0

SKKN GDCD phòng chống nhiễm HIV/AIDS ở địa phương có hiệu quả cho học sinh khối 9

21 2,568 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:26

. chủ đề phòng chống nhiễm HIV/AIDS ở địa phương có hiệu quả cho học sinh khối 9& quot; để trình bày một số kinh nghiệm mà bản thân tôi đã tổ chức giảng dạy và thực hành ở khối 9 tiết 33, học kì. ngoại khóa ở khối 9 học kì II (Tiết 33 môn GDCD khối 9 năm học 2012-2013) tôi chọn chủ đề ngoại khóa là " ;Phòng chống nhiễm HIV/AIDS ở địa phương& quot; để tổ chức ngoại khóa cho học sinh, xem. chỉ xin giới thiệu một vài kinh nghiệm dạy tiết thực hành ngoại khóa chủ đề " ;Phòng chống nhiễm HIV/AIDS ở địa phương có hiệu quả cho học sinh khối 9& quot;, nhằm cung cấp thêm cho các em những
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN GDCD phòng chống nhiễm HIV/AIDS ở địa phương có hiệu quả cho học sinh khối 9, SKKN GDCD phòng chống nhiễm HIV/AIDS ở địa phương có hiệu quả cho học sinh khối 9,

Từ khóa liên quan