0

một số kinh nghiệm về “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở trường trung học cơ sở bàu năng

27 2,163 8
  • một số kinh nghiệm về “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở trường trung học cơ sở bàu năng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 07:16

A. MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Trong những năm qua, với sự hỗ trợ của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc gọi tắt là UNICEF. Mô hình “Trường học thân thiện” đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu triển khai và triển khai ở các cấp học qua một số dự án: dự án “Phát triển trẻ thơ của Vụ Giáo dục Mầm non, dự án “Giáo dục Tiểu học bạn hữu trẻ em” của Vụ Giáo dục Tiểu học và Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc và dự án “ Giáo dục sống khỏe mạnh, kĩ năng sống cho trẻ em và trẻ chưa thành niên trong và ngòai nhà trường” của Vụ Công tác học sinh, sinh viên phát triển thành dự án “Thúc đẩy sự phát triển và tham gia của thanh thiếu niên” với sự phối hợp của Vụ Công tác học sinh, sinh viên với Vụ Giáo dục Trung học. Đây là mô hình có nhiều nét mới đối với nền giáo dục Việt Nam. Tạo cho học sinh “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”. Mục đích chủ yếu và ý nghĩa quan trọng nhất của việc xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” là tạo nên một môi trường giáo dục an toàn, bình đẳng, tạo hứng thú cho học sinh trong học tập, góp phần đảm bảo quyền Bảo vệ của trẻ em, nâng cao chất lượng giáo dục trên cơ sở tập trung mọi nỗ lực của nhà trường vì người học, với các mối quan tâm thể hiện thái độ thân thiện và tinh thần dân chủ. Trong môi trường “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, học sinh sẽ cảm nhận được sự thoải mái khi việc học của mình vừa gắn với kiến thức trong sách vở, vừa thông qua sự thâm nhập, trải nghiệm của chính bản thân trong các hoạt động ngoại khóa, trong các trò chơi dân gian, các hoạt động tập thể vui mà học. Như thế, mỗi ngày học sinh đến trường là một ngày vui vẻ “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn bó chặt chẽ với việc phát huy tính tích cực của học sinh. Trong môi trường phát triển toàn diện đó, học sinh học tập hứng thú, chủ động tìm hiểu kiến thức dưới sự dìu dắt của người thầy, gắn chặt giữa học và hành, biết thư giãn khoa học, rèn luyện kỹ năng và phương pháp học tập. Trong đó những yếu tố hết sức quan trọng là khả năng tự tìm hiểu, khám phá và sáng tạo. Sau nhiều năm tổ chức, thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của nhà trường đã đạt được một số thành tích đáng 1 kể. Tuy nhiên, cũng vẫn còn những thiếu sót, những yêu cầu chưa làm được hoặc làm được chưa kết quả chưa như mong muốn cần phải tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa trong những năm tiếp theo cho phù hợp với tình hình mới của đơn vị. Chính vì vậy, tôi đã chọn đề tài: Một số kinh nghiệm về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở trường Trung học cơ sở Bàu Năng 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài Bản thân nghiên cứu của đề tài: Một số kinh nghiệm về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở trường Trung học cơ sở Bàu Năng là tìm ra những giải pháp, những bài học kinh nghiệm, để làm sao nhằm đưa phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tại trường Trung học cơ sở Bàu Năng ngày càng đi vào hoạt động có nề nếp, có chất lượng và đạt hiễu quả cao trong năm học 2010 – 2011 và những năm tiếp theo 3. Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở trường Trung học cơ sở Bàu Năng 4. Phạm vi nghiên cứu Vì nghiên cứu một số biện pháp “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đòi hỏi phải mang tính toàn diện, sâu sắc, có chiều rộng và phải có nhiều thời gian. Hơn nữa việc thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở trường Trung học cơ sở Bàu Năng trong những năm qua - Từ năm học 2008-2009 đến năm học 2009-2010 đã đạt những thành tích bước đầu đáng kể nhưng bước sang năm học 2010 - 2011 nhà trường chuyển về cơ sở hòan tòan mới về cơ sở vật chất nhưng chưa đầy đủ Do điều kiện và thời gian nghiên cứu còn hạn chế nên trong đề tài này, tôi chỉ dừng lại ở phạm vi nghiên cứu một số biện pháp trong việc tổ chức thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở trường Trung học cơ sở Bàu Năng 5. Phương pháp nghiên cứu 2 Trong quá trình nghiên cứu những biện pháp “Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực” nói chung và trường Trung học cơ sở Bàu Năng nói riêng, chuùng tôi đã thực hiện các phương pháp sau: 5.1. Phương pháp đọc tài liệu: Tài liệu giúp rất nhiều trong việc nghiên cứu và tìm ra biện pháp, do vậy tôi chỉ sử dụng phương pháp này ở phạm vi tìm ra một số kinh nghiệm để vận dụng. Đọc tài liệu để rút ra cơ sở lí luận của giải pháp, rút ra những nội dung cần thiết để phục vụ công việc nghiên cứu 5.2. Phương pháp quan sát: Trong quá trình nghiên cứu, chuùng tôi sử dụng các giác quan để thu thập các số liệu, dữ liệu để nghiên cứu. 5.3. Phương pháp đàm thoại: Là phương pháp thu thập thông tin qua trò chuyện, trao đổi trực tiếp với đối tượng cần nghiên cứu. Trao đổi với đồng nghiệp, trao đổi với học sinh và lực lượng các đòan thể trong nhà trường 5.4. Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp: Sau khi đọc tài liệu thu thập được các dữ liệu, quan sát, đàm thoại tôi đã tiến hành phân tích, so sánh để rút ra những kết luận và tổng hợp viết thành “Sáng kiến kinh nghiệm”. 6. Giả thuyết khoa học Để có một “Ngôi trường thân thiện” thực sự nếu như chỉ chú trọng đưa vào các hoạt động vui chơi các trò chơi dân gian, tìm hiểu và chăm sóc di tích lịch sử hay các hoạt động ngoại khoá khác thì không đủ. Vì đó cũng chỉ là những hoạt động bổ trợ cho nhiệm vụ chính là học tập của các em. Điều các em cần là môi trường học tập thân thiện, phương pháp học tập và phương pháp giảng dạy thân thiện, các mối quan hệ thân thiện và những sự phục vụ thân thiện của nhà trường. Có như vậy các em mới thấy thật sự thoải mái và yêu mến trường như nhà của mình. Mỗi khi xa trường một ngày các em chỉ mong chóng trở lại trường. Học sinh sẽ gắn bó với trường học và mỗi ngày đến trường mới thực sự là một ngày vui của các em. Đối giáo giáo viên có điều kiện trau dồi, cập nhật tri thức khoa học, trình 3 độ nghiệp vụ, nâng cao tay nghề chuyên môn để áp dụng phương pháp dạy học tích cực. Nếu không thực hiện được phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” sẽ không khắc phục những khó khăn, yếu kém, thiếu sót của nhà trường, không thể huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và không tạo được môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, hiệu quả cao nhằm thực hiện tốt giáo dục toàn diện cho học sinh. 4 B. NỘI DUNG 1. Cơ sở lý luận 1.1. Các văn bản chỉ đạo của cấp trên - Chỉ thị 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013. - Kế hoạch 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ GD & ĐT về triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông năm học 2008 – 2009 và giai đoạn 2008 – 2013. - Kế hoạch liên ngành 7575/KHLN/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN ngày 9/8/2008 giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân hiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008 – 2013. - Kế hoạch số 1924/KH-SGDĐT ngày 26 tháng 9 năm 2008 công văn số 840/PGD-ĐT ngày 14 tháng 09 năm 2010 của Phòng GD & ĐT huyện Dương Minh Châu hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường tiểu học năm học 2010 – 2011 và giai đoạn 2008 – 2013. - Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã phát biểu trong lễ Khai giảng năm học 2008-2009 tại trường THPT A Hải Hậu – Nam Định ngày 4/09/2008 “…Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực” để sớm khắc phục những tồn tại, nâng cao chất lượng giáo dục tòan diên…” 1.2. Các quan niệm về trường học thân thiên, học sinh tích cực - “Thân thiện” là có tình cảm tốt, đối xử tử tế, và thân thiết với nhau. Bản thân khái niệm “thân thiện” đã hàm chứa sự bình đẳng, dân chủ về pháp lý và sự đùm bọc, cưu mang đầy tình người về đạo lý. Bởi nếu bất bình đẳng, mất dân chủ, vô cảm trong quan hệ giữa người với người thì đâu còn gì mà “thân” với “thiện”. 5 “Thân thiện” bắt nguồn từ sứ mệnh của nhà trường và thiên chức của nhà giáo đối với thế hệ trẻ và xã hội, chứ không dừng ở thái độ bề ngoài trong quan hệ ứng xử. - “Trường học thân thiện” đương nhiên phải “thân thiện” với địa phương - địa bàn hoạt động của nhà trường; phải “thân thiện” trong tập thể sư phạm với nhau; giữa tập thể sư phạm với học sinh; “Trường học thân thiện” phải đảm bảo cơ sở vật chất phù hợp với yêu cầu giáo dục và thỏa mãn tâm lý người thụ hưởng. “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” phải là trường học có chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả giáo dục không ngừng được nâng cao. Đội ngũ thầy, cô giáo phải thân thiện trong dạy học, không ngừng trau dồi, cập nhật tri thức khoa học, trình độ nghiệp vụ, nâng cao tay nghề chuyên môn để áp dụng phương pháp dạy học tích cực, khơi gợi tình cảm hứng thú, chủ động tìm tòi sáng tạo trong học tập cho học sinh. Phải thực sự quán triệt nguyên lý học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, làm cho cho mỗi giờ học, mỗi ngày học là một nguồn hứng thú mới đối với các em, trường học là nơi lôi cuốn, hấp dẫn học sinh. Thầy cô giáo phải thân thiện trong đánh giá kết quả rèn luyện, học tập của học sinh, đánh giá công bằng, khách quan, không chạy theo thành tích, phải thân thiện với mọi loại trình độ học sinh, dạy sát đối tượng, phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi và ân cần dìu dắt học sinh học lực yếu kém, không để em nào bị đối xử bất công, bị bỏ rơi ra ngoài trách nhiệm của nhà trường, dẫn đến tự ty, chán học. “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” phải là trường học có môi trường sống lành mạnh, an toàn, mọi thành viên phải ứng xử thân thiện với nhau và với môi trường sống, xây dựng trường xanh - sạch - đẹp. Phải đi đến bài trừ mọi thái độ, hành vi không thân thiện, từ thái độ ứng xử thờ ơ, lạnh nhạt, vô cảm, đến kỳ thị, đố kỵ, công kích, bắt nạt, quấy rối đến hành vi bạo lực trong đời sống học đường, để góp phần bài trừ bạo lực trong đời sống xã hội theo truyền thống tương thân, tương ái, thương người như thể thương thân của cha ông ta. Trường học thân thiện phải là trường học có CSVC cần thiết phục vụ những nhu cầu thiết yếu như: có đủ ánh sáng, đủ nước sạch, phòng y tế, nhà vệ sinh, sân chơi, bãi tập, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy, có phương án chủ động phòng chống thiên tai, có phương tiện 6 phục vụ hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí. Các thành viên của trường học phải cùng lên án và bài trừ mọi tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông. -“Trường học thân thiện, học sinh tích cực” cũng là trường học tạo lập sự bình đẳng giới, giáo dục sự hiểu biết cần thiết về giới tính trên tinh thần nhân văn, xây dựng thái độ và giáo dục hành vi ứng xử tôn trọng bình đẳng nam nữ. Trường học thân thiện phải chú trọng giáo dục kỹ năng sống, giáo dục cho học sinh biết rèn luyện thói quen rèn luyện thân thể, biết tự bảo vệ sức khoẻ, biết sống khoẻ mạnh,an toàn -“Trường học thân thiện, học sinh tích cực” là nơi các em được tự tin vào mình, được thầy cô giáo, bạn bè chia sẻ những trở ngại, khó khăn trong học tập, trong cuộc sống. Như nội dung của nguyên tắc giáo dục đã nêu, các thầy, cô giáo luôn đề ra những yêu cầu cao để học sinh phấn đấu rèn luyện, nhưng phải luôn bên cạnh các em để giúp đỡ, động viên cho các em những lời khuyên chân thành, tin tưởng ở các em, không buông trôi, thả lỏng hay để học sinh tự mò mẫm tìm kiếm hướng đi cho cuộc đời mình. -“Trường học thân thiện, học sinh tích cực” là trường học mà các thầy, cô giáo biết nghiêm khắc với bản thân mình và biết thông cảm, yêu thương, dìu dắt học sinh. Tuổi trẻ nào cũng có những sai lầm, vụng dại. Thầy, cô giáo cần biết sẻ chia và tha thứ, bằng tình yêu thương, sự cảm thông và cả sự nhạy cảm nữa để hiểu biết các em, động viên các em, tạo điều kiện cho các em sửa chữa khuyết điểm. Sẽ là tối kỵ khi nhà trường tỏ ra bất lực, không tìm ra biện pháp nào thích hợp giáo dục học sinh để rồi đẩy các em ra ngoài xã hội với những quyết định đuổi học lạnh lùng, làm cho các em mất phương hướng, mất niềm tin vào nhà trường, vào thầy cô giáo và sa vào cạm bẫy xã hội. 2. Cơ sở thực tiễn 2.1. Thực tiễn vấn đề nghiên cứu Song song, với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Nói khộng với tiêu cực trong thi 7 cử và bệnh thành tích trong giáo dục; nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc học sinh ngồi nhầm lớp”. Năm học 2008 – 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.Nhằm tạo nên một môi trường giáo dục cả về vật chất và tinh thần an toàn, bình đẳng, gây hứng thú cho học sinh trong học tập, nâng cao chất lượng giáo dục trên cơ sở nỗ lực của nhà trường, xã hội vì người học. Trường Trung học cơ sở Bàu Năng đã xây dựng kế họach thực hiện phong trao thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tập trung chủ yếu vào những vấn đề: Đảm bảo nhà trường có cây xanh, bóng mát lớp học đủ ánh sáng, có nhà vệ sinh của giáo viên và học sinh riêng biệt, sạch sẽ; tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy đặc biệt đầu tư cho việc phát hiện và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi và học sinh giỏi nhất là cấp tỉnh; tổ chức ngày Hội văn hóa dân gian; chăm sóc bia ghi công ở Cầu kênh K13. Trong quá trình tổ chức thực hiện những nội dung của phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhà trường đã tích cực tiến hành nhiều hoạt động có hiệu quả xây dung môi trường sư phạm an toàn, xanh, sạch, đẹp đảm bảo vẻ mỹ quan, thầy, cô giáo tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Dạy học theo hướng tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập của học sinh, làm cho học sinh tiếp thu kiến thức một cách chủ động nhẹ nhàng, có hiệu quả cao; rèn luyện các kỹ năng sống cho học sinh, thông qua việc giảng dạy ở một số bộ môn và các họat động ngọai khóa tổ chức cho các em hiểu được “Chơi mà học, học mà chơi”; Kết hợp với họat động đòan đội tổ chức tham quan về nguồn, chăm sóc bia ghi công nhằm tăng cường giáo dục đọa đức cho học sinh. Tuy nhiên, mô hình “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, vẫn còn một số không nhỏ các lực lượng tham gia xây dựng nhận thức chưa đầy đủ làm cho quá trình thực hiện còn nhiều bất cập, chưa đi vào chiều sâu, chưa coi học sinh là chủ thể góp phần hình thành nên môi trường thân thiện. Chỉ có môi trường thân thiên mới giúp cho học sinh tiếp cận tri thức một cách tốt nhất, hình thành và phát triển nhân cách một cách toàn diện. 2.2. Sự cần thiết của đề tài 8 Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm đáp ứng được các yêu cầu : Huy động và tập trung các nguồn lực để giải quyết những thiếu sót, yếu kém về cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường, tạo điều kiện cho học sinh đến trườngan toàn, thân thiện, vui vẻ, tích cực tham gia một cách chủ động, sáng tạo có hiệu quả các họat động trong nhà trường và xã hội; phát huy sự chủ động, sáng tạo của đội ngũ giáo viên trong việc đổi mới phương pháp giáo dục phù hợp với tình hình hội nhập quốc tế; huy động và tạo điều kiện tòan xã hội trong việc giáo dục truyền thống cho học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường và của địa phương Xuất phát từ yêu cầu thực tế của nhà trường hiện nay trong việc tiếp tục “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với nhiệm vụ của người cán bộ quản lý nhà trường thì việc nghiên cứu đề tài: Một số kinh nghiệm về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là một quy luật tất yếu nhằm tìm ra các giải pháp tổ chức thực hiện tốt hơn cho năm học 2010 – 2011 và những năm tiếp theo. 3. Nội dung vấn đề 3.1.Vấn đề đặt ra - Xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp và an toàn - Tổ chức dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của học sinh giúp học sinh học tập tốt. - Xây dựng và rèn được kỹ năng sống cho học sinh là nhiệm cấp bách hiện nay của trường trung học cơ sở - Tổ chức các họat động tập thể vui tươi, lành mạnh phục vụ tốt cho việc học tập của học sinh - Huy động học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa của địa phương . 3.2.Các giải pháp thực hiện 9 Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được xây dựng về nhiều yếu tố. Đó là xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh, giúp học sinh tự tin trong học tập; rèn luyện kỹ năng sống; tổ chức vui chơi tập thể lành mạnh; đưa các trò chơi dân gian vào nhà trường và học sinh tham gia tìm hiểu chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa địa phương Để tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tiến hành các giải pháp cơ bản sau: 3.2.1.Thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền và phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Ngoài việc thành lập Ban chỉ đạo “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo Quyết định số 01/HT -THCSBN của Hiệu trưởng để tổ chức thực hiện có hệ thống từ cán bộ quản lý đến giáo viên chủ nhiệm, các bộ phận và học sinh. Nhà trường tổ chức xây dựng kế hoạch với 5 nội dung chung của “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” và một số nội khác theo Kế hoạch số 840/PGD-ĐT ngày 14 tháng 09 năm 2010 của Phòng GD & ĐT huyện Dương Minh Châu hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2010 – 2011 và giai đoạn 2008 – 2013. Nhà trường tiến hành tuyên truyền giáo dục rộng rãi đến tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong Hội nghị Công chức được tổ chức ngày 28/ 08/2010. Ở hội nghị này, các giáo viên chủ nhiệm còn được thảo luận về Tiêu chuẩn thi đua lớp học thân thiện do Ban hoạt động ngòai giờ lên lớp đề ra.Tiếp sau đó tổ chức ký giao ước thi đua giữa nhà trường với Ban chấp hành Công đòan, giữa các tổ chuyên môn và các đoàn thể có nội dung về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tiến hành tuyên truyền đến các bậc cha mẹ học sinh coi đây là một trong khâu quan trọng của phong trào thi đua nên ngay trong ngày Đại hội Cha mẹ học sinh 16/08/2010 nhà trường cũng lồng vào chương trình Đại hội thông qua kế hoạch “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2010- 2011 để cha mẹ học tham gia đóng ý kiến xây dựng. 10 [...]... tích trong công tác thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực’ 24 C KẾT LUẬN 1 Bài học kinh nghiệm Trong quá trình thực hiện các giải pháp về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tại trường Trung học cơ sở Bàu Năng đã đạt được nhiều kết quả như trên Bản thân rút ra một số vấn đề cần lưu ý: - Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích. .. cách mạng ở 40 95.2 2 4.8 địa phương 23 Nhận xét : Kết quả khảo sát cho thấy phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được giáo viên và học sinh đánh giá các tiêu chí đạt từ tốt trở lên là trên 90% , không có trung bình Qua các năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường trung học cơ sở đạt được một số kết quả như sau: -Năm học 2008-2009... đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, nhằm tạo môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả Trường Trung học cơ sở Bàu Năng đã có nhiều chuyển biến về các mặt: Hầu hết cán bộ, giáo viên, nhân viên và đa số cha mẹ học sinh đều nhận thức được tầm quan trọng, vai trò và ý nghĩa của việc thực hiện phong trào xây dưng trường học thân thiện, học sinh. .. chơi, học tập ngoài giờ Một trường học thân thiện không chỉ cần có hệ thống nhà vệ sinh hợp vệ sinh mà còn cần hệ thống các nhà tắm và phòng để đồ dùng cá nhân và nơi thay quần áo an toàn, kín đáo và tiện lợi cho học sinh sau khi học môn thể dục và chơi thể thao ngoài giờ học Học tập theo phương pháp hợp tác * Một số hình ảnh học sinh Trường trung học cơ sở Bàu Năng trong các phong trào “Xây dựng trường, ... 05/09/2010 trong lễ khai giảng năm học mới 2010-2011 Nhà trường thông qua kế hoạch phát động thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và tổ chức ký kết giao ước thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giữa nhà trường với chính quyền địa phương và tổ chức phần hội vào sau phần lễ khai giảng nhiều trò chơi dân gian, văn nghệ… Đã tạo cho mỗi học sinh nhiều suy nghĩ, mơ ước,... nghiên cứu, thử nghiệm sâu hơn nữa những nội dung của việc “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, nhằm tạo môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả ở trường Trung học cơ sở Bàu Năng trong những năm tiếp theo để góp phần vào việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục trong xu thế hội nhập thế giới 4 Kết luận Sau nhiều năm học tổ chức thực... lạ ở một năm học mới Lễ ký kết xây dựng trường học thân thiện giữa nhà trường và chính quyền địa phương 3.2.2 Xây dựng môi trường thân thiện 3.2.2.1 Xây dựng lớp học thân thiện Học sinh cần được khuyến khích tự tạo ra môi trường học tập trong lớp theo sở thích của các em Hãy để các em trang trí lớp học bằng tranh ảnh hay các vật trang trí khác để lớp học thật gần gũi và ấm cúng như là góc học tập ở. .. sân trường 12 Vệ sinh sân trường Quang cảnh sân trường xanh - sạch - đẹp Vệ sinh lớp học Đại biểu trồng cây lưu niệm 3.2.2.2.Xây dựng tập thể sư phạm thân thiện với nhau Mỗi thành viên trong tập thể nhà trường phải nhận thức được xây dựng trường Trung học cơ sở Bàu Năng thành tập thể đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó phải lấy những nội dung cơ bản của phong trào “Xây dựng trường. .. viên với nhân viên trong nhà trường 3.2.2.3.Xây dựng tập thể học sinh thân thiện với nhau Để xây dựng được tập thể học sinh thân thiện làm cho học sinh ngay trong một lớp em này thân thiện với em kia lành mạnh, học sinh ở tổ này thân thiện với học sinh tổ kia, cả lớp đều thân thiện với nhau, lớp này thân thiện với lớp khác, khối khác, khối lớp lớn với khối lớp nhỏ thì nhà trường phải tổ chức thật tốt... được Sở Giao dục và Đào tạo tặng giấy khen đơn vị xếp loại xuất sắc về thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân hiện, học sinh tích cực” 3.2.4 Tăng cường việc rèn kỹ năng sống cho học sinh Trên cơ sở Kế hoạch liên ngành 7575/KHLN/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN ngày 9/8/2008 giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về triển khai phong trào thi đua “Xây . cứu Một số biện pháp “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở trường Trung học cơ sở Bàu Năng 4. Phạm vi nghiên cứu Vì nghiên cứu một số biện pháp “Xây dựng trường học thân thiện, học. tài: Một số kinh nghiệm về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở trường Trung học cơ sở Bàu Năng 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài Bản thân nghiên cứu của đề tài: Một số kinh nghiệm. “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở trường Trung học cơ sở Bàu Năng 5. Phương pháp nghiên cứu 2 Trong quá trình nghiên cứu những biện pháp “Xây dựng Trường học thân thiện, học
- Xem thêm -

Xem thêm: một số kinh nghiệm về “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở trường trung học cơ sở bàu năng, một số kinh nghiệm về “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở trường trung học cơ sở bàu năng, một số kinh nghiệm về “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở trường trung học cơ sở bàu năng

Từ khóa liên quan