0

Đề tài sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 9

22 1,903 5
  • Đề tài sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 9

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2014, 14:08

Xuất phát từ tình hình thực tế, nhiều học sinh tập bộ môn chưa chắc, còn mang tính hời hợt do chưa nắm chắc trọng tâm kiến thức của bài, chưa chăm học. Để gây hứng thú học tập cho học sinh giáo viên cần đổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp. Cần phối hợp nhiều phương pháp để học sinh dễ hiểu. Để giúp học sinh học hoá học tốt hơn, dễ hơn bên cạnh việc học sinh nghe thầy cô giảng thì việc củng cố kiến thức có vị trí quan trọng. Theo em sử dụng câu hỏi trắc nghiệm để củng cố bài học giúp học sinh dễ nhớ, dễ hiểu hơn. Bởi vì câu hỏi trắc nghiệm thường không khó học sinh dễ dàng trả lời một cách nhanh gọn, chính xác nên kiểm tra được nhiều học sinh trong thời gian có hạn của tiết dạy. Qua dảng dạy hoá 9, tôi nhận thấy việc sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan để củng cố với bài học là rất hiệu quả. SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 9 MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU PHẦN I: MỞ ĐẦU 2 I- Lý do chọn đề tài 2 II- Mục đích - nhiệm vụ của đề tài. 3 III- Phương pháp nghiên cứu 3 IV - Phạm vi nghiên cứu 3 PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4 Chương I: Cơ sở lý luận 4 Chương II: Sử dụng bài tập trắc nghiệm khách quan để củng cố bài học. 5 Chương I: Các loại hợp chất vô cơ 5 I- Một số vấn đề chung 5 II- Các bài tập cụ thể ở các tiết học 5 CHƯƠNG III: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 17 Phần III: Kết luận chung 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO 20 1 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 9 LỜI NÓI ĐẦU Đối với nghề sư phạm, bên cạnh việc thiết yếu là người giáo viên phải nắm chắc kiến thức chuyên môn thì phương pháp giảng dạy là một yếu tố vô cùng quan trọng góp phần đem lại hiệu quả của quá trình dạy học. Do đó là giáo viên em luôn cố gắng tìm hiểu những phương pháp giảng dạy phù hợp với đặc điểm bộ môn có thể sử dụng linh hoạt, sáng tạo trong điều kiện và lớp học khác nhau. Qua nghiên cứu các bài tập trắc nghiệm em thấy mình cần trau dồi, học hỏi nhiều hơn nữa để có một năng lực chuyên môn, độc lập suy nghĩ tìm tòi nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở tìm hiểu tài liệu, học hỏi thầy cô, bạn bè em đề xuất một ý kiến của bản thân về việc củng cố bài học bằng các câu hỏi trắc nghiệm. Các bài tập này em đã áp dụng trong giảng dạy học kỳ vừa qua. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên em viết đề tài nghiên cứu khoa học, bản thân em chưa có nhiều kinh nghiệm, do đó không tránh khỏi thiếu sót, em rất mong được thầy cô và bạn bè giúp đỡ để đề tài thêm phong phú và góp ý kiến để em có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy sau này. Em xin chân thành cảm ơn! 2 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 9 PHẦN I: MỞ ĐẦU I- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Hoá học là môn học có vị trí quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh, theo mục tiêu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Dạy và học bộ môn hoá học ở trường THCS nhằm tạo những cơ sở ban đầu rất cơ bản về kiến thức hoá học để giúp học sinh tiếp tục học lên trung học phổ thông và đại học. Đồng thời còn có khả năng giúp học sinh có một số kỹ năng cơ bản và những phẩm chất của người lao động: tỉ mỉ, chính xác, nhanh nhẹn, sáng tạo. Xuất phát từ tình hình thực tế, nhiều học sinh tập bộ môn chưa chắc, còn mang tính hời hợt do chưa nắm chắc trọng tâm kiến thức của bài, chưa chăm học. Để gây hứng thú học tập cho học sinh giáo viên cần đổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp. Cần phối hợp nhiều phương pháp để học sinh dễ hiểu. Để giúp học sinh học hoá học tốt hơn, dễ hơn bên cạnh việc học sinh nghe thầy cô giảng thì việc củng cố kiến thức có vị trí quan trọng. Theo em sử dụng câu hỏi trắc nghiệm để củng cố bài học giúp học sinh dễ nhớ, dễ hiểu hơn. Bởi vì câu hỏi trắc nghiệm thường không khó học sinh dễ dàng trả lời một cách nhanh gọn, chính xác nên kiểm tra được nhiều học sinh trong thời gian có hạn của tiết dạy. Qua dảng dạy hoá 9, tôi nhận thấy việc sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan để củng cố với bài học là rất hiệu quả. 3 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 9 II- MỤC ĐÍCH - NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI. 1- Mục đích nghiên cứu Xây dựng một số bài tập trắc nghiệm nhằm củng cố bài học, giúp học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản để nâng cao chất lượng dạy - học hoá học. 2- Nhiệm vụ nghiên cứu + Nghiên cứu cơ sở lý luận về phương pháp dạy học + Nghiên cứu sách giáo khoa, sách giáo viên, các sách tham khảo. + Nghiên cứu và thống kê các câu hỏi trắc nghiệm trong từng bài của phần các loại hợp chất vô cơ hoá 9. + Áp dụng thực nghiệm tại các lớp mình giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học hoá học. III - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. Sử dụng phương pháp nghiên cứu: + Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý thuyết: phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phương pháp nghiên cứu nguồn tài liệu. + Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: phương pháp thống kê toán học trong khoa học giáo dục, phương pháp thực nghiệm sư phạm. IV - PHẠM VI NGHIÊN CỨU Nghiên cứu về câu hỏi trắc nghiệm sử dụng để củng cố bài học nhằm học sinh dễ nhớ, nắm được kiến thức cơ bản của các bài học trong chương I, các loại hợp chất vô cơ. 4 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 9 PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN. Nghị quyết 04 ban chấp hành trung ương khoá VII đã chỉ rõ. Đổi mới phương pháp dạy và học ở tất cả các cấp học bậc học. áp dụng những phương pháp giáo dục hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh có năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề. Bên cạnh việc học tập tiếp thu kiến thức của học sinh thông qua các phương pháp dạy học đàm thoại, thuyết trình,thí nghiệm trực quan. Việc kiểm tra một cách có tổ chức các kết quả học tập của học sinh là một điều kiện không thể thiếu để cải tiến công tác dạy và học nhằm đánh giá, phát hiện lệch lạc và điều chỉnh cho phù hợp. Qua việc kiểm tra kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm sẽ làm sáng tỏ tình trạng kiến thức của học sinh một cách nhanh hơn, xác định trình độ của học sinh đạt tới mức nào của mục đích tiết dạy, đồng thời chỉ ra cho học sinh thấy họ đã tiếp thu những điều vừa học như thế nào, hiểu rõ những gì, còn hổng kiến thức nào cần bổ sung. Dựa trên cơ sở đánh giá đó, các em học sinh có thể tự hiểu mình cần phải làm gì, học bài như thế nào để bổ sung nâng cao kiến thức. Hơn nữa, bản thân người dạy cũng phải xác định được mức độ hiểu biết, nắm kiến thức của học sinh để những tiết dạy tiếp theo có hình thức dạy học sao cho phù hợp hơn, đạt kết quả cao hơn. 5 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 9 CHƯƠNG II SỬ DỤNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐỂ CỦNG CỐ BÀI HỌC CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ LỚP 9 I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. Bài tập trắc nghiệm khách quan là loại bài tập khi làm bài, học sinh chỉ phải chọn một câu trả lời trong số các câu trả lời đã được cung cấp. Do không phải viết câu trả lời nên thời gian dành cho việc đọc, suy nghĩ và chọn chỉ từ 1-2 phút. Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan để củng cố sẽ có ưu điểm: + Khái quát được nội dung chính của bài học. + Số lượng câu hỏi học sinh trả lời được nhiều + Kiểm tra được nhiều học sinh trong thời gian ngắn. + Gây được sự hào hứng và thúc đẩy học sinh tích cực học tập hơn. + Rèn luyện khả năng phán đoán tính độc lập suy nghĩ và tự tin trong giải quyết vấn đề. Tuy nhiên củng cố bằng câu hỏi trắc nghiệm cũng có nhược điểm. - Trắc nghiệm bản thân nó có tính may rủi ngẫu nhiên vì vậy kết quả trắc nghiệm chưa phản ánh được thực chất trình độ nhận thức của học sinh. Một số dạng bài tập trắc nghiệm khách quan. + Câu điền khuyết. + Câu ghép đôi + Bài tập đúng, sai + Bài tập nhiều lựa chọn. II- CÁC BÀI TẬP CỤ THỂ Ở CÁC TIẾT HỌC. Trước khi ra câu hỏi trắc nghiệm giáo viên phải xác định trọng tâm kiến thức của bài học, bài học liên quan đến những gì đã học ở bài trước. Những vấn đề gì cần thiết cho bài sau để định ra câu hỏi cho phù hợp và có tác dụng tích cực đối với việc nắm bắt kiến thức của học sinh. 6 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 9 Sau đây là các bài tập cụ thể trong các bài học "phần các loại hợp chất vô cơ". Tiết 2: Bài 1: Tính chất hoá học của ôxit. Khái quát về sự phân loại oxit. Giới thiệu về các tính chất hoá học của oxit; học sinh phải viết được phương trình phản ứng khi cho các oxit tác dụng với một số chất khác. H 2 O, dung dịch axit, dung dịch bazơ -> từ đó phân loại oxit. Bài tập 1: Khoanh tròn vào một trong các chữ A, B, C, D đứng trước phương án chọn đúng trong các câu sau: Câu 1: Oxit axit là những oxit tác dụng được với. A- Dung dịch bazơ tạo thành muối và nước B- Nước tạo thành axit C- Oxit bazơ tạo thành muối D- Tất cả A, B, C đều đúng. Câu 2: Oxit bazơ là những oxit tác dụng được với A- Dung dịch axit tạo thành muối và nước B- Oxit axit tạo thành muối và nước C- Nước tạo thành dung dịch bazơ D- Tất cả A, B, C đều đúng. Câu 3: Khi phân tích một oxit của sắt thấy oxi chiếm 30% khối lượng , oxit đó là: A- FeO; B- Fe 3 O4 C- Fe 2 O 3 D-Cả 3 oxit trên Câu 4: Có những chất sau: H 2 O, NaOH, Co 2 , Na 2 O các cặp chất có thể phản ứng với nhau là: A- 2 B- 3 C- 4 D- 5 Bài tập 2: Điền CTHH chất thích hợp vào ô trống. ………….+HCl -> CuCl 2 + H 2 O SO3 +…………-> BaSO 4 + H 2 O …………….+ H 2 O -> KOH 7 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 9 Tiết 4: Một số oxit quan trọng (tiết 2). Bài 2: Lưu huỳnh đioxit Giới thiệu tính chất hoá học của SO 2 , cách điều chế khí SO 2 trong PTN Bài tập 1: Khoanh tròn vào một trong các chữ A, B, C, D đứng trước phương án chọn đúng trong các câu sau. 1- Khi cho SO 2 vào nước ta thu được A- Dung dịch SO 2 . B- Dung dịch H 2 SO 4 C- Dung dịch H 2 SO 3 D- SO 2 không tan trong nước 2- Khi SO 2 được tạo thành từ cặp chất. A- K 2 SO 3 + H 2 SO 4 B - Na 2 SO 4 + BaCl 2 C- K 2 SO 3 + BaCl 2 D- H 2 SO 4 + BaCl 2 Bài tập 2: Điền từ "có" hoặc "không" vào các ô trống trong bảng sau: Tác dụng với H 2 O Tác dụng với natri droxit NaOH Tác dụng với khí oxit, có xúc tác SO 2 CO 2 Bài tập 3: Cho 1,12 l khí SO2 (ở điều kiện tiêu chuẩn) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 0,1M. Thể tích dung dịch NaOH cần dùng là: A- 1,2 lít B- 1 lít C- 1,12 lít D- 2 lít. Tiết 3: Bài 2: Một số oxit quan trọng (tiết 1) Canxi oxit (CaO) Học sinh hiểu Canxioxit là 1oxit bazơ, nắm được phản ứng phân huỷ CaCo 3 là cơ sở để sản xuất vôi nắm được nguyên tắc của sản xuất hoá học . 8 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 9 Bài tập 1: Khoanh tròn vào một trong các chữ A, B, C, D đứng trước phương án chọn đúng. 1- Can xi oxit có thể tác dụng với các chất nào sau đây: A- H 2 O, CO 2 , HCl, H 2 SO 4 C- H 2 O , HCl, Na 2 SO 4 , CO 2 B- CO 2 , HCl, NaOH, H 2 O D- CO 2 , HCl, NaCl, H 2 O 2- Để làm không khí CO 2 cần dẫn khí này qua. A- H 2 SO 4 , B- NaOH rắn C- CaO D- KOH rắn Bài tập 2: Chọn nửa phương trình hoá học ở cột (II) để ghép với nửa phương trình hoá học ở cột (I) cho phù hợp. Cột I Cột II a- CaO + HCl … > (1) CaO + CO 2 b- CaCO 3 …… > (2) Na 2 SO 3 + H 2 O c- SO 2 + NaOH … > (3) CaCl 2 + H 2 O Tiết 5: Bài 3: Tính chất hoá học của axit Kiến thức trọng tâm của bài là tính chất hoá học của axit. Học sinh viết được các PTHH giải bài tập. Bài tập 1: Đúng ghi (đ), sai ghi (s) vào ô thích hợp. a- 2Mg + 2HCl -> 2 MgCl + H 2  b- Mg + 2HCl -> MgCl 2 + H 2  c- CuO + 2HCl -> CuCl 2 + H 2 O  d- CaO + 2HCl -> CaCl + H 2 O  e- NaOH + HCl -> NaOH + H 2 O  g- H 2 SO 4 + Cu (OH) 2 -> CuSO 4 + 2H 2 O  Bài tập 2: Những chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch axit H 2 SO 4 loãng. A- Cu B- Al C- HCl D- Co 2 Bài tập 3: Dung dịch axit HCl có thể tác dụng được với chất nào sau đây. A- Na 2 CO 3 C- NaOH 9 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 9 B- Fe D- Cả A, B, C đều đúng Bài tập 4: Có thể dùng một chất nào sau đây để nhận biết các lọ dung dịch không dán nhãn, không màu, NaCl, Ba(OH) 2 , H 2 SO 4 A- Phenol phtalein C- Quì tím B- Dung dịch NaOH D- Dung dịch BaCl 2 Tiết 6: Bài 4: Một số axit quan trọng (tiết 1). Học sinh nắm được tính chất hoá học của , tính chất vật lý của axit clohidric, axit sunfuric loãng. Bài tập 1: Tìm cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các sơ đồ phản ứng sau: a- Axit sunfuric loãng + oxitbazơ ………… > +…………………. b- Axit sunfuric loãng + kim loại mạnh …………-> + …………… c- Axit clohidric + bazơ …………………-> +……………… ……. Bài tập 2: Cho ag hỗn hợp gồm CaS và FeO tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl 0,5M. Giá trị của a là: A- 1,4g B- 1,6g C- 2,6g D- 3,6g Bài tập 3; Để tác dụng hết 40g Ca cần Vml dung dịch HCl. Nếu để tác dụng hết với Vml dung dịch HCl đó thì khối lượng MgO cần lấy là: A- 36g B - 38g C- 40 g D- 42g. Tiết 7: Một số axit quan trọng (tiếp). Bài 4: Kiến thức trọng tâm là tính chất hoá học của H 2 SO 4 đặc nóng. Biết cách nhận biết axit sunfuric và các muối sunphát. Bài tập 1: Đúng ghi (đ), sai ghi (s) vào cuối các câu sau: a- Axit H 2 SO 4 đặc chỉ phản ứng với kim loại đứng trước hiđrô trong dãy hoạt động hoá học của kim loại. 10 [...]... trên ta thấy các lớp dạy thường xuyên sử dụng bài tập trắc nghiệm khách quan để củng cố bài học thì học sinh nắm bài tốt hơn, nắm bắt kiến thức bài học nhanh, khắc sâu hơn Khả năng tư duy của học sinh được nâng cao rõ rệt, chất lượng giáo dục đạt kết quả cao hơn 19 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 9 PHẦN III: KẾT LUẬN CHUNG Đây là một đề tài nghiên cứu về... Điểm 9, 10 8 Điểm trên TB 32 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 9 9E 9C 9G 35 0 5 5 39 2 7 9 35 2 5 7 Tổng số học sinh nhóm thực nghiệm: 14 20 19 10 8 8 6 2 1 30 30 28 Điểm dưới TB: 11 -> 15,2% Điểm trên TB: 62 -> 84,8% => Học sinh đạt nhiều điểm khá - giỏi Tổng số học sinh nhóm đối chứng: 74 học sinh Điểm dưới TB: 16 -> 21,6% Điểm trên TB: 58 -> 78,4% => Học. .. tập trắc nghiệm khách quan sử dụng trong phần củng cố bài học Với thời gian ngắn, số lượng bài tập sử dụng chưa được nhiều , song đề tài này đã giúp em có một ý thức tìm tòi, học hỏi Đúc rút kinh nghiệm, một cách làm việc khoa học để phục vụ công tác giảng dạy ngày càng tốt hơn Sau một thời gian trực tiếp giảng dạy môn hoá em nhận thấy rằng: Để dạy tốt hơn môn hoá học, học sinh yêu thích, hứng thú học. .. nghiệm nghiên cứu chưa đổi, chỉ dẫn của các thầy cô giáo để em bổ sung và hoàn thiện đề tài này, giúp cho em có thêm kinh nghiệm giảng dạy tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh , một lớp kế cận mới có tri thức, năng động và sáng tạo Em xin chân thành cảm ơn! Người viết Đỗ Thị Ngọc Tuyển 20 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 9. .. 9 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Sách giáo khoa hóa học lớp 9: Bộ Giáo dục - Đào tạo - Sách giáo viên hoá học lớp 9: Lê Xuân Trọng (chủ biên) - Sách bài tập trắc nghiệm hoá học 9: PGS- TS Nguyễn Xuân Trường - Thiết kế bài soạn hoá học 9: Đặng Thị Oanh (chủ biên) - Trần Trung Ninh Đặng Xuân Thư - Nguyễn Phú Tuấn - Phát triển phương pháp dạy học tích cực trong bộ môn hoá học NXB giáo dục - Lý luận dạy học hoá học: ... trong các chữ A, B, C, D đứng trước phương án chọn đúng Cho các dung dịch của các chất: NaOH, HCl, Na 2CO3 và các chất CO2, H2O Số lượng cặp chất có thể phản ứng với nhau từng đôi một là A- 3 B- 4 C- 5 D- 6 17 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 9 CHƯƠNG III : THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 1- Mục đích: Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm tra hiệu quả của việc sử dụng. .. Chọn công thức hoá học ở cột II ghép với tên phân bón hoá học ở cột I cho phù hợp Cột I a- Urê b- Phân đạm amonisunfat c- Phân đạm amoninitrat Cột II 1- NH4NO3 2- KNO3 3- (NH2)2CO 16 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 9 d- Phân đạm kalinitrat 4- (NH4)2SO4 5- Ca (NO3)2 Tiết 17: Bài 12: Mối quan hệ giữa các chất vô cơ Học sinh biết được mối quan hệ giữa các loại... tác dụng hoàn toàn với 200ml dung dịch axitsunfuric 2 M Thể tích khí thu được là 2,24lít ( đktc) hãy chọn câu trả lời đúng a- Chất khí thu được là khí sunfuzơ 11 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 9 b- Chất khí thu được là khí hiđro c- Chất khí thu được là khí cacbonic d- Chất khí thu được là cacbon monôxit Bài tập nâng cao Cho 100ml dung dịch H2SO4 tác dụng. ..SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 9 b- Axit H2SO4 đặc phản ứng với cả kim loại đứng sau hiđro trong dãy hoạt động hoá học của kim loại c- Axit H2SO4 đặc nóng phản ứng với tất cả các kim loại d- Axit H2SO4 đặc phản ứng với kim loại không giải phóng hiđrô Bài tập 2: Cho a gam kim loại đồng tác dụng hết với axít H 2SO4 đặc, nóng... 2 B: 4 C: 3 D: 5 14 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 9 Bài tập 2: Muối đồng (II) sunfat ( CuSO 4) có thể phản ứng với các chất nào sau đây? A- CO2; NaOH ; H2SO4 ; Fe C- H2SO4 ; AgNO3 ; Ca(OH)2 ; Al B- NaOH; BaCl; Fe; H2SO4 D- NaOH; BaCl2; Fe; Al Bài tập 3: Chọn nửa phương trình hoá học ở cột ( II) để ghép với nửa phương trình hoá học ở cột (I) cho phù hợp . 19 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 9 PHẦN III: KẾT LUẬN CHUNG Đây là một đề tài nghiên cứu về các dạng bài tập trắc nghiệm khách quan sử dụng trong. tiết dạy tiếp theo có hình thức dạy học sao cho phù hợp hơn, đạt kết quả cao hơn. 5 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 9 CHƯƠNG II SỬ DỤNG BÀI TẬP TRẮC. hỏi trắc nghiệm khách quan để củng cố với bài học là rất hiệu quả. 3 SKKN: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 9 II- MỤC ĐÍCH - NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI. 1- Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 9, Đề tài sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 9, Đề tài sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 9

Từ khóa liên quan