0

Sử dụng đồ dùng trong dạy học Địa lý lớp 7- minh họa bằng một bài giảng

23 1,597 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:14

. tài " ;Sử dụng đồ dùng trong dạy học Địa lý lớp 7- minh họa bằng một bài giảng " để đưa ra những ý tưởng và việc làm cụ thể mà tôi đã áp dụng trong qúa trình giảng dạy. Đây chỉ là ý. nên tự làm đồ dùng dạy học phục vụ công tác giảng dạy cho mình, cho tổ ( Sử Địa) . Ngoài ra, trong dạy học Địa Lý , đối với người giáo viên việc tự tạo một bản đồ câm có ý nghĩa lớn trong việc. trong dạy học Địa Lý, người giáo viên trong thiết kế bài dạy ngoài việc sử dụng các phương pháp dạy học cho phù hợp cộng với cách thức truyền thụ tri thức hợp lý cho học sinh thì theo tôi trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng đồ dùng trong dạy học Địa lý lớp 7- minh họa bằng một bài giảng, Sử dụng đồ dùng trong dạy học Địa lý lớp 7- minh họa bằng một bài giảng,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan