SKKN KINH NGHIỆM TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 9

26 1.9K 3
SKKN KINH NGHIỆM TÍCH HỢP  GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG  DẠY HỌC VẬT LÍ 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. đúng đắn về môi trường 2.4. Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học giáo dục môi trường trong Vật lí. Hiện nay có nhiều phương pháp dạy học giáo dục môi trường, trong môn Vật lí sử dụng. của học sinh góp phần nhỏ vào việc cải thiện môi trường sống của con người trong đề tài này tôi chỉ đề cập một khía cạnh nhỏ “ Kinh nghiệm tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học vật lí 9 III TÀI: KINH NGHIỆM TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 9 II. ĐẶT VẤN ĐỀ: 1.Tấm quan trọng của vấn đề: Chúng ta biết môi trường là không gian sinh sống của con người và sinh vật,

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:00

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan