Giáo án sinh học lớp 10 trọn bộ

65 2.4K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 14:31

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNGTIẾT 1. §1. CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNGI. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Nêu được các cấp độ tổ chức của thế giới sống . Giải thích được tại sao TB là đơn vị tổ chức thấp nhất của thế giới sống.Trình bày đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống. 2.Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích và hợp tác theo nhóm. 3.Thái độ : Thấy được mặc dù thế giới sống rất đa dạng nhưng lại thống nhất. Giáo án Sinh 10 CB Ngày: CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG TIẾT 1. §1. CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG I. MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: - Nêu được các cấp độ tổ chức của thế giới sống . - Giải thích được tại sao TB là đơn vị tổ chức thấp nhất của thế giới sống. -Trình bày đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống. 2.Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích và hợp tác theo nhóm. 3.Thái độ : Thấy được mặc dù thế giới sống rất đa dạng nhưng lại thống nhất. II.TRỌNG TÂM : Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống, đặc biệt là hệ mở, tự điều chỉnh. III.PHƯƠNG PHÁP : HS làm việc độc lập với SGK. Trực quan –vấn đáp tái hiện IV.CHUẨN BỊ CỦA GV-HS : 1.Chuẩn bị của GV: Tranh vẽ H1 SGK, PHT. 2.Chuẩn bị của HS: Bài mới. V. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG : 1.Ổn định lớp. 2.Kiểm tra bài cũ: không có 3.Vào bài mới: Vật sống (sinh vật) khác với vật vô sinh ở điểm nào? Nêu đặc điểm của cơ thể sống? GV dẫn vào bài: NỘI DUNG1: I. CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiểu kết -Cho biết vật chất chung quanh ta được cấu tạo ntn? *GV treo tranh hình 1 SGK  yêu cầu HS quan sát trả lời câu hỏi: Cho biết thế giới sống gồm những cấp độ nào? *GV: bổ sung, hoàn chỉnh -Trong các cấp tổ chức trên, tổ chức nào là cấp độ dưới tế bào và từ tế bào trở lên? -Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống? Theo học thuyết TB, mọi cơ thể sống đều được cấu tạo ntn ? Vì sao? *GV: bổ sung, hoàn chỉnh HS nhớ nhắc lại kiến thức trả lời. HS quan sát tranh trả lời HS: + Cấp độ dưới tế bào: phân tử - bào quan. + Cấp độ từ TB trở lên: TB - mô -  sinh quyển HS trả lời. HS khác nhận xét, BS I.CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG: Vật chất được cấu tạo từ các nguyên tử và phân tử. * Các cấp tổ chức của thế giới sống gồm: 1.Cấp tổ chức dưới tế bào: Phân tử nhỏ  đại phân tử hữu cơ  bào quan. 2.Cấp từ tế bào trở lên: TB  mô  cơ quan  HCQ CT QT QX HST- SQ. Trong đó các cấp tổ chức cơ bản là: TB –CT – QT- QX – HST. *TB là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật. GV: THÁI LƯƠNG QUANG LỘC Giáo án Sinh 10 CB NỘI DUNG2 : II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC CẤP TỔ CHỨC SỐNG. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiểu kết *GV:Thông báo đặc điểm chung của thế giới sống. -Thế nào là tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc? -Theo nguyên tắc thứ bậc, cấp tổ chức dưới và cấp tổ chức trên có đặc điểm gì khác nhau? GV: Nhận xét, bổ sung. - Kể tên một số đặc điểm nổi trội của sự sống. *GV:Yêu cầu HS quan sát H.1 Phân tích làm nổi bậc đặc điểm nổi trội của cấp cao hơn so với cấp thấp hơn. *GV: Nhận xét, bổ sung. -Ở người, khi lạnh có biểu hiện gì? Còn khi nóng thì sao?  Nói lên cơ chế ổn định nhiệt độ của cơ thể. -Đặc điểm của các cấp tổ chức sống? *GV:Nhận xét, bổ sung. *GV:Yêu cầu HS lấy ví dụ. -Sự sống được tiếp diễn nhờ nhờ yếu tố nào? -Kết quả của sự kế thừa TTDT là gì? -Sự tiến hoá của SV làm thế giới sống ntn? giải thích ?(+ Nhờ NC thay đổi  QTCLTN đã giữ lại những dạng TN) HS: Trả lời HS: Trả lời HS: Trả lời HS:Trả lời dựa vào quan sát và phân tích hình 1 HS trả lời + Lạnh: run, nổi da gà HS trả lời Nhờ sự TTDT trên ADN : Các SV đều có đặc điểm chung. HS: Nhờ cơ chế phát sinh biến dị di truyền. II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC CẤP TỔ CHỨC SỐNG: 1.Tổ chức theo NT thứ bậc: -Thế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc. +Cấp tổ chức dưới làm nền tảng để xây dựng cấp tổ chức trên. + Cấp tổ chức cao hơn có những đặc tính nổi trội mà tổ chức sống cấp thấp hơn không có được. 2.Hệ thống mở và tự điều chỉnh: - Hệ thống mở: sinh vật ở mọi cấp độ không ngừng trao đổi vật chất và năng lượng với MT. - Tự điều chỉnh: Mọi cấp độ sống đều có khả năng tự điều chỉnh để đảm bảo duy trì và điều hòa sự cân bằng động trong cơ thể SV tồn tại và phát triển. 3.Thế giới sống liên tục tiến hoá: - Sự sống liên tục tiếp diễn và không ngừng tiến hóa tạo nên một thế giới sống vô cùng đa dạng nhưng lại thống nhất. 4. Củng cố: -Phân tích đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống. -Lấy 1 số ví dụ trong thực tiễn và giải thích 5. Hướng dẫn hoạt động về nhà: Trả lời 1,2,3\SGK -Chuẩn bị bài mới. VI.NHẬN XÉT : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. GV: THÁI LƯƠNG QUANG LỘC Giáo án Sinh 10 CB Ngày: TIẾT 2. §2. CÁC GIỚI SINH VẬT I. MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: - Nêu được KN giới , trình bày được hệ thống phân loại 5 giới. -Nêu được đặc điểm chính của mỗi giới sinh vật. 2.Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát thu nhận kiến thức từ sơ đồ, hình vẽ. 3. Thái độ: Sinh giới là thống nhất từ một nguồn gốc chung. II.TRỌNG TÂM: -Cách phân loại 5 giới sinh vật. - Đặc điểm chính của mỗi giới sinh vật. III.PHƯƠNG PHÁP: Vấn đáp tìm tòi + phiếu học tập +Thảo luận nhóm. IV.CHUẨN BỊ CỦA GV-HS: 1.Chuẩn bị củaGV: - Tranh vẽ: Sơ đồ cây phát sinh sinh vật. - Phiếu học tập: Đặc điểm của mỗi giới 2.Chuẩn bị của HS: Bài cũ và bài mới. V.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bài cũ: - Nêu các cấp độ tổ chức chính của thế giới sống? -Tại sao xem tế bào là cấp tổ chức cơ bản của sự sống. 3.Vào bài mới: GV cho ví dụ: 1 cây bàng, con bò, trùng đế giày. Các loại này thuộc những nhóm sinh vật nào? (HS trả lời). Như vậy có phải SV chỉ gồm 3 giới? Ta đi vào bài 2 để T\H vấn đề này. NỘI DUNG1: I. GIỚI VÀ HỆ THỐNG PHÂN LOẠI 5 GIỚI: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiểu kết -Thế giới SV có những bậc phân loại nào ? Cho ví dụ. -Giới là gì? *GV yêu cầu HS lên bảng vẽ sơ đồ cây phát sinh SV *GV nhận xét, BS. ND2: Đặc điểm… *GV phát PHT cho HS. *GV vừa gợi ý & vừa vẽ phiếu học tập lên bảng. HS n\c SGK & trả lời HS trả lời HS n\c SGK vẽ sơ đồ. HS khác nhận xét, BS HS đọc SGK, thảo luận & hoàn thành PHT (thời gian: 15') I.GIỚI VÀ HỆ THỐNG PHÂN LOẠI 5 GIỚI: 1. Khái niệm giới: - Theo trình tự lớn dần: Loài – chi- họ –bộ –lớp – ngành – giới. -Giới là đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành SV có chung những đặc điểm chung nhất định. 2.Hệ thống phân loại 5 giới: Sơ đồ : SGK. II. ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA MỖI GIỚI: GV: THÁI LƯƠNG QUANG LỘC Giáo án Sinh 10 CB GV bổ sung hoàn chỉnh -Căn cứ vào những chỉ tiêu -Kể tên các ngành trong giớiTV &ĐV? -Vai trò của chúng trong đời sống, thế giới sống. HS cử đại diện trả lời. HS khác nhận xét,BS. HS trả lời. HS khác nhận xét,BS. Nội dung như PHT. 4. Củng cố: Hệ thống phân loại 5 giới. -Phân loại SV dựa vào những chỉ tiêu nào chủ yếu? -Hoàn thành PHT –GV cung cấp (PHT 2). 5.Hướng dẫn hoạt động về nhà : Trả lời câu hỏi SGK - Chuẩn bị bài mới. VI.NHẬN XÉT: PHIẾU HỌC TẬP GIỚI ĐẶC ĐIỂM Giới khởi sinh (Monera) Giới nguyên sinh (Protista) Giới nấm (Fungi) Giới thực vật (Plânte) Giới động vậât (Animalia) Cấu tạo -TB nhân sơ - Đơn bào -TB nhân thực - Đơn bào, đa bào -TBnhân thực -Đơn bào, Đa bào -TBnhânthực - Đa bào -TBnhân thực - Đa bào Dinh dưỡng - Dị dưỡng - Tự dưỡng - Dị dưỡng - Tự dưỡng - Dị dưỡng (HS,KS,CS) - Tự dưỡng quang hợp - Dị dưỡng Các nhóm điển hình Vi khuẩn ĐVNS, tảo, nấm nhầy Nấm Thực vật Động vật GV dùng bảng phụ sẵn PHT 2 (HS điền dấu + thích hợp vào ô trống) Giới Đặc điểm Các SV Nhân sơ Nhân thực Đơn bào Đa bào Tự dưỡng Dị dưỡng K\sinh Vi khuẩn + + + + Nguyên sinh Tảo + + + + Nấm nhầy + + + ĐVNS + + + Nấm Nấm men + + + Nấm sợi + + + Thực vật R,Q,HT ,HK. + + + Đ\Vật ĐVCXS + + + GV: THÁI LƯƠNG QUANG LỘC Giáo án Sinh 10 CB Ngày: PHẦN HAI: SINH HỌC TẾ BÀO CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO Tiết 3. §3. CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC & NƯỚC §4 .CACBOHYDRAT VÀ LIPIT I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: Nêu được các nguyên tố chính cấu tạo nên tế bào. - Nêu được vai trò của các nguyên tố vi lượng đối với tế bào. - Phân biệt được NTĐL&NTVL,Giải thích được cấu trúc hóa học của phân tử nước quyết định các đặc tính lý hóa của nước. - Trình bày vai trò của nước đối với tế bào.Nêu được cấu trúc và chức năng của Cacbohyđrat 2.Kĩ năng: Phân tích, so sánh, khái quát hoá. 3. Thái độ: Thấy rõ tính thống nhất của vật chất, ứng dụng vào thực tiễn. II.TRỌNG TÂM: -Nước và vai trò của nước - Cấu trúc và chức năng của Cacbohyđrat III.PHƯƠNG PHÁP : Vấn đáp, NC SGK + thảo luận nhóm + TQ IV.CHUẨN BỊ CỦA GV & HS: 1.Của GV: Tranh vẽ hình 3.1, 3.2 trang 16 SKG CTC. 2.Của HS: Đọc SGK,Bài cũ, bài mới. V.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bài cũ. -Kể tên những giới sinh vật nhân thực? Sự khác biệt cơ bản giữa giới động vật & giới thực vật. -Trình bày đặc điểm chính của giới khởi sinh, giới nguyên sinh & giới nấm. 3.Vào bài mới: Trong cơ thể người có những NTHH nào? HS trả lờiGV dẫn dắt vào bài. NỘI DUNG1 : I.Các nguyên tố hóa học. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiểu kết *GV:Thông báo có 20 loại NTHH cần thiết cho sự sống. -Các NTHH ở thế giới sống và không sống khác nhau ntn? -Dựa vào đâu, phân loại các NTHH? -Chia làm mấy loại? Cho ví dụ, Vai trò của từng nhóm NT? Giải thích. -Chỉ ra các NTHH cơ bản? Giải thích? HS n\c SGK hoàn thành nội dung PHT. Cử đai diện trả lời. HS nhận xét, BS. HS trả lời I. CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC: Thế giới sống và không sống đều được cấu tạo từ các NTHH. *Nội dung như PHT. GV: THÁI LƯƠNG QUANG LỘC Giáo án Sinh 10 CB -Chỉ ra NTHH quan trọng G/thích? -Phân biệt NTĐL & NTVL? -HS hoàn thành nội dung PHT *GV nhận xét, BS. ND2: Nước và vat trò của … -Trong cơ thể người, nước chiếm tỉ lệ bao nhiêu? -Còn ở các sinh vật khác ntn? *GV:Treo tranh H.1 SGK. -Phân tử nước cấu tạo ntn? -Cấu tạo như vậy thì phân tử nước có đặc tính gì? Vì sao? -Đặc tính phân cực của phân tử nước có ý nghĩa gì? -Với đặc tính trên thì nước có vai trò như thế nào đối với tế bào cơ và thể sống? GV: Bổ sung, hoàn thiện GV:Y|C HS trả lời câu lệnh SGK (Đóng băng, thể tích lớn, TB phá huỷ) ND3 : III.Cacbohyđrat GV: Treo tranh vẽ H4.1 SGK - Kể tên các nguyên tố cấu thành nên hợp chất cacbohidrat - Cacbohiđrat có cấu trúc gì? -Đơn phân của nó? - Hãy kể tên các loại đường cacbohiđrat mà em biết?GV thống kê thành 3 loại đường . *GV: Phát PHT số1 theo nhóm và hoàn thành nội dung của phiếu. GV: Nhận xét, hoàn chỉnh. - Cacbohiđrat có chức năng gì? - Em hãy cho ví dụ minh họa. HS trả lời HS trả lời HS: > 70% HS chiếm tỉ lệ rất cao HS Quan sát tranh HS Trao đổi, thảo luận. HS trả lời . HS Trả lời. HS khác nhận xét,BS. HS Trả lời. HS khác nhận xét,BS. HS:Quan sát H. 3.2 SGK HS: Thảo luận,trả lời. HS: Quan sát tranh HS: C, H2, O2 HSTrình bày HS: đường mía, đường sữa HS Thảo luận và hoàn thành PHT Cử đại diện trả lời. HS nhận xét, BS. HS trả lời Uống nước đường. II.NƯỚC VÀ VAI TRÒ CỦA NƯỚC TRONG TẾ BÀO: 1.Cấu trúc và đặc tính lý hóa của nước: a.Cấu trúc:Phân tử nước được cấu tạo từ 2 NT hiđro kết hợp với 1 NT oxi bằng LKCHT. b.Đặc tính: Tính phân cực có khả năng hút các phân tử nước hoặc các phân tử phân cực khác. 2.Vai trò của nước đối với TB: -là T\phần cấu tạo của TB. -là dung môi hòa tan nhiều chất. -là môi trường của các phản ứng sinh hoá. Nước là thành phần chủ yếu của mọi TB và cơ thể. III.CACBOHIĐRAT: 1. Cấu trúc hóa học. a.Cấu trúc: Là hợp chất hữu cơ chỉ chứa 3 loại nguyên tố C, H, O và được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân Đơn phân:Đường đơn 6 Cacbon. b.Phân loại cacbohiđrat: Nội dung PHT số 1 2. Chức năng: -Là nguồn NL dự trữ của tế bào và cơ thể –VD. -Cấu tạo nên tế bào và các bộ phận của cơ thể –VD. GV: THÁI LƯƠNG QUANG LỘC Giáo án Sinh 10 CB 4. Củng cố: -Cấu trúc và chức năng của Cacbohyđrat -Tại sao cần thay đổi món ăn cho đa dạng mà không ăn 1 hoặc 1số món ăn ưa thích? -Tại sao khi phơi khô hoặc sấy khô 1 số thực phẩm lại giúp bảo quản tốt thực phẩm? -Nếu ăn quá nhiều đường có thể bị bệnh gì? Giải thích ? 5. Hướng dẫn hoạt động về nhà : - Học bài và trả lời các câu hỏi trong SGK. - Đọc trước bài mới. VI:NHẬN XÉT: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… PHIẾU HỌC TẬP 1 Nhóm Các nguyên tố Vai trò Các NT đa lượng Ca,P K ……… Có trong thành phần chất hữu cơ. +Các NT chủ yếu C,H.O.N Cấu tạo các ĐPT hữu cơCHH chính cấu tạo nên TB + NT quan trọng C Tạo nên sự đa dạng của vật chất hữu cơ. Các NT vi lượng F,Cu, Fe, Mo…… Tham gia cấu tạo nên enzim, VTM. PHIẾU HỌC TẬP 2 Các loại đường Thành phần Cho ví dụ Đường đơn (Monosaccarit) Gồm 1 phân tử đường đơn Glucozơ (đường nho), Fructozơ (đường quả),Galactozơ (đường sữa) Đường đôi (Đisacoarit) Gồm 2 phân tử đường đơn liên kết lại với nhau Lactzơ (đường sữa),Saccarozơ (đường mía) Mantozơ (đường mạch nha) Đường đa (Polysaccarit) Gồm nhiều phân tử đường đơn liên kết với nhau Glycogen (động vật) Tinh bột (thực vật) GV: THÁI LƯƠNG QUANG LỘC Giáo án Sinh 10 CB Ngày: Tiết 4. § 4. CACBOHIĐRAT VÀ LIPIT (tt) § 5. PRÔTÊIN I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: - Hiểu, trình bày và phân biệt được cấu trúc bậc 1, 2, 3, 4 của phân tử prôtêin. - Trình bày được chức năng của các loại prôtêin và đưa ra ví dụ minh họa. - Nêu và giải thích được những yếu tố này ảnh hưởng đến chức năng của prôtêin. - Liệt kê các loại lipit có trong cơ thể sinh vật- Trình bày chức năng của các loại lipit. 2. Kỹ năng: Rèn tư duy khái quát trừu tượng. 3. Thái độ : Thấy được sự quan trọng của vật chất hữu cơ. II.TRỌNG TÂM: Cấu trúc và chức năng của Prôtêin - Lipit. III. PHƯƠNG PHÁP: - Học sinh độc lập làm việc với SGK, phiếu học tập. - Học sinh làm việc theo nhóm +Vấn đáp +Trực quan. IV.CHUẨN BỊ CỦA GV & HS: 1.Của GV: Tranh , PHT, Tài liệu liên quan. 2.Của HS: Bài cũ, bài mới. V.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1. Ổn định lớp. 2.Kiểm tra bài cũ : Nêu cấu trúc và chức năng của các loại cacbohiđrat? CH: Các nguyên tố vi lượng có vai trò ntn đối với sự sống? Cho ví dụ. 3.Vào bài mới: CH :Tại sao thịt bò lại khác thịt gà? Tại sao SV này lại ăn SV khác? NỘI DUNG 1: LIPIT Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiểu kết - Em hãy kể tên các loại lipit - Lipit có tính chất gì? -Lipit là gì? -Có những loại lipit nào? *GV:Phát PHT, phân công từng nhóm. GV nhận xét,hoàn thành. ND2:I.C\Trúc của Prôtêin -Prôtêin được cấu tạo theo nguyên tắc nào? Đơn phân ? Cấu tạo? - Từ nguyên tắc đa phân em rút ra những đặc điểm của prôtêin? -Các Prôtêin khác nhau ntn? -Nếu có 9 aathì có bao nhiêu HS: Dầu. mỡ HS: Không tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ HS: Trả lời HS n\c SGK hoàn thành Cử đại diện trả lời. HS khác nhận xét, BS. HS Trả lời HS nhận xét HS trả lời HS trả lời.(20 9 ) II.LIPIT: 1.Khái niệm: - Là hợp chất hữu cơ không tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ. 2.Các loại lipit: Nội dung PHT 1. I. CẤU TRÚC CỦA PRÔTÊIN: 1.Cấu trúc: -Prôtêin là đại phân tử hữu cơ,được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân Đơn phân :Axitamin. -Các Prôtêin khác nhau về số lượng, thành phần và trật GV: THÁI LƯƠNG QUANG LỘC Giáo án Sinh 10 CB loại prôtêin? *GV: Treo tranh H5.1 SGK *GV: Phát PHT và phân công nhiệm vụ theo nhóm. *GV: Nhận xét, kết luận. -Cấu trúc nào quy định tính đa dạng của prôtêin? -Cấu trúc nào quy định chức năng của prôtêin? -Các yếu tố làm thay đổi CT prôtêin? ND3: II. Chức năng của Prôtêin *GV: Yêu cầu HS làm việc với SGK Prôtêin có chức năng gì? Cho ví dụ? *GV: Nhận xét, kết luận. -Tại sao chúng ta cần ăn prôtêin từ các nguồn thực phẩm khác nhau? *GV:Thông báo aa thay thế và không thay thế (aa không thay thế phải lấy từ thức ăn) HS: Quan sát tranh HS:Thảo luận nhóm hoàn thành PHT. Đại diện nhóm trả lời HS khác nhận xét,BS. HS: Bậc 1. HS: Bậc 2,3. HS trả lời. HS: Đọc SGK HS trả lời HS khác nhận xét,BS. HS trả lời HS khác nhận xét,BS. tự sắp xếp các a.a đặc trưng cho mỗi loại >Tính đa dạng và đặc thù. 2. Các bậc cấu trúc: Nội dung PHT. * Dưới tác động của các yếu tố: Nhiệt độ cao, Độ PH, ……phá huỷ cấu trúc không gian thì prôtêin sẽ bị mất chức năng(Biến tính) II.CHƯCNĂNG PRÔTÊIN. -Cấu tạo nên TB và cơ thể. VD: Colagen tham gia cấu tạo mô liên kết. -Dự trữ các aa.+VD: Prôtein sữa. - Vận chuyển các chất- Hb. - Bảo vệ cơ thể . +VD: Kháng thể - Thu nhận thông tin. VD: Thu thể - Xúc tác các phản ứng hoá sinh: Enzim 4.Củng cố: -GV: Giới thiệu sơ đồ yêu cầu HS thảo luận nhóm theo phân công để hoàn thành sơ đồ. Cấu trúc bậc 1 Cấu trúc bậc 2 Cấu trúc bậc 3 Cấu trúc bậc 4. => Đáp án: (1) Đóng xoắn, (2) Cuộn xoắn, (3) Tổ hợp, (4) Phân giải -Tại sao người già không nên ăn nhiều mỡ? -Cacbohiđrat và Lipit hợp chất nào cung cấp nhiều năng lượng hơn? Tại sao? -So sánh Cacbohyđrat và Lipit giống và khác nhau ntn?(BTVN) 5.Hướng dẫn hoạt động về nhà: Trả lời câu hỏi SGK –chuẩn bị bài mới. VI.NHẬN XÉT . …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… GV: THÁI LƯƠNG QUANG LỘC (1) (4) (2) (4) (3) (4) Giáo án Sinh 10 CB PHIẾU HỌC TẬP 1 Các loại Lipit Cấu trúc Chức năng Mỡ Gồm 1 phân tử glixêrol LK với 3 axit béo. + Mỡ ĐV thường chứa axit béo no.(Mỡ) + Mỡ TV thường chứa axit béo không no. (Dầu) Dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể. Photpholipit Gồm 1 glixêrol liên kết với 2 axit béo và 1 nhóm photphát. Là thành phần cấu tạo nên các loại màng TB Stêroit Một số lipit có bản chất là stêrôit. VD: testoseron, ơstrogen, colesterôn. Cấu tạo nên màng sinh chất,các loại Hoocmôn. Sắc tố và vitamin Thuộc dạng lipit. VD: Sắc tố: Carotênôit, Vitamin: A, D, E, PHIẾU HỌC TẬP Các bậc Cấu trúc Bậc 1 Các aa liên kết với nhau chuỗi polypeptid thẳng có phân nhánh. Cấu trúc bậc 1 chính là trình tự sắp xếp các aa trong chuỗi polypeptit. Bậc 2 Một chuỗi polypeptid co xoắn lại hoặc gấp nếp được tạo bởi các liên kết H2 giữa các axit amin gần nhau Bậc 3 Chuỗi polypeptid bậc 2 tiếp tục co xoắn theo cấu trúc không gian 3 chiều đặc trưng Bậc 4 Các chuỗi polypeptid liên kết lại với nhau theo 1 cách nào đó BTVN: HS hoàn chỉnh bảng sau: * Giống nhau:- Đều là các đại phân tử hữu cơ , Cấu tạo từ 3 NT C,H,O -Đều cung cấp năng lượng . *Khác nhau : Dấu hiệu Cacbohyđrat Lipit Cấu tạo Cn (H 2 O)m.Tỉ lệ 1:2:1. Cấu tạo theo NT đa phân, Đơn phân :Đường đơn 6 cacbon Nhiều C, H, rất ít O.(M bò:C 57 H 110 O 6 Không cấu tạo theo NT đa phân, Chủ yếu: glixêrol, 2 axit béo, nhóm photphát. Tính chất - Tan nhiều trong nước - Dễ phân hủy hơn - Kị nước, tan trong dung môi hữu cơ. - Khó phân hủy hơn. Vai trò Đường đơn: Cung cấp năng lượng, cấu trúc trên đường đa Đường đa: Dự trữ năng lượng, tham gia cấu trúc TB, kết hợp với prôtêin - Tham gia cấu trúc màng sinh học, là thành phần của các hoôcmôn, vitamin. - Dự trữ năng lượng cho tế bào và nhiều chức năng sinh học khác. GV: THÁI LƯƠNG QUANG LỘC [...]... dưới dây sẽ có tốc độ sinh trưởng và sinh sản nhanh nhất? GV: THÁI LƯƠNG QUANG LỘC Giáo án Sinh 10 CB a 5 µm b 4 µm c 3 µm GV: THÁI LƯƠNG QUANG LỘC d 2 µm Giáo án Sinh 10 CB Ngày: TIẾT :7 § 8,9.TẾ BÀO NHÂN THỰC I MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1 Kiến thức: - Trình bày được các đặc điểm chung của tế bào nhân thực - Mô tả được cấu trúc và chức năng của nhân, hệ thống lưới nội chất, Ribôxôm và bộ máy Gôngi,ty thể -... màng sinh chất và tống các chất chứa ra ngoài GV: THÁI LƯƠNG QUANG LỘC Con đường V\C Khuyết tán trực tiếp qua lớp photpho lipit kép.VD:Tan trong dầu mỡ, KT nhỏ ,Khí O2, CO2 Khuếch tán qua kênh protein xuyên qua màng-VD:Nước, Nhờ protêin vận chuyển-VD: Các Ion -ÐK: Cơ thể có nhu cầu Túi màng Túi màng Giáo án Sinh 10 CB Ngày: TIẾT 10: §12.THỰC HÀNH:THÍ NGHIỆM CO VÀ PHẢN CO NGUYÊN SINH I.MỤC TIÊU BÀI HỌC... khảm Giáo án Sinh 10 CB động) 4 Củng cố: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm: Câu 1: Nội dung nào sau đây là đúng khi nói về thành phần hóa học chính của MSC ? a. 1lớp Phốt pho lipit và các phân tử Protein b. 2lớp Phốt pho lipit và các phân tử Protein c Một lớp Phốt pho lipit và không có Protein.d 2 lớp Phốt pho lipit và không có Protein Câu 2: Tính vững chắc của thành tế bào của nấm có được nhờ chất hóa học. .. nguyên sinh  Trạng thái bình thường (Phản co nguyên sinh)  Khí khổng mở ra GV: THÁI LƯƠNG QUANG LỘC Giáo án Sinh 10 CB Bước 4: Thu hoạch : HS tiến hành TN như các nội dung ở trên và làm bản báo cáo TH như trên Bước 5: GV đánh giá kết quả thực hành của HS Ngày: TIẾT:11 BÀI TẬP I MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức : Cung cấp cho HS 1 số công thức cơ bản về toán phân tử ADN 2.Kĩ năng : Giải bài tập II.TRỌNG... thêm nhóm PP NL để trở thành ATP Vai trò - Tổng hợp nên các chất hóa học cần thiết cho TB- VD ATP - Vận chuyển các chất qua màng-VD - Sinh công cơ học, hóa học- VD GV: THÁI LƯƠNG QUANG LỘC Giáo án Sinh 10 CB Ngày: TIẾT :14 §14 ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT I MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1 Kiến thức: Sau khi học xong bài này HS phải: - Trình bày được cấu trúc & chức năng của enzim... *Nếu pha sáng không xảy ra thì pha tối có xảy ra được không? Tại sao? >Pha sáng không xảy ra thì pha tối cũng không xảy ra vì pha sáng cung cấp NL ATP và NADPH cần thiết cho pha tối VI.NHẬN XÉT: GV: THÁI LƯƠNG QUANG LỘC Giáo án Sinh 10 CB Ngày: TIẾT 18: ÔN TẬP HỌC KỲ I (THEO NỘI DUNG BÀI 21 SGK) I.MỤC TIÊU: Giúp HS hệ thống kiến thức đã học để chuẩn bị thi học kỳ II.NỘI... năng lượng ánh sáng - Bên ngoài là màng kép thành năng lượng hóa học tích trữ - Bên trong: + Các chất nền và hệ trong tinh bột thống túi dẹt tạo nên tilacôit và 4.Lục lạp trên màng của nó có chứa nhiều diệp lục, các enzim quang hợp Các tilacôit xếp chồng lên nhau gọi là Grana + Chất nền có: ADN và ribôxôm GV: THÁI LƯƠNG QUANG LỘC Giáo án Sinh 10 CB *Giải thích tại sao mô hình cấu trúc của màng sinh chấtcó... LƯƠNG QUANG LỘC Giáo án Sinh 10 CB Ngày : TIẾT: 15 § 15.THỰC HÀNH : MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ ENZIM I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức:Biết cách bố trí thí nghiệm và tự đánh giá được mức độ ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường lên hoạt tính của enzim, tự tiến hành TNo theo quy trình đã cho trong SGK 2.Kỹ năng: Phân tích, so sánh, khái quát hoá 3.Thái độ : Thấy rõ vai trò của enzim trong TB II.TRỌNG TÂM: Ảnh hưởng... của TB Chuyển hoá NL ánh sáng thành NL hoá học Vận chuyển nội bào,chuyển hoá đường,lipit,tiêu độc Vận chuyển nội bào, tông hợp prôtêin Lắp ráp, đóng gói và phân phối sản phẩm Phân hủy các TB già, bào quan già, các TB bị tổn thương không còn khả năng phục hồi Không bào Màng đơn Chứa các chất dự trữ , các chất phế thải, giúp các TB hút nước GV: THÁI LƯƠNG QUANG LỘC Giáo án Sinh 10 CB Ribôxôm Không màng... …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… GV: THÁI LƯƠNG QUANG LỘC Giáo án Sinh 10 CB NỘI DUNG PHIẾU HỌC TẬP 1 Màng tế bào Nội dung - Thành tế bào: - Màng sinh chất: Cấu trúc - Cấu tạo bởi chất Peptiđôglical và có khả năng bắt màu phân biệt với thuốc nhuộm Gram (G+): +Bắt màu tím: Vi khuẩn G+ +Bắt màu đỏ: Vi khuẩn G- 2 lớp Phốtpho Lipit và Protein 3 Vùng nhân - Thực hiện trao đổi chất qua màng

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan