TIÊU: 1- Kiến thức kỹ năng - Biết mắc nối tiếp hai bóng đèn. Trang 10 [...]... loi c trng chc chn * Th hin phõn hoch lnh hi k nng ca hc sinh + Hot ng theo mu ch ra t ti: 85% + Bit ỏp dng trong cỏch thc quen thuc t: 70 % + ỏp dng trong tỡnh hung bin i t: 62% + Sỏng to trong hot ng biờn i t: 55% * Trong 3 lp dy c th loi ti ny lp chn (45 em) thỡ: + Bt chc theo mu 35 em t: 77 % + Thao tỏc theo quy tc 30 em t: 66% + K nng chớnh xỏc 25 em t: 55% + Khộo v tho 15 em t: D- BI HC KINH NGHIM:... ngi trong nhúm mi em u chm 1 bi - Nhúm trng phỏt mi em 1 s mch in lp rỏp 1 4- t vn : - Hc sinh quan sỏt H. 27 1a Quan sỏt H. 27. 1a ú l mch in gm 2 búng ốn mc ni tip vy cng dũng in v hiu in th cú c im gỡ trong on mch ni tip HOT NG 2: (5 phỳt) (Mc ni tip 2 búng ốn) 1- Mc ni tip 2 búng ốn: * Nhúm trng giao H. 27. 1 cho C1: A ni tip 1 ni tip 2 hc sinh A v yờu cu mc nh C2: hỡnh v - Tr li: C1? C2 ? Hc sinh trong. .. V s ni tip 3 * Hc sinh D mc mch in H. 27. 4 (úng m khoỏ 3 ln) Tớnh U 1 2 = ? Ghi vo bng 2 Hc sinh trong nhúm quan sỏt so sỏnh 4 * Hc sinh E mc mch in H. 27. 5 (hc sinh khỏc v s vo bng bỏo cỏo) 3 * Hc sinh G mc mch in H. 27. 6 2 * Hc sinh trong nhúm tho lun rỳt ra nhn xột 3 * Giỏo viờn gii thớch cú s sai s trong phộp tớnh (đóng mở khoá 3 lần) Tính U2 3 = ? Ghi vào bảng 2 Tính U 13 = ? (ghi vào bảng 2) *... cng dũng in trong mch in mc song song hai búng ốn 2) Thỏi : Hng thỳ hc tp b mụn, cú ý thc thu thp thụng tin v thc t i sng II- CHUN B CA GIO VIấN V HC SINH - Ngun in (3V) - 2 búng ốn cựng loi (2,5V) - 1 vụn k v 1 am pe k cú GH phự hp - 1 cụng tc, 9 on dõy - Mi hc sinh chun b sn bỏo cỏo thớ nghim v cú tr li mc 1 - Mi nhúm c giao 7 hỡnh v lp rỏp mch in H.28 (1 -7) 7 hỡnh v ny khụng cú sn trong b thit... cn ni 3 dõy vo Mt gi thc hnh (45 phỳt) cỏc em phi mc 6 n 7 mch in, c v tỡm ra cỏc mi quan h gia cỏc con s i vi cỏc em hc sinh lp 7 cha vng chc khỏi nim ni tip v song song qu l khú Cỏc em thng vng mc bi 27 ch o I 2 v I3 v o U12; U23; U13 cũn bi 28 ch: o U MN v I2; I chớnh Nguyờn nhõn l hc sinh khụng bit mc theo s no Trong sỏch giỏo khoa, trong ti liu hng dn s dng b dng c thớ nghim v c giỏo viờn... rỏp mch in (6 hỡnh v ny khụng cú sn trong b thit b m giỏo viờn phi t v) III- T CHC HOT NG DY HC HOT NG 1: (10 phỳt) 2 1- Phõn nhúm thc hnh 40 hc sinh chia 6 nhúm - V trớ ch ngi trờn phũng thc 4 nhúm 7 em 1 nhúm trng hnh 1 th ký 2 nhúm 6 em - Nhc li cụng vic ca nhúm + Nhm trng: iu kin s lm vic trong nhúm, trng v th ký tho dừi v nhc nh k lut trong nhúm, phõn cụng 1 em trong nhúm mc 1 s H(1-6) + Th ký:... PHN TH BA Trang 18 Sỏng kin kinh nghim Ngi vit: Nguyn Kim Ton KT QU THC HIN Cể SO SNH I CHNG Trong quỏ trỡnh ging dy mụn vt lý 7 phn in, nht l 2 bi thc hnh: bi 27 v bi 28 Khi tụi cha cú cỏc s lp rỏp vi cỏc dựng thit b m phũng thớ nghim ang cú, tụi thy hc sinh ch lp c mt mch in m sỏch giỏo khoa cú v hỡnh nh H. 27. 1a, cũn s H.28.1a mc dự cng rt n gin nhng vi cỏc thit b thc cỏc em rt lỳng tỳng khụng ch... c im v - Phỏt biu nhn xột 1, 2 cng dũng in v hiu in - Thu bỏo cỏo thc hnh th trong on mch ni tip * Nhn xột thỏi lm vic v - u ỏnh giỏ kt qu * Hng dn hc nh 2 - Nhc - Lm bi tp bi 27 (SBT) * Chun b bỏo cỏo bi 28 - Tr li trc phn 1 bi 28 - Thu dn v sinh phũng thớ nghim Trang 14 Ngi vit: Nguyn Sỏng kin kinh nghim Kim Ton VT Lí 7- GIO N 2 Tit 32 - Bi 28- Thc hnh O HIU IN TH V CNG DềNG IN I VI ON MCH SONG... hp dn vi hc sinh, cỏc em t tin hn khi trong tay cú s lp rỏp S lp rỏp nh ngi ch dn cỏc em trong quỏ trỡnh thc hnh Kt qu thc hnh, tụi ó tp hp nh sau: Tng s hc Gii Khỏ Trung bỡnh Yu kộm sinh SL % SL % SL % SL % 160 28 17, 5 84 52,5 48 30 0 0 * Kt lun: Nõng cao cht lng thớ nghim thc hnh ca hc sinh l mt vn ht sc cn thit Gúp phn hon thin kin thc, k nng ca hc sinh trong quỏ trỡnh hc mụn Vt lý Giỏo viờn... s trong phộp cỏo tớnh nu cú A tt (lý tng) s hn ch b) Nhn xột: c sai s 3 I = I1 + I2 HOT NG 5 (8 PHT) * Cng c hng dn v nh: 1- Cng c *Phỏt biu nhng nhn xột trong bi? + So sỏnh nhng c im ca mch ni - Giỏo viờn cú th nờu gng cỏc em lm tip v mch song song v: nhanh 3 - Cng dũng in - Hiu in th 2- Nhn xột gi thc hnh - u im 2 - Nhc 3- Hng dn hc nh lm bi tp trong sỏch, bi tp ca bi 28 - Tỡm hiu cỏc mch in trong . điện ?… Trong bối cảnh toàn ngành Giáo dục và Đào tạo đang nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong hoạt động học tập. Phương pháp dạy học. giáo viên trong việc chỉ đạo, tổ chức các hoạt động học tập nhằm học sinh chủ động đạt các mục tiêu dạy học. Phương pháp này được xem là phương pháp tối ưu, đặc biệt coi trọng vai trò của học sinh. Xuất. bản của vật lý có rất nhiều ứng dụng trong thực tế đời sống. Trang 7 Sáng kiến kinh nghiệm Người viết: Nguyễn Kim Toàn PHẦN THỨ HAI NHẬN THỨC MỚI VÀ GIẢI PHÁP MỚI 1) Nhận thức mới: * Học phải
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Đổi mới phương pháp trong dạy học vật lí 7, SKKN Đổi mới phương pháp trong dạy học vật lí 7, SKKN Đổi mới phương pháp trong dạy học vật lí 7, Sau ú giỏo viờn phõn cụng cho mt hc sinh nhỡn ng h bỏo ghi tng phỳt v hc sinh khỏc c nhit tng ng vi tng thi gian. Kt qu ghi vo 2 hng.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm