SKKN Dạy học tích cực trong bài luyện tập Hóa học 8

42 2K 3
SKKN Dạy học tích cực trong bài luyện tập Hóa học 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. Dạy học tích cực trong bài luyện tập Hóa học 8 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂN PHÚ THCS TRƯỜNG SƠN – TÂN PHÚ. DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG BÀI LUYỆN TẬP HÓA HỌC 8 Người thực hiện:. học tích cực trong bài luyện tập Hóa học 8 2. Một số hình thức tổ chức dạy học tích cực có thể áp dụng trong bài luyện tập hóa học 8 : Bài luyện tập là dạng bài mang tính ôn tập, củng cố, đào. Trường THCS Trường Sơn Trang Dạy học tích cực trong bài luyện tập Hóa học 8 DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG BÀI LUYỆN TẬP HÓA HỌC 8 A. PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong sự nghiệp đổi mới đất nước,

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:01

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • IV. GIÁO ÁN MINH HỌA

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan