0

SKKN Tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động “pre - listening” trong mỗi kiểu bài listen

43 1,740 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 19:03

Lời nói đầu Qua q trình giảng dạy bộ mơn Tiếâng Anh trên lớp theo chương trình cải cách , vấn đề hạn chế nhất mà hầu hết các giáo viên còn bận tâm đó là kĩ năng ‘Listening’ của học sinh , nhất là học sinh lớp 8 .Vì thế tơi quyết định lấy vấn đề này làm đề tài tơi nghiên cứu .Làm thế nào giúp học sinh vào phần ‘While listening’ nhẹ nhàng và có hiệu quả , đồng thời giúp học sinh có thêm kinh nghiệm để thực hiện phần Listen trong một số bài kiểm tra .Với sự giúp đỡ của q đồng nghiệp ở tổà bộ mơn ,Ban Giám Hiệu nhà trường và một số giáo viên ở các trường THCS trong Huyện .Nay tơi đã hồn thành xong đề tài “Tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động “Pre - listening” trong mỗi kiểu bài ‘Listen‘ của chương trình Tiếng Anh 8” Rất mong sự ủng hộ của q đồng nghiệp . Xin chân thành cảm ơn ! Người thực hiện : Nguyễn Thò Phương Thảo Trang 1 I/LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1/ Lí do khách quan : - Tồ chức hoạt động “ Pre- listening” có mục đích học tập và có hiệu quả là yếu tố hết sức quan trọng trong việc thực hiện tiết dạy thành cơng trên lớp giúp học sinh sau mỗi tiết học phải phát triển kĩ năng ngơn ngữ ra sao . - Nếu khơng tổ chức một cách khoa học thì học sinh khó mà thực hiện được bài nghe thành cơng . học sinh khơng chủ động được hoạt động nghe .Và kết quả là học sinh chỉ hiểu nội dung vấn đề một cách mơ hồ .Để đáp ứng được mục tiêu trên, một trong những u cầu quan trọng nhất trong các hoạt động của bài “Listen” đó là phải biết cách tổ chức hoạt động “Pre – listening” trước khi học sinh thực hiện phần “While- listening” .Đó cũng chính là lí do tơi chọn đề tài “Tổ chức soạn giảng các bước của hoạt động “Pre –listening ”trong mỗi kiểu bài “Listen” ở chưong trình Tiếng Anh 8” 2/ Lí do chủ quan : Chương trình đổi mới hình thức tổ chức hoạt động “ Pre-listening ” đã được triển khai và được thực hiện trong hai năm qua .Tuy nhiên trong q trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế . +Về phương pháp : Giáo viên đi theo trình tự bài dạy có gợi mở . có hướng dẫn nhưng học sinh vẫn chưa có thể thực hiện bài nghe hồn Người thực hiện : Nguyễn Thò Phương Thảo Trang 2 chnh v t hiu qu c . + V hỡnh thc : Cha sỏng to v cha lm quen vi cụng tỏc t chc nờn hc sinh cha th hin ht c k nng Listening Ngửụứi thửùc hieọn : Nguyeón Thũ Phửụng Thaỷo Trang 3 Thc tin cho thy vic thc hin phn Pre listening thnh cụng , ú cng chớnh l nn tng mang li hiu qu cao trong quỏ trỡnh thc hin phn While listening. II/ MC CH TNG KTKINH NGHIM - Nhm cung cp thờm cho giỏo viờn mt s th thut t chc hot ng Pre-listening cú hiu qu v ỏp dng c lõu di . Gúp phn nõng cao cht lng dy hc ỏp ng kp thi xu th i mi ca phng phỏp giỏo dc hin nay. III/ NHIM V TNG KT KINH NGHIM . + Nhm cung cp thờm cho giỏo viờn mt s hot ng t chc son ging phn Pre-listening cho tit dy bi Listen chng trỡnh Ting Anh 8. + Nhm giỳp giỏo viờn nm bt c cỏch phi hp an xen cỏc hot ng cn thc hin trong mt tit dy v sỏng to trong hỡnh thc t chc . + Thc nghim mt s lp theo cỏc cỏch t chc son ging Pre-listening trng Trung Hc C S ỏnh giỏ mc hiu v kt qu t c ca hc sinh . + Tng kt nhng kinh nghim qua nhng gii phỏp ó thc hin . IV/ KHCH TH TNG KT. Ngửụứi thửùc hieọn : Nguyeón Thũ Phửụng Thaỷo Trang 4 Hỡnh thc t chc son ging cỏc bc cho hot ng Pre listening trong mt tit hc bi Listen hỡnh thc chuyn ti kin thc v t chc mt gi dy . V/ I TNG TNG KT. T chc son ging cỏc bc cho hot ng Pre- listening trong mt tit dy bi Listen cú hiu qu trong chng trỡnh i mi . VI/ I TNG KHO ST . Giỏo viờn thc hin dy chng trỡnh Ting Anh 8 cỏc trng Trung Hc C S trong Huyn. Ngửụứi thửùc hieọn : Nguyeón Thũ Phửụng Thaỷo Trang 5 VII/ PHNG PHP TNG KT KINH NGHIM . 1/ Phng phỏp nghiờn cu lớ thuyt . a) Mc ớch : Nm vng c s lớ lun v phng phỏp t chc hot ng Pre-listening trong mt tit dy bi Listen. b) i tng : Sỏch Giỏo Khoa + Sỏch Giỏo Viờn v mt sú ti liu son ging v b mụn Ting Anh 8. c) Cỏch tin hnh : Tham kho sỏch giỏo khoa, sỏch giỏo viờn ,ti liu cú liờn quan ghi nhn li nhng vn cn nghiờn cu .i chiu thc t quỏ trỡnh vn dng ca giỏo viờn ,tỡm ra nhng vn lm c , cha lm c v nguyờn nhõn ca nú. 2/ Phng phỏp thc nghim s phm . a) Mc ớch : Tri qua nhng kinh nghim ó c chc lc , rỳt ra bi hc kinh nghim v vn dng nhng bi hc kinh nghim ó c chn lc v a vo thc t. b) i tng : Tit dy tt , cỏc tit thao ging ,cỏc tit d gi kim tra s phm . c) Cỏch tin hnh : Ngửụứi thửùc hieọn : Nguyeón Thũ Phửụng Thaỷo Trang 6 Tham kho qua mt s tit dy d gi v ỏnh giỏ cht lng ging dy. T chc dy cỏc tit thao ging kp thi chnh sa b sung hoc a ra mt s hỡnh thc t chc mi giỳp hc sinh nh hng sỏng to v giỳp hc sinh d dng nhn ra cỏch ghi nhn trong tit hc bi Listen. 3/ Phng phỏp tng kt kinh nghim : a) Mc ớch : Tng kt cỏc kinh nghim thnh cụng v vic vn dng nhng kinh nghim t chc cú hiu qua ỷ hot ng Pre listening trong tit dy bi Listen Ngửụứi thửùc hieọn : Nguyeón Thũ Phửụng Thaỷo Trang 7 b) Đối tượng : Kinh nghiệm của giáo viên ,sau khi thực hiện tiết dạy tốt , các tiết hội giảng ở trường .Xin dự giờ học hỏi ,tham khảo ý kiến ở một số trường trong huyện c) Cách tiến hành : - Dự giờ , tổ chức dạy các tiết thao giảng. - Vận dụng những kiến thức đã thành cơng tiếp tục trãi nghiệm ra diện rộng - Khái qt thành lí luận những kinh nghiệm thành cơng và đối chiếu kết quả. VIII/ GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU : - Giới hạn vấn đề : Cách tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động “Pre-listening” trong mỗi kiểu bài “Listen” của chương trình Tiếng Anh 8 - Giới hạn đối tượng : Học sinh lớp 8 trường Trung Học Cơ Sở TânTây - Giới hạn khơng gian : Huyện Gò Cơng Đơng Tỉnh Tiền Giang, chủ yếu là học sinh trường Trung Học Cơ Sở Tân Tây - Giới hạn thời gian : Dù nội dung đề tài đã được nghiên cứu từ hai năm qua nhưng tơi quyết định hồn tất đề tài vào cuối tháng 12 năm 2006. Người thực hiện : Nguyễn Thò Phương Thảo Trang 8 IX/ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU : - Từ 01 -10 -2005 đến 15 -12 -2005 : Chọn để tài - Từ 16 - 02 - 2006 đến 15 -3 -2006 : Đọc và tham khảo các tài liệu có liên quan - Từ 01- 4 - 2006 đến 30- 4 - 2006 : Tổng kết lại kết quả việc áp dụng những nghiên cứu của đề tài và rút ra bài học kinh nghiệm . - Từ 10 - 5 -2006 đến 30 -7 -2006 : Viết nháp đề tài . - Từ 01 -9 - 2006 đến 30- 10 -2006 : Hồn thành bản nháp . - Từ 01- 11 -2006 đến 30 - 12- 2006 :Hồn tất đề tài . - Ngày 10 – 01 – 2007 : Nộp đề tài . Người thực hiện : Nguyễn Thò Phương Thảo Trang 9 X/ TRIN VNG CA SN PHM : Khi trỡnh bi ti nghiờn cu khoa hc ny tụi mong rng cỏc bin phỏp ca ti s gúp phn ci thin k nng Listening ca hc sinh .Giỳp hc sinh yờu thớch tit hc Listen hn v nhm giỳp hc sinh t hiu qu cao hn trong cỏc kỡ thi cú phn Listening XI/ D KIN DN í CễNG TRèNH : A . Phn m u : I. Lớ do chn ti . II. Mc ớch tng kt kinh nghim . III. Nhim v tng kt kinh nghim . IV. Khỏch th tng kt . V . i tng tng kt . VI. i tng kho sỏt . VII. Phng phỏp tng kt kinh nghim. VIII. Gii thiu nghiờn cu . I X. T chc nghiờn cu . X . Trin vng ca sn phm . B . Phn kt qu nghiờn cu. Chng I: C s lớ lun ca vn c nghiờn cu . Ngửụứi thửùc hieọn : Nguyeón Thũ Phửụng Thaỷo Trang 10 [...]... chỉ đạo của việc dạy bài Listen , tơi lấy đó làm căn cứ để Tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động Pre – listening trong mỗi kiểu bài Listen của chương trình Tiếng Anh 8” Người thực hiện : Nguyễn Thò Phương Thảo Trang 18 2/ Mơ tả những hoạt động theo từng kiểu bài Listen khác nhau : Ưu điểm của những hoạt động theo từng kiểu bài Listen là : + Tạo điều kiện cho học sinh hoạt động ngay từ thời gian... nghiên cứu - Tổ chức hoạt động “Pre- listening” trong tiết dạy bài Listen có hiệu quả là một yếu tố hết sức quan trọng để đạt được kết quả như mong muốn ở hoạt động While –listening - Mỗi tiết Listen của từng Unit, mỗi một bài đều có đặc thù Người thực hiện : Nguyễn Thò Phương Thảo Trang 12 riêng của nó Do vậy khi thiết kế một tiết dạy “Pre – listening” giáo viên phải lựa chọn hoạt động cho phù hợp... cho học sinh hoạt động tích cực , Khuyến khích học sinh suy nghĩ Tổ chức từng cơng đoạn rõ ràng giúp học sinh hiểu và cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi bước vào bài Listen CHƯƠNG III: CÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG : 1/ Những căn cứ đề ra các hoạt động Xét về kĩ năng thực hành , chỉ có ở chương trình lớp 8 – 9 học sinh mới thật sự có một tiết Listen riêng biệt Vì vậy trước khi trình bài những hoạt động Pre – listening... và đã vận dụng cho lớp mình đang dạy : Sau đây là các bước trong hoạt động Pre – listening theo kiểu bài “ Nghe để rút ra ý chính trong bài hoặc tìm ra ý sai giữa bài nghe và bài tập trong Sách Giáo Khoa” Step1 : Set the scene Giúp học sinh dịnh hướng được u cầu của bài Listen Step 2: The cue Giáo viên gợi ý cho học sinh một số câu có liên quan đến nội dung bài Listen , Đối với kiểu bài nghe đoạn... lượng từ u cầu Ở họat động này giúp học sinh có thể thực hiện được bài Listen dễ dàng hơn Step3 : Guessing Giáo viên cho học sinh lặp lại các từ gợi ý, và đốn nghĩa để hồn thành bài Listen Ở hoạt động này giúp học sinh có thêm niềm tin bắt đầu vào bài Listen  Sau đây là hoạt động của phần Pre – listening ở Unit 6 : Listen page 56 Tơi đã vận dụng các hoạt động này cho chính các lớp mình đang dạy... bài Listen Step 3: Guessing : Ở hoạt dộng này giáo viên khuyến khích học sinh suy nghĩ và đốn tương đối chính xác dựa vào sự hiểu biết của bản thân - Tơi đã vận dụng ba bước này để soạn giảng phần Pre -listening cho kiểu bài “ listen and check the right information or item” Điển hình ở Unit 3 , Unit 10 , Unit 13 trong chương trình Tiếng Anh 8 được tổ chức phần Pre – listening cùng chung các hoạt động. .. soạn giảng phần Pre listening theo các bước như trên và tơi cảm thấy rất hài lòng với kết quả đạt được Mục đích chung : u cầu học sinh nghe miêu tả bức tranh với những hoạt động ở bệnh viện Sau đó kết hợp từ tương ứng với tranh theo thứ tự được sắp xếp trong bài Listen : Hoạt động Pre – listening được tiến hành theo các bước sau: Step 1 : Pre teach Vocabulary - - stretcher (n) : cái cáng đẩy - -. .. dung của bài và khi đó chỉ cần ghi ngắn gọn , khơng mất thời gian mà mang lại hiệu quả như mong muốn  Khi tổ chức hoạt động Pre – listening trong tiết dạy bài Listen , nó khơng những góp phần cho tiết dạy thành cơng mà còn giúp học có thói quen vận dụng theo từng kiểu bài nghe khác nhau Nhất là trong các bài thi hoặc kiểm tra D) Trong chương trình Tiếng Anh 8 kiểu bài “ Nghe để rút ra ý chính trong. .. Chương III: Các tổ chức hoạt động 1 Những căn cứ đề ra các hoạt động 2 Mơ tả nhũng hoạt động đã thực hiện 3 Kết quả của những hoạt động 4 Bài học kinh nghiệm C Kết luận Người thực hiện : Nguyễn Thò Phương Thảo Trang 11 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU : 1/ Tình hình vấn đề nghiên cứu - Giúp học sinh phát huy được kĩ năng Listening” Trong nhiều năm qua vấn đề phát triển kĩ năng Listening”. .. chưa chặc chẽ làm cho học sinh khơng định hướng được nội dung u cầu và thiếu tập trung ở bài Listen  Phương pháp giảng dạy : + Phương pháp chính là giảng dạy và sử dụng một số thủ thuật cần thiết ở hoạt động Pre listening Giúp học sinh hồn thành nội dung bài While – listening dễ dàng hơn và nắm bắt được mục tiêu của tiết học + Tùy theo kiểu bài Listen mà tổ chức hoạt động Pre – listening khác nhau . trường và một số giáo viên ở các trường THCS trong Huyện .Nay tơi đã hồn thành xong đề tài Tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động “Pre - listening” trong mỗi kiểu bài Listen của chương trình. học sinh thực hiện phần “While- listening” .Đó cũng chính là lí do tơi chọn đề tài Tổ chức soạn giảng các bước của hoạt động “Pre –listening trong mỗi kiểu bài Listen ở chưong trình Tiếng. 8 IX/ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU : - Từ 01 -1 0 -2 005 đến 15 -1 2 -2 005 : Chọn để tài - Từ 16 - 02 - 2006 đến 15 -3 -2 006 : Đọc và tham khảo các tài liệu có liên quan - Từ 0 1- 4 - 2006 đến 3 0- 4 - 2006
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động “pre - listening” trong mỗi kiểu bài listen, SKKN Tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động “pre - listening” trong mỗi kiểu bài listen,

Từ khóa liên quan