0

SKKN Tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học địa lý lớp 7 ở trường THCS

17 3,098 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2014, 07:20

O VĂNG THỊ THU THỦY (Trường THCS Hùng Vương) Giải C A - ĐẶT VẤN ĐỀ: - Môi trường là không gian sinh sống của con người và sinh vật, là nơi chứa đựng nguồn tài nguyên cần thiết cho đời sống và sản xuất, là nơi chứa đựng và phân hủy các chất thải do con người tạo ra trong cuộc sống và hoạt động sản xuất, Môi trường có vai trò cực kì quan trọng đối với đời sống con người . Đó không chỉ là nơi tồn tại, sinh trưởng và phát triển mà còn là nơi lao động và nghỉ ngơi, hưởng thụ và trau dồi những nét đẹp văn hoá, thẩm mĩ… - Thực trạng môi trường đang ngày càng trở thành vấn đề gay gắt của toàn nhân loại , khi con người đang ngày càng phải đối mặt với sự cạn kiệt của tài nguyên và ô nhiễm môi trường trên khắp địa cầu cùng song hành với sự phát triển kinh tế. - Sản xuất vẫn không ngừng phát triển và tăng trưởng nhanh trong khi phải chú ý đến việc giữ gìn hành tinh này để bàn giao nó cho thế hệ sau , bảo đảm một lợi ích cần thiết và phát triển lâu dài của mọi thế hệ . Đó cũng chính là thông điệp chung cho tất cả mọi người trên thế giới . - Khó có thể làm được điều đó khi mà vấn đề giáo dục môi trường trong xã hội, mỗi học sinh chưa nhận thức được vấn đề này trong quá trình tích hợp kiến thức từng môn học. Vấn đề giáo dục môi trường được áp dụng cụ thể cho học sinh trong tất cả các bậc học. - Trong quá trình dạy học , vấn đề tích hợp các nội dung của môn Địa lí hay sử dụng các kiến thức , kĩ năng của các môn học khác vào việc dạy học là vấn đề cần quan tâm hiện nay - Tích hợp trong dạy học Địa lí là vận dung tổng hợp các kiến thức , kĩ năng các phân môn của Địa lí vào việc nghiên cứu tổng hợp về địa lí một châu lục . Mặt khác tích hợp cũng còn là việc sử dụng các kiến thức , kĩ năng của các môn học khác có liên quan đến Địa lí. - Cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật , tri thức giảng dạy trong nhà trường là những kiến thức cơ bản , hiện đại, sát thực tế, là cơ sở để tạo cho các thế hệ trẻ làm hành trang bước vào thế hệ mới . Việc giáo dục môi trường trong bài dạy địa lí 11 nhằm trang bị những hiểu biết và rèn luyện kĩ năng cho học sinh để học sinh có thể phát triển khả năng tích hợp kiến thức vận dụng vào thực tế địa phương. Từ đó các em có thể có ý thức bảo vệ môi trường đạt hiệu quả tốt hơn trong môn Địa lí. - Thực tế trong những năm giảng dạy tại trường THCS Hùng Vương bản thân tôi luôn đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực . Tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh , hình thành các phương pháp học tập tích cực tự giác học tập chủ động, khai thác kiến thức, chiếm lĩnh tri thức bài học Trước yêu cầu đổi mới của GD - ĐT, với lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp đã thúc bách tôi hiểu ra phải làm thế nào để môi trường chúng ta luôn trong sạch. Với lí do trên tôi chọn đề tài: -“ Tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học Địa lí lớp 7 ở trường THCS” B - NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT: I. Nội dung 1/ Một số vấn đề chung về môi trường và giáo dục môi trường: a - Môi trường: - Hiểu một cách khái quát thì môi trường là tổng hợp các điều kiện bên ngoài có ảnh hưởng tới một vật thể hoặc một sự kiện . Môi trường sống của con người là tổng hợp các điều kiện vật lí , hoá học, sinh học bao quanh , có ảnh hưởng đến sự sống của cá nhân và cộng đồng. - Khái niệm môi trường rất rộng , bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống , sản xuất, sự tồn tại , phát triển của con người và sinh vật. - Môi trường sống của con người theo nghĩa rộng là tất cả các yếu tố tự nhuên và xã hội cần thiết cho sự sinh sống, sản xuất của con người như tài nguyên thiên nhiên, không khí, đất , nước, ánh sáng, cảnh quan, quan hệ xã hội. Theo nghĩa hẹp, thì môi trường sống của con người chỉ bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố xã hội trực tiếp liên quan đến chất lượng cuộc sống của con người như diện tích, nhà ở, nước sạch, điều kiện vui chơi , giải trí , chất lượng bữa ăn. b – Giáo dục môi trường: - Có nhiều định nghĩa v ề giáo dục môi trường. Tuy nhiên trong khuôn khổ của việc giáo dục môi trường thông qua môn địa lí ở nhà trường có thể hiểu : Giáo dục môi trường theo định nghĩa là một quá trình tạo dựng cho con người những nhận thức và mối quan tâm đến môi trường và các vấn đề về môi trường . Giáo dục môi trường gắn liền với việc học kiến thức , rèn luyện kĩ năng , hình thành thái độ và lòng nhiệt tình để hoạt động một cách độc lập hoặc phối hợp nhằm tìm ra giải pháp cho vấn đề môi trường hiện tại và tương lai c- Mục tiêu giáo dục bảo vệ môi trường trong các trường THCS * Giáo dục môi trường trong nhà trường nhằm đạt đến mục đích cuối cùng là trẻ em được trang bị các kiến thức cơ bản về môi trường để các em nhận thấy được ý nghĩa của việc giáo dục môi trường trong môn Địa lí: - Giáo dục môi trường nhằm giúp các em: + Có một ý thức trách nhiệm sâu sắc đối với sự phát triển bền vững của T rái Đất + Một khả năng cảm thụ , đánh giá vẻ đẹp nền tảng của môi trường. + Một nhân cách đươc khắc sâu bởi nền tảng đạo lí môi trường. - Là một thực thể mang tính xuyên suốt trong các môn học , GDMT mang lại cho các em cơ hội khám phá môi trường và hiểu biết về các quyết định của con người liên quan đến môi trường . Giáo dục môi trường cũng tạo cơ hội để hình thành , sử dụng các kĩ năng liên quan đến cuộc sống hôm nay và ngày mai của các em . Tất cả điều này cho chúng ta niềm hi vọng trẻ em có nhiều ý tưởng sáng tạo và tham gia tích cực vào quá trình phấn đấu cho một thế giới phát triển lành mạnh nhằm xây dựng một môi trường tốt đẹp. * Các mục tiêu giáo dục BVMT trong chương trình giáo dục phổ thông: + Nhận thức: giúp cho các đoàn thể xã hội và cá nhân đạt được một nhận thức về môi trường , có tính năng nhạy cảm đối với môi trường và những vấn đề có liên quan + Kiến thức: Giúp học sinh hiểu về: - Khái niệm môi trường, hệ sinh thái, các thành phần môi trường, quan hệ giữa chúng. - Nguồn tài nguyên khai thác, sử dụng, tái tạo tài nguyên và phát triển bền vững. - Dân số - môi trường. - Sự ô nhiễm và suy thoái môi trường (hiện trạng, nguyên nhân, hậu quả). - Các biện pháp bảo vệ môi trường. * Thái độ - tình cảm: - Có tình cảm yêu quí, trân trọng thiên nhiên. - Có tình yêu quê hương đất nước, tôn trọng di sản văn hóa. - Có thái độ thân thiện với môi trường và ý thức được hành động trước vấn đề môi trường nảy sinh. * Có ý thức: - Quan tâm thường xuyên đến môi trường sống của cá nhân, gia đình cộng đồng - Bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ rừng, bảo vệ đất đai, bảo vệ nguồn nước không khí. - Giữ gìn vệ sinh, an toàn thực phẩm, an toàn lao động. - Ủng hộ, chủ động tham gia các hoạt động BVMT, phê phán hành vi gây hại cho môi trường. * Kĩ năng – hành vi: - Có kĩ năng phát hiện vấn đề môi trường và ứng xử tích cực với các vấn đề môi trường nảy sinh. - Có hành động cụ thể BVMT. - Tuyên truyền vận động BVMT trong gia đình, nhà trường, cộng đồng. d – Giáo dục môi trường ở Việt Nam: + Năm 1962, Bác Hồ khai sinh “ T ế t trồng cây” cho đến nay, phong trào này ngày càng phát triển mạnh mẽ. + Từ năm 1986 trở đi , cùng với các đề tài nghiên cứu khoa học về bảo vệ môi trường, các tài liệu về môi trường đã xuất hiện: + Thông qua việc thay sách giáo khoa ( 1986 – 1992 ) các tài liệu chuyên ban và thí điểm đã chú trong đến việc đưa nội dung giáo dục môi trường vào sách, đặc biệt là các môn Sinh , Địa, Hoá , Kĩ thuật + Trong “K ế hoạch hành động quốc gia v ề môi trường v à phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 1996 – 2000” giáo dục môi trường được ghi nhận như một bộ phận cấu thành. + Từ năm 1995, dự án giáo dục môi trường trong nhà trường của Bộ GD - ĐT nhằm vào các mục tiêu cơ bản: - Hỗ trợ xây dựng chính sách và chiến lược thực hiện về giáo dục môi trường tại Việt Nam. - Xây dựng các hoạt động giáo dục môi trường cụ thể để thực hiện từ các cấp tiểu học đến trung học. - Các mục tiêu trên được thể hiện ở mức độ chi tiết và cụ thể hơn thông qua dự án VIE 98 / 018. 2/ Thực tiễn vấn đề giáo dục môi trường và tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học Địa lí ở bậc THCS: - Qua quá trình dạy bộ môn Địa lí tại trường đã có những thuận lợi như sau: + Trường có 28 lớp với 4 giáo viên chuyên trách dạy , có phương tiện kĩ thuật phục vụ cho quá trình dạy học đảm bảo theo yêu cầu. - Khó khăn : + Song việc giảng dạy bộ môn Địa lí trong nhà trường còn gặp nhiều khó khăn như : các tranh ảnh minh họa cho nội dung bài học còn ít như tranh lớp 6 , 7. + Một thực tế hiện nay, trong quá trình dạy học Địa lí ở trường THCS vấn đề phát triển kiến thức, kĩ năng và hình thành thái độ cho các em trong việc giáo dục môi trường và tích hợp giáo dục môi trường vào các bài học Địa lí chưa đạt hiệu quả cao. + Từ những kiến thức trong các bài học có liên quan đến vấn đề giáo dục môi trường , các em chưa phát huy được tối đa để vận dụng những kiến thức đó mà các em chỉ mới hiểu và nắm được kiến thức sách giáo khoa, còn phần mở rộng thì hạn chế rất nhiều. Điều đó rất khó khăn cho giáo viên dạy môn Địa lí nói riêng và các bộ môn có liên quan đến môi trường nói chung. Vì vậy quá trình lĩnh hội kiến thức của các em còn hạn chế nhiều trong khi yêu cầu của các môn học ngày càng cao. * Kết quả đạt được bước đầu : * Qua quá trình giảng dạy tại trường THCS Hùng Vương tôi tiến hành khảo sát năm học 2007 – 2008 với kết quả đánh giá học sinh lơp 7 trong môn học Địa lí với vấn đề tích hợp giáo dục môi trường trong các bài: + Bài 10: “Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên môi trường ở đới nóng”. * Hoạt động tích hợp : Điền vào sơ đồ thể hiện tác động tiêu cực của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng tới tài nguyên ,môi trường. * Vị trí tích hợp: Phần II “ Sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường”. + Mục tiêu tích hợp : Giúp học sinh hiểu đươc dân số tăng quá nhanh sẽ làm cho tài nguyên bị khai thác kiệt quệ và môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng. + Chuẩn bị: - GV sẽ treo một số tranh ảnh minh hoạ có liên quan đến môi trường và tài nguyên do dân số tăng nhanh làm tài nguỵên bị cạn kiệt, môi trường bị hủy hoại + Phương pháp tiến hành: - GV phát phiếu học tập cho học sinh có khung sơ đồ đã kẻ sẵn sau: - GV yêu cầu 2 học sinh ngồi cạnh nhau quan sát các ảnh minh họa trên bảng để trao đổi và điền vào sơ đồ đã kẻ sẵn . Sau khi điền xong các em vạch các mũi tên vào sơ đồ cho thích hơp (thời gian thảo luận là 3 phút). - GV thu lại các phiêu học tập của các em và chọn một số phiếu học tập đã hoàn thành dán lên bảng, cả lớp đóng góp ý kiến GV chuẩn xác kiến thức theo sơ đồ sau: O Qua quá trình khảo sát nội dung tích hợp đạt kết quả như sau : + Bài 17: “Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hoà”. Vị trí tích hợp: I/ Ô nhiễm không khí II / Ô nhiễm nước. + Ý 1: Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí , hậu quả. + Ý 2: Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước, tác hại. + Ý 3: Biện pháp khắc phục: * Cách tiến hành: GV treo một số tranh ảnh minh hoạ về ô nhiễm không khí v à ô nhiễm nguồn nước — > HS quan sát ảnh v à nhận x ét theo yêu cầu của GV. * Tranh ảnh v ề ô nhiễm không khí: * Tranh ảnh v ề ô nhiễm nguồn nước: * Hình thức hoạt động : Thảo luận theo nhóm / cặp. Hai học sinh ngồi cạnh nhau cùng trao đổi và điền vào phiếu học tập các nội dung theo yêu cầu. * GV chia lớp làm 4 tổ học tập - GV phát phiếu học tập cho học sinh đã kẻ sẵn như sau : (Thời gian thảo luận là 7 phút). * T ổ 1, 3: Nêu nguyên nhân hậu quả và biện pháp khắc phục của ô nhiễm không khí - GV chọn một số phiếu học tập đã hoàn thành dán lên bảng cho cả lớp theo dõi và xác định đúng sai để bổ sung ý kiến ( nếu có ). Các phiếu học tập còn lại GV thu lại để kiểm tra kết quả bài làm của các em. - Sau đó GV chuẩn xác kiến thức theo bảng sau: * Nguyên nhân , hậu quả và biện pháp khắc phục của ô nhiễm không khí * Nguyên nhân, tác hại và biện pháp khắc phục của ô nhiễm nguồn nước Qua quá trình khảo sát nội dung tích hợp đạt kết quả như sau: + Năm học 2008 – 2009 tích hợp giáo dục môi trường qua bài 16 : “Đô thị hóa đới ôn hoà” + Vị trí tích hợp : Các vấn đề của đô thị. + Cách tiến hành : GV treo một số tranh ảnh minh họa có liên quan đến các vấn đề của đô thị cho học sinh quan sát và nhận xét. + Hình thức tổ chức: GV cho học sinh thảo luận theo nhóm chia lớp làm 4 nhóm thảo luận, 2 nhóm cùng trao đổi 1 nội dung (thời gian 4 phút). — Nhóm 1,3: Việc tập trung dân quá đông v ào các đô thị sẽ nảy sinh những vấn đề gì đối với môi trường ? — Nhóm 2 ,4: Để giải quyết những vấn đề xã hội trong các đô thị , cần có những giải pháp gì để giảm áp lực dân số ở các siêu đô thị ? + GV treo lên bảng câu hỏi đã ghi sẵn vào bảng phụ + Học sinh ghi câu trả lời vào bảng phụ. Sau đó đại diện nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác bổ sung (nếu có). + GV chuẩn xác kiến thức như sau: * Thực trạng: - Việc dân cư ngày càng tập trung đông v ào sống trong các đô thị lớn đã phát sinh nhiều vấn đề nan giải : + Ô nhiễm môi trường. + Ùn tắc giao thông. + Diện tích canh tác bị thu hẹp nhanh. * Một số giải pháp tiến hành giải quyết: + Nhiều nước tiến hành quy hoạch lại đô thị theo hướng “ Phi tập trung”. + Xây dựng nhiều thành phố vệ tinh: + Chuyển dịch các hoạt động công nghiệp, dịch vụ đến các vùng mới. + Đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn : * Qua khảo sát, kết quả đạt được như sau: - Qua 3 kết quả khảo sát trên, tôi nhận thấy rằng cần phải tìm ra những biện pháp tốt hơn cho việc tích hợp giáo dục môi trường trong các bài dạy Địa lí ở trường THCS nhằm để đạt hiệu quả cao hơn. - Trong thực tiễn sư phạm, mỗi đơn vị trường đều có một môi trường giáo dục cụ thể, nhưng điều quan trọng là biết lựa chọn những nội dung đúng và phương pháp giáo dục phù hợp . - Việc xác định và lựa chọn đúng những vấn đề về môi trường có liên quan trực tiếp đến học sinh sẽ giúp các em tham gia một cách tích cực vào việc bảo vệ môi trường. - Trong các tiết dạy của bộ môn Địa lí có liên quan đến việc tích hợp giáo dục và bảo vệ môi trường , GV cần nhấn mạnh cho học sinh hiểu sở dĩ phải cần thiết [...]... với các năm học trước tôi nhận thấy : Khi thực hiện các biện pháp như đã nêu trên về vấn đề tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học Địa lí thì chất lượng môn học được nâng cao rõ rệt , học sinh có tính đam mê hứng thú trong học tập bộ môn cao hơn so với các năm trước Vì thế trong quá trình giảng dạy giáo viên cần chủ động vấn đề tích hợp giáo dục môi trường trong từng bài dạy Địa lí phù hợp với từng... đề môi trường nảy sinh Tham gia tích cực vào những hoạt động khôi phục, bảo vệ và gìn giữ môi trường, có ý thức về tầm quan trọng của môi trường trong sạch đối với sức khỏe con người, với chất lượng cuộc sống chúng ta 2/ Xây dựng một mô hình hoạt động giáo dục trong dạy học: - Hai kiểu triển khai giáo dục môi trường trong nhà trường là: Giáo dục môi trường thông qua chương trình giảng dạy của môn học. .. tất yếu sẽ có thay đổi lớn trong công tác bảo vệ môi trường - Với những thực trạng nêu trên, để nâng cao chất lượng giáo dục bộ môn mà mình trực tiếp giảng dạy về vấn đề tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học Địa lí, bản thân tôi đã mạnh dạn áp dụng một số biện pháp sau: II Các biện pháp giải quyết 1/ Nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về giáo dục môi trường trong dạy học Địa lí: - Tuyên truyền cho... hiện hành để tiến hành giáo dục môi trường Điểm mấu chốt là tăng cường giáo dục môi trường cho học sinh thông qua các môn học + Vơi kiểu 2: vấn đề tổ chức kiểu hoạt động độc lập đối với giáo dục môi trường để dễ chủ động về mọi phương diện khi tổ chức không phải ràng buộc nhiều bởi các môn học trong tình hình thực tế hiện nay Các vấn đề giáo dục môi trường diễn ra xung quanh học sinh hết sức đa dạng... vấn đề lồng ghép nội dung giáo dục môi trường trong môn Địa lí đạt kết quả tốt hơn D KẾT LUẬN CHUNG: - Qua những kết quả đạt được như đã nêu trên , tôi nhận thấy rằng việc đưa nội dung tích hợp giáo dục và bảo vệ môi trường vào chương trình Địa lí và các môn học khác ở bậc THCS cũng như các bậc học khác là một vấn đề hết sức cần thiết vì giáo dục môi trường sẽ đem lại cho người học các vấn đề sau: + Hiểu... động ngoài lớp 3/ Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học giáo dục môi trường trong dạy học Địa lí: * Hiện nay có nhiều phương pháp dạy học giáo dục môi trường, riêng trong môn Địa lí cần áp dụng các phương pháp sau : a- Phương pháp nghiên cứu: Đây là phương pháp hướng các em làm quen với quá trình tìm tòi , sáng tạo dưới các dạng bài tập Có nhiều dạng bài tập khác nhau như bài tập tại lớp, bài tập... rất lớn trong việc nâng cao hiệu quả dạy học địa lí ở nhà trường , góp phần tích cực vào việc nâng cao, mở rộng vốn tri thức của các em, rèn luyện kĩ năng địa lí, tăng thêm tính tích cực trong học tập và giáo dục được cho học sinh lòng yêu thiên nhiên 5/ Đánh giá trong giáo dục môi trường: - Việc đánh giá không chỉ nhằm mục đích ghi nhận thực trạng mà còn làm cơ sở cho các hoạt động tiếp theo, đề xuất... pháp dạy học phù hợp với thời kì mới, tạo cho học sinh một không khí vui tươi hứng thú trong giờ học - Song ở mỗi tiết học, vấn đề tích hợp giáo dục môi trường vào kiến thức địa lí còn tuỳ thuộc vào từng đối tương học sinh và khả năng tiếp thu kiến thức của các em * Những suy nghĩ của bản thân tôi chỉ là một khía cạnh và ở mức độ nhất định nào đó, kính mong các đồng nghiệp, các cấp quản lí giáo dục. .. phù hợp với từng đối tượng học sinh C BÀI HỌC KINH NGHIỆM - Qua giảng dạy bộ môn và đi sâu nghiên cứu các vấn đề về môi trường có liên quan đến môn địa lí ở trường THCS tôi xin được phép được nêu lên các kinh nghiệm sau: - Muốn hoạt động nâng cao hiệu quả , chất lượng về việc giáo dục môi trường ở bộ môn Địa lí cơ bản cho học sinh THCS nói riêng ở các bộ môn khác nói chung, giáo viên phải không ngừng... thay đổi thái độ của học sinh trước những vấn đề về môi trường là một dấu hiệu mấu chốt cho phép đánh giá mức độ thành công của các chương trình giáo dục môi trường - Trong việc giáo dục và bảo vệ môi trường cần xuất phát từ các tình huống thực tế để học sinh có thể nhận thức một cách trực tiếp các vấn đề về môi trường , từ đó các em sẽ có ý thức tốt hơn trong vấn đề bảo vệ môi trường 3/ Nguyên nhân . giáo dục trong dạy học: - Hai kiểu triển khai giáo dục môi trường trong nhà trường là: Giáo dục môi trường thông qua chương trình giảng dạy của môn học trong nhà trường và giáo dục môi. đề giáo dục môi trường và tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học Địa lí ở bậc THCS: - Qua quá trình dạy bộ môn Địa lí tại trường đã có những thuận lợi như sau: + Trường. việc tích hợp giáo dục môi trường trong các bài dạy Địa lí ở trường THCS nhằm để đạt hiệu quả cao hơn. - Trong thực tiễn sư phạm, mỗi đơn vị trường đều có một môi trường giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học địa lý lớp 7 ở trường THCS, SKKN Tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học địa lý lớp 7 ở trường THCS,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan