0

skkn ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn thể dục thpt nam hà

16 820 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2015, 14:22

. nghệ thông tin vào các tiết học ? Ứng dụng công nghệ thông tin có đem lại hứng thú học tập 4 cho học sinh trong tiết học thể dục ? Đó là lí do tôi chọn đề tài “ Ứng dụng công nghệ thông tin vào. việc thay đổi phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào các tiết học của môn thể dục, sự hứng thú với môn học của các em được tăng lên, giờ học thể dục nhàm chán trước đây được thay. (45 học sinh 1 lớp) không được tôi sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và 4 lớp được tôi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, các số liệu cụ thể được ghi nhận như sau: Kết quả
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn thể dục thpt nam hà, skkn ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn thể dục thpt nam hà,

Từ khóa liên quan