0

NCKHSPUD: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO NHÓM HỢP TÁC TRONG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 5

29 4,195 14

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2014, 13:48

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh một yêu cầu khách quan và bức thiết. Điều đó ai cũng hiểu, song giáo dục như thế nào? Con đường tiến hành ra sao? Tôi thiết nghĩ các cấp lãnh đạo, các nhà giáo dục cần có cái nhìn khách quan hơn, thiết thực hơn về vấn đề này.Kĩ năng sống là nền tảng để hoàn thiện nhân cách con người, là chất lượng thực sự của ngành giáo dục nhằm đảm bảo cho mỗi cá nhân có thể tồn tại, phát triển và khẳng định giá trị của mình trong cộng đồng. Đây không chỉ là mục tiêu, công việc của riêng ngành giáo dục mà đòi hỏi phải có sự chung tay góp sức của cả xã hội, cộng đồng. Thông qua nội dung dạy học để giáo dục được kĩ năng sống của các em. Điều chỉnh phương pháp dạy học cho phù hợp với từng nội dung bài học, từng nhận thức của các em học sinh. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Nguyễn Văn Lành MỤC LỤC I/ TÓM TẮT ĐỀ TÀI Trang 3 II/ GIỚI THIỆU Trang 5 1/ Hiện trạng Trang 5 2/ Giải pháp thay thế Trang 7 3/ Vấn đề nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu Trang 9 III/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Trang 10 1/ Khách thể nghiên cứu Trang 10 2/ Thiết kế nghiên cứu Trang 10 3/ Quy trình nghiên cứu Trang 11 4/ Đo lường và thu thập dữ liệu Trang 13 IV/ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ Trang 13 1/ Kết quả Trang 13 2/ Phân tích dữ liệu Trang 15 3/ Bàn luận Trang 16 V/ KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Trang 18 VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 19 VII/ PHỤ LỤC Trang 20 1) Kế hoạch bài học môn Toán Trang 20 2) Đề và đáp án (biểu điểm chấm) kiểm tra Toán Trang 24 3) Thang đo thái độ với môn Toán Trang 27 4) Bảng điểm Trang 28 1 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Nguyễn Văn Lành * Danh mục các từ viết tắt trong đề tài: Viết tắt Nội dung viết đầy đủ Ghi chú KNS Kĩ năng sống HS Học sinh GV Giáo viên BT Bài tập PPDH Phương pháp dạy học KT Kiểm tra TKB Thời khóa biểu STP Số thập phân HCN Hình chữ nhật DT Diện tích LTC Luyện tập chung PGD Phòng giáo dục SD Độ lệch chuẩn p Xác suất ngẫu nhiên trong phép kiểm chứng T-Test PPCT Phân phối chương trình SGV Sách giáo viên KHSP Khoa học Sư phạm ĐỀ TÀI “ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO NHÓM HỢP TÁC TRONG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 5” I/ TÓM TẮT ĐỀ TÀI: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh - một yêu cầu khách quan và bức thiết. Điều đó ai cũng hiểu, song giáo dục như thế nào? Con đường tiến hành ra 2 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Nguyễn Văn Lành sao? Tôi thiết nghĩ các cấp lãnh đạo, các nhà giáo dục cần có cái nhìn khách quan hơn, thiết thực hơn về vấn đề này. Kĩ năng sống là nền tảng để hoàn thiện nhân cách con người, là chất lượng thực sự của ngành giáo dục nhằm đảm bảo cho mỗi cá nhân có thể tồn tại, phát triển và khẳng định giá trị của mình trong cộng đồng. Đây không chỉ là mục tiêu, công việc của riêng ngành giáo dục mà đòi hỏi phải có sự chung tay góp sức của cả xã hội, cộng đồng. Thông qua nội dung dạy học để giáo dục được kĩ năng sống của các em. Điều chỉnh phương pháp dạy học cho phù hợp với từng nội dung bài học, từng nhận thức của các em học sinh. Cần giáo dục để học sinh hiểu con người không thể chỉ hưởng thụ mà đòi hỏi phải có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội để trẻ dần hình thành ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân. Thông qua nội dung các bài học, rèn luyện cho học sinh kĩ năng đặt câu hỏi, trình bày, diễn đạt, phân tích và liên hệ rồi tổng hợp nội dung kiến thức, kĩ năng làm việc độc lập (hoạt động cá nhân) hay kĩ năng làm việc tập thể (hoạt động nhóm) Trong đó, kĩ năng làm việc tập thể cần được đặc biệt quan tâm vì đây là KNS mang tính thời đại, thể hiện cách làm việc có cơ chế phân công hợp tác, tôn trọng quyền, lợi ích của từng cá nhân và cùng nhau phát triển. Khi tham gia hoạt động nhóm, tất cả các bạn học sinh đều được trình bày ý kiến, suy nghĩ của cá nhân, được bảo vệ, tranh luận dân chủ, được bạn bè lắng nghe và tôn trọng ý kiến để thống nhất chung một vấn đề. Quá trình này nhằm phát triển tư duy, rèn luyện khả năng làm việc cao hơn của học sinh. Trường Tiểu học Mỹ Lợi A cũng như các trường học khác rất cần quan tâm đến việc giáo dục kĩ năng sống cho các em học sinh không chỉ ở các môn như: Tiếng Việt, Đạo đức, Khoa học, Lịch sử & Địa lý mà môn Toán cũng rất cần, qua đó rèn cho các em kĩ năng thực hành giải toán vì môn Toán cũng gắn liền với thực tế hàng ngày của các em. Ví dụ như các bài về tính diện tích, thời gian, vận tốc, quãng đường, phần trăm mua bán 3 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Nguyễn Văn Lành Thông qua các bài toán giải có lời văn, các em học sinh được rèn kĩ năng tính toán (+, - , x , : ) với các số tự nhiên, số thập phân, phân số , rèn kĩ năng giải toán trình bày câu văn trả lời; kĩ năng sống độc lập sáng tạo của mỗi học sinh. Qua đó phát huy được tính tích cực chủ động của học sinh. Nhiều giáo viên tâm huyết cũng đã sử dụng những phương pháp, hình thức dạy học tích cực, sử dụng các phương tiện dạy học có hiệu quả. Giáo viên hướng dẫn cách khai thác nội dung bài tập, tăng khả năng liên hệ thực tế, tăng khả năng làm việc theo nhóm độc lập suy nghĩ, sử dụng những câu văn trong bài giải cho phù hợp, tăng khả năng giải quyết các tình huống có vấn đề với mục đích giúp học sinh hiểu bài hơn. Tuy nhiên đối với những nội dung bài tập còn trừu tượng, đòi hỏi đưa về các dạng toán điển hình thì người giáo viên vẫn thường áp đặt cho HS mà chưa cho HS thấy được bản chất của vấn đề, của dạng toán thì HS sẽ thụ động, vận dụng một cách máy móc, chủ yếu là kĩ năng thực hiện các phép tính nhiều HS thuộc công thức quy tắc tính nhưng chưa hiểu sâu bản chất dạng toán; kĩ năng sống của các em chưa được giáo dục một cách có hệ thống. Giải pháp của tôi đưa ra là thông qua rèn kĩ năng giải các bài toán có lời văn để giáo dục kĩ năng sống, với các dạng toán phù hợp với từng đối tượng để qua đó phân loại và giáo dục các em một cách hợp lý. Nghiên cứu được tiến hành trên 2 nhóm tương đương: 2 lớp 5 Trường Tiểu học Mỹ Lợi A. Lớp 5/4 là lớp thực nghiệm, lớp 5/5 là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy các bài trong môn Toán 5 ở các tiết 28; 29; 58; 76; 97; 98; 101; 114 theo phân phối chương trình. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: lớp thực nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,97. Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng là 7,25. Kết quả kiểm chứng T-Test cho thấy p < 0,05 (nghĩa là có sự khác biệt giữa điểm KT của 2 lớp). Qua 4 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Nguyễn Văn Lành đó thấy được việc nâng cao kĩ năng sống và rèn kĩ năng giải toán có lời văn của HS lớp 5 Trường Tiểu học Mỹ Lợi A là vô cùng quan trọng. II/ GIỚI THIỆU: Trong SGK toán 5, các bài toán giải có lời văn chiếm số lượng cũng tương đối, hầu như tiết học nào cũng có ít nhất là 1 bài toán giải có lời văn để HS rèn luyện. Các bài toán “khó” có cách giải phức tạp (mang tính chất đánh đố) hầu như không có. Thay vào đó, có 1 số bài (số lượng không nhiều) mang tính chất “phát triển”, đòi hỏi HS phải “suy nghĩ” độc lập để giải. Ở mỗi bài toán khi giải có không quá 4 bước tính. Tuy nhiên trong toán 5 khi giải mỗi bài toán cần tăng cường nội dung dạy học “phương pháp” giải toán, HS phải biết tìm hiểu, phân tích đề bài, biết “đặt vấn đề”, biết tìm ra cách giải bài tập (biết giải quyết vấn đề) và biết cách trình bày bài giải bài tập. Tăng cường khả năng diễn đạt của HS khi giải các BT có lời văn (diễn đạt bằng lời khi cần trao đổi, thảo luận, trình bày miệng bài giải tại lớp, hoặc diễn đạt bằng viết khi cần viết bài giải BT trên bảng. Trong một số bài tập, hầu như các em tìm ra kết quả, đáp số của bài toán nhưng khi trình bày lý luận, những câu trả lời của bài tập các em còn hạn chế trong cách trình bày, trong cách lý luận không chặt chẽ, đầy đủ dẫn đến kết quả của bài giải đó không đạt điểm tối đa. Chủ yếu các em vận dụng câu trả lời cho yêu cầu BT một cách máy móc: “hỏi gì thì trả lời nấy”, mà không có sự tư duy lô-gic, không có sự sáng tạo trong câu trả lời. 1) Hiện trạng: Tại trường Tiểu học Mỹ Lợi A, giáo viên khi lên lớp với tiết toán cũng đã đảm bảo được quy trình tiết dạy, cung cấp kiến thức có hệ thống, tuy nhiên việc vận dụng sáng tạo phương pháp trong dạy học của giáo viên vẫn là một vấn đề chuyên môn đưa ra để bàn bạc trao đổi; thường các tiết học người giáo viên vẫn 5 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Nguyễn Văn Lành áp dụng cách truyền thụ kiến thức cho HS làm việc trên cả lớp, hoạt động cá nhân mà chưa tăng cường dạy học theo nhóm, hoạt động tìm hiểu thực tế trong giải toán để các em cùng nhau được hợp tác trao đổi giải quyết một vấn đề. Giáo viên vẫn thường hạn chế trong sử dụng các phiếu bài tập để giao nhiệm vụ cho các nhóm hoạt động, sử dụng những câu hỏi, sơ đồ, mô hình gợi mở để các em học sinh cùng bàn bạc theo nhóm khám phá, để cùng nhận xét sửa sai cho bạn. GV chủ yếu lên lớp hình thành kiến thức cho HS, thực hành rèn luyện kĩ năng qua hoạt động cả lớp hoặc cá nhân mỗi HS, qua làm bảng, bảng phụ, bảng lớp để HS được chiếm lĩnh kiến thức thông qua kiến thức GV cung cấp, tự thực hành làm các BT. GV cũng đã cố gắng đưa ra hệ thống những câu hỏi gợi mở dẫn dắt HS tìm hiểu vấn đề. HS tích cực suy nghĩ, trả lời câu hỏi giáo viên đưa ra, phát hiện giải quyết vấn đề, thực hành rèn kĩ năng giải toán và thực hành tính. Kết quả là HS cũng đã thuộc bài, biết tính toán nhưng hiểu chưa sâu sắc, kĩ năng trình bày lý luận chưa cao, kĩ năng vận dụng toán trong thực tế còn ít. Kĩ năng sống của các em chưa được hình thành cao. Ví dụ như: kĩ năng độc lập tính, kĩ năng trao đổi, đặt câu hỏi, trình bày diễn đạt, phân tích trong nhóm, kĩ năng làm việc tập thể, kĩ năng vận dụng vào thực tế cuộc sống hàng ngày Qua đó, thấy được hoạt động dạy học chưa gắn chặt với hoạt động giáo dục, đặc biệt là giáo dục kĩ năng sống. Kĩ năng trình bày diễn đạt giải toán có lời văn của các em còn hạn chế. Ví dụ như: BT yêu cầu: Tính diện tích của thửa ruộng hình thang đó? Khi làm bài nhiều HS thường trả lời “Diện tích hình thang là….” . Hoặc BT2/76 một số HS trả lời “ Hết năm thôn Hòa An đã thực hiện được số phần trăm và vượt kế hoạch cả năm là” mà không tách ra thành 2 câu trả lời nên dẫn đến sai. Một số HS thì kĩ năng vận dụng các phép tính còn lúng túng, chậm chạp, sai khi thực hành bài giải. Để thay đổi được hiện trạng trên, đề tài nghiên cứu này đã sử dụng Phương pháp dạy học theo nhóm hợp tác với mảng kiến thức về giải các bài toán có lời văn để bổ sung kết hợp cùng các hình thức, PPDH khác như cá nhân, 6 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Nguyễn Văn Lành cả lớp, PP phát hiện và giải quyết vấn đề, PP kiến tạo để mang lại hiệu quả trong quá trình dạy học và giáo dục HS. Quan sát quá trình học tập của HS trong lớp tôi nhận thấy: Đối tượng trong lớp thường bao gồm những HS có khả năng học tập khác nhau. Giáo viên không thể hỗ trợ mọi HS trong cùng một lúc. Mặt khác hầu hết các em rất phụ thuộc vào GV. Nếu các em không được quan tâm, chú ý thì thường ỷ lại khi thực hiện nhiệm vụ, không cố gắng để giải quyết vấn đề. Học sinh tỏ ra chán nản, mệt mỏi, thiếu tập trung, không tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Do đó, các em thường đạt kết quả thấp trong các bài KT, cuối cùng là mất đi hứng thú đối với môn học. 2) Giải pháp thay thế: Trong mỗi tiết học, GV thay đổi cách truyền đạt kiến thức, cho các em hoạt động nhóm dưới sự tác động trực tiếp của GV là hoàn thành các phiếu bài tập, tình huống, bài tập có vấn đề trong nội dung giải toán có lời văn để các em hợp tác theo nhóm cùng tháo gỡ, giúp nhau trong việc đưa ra bài giải. Có thể cho các em hoạt động nhóm cùng thực hành trong thực tế về kĩ năng giải toán; kĩ năng đặt câu hỏi cho nhau và cùng nhau giải quyết tìm ra kết quả. Giải pháp khả thi mà tôi đã nghiên cứu để tìm ra cách thu hút HS cùng tham gia vào hoạt động và chịu trách nhiệm cho việc học tập của chính mình, bắt đầu bằng việc liệt kê các cách làm có thể cải thiện hành vi thực hiện nhiệm vụ học tập. Trong giải toán nên cho các em vào cùng tham gia hoạt động trao đổi, tự đặt câu hỏi và trả lời, GV cần hình thành những phiếu BT, tình huống có vấn đề. Ví dụ như: Phân nhóm cho các em trao đổi tự đặt ra được 1 đề toán và tự giải (Dạng toán quan hệ tỷ lệ) 5 quyển vở: 22 000 đồng 12 quyển : ………đồng ? 7 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Nguyễn Văn Lành Hay tự đặt một bài toán giải có phép tính: (34,5 + 21,6) x 2 = 112,2 (m) hoặc trong dạng giải toán về tỷ số phần trăm, cho các em đặt một đề toán với bài giải có phép tính 45 : 60 = 0,75 0,75 = 75%. Hoặc đặt bài toán giải theo sơ đồ (dạng toán tìm 2 số khi biết Tổng và Tỷ số của 2 số): Số thóc kho 1: Số thóc kho 2: Qua những tình huống trên, các em cùng nhau trao đổi tự ra được bài toán và tự giải, trình bày bài giải, hỗ trợ cho nhau trong kĩ năng giải toán có lời văn. Đối với hoạt động theo nhóm HS được hỗ trợ lẫn nhau, mỗi HS được phân theo cặp với một bạn khác, trong nhóm không phân loại đối tượng, các em được cùng nhau tháo gỡ, học tập lẫn nhau. Các em học tập tốt hơn sẽ đóng vai người hỗ trợ, có nhiệm vụ giải thích và đặt câu hỏi cho bạn nhận hỗ trợ và đưa ra phản hồi trong thời điểm thích hợp. Đã có nhiều nhà nghiên cứu, nhiều giáo viên nghiên cứu quan tâm đến việc sử dụng PP học sinh hoạt động theo nhóm hợp tác nhưng chủ yếu ở các môn khác như Lịch sử - Địa lý, Khoa học, đạo đức còn môn toán thì ít. 8 120,5 tạ Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Nguyễn Văn Lành 3) Vấn đề nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu: * Vấn đề nghiên cứu: Bản thân tôi muốn có một nghiên cứu cụ thể hơn và đánh giá được hiệu quả hơn việc đổi mới PPDH thông qua sử dụng PP dạy học nhóm, hỗ trợ cho mình khi dạy loại kiến thức trừu tượng như các bài toán giải có lời văn, những bài toán luôn gắn liền trong thực tế. Thông qua cách đó HS tự mình khám phá ra kiến thức cho mình, tự mình có thể đưa ra được các BT để các bạn trong nhóm cùng trao đổi, thực hành. Từ đó truyền cho các em lòng tin vào toán học, say mê tìm tòi, khám phá, ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày về tính toán. Trong nghiên cứu này, tôi tìm câu trả lời cho những câu hỏi: - Việc sử dụng PPDH theo nhóm trong các bài toán giải có lời văn có nâng cao được giáo dục kĩ năng sống và rèn kĩ năng giải toán có lời văn ở học sinh lớp 5 không? - Bằng cách nào để HS có thể hỗ trợ lẫn nhau trong việc hình thành kĩ năng kiến thức toán của các em? - Học sinh có cảm thấy việc hoạt động nhóm có đem lại kết quả tích cực trong việc nâng cao kĩ năng sống cho các em không? * Giả thuyết nghiên cứu: Sử dụng PP dạy học theo nhóm hợp tác trong dạy học các bài toán có lời văn sẽ nâng cao được giáo dục kĩ năng sống và rèn được kĩ năng giải toán cho các em học sinh lớp 5 ở Trường Tiểu học Mỹ Lợi A và học sinh sẽ cảm thấy hoạt động đó đem lại hiệu quả cao trong việc chiếm lĩnh tri thức và hình thành kĩ năng sống cho các em. 9 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Nguyễn Văn Lành II/ PHƯƠNG PHÁP: 1) Khách thể nghiên cứu: Tôi chọn HS Trường Tiểu học Mỹ Lợi A vì đây là trường tôi đang công tác nên có nhiều thuận lợi trong việc vận dụng nội dung giáo dục kĩ năng sống cho các em HS ở nhiều môn học. Tôi là người trực tiếp giảng dạy, trường Tiểu học Mỹ Lợi A tổ chức dạy theo hình thức nhóm môn nên cũng có nhiều thuận lợi trong việc theo sát HS. Tôi chọn HS ở hai lớp mà tôi trực tiếp giảng dạy (34 em/1lớp) là lớp 5/4 và lớp 5/5. Về ý thức học tập của các em: tất cả các em đều có ý thức học tập tốt, đều tích cực hăng say, chủ động trong học tập, tích cực tham gia vào hoạt động tập thể, hăng hái trao đổi và phát biểu ý kiến. Về chất lượng học tập: chất lượng năm học trước thì lớp 5/4: chất lượng Toán đạt 90-95% khá giỏi; lớp 5/5 chất lượng Toán đạt 70-80% khá giỏi. 2) Thiết kế nghiên cứu: Chọn 2 lớp nguyên vẹn: Lớp 5/4 là lớp thực nghiệm, lớp 5/5 là lớp đối chứng. Tôi dùng bài kiểm tra chất lượng học kì 1 làm bài kiểm tra trước tác động. Kết quả kiểm tra cho thấy điểm trung bình của 2 nhóm có sự khác nhau rõ rệt. Do đó, tôi đã dùng phép kiểm chứng T-Test để kiểm chứng sự chênh lệch giữa điểm số TB của 2 nhóm trước khi tác động. Sau khi có bảng kiểm chứng để xác định các nhóm. Nhóm đối chứng Nhóm thực nghiệm TBC 6,67 7,02 p 0,120 10 [...]... của tác động Bảng: Biểu đồ so sánh điểm trung bình các bài KT trước tác động và sau tác động của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng:  Giả thuyết của đề tài Nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm hợp tác trong giải toán có lời văn ở lớp 5 trường Tiểu Mỹ Lợi A” đã được kiểm chứng  Qua bảng kiểm quan sát: nhận thấy việc hoạt động nhóm hợp. .. rèn kĩ năng vận dụng kiến thức toán vào thực tế Việc sử dụng PPDH theo nhóm hợp tác trong giải toán có lời văn đối với HS lớp 5 Trường Tiểu học Mỹ Lợi A đã nâng cao được giáo dục kĩ năng sống cho học sinh 2 Khuyến nghị: Đối với các cấp lãnh đạo, BGH nhà trường: Cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, tạo điều kiện cho giáo viên về cơ sở vật chất: không gian phòng học, bàn ghế,… để thuận lợi cho. .. - SGK Toán 5, tác giả Đỗ Đình Hoan (chủ biên), NXB Giáo dục 2006 18 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Nguyễn Văn Lành - SGV Toán 5, Nhà xuất bản giáo dục - Tạp chí KH giáo dục, Viện chiến lược và chương trình Giáo dục - Giáo dục học, tác giả Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Hữu Dũng, NXB giáo dục 2002 - Đổi mới PP dạy học ở Tiểu học, Dự án phát triển giáo viên Tiểu học, NXB Giáo dục 2006 - Dạy lớp 5 theo. .. khoa học sư phạm ứng dụng Nguyễn Văn Lành - P > 0, 05 nên kết luận sự chênh lệch của 2 nhóm là không có ý nghĩa => 2 nhóm được coi là tương đương - Tôi đã sử dụng thiết kế 2: KT trước và sau tác động đối với các nhóm tương đương Thiết kế nghiên cứu: Nhóm KT Tác động KT sau tác động trước tác động Thực nghiệm Đối chứng Dạy học theo nhóm hợp O1 tác trong giải toán có O3 lời văn ở lớp 5 O2 Dạy học không theo. .. hoạt động nhóm 54 ,6% 65, 5% 53 ,4% 64% Tiết học sôi nổi hơn 67,8% 73 ,5% 66,4% 73% Tinh thần hợp tác cùng 45, 5% Kĩ năng giải toán tốt và trình bày chặt chẽ 68,3% 75, 4% 67% 73,6% Tôi thường không lơ mơ hoặc ngủ gật 43 ,5% 44,7% 42% 44% Trong giờ học thảo luận nhóm tôi thường 75, 6% 54 % 78% 44,2% 53 ,4% 72,3% 76,7% đặt ra câu hỏi cho bạn Tôi không tin mình có thể giải toán có lời 34,2% 36,6% 32,1% 35, 5% văn thành... gật 7 Trong giờ học thảo luận nhóm tôi thường đặt ra câu hỏi cho bạn 8 Tôi không tin mình có thể giải toán có lời văn thành thạo 9 Giải toán có lời văn không quan trọng lắm 10 đồng ý Bình thường Giải toán có lời văn nên thảo luận nhóm BẢNG ĐIỂM LỚP THỰC NGHIỆM (LỚP 5/ 4) 27 Đồng ý Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng STT Nguyễn Văn Lành HỌ VÀ TÊN Điểm KT trước tác động 8 7 6 8 6 7 6 8 7 7 8 6 7 7 7 5 6... nhau Hành vi trong lớp học của các em được cải thiện, các em trở thành những người học tập độc lập hơn Qua đó kĩ năng sống của các em được hình thành, các em có được kĩ năng diễn đạt tốt, kĩ năng trình bày, hoạt động nhóm có hiệu quả * Hạn chế: Nghiên cứu này đòi hỏi người GV cần phải có cách vận dụng một cách linh hoạt PPDH theo nhóm hợp tác trong giờ học toán vì phần BT giải có lời văn thường là... tác giảng dạy theo phương pháp nhóm hợp tác Đối với GV: Phải không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để hiểu biết về các PPDH, biết khai thác thông tin trên mạng internet, biết nắm bắt và tìm hiểu đặc điểm tâm lý của từng em HS Thường xuyên vận dụng phương pháp dạy học theo nhóm hợp tác không chỉ riêng môn Toán mà còn ở những môn khác để nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập cũng như kĩ. .. 35, 5% văn thành thạo Giải toán có lời văn không quan trọng lắm 45, 6% 54 ,6% 44,2% 53 ,5% Giải toán có lời văn nên thảo luận nhóm 64,6% 68,7% 45, 5% 54 % Bảng: Biểu đồ so sánh điểm trung bình các bài KT trước tác động và sau tác động của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng: 14 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Nguyễn Văn Lành Tríc t¸c ®éng Sau t¸c ®éng 2) Phân tích dữ liệu: Trong bảng trên cho ta thấy điểm... động 8.20 7.23 0, 35 0. 35 0.97 0 ,56 2 Không có 0.120 Không có 0.00010 ý nghĩa Nhóm thực nghiệm (a) Nhóm đối chứng (b) Giá trị chênh lệch KT trước ý nghĩa Có ý nghĩa Bảng: Thái độ hành vi với môn học Lớp 5/ 4 Trong giải toán có lời văn Trước 13 Sau Lớp 5/ 5 Trước Sau Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Nguyễn Văn Lành tác tác tác tác động động động động Tôi luôn chăm chú 67,7% 73,4% 65, 6% 72,2% Tôi thích . bài ki m tra chất lượng học kì 1 làm bài ki m tra trước tác động. Kết quả ki m tra cho thấy điểm trung bình của 2 nhóm có sự khác nhau rõ rệt. Do đó, tôi đã dùng phép ki m chứng T-Test để ki m. văn sẽ nâng cao được giáo dục kĩ năng sống và rèn được kĩ năng giải toán cho các em học sinh lớp 5 ở Trường Tiểu học Mỹ Lợi A và học sinh sẽ cảm thấy hoạt động đó đem lại hiệu quả cao trong việc. đạo, BGH nhà trường: Cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, tạo điều ki n cho giáo viên về cơ sở vật chất: không gian phòng học, bàn ghế,… để thuận lợi cho công tác giảng dạy theo phương
- Xem thêm -

Xem thêm: NCKHSPUD: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO NHÓM HỢP TÁC TRONG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 5, NCKHSPUD: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO NHÓM HỢP TÁC TRONG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 5,

Từ khóa liên quan