0

SKKN Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” giúp học sinh tích cực hơn khi tìm hiểu môn Sinh học 8

34 2,969 27
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 20:21

Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” giúp học sinh tích cực hơn khi tìm hiểu môn Sinh học 8 MỤC LỤC Thực hiện: Nguyễn Dương Phương Tân Trang 1 Mục lục………………… …………………………………… Tài liệu tham khảo……………………………………………. A.Mở đầu……………………………………………… 1.Lí do chọn đề tài……………………………………………. 2.Đối tượng nghiên cứu ………………………… 3.Phạm vi nghiên cứu ……………………………………… 4.Phương pháp nghiên cứu ………………………………… B.Nội dung ……………………………………………………… 1.Cơ sở lí luận ……………………………………………… 2.Cơ sở thực tiễn …………………………………………… 3.Nội dung vấn đề ………………………………………….… C.Kết luận ………………………………………………… … 1.Bài học kinh nghiệm ………………………………………. 2.Hướng phổ biến, áp dụng và nghiên cứu tiếp của đề tài Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 3 Trang 4 Trang 4 Trang 4 Trang 7 Trang 7 Trang 9 Trang 13 Trang 28 Trang 28 Trang 29 Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” giúp học sinh tích cực hơn khi tìm hiểu môn Sinh học 8 TÀI LIỆU THAM KHẢO Để hoàn tất đề tài này tôi đã đọc và tìm hiểu những tài liệu, sách tham khảo như sau: 1.Phương pháp dạy học sinh học - Nhà xuất bản giáo dục. 2.Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS của nhà xuất bản Giáo dục. 3.Bài giảng sinh học 8- Nhà xuất bản giáo dục. 4.Sách giáo khoa, sách giáo viên sinh học 8- Nhà xuất bản Giáo dục. 5.Thiết kế Sinh học 8- Nhà xuất bản đại học Quốc Gia Hà Nội. 6.Tư liệu Sinh học-Nhà xuất bản giáo dục Nguyễn Quang Vinh 7.Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên THCS chu kì III (2004- 2007) – Bộ giáo dục và đào tạo 8.Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy sách giáo khoa lớp 8 9.Cơ sở lí thuyết Sinh học 8 – Võ Văn Chiến, Nguyễn Thị Ngọc Liên 10.Átlát giải phẩu sinh lí người – Đào Như Phú (chủ biên) Thực hiện: Nguyễn Dương Phương Tân Trang 2 Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” giúp học sinh tích cực hơn khi tìm hiểu môn Sinh học 8 A.MỞ ĐẦU 1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Thực hiện theo chỉ thị của ngành: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay. Nhưng làm sao để phát huy tính tích cực của học sinh đang là vấn đề lớn cần giải quyết. Thực tế giảng dạy đã cho thấy rằng chỉ khi nào học sinh tích cực chủ động tiếp thu kiến thức thì kết quả giảng dạy của giáo viên và kết quả học tập của học sinh mới đạt kết quả cao nhất. Vậy làm thế nào để phát huy được tính tích cực của học sinh trong học tập? Đây là vấn đề không hề đơn giản nhưng lại rất cấp thiết trong thực tế giảng dạy hiện nay. Sinh học là một trong những bộ môn khoa học thực nghiệm. Trong quá trình giảng dạy giáo viên thường sử dụng phương pháp quan sát, thí nghiệm, vấn đáp…để giúp học sinh tìm ra kiến thức. Sinh học lớp 8 chủ yếu nghiên cứu về cơ thể người. Nếu sử dụng phương pháp dạy học đó để truyền đạt kiến thức cho học sinh thì hiệu quả giảng dạy đôi khi chưa cao. Vậy giáo viên phải kết hợp sử dụng phương pháp như thế nào để học sinh có thể tiếp thu dễ dàng và cảm thấy thích thú học tập bộ môn? Qua bảy năm giảng dạy, tôi nhận thấy việc sử dụng phương pháp dạy học “đặt và giải quyết vấn đề” vào bài giảng Sinh học 8 sẽ giúp học sinh tích cực hơn, thích thú hơn khi tiếp thu kiến thức vì nó kích thích tính tò mò muốn hiểu biết, khám phá những vấn đề có liên quan đến chính bản thân mình. Vì vậy tôi quyết định chọn đề tài “Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” giúp học sinh tích cực hơn trong tìm hiểu môn Sinh học 8 ở lớp 8A3 trường Trung học Cơ sở Suối Ngô huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh” Thực hiện: Nguyễn Dương Phương Tân Trang 3 Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” giúp học sinh tích cực hơn khi tìm hiểu môn Sinh học 8 2.ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Bản thân tôi đã xác định đối tượng nghiên cứu đề tài này phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” nhằm giúp học sinh tích cực hơn trong tìm hiểu bộ môn Sinh học 8 do tôi là người trực tiếp thực hiện 3.PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: Do điều kiện và thời gian nghiên cứu còn nhiều hạn chế, nên nội dung của đề tài này tôi đi sâu vào việc nghiên cứu phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” nhằm giúp học sinh tích cực hơn trong tìm hiểu môn Sinh học 8 Không gian : Học sinh lớp 8A 3 trường Trung học Cơ sở Suối Ngô năm học 2010 – 2011 Thời gian : với nội dung của đề tài này tôi tiến hành qua 3 giai đoạn Giai đoạn 1: Từ tháng 8 năm 2010 đến kiểm tra chất lượng giữa học kì I (tháng 10 năm 2010) : đưa ra nhiều phương pháp giảng dạy giúp học sinh tích cực hơn trong tìm hiểu môn Sinh học 8 Giai đoạn 2: Từ tháng 11 năm 2010 đến thi học kì I (tháng 12 năm 2010) : đối chiếu tất cả các phương pháp giảng dạy đã áp dụng ở giai đoạn 1 và chọn lựa phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực của học sinh cao nhất Giai đoạn 3: Từ tháng 1 năm 2011 đến kiểm tra chất lượng giữa học kì II (tháng 3 năm 2011) : áp dụng, nghiệm thu đề tài thực hiện 4.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 4.1 Đọc tài liệu: Để thực hiện tốt và có cơ sở cho việc nghiên cứu, điều tra tình hình học tập của học sinh, bản thân tôi đã đọc rất nhiều tài liệu : sách giáo khoa, sách tham khảo, tài liệu chuyên môn, sách bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên …Đặc biệt là những tài liệu liên quan đến việc giúp học sinh tích cực, Thực hiện: Nguyễn Dương Phương Tân Trang 4 Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” giúp học sinh tích cực hơn khi tìm hiểu môn Sinh học 8 hứng thú hơn trong học tập bộ môn Sinh học. Qua đó cung cấp thêm những kiến thức chuyên môn nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác nghiên cứu. Sau khi đọc các tài liệu tôi nhận thấy, trong dạy học có rất nhiều phương pháp. Tuy nhiên chúng ta phải biết lựa chọn, phối hợp những phương pháp cho phù hợp với từng loại bài dạy, trong đó chú trọng đến việc phát huy tính tích cực của học sinh qua phương pháp “đặt và giải quyết vấn đề”. Vì đây là một trong những phương pháp phát huy được năng lực tư duy độc lập sáng tạo, năng lực trí tuệ của học sinh. 4.2 Điều tra: a.Dự giờ: Bản thân tôi đã dự giờ rất nhiều tiết ở tất cả các khối lớp, đặc biệt là giáo viên dạy cùng bộ môn. Trong đó chú trọng dự giờ khối 8 để tự học hỏi và rút kinh nghiệm qua từng thao tác, phương pháp giảng dạy của mỗi giáo viên, đặc biệt là những phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong phương pháp đặt và giải quyết vấn đề để áp dụng vào tiết dạy của mình tốt hơn Ngoài ra bản thân tôi cũng thường xuyên được tổ chuyên môn, đồng nghiệp dự giờ, đánh giá, rút kinh nghiệm. Sau mỗi tiết dạy được đồng nghiệp góp ý, rút kinh nghiệm rất chân tình giúp tôi không ngừng phấn đấu khắc phục những hạn chế, tự hoàn thiện mình để tổ chức tốt các hoạt động dạy học tích cực cho học sinh, nhằm giúp các em thích thú hơn trong học tập bộ môn. b.Đàm thoại: Trong công tác, tôi thường xuyên trao đổi với đồng nghiệp, tổ chuyên môn để cùng nhau giải quyết, khắc phục những khó khăn trong giảng dạy, cách thức phối hợp các phương pháp dạy học thích hợp với từng bài (đặc biệt là những bài có kiến thức khó). Ở đây mỗi giáo viên phải tự đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhằm giúp học sinh hứng thú trong tìm tòi, sáng tạo trong nhận thức. Thực hiện: Nguyễn Dương Phương Tân Trang 5 Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” giúp học sinh tích cực hơn khi tìm hiểu môn Sinh học 8 Trong quá trình giảng dạy, tôi thường đàm thoại trực tiếp với học sinh để thăm dò tình hình học tập của lớp, những khó khăn mà học sinh gặp phải trong phương pháp đặt và giải quyết vần đề . Từ đó tôi động viên, khích lệ, tạo động lực cho các emcố gắng nhiều hơn trong học tập. c.Thực nghiệm: Tôi đã sử dụng phương pháp thực nghiệm bằng cách cùng một bài dạy nhưng ở lớp 8A 3 tôi áp dụng “phương pháp dạy học đặt và giải quyết vấn đề nhằm giúp học sinh tích cực hơn trong tìm hiểu bộ môn” được nghiên cứu trong đề tài vào tiết dạy. Còn lớp 8A 1 , 8A 2 tôi không áp dụng sáng kiến kinh nghiệm này vào tiết dạy. Từ đó tôi đối chiếu kết quả học tập của lớp 8A 3 so với lớp 8A 1 , 8A 2 để biết việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm này có hiệu quả hay không. d.Kiểm tra: Sử dụng các hình thức kiểm tra miệng, mười lăm phút, một tiết, thi học kì theo qui định. Ngoài ra, tôi thường xuyên theo dõi việc học tập, ghi chép bài, việc sử dụng vở bài tập của học sinh trong từng tiết học, để kiểm tra việc ghi chép và việc soạn bài trước ở nhà của học sinh. Từ đó giúp học sinh có cơ sở thuận lợi để thích nghi với phương pháp phát huy tính tích cực trong phương pháp đặt và giải quyết vấn đề. e.So sánh kết quả: Thông qua kết quả giảng dạy, kết quả các bài kiểm tra, thi học kì I tôi đã so sánh kết quả học tập của học sinh (học giỏi, khá, trung bình, yếu) đối với phương pháp “đặt và giải quyết vấn đề”. Từ việc so sánh kết quả qua các giai đoạn giúp cho giáo viên biết được những ưu điểm, những chuyển biến tích cực để điều chỉnh kịp thời. Từ đó giáo viên đề ra hướng giải quyết khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Thực hiện: Nguyễn Dương Phương Tân Trang 6 Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” giúp học sinh tích cực hơn khi tìm hiểu môn Sinh học 8 B. NỘI DUNG 1.CƠ SỞ LÍ LUẬN Việc đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh đang là yêu cầu cấp thiết hiện nay, có như vậy học sinh mới chủ động tiếp thu kiến thức nhằm mang lại hiệu quả giáo dục cao nhất. Vì vậy mỗi thầy cô giáo chúng ta phải có nhiệm vụ xây dựng cho mình phương pháp giảng dạy phù hợpđể phát huy tính tích cực của học sinh nhằm khắc phục tình trạnh học sinh thụ động trong tiếp thu kiến thức Để phát huy sự tích cực của học sinh trong học tập một phần phải xuất phát từ chính bản thân học sinh. Do vậy yêu cầu đặt ra là phải làm sao để học sinh tích cực, hứng thú với học tập bộ môn? Có làm được như vậy mới thật sự đạt được hiệu quả giáo dục. Ở học sinh Trung học cơ sở, đặc biệt là học sinh khối 8 phần lớn các em chưa tự ý thức được việc học tập của mình mà các em thường học theo cảm tính. Nghĩa là các em học theo sở thích của mình, những môn học nào các em cảm thấy hứng thú, gần gũi với bản thân thì khả năng tiếp thu ở các em rất tốt. Nắm được đặc điểm đó, đòi hỏi người giáo viên phải có biện pháp, phương pháp, thủ thuật dạy học phù hợp nhằm thu hút học sinh học tập, qua đó phát huy sự tích cực trong học tập của các em Đặc thù của bộ môn Sinh học 8 là tìm hiểu nghiên cứu về những vấn đề có liên quan đến cơ thể người, qua đó tự đề ra những phương pháp vệ sinh cơ thể. Đây là nội dung rất gần gũi với chính bản thân học sinh cho nên nhu cầu tìm hiểu ở các em là rất cao. Do vậy trong giảng dạy giáo viên phải lưu ý nhằm lôi cuốn, thu hút học sinh qua đó phát huy sự tích cực của các em trong học tập. Thực hiện: Nguyễn Dương Phương Tân Trang 7 Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” giúp học sinh tích cực hơn khi tìm hiểu môn Sinh học 8 Làm được điều này đòi hỏi ở người giáo viên phải khéo léo trong việc sử dụng và phối hợp các phương pháp nhằm đưa ra những tình huống có vấn đề để học sinh tự giải quyết vấn đề qua đó phát huy được sự tích cực của các em trong tiếp thu kiến thức. Có như vậy mới mang lại hiệu quả giáo dục cao nhất. Hiện nay, với nhịp độ phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ, vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy càng được quan tâm hơn. Nghị quyết Hội nghị lần thứ II của ban chấp hành trung ương Đảng khóa VIII: “ Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nề nếp tư duy sáng tạo của người học, từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học đảm bảo điều kiện và thời gian tự học”. Thế nhưng cho đến nay sự chuyển biến về phương pháp dạy học trong các trường học chưa được là bao. Trong thực tế giảng dạy vẫn tồn tại phương pháp truyền thụ kiến thức có sẵn, giáo viên lên lớp chủ yếu là giảng giải, thuyết trình giảng giải xen kẻ với vấn đáp tái hiện biểu diễn trực quan minh họa Học sinh chủ yếu là nghe, ghi, trả lời một số câu hỏi của thầy và học thuộc lòng những điều thầy cô truyền thụ. Để góp phần thực hiện nhiệm vụ cải cách giáo dục: cải tiến theo hướng “phát triển trí lực học sinh trong quá trình học tập” phù hợp với xu thế phát triển của lí luận dạy học hiện đại: “Đào tạo học sinh thành những con người năng động, sáng tạo, độc lập tiếp thu tri thức khoa học, biết vận dụng tìm ra những giải pháp hợp lý cho những vấn đề trong cuộc sống của bản thân và của xã hội” thì cần phải thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Trong phương pháp dạy học đặt và giải quyết vấn đề, những bài toán, câu hỏi đặt ra để tạo tình huống có vấn đề là thành tố chính kết hợp các phương pháp khác như thí nghiệm, quan sát, thảo luận, thuyết trình, nghiên cứu sách giáo khoa Phương pháp này có thể thâm nhập vào các phương pháp khác để Thực hiện: Nguyễn Dương Phương Tân Trang 8 Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” giúp học sinh tích cực hơn khi tìm hiểu môn Sinh học 8 đẩy các phương pháp đó lên tầm cao hơn kích thích tính tích cực, tìm tòi của học sinh. Trước đây, tuy có rất nhiều người đã nghiên cứu về đề tài này, nhưng ở đây bản thân tôi đi sâu vào nghiên cứu đề tài này nhằm phát huy sự tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong tiếp thu kiến thức với mong muốn đưa phương pháp dạy học đặt và giải quyết vấn đề lên một tầm cao hơn. 2.CƠ SỞ THỰC TIỄN Trong thực tế giảng dạy ở trường học, học sinh thường quan niệm rằng môn sinh học là môn phụ không quan trọng. Cho nên các em thường không đầu tư nhiều cho nghiên cứu bộ môn thậm chí còn lơ là không hứng thú khi tìm hiểu kiến thức. Các em nghĩ rằng việc dạy và học diễn ra khô khan và nặng nề nên các em thường không hứng thú với việc tìm hiểu kiến thức bộ môn. Qua thực tế bảy năm giảng dạy môn Sinh học ở trường Trung học cơ sở, tôi nhận thấy rằng : học sinh thường thụ động, vẫn còn thói quen học tập rập khuôn, máy móc khi tiếp thu kiến thức, các em chưa tích cực trong tìm hiểu bộ môn. Hoạt động giảng dạy của thầy và hoạt động học tập của trò còn nhiều hạn chế, cụ thể như sau: + Khó khăn: a.Giáo viên: Gặp rất nhiều khó khăn trong phương pháp dạy học đặt và giải quyết vần đề nhằm phát huy sự tích cực của học sinh trong học tập. Từ nhiều năm trước giáo viên chúng ta đã quen với thuật ngữ “dạy học nêu và giải quyết vấn đề” nhưng đến nay vẫn chưa vận dụng thành thạo. Một số giáo viên chưa khéo léo trong việc đưa ra các tình huống có vấn đề hoặc chưa giúp học sinh giải quyết vấn đề một cách hợp lí nhất hoặc những tình huống giáo viên đưa ra xa Thực hiện: Nguyễn Dương Phương Tân Trang 9 Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” giúp học sinh tích cực hơn khi tìm hiểu môn Sinh học 8 vời thực tế không gây hứng thú ở học sinh nên các em không hứng thú để tìm hiểu và giải quyết vần đế. Trong giảng dạy, vì sợ mất nhiều thời gian nên giáo viên có thói quen chỉ dựa vào ý kiến phát biểu của học sinh khá giỏi để đi đến kết luận. Giáo viên thường đi thẳng vào vấn đề, giải thích minh họa những điều cần nói, không tạo tình huống có vấn đề cho học sinh suy nghĩ, giải thích những điều màcác em muốn tìm tòi, thắc mắc. Do đó, dẫn đến kết quả áp đặt của giáo viên đối với các học sinh khá, giỏi, còn học sinh trung bình yếu thì chưa tạo được nhiều tình huống có vấn đề để học sinh tự giải quyết cho nên các em chưa hứng thú khi tìm hiểu bộ môn. b.Học sinh : Thiếu tinh thần tự giác trong học tập Chưa tích cực chủ động trong tiếp thu kiến thức Chưa có kĩ năng giải quyết vấn đề có liên quan đến chính bản thân các em Chưa có kĩ năng vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề có liên quan đến thực tiễn cuộc sống. Chưa có kĩ năng vận dụng hài hòa giữa lí thuyết và thực tiễn cuộc sống. Học sinh thường chỉ nghe thầy cô thông báo kiến thức dưới dạng có sẵn thì dễ có cảm giác nhàm chán và như vậy không kích thích hoạt động trí tuệ của học sinh, dẫn đến học sinh lười tư duy. Một số em nhận thức chưa đúng về môn học, xem nhẹ bộ môn. Các em cho rằng đây là môn phụ nên ít đầu tư cho việc chuẩn bị bài học, không chú ý lắng nghe vấn đề đặt ra và không suy nghĩ điều cần giải quyết. Phương pháp này đòi hỏi vốn kiến thức của học sinh phải nhiều. Kiến thức mới có liên quan với kiến thức cũ, đòi hỏi học sinh phải nắm vững kiến thức để biết liên hệ giữa những điều đã biết và những điều chưa biết, từ đó sẽ tiếp thu tri thức mới một cách dễ dàng. Thực hiện: Nguyễn Dương Phương Tân Trang 10 [...]... cách khác Khi vấn đề đã được kết luận, tri thức mới mà học sinh lĩnh hội được từ việc giải quyết vấn đề sẽ được vận dụng để giải quyết vấn đề có liên quan 3.3 Các cấp độ của dạy học giải quyết vấn đề: Thực hiện: Nguyễn Dương Phương Tân Trang 15 Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” giúp học sinh tích cực hơn khi tìm hiểu mơn Sinh học 8 Dạy học theo phương pháp đặt và giải quyết vấn đề... dụng phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” giúp học sinh tích cực hơn khi tìm hiểu mơn Sinh học 8 + Học sinh tiếp cận mâu thuẫn của bài tốn nêu vấn đề như mâu thuẫn của nội tâm mình và được đặt vào tình huống có vấn đề tức là trạng thái có nhu cầu bức thiết muốn giải quyết bằng được bài tốn đó + Bằng cách tổ chức giải quyết vấn đề mà học sinh lĩnh hội một cách tự giác và tích cực cả kiến thức,... dắt học sinh dễ dàng hơn, tạo sự phối hợp nhịp nhàng giữa giáo viên và học sinh, có như vậy mới tạo được sự hứng thú của học sinh trong suốt q trình học tập Thực hiện: Nguyễn Dương Phương Tân Trang 28 Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” giúp học sinh tích cực hơn khi tìm hiểu mơn Sinh học 8 Khi lên lớp, giáo viên có thái độ cởi mở, thân thiện, tun dương khen thưởng đối với những học. .. này Ta đi vào phần 1 Tìm hiểu thành phần cấu tạo của máu”: + Giải quyết vấn đề: -GV: Cho học sinh quan sát Hình 13.1 và mẫu máu GV đã chuẩn bị: Thực hiện: Nguyễn Dương Phương Tân Trang 17 Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” giúp học sinh tích cực hơn khi tìm hiểu mơn Sinh học 8 máu 5ml Chất chớng đơng Để lắng động tự nhiên 3-4giờ Phần trên:lỏng, vàng nhạt, chiếm 55% thể tích Phần... học của học sinh Phương pháp này khơng chỉ dừng lại ở khối 6, 7, 8, 9 mà còn xun suốt trong q trình học tập của các em sau này Thực hiện: Nguyễn Dương Phương Tân Trang 11 Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” giúp học sinh tích cực hơn khi tìm hiểu mơn Sinh học 8 Và sau đây là kết quả thớng kê tình hình học tập của học sinh đầu năm học 2010 – 2011 của học sinh lớp 8A... huống, giáo viên phải cân nhắc tỉ lệ hợp lí giữa cái đã biết và cái chưa biết Tình huống đặt ra phải phù hợp với khả năng của học sinh Thực hiện: Nguyễn Dương Phương Tân Trang 14 Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” giúp học sinh tích cực hơn khi tìm hiểu mơn Sinh học 8 3.2 Các bước của phương pháp đặt và giải quyết vấn đề: a.Đặt vấn đề: Nêu ra các hiện tượng, sự kiện mâu thuẫn với tri... kết hợp với O2 và CO2 để vận chuyển từ phổi về tim, tới các tế bào và ngược lại Thực hiện: Nguyễn Dương Phương Tân Trang 21 Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” giúp học sinh tích cực hơn khi tìm hiểu mơn Sinh học 8 * -GV: Chúng ta vừa tìm hiểu chức năng của huyết tương và hồng cầu, còn chức năng của Bạch cầu là gì? Bài 14 sẽ tìm hiểu tiếp b.Đối với bài dạy kiến thức sinh lí: Bài 14... phương pháp dạy học “đặt và giải qút vấn đề” cũng đơn giản hơn nhiều b .Học sinh: Dạy theo phương pháp này tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú trong học tập cho học sinh, hướng tới việc học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động Thực hiện: Nguyễn Dương Phương Tân Trang 12 Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” giúp học sinh tích cực hơn khi tìm hiểu. .. cầu, tiểu cầu * Vấn đề 2: Tìm hiểu chức năng của hút tương và hờng cầu Thực hiện: Nguyễn Dương Phương Tân Trang 19 Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” giúp học sinh tích cực hơn khi tìm hiểu mơn Sinh học 8 + Đặt vấn đề: Máu có những thành phần như thế Vậy chức năng các thành phần đó là gì? Sang phần 2 “ Tìm hiểu chức năng của huyết tương và hồng cầu” + Giải quyết vấn đề: -GV:.. .Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” giúp học sinh tích cực hơn khi tìm hiểu mơn Sinh học 8 Sự khơng đồng đều về trình độ kiến thức của học sinh trong lớp cũng gây rất nhiều khó khăn khi áp dụng phương pháp này c)Thực trạng trường lớp, đờ dùng dạy học Bộ tranh sinh 8 chưa đủ cung cấp cho tất cả các hình như sách giáo khoa, nhất là đối với những bài kiến thức sinh . Trang 8 Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” giúp học sinh tích cực hơn khi tìm hiểu môn Sinh học 8 đẩy các phương pháp đó lên tầm cao hơn kích thích tính tích cực, tìm tòi. Dương Phương Tân Trang 12 Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” giúp học sinh tích cực hơn khi tìm hiểu môn Sinh học 8 Học sinh yêu thích bộ môn Sinh học, trong giờ học các. của dạy học giải quyết vấn đề: Thực hiện: Nguyễn Dương Phương Tân Trang 15 Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” giúp học sinh tích cực hơn khi tìm hiểu môn Sinh học 8 Dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” giúp học sinh tích cực hơn khi tìm hiểu môn Sinh học 8, SKKN Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” giúp học sinh tích cực hơn khi tìm hiểu môn Sinh học 8, SKKN Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” giúp học sinh tích cực hơn khi tìm hiểu môn Sinh học 8

Từ khóa liên quan