0

đánh giá những tác động đến môi trường của dự án đập dâng hạ lưu sông trà khúc, thành phố quảng ngãi

86 660 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 17:23

MỤC LỤC………………………………………………………………………… 1 DANH MỤC CÁC BẢNG ………………….…………………………………… 5 DANH MỤC CÁC HÌNH 6 1.3. Những tác động chung do các công trình thủy điện, thủy lợi mang lại 17 1.3.1 Những lợi ích chung 17 - Những thời điểm hạn hán có thể gây ra các vấn đề rắc rối, bởi vì mức bổ sung nước không thể tăng kịp với mức yêu cầu sử dụng điện. Nếu yêu cầu về mức nước bổ sung tối thiểu không đủ, có thể gây ra giảm hiệu suất và việc lắp đặt một turbine nhỏ cho dòng chảy đó là không kinh tế 18 CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG VÙNG DỰ ÁN 21 2.1. Điều kiện tự nhiên vùng dự án 21 2.1.1. Đặc điểm địa hình 21 2.1.2. Đặc điểm về địa chất, thổ nhưỡng 21 2.1.3. Đặc điểm về khí hậu 22 2.2. Cơ sở hạ tầng 22 2.2.1. Tài nguyên thiên nhiên 22 2.2.2.Điều kiện về đường, điện, cấp nước 23 2.2.3. Thoát nước 24 2.3. Hiện trạng về kinh tế - xã hội - môi trường của khu vực Dự án 25 2.3.1. Dân số - dân sinh 25 2.3.2. Cơ cấu kinh tế 25 2.3.3. Văn hóa, xã hội 25 2.3.4. Hiện trạng môi trường trong khu vực Dự án 26 2.4. Mô tả tóm tắt Dự án 28 2.4.1.Tên dự án, chủ đầu tư 28 2.4.2. Thời gian thực hiện 28 2.4.3. Vị trí dự án 28 2.4.4. Các thông số chung của Dự án 29 CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 35 Trang 1 3.1. Nguồn phát sinh chất thải 35 3.1.1. Giai đoạn thi công xây dựng Dự án 35 3.1.2. Giai đoạn Dự án đi vào hoạt động 49 3.1.3. Nguồn phát sinh chất thải nguy hại 51 3.2. Đánh giá tác động môi trường 51 3.2.1. Đánh giá tác động giai đoạn thi công xây dựng dự án 51 3.2.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động 60 3.2.3. Tác động đến môi trường sinh thái 61 3.2.4. Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội. 63 3.2.5. Đánh giá tổng hợp các tác động của dự án 65 3. 3. Đánh giá rủi ro 67 3.3.1. Sự cố môi trường 67 3.3.2. Tai nạn lao động: 67 3.3.3. Vấn đề cháy nổ 68 3.3.4. Nguy cơ vỡ đập 68 CHƯƠNG 4. ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ CÁC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 69 4.1.1. Biện pháp quản lý chung 69 4.1.2. Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường 69 4.1.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do chất thải nguy hại 76 4.1.4. Biện pháp giảm thiểu tác động đến xã hội 77 4.1.5. Biện pháp an toàn lao động và khắc phục sự cố khi thi công công trình 77 4.1.6. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy 78 4.1.7. Các biện pháp khác 78 4.2. Giai đoạn Dự án đi vào hoạt động 79 4.2.1. Biện pháp tổng thể 79 4.2.2 Các biện pháp cụ thể 79 4.2.3. Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn 81 Trang 2 4.2.4. Biện pháp hổ trợ khác 82 4.3. Các biện pháp phòng chống các sự cố môi trường và tai nạn lao động 82 4.3.1. Biện pháp phòng chống tai nạn lao động 82 4.3.2. Biện pháp phòng chống cháy, nổ 83 4.3.3. Biện pháp hỗ trợ khác 83 Trang 3 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Thống kê số lượng công trình thủy điện lớn ở Việt Nam 9 Bảng 1.2. Công suất phân bố các nguồn điện năm 1982 và 1992 như sau 11 Bảng 1.3. Công suất các nhà máy điện tính đến 01/01/2008 12 Bảng 1.4. Dự báo phát triển năng lượng giai đoạn 2010-2025 13 Bảng 1.5. Dự báo phát triển thủy điện đến năm 2025 14 Bảng 2.1. Thống kê diện tích đất sử dụng 35 Bảng 2.2. Tổng hợp khối lượng công tác chính 37 Bảng 3.1. Nguồn phát sinh chất thải và phạm vi tác động 39 Bảng 3.2. Ước tính nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn 41 Bảng 3.3.Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (tính theo WHO) 42 Bảng 3.4.Hệ số ô nhiễm không khí đối với xe tải 44 Bảng 3.5.Tải lượng ô nhiễm khí thải cho 1 xe ôtô tải sử dụng nhiên liệu Diesel 45 Bảng 3.6. Lượng chất ô nhiễm phát thải do các phương tiện vận tải 46 Bảng 3.7. Thành phần độc hại trong khí xả 48 Trang 4 Bảng 3.8. Mức ồn của các phương tiện giao thông 50 Bảng 3.9.Kết quả tính toán và dự báo nồng độ ồn cho khu vực dự án 51 Bảng 3.10. Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của Dự án giai đoạn xây dựng 55 Bảng 3.11. Mức độ gây độc hại của một số chất trong khí thải phương tiện vận tải 57 Bảng 3.12. Ảnh hưởng của các chất gây ô nhiễm 58 Bảng 3.13. Tác hại của NO 2 61 Bảng 3.14. Đối tượng bị tác động trong quá trình xây dựng 70 Bảng 3.15. Mức độ tác động của dự án tới môi trường 71 Bảng 4.4. Một số đặc điểm của nước thải sinh hoạt 81 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1. Vị trí Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc 32 Hình 4.1. Sơ đồ thu gom nước mưa 78 Hình 4.2. Sơ đồ thu gom xử lý nước thải sinh hoạt 78 Hình 4.3. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại (Giai đoạn thi công) 80 Trang 5 Hình 4.4. Sơ đồ nguyên lý xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể phốt 3 ngăn 87 Hình 4.5. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn (Giai đoạn vận hành) 88 Trang 6 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH ĐẬP THỦY ĐIÊN,THỦY LỢI 1.1. Khái niệm, mục đích 1.1.1. Thủy điện, đập, đập thủy điện - Thuỷ điện: là nguồn điện có được từ năng lượng nước. Đa số năng lượng thuỷ điện có được từ thế năng của nước được tích tại các đập nước làm quay một tuốc bin nước và máy phát điện. Kiểu ít được biết đến hơn là sử dụng năng lượng động lực của nước hay các nguồn nước không bị tích bằng các đập nước như năng lượng thuỷ triều. Thuỷ điện là nguồn năng lượng có thể hồi phục. - Đập: là một công trình chứa nước do con người xây dựng trên một đoạn sông hoặc giữa các thung lũng ở trên cao nhằm giữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp là chính, ngoài ra nó còn phục vụ cho mục đích thủy điện, nuôi trồng thủy hải sản, du lịch, … - Đập thủy điện: là công trình do con người xây dựng nhằm đáp ứng nhiệm vụ khai thác ngăng lượng thủy điện, đồng thời nó còn có chức năng của một công trình đập thông thường. 1.1.2. Mục đích chung của đập thủy điện, thủy lợi: Mục đích của đập thủy điện bao gồm: - Khai thác nguồn điện năng. - Phát triển tưới tiêu, cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, …và sinh hoạt. - Góp phần phòng chống lũ lụt, thiên tai. - Cải thiện môi trường sinh thái, môi trường sống và sản xuất. - Thúc đẩy các hoạt động du lịch, vui chơi, giải trí, thể dục thể thao phát triển. - Phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định xã hội, xóa đói giảm nghèo… tại địa phương và các khu vực lân cận, cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của cả nước. 1.2. Hiện trạng khai thác và sử dụng các đập thủy điện, thủy lợi Trang 7 1.2.1. Hiện trạng chung Hiện trạng chung của công tác thủy điện, thủy lợi: - Ở Việt Nam, chủ trương, đường lối phát triển kinh tế của Đảng ta: “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa…tăng cường Quốc phòng - An ninh”. - Mục tiêu tổng quát của Chiến lược 10 năm 2001-2010: “Đưa nước 8ar a khỏi tình trạng kém phát triển; …vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao”. - Một số chỉ tiêu chính của thời kỳ 2001-2010: + Tăng GDP lên gấp đôi năm 2000;Tích lũy nội bộ nền kinh tế đạt 30%; + Tỉ trọng GDP nông nghiệp 16-17%; công nghiệp 40-41%; dịch vụ 42- 43%; + Lao động nông nghiệp còn 50%; Lao động được đào tạo nghề ~40%; + Giảm trẻ em suy dinh dưỡng còn 20%; tăng tuổi thọ trung bình của người dân lên 71 tuổi; + Tăng độ che phủ của rừng từ 33% hiện nay lên 43%. - Để đáp ứng được nhu cầu đó thì vấn đề năng lượng, nước sạch phải đi trước một bước, phải đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện, nước. Trong ngành năng lượng, thủy điện là một trong những ưu tiên hàng đầu. Với những thuận lợi sẳn có của mình, Việt Nam đã dần dần xây dựng được một hệ thống thủy điện từ Bắc đến Nam, với quy mô từ nhỏ đến vừa và lớn. - Việt Nam có 2360 con sông với chiều dài từ 10 km trở lên, trong đó có 9 hệ thống sông có diện tích lưu vực từ 10.000km 2 . Mật độ sông suối trung bình trên toàn lãnh thổ là 0,6km/ km 2 . Có 10 hệ thống sông lớn có tiềm năng phát triển thủy lợi. - Tổng kết các nghiên cứu về quy hoạch thủy điện ở nước ta cho thấy tổng trữ năng lý thuyết của các con sông được đánh giá đạt 300 tỷ KWh/năm, công suất lắp máy được đánh giá khoảng 34.647MW.Trữ năng kinh tế-kỹ thuật được đánh giá khoảng 80-84 tỷ KWh/năm, công suất lắp máy được đánh giá khoảng 19.000- 21.000MW. - Theo số liệu công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1, cả nước có khoảng hơn 75 công trình thủy điện thuộc loại lớn, 800 hồ đập lớn và vừa, và hàng ngàn công trình thủy lợi, thủy điện nhỏ ở khắp các tỉnh thành trong cả nước, với tổng Trang 8 công suất khoảng 19.000-21.000 MW, điện lượng khoảng 80-84 tỷ KWh/năm (bảng 1.1). Bảng 1.1. Thống kê số lượng công trình thủy điện lớn ở Việt Nam Lưu vực sông Diện tích, km 2 Số công trình Tổng công suất, MW Điện lượng, GWh Sông Đà 17.200 8 6.800 27.700 Sông Lô-Gâm-Chảy 52.500 11 1.600 6.000 Mã-Chu 28.400 7 760 2.700 Cả 27.200 3 470 1.800 Hương 2.800 2 234 990 Vũ gia-Thu Bồn 10.500 8 1.502 4.500 Sê Pan 11.450 8 2.000 9.100 Srêpôk 12.200 5 730 3.300 Ba 13.800 6 550 2.400 Lưu vực sông Diện tích, km 2 Số công trình Tổng công suất, MW Điện lượng, GWh Đồng Nai 17.600 17 3.000 12.000 Thủy điện nhỏ 1.000-3.000 4.000-12.000 Tổng cộng 19.000-21.000 80.000-84.000 1.2.2. Vai trò của thủy điện trong phát triển kinh tế ở Việt Nam - Trước năm 1945: các trạm thủy điện nhỏ do Pháp xây dựng phục vụ nhu cầu khai khoáng và nghỉ dưỡng. - Giai đoạn 1945-1975: Đã xây dựng thủy điện Thác Bà với công suất (Nlm) =108MW; thủy điện Đa Nhim Nlm=160MW. - Từ 1975 đến nay: + Thủy điện Hòa Bình Nlm=1920MW (1994); + Thủy điện Trị An Nlm=400MW (1989); Trang 9 + Thủy điện Vĩnh Sơn Nlm=66MW (1994); + Thủy điện Thác Mơ Nlm=150MW (1994); + Thủy điện Yaly Nlm=720MW (2001); + Thủy điện Sê San 3 Nlm=260MW (2007); + Thủy điện Tuyên Quang Nlm=342MW (2008);.v.v… Và hàng loạt các công trình thủy điện khác đang xây dựng như thủy điện Sơn La Nlm=2400MW, thủy điện Bản Vẽ Nlm=320MW, Sê San 4 Nlm=360MW, v.v… - Khi thủy điện Trị An và Hòa Bình đưa vào vận hành đã mang lại hiệu quả kinh tế to lớn. Công suất phát điện của hai nhà máy thủy điện này đóng vai trò chủ đạo trong hệ thống điện Việt Nam. - Công suất phân bố các nguồn điện năm 1982 và 1992 như trong bảng1.2: Bảng 1.2. Công suất phân bố các nguồn điện năm 1982 và 1992 như sau Nguồn điện 1982 1992 MW % MW % Thủy điện 268 21,8 2.120 60,4 Nhiệt điện than 205 16,7 645 15,4 Nhiệt điện dầu 198 16,1 198 5,6 Diêsel 440 35,7 390 11,1 Tua bin khí 120 9,7 157 4,5 Tổng cộng 1.231 100 3.510 100 Như vậy là chỉ sau 10 năm công suất thủy điện năm 1992 tăng xấp xỉ 8 lần so với năm1982. So với tổng công suất điện cả nước thì thủy điện tăng từ 21,8% (1982) lên 60,4% (1992). Công suất các nhà máy điện tính đến năm 2008 được thể hiện theo bảng 1.3: Trang 10 [...]... CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 3.1 Nguồn phát sinh chất thải 3.1.1 Giai đoạn thi công xây dựng Dự án - Các nguồn tác động từ dự án bao gồm các tác động trong quá trình xây dựng dự án và các tác động khi dự án đã đi vào hoạt động Bên cạnh những lợi ích về kinh tế và xã hội do dự án mang đến, các hoạt động của dự án cũng sẽ gây nên những tác động đến môi trường Những tác động này trong nhiều trường. .. không làm tổn hại đến môi trường sinh thái trong khu vực, tác động tích cực – cải thiện môi trường – bảo đảm sự phát triển bền vững và lâu dài của vuàng dự án - Sông Trà khúc là một thực thể cấu thành thành phố Quảng Ngãi Cùng với sự phát triển của thành phố, các hoạt động kinh tế - xã hội của con người đang tác động đến môi trường trong vùng và đặc biệt là dòng sông Trà, làm thay đổi môi trường theo... chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng vào quý ІV – 2008 và quý I – 2009 Thực hiện xây lắp Dự án bắt đầu từ 2010 – 2011 2.4.3 Vị trí dự án - Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc được dự kiến xây dựng trên đoạn hạ lưu sông Trà Khúc thuộc thành phố Quảng ngãi – tỉnh Quảng Ngãi Vị trí địa lý vào khoảng: + 108°41’ kinh độ Đông + 15°5’35” vĩ độ Bắc - Vị trí công trình thuộc vùng hạ du sông Trà Khúc, cách cầu Trà Khúc... đoạn sông sẽ bổ cập cho nguồn nước ngầm vùng ven sông Trà, đảm bảo cho việc nâng công suất khai thác nước ngầm, đáp ứng nhu cầu dùng nước trong những năm tới của Thành phố; duy trì được hệ sinh thái, cải thiên môi trường của đoạn sông 2.4 Mô tả tóm tắt Dự án 2.4.1.Tên dự án, chủ đầu tư - Tên dự án: Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà khúc - Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Ngãi 2.4.2... khoảng 1100m về hạ kưu, và cách biển Cổ Lũy khoảng 15km - Vị trí hành chính của thành phố: + Phía Bắc giáp huyện Sơn Tịnh; + Phía Nam, phía Tây và phía Đông giáp huyện Tư Nghĩa; + Phía Tây Nam giáp thành phố Quảng Ngãi; Trang 28 Hình 2.1 Vị trí Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc 2.4.4 Các thông số chung của Dự án 2.4.4.1 Các thông số chung a Cấp công trình: cấp V b Quy mô công trình Phương án chọn tuyến... lưu vực sông gồm đồi núi và đồng bằng xen kẹp nhau; diện tích lưu vực tính đến Cổ Lũy là 3240 km2, độ rộng bình quân lưu vực là 26,3km, độ dài lưu vực là 123km, độ dốc trung bình lưu vực là 18,5%, độ dốc lòng sông Js = 0,83%ο - Đặc điểm dịa hình của thành phố Quảng Ngãi khá bằng phẳng, cao độ mặt đất biến đổi từ +5,0m đến +7,0m, cao độ lòng sông đoạn qua thành phố Quảng Ngãi biến đổi từ +2,0m đến +1,0m;... đường quốc lộ IA và phía Nam sông Trà, tương đối thấp ( từ +3,2m đến +4,0m ) Do vậy, để tránh bị ngập lụt do nước sông Trà dâng cao về mùa lũ, Thành phố đã xây dựng hệ thống đê bao dọc bờ sông 2.1.2 Đặc điểm về địa chất, thổ nhưỡng - Địa chất cùng dự án có các trầm tích Đệ tứ có nguồn gốc bồi sông, cửa sông và đầm lầy ven biển Thành phần chủ yếu của các loại đất là cát, cát pha đến sét pha kết cấumeefm... dân thành phố phải gánh chịu sự ô nhiễm mà nhiều nhất là dân cư khu đô thị mới - Theo quy hoạch của UBND tỉnh Quảng Ngãi, sau tuyến đê bao Thành phố nằm giữa cầu Trường Xuân và cầu Trà Khúc là một khu phố mới Khu phố này đã và đang được xây dựng trên diện tích dự kiến 70 ha, gồm nhà ở của dân, nhà ở của cán bộ công nhân viên các khu công nghiệp và các trụ sở cơ quan….và ven bờ là công viên cây xanh Dự. .. cầu cải thiện dòng sông Trà vào mùa kiệt, ta cần nghiên cứu hiện trạng dòng sông và mối tương tác với môi trường xung quanh vào mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4, nếu mở rộng là đến tháng 9 - Vào mùa này, nước sông Trà Khúc cạn trơ đáy Mỗi ai qua cầu Trà khúc đều cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ mặt sông với toàn là cát, cuội, sỏi - Bên cạnh hơi nóng, sông còn bốc “mùi”, do nước sông bị ô nhiễm với... HỘI, MÔI TRƯỜNG VÙNG DỰ ÁN 2.1 Điều kiện tự nhiên vùng dự án 2.1.1 Đặc điểm địa hình - Sông Trà Khúc là con sông lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi, có tổng chiều dài là 135km Cao trình đáy sông dốc dần từ cao độ +3,50m xuống cao độ -2,0m tại cửa sông Từ Thạch Nham ra cửa sông ở Cổ Lũy – Mỹ Khê dài 42,35km, sông có 5 đoạn uốn khúc lớn, trong đó, 3 đoạn bị xóa lở và bồi lắng diễn biến phức tạp Đặc diểm địa hình lưu . xây dựng dự án 51 3.2.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động 60 3.2.3. Tác động đến môi trường sinh thái 61 3.2.4. Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội. 63 3.2.5. Đánh. đoạn thi công xây dựng Dự án 35 3.1.2. Giai đoạn Dự án đi vào hoạt động 49 3.1.3. Nguồn phát sinh chất thải nguy hại 51 3.2. Đánh giá tác động môi trường 51 3.2.1. Đánh giá tác động giai đoạn. tắt Dự án 28 2.4.1.Tên dự án, chủ đầu tư 28 2.4.2. Thời gian thực hiện 28 2.4.3. Vị trí dự án 28 2.4.4. Các thông số chung của Dự án 29 CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 35 Trang 1 3.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá những tác động đến môi trường của dự án đập dâng hạ lưu sông trà khúc, thành phố quảng ngãi, đánh giá những tác động đến môi trường của dự án đập dâng hạ lưu sông trà khúc, thành phố quảng ngãi,

Từ khóa liên quan