Đề tài Sử dụng các tài liệu tham khảo và kênh hình trong dạy học “các quốc gia cổ đại phương đông”

28 2.5K 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2014, 11:27

để phát huy tính tích cực, chủ động trong việc tiếp thu kiến thức lịch sử của học sinh, phát huy tính tích cực học tập của học sinh thì kênh hình trong sách giáo khoa có một ý nghĩa rất quan trọng trong giảng dạy lịch sử. Kênh hình sẽ giúp cho học sinh có được những biểu tượng lịch sử, qua đó hình thành các khái niệm lịch sử trên cơ sở trực tiếp quan sát, khắc phục tình trạng, hiện đại hoá lịch sử của học sinh. Qua hệ thống kênh hình sẽ giúp cho học sinh hiểu sâu sắc bản chất của sự kiện lịch sử, hiểu sâu kiến thức lịch sử. 1 Lí chọn đề tài Trong sách giáo khoa lịch sử kiến thức lịch sử không tập trung kênh chữ mà kênh hình Như kênh hình dạy học lịch sử không sử dụng giới hạn việc minh hoạ cho nội dung học mà nguồn cung cấp kiến thức lịch sử quan cho học sinh Do đó, vấn đề đổi phương pháp dạy học nói chung đổi phương pháp dạy học lịch sử nói riêng đề cập đặt thực tiễn suốt nhiều năm gần thu hút quan tâm nhiều nhà nghiên cứu, quản lí giáo dục giáo viên trực tiếp đứng lớp Tất khẳng định phải đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực hoạt động học sinh Trong dạy học lịch sử, khai thác sử dụng kênh hình biện pháp quan tích cực để nâng cao chất lượng dạy học môn, gây hứng thú học tập cho học sinh Đối với giáo viên khai thác sử dụng kênh hình sách giáo khoa, khơng làm cho giảng trở nên sinh động, hấp dẫn mà cịn góp phần quan trong việc tạo biểu tượng, hình thành khái niệm lịch sử cho học sinh; phát triển học sinh kĩ quan sát, trí tưởng tượng, tư ngôn ngữ; giáo dục tư tưởng cảm xúc, cảm nghĩ học sinh Đối với học sinh thông qua “làm việc” với đồ, tranh ảnh, sơ đồ em hiểu sâu sắc chất kiện lịch sử, nắm vững quy luật phát triển xã hội, nhớ kỹ, hiểu sâu hình ảnh, kiến thức lịch sử Hỉnh ảnh giữ lại đặc biệt vững trí nhớ hình ảnh thu nhận trực quan Tuy nhiên vấn đề đặt làm để phát huy nâng cao hiệu học lịch sử, phát huy tính tích cực học tập học sinh, vấn đề đòi hỏi nhà giáo dục cần thực để đạt hiệu cao Vấn đề đặt sử dụng kênh hình sách giáo khoa nhằm phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử góp phần nâng cao hiệu học lịch sử Mặc dù việc khai thác sử dụng kênh hình sách giáo khoa biện pháp quan để nâng cao chất lượng dạy học môn, vấn đề Trang chưa quan tâm cách đầy đủ Ngun nhân tình trạng có nhiều, song chủ yếu là: - Chúng ta ý đến kênh chữ sách giáo khoa coi nguồn cung cấp kiến thức lịch sử dạy – học lịch sử mà không thấy kênh hình khơng nguồn kiến thức quan trọng cung cấp lượng thông tin đáng kể, mà cịn phương tiện trực quan có giá trị giúp học lịch sử trở nên sinh động hấp, dẫn hơn, gây hứng thú học tập cho học sinh - Khơng giáo viên chưa hiểu rõ xuất sứ nội dung ý nghĩa kênh hình sách giáo khoa Trong đợt bồi dưỡng thay sách, giáo viên giải thích cấu tạo chương trình, điểm nội dung sách giáo khoa mà không bồi dưỡng việc khai thác sử dụng kênh hình, số lượng kênh hình sách giáo khoa hành tăng lên đáng kể so với trước - Nhiều giáo viên nhận thức đầy đủ giá trị, nội dung kênh hình lại ngại sử dụng sợ thời gian có sử dụng phần nhiều mang tình hình thức minh hoạ cho giảng Chính mà để phát huy tính tích cực, chủ động việc tiếp thu kiến thức lịch sử học sinh, phát huy tính tích cực học tập học sinh kênh hình sách giáo khoa có ý nghĩa quan trọng giảng dạy lịch sử Kênh hình giúp cho học sinh có biểu tượng lịch sử, qua hình thành khái niệm lịch sử sở trực tiếp quan sát, khắc phục tình trạng, đại hố lịch sử học sinh Qua hệ thống kênh hình giúp cho học sinh hiểu sâu sắc chất kiện lịch sử, hiểu sâu kiến thức lịch sử Từ vấn đề nêu đây, lí em chon đề tài “sử dụng tài liệu tham khảo kênh hình dạy học “các quốc gia cổ đại phương đông” B NỘI DUNG Trang I Những vấn đề chung Tác dụng việc sử dụng tài liệu tham khảo kênh hình học lịch sử trường THCS Trong việc sử dụng tài liệu tham khảo kênh hình học lịch sử trường THCS, để nắm vững nội dung cách thực mang lại hiệu tốt giảng dạy giáo viên trước tiên cần nắm vững kiến thức quan trọng, tiền đề bước khởi đầu cho thành công công tác giảng dạy lịch sử thời kì cơng nghệ thơng tin đại ngày 1.1 Khái niệm trình dạy học Theo quan niệm cổ truyền : trình dạy học tập hợp hành động liên tiếp, thâm nhập vào giáo viên học sinh hướng dẫn giáo viên, nhằm làm cho học sinh tự giác nắm vững hệ thống sở khoa học q trình đó, phát triển lực nhận thức lực hành động, hình thành giới quan nhân sinh quan Như trình dạy học hiểu tập hợp hoạt động thây trò, hướng dẫn chủ đạo giáo viên nhằm giúp trị phát huy nhân cách nhờ mà đạt tới mục đích dạy học Theo quan niệm nay, trình dạy học trình tương tác ( hợp tác) thầy trị, thầy chủ đạo nhờ hoạt động tổ chức, lãnh đạo, điều chỉnh hoạt động nhận thức học sinh, cịn trị tự giác, tích cực, chủ động thông qua việc tổ chức, tự điều chỉnh hoạt động nhận thức thân nhằm đạt tới mục đích dạy học Khái niệm nêu trình dạy học phân tích kỹ nhờ cách tiếp cận để vạch rõ chất khái niệm 1.2 Bản chất trình dạy học Sự hiểu biết người trở nên sâu sắc có hiệu hiểu biết khơng dừng lại dấu hiệu mang tính hình thức bên ngồi vật tượng khiến cảm nhận trực giác, mà khó Trang nhận biết, phát thực chất bên cấu thành vật tượng đó, quy định tồn tại, phát triển tiêu vong chúng a Những sở để xác định chất trình dạy học Để xác định chất trình dạy học, cần vào mối quan hệ hoạt động nhận thức loài người với hoạt động học tập học sinh mối quan hệ hoạt động dạy với hoạt động học trình dạy học Trong trình phát triển lịch sử xã hội loài người, người muốn tồn phát triển phải khơng ngừng nhận thức cải tạo thực khách quan, không ngừng tích luỹ, hệ thống hố, khái qt hố kinh nghiệm, tri thức truyền đạt lại cho hệ Trong xã hội diễn hoạt động nhận thức loài người hoạt động dạy học cho hệ trẻ hoạt động nhận thức lồi người trước theo đường vịng nhằm tìm tịi phát khách quan, hoạt động học học sinh trình nhận thức nhằm lĩnh hội chủ quan diễn mơi trường sư phạm, có hướng dẫn, có vai trị chủ đạo giáo viên Khi xác định chất trình dạy học cần xem xét mối quan hệ hoạt động dạy hoạt động học Dạy học phản ánh tính hai mặt q trình dạy học, chúng thống biện chứng với Thầy đóng vai trị chủ đạo, trị tích cực, tự giác, chủ động lĩnh hội tri thức kỹ tự làm phong phú vốn hiểu biết b Những đặc điểm trình dạy học Hoạt động học tập học sinh tích cực hố sở nội dung dạy học ngày đại hoá Thực tiễn trình dạy học tồn mẫu phổ biến, bên nội dung dạy học khơng ngừng đổi theo hướng đại hố, nội dung tải- mà thời gian học tập hạn, phương pháp, phương tiện dạy học lại lạc hậu, lỗi thời Trong trình dạy học nay, học sinh có vốn sống lực nhận thức phát triển cao so với trẻ độ tuổi Trang Do cách mạng khoa học kỹ thuật , sống môi trường tri thức ngày phong phú học sinh thường xuyên tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin đa dạng So với trẻ độ tuổi hệ trước, học sinh ngày có lực nhận thức vốn sống phát triển hơn, thông minh hơn, động Vì hoạt động dạy học phải có tác dụng thúc đẩy phát triển lực phẩm chất trí tuệ, tạo nên biến đổi chất hoạt động nhận thức Trong trình học tập, học sinh có xu hướng vượt khỏi nội dung tri thức, kỹ chương trình qui định Nhìn chung đa số học sinh khơng thoả mãn với nội dung em học chương trình, em ln nhạy cảm với mới, muốn học thêm, tự tìm tịi, phát muốn liên hệ lí luận với thực tiễn, muốn phát giải vấn đề nhiều đường, cách thức, phương án khác nhau, muốn học thêm mơn tự chọn, tuỳ chọn Q trình dạy học tiến hành điều kiện sở vật chất phương tiện kỹ thuật dạy học ngày đại Cùng với đổi nội dung phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực học tập học sinh, nhà trường trang bị đầy đủ phương tiện dạy học, nhờ mà gây hứng thú cho học tập cho học sinh, giúp họ lĩnh hội nhanh dễ dàng tri thức vận dung linh hoạt sáng tạo tri thức vào thực tiễn sống Từ phân tích sở trên, nhận thấy, hoạt động học tập học sinh tiến hành điều kiện sư phạm định có tổ chức , điều khiển, hướng dẫn cụ thể giáo viên thông qua việc lựa chọn nội dung, việc vận dụng phối hợp phương pháp, phương tiện hình thức tổ chức dạy học Quá trình nhận thức học sinh học tập diễn theo đường vòng, thử nghiệm sai lầm, thất bại tất yếu thường xảy nhận thức khoa học Trang Vậy trình dạy học, chất trình nhận thức đặc biệt học sinh giáo viên tổ chức, điều khiển nhằm chiếm lĩnh nội dung học vấn phổ thơng Nói cách khác, dạy học trình nhận thức độc đáo học sinh vai trò chủ đạo giáo viên nhằm thực tốt mục đích, nhiệm vụ dạy học 1.3 Thực trạng trình dạy học lịch sử trường phổ thông Trong thời gian qua, từ Đảng ta tiến hành công đổi mới, coi giáo dục quốc sách hàng đầu vai trị, vị trí mơn lịch sử trường phổ thông không ngừng củng cố nâng cao Thực tế kết việc dạy học mơn lịch sử thể rõ việc hồn thành nhiệm vụ môn điểm sau Đã góp phần xứng đáng vào việc thực mục tiêu giáo dục tồn diện đức dục, trí dục, thể dục mĩ dục Đặc biệt với lợi mơn góp phần quan trọng việc giáo dục tư tưởng, trị hình thành nhân cách hệ trẻ Bộ mơn lịch sử góp phần xứng đáng việc xây dựng người hệ tha thiết gắn bó với lý tưởng cao quý Đảng Đó lớp người có đạo đức sáng, có ý trí kiên cường xây dựng bảo vệ tổ quốc Đó lớp người hiểu rõ cội nguồn dân tộc, hiểu rõ công lao tổ tiên, vị anh hùng, liệt sĩ dũng cảm , thông minh sáng tạo xây dựng bảo vệ tổ quốc qua thời đại lịch sử nên họ có đủ sở để hiểu phải biết giữ gìn phát huy giá trị văn hố dân tộc Đó lớp người có lực làm chủ tri thức khoa học, xứng đáng người kế thừa nghiệp cách mạng vinh quang Đảng, dân tộc Chất lượng dạy học môn lịch sử không ngừng nâng cao Qua hội thi số giáo viên dạy giỏi cấp ngày nhiều chất lượng ngày nâng cao Chất lượng làm học sinh qua kỳ thi tốt nghiệp THCS, THPT kỳ thi học sinh giỏi quốc gia ngày xuất nhiều học sinh đạt điểm khá, giỏi Do kết giáo dục nhiều mặt môn, không ngừng củng cố nâng cao địa vị môn Môn lịch sử ngày chứng tỏ khơng thể thiếu Trang việc giáo dục tư tưởng, trị, đạo đức, tác phong việc hình thành nhân cách cho hệ trẻ u thích mơn lịch sử xu hướng lành mạnh thu hút ngày nhiều học sinh trường phổ thông Có thành tích ngun nhân sau: - Được Đảng, nhà nước, cấp quản lí giáo dục nhân dân quan tâm, đánh giá cao vai trị tác dụng mơn lịch sử, việc giáo dục toàn diện hệ trẻ - Nhận thức vai trị, vị trí môn Lịch sử nghiệp giáo dục, thân người giáo viên Lịch sử không ngừng tự học, tự đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, đến hầu hết chuẩn hố , số cịn vươn lên trình độ cao để đáp ứng nghiệp vụ , yêu cầu ngày cao môn Địa vị người giáo viên Lịch sử trường phổ thơng ngày có uy tín, xã hội học sinh tôn vinh - Bản thân học sinh ngày nhận thấy vai trò tác dụng môn việc học tập, rèn luyện để trở thành người có đủ lực phẩm chất cần thiết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi đại hoá đất nước Bên cạnh hồn thành nhiệm vụ mơn nêu phải thừa nhận kết cịn thấp so với yêu cầu ngày cao xã hội, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá , đại hoá đất nước Do điều kiện khách quan chủ quan chất lượng mơn lịch sử cịn có biểu giảm sút, thể điểm sau : Không nhớ kiện lịch sử có nhớ khơng xác tượng khơng số học sinh Khơng học sinh khó khăn việc nhớ lịch sử dân tộc, lại nhạy bén việc nhớ tiểu sử, tính cách, thành tích vận động viên, ca sĩ mà em yêu thích Cho đến nay, đa số học sinh quan niệm học sử cần học thuộc lòng, nên dẫn tới hậu đáng buồn Khả phân tích, so sánh, tổng hợp khả tìm hiểu nguyên nhân, chất kiện, tượng lịch sử khả xâu chuỗi kiện lịch sử để tìm nét truyền thống, học bị hạn chế nhiều, làm hạn chế hiệu giảng dạy học tập môn Trang Sự biết hiểu lịch sử học chủ yếu lịch sử đấu tranh bảo vệ tổ quốc, phần biết lịch sử văn hoá, phong tục tập quán, lối sống dân tộc qua kỳ thi lịch sử cịn hạn chế nhiều Có tình trạng nêu nguyên nhân sau đây: * Nguyên nhân khách quan Cấu trúc chương trình nhiều chỗ cịn chưa hợp lí Nhiều cịn q nặng kiến thức số tiết lại cắt giảm Việc sử dụng kênh hình đơi cịn chưa phù hợp Có giáo viên cịn ngại sử dụng kênh hình sách giáo khoa phần chưa hiểu rõ chất, nội dung kênh hình, phần cịn sợ thời gian, phần nghĩ không cần thiết mà để minh hoạ, nên góp phần làm giảm chất lượng giảng dạy Bên cạnh hệ thống kênh hình khơng có màu khó khăn cho việc mơ tả, kiểm tra nhận thức học sinh Cơ sở vật chất thiết bị cho việc dạy học mơn cịn thiếu nhiều, tài liệu tham khảo, tranh ảnh, tạp chí thư viện nhà trường lịch sử Chưa tận dụng hình thức dạy học khác tổ chức thăm quan di tích lịch sử, di tích cách mạng, hình thức ngoại khố, hội thảo Do q trình dạy học trở nên đơn điệu khơng phát huy hết vai trị tác dụng môn Một số địa phương cịn thiếu giáo viên mơn ban , số trường cịn bố trí giáo viên mơn văn, địa sang dạy lịch sử Hậu việc dạy môn lịch sử bị xem thường, kết học tập bị hạn chế * Nguyên nhân chủ quan Khả chuyên môn nghiệp vụ số giáo viên bị sói mịn, số chưa có ý thức rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ Kết học tập học sinh bị hạn chế nhiều mặt: Kỹ học tập môn không rèn luyện việc việc ghi nhớ đơn kiện, tượng lịch sử học sinh tỏ không ổn, tượng ghi nhớ khơng xác, nhầm lẫn kiện với kiện nhớ không nhiều Trang Một số giáo viên dạy chay, nên làm tăng thêm hạn chế việc nhận thức lịch sử học sinh 1.4 Tính tích cực học tập học sinh hoạt động học tập a Quan niệm tính tích cực học tập Chủ nghĩa vật lịch sử xem tính tích cực phẩm chất vốn có người đời sống Khác với động vật, người khơng tiếp thu sẵn có tự nhiên mà cịn chủ động cải biến mơi trường tự nhiên, cải tạo xã hội, sáng tạo văn hố thời đại Hình thành phát triển tính tích cực xã hội nhiệm vụ chủ yếu giáo dục nhằm tạo người động, thích ứng góp phần phát triển cộng đồng, xem tính tích cực điều kiện, kết phát triển nhân cách trẻ q trình giáo dục Tính tích cực người biểu hoạt động khác nhau: lao động, học tập, TDTT, vui chơi giải trí, hoạt động xã hội Tính tích cực tượng sư phạm biểu gắng sức cao nhiều mặt hoạt động học tập (L.V Relrôra) Học tập trường hợp riêng nhận thức, nhận thức làm cho dễ dàng thực đạo giáo viên (P.V Grđơnier) Vì nói tới tính tích cực học tập, thực chất nói tới tính tích cực nhận thức Tính tích cực nhận thức trạng thái hoạt động nhận thức học sinh tập trung khát vọng học tập, cố gắng trí tuệ nghị lực cao q trình nắm vững kiến thức Khi nắm vững kiến thức, học sinh thơng hiểu ghi nhớ trải qua nhận thức tích cực mình, em phải có cố gắng trí tuệ b Những dấu hiệu cấp độ biểu tích cực học tập Học sinh khao khát, tự nguyện tham gia trả lời câu hỏi giáo viên, bổ sung câu trả lời bạn, thích phát biểu ý kiến vấn đề nêu Trang Học sinh hay nêu thắc mắc, đòi hỏi giải thích cặn kẽ vấn đề giáo viên trình bày chưa rõ Học sinh chủ động vận dụng linh hoạt kiến thức, kỹ học để nhận thức vấn đề Học sinh mong muốn đóng góp với thầy, với bạn thơng tin lấy từ nguồn khác nhau, có vượt ngồi phạm vi học, mơn học Ngồi biểu nói mà giáo viên dễ nhận thấy cịn có biểu mặt xúc cảm, khó nhận thấy hơn, thờ hay hào hứng, phớt lờ hay ngạc nhiên, buồn chán trước nội dung học tìm lời giải thích hay cho tập khó c Ý nghĩa vấn đề phát huy tính tích cực học tập học sinh thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hoá Bước vào thời kỳ đổi đất nước ta chuyển từ chế độ tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường nhiều thành phần quản lí nhà nước Học sinh cha mẹ học sinh dần thích ứng với quan niệm học để có cơng ăn việc làm , chấp nhận làm việc khu vực kinh tế tập thể tư nhân không tập chung vào khu vực nhà nước trước Trên đường thích ứng với chế thị trường chắn niên có chuyển biến mạnh mẽ Nếu trước cịn có tư tưởng ỉ lại, khơng cần học giỏi, học tốt miễn có cơng ăn việc làm thu nhập cao được, học sinh, niên phải chuyển biến mạnh mẽ động cơ, mục đích học tập, thái độ học tập Thay cho mục đích trước học để trở thành cán nhà nước, có việc làm ổn định suốt đời học để chuẩn bị cho sống có việc làm ngày tốt Thay cho tâm lí ỉ lại tháo vát tự xoay sở, động tự tạo việc làm Cùng với điều chỉnh xã hội sử dụng lao động, tiền lương, đãi ngộ, khắc phục tiêu cực dù, móc ngoặt niên có ý thức học giỏi nhà trường hứa hẹn thành đạt đời, phấn đấu học tập để có Trang 10 Với tất ý nghĩa giáo dưỡng, giáo dục phát triển nêu trên, kênh hình góp phần to lớn nâng cao chất lượng dạy học lịch sử gây hứng thú học tập cho học sinh, cầu nối khứ Do sử dụng kênh hình sách giáo khoa lịch sử địi hỏi giáo viên sử dụng phải linh hoạt, sáng tạo Vì giáo viên phải chuẩn bị chu đáo phải có phương pháp phù hợp với loại kênh hình cho phù hợp với kiểu lên lớp b Các loại kênh hình sách giáo khoa lịch sử THCS Kênh hình sách giáo khoa lịch sử THCS gồm loại sau: * Bản đồ lịch sử - Bản đồ lịch sử nhằm xác định địa điểm kiện thời gian không gian xác định Đồng thời đồ lịch sử giúp học sinh suy nghĩ giải thích tượng lịch sử mối quan hệ nhân quả, tính quy luật trình tự phát triển trình lịch sử, giúp em củng cố ghi nhớ kiến thức học -Về hình thức đồ lịch sử khơng cần có nhiều chi tiết điều kiện tự nhiên mà cần có nhiều ký hiệu, biên giới, quốc gia, phân bố dân cư, thành phố, vùng kinh tế, địa điểm, minh hoạ đồ phải đẹp xác, rõ ràng Về nội dung: đồ chia làm hai loại chính: + Bản đồ tổng hợp + Bản đồ minh hoạ * Sơ đồ lịch sử Sơ đồ nhằm cụ thể hố nội dung, kiện hình học đơn giản, diễn tả tổ chức cấu xã hội chế độ trị, mối quan hệ kiện lịch sử Ví dụ sơ đồ: “Bộ máy cơng xã Pari 1871” * Hình vẽ lịch sử Hình vẽ có giá trị tư liệu lịch sử, cung cấp hiểu biết tư liệu lịch sử * Tranh ảnh lịch sử Trang 14 Tranh ảnh lịch sử lấy chủ đề lịch sử chân dung nhân vật lịch sử, quang cảnh lịch sử nhằm tạo biểu tượng, khơi phục lại hình ảnh người, đồ vật, biến cố, kiện cách cụ thể, sinh động sát thực Phương pháp sử dụng kênh hình sách giáo khoa lịch sử nhàm phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử trường THCS Muốn đổi cách học trước hết phải đổi cách dạy, phải xác định rõ vai trò thầy trò dạy – học Trong phương pháp đổi phải có kết hợp, hợp tác thầy – trị có phối hợp hoạt động dạy với hoạt động học thành cơng Tăng cường vận dụng phương pháp dạy học đặc thù mơn lịch sử để phát huy tính tích cực học sinh Trong sách giáo khoa lịch sử kênh hình gồm nhiều loại: Lược đồ, sơ đồ, tranh ảnh, hình vẽ, … Trong học có nhiều kênh hình giáo viên cần vào mục đích yêu cầu học, xác định loại kênh hình để có cách khai thác sử dụng phù hợp có hiệu * Phương pháp sử dụng đồ, sơ đồ lịch sử Bản đồ, sơ đồ lịch sử kênh hình thiếu dạy học lịch sử Nhờ có đồ, sơ đồ mà học sinh có biểu tượng đắn hình ảnh địa lí, địa điểm xảy kiện lịch sử Vì giảng bài, giáo viên khơng trình bày tất nội dung sách giáo khoa mà lên hướng dẫn học sinh nhận biết kiện qua việc quan sát đồ Giáo viên đặt câu hỏi cho học sinh, câu hỏi mà đọc đồ trả lời Như đồ, sơ đồ giúp học sinh có lựa chọn đắn khơng gian, hồn cảnh địa lí xảy kiện, ghi nhớ địa danh gắn liền với đặc điểm điều kiện tự nhiên, cụ thể hố kiện lịch sử Bản đồ cịn góp phần phát triển óc quan sát, trí tưởng tượng, tư ngơn ngữ tính tích cực hoạt động học sinh Nhìn vào đồ lịch sử học sinh thích nhận xét, phán đốn, hình dung Trang 15 tượng lịch sử phản ánh, suy nghĩ diễn đạt lời nói xác, rõ ràng, cụ thể tượng lịch sử qua Lược đồ gợi ý học sinh quan sát, khai thác nội dung câu hỏi gợi ý để học sinh nắm nội dung lịch sử lược đồ Cuối giáo viên lược thuật cách ngắn gọn để học sinh hiểu nội dung lịch sử lược đồ *PhƯơng pháp sử dụng tranh ảnh, hình vẽ, chân dung lịch sử Hình vẽ, tranh, ảnh sách giáo khoa phần đồ dùng trực quan q trình dạy học Nó có ý nghĩa to lớn, không phương tiện trực quan có giá trị giúp học trở nên sinh động, hấp sách giáo khoa phương tiện trực quan quan trọng dạy học lịch sử Nó khơng góp phần quan trọng tái tạo lại cho học sinh hình ảnh lịch sử với nét điển hình đặc trưng mà cịn khắc phục tình trạng nhầm lẫn, đại hố lịch sử học sinh Trên lược đồ kiện thể không gian, thời điểm, địa điểm số yếu tố địa lí định Đối với học sinh việc sử dụng lược đồ để ghi nhớ, xác định vị địa điểm lịch sử mà để hiểu rõ nội dung lược đồ Hiểu lược đồ không biết dẫn, kí hiệu mà cần thấy sau điều quy ước ấy, tượng lịch sử sinh động Về cách sử dụng lược đồ giáo viên cần lưu ý: Trước hết phải giới thiệu cụ thể tên lược đồ giải thích rã cho học sinh kí hiệu ghi lược đồ Sau hướng dẫn học sinh quan sát, khai thác nội dung lịch sử thể lược đồ theo hai cách sau: Giáo viên yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa, quan sát lược đồ lên bảng trình bày ngắn gọn nội dung lịch sử có lược đồ Sau giáo viên lược thuật cách ngắn gọn nội dung Tranh ảnh, hình vẽ lịch sử có ý nghĩa to lớn nguồn kiến thức lịch sử, có tính giáo dục tính cách, phát triển tư học sinh Sử dụng tốt loại kênh hình phát huy tính tích cực học tập học sinh tạo hứng thú trình nhận thức Vì sử dụng kênh hình tranh ảnh, hình vẽ giáo viên cho học sinh quan sát 16 Trang tranh ảnh, hình vẽ tương ứng với nội dung kiến thức có liên quan đồng thời nên sử dụng câu hỏi miêu tả tường thuật kiến thức lịch sử biểu Tuy nhiên cần dành thời gian để học sinh quan sát tranh ảnh, hình vẽ động viên em nói lên suy nghĩ, nhận thức , qua quan sát tranh ảnh qua giáo viên uốn nắn, hướng dẫn học sinh nhận thức Trong điều kiện gợi ý, tạo thảo luận, tranh luận em quan sát tranh hay hình vẽ Đối với tranh ảnh nhân vật lịch sử cần hướng cho học sinh quan sát tạo nên biểu tượng nhân vật Giúp em không việc miêu tả bề ngồi ( áo quần, hình dáng…) mà cần ý phân tích nội dung, tính cách, hành vi, vai trị nhân vật Sử dụng chân dung phải nhằm mục đích giáo dưỡng, giáo dục Đối với nhân vật diện cần khơi dậy em lịng kính trọng, cảm phục, biết ơn với cống hiến tài trí họ Đối với nhân vật phản diện hướng cho học sinh nhận xét biểu tính gian ác, tham lam, xảo huyệt nhân vật ấy, không nên để học sinh bị thu hút hình thức nhân vật mà quên nhân vật phản diện Trong sử dụng chân dung, giáo viên phải phân tích, giải thích, hướng dẫn cho học sinh hiểu vai trị nhân vật lịch sử, qua em tự đánh giá nhân vật II Sử dụng tài liệu tham khảo sử dụng kênh hình dạy học “Các quốc gia cổ đại phương Đông” Thiết kế giảng “Các quốc gia cổ đại phương Đông” Tiết 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG Trang 17 I-MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1.Kiến thức: Học sinh cần nắm - Sau xã hội nguyên thủy tan rã, xã hội có giai cấp nhà nước đời - Những nhà nước hình thành phương Đơng, bao gồm Ai Cập, Lưỡng Hà, An Độ Trung Quốc từ cuối thiên niên kỷ IV – đầu thiên niên kỷ III Tr.CN - Nền tảng kinh tế, thể chế nhà nước quốc gia Về tư tưởng, tình cảm: - Xã hội cổ đại phát triển cao xã hội nguyên thuỷ thời đại bắt đầu cố giai cấp - Bước đầu ý thức bất bình đẳng, phân chia giai cấp xã hội nhà nước chuyên chế 3.Về kỹ năng: Bước đầu hình thành khái niệm quốc gia cổ đại 4.Trọng tâm: - Nhà nước đời từ ? - Xã hội có giai cấp đấu tranh giai cấp - Những thành tựu văn hoá kiến trúc thời cổ đại II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Những cơng trình kiến trúc thời cổ đại - Lược đồ quốc gia cổ đại phương Đơng - Tư liệu thêm (nếu có) - Hướng dẫn học sinh vẽ phôtô (tô màu quốc gia) dán vào tập học (trang 14) III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : Ổn định lớp 2.Kiểm tra cũ Trang 18 - Bầy người nguyên thuỷ sống nào? - Đời sống Người tinh khơn có điểm tiến so với Người tối cổ? - Công cụ kim loại có tác dụng nào? 3.Giảng mới: A Phần mở bài: Khi công cụ kim loại đời  sản xuất phát triển xã hội nguyên thuỷ tan rã, xã hội có giai cấp nhà nước đời Những nhà nước hình thành phương Đông, quốc gia hình thành lưu vực sơng lớn có điều kiện thuận lợi hình thành loại hình xã hội riêng biệt, xã hội cổ đại phương Đông B Giảng nội dung mới: Hoạt động Hoạt động Trò Nội dung Thầy a Hoạt động 1: Các quốc Các quốc gia cổ gia cổ đại phương Đơng đại phương Đơng hình thành đâu từ bao giờ? thành đâu từ Giáo viên hướng dẫn học hình Học sinh quan sát, kết bao giờ? sinh quan sát tranh, hợp lời giáo viên giảng đồng thời giới thiệu cho với quan sát tranh, học sinh thấy hình hình ảnh khắc lăng ảnh khắc tường đá mộ trả lời câu hỏi lăng mộ Sau giáo viên giáo viên đặt đặt số câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời F Các quốc gia đời - Các lưu vực sơng lớn - Hình thành Trang 19 đâu? Từ bao giờ? (cuối thiên niên kỷ IV đầu lưu vực thiên niên kỷ III Tr.CN) sông lớn F Tại lại đời - Đất đai màu mỡ nước có dịng sơng lớn? đủ quanh năm - Hình thành vào F Họ sống nghề - Trồng lúa cuối thiên niên kỷ chính? IV – đầu thiên niên F Muốn cho nông nghiệp - Làm thuỷ lợi: đắp đê, kỷ III TCN đạt suất cao họ đào kênh, máng dẫn nước phát huy khả gì? ruộng - Nhờ có đất phù sa màu - HS tả lại cảnh làm ruộng mỡ nước tưới đầy đủ, người Ai Cập (trồng sản xuất nông nghiệp cho lúa, đập, gặt, nộp thuế) suất cao, lương thực dư thừa F Vấn đề phát sinh? F Kể tên quốc gia cổ đại phương Đông ? b Hoạt động 2: Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm tầng lớp Xã hội cổ đại nào? phương Đông bao gồm tầng Trước tiên giáo viên chi Học sinh quan sát hình lớp nào? học sinh quan sát hình ảnh ảnh mà giáo viên hướng bia khắc luật Ham-mu-ra- dẫn khai thác kiến thức kết bi sách giáo khoa hợp trả lời câu hỏi Sau giáo viên giới thiệu giáo viên đặt Trang 20 đôi nét luật đặt câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời Có tầng lớp F Xã hội cổ đại có - Nơng dân cơng xã, q bản: tầng lớp nào? tộc nô lệ - Nông dân công xã: - Cư dân chủ yếu làm - Nhận ruộng đất công xã chiếm số đông, giữ nghề nông  phận cày cấy  nộp phần vai trị chủ yếu đơng đảo lực thu hoạch, lao dịch không sản xuất lượng sản xuất cơng cho q tộc xã hội - Q tộc, quan lại có F Nghĩa vụ nơng nhiều cải, quyền dân ? - Đứng đầu Vua có - Quý tộc: có nhiều quyến lực tối cao cải quyền F Cuộc sống họ phụ lĩnh vực thuộc vào ai? F Đứng đầu quan lại - Nô lệ ai? - HS giải thích từ : F Hầu hạ vua, quý tộc Công xã, lao dịch, quý tộc, - Nô lệ: phục dịch ai? Samat SGK cho quý tộc - Cho HS quan sát hình - Người cày có ruộng tìm hiểu luật hamurabi thần Samat - HS đọc điều luật 42, 43 trao luật cho vua để rút ý Hamuarabi quan tâm nhà nước, F Em có nhận xét quyền lợi nghĩa vụ  nô lệ, dân nghèo Trang 21 đạo luật này? nông dân nhiều lần dậy F Qua đạo luật,em nghĩ (Lưỡng người cày có ruộng? Tr.CN, Ai Cập 1750 - Sự quan tâm nhà Tr.CN) Hà 2300 nước  khuyến khích sản xuất nơng nghiệp - Cày th ruộng phải có - Vua nắm quyền hành Nhà nước trách nhiệm nghĩa vụ cha truyền co nối chuyên chế cổ đại ruộng cày cấy phương Đông c Hoạt động 3: Nhà - Đặt luật pháp, huy - Vua nắm nước chuyên chế cổ đại quân đội, xét xử quyền hành trị phương Đơng người có tội, coi (chế độ qn chủ F Các nhà nước cổ đại đại diện thánh thần chuyên chế) phương Đông đứng đầu đất nước ? F Vua có quyền hành gì? - Giải thích: nước -Tầng lớp quý tộc vua gọi tên gọi khác nhau: -Thu thuế, xây dựng cung + Trung Quốc: thiên tử điện, đền tháp huy + Ai Cập: Pharaon quân đội + Lưỡng Hà: Ensi - Giúp việc cho vua tầng lớp quý tộc F Giúp việc cho vua tầng lớp nào? Trang 22 F Nhiệm vụ quý tộc? - Bộ máy hành từ trung ương đến địa phương đơn giản  Họ tham gia vào việc q tộc nắm giữ trị có quyền  Bộ máy hành hành, chí lấn quyền cịn đơn giản vua q tộc nắm F Em có nhận xét giữ máy hành nước phương Đơng? C Kết luận tồn bài: Cũng nhu cầu sản xuất nơng nghiệp trị thuỷ dịng sơng mà phương Đơng xuất quốc gia chuyên chế cổ đại, vua người đứng đầu, yếu tố kinh tế – xã hội, trị tạo thành xã hội riêng biệt – xã hội cổ đại phương Đông Củng cố: - Kể tên quốc gia cổ đại phương Đông ? - Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm tầng lớp ? - Ở nước phương Đông, nhà vua có quyền hành ? - Thế chế độ quân chủ chuyên chế ? Dặn dò: - Học kỹ, trả lời câu hỏi SGK Trang 23 - Phôtô đồ tô màu quốc gia cổ đại dán vào tập - Xem trước bài: “Các quốc gia cổ đại phương Tây” Các tài liệu tham khảo kênh hình đưa vào dạy lí đưa vào tài liệu, kênh hình Hình – Tranh khắc tường đá lăng mộ Ai Cập kỉ XIV TCN Nội dung Thông qua phù điêu vách đá hầm mộ, tường Kim Tự Tháp miêu tả sinh động hoạt động, sinh hoạt đời thường người Trong có cảnh làm ruộng người Ai Cập cổ xưa lưu vực sơng Nin Kì lên - xuống dịng sơng Nin chi kì lao động người Ai Cập cổ đại Hằng năm vào khoảng tháng 11 đến tháng năm sau, nước lũ sông Nin rút đi, để lại lớp phủ sa màu mỡ, lúc bắt đầu mùa gieo hạt Người ta dung cày gỗ cừu kéo để làm đất, người tra hạt di sau,tra vào lỗ chân cừu tạo nên dung cọc gỗ tạo lỗ cho người tra hạt Cảnh quan sát rõ góc bên trái, phía tranh Đến mùa thu hoạch, cư dân dùng liềm cắt lúa cho vào sọt hai người khiêng Toàn nửa tranh miêu tả nội dung Gặt hái xong, lúa đem nhà đập, xảy hạt lép,phơi khô cất giữ để ăn dần Từ việc đọc phân tích tranh đá kết hợp với tranh khác, khẳng định cuối kỉ XVI TCN, kĩ thuật làm ruộng người Ai Cập đạt đến trình độ cao Vì nâng suất lao động tăng lên đại phận dân cư tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp-nền kinh tế chủ đạo cư dân Ai Cập cổ đại nói riêng cư dân phương Đơng nói chung Hình – Bìa đá khắc luật Ham-mu-ra-bi (Lưỡng Hà) Trang 24 Thơng qua cách trình bày người giáo viên góp phần giúp cho học sinh nắm rõ nội dung hình ảnh Nội dung Năm 1901-1902, nhà khảo cổ học Pháp khai quật khu vực hoang tàn thành phố cổ Su-dơ, người công dân cuốc phải tảng đá Họ cẩn thận đào tảng đá lên Đó cột tròn đá lửa, cao gần mét nhà khoa học xác định bìa đá khắc luật vua Ham-mu-ra-bi trị Babilon từ năm 1792 đến năm 1750 TCN Bia chia thành hai phần rõ rệt Phần hình trạm khắc hình vua Ham-mu-ra-bi mặc áo dài, đầu vấn khăn người Ba Tư cổ, đứng trước vị thần Mặt Trời Vị thần ngồi ngai, đội mũ có sừng phê chuẩn luật vua Ham-mura-bi đặt cho phép nhà vua thay mặt vị thần thi hành pháp luật Phần bia chia làm nhiều ô khắc điều luật vua Ham-mu-ra-bi đặt cho Babilon Nội dung luật gồm 282 điều, đề cập đến hầu hết vấn đề kinh vấn đề kinh tế, trị, xã hội văn hóa Vương quốc Babilon Trong đặc biệt nhấn mạnh đến quyền lực nhà vua công tác thủy lợi sản xuất nông nghiệp Đồng thời luật thể công bằng, bình đẳng người với người Phương pháp Minh họa việc sử dụng Hình – Tranh khắc tường đá lăng mộ Ai Cập kỉ XIV TCN Ở hình giáo viên sử dụng để giảng dạy mục 1- Các quốc gia cổ đại phương Đơng hình thành đâu từ bao giờ? Đặc biệt dạy đời sống kinh tế quốc gia Trang 25 Để thực cách tốt nhát giáo viên cần làm công việc sau: Trước tiên, giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát tranh, đồng thời giới thiệu cho học sinh thấy hình ảnh khắc tường đá lăng mộ không khẳng định mặt văn hóa mà cịn nguồn tư liệu quý giá giúp khôi phục lại lịch sử giới thời cổ đại Giáo viên tiến hành miêu tả kết hợp với phân tích khái quát để học sinh thấy tranh miêu tả tiến trình sản xuất nơng nghiệp cư dân Ai Cập thời cổ đại Cuối cùng, giáo niên hỏi học sinh vài câu hỏi để học sinh rút kết luận như: Những hình ảnh khắc lăng mộ phản ánh điều gì? Tại kinh tế nơng nghiệp trồng lúa nước lại phát triển quốc gia cổ đại phương Đơng? Những thuận lợi khó khăn người sinh sống lưu vực sơng? Sau học sinh trả lời, giáo viên tóm tắt kết luận Hình – Bìa đá khắc luật Ham-mu-ra-bi (Lưỡng Hà) Trong ảnh giáo viên dung để giảng dạy mục 2-Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm tầng lớp ? thực cụ thể sau: Trước tiên giáo viên chi học sinh quan sát hình ảnh bia khắc luật Ham-mu-ra-bi sách giáo khoa Sau giáo viên giới thiệu đôi nét luật Để học sinh thấy giá trị luật Ham-mu-ra-bi, giáo viên yêu cầu học sinh đọc đoạn chữ in nghiêng sách giáo khoa trả lời câu hỏi gợi mở như: Qua hai điều luật trên, theo em người cày thuê ruộng phải làm việc nào? Những ưu điểm luật ? Bộ luật Ham-mu-ra-bi khẳng định quyền hành nhà vua ? 26 Trang Sau giáo viên tiến hành miêu tả, phân tích kết luận C KẾT LUẬN Thông qua tập nghiên cứu khoa học giúp sinh viên chúng em có nhiều cảm xúc nhiều học kinh nghiệm nghề dạy học Bộ mơn lịch sử xác định từ lí luận thực tiễn vai trị, ý nghĩa giáo dục hệ trẻ Nhân dân ta có nhiều kinh nghiệm, quý giá việc giáo dục truyền thống dân tộc Qua thực tế soạn giảng công tác giảng dạy thấy tầm quan môn lịch sử, ngày khẳng định lịch sử môn học phụ mang tính chất học cho biết mà cần phải nắm vững học lịch sử phải vừa biết vừa hiểu vận dụng kiến thức mà tiếp thu vào thực tiễn giải thích kiện tượng lịch sử cho hệ sau hiểu rõ Do vậy, năm gần việc giáo dục lịch sử có nhiều tiến bộ, điều thể nhận thức học sinh qua kỳ thi Tuy nhiên kết giáo dục lịch sử nhiều hạn chế, nhiều vấn đề cần đề cập đến Điều phụ thuộc nhiều vào điều kiện khách quan, chủ quan tác động chế thị trường, thiếu sót chương trình, sách giáo khoa, quản lí, đạo mơn,… Trong lên vấn đề đổi phương pháp dạy học lịch sử Tuy nhiên, việc đổi phương pháp dạy học lịch sử đòi hỏi phải tiến hành nhiều sở khoa học, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm cải tiến cho phù hợp với yêu cầu, nội dung dạy học Với trách nhiệm người giáo viên lịch sử , thiết nghĩ giáo viên lịch sử làm cho hiểu rõ sâu sắc chức năng, nhiệm vụ, nội dung, đặc trưng lao động giảng dạy lịch sử Trong thời đại địi hỏi người giáo viên lịch sử cần có chun môn sâu hơn, tinh tế hơn, sâu sắc Giảng lịch sử giảng khứ xã hội loài người, khứ dân tộc, khứ lại có liên quan mật thiết với tương lai Trong giảng, học lịch sử Trang 27 tình cảm tư giáo viên học sinh gần gũi người thật việc thật Vì để giáo dục tư tưởng trị, đạo đức, giáo viên phải gương giáo dục, có thống sâu sắc lí trí tình cảm đắn giáo viên đòi hỏi học sinh học nghiêm túc mà thân khơng nghiêm túc giảng dạy tác dụng giáo dục giáo viên khơng thể có hiệu Để có hiệu giáo dục, giáo viên lịch sử cần biết vận dụng biện pháp sư phạm có việc gắn liền với dạy học lịch sử với đời sống bên nhà trường Song tri thức lịch sử phải hợp lí khơng máy móc, khơng gị bó, nhạy cảm nhận thức quan điểm, đường lối Đảng vận dụng có kết quan điểm, đường lối Đảng vào hoạt động giảng dạy Để giảng dạy đạt hiệu tốt, người giáo viên cần phải có riêng, riêng, giáo viên lịch sử, riêng phong cách, sáng tạo phương pháp cấu trúc giảng, cách diễn đạt lịch sử Để trau dồi lực nghiệp vụ sư phạm, GV lịch sử cần phải coi trọng vai trị tích luỹ, việc tham khảo, cải tiến đổi việc tự kiểm tra đánh giá mình, trình độ, chun mơn, khả nghiệp vụ Và giai đoạn vấn đề đổi giảng dạy nói chung đổi dạy học lịch sử nói riêng nhằm phát huy tính tích cực học sinh phương pháp sử dụng tài liệu kênh hình SGK lịch sử đóng góp phần to lớn việc đổi giảng dạy lịch sử Bởi kênh hình ngồi việc cung cấp thơng tin lịch sử, cịn có tác dụng giáo dục, rèn luyện kỹ lớn học sinh Vì phương pháp sử dụng tài liệu kênh hình SGK nội dung quan trọng - Trang 28 ... kênh hình dạy học ? ?các quốc gia cổ đại phương đông” B NỘI DUNG Trang I Những vấn đề chung Tác dụng việc sử dụng tài liệu tham khảo kênh hình học lịch sử trường THCS Trong việc sử dụng tài liệu tham. .. kênh hình dạy học ? ?Các quốc gia cổ đại phương Đông” Thiết kế giảng ? ?Các quốc gia cổ đại phương Đông” Tiết 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG Trang 17 I-MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1.Kiến thức: Học sinh... Phôtô đồ tô màu quốc gia cổ đại dán vào tập - Xem trước bài: ? ?Các quốc gia cổ đại phương Tây” Các tài liệu tham khảo kênh hình đưa vào dạy lí đưa vào tài liệu, kênh hình Hình – Tranh khắc tường

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • 1. Lí do chọn đề tài

 • B. NỘI DUNG

  • I. Những vấn đề chung

  • 1. Tác dụng của việc sử dụng tài liệu tham khảo và kênh hình trong bài học lịch sử ở trường THCS.

   • 1.4 Tính tích cực học tập của học sinh trong hoạt động học tập

   • c. Ý nghĩa của vấn đề phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

   • b. Các loại kênh hình trong sách giáo khoa lịch sử ở THCS

  • 2. Phương pháp sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa lịch sử nhàm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử ở trường THCS.

  • II. Sử dụng tài liệu tham khảo và sử dụng kênh hình trong dạy học bài “Các quốc gia cổ đại phương Đông”

   • 1. Thiết kế bài giảng “Các quốc gia cổ đại phương Đông”

  • 2. Các tài liệu tham khảo và kênh hình đưa vào trong bài dạy và lí do đưa vào tài liệu, kênh hình đó

  • 3. Minh họa việc sử dụng

 • C. KẾT LUẬN

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan