0

Một vài giải pháp tích hợp giáo dục môi trường trong giảng dạy địa lý lớp 8

7 2,045 25

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:00

. những biện pháp và giải pháp trong việc giảng dạy và giáo dục ý thức học sinh trong việc gây hứng thú đối với môn học, luôn tồn tại trong mỗi con người và tương lai sau này. Bằng phương pháp quan. ĐỀ Qua giảng dạy môn địa lý ở Trường phổ thông cơ sở một vài năm, bản thân Tôi luôn tự nhận thấy kiến thức Địa lý có tác dụng giúp các em học tập tốt về kiến thức kinh tế - xã hội ở những lớp. do đoàn kết không phân biệt màu da, chủng tộc… Chương trình Địa lý tự nhiên còn đề cập đến nhiều vấn đề. VD: Địa lý TN lớp 8 : * Giáo dục lòng yêu nước, yêu CNXH. +. Học sinh nhận thức được "
- Xem thêm -

Xem thêm: Một vài giải pháp tích hợp giáo dục môi trường trong giảng dạy địa lý lớp 8, Một vài giải pháp tích hợp giáo dục môi trường trong giảng dạy địa lý lớp 8,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan