Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của rối loạn hoang tưởng dai dẳng

85 737 4
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của rối loạn hoang tưởng dai dẳng

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đặt vấn đề Rối loạn hoang tưởng dai dẳng được Esquirol mô tả lần đầu tiên từ năm 1850, tác giả quan niệm đây là một thể của bệnh tâm thần phần liệt. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của chuyên ngành tâm thần, các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và các kỹ thuật thăm dò chức năng khác, bệnh càng ngày càng được tìm hiểu một cách đầy đủ. Trải qua một thời gian dài tranh luận, cho tới những năm gần đây, các nhà tâm thần học trên thế giới mới thống nhất xếp rối loạn hoang tưởng dai dẳng vào một nhóm bệnh lý riêng ngoài bệnh tâm thần phân liệt. Đến năm 1992, Bảng Phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 (ICD 10) thống nhất xếp rối loạn hoang tưởng vào riêng một mã chẩn đoán (F22). Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều trường phái, quan niệm chẩn đoán và điều trị khác nhau. Theo nhiều nghiên cứu trên thế giới, tỷ lệ rối loạn hoang tưởng dai dẳng trong các bệnh viện tâm thần chiếm khoảng 1-5% các trường hợp nhập viện [31]. Thực tế trong thực hành lâm sàng hiện nay ở nước ta, nhiều thầy thuốc lâm sàng vẫn nhầm lẫn giữa chẩn đoán rối loạn hoang tưởng dai dẳng với tâm thần phân liệt bởi tính chất bệnh lý của hai nhóm bệnh này cùng là những rối loạn trong hoạt động tư duy và biểu hiện bằng các hoang tưởng. Do vậy dẫn đến cách điều trị, theo dõi và tiên lượng còn nhiều bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả điều trị và sự tái hòa nhập của bệnh nhân. Nguyễn Thị Kim Mai và cộng sự (2007) nghiên cứu trong thời gian 7 tháng với 586 lượt bệnh nhân nữ nhập viện cho thấy tỷ lệ bệnh nhân nữ trên 50 tuổi đuợc chẩn đoán rối loạn hoang tưởng dai dẳng điều trị nội trú tại bệnh viện tâm thần Hà Nội là 7,34% [5]. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có một đề tài nghiên cứu nào được tiến hành nhằm phân định rõ đặc điểm lâm sàng của rối loạn hoang tưởng dai dẳng. Chính vì vậy, để làm rõ hơn sự khác biệt giữa hai nhóm bệnh lý trên và giúp các nhà lâm sàng phân định dễ hơn trong thực tiễn, làm cơ sở cho việc điều trị, theo dõi cũng như tiên lượng bệnh, chúng tôi chọn đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của rối loạn hoang tưởng dai dẳng” làm đề tài nghiên cứu với 2 mục tiêu sau: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng của rối loạn hoang tưởng dai dẳng ở bệnh nhân được điều trị nội trú tại bệnh viện tâm thần Hà Nội từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2010. 2. Nhận xét một số yếu tố liên quan đến biểu hiện lâm sàng của rối loạn hoang tưởng dai dẳng.

Bộ giáo dục và đào tạo Bộ Y tế Trờng đại học y h nội đỗ VĂN THắNG Nghiên cứu đặc điểm lâm sng của rối loạn hoang tởng dai dẳng LUậN VĂN THạC Sỹ Y học Hà Nội, năm 2010 Bộ giáo dục và đào tạo Bộ Y tế TRờng đại học y h nội đỗ VĂN THắNG Nghiên cứu đặc điểm lâm sng của rối loạn hoang tởng dai dẳng Chuyên ngành: Tâm thần Mã số: 60.72.22 LUậN VĂN THạC Sỹ Y học Ngời hớng dẫn khoa học: PGS TS. Trần Hữu Bình Hà Nội, năm 2010 Lời cảm ơn Kiến thức của nhân loại luôn đợc kế thừa và bổ xung qua các thế hệ. Tôi xin chịu ơn sự truyền dạy của các thế hệ thầy, cô, các lớp anh, chị đi trớc đã dìu dắt từng bớc trong suốt quá trình học tập và trởng thành của tôi. Tôi xin trân thành cảm ơn Đảng uỷ, Ban giám hiệu, Phòng đào tạo sau đại học và Bộ môn tâm thần Trờng Đại Học Y Hà Nội đã cho phép, giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi học tập và hoàn thành các nội dung đào tạo của chơng trình đào tạo thạc sỹ. Tôi xin tỏ lòng biết ơn đến Đảng uỷ, Ban giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Viện sức khoẻ Tâm thần, Bộ môn tâm thần Trờng Đại Học Y Hà Nội, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đã cho phép, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn này. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: PSG.TS. Trần Hữu Bình, Viện trởng Viện sức khoẻ tâm thần, Phó chủ nhiệm bộ môn Tâm thần trờng đại học Y Hà Nội. TS. Nguyễn Kim Việt, chủ nhiệm bộ môn Tâm thần trờng đại học Y Hà Nội, phó viện trởng Viện sức khoẻ Tâm thần, phó viện trởng Viện giám định pháp y tâm thần trung ơng. TS Đinh Đăng Hoè, nguyên giảng viên Bộ môn Tâm thần Trờng Đại học Y Hà Nội, nguyên trởng khoa điều trị ngoại trú Viện Sức khoẻ Tâm thần. BS CK II. Lý Trần Tình, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Ths BS. Nguyễn Thị Kim Mai Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, Trởng khoa điều trị A. Là những ngời thầy đã trực tiếp dạy dỗ, hớng dẫn và giúp đỡ tôi từng bớc hoàn thành chơng trình học tập và bản luận văn tốt nghiệp này. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể thầy cô trong bộ môn tâm thần, cán bộ, nhân viên Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, Khoa điều trị A bệnh viện Tâm thần Hà Nội và bạn bè, đồng nghiệp, gia đình đã động viên, giúp đỡ tôi hoàn thành bản luận văn này. Hà Nội, tháng 10 năm 2010. Bs Đỗ Văn Thắng Lời cam đoan Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực và cha từng đợc đăng tải trên bất cứ tài liệu khoa học nào. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tác giả luận văn Bs Đỗ Văn Thắng 72 72 mục lục - Trang bìa - Lời cam đoan - Lời cảm ơn - Mục lục - Danh mục các chữ viết tắt trong luận văn - Danh mục các bảng - Danh mục các biểu đồ Đặt vấn đề 1 Chơng 1: Tổng quan 3 1.1. Lịch sử và các khái niệm hoang tởng, rối loạn hoang tởng. 3 1.2. Bệnh nguyên, bệnh sinh của rối loạn hoang tởng dai dẳng. 8 1.3. Lâm sàng của rối loạn hoang tởng dai dẳng. 11 1.4. Tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn hoang tởng dai dẳng. 14 1.5. Tình hình nghiên cứu rối loạn hoang tởng dai dẳng trên thế giới và ở Việt Nam 21 Chơng 2: ĐốI TƯợNG V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 33 2.1. Địa điểm nghiên cứu 33 2.2. Đối tợng nghiên cứu 33 2.3. Phơng pháp nghiên cứu 34 2.4. Xử lý số liệu 37 2.5. Vấn đề đạo đức nghiên cứu 37 Chơng 3: kết quả nghiên cứu 38 3.1. Đặc điểm đối tợng nghiên cứu 38 3.2. Đặc điểm lâm sàng rối loạn hoang tởng dai dẳng. 41 3.3. Một số yếu tố liên quan tới biểu hiện lâm sàng 47 Chơng 4: Bn luận 52 4.1. Đặc điểm chung của nhóm bệnh nhân nghiên cứu 52 4.2. Đặc điểm lâm sàng của rối loạn hoang tởng dai dẳng 56 4.3. Các yếu tố liên quan đến rối loạn hoang tởng dai dẳng 65 kết luận 69 Kiến nghị 71 Ti liệu tham khảo Phụ Lục DANH MụC CáC CHữ VIếT TắT TRONG LUậN VĂN DSM IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4 th . Tài liệu chẩn đoán và thống kê các bệnh nhân tâm thần lần thứ 4 ( Hôi Tâm thần học Hoa kỳ) ICD 10: International Classification of Disease X. Bảng phân loại bệnh tật quốc tế lần thứ 10. TTPL: Tâm thần phân liệt. THCS : Trung học cơ sở. THPT : Trung học phổ thông. DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1. Nhóm tuổi…….……………………………….……… 38 Bảng 3.2. Tuổi khởi phát………………… ……………………. 38 Bảng 3.3. Đặc điểm về tình trạng hôn nhân…………… … … 41 Bảng 3.4. Tính chất xuất hiện …………………………….…… 41 Bảng 3.5. Đặc điểm biểu hiện lâm sàng ………………………… 42 Bảng 3.6. Số lượng hoang tưởng ………………… ….……… 43 Bảng 3.7. Thời gian tồn tại của hoang tưởng………………… 43 Bảng 3.8. Đặc điểm rối loạn hình thức tư duy………………… 44 Bảng 3.9. Đặc điểm rối loạn tri giác…………….……………… 44 B ảng 3.10. Đặc điểm rối loạn cảm xúc hành vi…………….……. 45 Bảng 3.11. Thời gian từ khởi phát bệnh đến khi khám chuyên khoa tâm thần…………………………………………… ……… 45 Bảng 3.12. Thời gian từ khi khởi phát đến khi đuợc chẩn đoán xác định…………………………………….…………………… 46 Bảng 3.13. Nhận thức của bệnh nhân về bệnh tật của bản thân 47 Bảng 3.14. Ảnh hưởng của bệnh đối với nghề nghiệp………… 47 Bảng 3.15. Liên quan tới gi ới tính ……………………… 48 Bảng 3.16. Liên quan tới yếu tố gia đình……………………… 49 Bảng 3.17.Liên quan tới yếu tố lạm dụng chất………………… 50 Bảng 3.18. Liên quan giữa hoang tưởng và tuổi khởi phát……. 51 Bảng 3.19. Liên quan tới yếu tố khởi phát……………………… 51 DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 3.1. Giới tính 39 Biểu đồ 3.2. Nghề nghiệp …………………………………… 39 Biểu đồ 3.3.Ttrình độ văn hoá 40 1 1 Đặt vấn đề Rối loạn hoang tởng dai dẳng đợc Esquirol mô tả lần đầu tiên từ năm 1850, tác giả quan niệm đây là một thể của bệnh tâm thần phần liệt. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của chuyên ngành tâm thần, các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và các kỹ thuật thăm dò chức năng khác, bệnh càng ngày càng đợc tìm hiểu một cách đầy đủ. Trải qua một thời gian dài tranh luận, cho tới những năm gần đây, các nhà tâm thần học trên thế giới mới thống nhất xếp rối loạn hoang tởng dai dẳng vào một nhóm bệnh lý riêng ngoài bệnh tâm thần phân liệt. Đến năm 1992, Bảng Phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 (ICD 10) thống nhất xếp rối loạn hoang tởng vào riêng một mã chẩn đoán (F22). Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều trờng phái, quan niệm chẩn đoán và điều trị khác nhau. Theo nhiều nghiên cứu trên thế giới, tỷ lệ rối loạn hoang tởng dai dẳng trong các bệnh viện tâm thần chiếm khoảng 1-5% các trờng hợp nhập viện [31]. Thực tế trong thực hành lâm sàng hiện nay ở nớc ta, nhiều thầy thuốc lâm sàng vẫn nhầm lẫn giữa chẩn đoán rối loạn hoang tởng dai dẳng với tâm thần phân liệt bởi tính chất bệnh lý của hai nhóm bệnh này cùng là những rối loạn trong hoạt động t duy và biểu hiện bằng các hoang tởng. Do vậy dẫn đến cách điều trị, theo dõi và tiên lợng còn nhiều bất cập, ảnh hởng trực tiếp đến hiệu quả điều trị và sự tái hòa nhập của bệnh nhân. Nguyễn Thị Kim Mai và cộng sự (2007) nghiên cứu trong thời gian 7 tháng với 586 lợt bệnh nhân nữ nhập viện cho thấy tỷ lệ bệnh nhân nữ trên 50 tuổi đuợc chẩn đoán rối loạn hoang tởng dai dẳng điều trị nội trú tại bệnh viện tâm thần Hà Nội là 7,34% [5]. Tuy nhiên cho đến nay vẫn cha có một đề tài nghiên cứu nào đợc tiến hành nhằm phân định rõ đặc điểm lâm sàng của rối loạn hoang tởng 2 2 dai dẳng. Chính vì vậy, để làm rõ hơn sự khác biệt giữa hai nhóm bệnh lý trên và giúp các nhà lâm sàng phân định dễ hơn trong thực tiễn, làm cơ sở cho việc điều trị, theo dõi cũng nh tiên lợng bệnh, chúng tôi chọn đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của rối loạn hoang tởng dai dẳng làm đề tài nghiên cứu với 2 mục tiêu sau: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng của rối loạn hoang tởng dai dẳng ở bệnh nhân đợc điều trị nội trú tại bệnh viện tâm thần Hà Nội từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2010. 2. Nhận xét một số yếu tố liên quan đến biểu hiện lâm sàng của rối loạn hoang tởng dai dẳng. [...]... (2000) ICD 9 1978 Hoang tởng đơn thuần Paranoia Paraphrenia Loại khác không biệt định Hoang tởng cấp DSM III 1980 Paranoia DSM III R 1987 ICD 10 1992 Rối loạn hoang tởng Rối loạn hoang tởng Rối loạn hoang tởng cảm ứng Rối loạn hoang tởng không điển hình Rối loạn hoang tởng DSM IV 1994 Rối loạn hoang tởng Rối loạn hoang tởng cảm ứng Rối loạn hoang tởng dai dẳng không biệt định Rối loạn hoang tởng cấp 1.5.2.2.Dịch... Paranoia + Rối loạn hoang tởng cảm ứng + Rối loạn hoang tởng cấp + Rối loạn hoang tởng không điển hình DSM III-R (1967), rối loạn hoang tởng cảm ứng đợc tách thành 2 nhóm lớn: rối loạn hoang tởng và nhóm loạn thần không xếp loại nơi khác (rối loạn hoang tởng cấp diễn, rối loạn hoang tởng không điển hình và rối loạn hoang tởng cảm ứng) Hiện nay, theo DSM IV(1994), rối loạn hoang tởng dai dẳng tách... lý loạn thần nội sinh khác, rối loạn hoang tởng dai dẳng tốt nhất nên đợc đánh giá nh là các khía cạnh của một mô hình đa nhân tố của nguy cơ và môi trờng nuôi dỡng ảnh hởng đến mức độ của nguy cơ này [4], [47] 1.3 Lâm sng của rối loạn hoang tởng dai dẳng 1.3.1 Đặc điểm lâm sàng của rối loạn hoang tởng dai dẳng [6], [13] , [17] - Hoang tởng là triệu chứng chính, xuyên suốt quá trình bệnh với các đặc. .. nhân rối loạn hoang tởng dai dẳng có trình độ văn hóa thấp hơn những bệnh nhân bị rối loạn cảm xúc [33] Nghiên cứu của Goreishizadeh MA và cộng sự (2009) cho thấy chỉ có 9% bệnh nhân rối loạn hoang tởng dai dẳng có trình độ đại học, trên đại học, 12% trình độ phổ thông trung học, 49% trung học cơ sở và 30% tiểu học [21] 1.5.2.3 Đặc điểm lâm sàng Nghiên cứu đặc điểm hoang tởng ở bệnh nhân rối loạn hoang. .. cáo, hoang tởng liên hệ, hoang tởng tự cao, hoang tởng nghi bệnh, hoang tởng ghen tuông, hoang tởng tình dục * Rối loạn hoang tởng dai dẳng khác (F22.8) Đây là mục còn lại của rối loạn hoang tởng dai dẳng mà không đáp ứng các tiêu chuẩn đối với một rối loạn hoang tởng dai dẳng (F22.0) Các rối loạn mà trong đó các hoang tởng không đi kèm các ảo thanh dai dẳng hoặc các triệu chứng của tâm thần phân liệt... nhân rối loạn hoang tởng dai dẳng thờng xuyên hơn so với ngời bình thờng Thờng trầm cảm nhẹ và bắt đầu sau khi khởi phát các hoang tởng rõ ràng Rối loạn hoang tởng dai dẳng có thể phối hợp với các rối loạn ám ảnh - xung động, lo âu, hng cảm nhẹ, rối loạn bản thể và rối loạn nhân cách thể Paranoid, nhân cách khép kín hoặc xa lánh * Rối loạn tri giác ảo giác ít gặp trong rối loạn hoang tởng dai dẳng. .. nh trong tâm thần phân liệt [23] 1.2 Bệnh nguyên, bệnh sinh của rối loạn hoang tởng dai dẳng Hiện nay cha có một nghiên cứu nào khẳng định bệnh nguyên, bệnh sinh của rối loạn hoang tởng dai dẳng Tuy nhiên, có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng sự biến đổi một số cấu trúc của não bộ có liên quan tới sự xuất hiện của rối loạn hoang tởng dai dẳng * Tổn thơng no Khi quan sát những bệnh nhân thần kinh có... độc thân, có tiền sử lạm dụng chất [45] 26 27 Một nghiên cứu khác khi tiến hành hồi cứu trên 10.418 bệnh nhân điều trị ngoại trú (1999), sử dụng tiêu chuẩn chẩn đoán DSM IV, bệnh nhân rối loạn hoang tởng dai dẳng chiếm 0,83% [26] Theo DSM IV, các rối loạn hoang tởng dai dẳng hiếm gặp trong lâm sàng Nhiều nghiên cứu cho rằng rối loạn hoang tởng dai dẳng chiếm 1-2% tổng số bệnh nhân vào viện trong các... thời gian tồn tại hoang tởng trên 6 tháng 1.5.2 Nghiên cứu ngoài nớc 1.5.2.1 Lợc sử nghiên cứu rối loạn hoang tởng dai dẳng 21 22 Theo Schifferdecker và Peters, nghiên cứu rối loạn hoang tởng dai dẳng có thể chia làm hai giai đoạn, giai đoạn trớc Kraepelin và Kraepelin [43] * Trớc Kraepelin Giai đoạn này, các tác giả dùng Paranoia để chỉ những bệnh nhân có rối loạn hoang tởng dai dẳng, theo chữ Hy... tới mức của hoang tởng (ví dụ niềm tin rằng ai đó là nguyên nhân gây ra cái chết của ngời khác) Nếu nh ám ảnh phát triển trong nội dung của hoang tởng, 20 21 biểu hiện phần lớn trong lâm sàng, có thể đặt chẩn đoán thêm là rối loạn hoang tởng Ngợc lại, với rối loạn hoang tởng, trong rối loạn nhân cách thể Paranoid không có hoang tởng rõ ràng hoặc bền vững Dần dần, ngời có rối loạn hoang tởng dai dẳng sẽ . niệm hoang tởng, rối loạn hoang tởng. 3 1.2. Bệnh nguyên, bệnh sinh của rối loạn hoang tởng dai dẳng. 8 1.3. Lâm sàng của rối loạn hoang tởng dai dẳng. 11 1.4. Tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn hoang. lâm sàng rối loạn hoang tởng dai dẳng. 41 3.3. Một số yếu tố liên quan tới biểu hiện lâm sàng 47 Chơng 4: Bn luận 52 4.1. Đặc điểm chung của nhóm bệnh nhân nghiên cứu 52 4.2. Đặc điểm lâm sàng. cạnh của một mô hình đa nhân tố của nguy cơ và môi trờng nuôi dỡng ảnh hởng đến mức độ của nguy cơ này [4], [47]. 1.3. Lâm sng của rối loạn hoang tởng dai dẳng 1.3.1. Đặc điểm lâm sàng của rối

Ngày đăng: 02/02/2015, 19:42

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • bia de tai.pdf

  • loi cam on.pdf

  • de tai tot nghiep.pdf

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan