một vài suy nghĩ giúp học sinh lớp 4 rèn kĩ năng cảm thụ văn học

33 2.4K 6
một vài suy nghĩ giúp học sinh lớp 4 rèn kĩ năng cảm thụ văn học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VINH TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT VÀI SUY NGHĨ GIÚP HỌC SINH LỚP RÈN KĨ NĂNG CẢM THỤ VĂN HỌC Người thực : Nguyễn Thị Thu Hà Số điện thoại : 0904021364 Năm học: 2011 - 2012 MỤC LỤC Trang PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ .3 PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ A.CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN I CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.Khái niệm cảm thụ văn học 2.Đặc trưng vế cảm thụ văn học lứa tuổi Tiểu học 3.Mục tiêu việc bồi dưỡng lực cảm thụ văn học cho HS Tiểu học II CƠ SỞ THỰC TIỄN 1.Về phía giáo viên 2.Về phía học sinh B.CÁC BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CTVH CHO HS LỚP I.NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP 4-NGỮ LIỆU DÙNG ĐỂ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CẢM THỤ VĂN CHO HỌC SINH II.BỒI DƯỠNG NĂNG LỤC CTVH CHO HS TRONG PHÂN MƠN TẬP ĐỌC 12 1.Mục đích việc bồi dưỡng lực cảm thụ văn học cho học sinh .12 2.Nội dung cảm thụ văn học .12 III MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CẢM THỤ VĂN HỌC CHO HỌC SINH LỚP THÔNG QUA PHÂN MÔN TẬP ĐỌC 13 Bồi dưỡng kiến thứcTiếng Việt, văn học cho học sinh .13 Tăng cường rèn kĩ đọc hiểu, giúp học sinh tìm hiểu sâu sắc nội dung Tập đọc nhằm nâng cao lực cảm thụ văn học cho em 15 Luyện tập củng cố vững thao tác CTVH cho HS 19 Khuyến khích học sinh rung cảm nghệ thuật hoạt động dạy học tiết Tập đọc 21 Xây dựng hệ thống tập nhằm nâng cao lực cảm thụ văn học cho học sinh lớp 25 PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN 32 PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ Giáo dục tiểu học bậc học hệ thống giáo dục quốc dân, sở ban đầu quan trọng, đặt móng cho phát triển toàn diện người, đặt tảng cho giáo dục phổ thông Mục tiêu giáo dục tiểu học hình thành cho học sinh tư tưởng, tình cảm, trí tuệ, thể chất kỹ mang tính đắn lâu dài để em học tiếp Trung học sở Hiện nay, đất nước ta bước vào thời kỳ mới, chất lượng giáo dục vấn đề số nội dung công tác ngành giáo dục Để đáp ứng nhu cầu xã hội, cần đến nhân tài, người có trí tuệ sắc bén, có bàn tay vàng, có kỹ đặc biệt, việc phát bồi dưỡng nhân tài việc làm thực cần thiết Ở tiểu học, việc bồi dưỡng học sinh trách nhiệm giáo viên nhà trường Trong hệ thống môn học tiểu học mơn Tiếng việt mơn học quan trọng, coi môn học công cụ để học tốt môn học khác Môn Tiếng việt gồm nhiều phân mơn, phần cảm thụ văn học phần nhằm phát triển tư cho học sinh, nhằm bồi dưỡng để em trở thành học sinh giỏi môn Tiếng việt Khi cảm thụ tác phẩm văn học, người không thức tỉnh mặt nhận thức mà cịn rung động tình cảm Từ đó, người nảy nở ước mơ tốt đẹp, khơi dậy lực hành động, bồi dưỡng tâm hồn Bồi dưỡng lực cảm thụ văn học cho học sinh nhằm hướng tới việc khám phá nghệ thuật tác phẩm Đó việc hướng dẫn học sinh bước nhận diện, làm quen, hiểu biết sáng tạo sản phẩm thẩm mĩ Với tác phẩm văn học, bồi dưỡng lực cảm thụ nhằm giúp em nhận biết nhanh nhạy xác tín hiệu thẩm mĩ tác phẩm Giúp học sinh xác định nội dung tác phẩm, hình thành số kĩ sơ giản phân tích, đánh giá nội dung nghệ thuật tác phẩm Từ hình thành phát triển tình cảm, tâm hồn, nhân cách cho em Giúp em cảm nhận hay, đẹp văn chương sống…, môn Tiếng Việt xây dựng tâm hồn, nhân cách theo mục tiêu giáo dục đề chiến lược phát triển người Vấn đề bồi dưỡng lực cảm thụ văn học cho học sinh lớp vấn đề khó, chưa nhiều cơng trình khoa học nghiên cứu Đây vấn đề phức tạp học sinh tiểu học tư trừu tượng hình thành phát triển, em tiếp nhận vấn đề tương đối vất vả Mà tiểu học lại chưa có phân môn học riêng cho cảm thụ văn học, chủ yếu giáo viên phải bồi dưỡng lồng ghép thông qua phân môn môn Tiếng Việt Tập đọc, Kể chuyện, Tập làm văn…Không thế, cảm thụ văn học đánh giá vấn đề khó giáo viên Thực tế cho thấy, khả cảm thụ văn học giáo viên học sinh cịn nhiều hạn chế Học sinh khơng tìm từ “chìa khố”, từ cốt lõi, ẩn chứa nội dung, dấu hiệu mang tính nghệ thuật văn Học sinh chưa phát được, chưa hiểu hết hay, đẹp từ, ngữ, ý thơ, câu văn…trong văn cụ thể Nếu có cảm nhận học sinh diễn đạt ý cịn rườm rà cộc lốc chưa thể hết nội dung cảm nhận Đó ngun nhân chủ yếu dẫn đến lực cảm thụ văn học học sinh cịn nhiều hạn chế Chính vậy, tơi cho rằng, việc nghiên cứu, tìm tịi để tìm biện pháp hữu hiệu nhằm bồi dưỡng lực cảm thụ văn học cho học sinh bậc tiểu học việc làm thiết thực, góp phần thực đổi nội dung, phương pháp dạy học Tiếng Việt Tiểu học Trong khuôn khổ SKKN trao đổi " Một vài suy nghĩ giúp học sinh lớp rèn kỹ cảm thụ văn học" thông qua phân môn Tập đọc PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ A CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN I CƠ SỞ LÝ LUẬN Khái niệm cảm thụ văn học Cảm thụ văn học trình nhận thức đẹp chứa đựng giới ngôn từ, hệ thống tín hiệu thứ hai lồi người Đó trình tiếp nhận, hiểu cảm thụ văn chương, đặc trưng ngôn ngữ nghệ thuật, đặc trưng phản ánh nghệ thuật, tính hình tượng văn chương Đây trình hoạt động nhận thức thẩm mỹ đặc biệt, phức tạp có tính sáng tạo Những tính chất đối tượng nhận thức tác phẩm văn học quy định Mỗi tác phẩm văn học mang vẻ đẹp toàn diện nội dung giá trị nghệ thuật Đó vẻ đẹp ngơn ngữ, hình thức nghệ thuật sử dụng tác phẩm Quá trình nhận thức đẹp văn thơ q trình nhận thức đẹp ngơn ngữ mà ngôn ngữ nghệ thuật Đặc trưng ngôn ngữ nghệ thuật giàu hình ảnh, có sức biểu cảm có tính đa nghĩa Đặc trưng về lực cảm thụ văn học lứa tuổi Tiểu học - Trước đến trường, HS tiểu học có vốn văn học định Đây lần em tiếp xúc với hình tượng văn học Ngay từ nhỏ em nghe bố, mẹ, ơng, bà kể chuyện cổ tích,truyện kể nhi đồng, nghe thuộc đồng dao, số ca dao, dân ca Dù chưa ý thức rõ rệt, em tiếp xúc với thơ, văn từ sớm, từ thuở ấu thơ lời bà, lời mẹ hát ru: Ví dụ: Con ong làm mật yêu hoa Con cá bơi yêu nước, chim ca yêu trời Âm điệu ngào lời ru đưa câu ca đến với em, giúp em tiếp xúc với "thơ" cách hồn nhiên.Tình u sống đặt gắn bó hài hoà giới bao la, hình ảnh khăng định sức mạnh tình đồn kết tác giả dân gian khái quát hình thức câu thơ dễ thuộc, dễ nhớ, vào đời sống tâm hồn người lưu truyền từ đời sang đời khác Ngay chưa biết chữ, lần đắm vào giới câu chuyện cổ tích kì diệu, trí tưởng tượng em phần hình dung nhớ số chi tiết Sở dĩ, em có cảm giác yêu nhân vật nhân vật khác, thích câu chuyện hay khơng thích câu chuyện em có " cảm nhận chủ quan" câu chuyện nghe - Đến bậc Tiểu học, lần em tiếp xúc với tác phẩm văn học chữ viết, chữ viết tiếp tục đưa em xa việc cảm thụ giới văn chương Mở trang sách Tiếng việt trường Tiểu học: học chữ, học vần, học tập đọc, làm văn, kể chuyện em thấy tự tin hơn, hứng thú với việc tự đọc đoạn văn, đoạn thơ có em thuộc lịng đoạn văn, đoạn thơ từ lúc Trường tiểu học trang bị cho em số tri thức rèn luyện số kĩ năng, lực cần thiết cho cảm thụ văn học Học sinh bắt đầu làm quen với thao tác, tìm hiểu nội dung, nghệ thuật cuả tác phẩm Đó câu hỏi, tập yêu cầu phát ý đoạn văn, đoạn thơ, ý hay nội dung thơ, văn, tìm từ, ngữ "chìa khố" làm nên hay đẹp đoạn văn Học sinh trang bị số kiến thức hình tượng, ngơn ngữ nghệ thuật thơng qua hệ thống câu hỏi, tập đọc Ở lứa tuổi Tiểu học, khả nhạy cảm, tinh tế cảm thụ em mang đặc thù riêng Tình cảm, tâm hồn em rấtt hồn nhiên, sáng dễ rung động trước kích thích, có kích thích thẩm mĩ Chẳng hạn : Học sinh lớp chuẩn bị nghỉ hè để năm học tới lên học lớp Hai, buổi học cuối cùng, em luyện đọc: Lớp Một ơi! Lớp Một! Nay phút chia tay Đón em vào năm trước Gửi lời chào tiến bước! Chào bảng đen cửa sổ Làm theo lời cô dạy Chào nơi ngồi thân quen Cô bên Tất cả! Chào lại Lớp Một ơi! Lớp Một Đón bạn nhỏ lên Đón em vào năm trước Chào giáo kính mến Nay phút chia ta Cô xa chúng em Gửi lời chào tiến bước ( Gửi lời chào lớp Một - Hữu Tưởng ) Chia tay lớp Một, em trạng thái khó tả: vừa vui mừng khơn xiết nghỉ hè, lên lớp Hai; song nghỉ hè, phải chia tay giáo dạy mình, để sang năm đón HS lớp Một Ngập ngừng, lưu luyến, em chào giáo kính mến, đồng thời không quên chào bảng đen, cửa sổ, chỗ ngồi, đồ vật thân thiết gắn bó với Đọc thơ mà trào dâng nỗi niềm da diết, trào dâng nỗi xao xuyến, bồi hồi! Từ ví dụ cho ta thấy: từ nghe đến đọc, rõ ràng việc nghe hay đọc cách tuý, mà thực nghe có hiểu, đọc có hiểu, vừa nghe - hiểu vừa đọc - hiểu Hiện tượng dù dấu hiệu sơ khai nhất, em thực tham gia cảm thụ văn học đấy! Tuy nhiên, lứa tuổi tiểu học gặp khó khăn việc phát nội dung trừu tượng, khái quát số kĩ diễn đạt Đó tư lơgíc em chưa phát triển người trưởng thành - Trong cảm thụ văn học, học sinh tiểu học có đặc điểm riêng biệt, tạo nên lợi cảm quan tuổi thơ Đó nhạy cảm, sáng, hồn nhiên, chân thật, ngộ nghĩnh đáng quí em Trong mắt trẻ thơ, giới ln đầy tính ngạc nhiên Người ta thường nói tới "nhãn quan trẻ thơ" tức cách nhìn từ góc độ trẻ thơ Thật vậy, nhãn quan này, sống điều mẻ Ngay bình thường diễn hàng ngày, trẻ thơ đầy lạ, hấp dẫn Đó "tính ngạc nhiên" quan sát thể sống tuổi thơ "Tính ngạc nhiên" tất yếu cách nhìn trẻ Đó lần đầu tiên, em chứng kiến tất diễn ra, phát triển trước mắt "Tính ngạc nhiên" làm nên đặc trưng riêng biệt cho nhãn quan trẻ thơ: vừa ngộ nghĩnh, đáng yêu, lại vừa cho ta thấy vẻ đẹp trung thực, sáng, cội nguồn tinh thần người Trong văn học trẻ em dành cho trẻ em, "tính ngạc nhiên" điều kiện thiếu tác phẩm Do vậy, cảm thụ văn học trẻ thơ phải ln chứa đầy "tính ngạc nhiên" Mục tiêu việc bồi dưỡng lực cảm thụ văn học cho HS tiểu học - Bồi dưỡng lực cảm thụ văn học giúp học sinh xác định nội dung tác phẩm - Bồi dưỡng lực cảm thụ văn học giúp học sinh nhận biết nhanh nhạy xác tín hiệu nghệ thuật tác phẩm -Bồi dưỡng lực cảm thụ văn học giúp học sinh hình thành số kĩ sơ giản phân tích, đánh giá nội dung nghệ thuật tác phẩm - Bồi dưỡng lực cảm thụ văn học giúp học sinh hình thành phát triển tình cảm, tâm hồn nhân cách II CƠ SỞ THỰC TIỄN Về phía giáo viên: Nhận thức tầm quan trọng việc bồi dưỡng lực cảm thụ văn học cho học sinh, năm gần đây, Bộ Giáo dục - Đào tạo liên tục đưa nhiều văn hướng dẫn, đạo chuyên môn nhằm cải thiện nâng cao chất lượng dạy học mơn Tiếng Việt, đặc biệt ý phần cảm thụ văn học Những việc làm là: đổi chương trình SGK, tập huấn chương trình thay sách, tổ chức hội thảo đổi phương pháp dạy học, tổ chức viết sáng kiến kinh nghiệm báo cáo khoa học nâng cao chất lượng mơn học, triển khai chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ Tuy nhiên, vết hằn in sâu cách nghĩ giáo viên quan niệm việc dạy cảm thụ văn học cho học sinh tiểu học cách đồng loạt chưa cần thiết Mặc dù, có cơng việc giáo viên học sinh làm lớp, chất giúp học sinh cảm thụ văn học giáo viên Hoặc giáo viên đề cao vấn dề cảm thụ văn học, cho dạy cảm thụ văn học dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, dạy nâng cao cho học sinh Từ việc chưa nhận thức được, nhận thức chưa đầy đủ vai trò quan trọng việc bồi dưỡng lực cảm thụ văn học cho học sinh nên phần giúp học sinh cảm thụ văn học thông qua phân môn Tập đọc, Kể chuyện, Tập làm văn giáo viên dạy chưa có hiệu khơng dám nói hời hợt, qua loa Giáo viên chưa vận dụng linh hoạt, sáng tạo phương pháp dạy học mới, chưa tìm biện pháp dạy học hiệu để áp dụng vào việc rèn kỹ cảm thụ văn học cho học sinh Nếu có dạy cảm thụ văn học đa số giáo viên áp đặt cách cảm thụ cho học sinh, trò thừa nhận ý kiến thầy, cảm thụ lại điều mà thầy cảm thụ Mà biết việc cảm thụ người lớn có điểm giống có nhiều điểm khác so với cảm thụ trẻ…rõ ràng với cách làm chưa ổn Về phía học sinh: Để khảo sát toàn diện vấn đề nhận thức thực hành cảm thụ văn học học sinh lớp 4, tiến hành điều tra vấn 40 học sinh lớp 4A Khi điều tra vấn đề , tơi nhận thấy q trình cảm thụ văn học thông qua phân môn Tập đọc em gặp nhiều khó khăn Hầu hết em khơng nắm chất hoạt động cảm thụ văn học làm gì, học sinh khơng nắm kỹ cần thiết để cảm thụ văn nghệ thuật Tôi khảo sát đánh giá lực cảm thụ văn học học sinh, thu kết sau: Đề bài: Viết đoạn văn cảm thụ tập đọc Tre Việt Nam Nội dung đánh giá Tốt Khá Trung bình Yếu SL % SL % SL % SL % Vốn văn học HS 7,5 15 24 60 17,5 Sự rung động có tính thẩm mĩ 7,5 17,5 18 45 12 30 Vốn ngôn ngữ 15 17,5 18 45 22,5 Khả diễn đạt theo ý riêng 7.5 17,5 19 47,5 11 27,5 Qua chất lượng làm học sinh, thấy vốn văn học học sinh tỉ lệ Trung bình chiếm đa số (60%) Yếu chiếm (17,5%), số em đạt Tốt có 7,5% 15% * Về rung cảm có tính thẩm mĩ : Tốt có 7,5% Yếu : 30 % Trung bình đạt 45% Khá : 17,5% * Vốn ngôn ngữ, chữ viết học sinh có cao hơn, tỉ lệ đạt Tốt 15%, Khá 17,5%, Trung bình 45% có đến 22,5% Yếu * Về khả diễn đạt theo ý riêng, tốt có 5,7%, có 17,5%, yếu có đến 27,5%, có 47,5% Trung bình Để khảo sát toàn diện chất lượng kĩ cảm thụ văn học học sinh lớp 4, tơi tiến hành thêm thực nghiệm mang tính thăm dò làm kiểm tra cảm thụ kết sau: Nội dung kiểm tra Nhận diện ngôn ngữ Kết BT1: Đọc, nghe phát từ ngữ (từ khó hiểu) có văn 42,6 BT2: Xác định đề tài văn Tìm hiểu nội dung văn 21,73 BT3: Làm rõ nghĩa từ mới, từ khó hiểu 46,08 BT4 BT6: Tìm từ ngữ, hình ảnh đặc sắc, biện pháp nghệ thuật 26,95 tác giả BT5 BT7: Xác định ý đoạn, đại ý tồn văn BT8: Xác định mục đích tác giả viết văn, thơ nhằm diễn đạt điều ? Bước đầu hồi đáp, chủ động 44,34 6,08 BT9: HS đọc diễn cảm đoạn (mà em thích) 34,78 BT10: Bài học rút sau tìm hiểu nội dung Em thích chi tiết 12,17 văn, thơ ? Bài văn, thơ gợi cho em suy nghĩ, cảm xúc ? Từ kết điều tra trên, đến nhận xét chất lượng cảm thụ văn học học sinh lớp sau: Thứ nhất: Học sinh cịn chậm q trình nhận diện ngơn ngữ văn bản, kĩ đọc thành thạo để nắm đề từ ngữ cần tìm nghĩa để từ hiểu nội dung văn cịn nhiều hạn chế Đọc hiểu tách rời Học sinh đọc học sinh không hiểu, đọc không tư đọc, đọc mà không hiểu nói đến cảm thụ., Thứ hai: Phần tìm hiểu nội dung văn bản, học sinh trả lời câu hỏi SGK cịn máy móc, phụ thuộc q nhiều vào câu, chữ văn bản, suy nghĩ trả lời học sinh chưa chủ động chưa có tính sáng tạo Chẳng hạn, tìm từ ngữ, hình ảnh đặc sắc văn học sinh đọc đoạn trích văn Hay việc xác định biện pháp nghệ thuật văn bản, học sinh nhiều lúng túng, nhiều học sinh lẫn lộn chưa phân biệt rạch ròi biện pháp tu từ tiếng Việt Dạng tập: Em thích hình ảnh nhất, từ ngữ, câu thơ, nhân vật…nào nhất? Thì học sinh có số em trả lời được, hỏi để lý giải em thích thì học sinh khơng trả lời diễn đạt ngắc ngứ Phần đông học sinh dừng lại phần tìm hiểu văn mà chưa chủ động việc diễn đạt kết cảm thụ, chưa biết rút học nhận thức, tình cảm, hành vi sau đọc, nghe Đặc biệt học sinh chưa biết suy nghĩ để phê phán hay khẳng định nội dung văn đưa ra, học sinh quan tâm đến mong muốn mà người viết đặt vào đối tượng người đọc, người nghe Như vậy, trình nhận thức thực hành cảm thụ văn học giáo viên học sinh nhà trường tiểu học nhiều tồn Việc dạy cảm thụ văn học cịn hình thức, chiếu lệ chủ yếu thực kinh nghiệm giảng dạy giáo viên chưa có quy trình đảm bảo tính khoa học để bồi dưỡng lực cảm thụ văn học cho em Bản thân em cịn gặp nhiều khó khăn q trình cảm thụ diễn đạt kết cảm thụ, khiến cho học sinh không thấy hứng thú học cảm thụ văn học Đôi học sinh cảm thấy sợ làm tập cảm thụ văn học, đặc biệt dạng hồi đáp văn bản, học sinh không chủ động việc diễn đạt kết cảm thụ, “ngại”bày tỏ cảm xúc ngơn ngữ Nếu giáo viên có vốn kiến thức kỹ định cảm thụ văn học, biết tạo hứng thú học tập học sinh cách đưa hệ thống biện pháp phù hợp kích thích tị mị, ham hiểu biết em chắn giải khó khăn này, đồng thời rèn kỹ cảm thụ cho học sinh để trình bồi dưỡng lực cảm thụ văn học cho học sinh bước nâng lên B CÁC BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CẢM THỤ VĂN HỌC CHO HỌC SINH LỚP I NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP - NGỮ LIỆU DÙNG ĐỂ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CẢM THỤ VĂN HỌC CHO HỌC SINH Hệ thống văn bản, câu hỏi, tập Tập đọc lớp nhằm nâng cao lực cảm thụ văn học cho học sinh: Chương trình SGK Tiếng Việt đưa vào giảng dạy thức từ năm học 2005 - 2006 Phân môn Tập đọc lớp 4, tập dạy 18 tuần, trừ tuần ơn tập, kiểm tra, tuần có tập đọc, tất có 32 Phần môn Tập đọc lớp tập dạy 17 tuần, trừ tuần ôn tập, kiểm tra, tuần có tập đọc, tất kì 30 Như SGK Tiếng Việt có tổng cộng 62 tập đọc, 41 thuộc thể loại văn xuôi, tục ngữ 20 thuộc thể loại thơ Nghiên cứu kĩ thấy 62 tập đọc có đến 60 văn nghệ thuật, văn phi nghệ thuật Đây điều kiện thuận lợi giúp học sinh học tốt cảm thụ văn học Tìm hiểu câu hỏi tập sử dụng sau Tập đọc SGK Tiếng Việt sách Bài tập Tiếng Việt tơi có nhận xét sau: Thứ nhất: SGK soạn theo trục chủ điểm kĩ nên phần hệ thống câu hỏi giúp học sinh hiểu cảm thụ Tập đọc cách rod ràng, giúp học sinh làm quen với phong cách văn học tạo hội cho học sinh hồi đáp văn tốt Như vậy, tơi thấy tính tích hợp phân mơn môn Tiếng Việt cao, phân môn liên quan mật thiết với nhau, sử dụng chung số văn để hình thành kiến thức, kĩ cho học sinh Vì thế, câu hỏi nhằm giúp học sinh học tốt phân môn Tập đọc, rèn luyện kĩ đọc hiểu, đọc diễn cảm, cảm thụ văn học giúp học sinh học tốt môn học khác ngược lại Thứ hai: tính tích hợp phân mơn nêu trên, nên trình học sinh tìm hiểu nội dung tập đọc loại câu hỏi, tập tìm dàn ý, ý đoạn, đại ý hạn chế thể chủ yếu phân mơn Tập làm văn Thay vào nhiều câu hỏi, tập yêu cầu hồi đáp học sinh, yêu cầu học sinh bày tỏ ý kiến, thái độ, nêu cảm nghĩ nội dung học, điều chứng tỏ tác giả biên soạn ý quan tâm đến bước hồi đáp văn dạy đọc hiểu học sinh, giúp học sinh bước có nhu cầu cảm thụ văn học biết cách cảm thụ văn học Thứ ba: Bài tập Tiếng Việt khơng có câu hỏi, tập dành cho phân môn Tập đọc mà có câu hỏi, tập cho phân mơn Chính tả, Luyện từ câu, Tập làm văn Nên việc giúp học sinh đọc - hiểu, đọc diễn cảm, cảm thụ thông qua hệ thống tập - việc làm cụ thể phân môn học khác gặp khơng khó khăn Thứ tư: SGK Tiếng Việt (T1 T2) có tổng cộng 264 câu hỏi, tập tìm hiểu sau Tập đọc Có thể chia câu hỏi, tập thành thể loại sau: Loại thứ nhất: nhắc lại nội dung miêu tả, nội dung thông tin văn Loại câu hỏi chiếm tỉ lệ cao (khoảng 75%) toàn hệ thống câu hỏi, tập dành cho phân môn Tập đọc, loại câu hỏi thể ý đoạn nhằm khắc sâu nội dung học khơng nhiều Dạng câu hỏi, tập chủ yếu loại tìm chi tiết để minh hoạ nhận định, nhận xét 10 Lũy thành từ mà nên người Và cịn kéo dài mãi "Năm qua đi, tháng qua đi" đến tương lai: Mai sau Mai sau Mai sau Đất xanh tre xanh màu tre xanh Bài thơ kép lại màu xanh hi vọng, màu xanh sống nảy nở chân trời Ta màu xanh để đến tương lai với niềm tin yêu vào đất nước Luyện tập củng cố vững thao tác cảm thụ văn học cho học sinh: Các thao tác sơ giản cảm thụ văn học bao gồm: đọc - hiểu, quan sát - lựa chọn, phân tích, tổng hợp, so sánh - liên tưởng, kĩ diễn đạt a Kĩ đọc - hiểu: kĩ đọc lĩnh hội thông tin từ lớp ý nghĩa ngôn từ văn Học sinh cần rèn luyện để có khả đọc - hiểu cách xác nhanh chóng Đọc văn nghệ thuật, học sinh không hiểu nội dung văn mà cịn phải cảm thụ loại hình nghệ thuật lấy ngôn ngữ làm chất liệu Dạy đọc - hiểu văn nghệ thuật gồm việc làm cho học sinh nắm nội dung văn bản, mục tiêu văn bản, đồng thời dạy cho học sinh cảm nhận vẻ đẹp ngơn từ, hình tượng văn học làm nên nội dung văn Như vậy, với nghĩa đó, dạy đọc hiểu văn nghệ thuật dạy tiếp nhận văn học, hay gọi dạy cảm thụ văn học b Kĩ quan sát - lựa chọn: Tích cực bồi dưỡng cho học sinh hiểu biết thực tế sống Hướng dẫn học sinh để ý, quan sát việc, tượng diễn hàng ngày xung quanh Học sinh quan sát để nhận xét ghi nhớ, từ làm giàu thêm vốn từ, vốn hiểu biết cho em Học sinh phải biết quan sát để tìm chi tiết, lựa chọn chi tiết tiêu biểu trước tái chúng cách có ý nghĩa nghệ thuật Vốn sống khái niệm rộng, bao gồm toàn tri thức, kinh nghiệm sống cá nhân Đó tất hiểu biết cách ứng xử người mối quan hệ với thiên nhiên và xã hội Yêu cầu việc bồi dưỡng vốn sống học sinh tiểu học giúp em tích lũy nhiều tri thức, kinh nghiệm sống Bằng cách cung cấp nhiều câu chuyện, nhiều thơ, văn, chứa đựng tri thức phong phú đa dạng sống; cách hướng dẫn, giúp đỡ, khuyến khích em khám phá nội dung, nghệ thuật, ghi nhớ tri thức cần thiết liên hệ với thực tế sống Học sinh tự tích lũy ngày đầy đủ kiến thức tự nhiên xã hội, có ý thức tơn trọng bảo vệ mơi trường, có nề nếp, có đạo đức sinh hoạt hàng ngày, hình thành thói quen lành mạnh ứng xử sống… Đó cơng việc bồi dưỡng vốn sống bước tích lũy tri thức kinh nghiệm sống cho học sinh 19 Tập đọc, với nhiệm vụ bồi dưỡng lực cảm thụ văn học, có trách nhiệm lớn việc phát triển vốn sống, vốn kinh nghiệm sống cho học sinh Vì mơn học khác, phân mơn Tập đọc có khả đem đến cho em nhiều tình đạo đức - nhân văn Mà đó, người khứ, người nhiều nơi giới ứng xử cách giàu trí tuệ giàu lịng nhân Đó tri thức kinh nghiệm có tác dụng làm giàu thêm vốn sống phát triển tốt tình cảm, tâm hồn cho em Hướng dẫn học sinh ghi chép thu nhận được, tích lũy lại điều bổ ích làm giàu thêm cho vốn sống Rèn cho học sinh thói quen ghi "Sổ tay văn học", ghi lại từ ngữ hay, hình ảnh đẹp, câu thơ, đoạn văn em thích điều em cảm nhận để trau dồi lực cảm thụ văn học cho thân c Kĩ phân tích, tổng hợp, so sánh, liên tưởng kĩ thuộc tư logic tư hình tượng Đặc biệt, kĩ năng, thao tác sử dụng để phát đặc điểm nội dung nghệ thuật tác phẩm, khác hình tượng với hình tượng khác, từ làm nỗi bật vẻ đẹp độc đáo tác phẩm tài nhà văn d Kĩ diễn đạt: sử dụng tất hoạt động cảm thụ văn học, khâu cuối cùng, diễn đạt kết cảm thụ lời văn Khi nói viết, lời văn phải đủ ý, rõ ràng, dùng từ phải xác phải trau chuốt Khi viết điều em cảm thụ đọc xong "Khúc hát ru em bé lớn lưng mẹ" (TV lớp - tập 2) có học sinh viết: “Dưới hình thức lời ru mới, "Khúc hát ru em bé lớn lưng mẹ" Nguyễn Khoa Điềm ca ngợi hình ảnh người mẹ Việt Nam vừa có nét truyền thống: cần cù yêu lao động, vừa có nét đại: công việc giã gạo, phát rẫy làm nương để nuôi đội, nuôi dân làng đánh giặc Tình cảm mẹ lời ru với với đội, với dân làng, với đất nước thể đan kết, quấn quýt; cách cấu trúc tình cảm "Mẹ thương a- kay, mẹ thương đội" khẳng định tình cảm hai mà một, đậm đà, ruột thịt Hình ảnh em Cu Tai vừa đối tượng lời ru vừa dấu nối tinh thần mẹ nhân dân, mẹ đất nước; thực khát vọng tương lai; thực với lí tửng thời đại Vì thế, người mẹ Tà - thơ dường khơng riêng em, mẹ người phụ nữ Việt Nam mới: người mẹ chiến sỹ” "Nhịp chày nghiêng giấc ngủ em nghiêng" vừa tả thực, vừa hình ảnh, thể em bé lớn lên hình ảnh người mẹ miền Tây Thừa Thiên năm đánh Mĩ đựơc khắc họa chân thực cảm động: em lớn lên gian lao kháng chiến, em lớn lên tình cảm thiêng liêng mẹ với đội, với cách mạng Cảm xúc trữ tình chân thực, vận dụng đặc sắc phong cách ngơn ngữ đồng bào dân tộc, hình tượng thơ "Khúc hát ru em bé lớn lưng mẹ" vừa lấp lánh, vừa giàu nhạc điệu 20 Tóm lại, tiết Tập đọc luyện tập củng cố vững thao tác cảm thụ văn học cho học sinh biện pháp tốt để nâng cao hiệu cảm thụ văn học Khuyến khích học sinh rung cảm nghệ thuật hoạt động dạy học tiết Tập đọc: Để nâng cao khả cảm thụ văn học cho học sinh thông qua phân môn Tập đọc, biện pháp bao trùm khuyến khích học sinh rung cảm nghệ thuật Vì khơng có rung cảm nghệ thuật, khơng có rung động, hứng thú theo hướng văn học việc dạy học phân mơn Tập đọc trở nên khô khan nhàm chán Hiện nay, dạy học Tập đọc tiểu học, nhiều người coi trọng rung cảm thẩm mĩ, mặt khác lại nhấn mạnh dạy học Tập đọc dạy văn trường khiếu Theo tôi, phân biệt cần thiết, không nên cực đoan mà sợ rằng, nhà trường biến em thành văn nghệ sĩ! Tất dạy Tập đọc cần có yếu tố văn học xen lồng Việc bồi dưỡng lực cảm thụ văn học nhiệm vụ cần thiết giúp cho học Tập đọc trở thành tiết giàu cảm xúc Khuyến khích rung cảm nghệ thuật học Tập đọc biện pháp hữu hiệu để bồi dưỡng lực cảm thụ văn học cho học sinh tiểu học Bởi vì, rung cảm nghệ thuật tác động đến tình cảm học sinh, giúp học sinh tiếp cận với độ sâu sắc tinh tế nội dung tác phẩm, đồng thời rung cảm nghệ thuật giúp cho học có nhiều hứng thú Trong thực tế, nhiều nguyên nhân, say mê, hứng thú học sinh học Tập đọc, đặc biệt phần cảm thụ văn học có phần bị giảm sút Cần làm thêm hứng thú, say mê em nhờ tăng cường hoạt động cảm thụ văn học cho học sinh Những học đầy xúc động gây ấn tượng tốt đẹp, tạo động lực thúc đẩy em phấn đấu trở thành công dân tốt, người biết sống có ích cho xã hội Trong quá trình khuyến khích học sinh rung cảm nghệ thuật hoạt động dạy học tiết Tập đọc, chúng ta cần làm rõ nội dung của từng hoạt động sau: a Giúp học sinh rung cảm nghệ thuật hoạt động giới thiệu cho giáo viên: Chẳng hạn: Khi học Tập đọc "Trung thu độc lập" Thép Mới (TV lớp - tập 1) em học sinh cô giáo dẫn dắt vào sau: giáo viên cho lớp quan sát tranh SGK (tranh phóng to) hỏi: em suy nghĩ cho cô biết nội dung tranh gì? (Anh đội cầm súng đứng gác) Giáo viên giới thiệu: Đây hình ảnh anh đội cầm súng đứng gác đêm trăng trung thu năm 1945, lúc nước ta vừa giành độc lập Trong đêm trung thu độc lập đầu tiên, anh suy nghĩ ước mơ tương lai đất nước, 21 tương lai em Vậy ớc mơ sống hơm có giống khác với mong ước anh chiến sỹ 60 năm trước đây, em cô giáo đọc “Trung thu độc lập” để hiểu điều Như vậy, qua lời giới thiệu giáo viên, học sinh nắm hoàn cảnh sáng tác đọc Học sinh cảm thụ điều: Trung thu đẹp, tết trung thu vui; Trung thu độc lập lại đẹp vui nhiều Vì đất nước độc lập, nhân dân tự Đồng thời em cảm nhận tình yêu thương em nhỏ anh chiến sỹ, mơ ước anh tương lai em, đất nước đêm trung thu độc lập b Luyện đọc diễn cảm - đường khuyến khích học sinh rung cảm nghệ thuật - Đọc diễn cảm – phát huy cao độ vai trò chủ thể cảm thụ: Trong Tập đọc, học sinh đứng đọc trước lớp, học sinh cần phải hiểu cách rõ ràng rằng; đọc để truyền đạt cho người nghe ý nghĩ, rung động tình cảm tác giả đem vào tác phẩm, để thể thái độ tác phẩm Như vậy, đọc diễn cảm thơng qua chủ quan (trên sở tôn trọng khách quan tác phẩm đồng cảm với tác giả) làm sống dậy phần chủ quan người viết Đọc diễn cảm truyền đến người nghe tình điệu nhà văn tác phẩm thái độ, tình cảm người đọc tác phẩm Đọc diễn cảm biểu cảm thụ nghệ thuật sâu sắc thước đo mức độ tiếp nhận nghệ thuật người đọc Đọc diễn cảm đòi hỏi học sinh phải thực đọc cảm, hiểu tác phẩm người Việc đọc diễn cảm địi hỏi phải hiểu đầy đủ tư tưởng tác giả khơng thể biểu thái độ mình, hiểu đầy đủ tư tưởng tác giả - Đọc diễn cảm phát triển tính tích cực, sáng tạo học sinh: Đọc diễn cảm không phương thức thể cảm thụ văn học tươi mát sáng tạo mà dạng hoạt động kích thích sáng tạo tiếp nhận văn học Khi đọc văn nghệ thuật, học sinh dường tái tạo lại chi tiết tác giả xây dựng, làm sinh động chúng nhờ giúp đỡ tư tưởng, tình cảm, liên tưởng thân, tức chuyển đến người nghe tâm trạng, xúc cảm tác giả nhân vật làm giàu có kinh nghiệm riêng Và kinh nghiệm cịn hạn chế nhỏ bé đến đâu nữa, đem lại cho trình bày học sinh đặc điểm tươi mát độc đáo không lặp lại Trong đọc, người đọc nhận định đưa vào điều Khi đọc diễn cảm, xuất giao tiếp thực người nghe người đọc, giao tiếp nâng cao khả tự sáng tạo người đọc nâng cao hứng thú ý người nghe Như vậy, đọc diễn cảm khơng địi hỏi người đọc phải bạn đọc tích cực, động mà cịn hoạt động ni dưỡng phát triển cảm thụ sáng tạo ngừi Đó “hành động sản” cảm xúc tươi mát, độc đáo người đọc cộng cảm thẩm mĩ thể nghiệm nghệ thuật Vấn đề lại giáo viên phải làm 22 để bồi dưỡng, rèn luyện cho học sinh lực đọc diễn cảm khơi dậy em khát vọng trình bày, động thể việc truyền cảm hành vi văn hoá đầy tinh thần sáng tạo - Đọc diễn cảm kích thích liên tưởng, tưởng tượng học sinh, giúp học sinh nhập thân vào nội dung học: Những chữ trang văn thực lên tiếng, đối thoại, bộc bạch tác động, đánh thức hoạt động tri giác ngôn ngữ người đọc, Cụ thể người đọc hành động đọc biến "kí hiệu chết" trở thành "sinh ngữ nghệ thuật" quan trọng thông qua đọc diễn cảm để làm sống dậy, bừng tỉnh giới nghệ thuật vốn soi ngắm mắt thường, tranh chân dung hình ảnh người mẹ: Em cu Tai ngủ lưng mẹ Mẹ giã gạo mẹ nuôi đội Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ Nhịp chày nghiêng giấc ngủ em nghiêng Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi Lưng đưa nơi và tim hát thành lời Vai mẹ gậy nhấp nhô làm gối Tất nội quan người đọc Nói cách khác người đọc trơng thấy "con mắt thứ ba" Đi qua "cây cầu đọc diễn cảm" người đọc bước vào giới kì diệu vừa quen vừa lạ văn học Theo tâm lí học cảm thụ, âm vang giọng đọc kích thích trình tri giác, tưởng tượng tái hình ảnh người đọc, đưa người đọc vào giới tác phẩm, tạo nên trạng thái tam lí cần có đọc sách hay xem nghệ thuật mà người ta quen gọi "nhập thân" Như vậy, đọc diễn cảm góp phần đánh thức lực cảm thụ chủ quan người nghe đồng thời thúc đẩy tính sáng tạo người đọc hoạt động đọc - Đọc diễn cảm làm sâu sắc thêm cảm thụ người đọc, người nghe gia tăng hiệu tiếp nhận Những dấu ấn tình cảm ln số đổi thay lí trí thay đổi Những hành động khởi phát từ động tình cảm tự nguyện, tự giác, chủ động, nhiệt thành đạt hiệu cao xuất phát từ chấp nhận gượng ép lí trí Đi tình ý, gắn hịa tình cảm người với người, khẳng định đọc diễn cảm biện pháp chọn cách vào trái tim để nên hiệu thẩm mĩ bền lâu lòng người nghe, người đọc Đó giá trị vững bền biện pháp rèn lĩ đọc diễn cảm mà lĩnh vực cần nhiều đến cảm xúc thẩm mĩ, đến khơng khí giao cảm, giao hòa người bồi dưỡng lực cảm thụ văn học không tiếp thu vận dụng cách sáng tạo, hiệu Theo trình tự tiết dạy Tập đọc, dẫn dắt giáo viên, nội dung giá trị nghệ thuật tập đọc học sinh khai thác lĩnh hội cách tích cực, điều để lại lịng em ấn tượng 23 sâu sắc, khó phai mờ Từ đó, em suy nghĩ hành động làm nên bao điều tốt đep cho thân cho xã hội Ví dụ: Khi tập đọc "Trăng ơi…từ đâu đến" Trần Đăng Khoa (TV lớp - tập 2) với việc tích cực luyện đọc tìm tịi khai thác nội dung bài, học sinh cảm thụ được: Bài thơ có khổ, câu thơ "Trăng ơi…từ đâu đến" điệp lại đến lần, gợi lên bao cảm xúc bâng khuâng mênh mang, mênh mang Cái không gian mà vầng trăng xuất thật bao la, mênh mông "Hay từ cánh đồng xa", "Hay biển xanh diệu kì", "Hay từ sân chơi", "Hay từ lời mẹ ru", "Hay từ đường hành quân" hay "Trăng khắp miền" trí tưởng tượng phong phú nhà thơ thắp sáng vần thơ kì diệu, bay bổng Trăng khơng cịn úa, câu liêm vàng, đĩa bạc…nữa mà Trần Đăng Khoa cảm nhận cách tinh tế tình yêu trăng tâm hồn trẻ thơ, hồn nhiên, sáng Trăng hồng lơ lửng trước nhà thơm ngon, mát nơi vườn quê: "Trăng hồng chín Lơ lửng lên trước nhà" Hai chữ "lơ lửng" gợi tả vầng trăng nhẹ, từ từ bay lên "trước nhà"thật gần gũi thân thương Trăng từ biển xanh diệu kì đến, nơi có cá nhiều tơm Trăng tròn lung linh so sánh với mắt cá "chẳng chớp mi" hình tượng ngộ nghĩnh, giàu chất thơ: "Trăng tròn mắt cá Chẳng chớp mi" Trăng bóng từ sân chơi bạn "Bạn đá lên trời" thật hóm hỉnh Trăng từ lời ru mẹ "Chú Cuội ngồi gốc đa - Thả trâu ăn lúa gọi cha ời ời…" nhập vào tâm hồn tuổi thơ cịn nằm nơi, ngắm trăng, bé Khoa hỏi Cuội thương Cuội nhiêu: "Thương Cuội không học Hú gọi trâu đến giờ" Hai khổ thơ cuối, vầng trăng gợi mở tâm hồn tuổi thơ, Bài thơ viết vào năm 1967, đất nước cịn kháng chiến chống Mĩ Trăng khơng soi sáng sân nhà em mà soi Giải phóng hành quân đường trận: "Hay từ đường hành quân Trăng soi đội Và soi vàng góc sân" 24 Nước Việt Nam đẹp, quê hương đẹp "Đẹp vô Tổ quốc ta ơi" (Tố Hữu) Dưới vầng trăng sáng, đất nước ta thêm đẹp: "Trăng có nơi Sáng đất nước em" Đó niềm tự hào tình yêu đất nước quê hương "Trăng ơi…từ đâu đến?" thơ đẹp hay Giọng thơ nhẹ nhàng tao, tình yêu trăng dạt với tình yêu đất nước, quê hương Lời thơ sáng, hình tượng đẹp lạ Trăng trở thành mảnh tâm hồn tuổi thơ Xây dựng hệ thống tập nhằm nâng cao lực cảm thụ văn học cho học sinh lớp 4: Cùng với việc rèn kĩ đọc hiểu, đọc diễn cảm, đề xuất hệ thống tập, nhằm bồi dưỡng, nâng cao lực cảm thụ văn học cho học sinh là: Dạng tập rèn kĩ đọc - hiểu Dạng tập rèn kĩ đọc diễn cảm Dạng tập rèn kĩ cảm thụ văn học Từ giúp giáo viên thiết lập quy trình dạy xen lồng với bồi dưỡng lực cảm thụ văn học tiết Tập đọc hay tiết luyện Tiếng việt, tiết Bồi dưỡng học sinh giỏi - phụ đạo học sinh yếu Hệ thống tập tơi đề xuất gồm có nhóm, nhóm lại chia thành dạng nhỏ khác Với dạng phạm vi viết, đưa số tập minh họa Việc sử dụng hệ thống tập giúp giáo viên chủ động việc bồi dưỡng lực cảm thụ văn học cho học sinh thông qua phân môn Tập đọc, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Khắc phục việc dạy cảm thụ văn học phụ thuộc hoàn toàn vào cảm thụ giáo viên, khắc phục việc học sinh hiểu Tập đọc chưa đúng, chưa đủ, việc cảm thụ chưa triệt để Tôi nghĩ rằng, việc làm quen với dạng, nhóm tập với số minh họa, giáo viên phải tự thiết kế cho hệ thống tập đầy đủ hơn, áp dụng cho học cụ thể Dưới số dạng tập giúp học sinh lớp cảm thụ văn học qua môn tập đọc, với dạng có kiểu tập sau: a Dạng 1: Bài tập kĩ đọc- hiểu cho học sinh: + Kiểu 1: Nhóm tập giúp học sinh đọc - hiểu cảm thụ nghĩa từ câu Chúng ta biết, từ thường có nhiều nghĩa, ngữ cảnh khác Ngôn ngữ văn nghệ thuật thường mang tính sáng tạo, giàu hình ảnh Một từ có nghĩa quen thuộc với học sinh, văn cảnh lại mang nghĩa khác hẳn mà học sinh chưa biết tới Trong trường hợp đó, từ tơi coi nghĩa bóng từ 25 Ví dụ: Nhà thơ Hồng Trung Thơng viết: "Bàn tay ta làm nên tất cả/ Có sức người sỏi đá thành cơm" Từ "bàn tay" câu thơ, nghĩa học sinh hiểu phận thể người cịn mang nghĩa khác sức khỏe, nghị lực ý chí người Hay từ "sỏi đá" hiểu thông thường theo nghĩa từ điển "một thứ nguyên vật liệu sử dụng xây dựng" Cũng từ, hư từ có tác dụng nhấn mạnh, làm rõ nghĩa cho câu Các tập nhóm giúp học sinh phát nghĩa bóng từ, nghĩa phát sinh hay tiền giả định từ Tất nhiên đọc, soi hết để tìm nghĩa bóng tất từ đây, tơi muốn nói đến từ chứa nghĩa bóng quan trọng chủ yếu câu, mà khơng hiểu nghĩa từ ảnh hưởng đến việc hiểu nội dung việc cảm thụ đọc Dữ kiện tập từ mang nghĩa hàm ngôn, lệnh tập lựa chọn cách hiểu nghĩa từ câu, xác định mục đích việc sử dụng từ, cụm từ Bài tập minh hoạ: Em khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời mà em cho (hoặ nhất) tập sau: Bài tập : Tác giả sử dụng từ “lặn” câu thơ “Nắng mưa từ ngày xưa/ Lặn đời mẹ đến chưa tan” với nghĩa là: a Giống từ “lặn” câu “con cò lặn lội bờ sông” b ý nói vất vả sống dồn lại làm mẹ ốm c Giống cá lặn nước (Mẹ ốm - TV4 - T1) + Kiểu 2: Bài tập giúp học sinh xác đinh nghĩa câu văn: Dữ kiện để xây dựng tập câu thông thường câu hội thoại đọc mang nhiều nghĩa, lệnh tập xác định nghĩa câu hoàn cảnh giao tiếp nghĩa câu mà tác giả đưa kết luận mà khơng có luận giúp học sinh hiểu kĩ, hiểu sâu nội dung học Bài tập minh hoạ: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời mà em cho (hoặc nhất) tập sau: * Vì tác giả viết: “Sa Pa q tặng diệu kì thiên nhiên dành cho đất nước ta” a Vì phong cảnh Sa Pa thật đẹp b Vì phong cảnh Sa Pa biến đổi lạ kỳ, tạo cho Sa Pa vẻ đẹp độc đáo c Cả hai ý (Đường Sa Pa-TV4 Tập trang 102)) 26 + Kiểu 3: Nhóm tập giúp học sinh xác định ý đoạn văn Văn nghệ thuật dùng làm ngữ liệu dạy đọc hiểu giúp học sinh cảm thụ thường có dung lượng vừa phải chia làm đoạn (đối với văn văn xuôi) chia thành khổ thơ (với văn thơ) Để tìm ý đoạn văn, đoạn thơ, người đọc thường phải sử dụng thao tác tư duy, phân tích, tổng hợp, phán đoán, lập luận…tức phải dựa vào nghĩa từ ngữ, câu đoạn để phân loại thành nhóm có chung chủ đề, dựa vào nhóm câu để phân tích tìm ý chung nhóm câu Dùng thao tác tổng hợp, tổng hợp ý nhóm câu thành ý chung cho đoạn, để từ rút ý chung dạng câu, mà cốt lõi phán đốn Nhưng có ý đoạn văn, khổ thơ lại thể cách tường minh đoạn hình thức câu chốt đoạn Câu hỏi tìm hiểu SGK phân môn Tập đọc lớp hạn chế kiểu câu hỏi: Tìm ý đoạn văn, khổ thơ văn Chủ yếu câu hỏi tìm hiểu dạng tổng hợp, yêu cầu cao học sinh, khơng có phần gợi ý hướng dẫn Vì vậy, tiết dạy diễn nặng nề, gây khó khăn cho học sinh, khơng phát huy tính chủ động, sáng tạo học sinh Việc sử dụng hệ thống câu hỏi có nhiều lựa chọn tập đọc để giúp học sinh nhanh chóng tìm ý đoạn văn làm việc cần thiết giảm nhẹ áp lực công việc mà lại phát huy tính chủ động em học sinh, đưa em vào hoạt động học tập cụ thể, hấp dẫn thu hút em, tạo điều kiện thuận lợi để em hứng thú cảm nhận hay, đẹp đọc Dữ kiện tập đoạn văn tập đọc Lệnh tập xác định đoạn văn ý đoạn văn đọc Bài tập minh họa: Hãy khoanh chữ đặt trước ý mà em cho câu trả lời (hoặc nhất) tập sau: Bài tập : Các em đọc đoạn (từ “tơi lục tìm hết túi túi kia”….đến hết bài) Tác giả muốn nói: a Tấm lịng chân thành cậu bé thương xót ơng lão, tôn trọng ông muốn giúp đỡ ông b Cậu bé lừa ơng lão c Hồn cảnh đáng thương ông lão (Người ăn xin - TV4 - T1 trang 30) + Kiểu 4: Nhóm tập giúp học sinh xác định nội dung Văn học giao tiếp nói chung văn học nghệ thuật nói riêng, có đích tác động Đích tác động văn nghệ thuật thường thể nội dung hàm ẩn, xúc cảm, tâm trạng tác giả, nghĩa liên cá nhân, mong muốn tác giả đặt vào người đọc thái độ, tình cảm, khát vọng Bên cạnh đó, văn nghệ thuật cịn đem lại cho người đọc nhận 27 thức, tìm cảm, thái độ, khối cảm thẩm mĩ, lịng ham thích đẹp, thiện…Tìm nơi dung xác định làm rõ đích tác động người viết Để xác định nội dung bài, học sinh phải trang bị hiểu biết tác giả, mục đích viết văn tác giả, hoàn cảnh xã hội mà tác giả sáng tác văn Người đọc phải phát xem kiện, nhân vật thể lí tưởng tác giả, trở thành công cụ để biểu đạt tư tưởng tác giả Yêu cầu tình cảm mà tác giả muốn thông qua tác phẩm gửi đến người đọc Từ nghĩa từ, câu, ý đoạn văn văn bản, học sinh tổng hợp, chắt lọc (có thể phải suy luận) để tìm đại ý hay việc phát biểu cảm nghĩ, nhận xét, rút học từ tình tiết, kiện Câu hỏi, tập SGK vấn đề thường là: “Theo em, ý nghĩa thơ gì?” (Chuyện cổ tích lồi người - TV4 - T2 - tr10); “Theo em, đẹp thể thơ gì?” (Khúc hát em bé lớn lưng mẹ TV4 - T2 - Tr48) Các câu hỏi có điểm chung là: Để trtả lời được, học sinh phải đọc kĩ, đọc đọc lại nhiều lần đọc, phát huy hết khả nănởc dụng cốn từ để trả lời câu hỏi Tuy nhiên, theo tôi, lực diễn đạt, khả sử dụng từ ngữ học sinh chưa tốt, có nhiều câu hỏi học sinh hiểu mà cách diễn đạt, trả lời Vì thế, bên cạch câu hỏi mà SGK đưa ra, giáo viên nên chuyển thành kiểu câu hỏi nhiều lựa chọn (dạng trắc nghiệm), câu hỏi điền thế…giúp học sinh nắm nhanh hơn, hiệu Dữ kiện dùng xây dựng nhóm tập tập đọc SGK Lệnh nhóm tập lựa chọn đại ý bài, hay từ ý đoạn học sinh rút nội dung Bài tập minh hoạ: Khoanh vào chữ đặt trước ý em cho (hoặc nhất) * Dựa vào ý khổ thơ mối quan hệ ý nghĩa khổ thơ ấy, em chọn nội dung thơ: a Bài thơ tràn đầy tình yêu mến người, trẻ em b Trẻ em cần yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ c Tất tốt đẹp giành cho trẻ em d Mọi vật sinh trái đất người, trẻ em, giành cho trẻ em tốt đẹp (Chuyện cổ tích lồi người - TV4 - T2) + Kiểu 5: Nhóm tập giúp học sinh xác định đích tác động văn Những câu hỏi, tập thể cụ thể xác định đích tác động đọc như: Bài tập: Theo em, văn thể tình cảm tác giả quê hương? a Rất yêu quê hương 28 b Rất tự hào quê hương (Con chuồn chuồn nước - TV4 - T2) + Kiểu 6: Nhóm tập giúp học sinh hiểu biện pháp tu từ, cách dùng từ đặt câu, phát chi tiết hình ảnh có giá trị tập đọc Bài tập: Em đọc dòng thơ sau: Dòng sông điệu Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha Trưa trời rộng bao la á xanh sông mặc may o Chiều trôi thơ thẩn mây Cài lên màu áo hây hây ráng vàng Các dòng thơ sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? a So sánh b.Nhân hố Hãy gạch chân từ có sử dụng biện pháp nghệ thuật đó? ( Dịng sơng mặc áo - TV4 tập2 trang 118) b Dạng 2: Bài tập rèn đọc diễn cảm cho học sinh: + Những yêu cầu việc đọc diễn cảm văn thuộc thể loại thơ, truyện cổ tích, truyện cười, truyện ngụ ngôn: - Đối với thơ: Cần ý đến vần, nhịp; đọc nhanh, đọc chậm; câu ngắn, câu dài; lên giọng, xuống giọng, ngân giọng… - Đối với truyện cổ tích: Chú ý phân biệt giọng người kể chuyện với giọng nhân vật Giọng đọc cần khơi tính chất li kì, huyền bí - Đối với truyện cười: Giọng đọc vui tươi, hóm hỉnh, hài hước; ý tạo bất ngờ mang chất hài - Đối với truyện ngụ ngơn: Giọng đọc hóm hỉnh, thơng minh, sắc sảo, thể tính triết lí dày dạn kinh nghiệm sống + Hướng dẫn học sinh tự đánh giá đánh giá lẫn khả đọc diễn cảm văn nghệ thuật chương trình Tập đọc lớp 4: Đánh giá theo gợi ý sau đây: a Em đọc âm chuẩn chưa? b Em có đọc rõ ràng, âm lượng vừa đủ, hay to quá, nhỏ quá? c Em có đọc lưu loạt khơng? chưa lưu lốt ngắc ngứ, ấp úng lần? Lí lại vậy? 29 d Em ý đến đắc trưng thể loại chưa? đọc thơ, em có ý đến ngữ điệu khơng? đọc truyện em có ý phân biệt giọng kể với giọng nhân vật không? e Khi đọc, em có biểu cảm xúc, tâm trạng tác giả, nhân vật thân khơng? f Nét mặt, cử chỉ, điệu bộ, giọng nói em có phù hợp với nội dung đọc hay không? Hướng dẫn đánh sau: - Thực tốt yêu cầu a,b, c: Em xếp vào loại Trung bình (điểm 5, 6) - Thực tốt yêu cầu a,b,c,d: Em xếp vào loại Khá (điểm 7,8) - Thực tốt yêu cầu a,b,c,d,e: Em xếp vào loại Giỏi (điểm 9) - Thực tốt yêu cầu a,b,c,d,e,f: Em xếp vào loại Xuất sắc (điểm 10) + Bài tập hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm dòng thơ, khổ thơ Bài tập : Em cho biết cách ngắt nhịp dòng thơ sau (dùng/ để kí hiệu), gạch chân từ cần nhấn giọng đọc diễn cảm “…Mọi hơm mẹ thích vui chơi Hơm mẹ chẳng nói cười đâu Lá trầu khô cơi trầu Truyện Kiều gấp lại đầu nay…” (Trích Mẹ ốm - TV4 - T1 – tr19) c.Dạng 3: Dạng tập rèn kĩ cảm thụ cho học sinh: + Kiêủ 1: kiểu nhận biết biện pháp tu từ học văn, thơ: Loại tập giúp học sinh biện pháp tu từ sử dụng câu văn, câu thơ, cho học sinh hiểu dấu hiệu biện pháp tu từ để học sinh nhận cách xác Những biện pháp tu từ là: So sánh, nhân hoá, ẩn dụ, hoán dụ, điệp từ, đảo ngữ Khi hướng dẫn học sinh nhận dạng biện pháp tu từ giáo viên phải minh hoạ ví dụ cụ thể Chẳng hạn dạy “Đường Sa Pa” ( Nguyễn Phan Hách – TV4 tập 1) yêu cầu học sinh từ lặp lại đoạn văn cuối Học sinh từ “ Thoắt cái” giáo viên nói cho học sinh hiểu điệp từ “thoắt cái” đầu câu lặp lại ba lần, gợi cảm xúc đột ngột, ngỡ ngàng, nhấn mạnh thay đổi nhanh thời gian 30 Bài tập: Gạch từ ngữ tác giả sử dụng biện pháp tu từ đoạn thơ sau: “…Bè chiều thầm Như bầy trâu lim dim Gỗ lượn đàn thong thả Đằm êm ả” ( Trích Bè xuôi sông La TV4 - T2) + Kiểu 2: Luyện cho học sinh sử dụng biện pháp tu từ vào việc diễn đạt viết câu văn cho sinh động: Bài tập 1: Hãy sử dụng biện pháp nhân hoá để diễn đạt lại câu văn cho sinh động, gợi cảm: a, Mấy chim hót ríu rít cành b, Mặt trời mọc từ phía đông, chiếu tia nắng xuống cánh đồng lúa xanh rờn Bài tập 2: Viết lại câu văn sau có dùng điệp ngữ nhằm nhấn mạnh gợi cảm xúc cho người đọc: a, Tôi yêu nhà đơn sơ, khu vườn đầy hoa thơm trái luỹ tre thân mật làng b, Tôi lớn lên tình thương mẹ, bố, bà xóm giềng nơi tơi + Kiểu 3: Luyện tập bộc lộ cảm thụ văn học qua đoạn văn, đoạn thơ: Bài tập 1: Kết thúc Tre Việt Nam (TV4 – T1), nhà thơ Nguyễn Duy viết: Mai sau, Mai sau, Mai sau, Đất xanh tre xanh màu tre xanh Em cho biết câu thơ nhằm khẳng định điều gì? Cách diễn đạt nhà thơ có độc đáo, góp phần khẳng định điều Bài tập 2: Trong Sầu riêng (TV4 -T2), nhà văn Mai Văn Tạo tả sầu riêng sau: Đứng ngắm sầu riêng, nghĩ dáng giống kì lạ Thân khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột, thiếu dáng cong, dáng nghiêng, chiều quằn, chiều lượn xoài, nhãn Lá nhỏ xanh vàng, khép lại, tưởng héo Vậy mà trái chín, hương toả ngạt ngào, vị đến đam mê 31 Hãy cho biết: Cách miêu tả nhà văn có điểm lạ? cách miêu tả giúp em nhận vẻ đẹp đáng trân trọng sầu riêng PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN I Kết quả: Trong trình dạy học áp dụng SKKN này.Để minh cho thành công SKKN khảo sát lớp 4A ( Lớp giảng dạy năm học 2011-2012, lớp năm áp dụng SKKN) So sánh với kết lớp 4B (lớp giảng dạy năm học 2010-2011,là lớp chưa áp dụng SKKN) Cả lớp đề ánh giỏ nng lc cm th hc ca học sinh, thu kết sau: Bảng 1: Kết đọc diễn cảm học sinh Lớp HS Giỏi Nội dung đánh giá Khá Trung bình Yếu SL % SL % SL % SL % 4A 40 Đọc diễn cảm 10 25 18 45 11 27,5 2,5 4B 38 Đọc diễn cảm 13 12 31.8 18 47,3 7,9 Bảng2: Kết bộc lộ cảm thụ học sinh qua viết (Đề bài: Viết đoạn văn cảm thụ tập đọc Sầu riêng(TV4 tập2)) Số Lớp HS Giỏi Khá Trung bình Yếu Nội dung đánh giá SL % SL % SL % SL % 4A 40 Vốn văn học HS 17,5 18 45 12 30 7,5 4B 38 Vốn văn học HS 13 12 31.8 18 47,3 7,9 4A 40 Sự rung động có tính thẩm mĩ 17,5 18 45 12 30 7,5 4B 38 Sự rung động có tính thẩm mĩ 10,6 11 29 18 47,3 13,1 4A 40 Vốn ngôn ngữ 10 25 17 42,5 11 27,5 4B 38 Vốn ngôn ngữ 13 12 31.8 18 47,3 7,9 4A 40 Khả diễn đạt theo ý riêng 22,5 13 32,5 15 37,5 7,5 4B 38 Khả diễn đạt theo ý riêng 10,6 11 29 18 47,3 13,1 Như thấy số lượng học sinh hiểu nội dung nghệ thuật đọc nâng cao rõ rệt Học sinh biết nhấn mạnh đọc từ gợi tả, gợi cảm, từ chìa khố bài, biết thể rung động thân thông qua 32 giọng đọc diễn cảm.Đặc biệt viết phần bộc lộ cảm thụ HS, nhiều đọan viết hay thể cảm xúc thân, sử dụng ngôn từ, hình ảnh gợi cảm, diễn đạt rõ ràng sáng II Kết luận Trong khuôn khổ sáng kiến kinh nghiệm đưa vấn đề: - Xác định sở lí luận vấn đề cảm thụ văn học đường bồi dưỡng lực cảm thụ văn học cho học sinh tiểu học Trong làm rõ vấn đề cảm thụ văn học, đặc điểm hoạt động cảm thụ văn học nói chung cảm thụ văn học lứa tuổi tiểu học nói riêng, khái niệm lực, lực cảm thụ văn học, mục tiêu việc bồi dưỡng lực cảm thụ văn học lứa tuổi tiểu học thông qua phân môn Tập đọc; đồng thời xác định rõ tầm quan trọng cần thiết việc bồi dưỡng lực cảm thụ văn học cho học sinh lớp - Tìm hiểu đánh giá thực trạng việc cảm thụ văn học học sinh việc bồi dưỡng lực cảm thụ văn học giáo viên cho học sinh trường tiểu học Từ kết điều tra cho thấy: Việc cảm thụ văn học học sinh chưa xác định cách mức, học sinh mơ hồ, hời hợt; giáo viên bồi dưỡng lực cảm thụ văn học cho học sinh chưa có hiệu Một nguyên nhân chủ yếu xác định giáo viên chưa tìm biện pháp hữu hiệu, chưa biết cách thu hút học sinh vào hoạt động học tập, giáo viên làm thay học sinh, giảng giải nhiều, học sinh hoạt động nên “cái” đọng lại học sinh không bao, dẫn đến học sinh ngại học “sợ” học cảm thụ - Để khắc phục khó khăn giáo viên học sinh dạy học bồi dưỡng lực cảm thụ văn học, phạm vi sáng kiến đưa hệ thống biện pháp tập cụ thể, giúp học sinh cảm thụ nội dung, nghệ thuật tập đọc, giúp học sinh tìm cách đọc đọc diễn cảm, đồng thời làm số tập bộc lộ cảm xúc qua tập đọc cách dễ dàng hơn, tạo sở cho việc bồi dưỡng lực cảm thụ văn học học sinh thuận lợi hiệu Trên kinh nghiệm tơi rút q trình dạy học rèn luyện kỹ viết cảm thụ văn học cho học sinh lớp qua phân môn tập đọc Tơi mong nhận góp ý hội đồng khoa học , quý thầy cô, bạn bè đồng nghiệp để sáng kiến hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Vinh, ngày 20 tháng năm 2012 33 ... vấn đề cảm thụ văn học, đặc điểm hoạt động cảm thụ văn học nói chung cảm thụ văn học lứa tuổi tiểu học nói riêng, khái niệm lực, lực cảm thụ văn học, mục tiêu việc bồi dưỡng lực cảm thụ văn học. .. cảm thụ văn học cho học sinh biện pháp tốt để nâng cao hiệu cảm thụ văn học Khuyến khích học sinh rung cảm nghệ thuật hoạt động dạy học tiết Tập đọc: Để nâng cao khả cảm thụ văn học cho học sinh. .. số văn để hình thành kiến thức, kĩ cho học sinh Vì thế, câu hỏi nhằm giúp học sinh học tốt phân môn Tập đọc, rèn luyện kĩ đọc hiểu, đọc diễn cảm, cảm thụ văn học giúp học sinh học tốt mơn học

Ngày đăng: 25/12/2014, 16:23

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan