Đề tài sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 9

22 2.1K 6
Đề tài sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Xuất phát từ tình hình thực tế, nhiều học sinh tập bộ môn chưa chắc, còn mang tính hời hợt do chưa nắm chắc trọng tâm kiến thức của bài, chưa chăm học. Để gây hứng thú học tập cho học sinh giáo viên cần đổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp. Cần phối hợp nhiều phương pháp để học sinh dễ hiểu. Để giúp học sinh học hoá học tốt hơn, dễ hơn bên cạnh việc học sinh nghe thầy cô giảng thì việc củng cố kiến thức có vị trí quan trọng. Theo em sử dụng câu hỏi trắc nghiệm để củng cố bài học giúp học sinh dễ nhớ, dễ hiểu hơn. Bởi vì câu hỏi trắc nghiệm thường không khó học sinh dễ dàng trả lời một cách nhanh gọn, chính xác nên kiểm tra được nhiều học sinh trong thời gian có hạn của tiết dạy. Qua dảng dạy hoá 9, tôi nhận thấy việc sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan để củng cố với bài học là rất hiệu quả. SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan giảng dạy mơn hóa học lớp MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU PHẦN I: MỞ ĐẦU I- Lý chọn đề tài II- Mục đích - nhiệm vụ đề tài III- Phương pháp nghiên cứu IV - Phạm vi nghiên cứu PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương I: Cơ sở lý luận Chương II: Sử dụng tập trắc nghiệm khách quan để củng cố học Chương I: Các loại hợp chất vô I- Một số vấn đề chung II- Các tập cụ thể tiết học CHƯƠNG III: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM Phần III: Kết luận chung 17 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO 20 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan giảng dạy mơn hóa học lớp LỜI NÓI ĐẦU Đối với nghề sư phạm, bên cạnh việc thiết yếu người giáo viên phải nắm kiến thức chun mơn phương pháp giảng dạy yếu tố vơ quan trọng góp phần đem lại hiệu trình dạy học Do giáo viên em ln cố gắng tìm hiểu phương pháp giảng dạy phù hợp với đặc điểm mơn sử dụng linh hoạt, sáng tạo điều kiện lớp học khác Qua nghiên cứu tập trắc nghiệm em thấy cần trau dồi, học hỏi nhiều để có lực chun mơn, độc lập suy nghĩ tìm tịi nghiên cứu khoa học Trên sở tìm hiểu tài liệu, học hỏi thầy cô, bạn bè em đề xuất ý kiến thân việc củng cố học câu hỏi trắc nghiệm Các tập em áp dụng giảng dạy học kỳ vừa qua Tuy nhiên, lần em viết đề tài nghiên cứu khoa học, thân em chưa có nhiều kinh nghiệm, khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong thầy bạn bè giúp đỡ để đề tài thêm phong phú góp ý kiến để em có kinh nghiệm công tác giảng dạy sau Em xin chân thành cảm ơn! SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan giảng dạy mơn hóa học lớp PHẦN I: MỞ ĐẦU I- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Hố học mơn học có vị trí quan trọng việc hình thành phát triển nhân cách học sinh, theo mục tiêu phát triển nguồn nhân lực phục vụ cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Dạy học mơn hố học trường THCS nhằm tạo sở ban đầu kiến thức hoá học để giúp học sinh tiếp tục học lên trung học phổ thông đại học Đồng thời cịn có khả giúp học sinh có số kỹ phẩm chất người lao động: tỉ mỉ, xác, nhanh nhẹn, sáng tạo Xuất phát từ tình hình thực tế, nhiều học sinh tập mơn chưa chắc, cịn mang tính hời hợt chưa nắm trọng tâm kiến thức bài, chưa chăm học Để gây hứng thú học tập cho học sinh giáo viên cần đổi phương pháp dạy học cho phù hợp Cần phối hợp nhiều phương pháp để học sinh dễ hiểu Để giúp học sinh học hoá học tốt hơn, dễ bên cạnh việc học sinh nghe thầy giảng việc củng cố kiến thức có vị trí quan trọng Theo em sử dụng câu hỏi trắc nghiệm để củng cố học giúp học sinh dễ nhớ, dễ hiểu Bởi câu hỏi trắc nghiệm thường khơng khó học sinh dễ dàng trả lời cách nhanh gọn, xác nên kiểm tra nhiều học sinh thời gian có hạn tiết dạy Qua dảng dạy hố 9, nhận thấy việc sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan để củng cố với học hiệu SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan giảng dạy mơn hóa học lớp II- MỤC ĐÍCH - NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI 1- Mục đích nghiên cứu Xây dựng số tập trắc nghiệm nhằm củng cố học, giúp học sinh nắm kiến thức để nâng cao chất lượng dạy - học hoá học 2- Nhiệm vụ nghiên cứu + Nghiên cứu sở lý luận phương pháp dạy học + Nghiên cứu sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo + Nghiên cứu thống kê câu hỏi trắc nghiệm phần loại hợp chất vơ hố + Áp dụng thực nghiệm lớp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy học hoá học III - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Sử dụng phương pháp nghiên cứu: + Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết: phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phương pháp nghiên cứu nguồn tài liệu + Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: phương pháp thống kê toán học khoa học giáo dục, phương pháp thực nghiệm sư phạm IV - PHẠM VI NGHIÊN CỨU Nghiên cứu câu hỏi trắc nghiệm sử dụng để củng cố học nhằm học sinh dễ nhớ, nắm kiến thức học chương I, loại hợp chất vô SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan giảng dạy mơn hóa học lớp PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Nghị 04 ban chấp hành trung ương khoá VII rõ Đổi phương pháp dạy học tất cấp học bậc học áp dụng phương pháp giáo dục bồi dưỡng cho học sinh có lực tư sáng tạo, lực giải vấn đề Bên cạnh việc học tập tiếp thu kiến thức học sinh thông qua phương pháp dạy học đàm thoại, thuyết trình,thí nghiệm trực quan Việc kiểm tra cách có tổ chức kết học tập học sinh điều kiện thiếu để cải tiến công tác dạy học nhằm đánh giá, phát lệch lạc điều chỉnh cho phù hợp Qua việc kiểm tra kiến thức hình thức trắc nghiệm làm sáng tỏ tình trạng kiến thức học sinh cách nhanh hơn, xác định trình độ học sinh đạt tới mức mục đích tiết dạy, đồng thời cho học sinh thấy họ tiếp thu điều vừa học nào, hiểu rõ gì, cịn hổng kiến thức cần bổ sung Dựa sở đánh giá đó, em học sinh tự hiểu cần phải làm gì, học để bổ sung nâng cao kiến thức Hơn nữa, thân người dạy phải xác định mức độ hiểu biết, nắm kiến thức học sinh để tiết dạy có hình thức dạy học cho phù hợp hơn, đạt kết cao SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan giảng dạy mơn hóa học lớp CHƯƠNG II SỬ DỤNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐỂ CỦNG CỐ BÀI HỌC CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ LỚP I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Bài tập trắc nghiệm khách quan loại tập làm bài, học sinh phải chọn câu trả lời số câu trả lời cung cấp Do viết câu trả lời nên thời gian dành cho việc đọc, suy nghĩ chọn từ 1-2 phút Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan để củng cố có ưu điểm: + Khái quát nội dung học + Số lượng câu hỏi học sinh trả lời nhiều + Kiểm tra nhiều học sinh thời gian ngắn + Gây hào hứng thúc đẩy học sinh tích cực học tập + Rèn luyện khả phán đoán tính độc lập suy nghĩ tự tin giải vấn đề Tuy nhiên củng cố câu hỏi trắc nghiệm có nhược điểm - Trắc nghiệm thân có tính may rủi ngẫu nhiên kết trắc nghiệm chưa phản ánh thực chất trình độ nhận thức học sinh Một số dạng tập trắc nghiệm khách quan + Câu điền khuyết + Câu ghép đôi + Bài tập đúng, sai + Bài tập nhiều lựa chọn II- CÁC BÀI TẬP CỤ THỂ Ở CÁC TIẾT HỌC Trước câu hỏi trắc nghiệm giáo viên phải xác định trọng tâm kiến thức học, học liên quan đến học trước Những vấn đề cần thiết cho sau để định câu hỏi cho phù hợp có tác dụng tích cực việc nắm bắt kiến thức học sinh SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan giảng dạy mơn hóa học lớp Sau tập cụ thể học "phần loại hợp chất vô cơ" Tiết 2: Bài 1: Tính chất hố học ơxit Khái qt phân loại oxit Giới thiệu tính chất hố học oxit; học sinh phải viết phương trình phản ứng cho oxit tác dụng với số chất khác H 2O, dung dịch axit, dung dịch bazơ -> từ phân loại oxit Bài tập 1: Khoanh tròn vào chữ A, B, C, D đứng trước phương án chọn câu sau: Câu 1: Oxit axit oxit tác dụng với A- Dung dịch bazơ tạo thành muối nước B- Nước tạo thành axit C- Oxit bazơ tạo thành muối D- Tất A, B, C Câu 2: Oxit bazơ oxit tác dụng với A- Dung dịch axit tạo thành muối nước B- Oxit axit tạo thành muối nước C- Nước tạo thành dung dịch bazơ D- Tất A, B, C Câu 3: Khi phân tích oxit sắt thấy oxi chiếm 30% khối lượng , oxit là: A- FeO; B- Fe3O4 C- Fe2O3 D-Cả oxit Câu 4: Có chất sau: H2O, NaOH, Co2, Na2O cặp chất phản ứng với là: A- B- C- D- Bài tập 2: Điền CTHH chất thích hợp vào trống ………….+HCl -> CuCl2 + H2O SO3 +…………-> BaSO4 + H2O …………….+ H2O -> KOH SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan giảng dạy mơn hóa học lớp Tiết 4: Một số oxit quan trọng (tiết 2) Bài 2: Lưu huỳnh đioxit Giới thiệu tính chất hố học SO2, cách điều chế khí SO2 PTN Bài tập 1: Khoanh tròn vào chữ A, B, C, D đứng trước phương án chọn câu sau 1- Khi cho SO2 vào nước ta thu A- Dung dịch SO2 B- Dung dịch H2SO4 C- Dung dịch H2SO3 D- SO2 không tan nước 2- Khi SO2 tạo thành từ cặp chất A- K2SO3 + H2SO4 B - Na2SO4 + BaCl2 C- K2SO3 + BaCl2 D- H2SO4 + BaCl2 Bài tập 2: Điền từ "có" "khơng" vào trống bảng sau: Tác dụng với H2O Tác dụng với natri Tác dụng droxit NaOH với khí oxit, có xúc tác SO2 CO2 Bài tập 3: Cho 1,12 l khí SO2 (ở điều kiện tiêu chuẩn) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 0,1M Thể tích dung dịch NaOH cần dùng là: A- 1,2 lít B- lít C- 1,12 lít D- lít Tiết 3: Bài 2: Một số oxit quan trọng (tiết 1) Canxi oxit (CaO) Học sinh hiểu Canxioxit 1oxit bazơ, nắm phản ứng phân huỷ CaCo3 sở để sản xuất vơi nắm ngun tắc sản xuất hố học SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan giảng dạy mơn hóa học lớp Bài tập 1: Khoanh tròn vào chữ A, B, C, D đứng trước phương án chọn 1- Can xi oxit tác dụng với chất sau đây: A- H2O, CO2, HCl, H2SO4 C- H2O , HCl, Na2SO4, CO2 B- CO2, HCl, NaOH, H2O D- CO2, HCl, NaCl, H2O 2- Để làm khơng khí CO2 cần dẫn khí qua A- H2SO4, B- NaOH rắn C- CaO D- KOH rắn Bài tập 2: Chọn nửa phương trình hố học cột (II) để ghép với nửa phương trình hố học cột (I) cho phù hợp Cột I a- CaO + HCl …-.> b- CaCO3 …….-> c- SO2 + NaOH ….-> Cột II (1) CaO + CO2 (2) Na2SO3 + H2O (3) CaCl2 + H2O Tiết 5: Bài 3: Tính chất hố học axit Kiến thức trọng tâm tính chất hố học axit Học sinh viết PTHH giải tập Bài tập 1: Đúng ghi (đ), sai ghi (s) vào thích hợp a- 2Mg + 2HCl -> MgCl + H2  b- Mg + 2HCl -> MgCl2+ H2  c- CuO + 2HCl -> CuCl2 + H2O  d- CaO + 2HCl -> CaCl + H2O  e- NaOH + HCl -> NaOH + H2O  g- H2SO4 + Cu (OH)2 -> CuSO4 + 2H2O  Bài tập 2: Những chất sau tác dụng với dung dịch axit H2SO4 loãng A- Cu B- Al C- HCl D- Co2 Bài tập 3: Dung dịch axit HCl tác dụng với chất sau A- Na2CO3 C- NaOH SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan giảng dạy môn hóa học lớp B- Fe D- Cả A, B, C Bài tập 4: Có thể dùng chất sau để nhận biết lọ dung dịch không dán nhãn, không màu, NaCl, Ba(OH)2, H2SO4 A- Phenol phtalein C- Q tím B- Dung dịch NaOH D- Dung dịch BaCl2 Tiết 6: Bài 4: Một số axit quan trọng (tiết 1) Học sinh nắm tính chất hố học , tính chất vật lý axit clohidric, axit sunfuric lỗng Bài tập 1: Tìm cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống sơ đồ phản ứng sau: a- Axit sunfuric loãng + oxitbazơ ………… -> +………………… b- Axit sunfuric loãng + kim loại mạnh …………-> + …………… c- Axit clohidric + bazơ …………………-> +……………… …… Bài tập 2: Cho ag hỗn hợp gồm CaS FeO tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl 0,5M Giá trị a là: A- 1,4g B- 1,6g C- 2,6g D- 3,6g Bài tập 3; Để tác dụng hết 40g Ca cần Vml dung dịch HCl Nếu để tác dụng hết với Vml dung dịch HCl khối lượng MgO cần lấy là: A- 36g B - 38g C- 40 g D- 42g Tiết 7: Một số axit quan trọng (tiếp) Bài 4: Kiến thức trọng tâm tính chất hố học H 2SO4 đặc nóng Biết cách nhận biết axit sunfuric muối sunphát Bài tập 1: Đúng ghi (đ), sai ghi (s) vào cuối câu sau: a- Axit H2SO4 đặc phản ứng với kim loại đứng trước hiđrô dãy hoạt động hoá học kim loại 10 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan giảng dạy mơn hóa học lớp b- Axit H2SO4 đặc phản ứng với kim loại đứng sau hiđro dãy hoạt động hoá học kim loại c- Axit H2SO4 đặc nóng phản ứng với tất kim loại d- Axit H2SO4 đặc phản ứng với kim loại khơng giải phóng hiđrơ Bài tập 2: Cho a gam kim loại đồng tác dụng hết với axít H 2SO4 đặc, nóng thu V lít ( đktc), xi hố tồn lượng khí sinh O ( giả sử hiệu suất 100%) cho sản phẩm thu tác dụng với nước 200g dd H 2SO4 19,6% Giá trị a : A : 36 g B : 39 g C: 32 g D: 38,4g Tiết :Bài - Luyện tập: Tính chất hố học oxit axit Học sinh biết tính chất hố học oxit bazơ oxit axit quan hệ hai loại oxit tính chất hoá học axit Đây luyện tập học tập ônlại kiến thức học nêu phần kiến thức cần nhớ, giáo viên cho câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Có oxit sau: Cao; Co 2; SO2; Na2O; CuO; CO… Hãy cho biết oxit có thuộc tính sau: a- Tác dụng với kiềm … b- tác dụng với axit……… c- Không tác dụng với kiềm axit… d- Tác dụng với nước Câu 2: Có oxit: CaO; CO2; SO2; CuO; H2O Hãy cho biết oxit điều chế phản ứng hoá học sau: a- Phản ứng hoá hợp…… b- Phản ứng phân huỷ…… Câu 3: Cho g hỗn hợp Mg; MgO tác dụng hoàn toàn với 200ml dung dịch axitsunfuric M Thể tích khí thu 2,24lít ( đktc) chọn câu trả lời a- Chất khí thu khí sunfuzơ 11 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan giảng dạy mơn hóa học lớp b- Chất khí thu khí hiđro c- Chất khí thu khí cacbonic d- Chất khí thu cacbon monôxit Bài tập nâng cao Cho 100ml dung dịch H2SO4 tác dụng với 100ml dung dịch NaOH 1m Để trung hoà dung dịch thu sau phản ứng cần thêm 100ml dung dịch KOH 0,1M Tính nồng độ CMcủa dung dịch H2SO4 ban đầu Tiết 11: Bài : Tính chất hố học bazơ: Học sinh biết tính chất hố học bazơ viết phương trình hố học tương ứng với tính chất Bài 1: Đúng ghi ( Đ) , sai ghi (S) vào câu sau: a- Bazơ chia làm hai loại bazơ tan bazơ không tan b- Các bazơ gọi mà kiềm c- Chỉ bazơ không tan gọi kiềm d- Chỉ bazơ tan gọi kiềm e- Bazơ hợp chất, phân tử gồm nguyên tử kim loại liên kết với hay nhiều nhóm hiđroxit Bài tập 2: Khoanh tròn vào chữ A, B, C, D đầu câu chọn a- Sản phẩm phản ứng phân huỷ Cu(OH)2 nhiệt : A- CuO H2 B- Cu, H2O O2 C- Cu, O2 H2 D- CuO H2O 2- Khi trộn lẫn dung dịch x chứa mol HCl vào dung dịch y chứa 1,5mol NaOH dung dịch Z, quỳ tím chuyển màu cho dung dịch Z a- Màu hồng c- Không màu b- Màu xanh d- Màu tím 12 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan giảng dạy mơn hóa học lớp 3- Một bình hở miệng đựng dung dịch Ca(OH)2 để lâu ngày khơng khí ( lượng nước bay bỏ qua) khối lượng bình thay đổi nào? a- Không thay đổi c- Giảm b- Tăng lên d- Tăng lên giảm Tiết 12: Bài :Một số bazơ quan trọng Natrihiđrôxit ( NaOH) Học sinh nắm tính chất vật lý, tính chất hố học Natrihiđrơxit , cách sản xuất ứng dụng bazơ Bài tập 1: Hoàn thành phương trình hố học theo sơ đồ phản ứng sau: a- NaOH + ……………… -> Na2SO4 + H2O b- NaOH + ……………… -> Na2CO3 + H2O c- NaOH + ……………… -> Na2SO4 + Cu (OH)2↓ d- NaOH + ……………… -> Na Cl + H2O e- Na2SO4+ ……………… -> Na Cl + BaSO4↓ Bài tập 2: Nối nửa câu cột A với số thứ tự 1,2,3,4 bazơ cột B với chữ a, b, c, d, e tính chất cho thích hợp Cột A 1- NaOH Cột B a- Là bazơ khơng tan 2- Cu(OH)2 b- Có thể bị nhiệt phân tạo AL2O3 3- Fe(OH)3 c- Là ba zơ không tan có màu xanh 4- Al ( OH)3 d- Là ba zơ kiềm e- Có thể bị nhiệt phân tạo Fe2O3 Thứ tự ghép nối : 1…… ;2 …………… ; 3…………….; 4………… Bài tập 3: Một dung dịch chứa 1g NaOH 100ml dung dịch nồng độ mol sau dung dịch ? A: 0,5 ; B: 0,01 C: 0,15 D: 0.2 E: 0,25 Bài tập 4: Để trung hoà dung dịch chứa 0,1mol NaOH 0,15 mol Ba(OH)2 cần lít dung dịch hỗn hợp chứa HCl 0,1M H2SO4 0,05M? 13 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan giảng dạy mơn hóa học lớp A: lít B: lít C: lít D: lít Tiết 13: Bài 8: Một số bazơ quan trọng ( tiếp) Canxihiđroxit Kiến thức trọng tâm tính chất hố học canxihiđroxit, biết thang PH Cách sản xuất Ca( OH)2 ứng dụng Bài tập 1: Hồn thành phương trình hố học theo sơ đồ phản ứng sau: Ca(OH)2 + ………………-> CaSO4 + H2O Ca(OH)2 + ………………-> Ca CO3 ↓+ H2O Ca(OH)2 + ………………-> Ba SO3↓ + H2O Ca(OH)2 + ………………-> ClSO3↓ + H2O Bài tập 2: Khoanh tròn vào chữ A, B, C, D đầu câu chọn a- Dung dịch Ca (OH)2 phản ứng với chất sau đây: A- Dung dịch NaOH C- Dung dịch NaCl B- Chất khí CO2 D- Chất khí CO 2- Hồ tan 4,6g Na vàoH2O dung dịch X Thể tích dung dịch HCl 1M cần để phản ứng hết với dung dịch X : A: 100ml B: 200ml C: 300 ml D: 400ml 3- Để khử chua đất nông nghiệp, người ta sử dụng hoá chất : A- CaO B- Ca (OH)2 dạng bột C- Dung dịch Ca (OH)2 D; Dung dịch NaOH Tiết 14: Bài 9: Tính chất hố học muối Học sinh nắm tính chất hố học muối, điều kiện cần thiết để phản ứng trao đổi xảy , dự đón viết phương trình hố học Bài tập 1: Cho chất CaCO3; HCl; NaOH ; CuCl2; CaCl2 ; K2SO4 Có cặp chất phản ứng với ? A: B: C: D: 14 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan giảng dạy môn hóa học lớp Bài tập 2: Muối đồng (II) sunfat ( CuSO 4) phản ứng với chất sau đây? A- CO2; NaOH ; H2SO4 ; Fe C- H2SO4 ; AgNO3 ; Ca(OH)2 ; Al B- NaOH; BaCl; Fe; H2SO4 D- NaOH; BaCl2; Fe; Al Bài tập 3: Chọn nửa phương trình hố học cột ( II) để ghép với nửa phương trình hố học cột (I) cho phù hợp Cột I 1- Na2SO4 + BaCl2……….-> Cột II a- NaCl + CO2 + H2O 2- Na2CO3 + HCl……… -> b- Ag + Fe ( NO3)2 3- NaOH + CuSO4……….-> c- BaSO4 + NaCl 4- Fe + AgNO3…………-> d- Cu (OH)2 + Na2 SO4 Bài tập 4: Hồn thành phương trình hố học theo sơ đồ phản ứng sau: a- BaCl2 + …………….-> BaSO4 ↓ + ……… b- Fe Cl2 +……….……-> Fe ( OH)2 ↓ + ……… c- …………+ ……….-> NaCl + CO2 + H2O d- AgNO3 + ……… -> AgCl↓ + ……………… Tiết 15: Bài 10: Một số muối quan trọng Kiến thức trọng tâm tính chất vật lý hố học natri clorua, Kalintrat, cách khai thác muối NaCl Học sinh viết PTHH Bài tập 1: Có muối sau: NaCl, MgSO4, Pb(NO3)2, KNO3, CaCO3 Muối số muối A- Làm nguyên liệu sản xuất vôi, sản xuất xi măng B- Rất độc người động vật… C- Được sản xuất nhiều vùng bờ biển nước ta D- Muối dùng làm thuốc chống táo bón… E- Muối dùng làm thuốc nổ đen… Bài tập 2: 15 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan giảng dạy mơn hóa học lớp Có dung dịch muối không màu: NaCl, MgCl 2, KNO3, Na2SO4 Các thuốc thử để phân biệt muối là: A- Quì tím , NaOH, AgNO3 C- Phenolphtalein, NaOH, BaCl2 B- BaCl2, NaOH AgNO3 D- BaCl2, NaOH, q tím Bài tập 3: Độ tan NaOH 1000C 40g nhiệt độ dung dịch bão hồ NaCl Khí sau phản ứng dẫn vào dung dịch Ca(OH) dư thu 50g kết tủa Tỉ lệ mol muối hỗn hợp đầu là: A- 1:1 B- 1: C- 2: D- 1: Tiết 16: Bài 11: Phân bón hố học Học sinh biết vai trị ngun tố hố học thực vật, phân biệt phân bón đơn phân bón kép cơng thức hố học chúng Biết phân bón vi lượng Bài tập 1: Khoanh tròn vào chữ A, B, C, D đầu câu chọn 1- Khi bón 1kg NH4Cl NH4NO3, lượng N NH4Cl cung cấp cho trồng so với NH4NO3 là: A- Nhiều C- Bằng B- D- Chưa xác định 2- Phân bón kép là: A- Phân bón dành cho mầm B- Phân bón dành cho mầm C- Phân bón chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng D- Phân bón chứa nguyên tố dinh dưỡng Bài tập 2: Chọn cơng thức hố học cột II ghép với tên phân bón hố học cột I cho phù hợp Cột I a- Urê b- Phân đạm amonisunfat c- Phân đạm amoninitrat Cột II 1- NH4NO3 2- KNO3 3- (NH2)2CO 16 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan giảng dạy môn hóa học lớp d- Phân đạm kalinitrat 4- (NH4)2SO4 5- Ca (NO3)2 Tiết 17: Bài 12: Mối quan hệ chất vô Học sinh biết mối quan hệ loại hợp chất vô Viết PTHH minh hoạ cho mối quan hệ hợp chất vô Bài tập 1: Cho chất: Ca, Ca(OH)2, CaCO3, CaO Dãy biến đổi sau thực được? A- Ca -> CaCO3 -> Ca(OH)2 -> CaO B- Ca -> CaO -> Ca(OH)2 -> CaCO3 C- CaCO3 -> Ca -> CaO -> Ca(OH)2 D- CaCO3 -> Ca(OH)2 -> Ca -> CaO Bài tập 2: Cho sơ đồ biến hoá: x z y x, y, z phù hợp với dãy sau đây? A- Na, Na2O, NaOH C- CuO, Cu, CuCl2 B- Ca, CaCO3, Ca(OH)2 D- A, C Bài tập 3: Khoanh tròn chữ A, B, C, D đứng trước phương án chọn Cho dung dịch chất: NaOH, HCl, Na 2CO3 chất CO2, H2O Số lượng cặp chất phản ứng với đôi A- B- C- D- 17 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan giảng dạy mơn hóa học lớp CHƯƠNG III : THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 1- Mục đích: Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm tra hiệu việc sử dụng tập trắc nghiệm để củng cố học lớp trường THCS 2- Quá trình tiến hành thực nghiệm sư phạm - Do có số hạn chế thời gian, thời điểm điều kiện cho phép em tiến hành thực nghiệm lớp trực tiếp giảng dạy gồm lớp (C, D, E, G) trường THCS Liên Hà Thời gian từ tuần đến tuần năm học 20062007 - Em tìm hiểu đối tượng thực nghiệm chia học sinh làm nhóm tương đối Nhóm: (D,E) làm thực nghiệm ; (C,G) làm đối chứng - Đối với nhóm thực nghiệm: học phần củng cố cho học sinh làm tập trắc nghiệm, giáo viên chuẩn bị trước câu hỏi trắc nghiệm in phiếu học tập phát cho học sinh Hoặc ghi sẵn tập bảng phụ để học sinh trả lời - Đối với nhóm đối chứng: Phần củng cố thực bình thường học sinh nhắc lại kiến thức trọng tâm câu hỏi tự luận, làm tập sách giáo khoa, có cho thêm câu hỏi trắc nghiệm - Để đánh giá kết áp dụng em tiến hành kiểm tra thông qua kiểm tra tiết Đề kiểm tra chung cho nhóm 3- Kết thực nghiệm - Lớp D, E làm kiểm tra tiết nhiều điểm cao hơn, phần trắc nghiệm khách quan kiểm tra học sinh đa số làm tốt, phần tự luậnsinh làm tốt so với lớp (C, G) Kết Lớp SS 9D 38 Điểm 0, 1, Điểm 3, Điểm TB 18 Điểm 5, 12 Điểm 7, 12 Điểm 9, 10 Điểm TB 32 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan giảng dạy mơn hóa học lớp 9E 9C 9G 35 5 39 35 Tổng số học sinh nhóm thực nghiệm: 14 20 19 10 8 30 30 28 Điểm TB: 11 -> 15,2% Điểm TB: 62 -> 84,8% => Học sinh đạt nhiều điểm - giỏi Tổng số học sinh nhóm đối chứng: 74 học sinh Điểm TB: 16 -> 21,6% Điểm TB: 58 -> 78,4% => Học sinh đạt điểm khá, giỏi Điểm TB yếu nhiều Qua kết ta thấy lớp dạy thường xuyên sử dụng tập trắc nghiệm khách quan để củng cố học học sinh nắm tốt hơn, nắm bắt kiến thức học nhanh, khắc sâu Khả tư học sinh nâng cao rõ rệt, chất lượng giáo dục đạt kết cao 19 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan giảng dạy mơn hóa học lớp PHẦN III: KẾT LUẬN CHUNG Đây đề tài nghiên cứu dạng tập trắc nghiệm khách quan sử dụng phần củng cố học Với thời gian ngắn, số lượng tập sử dụng chưa nhiều , song đề tài giúp em có ý thức tìm tịi, học hỏi Đúc rút kinh nghiệm, cách làm việc khoa học để phục vụ công tác giảng dạy ngày tốt Sau thời gian trực tiếp giảng dạy mơn hố em nhận thấy rằng: Để dạy tốt mơn hố học, học sinh yêu thích, hứng thú học tập bên cạnh việc thiết yếu người giáo viên phải nắm vững kiến thức chun mơn người giáo viên phải có nhiệt tình tâm huyết với nghề ln tìm hướng đổi hình thức dạy học cho phù hợp với dạy, với đối tượng học sinh Sử dụng tập trắc nghiệm khách quan nhiều hướng đổi Học sinh làm quen dần dạng baì tập trắc nghiệm khách quan sau học sinh có kỹ làm tập dạng tốt Lời kết: Với thời gian nghiên cứu có hạn, kinh nghiệm nghiên cứu chưa đổi, dẫn thầy giáo để em bổ sung hồn thiện đề tài này, giúp cho em có thêm kinh nghiệm giảng dạy tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh , lớp kế cận có tri thức, động sáng tạo Em xin chân thành cảm ơn! Người viết Đỗ Thị Ngọc Tuyển 20 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan giảng dạy mơn hóa học lớp TÀI LIỆU THAM KHẢO - Sách giáo khoa hóa học lớp 9: Bộ Giáo dục - Đào tạo - Sách giáo viên hoá học lớp 9: Lê Xuân Trọng (chủ biên) - Sách tập trắc nghiệm hoá học 9: PGS- TS Nguyễn Xuân Trường - Thiết kế soạn hoá học 9: Đặng Thị Oanh (chủ biên) - Trần Trung Ninh Đặng Xuân Thư - Nguyễn Phú Tuấn - Phát triển phương pháp dạy học tích cực mơn hố học NXB giáo dục - Lý luận dạy học hoá học: Sách đại học sư phạm 21 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan giảng dạy mơn hóa học lớp 22 ... nhận thấy việc sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan để củng cố với học hiệu SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan giảng dạy mơn hóa học lớp II- MỤC ĐÍCH - NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI 1- Mục đích... SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan giảng dạy môn hóa học lớp CHƯƠNG II SỬ DỤNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐỂ CỦNG CỐ BÀI HỌC CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ LỚP I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ... 5, 12 Điểm 7, 12 Điểm 9, 10 Điểm TB 32 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan giảng dạy môn hóa học lớp 9E 9C 9G 35 5 39 35 Tổng số học sinh nhóm thực nghiệm: 14 20 19 10 8 30 30 28 Điểm

Ngày đăng: 21/09/2014, 14:08

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan