0

tăng cường hiệu lực quản trị tài chính xuất khẩu tại công ty cổ phần vật tư và xuất nhập khẩu masime

66 270 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 22:55

Luận văn tốt nghiệp Khoa Thương Mại quốc tế Tăng cường hiệu lực quản trị tài chính xuất khẩu tại công ty cổ phần vật tư và xuất nhập khẩu Masimex MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Hà Mi - Lớp 40E5 Luận văn tốt nghiệp Khoa Thương Mại quốc tế DANH MỤC BẢNG BIỂU Đỗ Hà Mi - Lớp 40E5 Luận văn tốt nghiệp Khoa Thương Mại quốc tế LỜI MỞ ĐẦU rong những năm qua, thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ kinh tế đối ngoại và thực hiện chủ trương khuyến khích xuất khẩu của Đảng và Nhà nước, hoạt động xuất khẩu của nước ta có những bước tiến vượt bậc. Xuất khẩu đã đóng góp một vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế liên tục trong những năm qua. T Để khuyến khích xuất khẩu, Đảng và Nhà nước đã có những chính sách và biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của đất nước. Trong đó, quản trị tài chính xuất khẩu là một trong những biện pháp quan trọng để thực hiện nâng cao hiệu quả xuất khẩu. Tuy nhiên, quản trị tài chính cho xuất khẩu lại là một vấn đề không dễ thực hiện. Các doanh nghiệp còn non yếu trong nghiệp vụ. Một số chính sách và giải pháp liên quan thì đã tỏ ra lỗi thời hoặc mất tác dụng, không phù hợp với thông lệ quốc tế, với sự phát triển của các ngân hàng và tổ chức tài chính. Tại mỗi doanh nghiệp, để tăng cường hiệu lực quản trị tài chính xuất khẩu không chỉ đòi hỏi nỗ lực của từng doanh nghiệp nói chung mà còn cần một hế thống chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Chính vì vậy, nghiên cứu hoàn thiện và tăng cường hiệu lực quản trị tài chính có ý nghĩa đặc biệt quan trong cả về thực tiễn và lý luận. Nhận thức được tầm quan trong của công tác quản trị tài chính xuất khẩu, sau một thời gian nghiên cứu thực tế tại Công ty Cổ phần vật tư và xuất nhập khẩu Masimex, em đã quyết định chọn đề tài: “ Tăng cường hiệu lực quản trị tài chính xuất khẩu tại công ty cổ phần vật tư và xuất nhập khẩu Masimex”. Luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 chương: Chương I: Lý luận chung về quản trị tài chính xuất khẩu. Chương II: Thực trạng quản trị tài chính xuất khẩu tại công ty cổ phần vật tư và xuất nhập khẩu Masimex. Chương III: Một số giải pháp và đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường hiệu lực quản trị tài chính xuất khẩu tại công ty cổ phần vật tư và xuất nhập khẩu Masimex. Đỗ Hà Mi - Lớp 40E5 Luận văn tốt nghiệp Khoa Thương Mại quốc tế Luận văn được hoàn thành với sự hướng dẫn tận tình của PGS. TS Nguyễn Văn Thanh và sự giúp đỡ của toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty, đặc biệt là cán bộ nhân viên phòng XNK I. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành. Đỗ Hà Mi - Lớp 40E5 4 Luận văn tốt nghiệp Khoa Thương Mại quốc tế CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH XUẤT KHẨU 1.1. Khái niệm, đặc trưng quản trị tài chính xuất khẩu 1.1.1. Khái niệm, vai trò quản trị tài chính xuất khẩu 1.1.1.1. Khái niệm chung Bất cứ một doanh nghiệp nào muốn tiến hành sản xuất kinh doanh cũng đều phải có lượng vốn tiền tệ ứng trước nhất định để mua các yếu tố đầu vào cần thiết như máy móc, thiết bị, công cụ, lao động, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ. Lúc này doanh nghiệp tiêu tiền và tiền đi ra khỏi doanh nghiệp. Khi có sản phẩm, dịch vụ bán ra trên thị trường, doanh nghiệp thu được tiền về và sử dụng vào mục đích tiếp tục sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường. Quá trình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện liên tục không ngừng làm cho việc mua bán, việc tiêu tiền và thu tiền diễn ra trong doanh nghiệp một cách thường xuyên và đan xen lẫn nhau. Điều này đòi hỏi cần hoạch định các giải pháp tối ưu trong từng giai đoạn để đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả, đưa ra các quyết định hợp lý với chi phí sử dụng vốn thấp, đảm bảo năng lực thanh toán của doanh nghiệp với nguồn tài chính tối ưu - thoả mãn đủ về số lượng, đúng về thời gian. Vì vậy bất cứ một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh nào đều cần có nhà quản trị tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính là một bộ phận quan trọng trong doanh nghiệp Quản trị tài chính doanh nghiệp bao gồm tổng thể các hoạt động của nhà quản trị trong quá trình nghiên cứu, dự báo, phân tích, ra các quyết định tài chính và tổ chức thực hiện các quyết định đó nhằm thực hiện các mục tiêu đã được xác định. Trong đó, tài chính doanh nghiệp là hệ thống các quan hệ kinh tế biểu hiện dưới hình thức các quan hệ tài chính phát sinh trong các hoạt động tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ phục vụ cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp ngoại thương thì các quan hệ tài chính đó phát sinh trong quá trình mua bán, trao đổi hàng hoá trong nước và ngoài nước để thực hiện mục tiêu là đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu. Hiện nay, chính Đỗ Hà Mi - Lớp 40E5 5 Luận văn tốt nghiệp Khoa Thương Mại quốc tế phủ cũng như các doanh nghiệp khuyến khích xuất khẩu để giảm nhập siêu và tăng nguồn doanh thu cho đất nước cũng như doanh nghiệp. Và quản trị tài chính xuất khẩu cũng là một trong những giải pháp để tăng cường xuất khẩu của doanh nghiệp. Quản trị tài chính xuất khẩu bao gồm các hoạt động tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng về tài chính cho xuất khẩu và đưa ra những quyết định về mặt tài chính ngắn hạn cũng như dài hạn cho xuất khẩu của doanh nghiệp. Thực chất của việc quản trị tài chính xuất khẩu là hoạch định, phân tích, lựa chọn và đưa ra quyết định, thực hiện tài trợ xuất khẩu hợp lý. Tài trợ xuất khẩu là một bộ phận của tài trợ ngoại thương (hay còn gọi là tài trợ thương mại quốc tế). Tài trợ xuất khẩu nhằm vào mục đích là tìm kiếm nguồn tài chính, nguồn vốn để thực hiện hoạt động xuất khẩu. Hiện nay ở Việt Nam, tài trợ xuất khẩu chủ yếu được cung cấp bởi các ngân hàng thương mại. Hình thức tài trợ xuất khẩu của chính phủ còn rất nhiều hạn chế và doanh nghiệp ít có cơ hội tiếp cận. 1.1.1.2. Vai trò quản trị tài chính xuất khẩu - Quản trị tài chính xuất khẩu trong doanh nghiệp phải tiến hành phân tích và đưa ra một cơ cấu nguồn vốn tài trợ xuất khẩu tối ưu cho doanh nghiệp trong từng thời kỳ. - Quản trị tài chính xuất khẩu phải thiết lập một chính sách phân chia lợi nhuận một các hợp lý đối với doanh nghiệp, vừa bảo vệ được quyền lợi của chủ doanh nghiệp và các cổ đông, vừa đảm bảo được lợi ích hợp pháp, hợp lý cho người lao động; xác định phần lợi nhuận để lại từ sự phân phối này là nguồn quan trọng cho phép doanh nghiệp mở rộng hoạt động xuất khẩu hoặc đầu tư vào những mặt hàng xuất khẩu mới, thị trường mới, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có mức độ tăng trưởng cao và bền vững. - Quản trị tài chính xuất khẩu trong doanh nghiệp còn có nhiệm vụ kiểm soát việc sử dụng cả các tài sản có liên quan đến xuất khẩu trong doanh nghiệp, tránh tình trạng sử dụng lãng phí, sai mục đích. 1.1.2. Nội dung quản trị tài chính xuất khẩu 1.1.2.1. Các loại hình tài trợ xuất khẩu Ở góc độ thực hành nghiệp vụ, hoạt động quản trị tài chính xuất khẩu hay tài trợ xuất khẩu có thể tiếp cận dưới hai hình thức tuỳ theo nhu cầu của doanh nghiệp cần tài trợ. Đó là tài trợ trước khi giao hàng và tài trợ sau khi giao hàng. Đỗ Hà Mi - Lớp 40E5 6 Luận văn tốt nghiệp Khoa Thương Mại quốc tế Các loại hình dịch vụ tài trợ trước khi giao hàng nhằm tài trợ nhu cầu vốn lưu động của nhà xuất khẩu trong việc thực hiện đơn đặt hàng của người mua nước ngoài hay hợp đồng ngoại thương. Thông thường, nhu cầu tài trợ của nhà xuất khẩu bao gồm các khoản mục chi phí cho tài sản lưu động tăng lên, chẳng hạn như giá trị vật tư nguyên liệu, sản phẩm dở dang và dự trữ thành phẩm. Trong một số trường hợp, đó có thể là tài trợ các khoản nợ ngắn hạn cho nhà cung ứng để đổi lấy các tài sản lưu động ấy, hoặc tài trợ các khoản tiền hàng phải thu của nhà xuất khẩu từ khi thực hiện điều kiện thanh toán đến lúc thực sự nhận tiền chuyển đến của người mua nước ngoài. Các loại hình dịch vụ tài trợ sau khi giao hàng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động của nhà xuất khẩu sau khi giao hàng, thường là tài trợ các khoản phải thu từ việc bán hàng có thời hạn của nhà xuất khẩu. Ngoài ra, tuỳ theo cơ chế thanh toán thoả thuận áp dụng giữa hai bên mua bán, việc ngân hàng tài trợ người mua thanh toán tiền hàng cho nhà xuất khẩu cũng được xem là thuộc loại hình tài trợ sau khi giao hàng. 1.1.2.1.a. Các loại tài trợ trước khi giao hàng Tài trợ trước khi giao hàng có rất nhiều dạng thức khác nhau trong thực tế, song về cơ bản đó là loại hình tài trợ nhà xuất khẩu trong giai đoạn thu mua nguồn hàng, vật tư nguyên liệu để sản xuất và tiến hành giao hàng trong một thương vụ độc lập. A/ Tài trợ cho từng thương vụ độc lập Đây là loại tài trợ trên cơ sở một đơn đặt hàng, một hợp đồng ngoại thương hay một L/C cụ thể đã được mở. Quyết định cho vay phụ thuộc chủ yếu vào tính hiệu quả của thương vụ và nguồn thu hồi nợ vay cũng chính từ nguồn thu của thương vụ này. Đây là loại tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng chủ yếu. Doanh nghiệp xuất khẩu để có thể được tài trợ theo hình thức này cần đáp ứng các yêu cầu: - Nhà xuất khẩu hoặc nhà cung ứng cần phải có một đơn đặt hàng hoặc một cam kết mua hàng chắc chắn từ nhà nhập khẩu nước ngoài, trong khi đó hàng hoá chưa được sản xuất hoặc chưa được thu mua từ nhà sản xuất. - Đối với những doanh nghiệp khách hàng mới hay những thương vụ kinh doanh mặt hàng mới, để được ngân hàng tài trợ, doanh nghiệp thường phải xuất trình một L/C đã được mở bởi một ngân hàng có uy tín, hoặc L/C đã được xác nhận của một ngân hàng có uy tín khác. Đỗ Hà Mi - Lớp 40E5 7 Luận văn tốt nghiệp Khoa Thương Mại quốc tế Vấn đề đặt ra là, trong thực tế những nhà sản xuất không những sản xuất hàng hoá dành cho mục đích xuất khẩu mà còn tiêu thụ nội địa, do đó việc thẩm định phương án xin vay xuất khẩu, xem xét bảo đảm tiền vay cho thương vụ, giám sát mục đích sử dụng vốn vay và khống chế nguồn thu trả nợ trở nên rất phức tạp và khó kiểm soát. Mức tài trợ thông thường được khống chế theo tỷ lệ phần trăm giá trị đơn đặt hàng, và thường xoay quanh từ 70% đến 80%. Việc doanh nghiệp xuất khẩu tham gia thương vụ với một tỷ lệ vốn nhất định là để gắn trách nhiệm của doanh nghiệp xuất khẩu với thương vụ được thực hiện một cách hiệu quả, tạo khả năng hoàn trả vốn vay cho ngân hàng. Hiện nay ở hầu hết các nước, kể cả Việt Nam, tuỳ thuộc vào yêu cầu của doanh nghiệp mà việc tài trợ cho xuất khẩu có thể bằng nội tệ hay ngoại tệ. Trong thực tế, nhiều hợp đồng tài trợ xuất khẩu sử dụng đồng tiền mà nhà xuất khẩu sẽ thu từ hợp đồng xuất khẩu, điều này sẽ giúp ngân hàng và doanh nghiệp giảm được rủi ro tỷ giá và không cần đến các thị trường phái sinh, ví dụ như, doanh nghiệp xuất khẩu vay ngoại tệ, sau đó bán giao ngay lấy nội tệ để trang trải các chi phí trước khi giao hàng. Doanh nghiệp xuất khẩu sẽ dùng ngoại tệ thu được thanh toán hàng xuất để trả cho ngân hàng. Để khuyến khích xuất khẩu, chính phủ một số nước quy định tỷ lệ tối thiểu trong tổng số dư nợ của một ngân hàng phải dành cho xuất khẩu. Những quy định này thường chỉ rõ đối tượng khách hàng mục tiêu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vấn đề bảo đảm tiền vay trong xuất khẩu đối với doanh nghiệp có thể rất đa dạng, bao gồm: - Biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản như: cầm cố, thế chấp bằng tài sản của doanh nghiệp vay, bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba, bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay. - Biện pháp bảo đảm tiền vay phi tài sản: bảo đảm bằng tín chấp, cho vay theo chỉ định của chính phủ. B/ Tín dụng hạn mức trước khi giao hàng Điểm khác biệt chủ yếu giữa tín dụng hạn mức và tín dụng thương vụ là: tín dụng hạn mức không bị hạn chế vào một thương vụ cụ thể mà nhằm tài trợ cho một chuỗi các thương vụ liên tiếp trong một thời hạn nhất định, thường tối đa là 2 năm. Hạn mức tín dụng ở đây được hiểu là mức dư nợ tối đa được duy trì trong một Đỗ Hà Mi - Lớp 40E5 8 Luận văn tốt nghiệp Khoa Thương Mại quốc tế thời gian nhất định mà tổ chức tín dụng và doanh nghiệp xuất khẩu thoả thuận trong hợp đồng tài trợ xuất khẩu. Tuỳ theo thoả thuận, trong một số trường hợp hạn mức tín dụng được rút xuống dần trong từng thời kỳ tài trợ. Hoặc trong thời hạn hợp đồng tín dụng hạn mức, doanh nghiệp xuất khẩu có thể vừa rút vốn, vừa trả nợ tiền vay. Hoặc ngân hàng có thể quy định rằng khoản rút vốn lần đầu phải được hoàn trả đầy đủ trước khi rút vốn lần tiếp theo và cứ tiếp tục như vậy cho đến hết thời hạn hợp đồng. Về thực chất, cách giải ngân này thuộc loại tín dụng tuần hoàn trong thời hạn hợp đồng. Trong thưc tế, hạn mức tín dụng chỉ được cấp cho những doanh nghiệp có hồ sơ kinh doanh xuất khẩu tốt, chấp hành nghiêm chỉnh lịch trình trả nợ. Đồng thời, hình thức này rất phù hợp với những hoạt động xuất khẩu có thị trường ổn định, thường xuyên, không mang tính thời vụ. C/ Tài trợ thương vụ tự thanh tiêu Với loại tài trợ này, ngân hàng đóng vai trò như một đối tác tài chính của doanh nghiệp xuất khẩu. Ngân hàng không những chia sẻ rất nhiều yếu tố rủi ro với doanh nghiệp, mà còn bám rất sát tiến trình giao dịch, từ lúc thu mua nguyên liệu ban đầu đến khi đưa vào sản xuất, lưu kho, vận chuyển hàng cho đến khi được thanh toán. Về thuật ngữ, loại tài trợ này có tên gọi là “tài trợ tự thanh tiêu” bởi vì việc thu hồi nợ gốc và lãi vay của ngân hàng tuỳ thuộc hoàn toàn vào việc thanh toán của người mua. Nói cách khác, trong loại hình tài trợ này, ngân hàng ít dựa vào vai trò của bảo đảm tín dụng như đối với các loại hình tài trợ khác. Thay vào đó, ngân hàng phải giám sát quá trình thương vụ chặt chẽ để đảm bảo an toàn và khả năng thu hồi vốn và lãi tài trợ. Ngân hàng cần liên kết với doanh nghiệp xuất khẩu để xác định cấu trúc giao dịch tài trợ sao cho thích hợp nhất. Điều này không chỉ bao hàm bản thân phương thức tài trợ, mà còn là các công cụ thanh toán, cơ chế chống đỡ rủi ro (như bảo lãnh và bảo hiểm tín dụng xuất khẩu), các kỹ thuật bổ trợ về đánh giá tín nhiệm người mua, marketing, quy trình báo cáo, v.v Loại hình tài trợ này thích hợp đối với các thương vụ xuất khẩu những mặt hàng phi truyền thống, theo đó mức cầu hàng hoá trên thị trường quốc tế tuy mạnh nhưng doanh nghiệp xuất khẩu còn non yếu (do mới thành lập hoặc khó khăn về nguồn vốn kinh doanh). Khi xem xét tài trợ loại này, ngân hàng cần khẳng định về tiềm năng Đỗ Hà Mi - Lớp 40E5 9 Luận văn tốt nghiệp Khoa Thương Mại quốc tế vững chắc và triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp xuất khẩu cùng mặt hàng xuất khẩu, đồng thời ngân hàng cũng phải sẵn sàng chia sẻ rủi ro và tận lực hỗ trợ thương vụ đi đến thành công cuối cùng. Điều đó đòi hỏi sự hiểu biết rõ ràng về nhau giữa ngân hàng và doanh nghiệp, sự cộng tác minh bạch và đầy đủ từ phía doanh nghiệp, cùng thiện chí từ hai phía trong khi cộng tác. Tại các nước dựa vào tăng trưởng xuất khẩu để phát triển, tài trợ thương vụ tự thanh tiêu đã chứng tỏ là loại hình tài trợ năng động và hiệu quả nhất, bởi vì nó kết hợp được các tiềm năng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp non trẻ, rất năng động và sáng tạo nhưng thiếu vốn, với các tổ chức tài chính dồi dào vốn và giàu kinh nghiệm. D/ Tài trợ ứng trước Hoạt động xuất khẩu và quan hệ thương mại quốc tế ở các nước đang phát triển thường là lĩnh vực mới mẻ và chưa có bề dày truyền thống. Do vậy, ngân hàng ở những nước này có thể chưa đạt đến những kỹ thuật tài trợ tinh vi hàm ẩn trong các loại hình tài trợ trình bày ở trên. Khi đó, dạng thức tín dụng xuất khẩu ngắn hạn thông thường là tín dụng ứng trước có bảo đảm bằng bất kỳ loại tài sản nào có thể dùng làm bảo được của doanh nghiệp xuất khẩu hoặc thương nhân, kể cả tài sản cá nhân hay hàng hoá. Với loại tài trợ này, ngân hàng không phải băn khoăn nhiều về bản chất và các chi tiết của giao dịch xuất khẩu được tài trợ. Lý do có thể là vì ngân hàng quá ít kinh nghiệm nên không thể đóng vai trò tư vấn cho doanh nghiệp vay, hoặc vì doanh nghiệp không yêu cầu ngân hàng nhúng tay vào giao dịch. Thực tế là các ngân hàng có thể chỉ quan tâm đến chất lượng tài sản được dùng làm bảo đảm món vay và hồ sơ tín dụng của doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể yêu cầu ngân hàng đóng vai trò là ngân hàng thông báo hoặc ngân hàng nhận tiền thanh toán nếu giao dịch bằng L/C. E/ Tài trợ thấu chi Tương tự loại hình tài trợ ứng trước có bảo đảm, tài trợ thấu chi dạng cổ điển là một trong những dạng thức tín dụng xuất khẩu ngắn hạn đơn giản nhất tại các nước đang phát triển có nền ngoại thương chưa mạnh. Theo đó, ngân hàng cho phép doanh nghiệp xuất khẩu có thể chi vượt số dư tài khoản của mình trong một giới hạn xác định, gọi là hạn mức tài trợ thấu chi, và có sự theo dõi của ngân hàng. Loại tài trợ này Đỗ Hà Mi - Lớp 40E5 10 [...]... phòng kế toán - tài chính và phòng xuất nhập khẩu Các phòng ban có liên quan có sự phối hợp chặt chẽ sẽ đảm bảo việc sử dụng nguồn tài trợ hợp lý và hiệu quả Đỗ Hà Mi - Lớp 40E5 27 Luận văn tốt nghiệp quốc tế Khoa Thương Mại CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MASIMEX 2.1 Tổng quan về công ty cổ phần vật tư và xuất nhập khẩu Masimex 2.1.1 Lịch... nhân tố ảnh hưởng đến hiệu lực quản trị tài chính xuất khẩu tại công ty chính là công tác thực hiện quản trị tài chính xuất khẩu tại đó Những bộ phận nào trong công ty tham gia vào hoạt động này, yêu cầu nhân sự đặt ra như thế nào và công ty chủ trương thực hiện quản trị tài chính xuất khẩu như thế nào Ngoài ban lãnh đạo công ty thì các bộ phận chính tham gia vào hoạt động quản trị này như: phòng kế hoạch... chính xuất khẩu tại công ty cổ phần vật tư và xuất nhập khẩu Masimex 2.2.1 Thực trạng tài chính tại công ty Masimex Đỗ Hà Mi - Lớp 40E5 35 Luận văn tốt nghiệp quốc tế Khoa Thương Mại 2.2.1.1 Quy mô nguồn vốn kinh doanh và nguồn vốn dành cho xuất khẩu của công ty Trước khi đi vào phân tích nguồn vốn dành cho hoạt động xuất khẩu, cần có một cái nhìn tổng quan về tình hình nguồn vốn chung của công ty Trong... ty Ngày 02/03/1993, theo quyết định số 118/NN/TCCB-QĐ của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm đã chính thức bổ sung nhiệm vụ trực tiếp xuất nhập khẩu và đổi tên Công ty rau quả thành Công ty Vật tư và xuất nhập khẩu (gọi tắt là Masimex) - Từ 1993 – 1996, công ty đã tìm cho mình hướng đi mới để tồn tại và phát triển, đó là chuyển từ hoạt động cung ứng vật tư sang kinh doanh xuất nhập khẩu. .. trợ xuất khẩu được quy định như sau: - Cho vay xuất khẩu Đối tư ng cho vay: Nhà xuất khẩu có hợp đồng xuất khẩu và nhà nhập khẩu có hợp đồng nhập khẩu hàng hoá thuộc Danh mục mặt hàng vay vốn tín dụng xuất khẩu được ban hành kèm theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước Mức vốn cho vay: tối đa bằng 85% giá trị hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu đã ký hoặc giá trị. .. Tổng công ty Rau quả Việt Nam, công ty đã khai thác tốt các loại vật tư trong nước để cung ứng cho các đơn vị trong và ngoài Tổng công ty, tận dụng hết năng lực và cơ sở vật chất hiện có, tạo công ăn việc làm cho CBCNV Trong năm 1992, công ty cũng đã đề nghị Tổng công ty Rau quả Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm bổ sung nhiệm vụ trực tiếp xuất nhập khẩu để tăng nguồn ngoại tệ cho Tổng công. .. cấp cho nhà nhập khẩu (gọi là tín dụng xuất khẩu) là loại tín dụng do người xuất khẩu cấp cho người nhập khẩu để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Tím dụng xuất khẩu được cấp dưới hình thức chấp nhận hối phiếu và mở tài khoản - Tín dụng thương mại cấp cho người xuất khẩu (gọi là tín dụng nhập khẩu) là loại tín dụng do người nhập khẩu cấp cho người xuất khẩu để nhập hàng thuận lợi Hình thức tồn tại của loại... 112/1998-QĐ/BNN-TCCB ngày 06/08/1998 của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Sau đó đổi tên thành Công ty Vật tư và Xuất nhập khẩu thuộc Tổng công ty Rau Qủa Việt Nam (nay là Tổng công ty Rau quả, nông sản) Tên gọi đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU Tên giao dịch: MATERIALS SUPPLY AND IMPORT-EXPORT JOIN-STOCK COMPANY Tên viết tắt: MASIMEX Trụ sở giao dịch: 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà... phiếu và kỳ phiếu hợp pháp, và phải thu xếp để chúng được ngân hàng bảo lãnh thanh toán - Do nhà forfaiter đảm nhận mọi rủi ro, nên mức hoa hồng phí và mức lãi suất chiết khấu sẽ cao hơn nhiều so với các hình thức tài trợ khác 1.1.2.2 Quản trị tài chính xuất khẩu Nội dung quản trị tài chính xuất khẩu hay tài trợ xuất khẩu tuân theo quy trình quản trị nói chung, bao gồm các bước lập kế hoạch tài trợ xuất. .. xuất khẩu, tổ chức thực hiện tài trợ xuất khẩu và kiểm tra, kiểm soát quá trình thực hiện các kế hoạch tài trợ, từ đó đánh giá những thành công đạt được và những tồn tại cần khắc phục từ việc tài trợ xuất khẩu 1.1.2.2.a Lập kế hoạch tài trợ xuất khẩu Lập kế hoạch tài trợ xuất khẩu bao gồm các nội dung: xác định nhu cầu tài trợ cho xuất khẩu, tìm kiếm các nguồn tài trợ, phân tích, lựa chọn nguồn tài . thực tế tại Công ty Cổ phần vật tư và xuất nhập khẩu Masimex, em đã quyết định chọn đề tài: “ Tăng cường hiệu lực quản trị tài chính xuất khẩu tại công ty cổ phần vật tư và xuất nhập khẩu Masimex”. Luận. ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 chương: Chương I: Lý luận chung về quản trị tài chính xuất khẩu. Chương II: Thực trạng quản trị tài chính xuất khẩu tại công ty cổ phần vật tư và xuất nhập khẩu. xuất nhập khẩu Masimex. Chương III: Một số giải pháp và đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường hiệu lực quản trị tài chính xuất khẩu tại công ty cổ phần vật tư và xuất nhập khẩu Masimex. Đỗ Hà Mi
- Xem thêm -

Xem thêm: tăng cường hiệu lực quản trị tài chính xuất khẩu tại công ty cổ phần vật tư và xuất nhập khẩu masime, tăng cường hiệu lực quản trị tài chính xuất khẩu tại công ty cổ phần vật tư và xuất nhập khẩu masime,