SKKN GDCD phòng chống nhiễm HIV/AIDS ở địa phương có hiệu quả cho học sinh khối 9

21 2.6K 11
SKKN GDCD phòng chống nhiễm HIV/AIDS ở địa phương có hiệu quả cho học sinh khối 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. chủ đề phòng chống nhiễm HIV/AIDS ở địa phương có hiệu quả cho học sinh khối 9& quot; để trình bày một số kinh nghiệm mà bản thân tôi đã tổ chức giảng dạy và thực hành ở khối 9 tiết 33, học kì. ngoại khóa ở khối 9 học kì II (Tiết 33 môn GDCD khối 9 năm học 2012-2013) tôi chọn chủ đề ngoại khóa là " ;Phòng chống nhiễm HIV/AIDS ở địa phương& quot; để tổ chức ngoại khóa cho học sinh, xem. chỉ xin giới thiệu một vài kinh nghiệm dạy tiết thực hành ngoại khóa chủ đề " ;Phòng chống nhiễm HIV/AIDS ở địa phương có hiệu quả cho học sinh khối 9& quot;, nhằm cung cấp thêm cho các em những

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:26

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan