0

SKKN dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột trong môn khoa học lớp 4

19 19,646 106

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2015, 10:54

CHUYÊN ĐỀ “DẠY HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT TRONG MÔN KHOA HỌC LỚP 4” MỤC LỤC STT Nội dung Trang 1 Lời mở đầu 2 2 Phần I: Những ưu và khuyết điểm trong quá trình thực hiện dạy học phương pháp Bàn tay nặn bột trong môn Khoa học lớp 4. 3 3 Phần II: Mục tiêu, nội dung chương trình và các phương pháp dạy học môn Khoa học lớp 4 4 4 Phần III: Phương pháp dạy học Bàn tay nặn bột trong môn Khoa học lớp 4. 6 5 Phần IV: Tiến trình đề xuất dạy bài Ánh sáng 11 6 Phần V: Kết luận 13 1 LỜI MỞ ĐẦU Cùng với môn Tiếng Việt và Toán, môn Khoa học là một trong những môn có tầm quan trọng nhất của chương trình Tiểu học. Như chúng ta đã biết môn Khoa học lớp 4 nói riêng và môn Khoa học trong chương trình Tiểu học nói chung tích hợp các nội dung của khoa học tự nhiên với khoa học về sức khoẻ trong các chủ đề: Con người và sức khoẻ; Vật chất và năng lượng; Thực vật và động vật; Môi trường và tài nguyên; Bước đầu hình thành và phát triển những kĩ năng như tự chăm sóc sức khoẻ cho bản thân, ứng xử hợp lí trong đời sống để phòng chống một số bệnh tật và tai nạn; … Các phương pháp dạy học thường xuyên sử dụng ở môn học này là: Phương pháp quan sát, phương pháp thí nghiệm, phương pháp thực hành, đóng vai và truyền đạt. Các hình thức tổ chức dạy học chủ yếu là dạy học theo nhóm, cá nhân, trò chơi học tập Năm học 2012-2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đưa ra thí điểm phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào áp dụng ở bậc Tiểu học. Đây là phương pháp dạy hình thành kiến thức cho học sinh bằng các thí nghiệm, thông qua cách học sinh chia nhóm để tự làm, tự trao đổi, nghiên cứu, quan sát để tìm ra câu trả lời cho các vấn đề trong cuộc sống. Giáo viên chỉ đóng vai trò tư vấn, hướng dẫn. Với sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo ngành và chuyên môn trường, tập thể giáo viên tổ 4 đã tích cực nghiên cứu soạn giảng, đổi mới phương pháp dạy học. Bước đầu sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong môn Khoa học phát huy tính năng động sáng tạo của học sinh, nhằm mục đích nâng cao chất lượng toàn diện vững chắc. Qua giảng dạy, chúng tôi đã rút ra một số kinh nghiệm có tính chất trọng tâm, thiết thực, thật sự có tác dụng góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, cần được đúc kết kinh nghiệm học tập. Bên cạnh những kết quả đạt được, không sao tránh khỏi những tồn tại, thiếu sót cần được chấn chỉnh khắc phục, bổ sung cho hoàn thiện hơn. Tập thể giáo viên tổ 4 xin đưa ra tham luận chuyên đề “Phương pháp dạy học Bàn tay nặn bột trong môn Khoa học lớp 4 ”. Để phát huy mặt ưu điểm của phương pháp này, chúng tôi tập hợp một số nội dung chính, cơ bản, tiêu biểu đưa ra hội thảo để trao đổi nhằm góp phần thiết 2 thực cho việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hoàn thiện và phát triển tư duy, năng lực cho học sinh. Chúng tôi rất mong và đón nhận ý kiến đóng góp chân thành của quý thầy cô giáo trong hội đồng nhằm sửa đổi, bổ sung cho dự thảo chuyên đề được hoàn chỉnh, thiết thực hơn. PHẦN I NHỮNG ƯU VÀ KHUYẾT ĐIỂM TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DẠY HỌC PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT TRONG MÔN KHOA HỌC LỚP 4. Qua quá trình tập huấn phương pháp dạy học Bàn tay nặn bột, dưới sự chỉ đạo của ngành và chuyên môn trường, đội ngũ giáo viên trong tổ đã nổ lực tìm hiểu tài liệu, những hiểu biết qua tập huấn, vận dụng phương pháp này nhằm từng bước đổi mới phương pháp dạy học nâng cao chất lượng giáo dục. Trong thực tế giảng dạy của GV và học tập của HS, chúng tôi rút ra một số ưu điểm và tồn tại sau: 1. Ưu điểm: a. Đối với GV: - Có sự chỉ đạo tập huấn của chuyên môn trường. - Đội ngũ giáo viên trong tổ hiện nay đều chuẩn về trình độ và vững vàng về chuyên môn, sẵn sàng cho ứng dụng phương pháp BTNB vào giảng dạy. 3 - Sử dụng tốt trang thiết bị dạy học vào các tiết học. b. Đối với HS: - Phương pháp này, HS được tham gia các thí nghiệm, rồi tự đưa ra đánh giá, thảo luận so sánh kết quả với các bạn trong nhóm để đi đến kết luận kiến thức. Hầu hết HS đều cảm thấy hứng thú, chủ động trong suốt quá trình thời gian của tiết học, nắm vững kiến thức, hiểu bài sâu hơn. - Rèn luyện được ở các em kĩ năng giao tiếp, diễn đạt nói và viết, kĩ năng làm việc theo nhóm. - Phát huy được tính tư duy, say mê sáng tạo, giải quyết vấn đề. 2. Khuyết điểm: a. Đối với GV: - Đây là một phương pháp mới, hoạt động chưa đồng bộ, nên GV chưa hiểu đúng bản chất của phương pháp BTNB. - GV chưa được thực hành, áp dụng nhiều với phương pháp BTNB nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình áp dụng. - Tài liệu hướng dẫn, tham khảo, tài liệu hỗ trợ bước đầu còn hạn chế. - Việc chuẩn bị bài dạy bằng phương pháp này tốn rất nhiều thời gian: nghiên cứu bài dạy, soạn bài theo phương pháp mới, chuẩn bị đồ dùng dạy học, chuẩn bị đồ dùng cho học sinh. GV chưa có thời gian chuẩn bị chu đáo. - SGK chưa phù hợp với cách dạy học theo phương pháp BTNB, chưa kích thích sự suy nghĩ sáng tạo của học sinh. - Cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng được cho việc dạy học theo phương pháp này. Bàn ghế không phù hợp với cách dạy học theo nhóm, chưa có phòng thí nghiệm, chưa có đầy đủ thiết bị dạy học. - Một số lớp có số HS quá đông (34 em) nên việc tổ chức học nhóm khó, HS các nhóm không thể quan sát và trao đổi với nhau, khó tổ chức các hoạt động dạy học. b. Đối với HS: - Các em chưa quen với phương pháp này thường hay lúng túng, rụt rè trong quá trình học. - HS chưa có vở thực hành, thí nghiệm trong quá trình học. 4 - HS chưa biết cách đặt câu hỏi sát với nội dung bài. PHẦN II MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN KHOA HOC LƠP 4 A – Mục tiêu chương trình môn Khoa học Sau khi học xong môn Khoa học ở tiểu học, học sinh cần đạt được: Một số kiến thức cơ bản, ban đầu và thiết thực. Một số kĩ năng ban đầu. Một số thái độ và hành vi. 1. Một số kiến thức cơ bản, ban đầu và thiết thực - Sự trao đổi chất, sự sinh sản, sự lớn lên của cơ thể người. Cách phòng tránh một số bệnh. - Sự trao đổi chất, sự sinh sản của thực vật, động vật. - Đặc điểm và ứng dụng của một số chất, nguồn năng lượng thường gặp trong đời sống và sản xuất. 2. Một số kĩ năng ban đầu - Ứng xử thích hợp trong một số tình huống. - Quan sát và làm một số thí nghiệm thực hành. - Nêu thắc mắc, biết tìm thông tin để giải đáp; biết diễn đạt những hiểu biết. - Phân tích, so sánh, rút ra những dấu hiệu chung và riêng. 3. Một số thái độ và hành vi - Tự giác thực hiện các quy tắc vệ sinh, an toàn. - Ham hiểu biết khoa học, có ý thức vận dụng những kiến thức đã học vào đời sống. - Yêu con người, thiên nhiên, đất nước, yêu cái đẹp. Có ý thức và hành động bảo vệ môi trường xung quanh. B – Nội dung chương trình môn Khoa học lớp 4. Bao gồm 3 chủ đề. Chủ đề: Con người và sức khỏe (Trao đổi chất ở người; Dinh dưỡng; Phòng bệnh; An toàn trong cuộc sống) 5 Chủ đề: Vật chất và năng lượng (Nước; Không khí; Âm thanh; Ánh sáng; Nhiệt) Chủ đề: Thực vật và động vật (Trao đổi chất ở thực vật;Trao đổi chất ở động vật; Chuỗi thức ăn trong tự nhiên.) CÁC BÀI KHOA HỌC LỚP 4 CÓ THỂ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT STT BÀI TÊN BÀI DẠY 1 2+3 Trao đổi chất ở người 2 20 Nước có những tính chất gì? 3 21 Ba thể của nước 4 22 Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra? 5 23 Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên 6 27 Một số cách làm sạch nước 7 30 Làm thế nào để biết có không khí? 8 31 Không khí có những tính chất gì? 9 32 Không khí gồm những thành phần nào? 10 35 Không khí cần cho sự cháy 11 36 Không khí cần cho sự sống 12 37 Tại sao có gió? 13 41 Âm thanh 14 42 Sự lan truyền âm thanh 15 45 Ánh sáng 6 16 46 Bóng tối 17 47 Ánh sáng cần cho sự sống 18 50+51 Nóng lạnh và nhiệt độ 19 52 Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt 20 55+56 Ôn tập: Vật chất và năng lượng 21 57 Thực vật cần gì để sống? 22 60 Nhu cầu không khí của thực vật 23 61 Trao đổi chất ở thực vật 24 62 Động vật cần gì để sống 25 64 Trao đổi chất ở động vật C – Một số phương pháp và tiến trình thực hiện phương pháp Bàn tay nặn bột. 1. Phương pháp dạy học Bàn tay nặn bột. - Phương pháp quan sát - Phương pháp thí nghiệm trực tiếp - Phương pháp làm mô hình - Phương pháp nghiên cứu tài liệu 2. Tiến trình thực hiện phương pháp Bàn tay nặn bột gồm 5 bước: Bước 1: Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề Bước 2: Bộc lộ quan niệm ban đầu của học sinh Bước 3: Đề xuất câu hỏi hay giả thuyết và thiết kế phương án thực nghiệm Bước 4: Tiến hành thực nghiệm tìm tòi – nghiên cứu Bước 5: Kết luận và hợp thức hoá kiến thức Lưu ý: Trong mỗi tiết học GV cần tổ chức cho HS thực hiện các hoạt động, tập cho các em giải quyết vấn đề đơn giản, làm việc theo cặp. Tăng cường cho HS sử dụng tranh ảnh, sơ đồ, mẫu vật, đồ dùng thí nghiệm. PHẦN III PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT TRONG MÔN KHOA HỌC LỚP 4 I. Mục tiêu của phương pháp bàn tay nặn bột. Phương pháp “Bàn tay nặn bột” là phương pháp dạy học khoa học dựa trên cơ sở của sự tìm tòi -nghiên cứu, áp dụng cho việc dạy học các môn khoa học tự nhiên. Thực hiện phương pháp BTNB, dưới sự giúp đỡ của giáo viên, chính HS tìm ra câu trả lời cho 7 các vấn đề được đặt ra trong cuộc sống thông qua tiến hành thí nghiệm, quan sát, nghiên cứu tài liệu hay điều tra để từ đó hình thành kiến thức cho mình. Phương pháp BTNB là tạo nên tính tò mò, ham muốn khám phá và say mê khoa học của học sinh. Ngoài việc chú trọng đến kiến thức khoa học, phương pháp bàn tay nặn bột còn chú ý đến rèn luyện kĩ năng diễn đạt thông qua ngôn ngữ nói và viết cho học sinh. Dạy Khoa học trước đây Dạy Khoa học ứng dụng bàn tay nặn bột Học khoa học qua nhìn, xem Học khoa học thông qua ứng dụng trực tiếp Do GV thực hiện là chính Chính cá nhân học sinh tự làm II. Một số PP tiến hành thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu 1. PP quan sát. * Quan sát là: - Tìm câu trả lời cho câu hỏi đặt ra - Nhận thức bằng tất cả các giác quan - Tổ chức sự nghiên cứu một cách chặt chẽ và có PP - Xác lập các mối quan hệ bằng cách so sánh với các mô hình, những hiểu biết và các đối tượng khác. 8 Vấn đề khoa học HS tự đặt câu hỏi giả thiết ban đầu Tiến hành thí nghiệm Kiểm chứng Vấn đề khoa học Đưa ra kết luận thông qua so sánh, thảo luận, phân tích, tổng hợp * Quan sát giúp HS phát triển các khả năng: - Chặt chẽ trong nhìn nhận - Tò mò trước một sự vật hiện tượng trong thế giới xung quanh - Khách quan - Tinh thần phê bình - Nhận biết - So sánh - Chọn lọc những điểm chủ yếu, quan trọng và đặc trưng của sự vật hiện tượng. 2. PP thí nghiệm trực tiếp: (PP TNTT) - Đây là PP được khuyến khích thực hiện trong bước tiến hành thí nghiệm tìm tòi, nghiên cứu theo PP “BTNB”. - PP TNTT được thực hiện đối với các kiến thức cần làm thí nghiệm để chứng minh. Các thí nghiệm do chính HS thực hiện. GV tuyệt đối không được thực hiện thí nghiệm biểu diễn như đối với các PP dạy học khác. - Thí nghiệm trong PP “BTNB” được thực hiện để kiểm chứng một giả thuyết đặt ra chứ không phải là để khẳng định lại một kiến thức. VD: để kiểm tra giả thuyết: “Có phải không khí cần cho sự cháy không?” HS làm thí nghiệm úp cốc thuỷ tinh lên ngọn nến đang cháy để kiểm chứng. 3. PP làm mô hình: - PP làm mô hình thường được tiến hành theo nhóm vì HS cần thảo luận với nhau để làm mô hình hợp lí. - Mô hình đối với HS tiểu học chỉ nên thực hiện đơn giản nhằm làm rõ một kiến thức nhất định. - Để tiết kiệm thời gian GV có thể chuẩn bị trước một mô hình đúng để trình bày cho HS so sánh trong trường hợp không có nhóm nào làm đúng. Trong trường hợp này GV cần giấu mô hình không cho HS nhìn thấy trước khi đưa ra trưng bày. 4. PP nghiên cứu tài liệu: Khi cho HS tiến hành PP này, GV giúp HS xác định được: - Động cơ đọc tài liệu: tìm hiểu tổng quát, tìm hiểu chuyên sâu, tìm một định nghĩa, … - Vấn đề nào cần quan tâm. 9 - Những thắc mắc đang cần tìm câu trả lời. - Kiểu thông tin nào đang cần có. - Vị trí cần đọc, nghiên cứu trong tài liệu. III. Các nguyên tắc của bàn tay nặn bột Tiến trình bài dạy: a. Quan sát: HS quan sát sự vật hay một hiện tượng (thực tại, gần gũi, dễ cảm nhận được) Sự vật ở đây được hiểu bao gồm: cả những vật có thể sờ được bằng tay (cái lá, quả bóng,….) và tiến hành các thí nghiệm với nó và cả những sự vật không thể tiếp xúc được VD: bầu trời, mặt trăng, b. Học: HS lập luận, đưa ra lí lẽ, thảo luận (các ý kiến, kết quả đề xuất), xây dựng kiến thức cho mình c. Các hoạt động đề ra: - Tổ chức theo các giờ học - Tạo ra tiến bộ dần dần cho HS - Gắn với chương trình - Dành phần lớn quyền tự chủ cho HS d. Thời gian cho một đề tài 2 giờ/ tuần: Một đề tài có thể giảng dạy trong nhiều tuần sẽ giúp HS có thời gian tìm hiểu, xây dựng và hình thành kiến thức, các kiến thức có sự kế thừa liên quan với nhau. e. Vở thí nghiệm: Mỗi học sinh phải có vở thí nghiệm ghi những kí hiệu riêng của mình. g. Mục đích hàng đầu: Chính là giúp HS tiếp cận dần dần các khái niệm (Khoa học, kĩ thuật, Sự vững vàng trong diễn đạt nói và viết,…) IV. Các bước tiến trình dạy học theo PP “Bàn tay nặn bột” Các bước của tiến trình dạy học đưa ra dưới đây là các tiêu chuẩn để áp dụng phương pháp BTNB vào dạy học các môn Khoa học. Đó là một định hướng hành động chứ không phải là định nghĩa một phương pháp khoa học hay một tiến trình cứng nhắc đi từ vấn đề đến khám phá và cuối cùng là cấu trúc kiến thức. Việc vận dụng tiến trình đó theo một phương pháp tích cực, sáng tạo và linh hoạt giữa các bước, tùy theo chủ đề 10 [...]... bài học vào vở thí nghiệm 17 PHẦN V KẾT LUẬN Trong quá trình nghiên cứu giảng dạy, tập thể GV tổ 4 đã đúc kết và rút ra nội dung và phương pháp dạy học Bàn tay nặn bột để làm cơ sở tham gia đóng góp ý kiến nhằm vận dụng vào việc soạn giảng bổ sung, hoàn thiện phương pháp dạy học này Mặt khác, nhằm tích cực nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục phát huy tính tích cực, độc lập sáng tạo của HS trong học. .. tập Tuy nhiên với sự hiểu biết có hạn và sự mới mẻ của phương pháp Bàn tay nặn bột trong việc dạy học môn Khoa học, nên nội dung đưa ra trong hội thảo lần này chắc không tránh khỏi những hạn chế thiếu sót, thiếu cụ thể Tập thể tổ 4 rất mong sự góp ý của lãnh đạo nhà trường và quý thầy cô giáo để dự thảo chuyên đề được hoàn thiện hơn Tập thể tổ 4 xin ghi nhận những đóng góp quý báu và xin chân thành... phương án và tiến hành thí nghiệm để tìm hiểu các nội dung về ánh sáng - Có ý thức chọn nơi có đủ ánh sáng để học, đọc sách… II Đồ dùng dạy học: - Tranh 1,2 SGK phóng to - 4 tấm bìa gương, 4 tấm bìa giấy, 4 chậu nước - 4 hộp đen, 4 thẻ số, 4 miếng bìa nhỏ - 4 đèn pin, 4 thùng caton III Tiến trình dạy học đề xuất: (Tiến trình này đề xuất cho các hoạt động tìm hiểu về đường truyền ánh sáng, về sự truyền ánh... cách áp đặt Chính HS tự phát hiện những sai lệch trong nhận thức và tự sửa chữa, thay đổi một cách chủ động Những thay đổi này sẽ giúp HS ghi nhớ một cách lâu hơn, khắc sâu kiến thức V Các kĩ thuật dạy học và rèn luyện kĩ năng cho HS trong PP Bàn tay nặn bột 1.Tổ chức lớp học 2 Giúp HS bộc lộ quan niệm ban đầu 3 Kĩ thuật tổ chức hoạt động thảo luận cho HS 4 Kĩ thuật tổ chức hoạt động nhóm 5 Kĩ thuật... hành, kèm theo là sự củng cố ngôn ngữ viết và nói PHẦN IV TIẾN TRÌNH ĐỀ XUẤT DẠY BÀI ÁNH SÁNG - KHOA HỌC LỚP 4 I Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết: - Phân biệt được vật tự phát sáng và vật được chiếu sáng Biết được ánh sáng truyền qua được một số vật và không truyền qua được một số vật, ánh sáng truyền theo đường thẳng, ta chỉ nhìn thấy vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt - Đưa ra phương án... bìa, quyển vở + Ánh sáng truyền theo đướng thẳng 16 + Những vật như li, chén, xô, quần áo,… không tự phát sáng được - Giáo viên hướng dẫn học sinh so sánh lại với các ý kiến ban đầu của học sinh ở bước 2 để khắc sâu kiến thức (Hoạt động Tìm hiểu vật tự phát sáng và vật được chiếu sáng ở bài học này có thể giảng dạy theo các phương pháp thông thường sử dụng các tranh ảnh trong SGK) - Liên hệ giáo dục:... cứu trong PP BTNB rất đa dạng, trong đó các phương án thí nghiệm nếu được tiến hành thì chủ yếu là các phương án được đề xuất bởi chính HS Đặc biệt trong PP BTNB, HS bắt buộc phải có mỗi em một quyển vở thực hành do chính các em ghi chép theo cách thức và ngôn ngữ của chính các em Thông qua các hoạt động như vậy, PP BTNB nhằm đạt được mục tiêu chính là sự chiếm lĩnh dần dần của HS các khái niệm khoa học. .. thí nghiệm VD: Khi dạy bài Không khí gồm những thành phần nào? - Với nội dung tìm hiểu không khí có khí các-bô-níc, GV sử dụng phương pháp thí nghiệm với nước vôi trong kết hợp với nghiên cứu tài liệu Nên tổ chức HS thực hiện vào đầu tiết học để có hiệu quả Quan sát một lọ thuỷ tinh đựng nước vôi trong, sau thời gian 30 phút, lọ nước vôi còn trong nữa không? (HS giải thích dựa vào bài học) - Với nội dung... những sự khác biệt 11 liên quan đến kiến thức trọng tâm của bài học Đây là một bước khá khó khăn vì GV cần phải chọn lựa các biểu tượng ban đầu tiêu biểu trong hàng chục biểu tượng của HS một cách nhanh chóng theo mục đích dạy học, đồng thời linh hoạt điều khiển thảo luận của HS nhằm giúp HS đề xuất câu hỏi từ những khác biệt đó theo ý đồ dạy học Sau khi chọn lọc các biểu tượng ban đầu của HS để ghi chép... thí nghiệm (theo cá nhân hoặc nhóm) để tránh việc HS nhìn và làm theo cách của nhau, thụ động trong suy nghĩ và cũng tiện lợi cho GV phát hiện các nhóm hay các cá nhân xuất sắc trong thực hiện thí nghiệm * Lưu ý: Trong quá trình HS vẽ hình và thực hiện thí nghiệm, nếu sách giáo khoa có hình vẽ tương ứng thì không cho HS mở sách để tránh việc các em không quan sát mà chỉ sao chép lại hình vẽ trong sách . pháp Bàn tay nặn bột trong môn Khoa học lớp 4. 3 3 Phần II: Mục tiêu, nội dung chương trình và các phương pháp dạy học môn Khoa học lớp 4 4 4 Phần III: Phương pháp dạy học Bàn tay nặn bột trong môn. nghiệm. PHẦN III PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT TRONG MÔN KHOA HỌC LỚP 4 I. Mục tiêu của phương pháp bàn tay nặn bột. Phương pháp Bàn tay nặn bột là phương pháp dạy học khoa học dựa trên cơ sở của. ĐIỂM TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DẠY HỌC PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT TRONG MÔN KHOA HỌC LỚP 4. Qua quá trình tập huấn phương pháp dạy học Bàn tay nặn bột, dưới sự chỉ đạo của ngành và chuyên môn
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột trong môn khoa học lớp 4, SKKN dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột trong môn khoa học lớp 4,

Từ khóa liên quan