Đi tìm hệ thức liên hệ các đại lượng hình học để giải một số bài toán trong chương trình THPT

20 1.7K 1
Đi tìm hệ thức liên hệ các đại lượng hình học để giải một số bài toán trong chương trình THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. ra một số suy nghĩ về việc dạy học sinh Tìm hệ thức liên hệ giữa các đại lượng hình học và “ Đi tìm hệ thức liên hệ các đại lượng hình học để giải một số bài toán . Mặc dù bản thân đã có nhiều. Tìm hệ thức liên hệ các đại lượng hình học sau đó là Đi tìm hệ thức liên hệ giải một số bài toán hình học . Hai nội dung trên được dạy trong các tiết dạy bồi dưỡng học sinh khá giỏi 1. Tìm. thường trong hình học ta phải giải bài toán tìm một đại lượng hình học f nào đó bị ràng buộc bởi các đại lượng x, y,…thay đổi. Khi đó để giải được bài toán này ta phải đi tìm một hệ thức liên hệ

Ngày đăng: 20/03/2015, 05:15

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan