0

SKKN Xây dựng một hệ thống câu hỏi “trắc nghiệm khách quan” trong phần cơ học của Vật lí lớp 8

38 1,464 9
  • SKKN Xây dựng một hệ thống câu hỏi “trắc nghiệm khách quan” trong phần cơ học của Vật lí lớp 8

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 22:51

Mục lục Nội dung Tran g I. Phần mở đầu 1. Lý do chọn đề tài. 2. Mục đích chọn đề tài. 3. Phơng pháp và phạm vi nghiên cứu. II. Phần lý luận 1. Các u điểm của phơng pháp kiểm tra trắc nghiệm. 2. Liệt kê các dạng câu hỏi trắc nghiệm thờng gặp. III. Phần nội dung 1. Đặc điểm cấu trúc của nội dung kiến thức. 2. Sơ đồ nội dung kiến thức. 3. Nội dung cụ thể cần nắm đợc. 4. Các kĩ năng học sinh cần có. 5. Các sai lầm học sinh thờng mắc phải. 6. Hệ thống câu hỏi. IV. Phần kết luận. I. Phần mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Ngày nay trình độ khoa học công nghệ của các nớc trên thế giới phát triển nh vũ bão, nhu cầu của con ngời ngày càng đòi hỏi các ngành khoa học phải phát triển nhanh và mạnh mẽ hơn nữa. Do đó việc nâng cao chất lợng dạy học là vô cùng quan trọng không thể thiếu trong các nhà trờng phổ thông. Đứng trớc xu thế phát triển của giáo dục thế giới hiện nay đồng thời nghiên cứu quan điểm giáo dục ở Việt Nam qua ba lần cải cách giáo dục, đặc biệt là việc đổi mới nội dung chơng trình SGK thực hiện từ năm 2002- 2003 đến nay thì đòi hỏi việc đổi mới phơng pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh là một tất yếu khách quan đối với giáo dục- đào tạo. Trớc sự bùng nổ về thông tin khoa học của loài ngời trên thế giới đòi hỏi giáo dục nớc ta phải nhanh chóng tiến kịp các nớc tiên tiến trên thế giới, ngành giáo dục- đào tạo nớc ta phải đào tạo đợc những con ngời năng động tự chủ, sáng tạo, nắm bắt và sử dụng thành thạo những công nghệ của khoa học kĩ thuật. Mục tiêu của giáo dục THCS là: Giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học, có trình độ học vấn trung học cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kĩ thuật hớng và nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động. Luật giáo dục nớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nêu rõ. Phơng pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực tự giác chủ động, t duy sáng tạo của ngời học, bồi dỡng năng lực tự học, lòng say mê học tập và ý chí vơn lên. (Điều 4 luật giáo dục) Phơng pháp giáo dục ở phổ thông phải phát huy tính tích cực tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú học tập của học sinh. Nghị quyết trung ơng đã chỉ rõ Giáo dục là quốc sách hàng đầu phát tiển giáo dục- đào tạo là một động lực quan trọng thúc đẩy công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc là nguồn lực con ngời, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội tăng trởng kinh tế nhanh và bền vững. Hoạt động dạy học có vị trí quyết định tới việc hình thành nhân cách, năng lực của học sinh. Vì vậy việc nâng cao chất lợng giáo dục hiện nay đang là vấn đề toàn xã hội quan tâmmà trớc hết để nâng cao chất lợng giáo dục- đào tạo thì ngành giáo dục- đào tạo phải có những đổi mới về phơng pháp dạy học đổi mới về việc kiểm tra đánh giá học sinh, nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, t duy sáng tạo của học sinh. Vật lí học là cơ sở của nhiều ngành kĩ thuật quan trọng. Sự phát triển của khoa học vật lí gắn bó chặt chẽ và có tác động qua lại trực tiếp với sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật. Vì vậy những hiểu biết và nhận thức vật lí có giá tri to lớn trong đời sống và sản xuất, đặc biệt là trong công cuộc công nghiệp hoá và hiện đạihoá đất nớc. Môn Vật lí có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo con ngời ở trờng trung học nói chung và bậc THCS nói riêng. Mục tiêu của môn Vật lí THCS là trng bị cho học sinh hệ thônggs kiến thức vật lí cơ bản bớc đầu hình thành cho học sinh những kĩ năng cơ bản phổ thông và thói quen làm việc khoa học, góp phần hình thành năng lực nhận thức và phẩm chất, nhân cách mà mục tiêu giáo dục THCS đề ra. Trong chơng trình vật lí THCS hiện nay dợc viết theo tinh thần đổi mới nội dung cấu trúc chơng trình, nội dung SGK cũng hoàn toàn thay đổi so với SGK cũ. Chính vì vậy cần phải đổi mới phơng pháp dạy học, đổi mớ cách kiểm tra đánh giá cho phù hợp và đáp ứng nhu cầu việc hình thành con ngời mới xã hội chủ nghĩa. Để giúp các em lĩnh hội kiến thức một cách tốt nhất các tri thức khoa học chúng ta những nhà s phạm nhất thiết phải trang bị cho các em một ph- ơng pháp học tập mới bằng chính sự nỗ lực tích cực chủ động sáng tạo và năng lực nghiên cứu, tự tìm ra chân lý khoa học. Có nh vậy thì các em mới mở mang kiến thức, vốn hiểu biết của mình, biết vận dụng tri thức khoa học vào thực tế và chất lợng giáo dục mới đợc nâng lên. Xác định đợc tầm quan trọng của môn Vật lí đòi hỏi ngời giáo viên dạy vật lí phải không ngừng tự học hỏi và nghiên cứu tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, tích luỹ cho mình vốn kiến thức vật lí phong phú và biến nó trở thành kiến thức của mình, đồng thời biết sử dụng vốn kiến thức đó để đạt dợc hiệu quả cao nhất. Một trong những yêu cầu cơ bản cần thiết là phẩi rèn cho học sinh có kĩ năng giải bài tập vật lí nhanh, chính xác và tối u nhất. Đó chính là yêu cầu của dạng bài tập Trắc nghiệm khách quan. 2. Mục đích của đề tài. - Xõy dng mt h thng cõu hi trc nghim khỏch quan trong phn c hc ca Vt lớ lp 8. Hệ thống câu hỏi đợc xây dựng dựa trên những sai lầm mà học sinh thờng mắc phải trong khi làm bài tập. - Hệ thống câu hỏi trong đề tài đợc xây dựng với phần dẫn, phần đáp án, phân mục đích kiểm tra kiến thức, phần kiến thức cần nhớ, những sai lầm học sinh có thể mác phải và đáp án đúng. - Dạng câu hỏi là dạng câu hỏi nhiều lựa chọn 4 đáp án. 3. Phơng pháp và phạm vi nghiên cứu. * Phơng pháp - Mục đích để kiểm tra đánh giá việc nắm kiến thức của học sinh một cách chính xác và khách quan. Phần kiến thức cần kiểm tra đợc nhiều, nâng mức hiểu, mức biết, mức áp dụng, mức phân tích, mức tổng hợp, mức thẩm định lên cao hơn. - Sở dĩ chúng ta có thể làm đợc hệ thống câu hỏi này vì học sinh đã có một số kiến thức ban đầu về các hiện tợng vật lí xung quanh. Vốn sống thực tế, vốn kiến thức toán học đã dợc nâng cao một bớc, trình độ t duy trừu tợng đã phát triển hơn, đã có kinh nghiệm và công cụ hoạt động nhận thức phong phú hơn. * Phạm vi nghiên cứu - Phần nội dung kiến thức hớng tới để xây dựng hệ thống câu hỏi là toàn bộ phần cơ học trong vật lí lớp 8. - Hệ thống câu hỏi hớng tớ đối tợng THCS. II. Phần lý luận 1. Các u điểm của phơng pháp kiểm tra trắc nghiệm. Bài tập trắc nghiệm khách quan bao gồm rất nhiều câu hỏi nên có thể bao quát một phạm vi rất rộng của nội dung chơng trình. Do đó mà các bài kiểm tra bằng trác nghiệm khách quan có tính toàn diện và hệ thống hơn so với các bài kiểm tra bằng trắc nghiệm tự luận. Bài tập trắc nghiệm khách quan có tiêu chí đánh giá hoàn toàn đơn nhất không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của ngời chấm. Do đó kết quả đánh giá khách quan hơn so với trắc nghiệm tự luận. Sự phân bố điểm các bài kiểm tra bằng trắc nghiệm khách quan đợc trải trên một phổ rộng hơn nhiều, nhờ đó có thể phân loại đợc rõ ràng hơn các trình độ học tập của học sinh, thu hút đợc thông tin phản hồi đầy đủ hơn về quá trình dạy và học. Có thể sử dụng các phơng tiện kĩ thuật hiện đại trong việc chấm điểm và phân tích kết quả bài kiểm tra, do đó việc chấm bài và phân tích kết quả không cần nhiều thời gian. Có thể kiểm tra sự phản ứng nhanh của học sinh, khai thác đợc những sai lầm của học sinh. Phơng pháp học tập và làm bài trắc nghiệm khách quan, nâng mức biết, mức hiểu, mức áp dụng, mức phân tích, mức tổng hợp, mức thẩm định lên cao hơn. Câu hỏi và bài tập tuy ngắn nhng số lợng câu hỏi lại nhiều, th- ờng hỏi dải khắp chơng trình nên đòi hỏi học sinh phải học hết, học kỹ không thể học tủ đoán mò đề kiểm tra. Khi làm bài phải chọn phơng án hợp lý nhất, nhanh nhất, học sinh chỉ chọn 1 trong các câu trả lời. 2. Liệt kê các dạng câu hỏi trắc nghiệm thờng gặp. * Dạng câu hỏi nhiều lựa chọn: Câu hỏi nhiều lựa chọn gồm 2 phần - Phần dẫn (còn gọi là phần gốc) trình bày một vấn đề, một câu hỏi hoặc một câu cha hoàn chỉnh. - Phần trả lời (còn gọi là phần lựa chọn) gồm một số câu trả lời hoặc một số mệnh đề hoàn chỉnh phần dẫn. Trong số các câu trả lời hoặc các mệnh đề này chỉ có duy nhất 1 phơng án đúng, các phơng án còn lại đều không đúng và đợc gọi là các phơng án nhiễu. Khi biên soạn các câu hỏi nhiều lựa chọn cần lu ý: + câu dẫn phải có nội dung rõ ràng và chỉ hiểu theo một cách. + Nên tránh câu dẫn phủ định, tuy nhiên nếu cần thiết vẫn có thể dùng câu dẫn phủ định với điều kiện phải in đậm in nghiêng chữ không. + Bảo đảm phần dẫn và phần lời khi ghép với nhau tạo thành một câu hợp ngữ pháp. + Các câu hoặc các mệnh đề trong phần trả lời phải đợc viết theo bcùng một dạng hành văn, cùng một cấu trúc ngữ pháp để hoàn toàn tơng đ- ơng với nhau về hình thức chỉ khác nhau về nội dung. + Không sử dụng các câu nhiễu có mức độ khó hơn nhiều so với câu đúng. + Các câu nhiễu càng có vẻ hợp lý và có sức hấp dẫn thì càng hay. + Nên sắp xếp các câu trả lời theo thứ tự ngẫu nhiên tránh thể hiện một u tiên nào đó cho vị trí câu trả lời đúng. * Dạng câu đúng sai: Phần dẫn của dạng trắc nghiệm này trình bày một nội dung nào đó mà học sinh phải đánh giá là đúng hay sai. Phần trả lời chỉ có 2 phơng án là (Đ) và sai (S). Ngời ta ít dùng dạng trắc nghiệm này vì xác suất đúng ngẫu nhiên lớn trắc nghiệm loai này thờng đợc sử dụng trong trờng hợp không thể tìm đợc 4 phơng án trả lời phù hợp với yêu cầu của câu 4 lựa chọn. * Dạng câu ghép đôi: Loai câu này đợc trình bày thành 2 dãy, dãy bên trái phần dẫn, trình bày những nội dung muốn kiểm tra ( khái niệm, định luật, hiện tợng) dãy bên phải là phần trả lời trình bày nội dung ( câu, mệnh đề, công thức) phù hợp với nội dung phần dẫn. Để tăng độ khó cho mỗi câu hỏi đều tơng đơng, ngời ta thờng để số câu lựa chọn ở bên phải lớn hơn số câu dẫn ở bên trái. * Dạng câu điền khuyết: Là loại câu hỏi có thể kiểm tra khả năng viết và diễn đạt của học sinh, dạng câu hỏi này dễ biên soạn nhng chỉ thích hợp với các môn ngoại ngữ và các lớp nhỏ, chỉ có thể kiểm tra đợc mức độ nhận biết. III. Phần nội dung 1. Đặc điểm cấu trúc của nội dung kiến thức phần cơ học trong vật lí lớp 8. a. Chuyển động cơ học. * Chuyển động cơ học. * Vận tốc. * Chuyển động đều Chuyển động không đều. b. Lực - áp suất. * Biểu diễn lực. * Sự cân bằng lực Quán tính. * Lực ma sát. * áp suất. * áp suất chất lỏng Bình thông nhau. * áp suất khí quyển. * Lực đẩy ác-si- mét. * Sự nổi. c. Công cơ học- Năng lợng. * Công cơ học. * Định luật về công. * Công suất. * Cơ năng. * Sự chuyển hoá và bảo toàn cơ năng. 2. Sơ đồ cấu trúc nội dung. Chuyển động cơ học Cơ học Công cơ học Lực- áp suất Biểu diễn lực Sự cân bắng lực- Quán tính Lực ma sát áp suất chất lỏng- Bình thông nhau áp suất khí quyển Lực đẩy ác-si-mét Sự nổi Công cơ học- Năng l ợng Chuyển động cơ học Vận tốc Chuyển động đều- Chuyển động không đều Công cơ học Định luật về công Công suất Cơ năng Sự chuyển hoá và bảo toàn cơ năng áp suất 3. Nội dung cụ thể cần nắm đợc. Cấu trúc nội dung kiến thức Nội dung kiến thức cần nhớ Chuyển động cơ học 1. Chuyển động cơ học. 2. Vận tốc 3. Chuyển động đều- Chuyển động không đều. - Sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác gọi là chuyển động cơ học. - Chuyển động và đứng yên có tính tơng đối tuỳ thuộc vào vật dợc chọn làm mốc. Ngời ta thờng chọn những vật gắn với mặt đấtlàm vật mốc. - Các dạng chuyển động cơ học thờng gặp là chuyển động thẳng, chuyển động cong. - Độ lớn của vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động và đợc xác định bằng độ dài quãng đờng đi đợc trong một đơn vị thời gian. - Công thức tính vận tốc t s v = , trong đó: s là độ dài quãng đờng đi đợc t là thời gian để đi hết quãng đờng đó. - Đơn vị vận tốc phụ thuộc vào đơn vị chiều dài và đơn vị thời gian. Đơn vị hợp pháp của vận tốc là m/s và km/h. - Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian. - Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian. - Vận tốc trung bình của chuyển động không đểu trên một quãng đờng đợc tính bằng công thức t s v tb = , trong đó: t là thời gian đi hết quãng đờng đó s là quãng đờng đi đợc Lực- áp suất 1. Biểu diễn lực 2. Sự cân bằng lực- Quán tính. - Lực là một đại lợng vectơ đợc biểu diễn bằn một mũi tên có: + Gốc là điểm đặt lực. + Phơng, chiều trùng với phơng, chiều của lực. + Độ dài biểu thị cờng độ của lực theo tỉ xích cho tr- ớc. - Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật, có còng độ bằn nhau, phơng cùng nằm trên một đờng thẳng, chiều ngợc nhau. - Dới tác dụng của các lực cân bằng, một vật đang 3. Lực ma sát. 4. áp suất. 5. áp suất chất lỏng- Bình thông nhau. 6. áp suất khí quyển. 7. Lực đẩy ác-si-mét 8. Sự nổi đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên; đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. Chuyển động này đ- ợc gọi là chuyển động theo quán tính. - Khi có lực tác dụng, mọi vật không thể thay đổi vận tốc đột ngột đợc vì có quán tính. - Lực ma sát trợt sinh ra khi một vật trợt trên bề mặt của vật khác. - Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt của vật khác. - Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không trợt khi vật bị tác dụng của lực khác. - Lực ma sát có thể có hại hoặc có ích. - áp lực là lực ép có phơng vuông góc với mặt bị ép. - áp suất là độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép. S F P = - Đơn vị của áp suất là paxcan(Pa): 1Pa = 1N/m 2 . - Chất lỏng gây áp suất theo mọi phơng lên đáy bình, thành bình và các vật ở trong lòng nó. - Công thức tính áp suất chất lỏng: p = d.h, Trong đó h là độ sâu tính từ điểm tính áp suất tới mặt thoáng chất lỏng, d là trọng lợng riêng của chất lỏng. - Trong bìng thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, các mặt thoáng của chất lỏng ở các nhánh khắc nhau đều ở cùng một độ cao. - Trái Đất và mọi vật trên Trái Đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển theo mọi phơng. - áp suất khí quyển bằng áp suất của cột thuỷ ngân trong ống Tô-ri-xe-li, do đó ngời ta thờng dùng mmHg làm đơn vị đo áp suất khí quyển. - Một vật nhúng vào chất lỏng bị chất lỏng đẩy thẳng đứng từ dới lên với lực có độ lớn bằng trọng lợng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ. Lực này gọi là lực đẩy ác-si-mét. - Công thức tính lực đẩy ác-si-mét F A = d.V, trong đó: d là trọng riêng của chất lỏng, V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. - Nhúng một vật vào chất lỏng thì + Vật chìm xuống khi trọng lợng P lớn hơn lực đẩy ác-si-mét F A : P > F A . + Vật nổi lên khi: P < F A . + Vật lơ lửng khi: P = F A . - Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì lực đẩy ác-si- mét: F A = d.V, trong đó V là thể tích phần vật chìm trong chất lỏng, (không phải là thể tích của vật), d là trọng lợng riêng của chất lỏng. Công cơ học - Năng lợng 1. Công cơ học 2. Định luật về công. 3. Công suất. 4. Cơ năng. 5. Sự chuyển hoá và bảo toàn cơ năng. - Thuật ngữ công cơ học chỉ dùng trong trờng hợp có lực tác dụng vào vật làm vật chuyển dời. - Công cơ học phụ thuộc hai yếu tố: Lực tác dụng vào vật và quãng đờng vật dịch chuyển. - Công thức tính công cơ học khi lực F làm vật dịch chuyển quãng đờng s theo phơng của lực: A = F.s. - Đơn vị công là jun, (kí hiệu là J) 1J = 1N.1m = 1Nm. - Định luật về công; Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Đợc lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đờng đi và ngợc lại. - Công suất đợc xác định bằng công thực hiện đợc trong một đơn vị thời gian. - Công thức tính công suất , trong đó : A là công thực hiện đợc, t là thời gian thực hiện công đó. - Đơn vị công suất là oat, kí hiệu là w. 1W = 1J/s (Jun trên giây). 1kW (kilôoat) = 1000W. 1MW (mêgaoat) = 1000000W. - Khi vật có khả năng thực hiện công, ta nói vật đó có cơ năng. - Cơ năng của vật phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất, hoặc so vớimột vị trí khác đợc chọn làm mốc để tính độ cao, gọi là thế năng hấp dẫn. Vật có khối l- ợng càng lớn và ở càng cao thì thế năng hấp dẫn càng lớn. - Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi. - Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng. Vật có khối lợng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng càng lớn. - Động năng và thế năng là hai dạng của cơ năng. Cơ năng của một vật bằng tổng thế năng và động năng của nó. - Động năng có thể chuyển hoá thành thế năng, ngợc lại thế năng có thể chuyển hoá thành động năng. - Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hoá lẫn nhau, nhng cơ năng đợc bảo toàn. 4. Các kĩ năng học sinh cần có. [...]... năng lợng trong quá trình cơ và nhiệt- vật lí 8 Câu 51 Vật có cơ năng khi A vật có khả năng thực hiện công B vật có khả năng nhận công cơ học C vật thực hiện đợc công cơ học D vật làm vật khác chuyển động * Mục đích : Củng cố và kiểm tra kiến thức cơ năng Khi vật có khả năng thực hiện công, ta nói vật có cơ năng Nh vậy đáp án là A - Nếu học sinh không nắm đựơc kiến thức này sẽ chọn đáp án C Câu 52 Quả... với vật mốc C Khi khoảng cách từ vật tới vật mốc không thay đổi thì vật đang đứng yên so với vật mốc D Một ôtô đang chuyển động trên đờng thì mặt đờng chuyển động so với ôtô * Mục đích: Kiểm tra kiến thức của học sinh về chuyển động cơ học, cách chỉ ra vật mốc và vật chuyển động so với vật mốc trong một chuyển động cơ học nào đó * Học sinh cần nhớ chuyển động cơ học là gì? Cách nhận biết vật mốc trong. .. khối lợng và vận tốc nên có thể chọn đáp án D Câu 54 Nhận xét nào sau đây là đúng A Trong quá trình cơ học, động năng của vật đợc bảo toàn B Trong quá trình cơ học, cơ năng của vật đợc bảo toàn C Trong quá trình cơ học, thế năng của vật đợc bảo toàn D Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng của vật đợc bảo toàn ... vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng trong chất lỏng * Học sinh nhớ đợc các kiến thức về vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng trong chất lỏng - Vật nổi khi FA > P - Vật chìm khi FA < P - Vật lơ lửng khi P = P * Học sinh nắm chắc kiến thức sẽ chọn đáp án đúng là D * Học sinh tính đúng độ giảm áp suất sẽ chọn đáp án đúng là B c Công cơ học- Năng lợng * Nếu học sinh không nắm đợc phơng của trọng lực và lực đỡ của mặt... có công cơ học : Chỉ có công cơ học khi có lực tác dụng vào vật và làm vật di chuyển Nh vậy để có công cơ học phải có đầy đủ hai điều kiện ( có lực F tác dụng vào vật ; vật dịch chuyển quãng đờng s ), nếu thiếu một trong hai điều kiện thì không có công cơ học Học sinh vận dụng kiến thức trên để phân tích: Các trờng hợp A,C,D có lực tác dụng vào vật, có quãng đờng dịch chuyển nên có công cơ học Trờng... đúng ? A Vật có thể tích càng lớn thì có động năng càng lớn B Vật có thể tích càng nhỏ thì có động năng càng lớn C Vật có vận tốc càng lớn thì có động năng càng lớn D Hai vật có cùng khối lợng nên động năng của hai vật nh nhau * Mục đích : Kiểm tra kiển thức: Động năng của một vật phụ thuộc vào hai yếu tố đó là khối lợng của vật và vận tốc của vật Khối lợng của vật càng lớn thì động năng của vật càng... mốc? A Khi vật đó không chuyển động B Khi vật đó không dịch chuyển theo thời gian C Khi vật đó không thay đổi vị trí theo thời gian so với vật mốc D Khi khoảng cách từ vật đó đến vật mốc không đổi * Mục đích: Kiểm tra kiến thức của học sinh về chuyển động cơ học, hiểu thế nào là một vật chuyển động hay đứng yên? * Học sinh: Cần nhớ khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật đó chuyển... vận tốc của vật càng lớn thì động năng của vật càng lớn Hai vật có cùng khối lợng thì vật nào có vận tốc lớn hơn thì động năng của của vật đó lớn hơn Chọn đáp án C - Khó khăn của học sinh THCS là cha đợc học công thức tính động năng ƯW = 1 2 mv , một số em không nhớ kết luận về sự phụ thuộc của động năng 2 vào khối lợng và vận tốc nên có thể chọn đáp án D Câu 54 Nhận xét nào sau đây là đúng A Trong. .. chuyển động của vật B Khi vật chuyển động chậm dần, lực ma sát bằng lực đẩy C Khi một vật chuyển động nhanh dần, lực ma sát lớn hơn lực đẩy D Lực ma sát trợt luôn cản trở chuyển động trợt của vật này trên mặt vật kia * Mục đích: Kiểm tra việc nắm kiến thức của học sinh về đặc điểm của lực ma sát có tính chất cản trở chuyển động của vật * Học sinh cần nhớ đợc tính chất cản trở chuyển động của vật do đó... đáp án C - Nếu học sinh không nắm vững công thức tính công thì rất dễ nhầm lần sang ý D là công thức tính công suất khi vật di chuyển theo phơng của lực Câu2 4 Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị tính công cơ học ? A N.m B J C KJ D N/m * Mục đích: Kiểm tra kiến thức của học sinh về đơn vị tính công cơ học Khả năng suy luận đơn vị của một đại lợng vật lí công thức khi biết đơn vị của các đại lợng . quan trong phn c hc ca Vt lớ lp 8. Hệ thống câu hỏi đợc xây dựng dựa trên những sai lầm mà học sinh thờng mắc phải trong khi làm bài tập. - Hệ thống câu hỏi trong đề tài đợc xây dựng với phần. kinh nghiệm và công cụ hoạt động nhận thức phong phú hơn. * Phạm vi nghiên cứu - Phần nội dung kiến thức hớng tới để xây dựng hệ thống câu hỏi là toàn bộ phần cơ học trong vật lí lớp 8. - Hệ thống. thức của học sinh về chuyển động cơ học, cách chỉ ra vật mốc và vật chuyển động so với vật mốc trong một chuyển động cơ học nào đó. * Học sinh cần nhớ chuyển động cơ học là gì? Cách nhận biết vật
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Xây dựng một hệ thống câu hỏi “trắc nghiệm khách quan” trong phần cơ học của Vật lí lớp 8, SKKN Xây dựng một hệ thống câu hỏi “trắc nghiệm khách quan” trong phần cơ học của Vật lí lớp 8,

Từ khóa liên quan