Đánh giá đáp ứng và độ an toàn của phác đồ paclitaxel nano – carboplatin trong ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 3b - 4 tại bệnh viện ung bướu Hà Nội

71 716 1
Đánh giá đáp ứng và độ an toàn của phác đồ paclitaxel nano – carboplatin trong ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 3b - 4 tại bệnh viện ung bướu Hà Nội

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 MỤC LỤC 2 Các chữ viết tắt trong nghiên cứu • Ut : Ung thư. • Utp : Ung thư phổi. • UTPTBN : Ung thư phổi tế bào nhỏ. • Utpktbn : Ung thư phổi không tế bào nhỏ. • Utbm : Ung thư biểu mô. • ĐƯ : Đáp ứng. • ĐƯHT : Đáp ứng hoàn toàn. • ĐƯMP : Đáp ứng một phần. • BGN : Bệnh giữ nguyên. • BTT : Bệnh tiến triển. • Cs : Cộng sự. • Ajcc : Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ. • Globocan : Gánh nặng ung thư toàn cầu. • Who : Tổ chức Y tế thế giới. • Seer : Surveillance, Epidemiology and End Results. • ASCO : American society of clinical oncology (Hiệp hội lâm sàng ung thư quốc gia Mỹ) • CEA : Carcino Embryonic Antigen (Kháng nguyên biểu mô phôi) • AJCC: American Joint Commitee on Cancer (Hiệp hội Ung thư Mỹ • ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group(Liên hiệp hội ung thư học phía đông ) • IARC : International Agency for Research on Cancer (Tổ chức nghiên cứu ung thư quốc tế) • WHO : World Health Orgnization (Tổ chức Y tế thế giới) SWOG : Southwest Oncology Group (Hội ung thư học Tây nam) 3 ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thư phổi (UTP) là một trong những bệnh ung thư thường gặp. Bệnh đứng hàng thứ nhất ở nam giới và đứng hàng thứ 4 ở nữ giới. Theo thống kê của IARC giai đoạn 2000-2003, tần suất mắc chuẩn theo tuổi của UTP tại một số vùng trên thế giới rất khác nhau và tỉ lệ UTP vẫn tiếp tục tăng ở phần lớn các nước trên thế giới: ở Châu Âu (2000) có khoảng 375.000 trường hợp mới mắc, tỉ lệ nam/nữ là 4,2/1. Ở Mĩ, theo thống kê của Hiệp hội ung thư Hoa Kì, mỗi năm có khoảng 178.000 trường hợp mới mắc và có khoảng 160.400 trường hợp chết do UTP. Theo GLOBOCAN năm 2008 mỗi năm UTP chiếm 12,7% ca mới mắc và 18,2% ca chết trong tổng số các loại ung thư. Ở Việt Nam, ghi nhận ung thư giai đoạn 2001-2004, tần suất mắc chuẩn theo tuổi ghi nhận ở Hà Nội là 40,2/100.000 nam và 10,6/100.000 nữ [6]. Tỉ lệ tử vong theo ghi nhận của SEER(2002) là 73,2/100.000 nam và 41,6/100.000 nữ. Dưới 10% UTP sống thêm được 5 năm và 80% chết trong vòng một năm sau chẩn đoán. Về mô bệnh học UTP có 2 nhóm chính là UTP không phải tế bào nhỏ và UTPTBN, UTPKTBN chiếm tỉ lệ 80-85% tổng số UTP.(Mỗi nhóm có phương pháp điều trị và tiên lượng khác nhau )[1], [5], [15]. Trong điều trị UTPKTBN, phẫu thuật là phương pháp điều trị hiệu quả nhất đối với giai đoạn tổn thương còn khu trú ( I, II, IIIA). Hóa chất và xạ trị là những phương pháp được áp dụng đối với giai đoạn muộn, không còn khả năng phẫu thuật. Khoảng hơn một thập kỷ gần đây, trên thế giới và Việt nam đã đưa vào áp dụng nhiều phác đồ hóa chất phối hợp giữa nhóm Platinium và các nhóm thuốc mới khác như taxan, giemcitabin, vinorebine…đã làm tăng hiệu quả 4 điều trị, kéo dài thời gian sống và gia tăng chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Paclitaxel là một taxan có hiệu quả rõ rệt trong điều trị UTPKTBN giai đoạn IIIB-IV đã được chứng minh bằng rất nhiều nghiên cứu trên thế giới và tại Việt nam. Tuy nhiên, do các độc tính trên huyết học, thần kinh, thính giác …mà liều lượng paclitaxel thường được giới hạn, cho nên, gần đây các tác giả đã có những nghiên cứu đưa paclitaxel nano, cũng thuộc nhóm paclitaxel được bào chế bằng công nghệ nano, giúp tăng liều lượng của hóa chất tại mô, giảm rất nhiều các tác dụng ngoại ý, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng cuộc sống. Tại bệnh viện Ung bướu Hà nội, phác đồ Paclitaxel nano -Carboplatin đã được sử dụng trong điều trị UTPKTBN từ năm 2009, nhưng chưa có nghiên cứu nào đề cập đầy đủ về hiệu quả cũng như các tác dụng ngoài ý muốn của phác đồ này đối với UTPKTBN ở giai đoạn muộn(IIIB – IV ). Do đó, chúng tôi nghiên cứu đề tài: " Đánh giá đáp ứng và độ an toàn của phác đồ Paclitaxel nano – Carboplatin trong ung thư phổi không tế bào nhỏ, giai đoạn IIIB-IV, tại Bệnh viện Ung bướu Hà nội, từ năm 2011 - 2012 ". Nhằm mục tiêu nghiên là: 1. Đánh giá đáp ứng của phác đồ Paclitaxel nano – Carboplatin trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ, giai đoạn IIIB-IV tại Bệnh viện Ung bướu Hà nội, 2011 – 2012. 2. Đánh giá tác dụng ngoại ý của phác đồ Paclitaxel nano – Carboplatin trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ, giai đoạn IIIB – IV. 5 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 1.1. Dịch tễ học . 1.1.1. Tần số và phân bố Ung thư phổi là bệnh hay gặp, đứng hàng thứ nhất trong tất cả các loại bệnh ung thư. Thống kê năm 2006 của WHO, trên toàn thế giới UTP chiếm 12% tổng số ung thư nói chung, theo GLOBOCAN năm 2008, UTP chiếm 12,7% tổng số ca mới mắc. Đến năm 2008 số người mới mắc ung thư phổi lên đến 1.608.800 người, trong đó có 1.378.400 người chết do bệnh này. Phân bố UTP có sự khác nhau giữa các khu vực và các vùng dân cư. Ở Mỹ, tỉ lệ mắc chuẩn là 61/100.000 dân ở nam giới, 34/100.000 dân ở nữ giới. Cũng tại Mỹ ung thư phổi là nguyên nhân hang đầu dẫn đến tử vong ở cả nam giới và nữ giới. Năm 1999 thống kê ở Mỹ, có khảng 171.600 trường hợp mới mắc ung thư phổi và chiếm khoảng 31% tỷ lệ tử vong do ung thư ở nam giới và 25% tỷ lệ tử vong do ung thư ở nữ giới, với tổng số tử vong là 158.900. Theo thống kê của Hiệp hội ung thư Hoa Kì, mỗi năm có khoảng 178.000 trường hợp mới mắc và có khoảng 160.400 trường hợp chết do UTP. Bệnh gặp ở hầu hết các nước trên thế giới với tần suất rất khác nhau. Theo GLOBOCAN có 90-120 60-90 30-60 1-30 Hình 1.1: Tỉ lệ mắc ung thư phổi /100,000 dân ở các vùng trên thế giới 6 thể chia thành 4 vùng với tần suất từ 1/ 100000 dân đến 120/ 100000 dân. Ở Châu Á: Hồng Kông(Trung Quốc) tỉ lệ mắc chuẩn là 75/100.000 dân ở nam giới và 31/100.000 dân ở nữ giới. Ở Chiềng Mai(Thái Lan) tỉ lệ mắc chuẩn là 36/100.000 dân ở nam giới và 30/100.000 dân ở nữ giới. - Về tuổi: Ở cả hai giới, tỉ lệ mắc UTP bắt đầu tăng dần ở lứa tuổi sau 40. Phần lớn UTP được chẩn đoán ở tuổi 35 - 75, đỉnh cao ở lứa tuổi 55 - 65. Đây là nhóm tuổi được xếp vào nhóm có nguy cơ cao [15], [27]. - Về giới: Nam mắc nhiều hơn nữ, tỉ lệ nam/nữ khoảng 6:1. Tại Việt Nam, từ trước năm 1994 tỉ lệ mắc nam/nữ khoảng 8:1, hiện nay theo nhiều nghiên cứu dịch tễ cũng như điều trị, tỉ lệ này chỉ còn khoảng 4:1 [9], [27]. 1.1.2. Tỉ lệ tử vong Theo SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results - 2010), tỉ lệ tử vong 73,2/100.000 ở nam và 41,6/100.000 ở nữ. Theo GLOBOCAN năm 2008, tỉ lệ tử vong hàng năm là 50-80/100.000 dân, tử vong do UTP chiếm 18, 2% tổng số ca tử vong do ung thư ( 1.378.000 ca) và đứng hàng thứ nhất trong tất cả các loại ung thư. 1.1.3. Ghi nhận ung thư ở Việt Nam Ở Việt Nam, theo thống kê của Phạm Hoàng Anh và CS, tại Hà Nội từ năm 1996-1999, ung thư phổi đứng hàng thứ nhất ở nam giới với tỉ lệ mắc chuẩn theo tuổi là 31/100.000 dân và đứng hàng thứ tư ở nữ giới sau ung thư vú, dạ dày, đại trực tràng với tỉ lệ mắc 6,7/100.000 người [2]. Ghi nhận ung thư tại 5 tỉnh thành giai đoạn 2001-2004, UTP đứng hàng thứ nhất ở nam giới với tỉ lệ mắc 39,8/100.000 nam và đứng hàng thứ 3 ở nữ giới với tỉ lệ 10,5/100.000. Hải Phòng, tương tự như Hà Nội, tỉ lệ mắc bệnh ở nam giới là 22,4/100.000 và 6,4/100.000 nữ giới, Thái Nguyên, 26,8/100.000 nam giới và 5,3/100.000 nữ giới. Thừa Thiên-Huế, có tỉ lệ mắc bệnh thấp nhất trong cả nước, bệnh đứng hàng thứ 3 ở nam giới với tỉ lệ mắc 7 10,8/100.000 và đứng hàng thứ tư ở nữ giới, tỉ lệ mắc 3,6/100.000. Cần Thơ, UTP đứng hàng thứ 4 ở nam giới sau ung thư gan, dạ dày và đại trực tràng. Tỉ lệ mắc là 14,1/100.000 nam giới và đứng hàng thứ 6 ở nữ, tỉ lệ 6,6/100.000 nữ giới [4]. Tuy nhiên tới năm 2008, theo ghi nhận của GLOBOCAN, UTP đứng hàng thứ 2 ở cả hai giới. Gần đay nhất, theo thống kê ung thư thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 – 2010, ung thư phổi đứng hàng thứ nhất ở nam giới, hàng thứ 3 ở nữ giới. 1.1.4. Nguyên nhân. - Thuốc lá: hút thuốc là nguyên nhân chính gây UTP. 90% trong số 660.000 ca được chẩn đoán UTP hàng năm trên thế giới là người hút thuốc lá. Những người hút trên 1 bao thuốc 1 ngày thì nguy cơ tăng lên 10 - 20 lần. Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc UTP lên 22 lần đối với nam giới, 12 lần đối với nữ giới. Mức độ tăng nguy cơ khác nhau còn tùy theo loại tế bào UT, nguy cơ bị UT biểu mô tế bào vảy và UTBM tế bào nhỏ ở những người hút thuốc tăng 5 đến 20 lần trong khi nguy cơ bị UTBM tuyến và UTBM tế bào lớn tăng 2 đến 5 lần so với những người không hút thuốc. Theo Tổ chức nghiên cứu UT quốc tế, trong khói thuốc lá có 78 chất gây UT khác nhau. Những chất gây UT chính là: NNN (N - Nitrosonornicotine), 4 - (N - methyl - N - nitrosamin) - 1 - (3 - pyridiyl - butanone) (NNK) và các polycylic aromatic hydrocacbon như BP(Benzopyrene). Nguy cơ mắc tăng theo số lượng thuốc hút trong mỗi ngày, số năm hút thuốc, tuổi bắt đầu hút, độ sâu khi hút. Nguy cơ bắt đầu giảm trong vòng 2 - 3 năm đầu sau khi bỏ thuốc và giảm đều đặn trong 10 năm sau. Hút thuốc lá thụ động cũng làm tăng nguy cơ mắc UTP với chỉ số nguy cơ tương đối khoảng từ 1,2 đến 1,5 [4], [27]. Khi đồng thời hút thuốc và có tiếp xúc với các yếu tố độc hại khác thì nguy cơ UTP tăng lên gấp nhiều lần. 8 - Các chất gây UTP không liên quan tới thuốc lá + Arsen: Các hợp chất có chứa arsen vô cơ được sử dụng để bảo quản gỗ và arsen hữu cơ được sử dụng trong sản xuất thuốc trừ sâu. Năm 1975 Blot và Fraumeni phát hiện tăng nguy cơ UTP với tử vong ở những công nhân phơi nhiễm với arsen trioxid giữa năm 1938 và 1963. Năm 1980, Tổ chức nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) đã đưa ra những số liệu trên người đủ để khẳng định vai trò của arsen trong việc gây ra UTP. Thời kỳ ủ bệnh trung bình cho tới thời điểm chẩn đoán UTP sau khi phơi nhiễm với arsen là khoảng 30 năm [14]. + Amiăng: Được sử dụng rộng rãi trong thế kỷ XX cho các sản phẩm cách điện, chống cháy. Năm 1955 Doll Richard công bố một nghiên cứu dịch tễ học về mối tương quan giữa UTP và phơi nhiễm amiăng khi đánh giá kết quả giải phẫu bệnh trên 105 nhân viên làm việc trong nhà máy amiăng. Năm 1973, IARC đã đưa ra kết luận amiăng gây UTP. Thời gian tiềm tàng sau khi phơi nhiễm từ 20 - 40 năm [14], [27]. + Chloromethyl methyl ete (CMME) và Bis chloromethyl ether (BCME), được sử dụng trong các ngành công nghiệp tổng hợp nhựa. IARC đã xác định một cách chính thức vai trò của CMME và BCME trong việc gây nên UTP. Giai đoạn tiềm tàng sau khi phơi nhiễm là 21 - 25 năm phụ thuộc vào thời gian và nồng độ phơi nhiễm [10], [27]. + Chromium: là kim loại xuất hiện tự nhiên được tìm thấy trong môi trường, được sử dụng trong bảo quản gỗ, nhuộm, mạ crom, thuộc da và sản xuất thép. IARC đã kết luận rằng chromium gây nên UTP. Giai đoạn tiềm tàng sau khi phơi nhiễm là 13 - 30 năm phụ thuộc vào thời gian phơi nhiễm [10], [27]. + Khói Diesel: Năm 1989, nghiên cứu của Garshick đã cho thấy có mối liên quan giữa phơi nhiễm với khói diesel và UTP ở những công nhân đường ray ở Mỹ [10], [27]. 9 + Nickel: Được sử dụng trong công nghiệp luyện thép, để sản xuất các sản phẩm khác nhau như hợp kim, pin sạc, chất xúc tác, mạ, tiền xu, hóa chất và các sản phẩm đúc. Năm 1990, IARC đã kết luận rằng nickel gây nên UTP ở người. Giai đoạn tiềm tàng sau khi phơi nhiễm là khoảng 15 năm [4], [27]. + Radon: Radon là khí phóng xạ do sự phân hủy của radi, trong đó có 2 loại là những hạt alpha ion hóa nặng. Những hạt này khi hít phải có thể phát ra bức xạ có khả năng xuyên sâu từ 41 - 71 mm trong biểu mô của đường thở. Những người thợ mỏ, người bị phơi nhiễm cao với khí Radon có khả năng tăng nguy cơ bị UTP [10], [27]. + Ngoài ra, còn một số hóa chất khác như: Silica, berylli, vinyl chlorid cũng được chứng minh là có vai trò gây UTP. - Bệnh lý mãn tính ở phổi: các nốt vôi hóa, các sẹo cũ, tổn thương lao, các viêm phế quản mạn có dị sản dạng biểu bì. - Gen: Những bất thường di truyền học trong ung thư phổi rất đa dạng. Người ta thấy các nhiễm sắc thể bị mất đoạn trong nhiều tế bào UTP, nổi bật là sự mất nhiễm sắc thể vùng 3p21. Gen p53, gen đã được nghiên cứu rộng rãi trong UTPTBN, đã bị biến đổi ở 60% bệnh nhân UTPKTBN. Ngoài ra còn rất nhiều các biến đổi khác như gen Kras, EGFR, đang được nghiên cứu để áp dụng những phương pháp điều trị mới trong UTPKTBN [10], [27]. 1.2. Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng 1.2.1.Triệu chứng lâm sàng Những biểu hiện lâm sàng của UTP rất phong phú và đa dạng, cũng như các biểu hiện khác nhau tùy theo giai đoạn bệnh. Ở giai đoạn sớm bệnh thường không có triệu chứng. Các triệu chứng lâm sàng đặc biệt ít ở các trường hợp khối u xuất phát từ ngoại vi phổi. Có khoảng 5% - 10% bệnh nhân UTP không có triệu chứng lúc chẩn đoán và thường được phát hiện bệnh qua chụp X quang phổi trong khi kiểm tra sức khỏe hoặc do khám một bệnh khác. 10 Tại Việt nam, đại đa số các bệnh nhân ung thư phổi được phát hiện ở giai đoạn muộn với các biểu hiện lâm sàng phong phú với các biểu hiện sau: * Các triệu chứng biểu hiện của bệnh ở tại chỗ: - Ho: Là triệu chứng hay gặp nhất ở bệnh nhân UTP. Ho biểu hiện lúc chẩn đoán ở hơn 50% số bệnh nhân và thường xuất hiện về sau khi bệnh không được điều trị khỏi. Ho trong UTP có liên quan đến nhiều yếu tố bao gồm khối u ở trung tâm, viêm phổi tắc nghẽn, di căn nhu mô phổi và tràn dịch màng phổi. - Ho ra máu: trong UTP có nhiều mức độ khác nhau nhưng thường bao gồm đờm có vệt máu. Mức độ nghi ngờ tăng lên khi các triệu chứng dai dẳng hoặc tái diễn. - Đau ngực: Là triệu chứng thường gặp, có thể xảy ra ở UTP giai đoạn rất sớm kể cả khi chưa có tình trạng xâm lấn màng phổi, thành ngực hoặc trung thất. - Khó thở: Có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau bao gồm bản thân khối u, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính kèm theo, tràn dịch màng phổi, xẹp phổi, viêm bạch mạch lan rộng, tràn dịch màng tim, viêm phổi - Viêm phổi: Biểu hiện trong UTP do tắc nghẽn hoặc có kèm theo bội nhiễm. Tuy nhiên, các triệu chứng của viêm phổi thường không điển hình. Chụp X quang đánh giá có thể phát hiện tổn thương viêm kèm khối u. * Các triệu chứng biểu hiện của bệnh tiến triển tại chỗ, tại vùng. - Khàn tiếng: ở bệnh nhân UTP do tổn thương dây thần kinh quặt ngược trái dẫn đến liệt dây thanh âm trái. Có triệu chứng này do dây thần kinh quặt ngược trái chạy dưới cung động mạch chủ nên thường dễ bị tổn thương bởi những khối u nguyên phát hoặc hạch ở cửa sổ chủ - phổi. [...]... Chu kì tế bào Hầu hết các thuốc hoá trị đều tác động vào quá trình phân chia tế bào Một chu kì tế bào là khoảng cách giữa hai lần phân bào, gồm 4 giai đoạn - Giai đoạn S (tổng hợp DNA) - Giai đoạn M (phân bào) - Giai đoạn G1 và G2 (các giai đoạn trước và sau phân bào) - Giai đoạn G0 (tế bào không tham gia vào quá trình phân chia) Các thuốc hoá trị tác động vào khối u đều thông qua quá trình phân bào hoặc... chế sự tái tổ chức năng lượng bình thư ng của mạng lưới vi thể, một hiện tượng chủ yếu của chức năng sống của tế bào trong tiến trình gian kỳ và gián phân • Chỉ định : - Ung thư vú di căn - Ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IIIB – IV - Ngoài ra, thuốc này còn được chỉ định trong ung thư biểu mô buồng trứng, ung thư tụy di căn, ung thư cổ tử cung… 31 • Độc tính - Ức chế tuỷ xương : Hay giảm bạch... 2.1.1 Tiêu chuẩn chọn lựa bệnh nhân  Bệnh nhân chẩn đoán ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IIIB – IV  Chẩn đoán mô bệnh học là ung thư phổi không tế bào nhỏ  Kanofsky ≥ 70  Không bị mắc các bệnh nội khoa nặng dẫn tới không điều trị hóa chất được: chức năng gan, thận bình thư ng  Các dòng tế bào máu ngoại vi đáp ứng đủ yêu cầu điều trị (Số lượng bạch cầu đa nhân trung tính > 1500/ mm3; số... 11/ 11/ 2012, cục Quản lý thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã chứng nhận Paclitaxel nano – Carboplatin là phác đồ được chỉ định điều trị bệnh nhân UTPKTBN giai đoạn IIIB – IV [39] [40 ] [41 ] [42 ] 1.7 Dược động học và cơ chế tác dụng của các thuốc trong nghiên cứu 1.7.1 Paclitaxel nano : Thuốc sử dụng trong nghiên cứu có tên biệt dược là Paxus PM Paclitaxel nano là Paclitaxel không có Cremophor được tạo ra bằng... Rụng tóc thư ng gặp - Sốc phản vệ có thể gặp sau vài liều điều trị - Các độc tính khác: Gây độc thần kinh ngoại biên, tăng axít uric máu và rối loạn chức năng thực vật 32 CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2. 1- Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu tiến cứu trên 44 bệnh nhân UTPKTBN giai đoạn IIIB – IV được điều trị bằng hóa chất phác đồ Paclitaxel nano/ Carboplatin tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, ... Tổn thư ng không phải đích: Là các tổn thư ng và vị trí bệnh còn lại, các tổn thư ng này không cần đo đạc nhưng cần ghi nhận có mặt hoặc không trong suốt quá trình theo dõi • Các chất chỉ điểm u đơn thuần không được sử dụng để đánh giá đáp ứng • Đánh giá các tổn thư ng đích: Đáp ứng hoàn toàn Biến mất hoàn toàn các tổn thư ng đích ít nhất kéo dài (ĐƯHT) trong 4 tuần, không xuất hiện tổn thư ng mới Đáp. .. trên bệnh nhân UTPKTBN 30 giai đoạn IIIB – IV, nghiên cứu đã có tỷ lệ đáp úng lên tới 37, 7%, thời gian sống bệnh không tiến triển là 5, 8 tháng và thời gian sống toàn bộ 21, 7 tháng Gần đây nhất tại ASCO 2012, các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đa trung tâm, nghiên cứu trên bệnh nhân UTPKTBN giai đoạn IIIB – IV được điều trị Paclitaxel nano – Carboplatin cho kết quả tỷ lệ đáp ứng toàn bộ từ 33% đến 41 %... mới để đánh giá những bệnh nhân UTPKPTBN Với nguyên lý là tế bào ung thư hấp thu và chuyển hoá đường cao hơn 20 lần so với tế bào lành người ta tiêm chất 2-( 18 F) fluoro-2deoxy-D-glucose vào tĩnh mạch bệnh nhân, tế bào sau khi hấp thu sẽ phát xạ và được ghi hình Độ nhạy và độ đặc hiệu của phương pháp này là 85% đến 90% 16 Ngày nay người ta phối hợp PET - CT làm tăng hiệu quả trong việc phát hiện và định... điểm đánh giá: Đánh giá đáp ứng điều trị sau 3 và 6 chu kỳ hóa trị  Đánh giá theo các thông tin thu được về lâm sàng và cận lâm sàng 35  Đánh giá đáp ứng với điều trị hóa chất: + Đáp ứng cơ năng: sự thuyên giảm các triệu chứng cơ năng trên lâm sàng + Đáp ứng thực thể: đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá đáp ứng khối u đặc (RECIST- Response Evaluation Criteria In Solid Tumors)[11] • Tổn thư ng đo được:... sống; đánh giá xâm lấn tại chỗ của khối u vào mạch máu, di căn xâm lấn tuỷ xương, xác định đánh giá giai đoạn UTP Ưu điểm nổi bật của MRI là độ chính xác cao trong đánh giá tổn thư ng mô mềm và hình ảnh đa bình diện, đánh giá mạch máu mà không bị ảnh hưởng bởi bức xạ ion hoá Tuy nhiên cũng còn có hạn chế trong chẩn đoán các bệnh lý nhu mô phổi do độ phân giải không gian kém hơn, nhiễu ảnh do chuyển động . ung thư phổi không tế bào nhỏ, giai đoạn IIIB-IV, tại Bệnh viện Ung bướu Hà nội, từ năm 2011 - 2012 ". Nhằm mục tiêu nghiên là: 1. Đánh giá đáp ứng của phác đồ Paclitaxel nano – Carboplatin. Carboplatin trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ, giai đoạn IIIB-IV tại Bệnh viện Ung bướu Hà nội, 2011 – 2012. 2. Đánh giá tác dụng ngoại ý của phác đồ Paclitaxel nano – Carboplatin trong. muốn của phác đồ n y đối với UTPKTBN ở giai đoạn muộn(IIIB – IV ). Do đó, chúng tôi nghiên cứu đề tài: " Đánh giá đáp ứng và độ an toàn của phác đồ Paclitaxel nano – Carboplatin trong ung

Ngày đăng: 10/02/2015, 16:36

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • 1.2. Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng

 • 1.2.1.Triệu chứng lâm sàng

 • 1.2.2. Cận lâm sàng

  • Bảng 1.1. Phân giai đoạn bệnh UTPKPTBN

 • 1.5.4. Điều trị theo giai đoạn.

 • 1.5.5. Điều trị UTPKTBN tái phát và không đáp ứng với phác đồ nghiên cứu:

 • 1.5.6. Chiến lược mới trong điều trị UTPKTBN:

  • Bảng 1.3. Một số thử nghiệm lâm sàng so sánh các phác đồ có platin

  • Bảng 2.2: Phân độ độc tính theo tiêu chuẩn của WHO

  • Bảng 4.1. Tỉ lệ đáp ứng của một số nghiên cứu sử dụng Paclitaxel/ Paclitaxel nano - Carboplatin trên bệnh nhân UTPKTBN , IIIB - IV

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan