0

Các đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 10 (có đáp án chi tiết)

24 28,755 112

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2014, 08:15

Bài 1: (2 điểm)Hai xe xuất phát cùng lúc từ A để đi đến B với cùng vận tốc 30 kmh. Đi được 13 quãng đường thì xe thứ hai tăng tốc và đi hết quãng đường còn lại với vận tốc 40 kmh, nên đến B sớm hơn xe thứ nhất 5 phút. Tính thời gian mỗi xe đi hết quãng đường AB? ĐỀ SỐ 1: ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI – KHỐI 10 – MÔN LÝ Năm học: 2012-2013 Thời gian làm bài: 90 phút Bài 1: (2 điểm) Hai xe xuất phát cùng lúc từ A để đi đến B với cùng vận tốc 30 km/h. Đi được 1/3 quãng đường thì xe thứ hai tăng tốc và đi hết quãng đường còn lại với vận tốc 40 km/h, nên đến B sớm hơn xe thứ nhất 5 phút. Tính thời gian mỗi xe đi hết quãng đường AB? Bài 2 (2 điểm): Một chất điểm chuyển động từ A đến B (cách A một đoạn s = 315m) . Cứ chuyển động được 3 giây thì chất điểm lại nghỉ 1 giây. Trong 3 giây đầu chất điểm chuyển động với vận tốc 0 5 /v m s= . Trong các khoảng 3 giây tiếp theo chất điểm chuyển động với vận tốc 2v o , 3v 0 , …, nv 0. Tìm vận tốc trung bình của chất điểm trên quãng đường AB? Bài 3 (2 điểm): Một vật rơi tự do đi được 10m cuối cùng của quãng đường trong khoảng thời gian 0,25s. Cho g = 9,8m/s 2 . Tính: a. Vận tốc của vật khi chạm đất và độ cao từ đó vật bắt đầu rơi? b. Gỉa sử cũng từ độ cao này người ta ném thẳng đứng một vật thứ hai (cùng một lúc với khi thả vật thứ nhất rơi tự do) . Hỏi phải ném vật thứ hai với vận tốc ban đầu có hướng và độ lớn như thế nào để vật này chạm mặt đất trước vật rơi tự do 1 giây. Bài 4 (2điểm): Một người đứng ở sân ga nhìn ngang đầu toa thứ nhất của một đoàn tàu bắt đầu chuyển động nhanh dần đều. Toa thứ nhất vượt qua người ấy sau thời gian 1 t . Hỏi toa thứ n đi qua người ấy trong thời gian bao lâu? Biết các toa có cùng độ dài là s, bỏ qua khoảng nối các toa. Bài 5: (2 điểm) Một người đi bộ và một vận động viên đi xe đạp cùng khởi hành ở một địa điểm và đi cùng chiều trên một đường tròn chu vi C = 1,8km. Vận tốc của vận động viên đi xe đạp là v 1 = 22,5 km/h, của người đi bộ là v 2 = 4,5 km/h. Hỏi khi người đi bộ đi được một vòng thì gặp vận động viên đi xe đạp mấy lần. Tính thời gian và địa điểm họ gặp nhau? HẾT 1 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TPHCM TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI Môn : Vật lý lớp 10 Năm học : 2012 - 2013 Bài Nội dung cơ bản 1 - Gọi chiều dài quãng đường AB là s (km) - Thời gian xe thứ nhất đi hết quãng đường này là t 1 = s 30 (h); - Thời gian xe thứ hai đi hết quãng đường này là t 2 = s / 3 30 + 2s / 3 40 (h). - Xe thứ hai đến sớm hơn xe thứ nhất 5 phút = 1 12 (h) nên : t 1 - t 2 = s 30 - ( s / 3 30 + 2s / 3 40 ) = 1 12 ⇒ s = 15 (km) - Thời gian xe thứ nhất đi hết AB là : t 1 = s 30 (giờ) = 1 2 (giờ) = 30 (phút). - Thời gian xe thứ hai đi : t 2 = 25 (phút). 2 Đặt: )(3 1 st = Gọi quãng đường mà chất điểm đi được sau 1 nt giây là s: n ssss +++= 21 Trong đó s 1 là quãng đường đi được của chất điểm trong 3 giây đầu tiên. s 2 ,s 3 ,…,s n là các quãng đường mà chất điểm đi được trong các khoảng 3 giây kế tiếp. Suy ra: 0. 1 0 1 0 1 0 1 2 (1 2 )s v t v t nv t v t n= + + + = + + + 0 1 ( 1) 7,5 ( 1) 2 n n s v t n n + = = + (m) Với ms 315= ⇒ 7,5n(n+1) = 315 ⇔    −= = 7 6 n n (loại giá trị n=-7) Thời gian chuyển động: )(231 1 snntt =−+= Vận tốc trung bình: 23 315 == t s v =v 13,7( / )m s . 3 a. Chọn gốc tọa độ tại nơi thả vật, chiều dương hướng xuống, gốc thời gian lúc thả vật. Tại A (tại mặt đất ): 2 (1) 2 A A g t y h= = Tại B (cách mặt đất 10m) : 2 10 (2) 2 B B g t y h= − = 0,25 0,25 (3) A B B A t t s t t− = → = − Từ (1) và (2) ta có : 2 2 10 (4) 2 2 A B gt gt = + Thay (3) vào (4) ta có : ( ) 2 2 0,25 20 4,9 0,6125 20 4,2066 A A A A gt g t t t s= − + → = + → = 9,8.4,2066 41,225 / A A v gt m s⇒ = = = 2 2 . 86,71 2 A g t h m= = b. 2 0 0 ' . ' ( ' 1 3,2066 ) 11,33 / 2 A A A A A gt y h v t t t s v m s= = + = − = ⇒ = và ném xuống 4 Toa thứ nhất vượt qua người ấy sau thời gian t 1 : 2 2 1 at s = a S t 2 1 =⇒ n toa đầu tiên vượt qua người ấy mất thời gian n t : 2 . 2 n ta ns = ⇒ a nS t n 2 = ; 1−n toa đầu tiên vượt qua người ấy mất thời gian 1−n t : ( ) 2 1 2 1− =− n at sn ⇒ a Sn t n )1(2 1 − = − Toa thứ n vượt qua người ấy trong thời gian t ∆ : )1( 2 1 −−=−=∆ − nn a S ttt nn . =∆t 1 )1( tnn −− 5 Thời gian để người đi bộ đi hết một vòng là: t = 1,8/4,5 = 0,4 h Coi người đi bộ là đứng yên so với người đi xe đạp. Vận tốc của người đi xe đạp so với người đi bộ là: V = v 1 – v 2 = 22,5 – 4,5 = 18 km/h. Quãng đường của người đi xe đạp so với người đi bộ là: S = Vt = 0,4. 18 = 7,2 km. Số vòng người đi xe đạp đi được so với người đi bộ là: n = = 7,2/1,8 = 4 (vòng) Vậy người đi xe đạp gặp người đi bộ 4 lần. Khi đi hết 1 vòng so với người đi bộ thì người đi xe đạp gặp người đi bộ 1 lần ở cuối đoạn đường. Thời gian người đi xe đạp đi hết một vòng so với người đi bộ là: t’ = = 1,8/18 = 0,1 h Vậy: Lần gặp thứ nhất sau khi xuất phát một thời gian là 0,1h cách vị trí đầu tiên là 0,1.4,5 = 0,45 km Lần gặp thứ hai sau khi xuất phát một thời gian là 0,2h cách vị trí đầu tiên là 0,2.4,5 =0, 9 km Lần gặp thứ ba sau khi xuất phát một thời gian là 0,3h cách vị trí đầu tiên là 0,3.4,5 = 1,35 km Lần gặp thứ tư sau khi xuất phát một thời gian là 0,4h cách vị trí đầu tiên là 0,4.4,5 = 1,8 km 3 ĐỀ SỐ 2: ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 CẤP TRƯỜNG Họ và tên thí sinh:…………………………………………………………………… Số báo danh:…………………………………………………………………………. Bài 1 : Một thang máy chuyển động lên cao với gia tốc 2m/s 2 . Lúc thang máy có vận tốc 2,4m/s thì từ trần thang máy có một vật rơi xuống. Trần thang máy cách sàn là h=2,47m. Hãy tính: a/ Thời gian rơi của vật? b/ Độ dịch chuyển của vật so với mặt đất? c/ Quãng đường vật đã đi được? Bài 2: Hai chiếc tàu chuyển động động với cùng tốc độ v hướng đến điểm O theo quỹ đạo là những đường thẳng hợp với nhau góc α =60 0 . Xác định khoảng cách nhỏ nhất giữa các tàu. Cho biết ban đầu chúng cách O những khoảng l 1 =20km và l 2 =30km. Bài 3: Con ếch có khối lượng m 1 ngồi ở đầu 1 tấm ván có khối lượng m 2 có chiều dài l, tấm ván nổi trên mặt hồ yên lặng. Con ếch nhảy lên theo phương hợp với phương ngang 1 góc α dọc theo tấm ván. Tìm vận tốc ban đầu của con ếch để nó nhảy trúng đầu kia của tấm ván? Bài 4: Một toa tàu khối lượng M=2000kg đứng yên có một hòn bi nằm yên trên mặt bàn nằm ngang gắn với toa tàu và cao hơn sàn toa 1,25m. Toa tàu bắt đầu chạy thì hòn bi lăn không ma sát trên mặt bàn được 50cm rồi rơi xuống sàn toa cách mép bàn theo phương ngang 78cm. Tính lực kéo toa tàu. Bỏ qua ma sát cản chuyển động của tàu. Bài 5: Một thanh đồng chất AB có tiết diện đều dài 90 cm có khối lượng m 1 =4kg có thể quay quanh bản lề B (gắn vào tường thẳng đứng) được giữ cân bằng nằm ngang nhờ sợi dây AC, BC=90cm (như hình vẽ). Treo một vật có khối lượng m 2 =6kg vào điểm D của thanh, AD=30cm. Tính các lực tác dụng vào thanh AB, lấy g=10m/s 2. Hết Học sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu nào, giám thị không giải thích gì thêm. HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 Câu Nội dung Điểm Ghi chú 1 Viết được phương trình chuyển động của vật và của đáy thang máy 0.5 Khi vật chạm sàn thang máy thì x 1 =x 2, từ đó giải phương trình tìm được t=0,64s 0.5 Thay t vào phương trình chuyển động của vật để tìm độ dịch 0.5 4 AB C D chuyển x 1 =-0,52m Quãng đường đi của vật S=1,06m 0.5 2 Ở thời điểm t bất kì, 2 xe cách O nhừng đạon là: L 1 -vt và l 2 -vt 0.5 Khoảng cách giữa 2 xe là S S 2 =(l 1 -vt) 2 +(l 2 -vt) 2 -2(l 1 -vt)(l 2 -vt)cos 60 0 0.5 xác định được toạ độ đỉnh của hàm số bậc 2 ở trên 0.5 Tìm được S min =8,7km. 0.5 3 Gọi vận tốc của tấm ván so với nước là V, vận tốc của con ếch so với tấm ván là u, vận tốc của con ếch so với nước là v = u + V 0.5 Áp dụng định luật BTĐL m v +M V = 0 ⇔ m( u + V )+M V = 0 ⇒ V 0.5 Để nhảy chúng đầu kia của tấm ván thì tầm nhảy xa của con ếch l g u = α 2sin 2 u⇒ 0.5 v=u-V= α 2sin1       + M m gl 0.5 4 Gọi vận tốc của bi trước khi rời mặt bàn là v ⇒ Tầm xa 0.5 Tính được vận tốc cảu bi trước khi rời mép bàn 0.5 Tính được gia tốc của bi 0.5 Tính được lực kéo tàu F=2880N 0.5 5 Vẽ đúng các lực tác dụng lên AB 0.5 Viết được phương trình cân bằng lực và cân bằng mô men 0.5 Chiếu đúng phương trình cân bằng lực lên các phương 0.5 Giải hệ tìm được đủ các lực T=86N; Q=72N 0.5 ĐỀ SỐ 3: TRƯỜNG THPT VĨNH LỘC Đề chính thức KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Lớp 10 - Môn: Vật Lý - Năm học: 2013 - 2014 Họvà tên thí sinh:…………………………Lớp………SBD Bài 1 : (2đ) Một thang máy chuyển động lên cao với gia tốc 2m/s 2 . Lúc thang máy có vận tốc 2,4m/s thì từ trần thang máy có một vật rơi xuống. Trần thang máy cách sàn là h=2,47m. Hãy tính: a/ Thời gian rơi của vật? b/ Độ dịch chuyển của vật so với mặt đất? Bài 2 : (4đ) Một vật có khối lượng m = 1,5 kg được đặt trên một bàn dài nằm ngang. Tác dụng lên vật một lực kéo F = 4,5 N , lực cản trong quá trình chuyển động có độ lớn bằng 2,5N song song với mặt bàn. 5 a. Tính gia tốc và vận tốc của vật sau 2s kể từ khi tác dụng lực? b. lực F chỉ tác dụng lên vật trong 2s. Tính quãng đường tổng cộng mà vật đi được cho đến khi dừng lại. Lấy g = 10m/s 2 Bài 3: ( 3đ) Một ô tô chuyển động chậm dần đều, sau khi đi được đoạn đường AB = 36m đầu tiên, vận tốc của xe giảm đi 14,4 km/h. Đi thêm đoạn đường BC = 28m nữa vận tốc của xe lại giảm thêm 4m/s nữa. Hỏi sau đó xe còn đi thêm được đoạn đường dài bao nhiêu nữa mới dừng hẳn? Bài 4: (3đ) Một thỏi kim loại hình trụ bán kính 5cm được đặt vào máy tiện một cái rãnh tròn. Thỏi kim loại quay với vận tốc góc 120 vòng/ phút. Cứ mỗi vòng quay lưỡi dao tiện bóc được một lớp kim loại dày 0,1mm. a. Viết các biểu thức của vận tốc dài và gia tốc hướng tâm của điểm tiếp xúc giữa thỏi kim loại và lưỡi dao tiện. b. Tính giá trị của v và a n khi rãnh đã sâu 1cm. Bài 5: (4đ) Từ trên một ngôi nhà cao tầng, người ta ném thẳng đứng từ dưới lên trên một viên đá với vận tốc 6,54m/s. a. Tính độ cao cực đại mà vật lên được? b. Sau bao lâu vật rơi ngang qua vị trí ban đầu?Tính vận tốc lúc rơi ngang qua vị trí ném? c. Sau 2,5s viên đá chạm đất. Tính chiều cao cảu ngôi nhà và vận tốc của viên đá khi chạm đất? Bài 6: (4đ) Có một xe khối lượng 1 tấn chuyển động trên một dốc dài 100m,cao 60m.Trong suốt quá trình khỏa sát lực cản luôn có độ lớn bằng 2500N. a. Xe xuống dốc không vận tốc đầu.Tính thời gian xe xuống dốc và vận tốc tại chân dốc ? b.Khi xe xuống dốc muốn xe chuyển động thẳng đều tài xế phải hãm phanh. Tính lực hãm? c. Giả sử xe bắt đầu lên dốc với vận tốc 20m/s. Xe có lên tới đỉnh dốc được không . Tính quãng đường và thời gian xe lên dốc? Hết Học sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu nào, giám thị không giải thích gì thêm. TRƯỜNG THPT VĨNH LỘC Đề chính thức ĐÁP ÁN ĐỀTHI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Lớp 10 - Môn: Vật Lý - Năm học: 2013 - 2014 Câu Nội dung Điểm Ghi chú 1(2đ) a. Viết được phương trình chuyển động của vật và của đáy thang máy Khi vật chạm sàn thang máy thì x 1 =x 2, từ đó giải phương trình tìm được t=0,64s b. Thay t vào phương trình chuyển động của vật để tìm độ dịch chuyển x 1 =-0,52m 1,0 1.0 6 2(4đ) 3(3đ) a.Vật chịu tác dụng của 4 lực: Lực cản và lực kéo ,trọng lực , phản lực. Viết đúng định luật 2 NiuTon Viết được phương trình hình chiếu lên 2 trục Tính đúng gia tốc a 1 = 5,1 5,25,4 − = − m FF CK =4/3m/s 2 , vận tốc sau 2s làv=8/3(m/s)=v 0 +at Viết đúng công thức tính quãng đường , tính đúng quãng đường của giai đoạn 1 nhanh dần đều s 1 = 8/3m=2,7m b.Khi ngừng tác dụng lực kéo, vật chỉ chịu tác dụng tác dụng lực cản, giai đoạn này vật chuyển động chậm dần đều tính đúng gia tốc a 2 = -5/3m/s 2 = 5,1 5,2− =− m F C Tính đựơc quãng đường của vật đi được trong giai đoạn 2 s 2 = 64/30m=2,1m Tính được quang đương vật đi được trong cả 2 giai đoạn s = s 1 +s 2 = 8/3m + 64/30m = 4,8m. 2.0 2.0 Xét trên đoạn đường AB. Lập được phương trình v A = 2 – 9a(1) )2(84128)8( 22 avavv AAA −=→=−− Từ (1) và (2) rút ra a = -2(m/s 2 ), v A = 20(m/s) Đoạn đường đi được cho đến khi dừng hẳn m a v A 100 2 0 2 = − Đoạn đường đi được cho đến khi dừng hẳn s-(AB+BC) = 36m. 2.0 1.0 4(3đ) a.Số vòng quay mỗi s là n= 120/60=2(vòng/s) Vận tốc góc của thỏi kim loại )/(42 sradn ππω == Bán kính ban đầu của thỏi kim loại R = 5 cm = 50mm(Mỗi s 2 vòng của thỏi kim loại giảm đi 0,1.2=0,2mm. Bán kính của thỏi kim loại vào thời điểm t là r =R- 0,2t(mm) Vận tốc dài v của điểm tiếp xúc là: v= )2,0(4 tRr −= πω = 629 – 2,5t(mm)(1)Gia tốc hướng tâm của điểm đó a n = )/(55,317888)2,0(16 222 smmttRr −=−= πω (2) b.Để con tiện có rãnh sâu 1cm = 10mm thì bán kính của thỏi kim loại còn lại là r = 5-1=4cm Thay giá trị đó của r vào (1) và (2) ta được: v 1 = 503(mm/s) a n = 6310(mm/s 2 ) 2.0 1.0 5( 4đ) a.Tính đúng h Max = 2,138m = g v 2 2 0 so với điểm ném b. Chiều cao ngôi nhà h= 14,9m, Vận tốc viên đá khi chạm đất có độ lớn 2.0 2.0 7 v= 18,46(m/s) vì v = v 0 + gt= 6,54-10.2,5= -18,46(m/s) 6(4đ) a. Gia tốc khi xuống dốc a = 5,3 sin = − m FP c α (m/s2) Tính đúng vận tốc của vật tại chân dốc v= )2( 2 asv o + =10 7 = 26,5m/s, và thời gian chuyển động là 7,6s=t= 5,3 05,26 0 − = − a vv t b.Lực hãm để xe xuống dốc đều thì lực hãm ngược chiều chuyển động, có nghĩa là cùng chiều với lực cản và có độ lớn bằng 3500N= 25006000(sin −=− c FP α ) 2.0 2.0 ĐỀ SỐ 4: SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10 THPT NĂM 2011 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: Vật lý Thời gian làm bài: 150 phút Bài 1: Quả cầu nhỏ ( được xem là chất điểm) có khối lượng m = 500 gam được treo vào điểm cố định 0 bằng dây treo mảnh, nhẹ, có chiều dài L = 1,0 m. Kéo quả cầu tới vị trí dây treo tạo với phương thẳng đứng góc α rồi buông nhẹ. Lấy g = 10m/s 2 . Bỏ qua mọi ma sát 1) Cho α = 90 0 . Hãy xác định lực căng dây, vận tốc và gia tốc của quả cầu khi nó đi qua vị trí mà dây treo tạo với phương thẳng đứng góc β = 30 0 . 2) Khi quả cầu qua vị trí cân bằng, dây treo vướng đinh ở điểm I cách 0 một khoảng b = 0,7m. Xác định góc α để quả cầu thực hiện được chuyển động tròn trong mặt phẳng thẳng đứng quanh I Bài 2: Một vật dạng bán cầu, bán kính R được đặt trên mặt phẳng nằm ngang. Trên đỉnh bán cầu có đặt một vật nhỏ khối lượng m (xem hình 1).Vật m bắt đầu trượt xuống với vận tốc ban đầu không đáng kể. Bỏ qua ma sát giữa vật m và bán cầu. Tìm vị trí vật m bắt đầu rời khỏi bán cầu trong hai trường hợp: 1) Bán cầu được giữ cố định. 2) Bán cầu có khối lượng M = m và có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. Bài 3: Một ván trượt dài L = 4m, khối lượng phân bố đều theo chiều dài, đang chuyển động với vận tốc v 0 = 5m/s trên mặt băng nằm ngang thì gặp một dải đường nhám có chiều rộng l = 2m vuông góc với phương chuyển động (xem hình 2). Sau khi vượt qua dải nhám ván có vận tốc v = 3m/s. Lấy g = 10m/s 2 . Tính hệ số ma sát trượt giữa ván trượt với dải đường nhám. 8 Hình 1 m R 0 v r Hình 2 l N r Bài 4: Một ống hình trụ thẳng đứng có thể tích V. Ở phía dưới pít tông khối lượng m, diện tích S, có một lượng khí lý tưởng đơn nguyên tử ở nhiệt độ T 0. Pít tông ở vị trí cân bằng chia ống thành hai nửa bằng nhau. Người ta đun nóng khí từ từ đến khi nhiệt độ khí là 4T 0. Ở phía trên có làm hai vấu để pít tông không bật ra khỏi ống.Hỏi khí trong ống đã nhận được một nhiệt lượng là bao nhiêu? Bỏ qua bề dày pít tông và ma sát giữa pít tông và thành ống. Cho áp suất khí quyển bên ngoài là P 0 và nội năng của một mol khí lý tưởng đơng nguyên tử được tính theo công thức 3 2 U RT= Hết KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH THPT NĂM 2011 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÝ LỚP 10 Bài Đáp án Điểm Bài 1 5 điểm 1) 3.0 điểm - Bảo toàn cơ năng với gốc thế năng ở VTCB: mgL - mgL(1-cos β ) = 2 2 mv 2 cosv gL β ⇒ = = 10 3 4,16 /m s= - Áp dụng định luật II Niu tơn: T-mgcos β = 2 cos 2 cos 3 cos 13 mv m T mg gl mg N l l β β β ⇒ = + = = - Gia tốc tiếp tuyến : a t =gsin β = 5m/s 2 - Gia tốc pháp tuyến: 2 2 2 cos 10 3 / n v a g m s l β = = = - Gia tốc toàn phần: 2 2 2 18 / t n a a a m s= + = - Hướng của :a a r r tạo với bán kính nối vật với tâm 0 một góc ϕ với tan 0,29 t n a a ϕ = = 2) 2.0 điểm - Gọi v 1 là vận tốc quả cầu ở vị trí cao nhất của quỹ đạo tròn tâm I,bán kính R,ta có mgl(1- cos ) α - mg2R = 2 2 1 1 2 (1 os ) 4 2 mv v gl c gR α ⇒ = − − (1) - Điều kiện để quả cầu quay được quanh I trong mặt phẳng thẳng đứng là: T = 2 1 0 mv mg R − ≥ (2) - Từ (1) và (2) suy ra : cos α 5 1 0,25 2 R l ≤ − = 0 75,5 α ⇒ ≥ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1) 2.0 điểm 9 α P r x Bài 2 5 điểm - áp dụng định lý động năng: Vận tốc tại M: 2 2 (1 os )v gR c α = − (1) - Định luật II Niu tơn : mgcos 2 mv N R α − = (2) - Từ (1) và (2) suy ra : N =mg(3cos α -2) - vật bắt đầu trượt khi N = 0 2 os 3 c α ⇒ = 2) 3.0 điểm M m V r - Gọi V r là vận tốc bán cầu, u r là vận tốc của M so với bán cầu. Vận tốc của m so với đất là : v u V= + r r r - Theo phương ngang động lượng bảo oàn nên : cos ( cos ) x mu mv MV m u V MV V M m α α = ⇒ − = ⇒ = + (1) - Khi m bắt đầu rời khỏi M thì : 2 cos mu mg R α = 2 cos (2)u gR α ⇒ = - Mặt khác ; 2 2 2 2 cosv V u uV α = + − (3) - Ap dụng định luật bảo toàn cơ năng : 2 2 (1 os ) 2 2 mv MV mgR c α − = + (4) - Từ (1),(2),(3),(4) suy ra: 3 os 3cos 2 0 m c M m α α − + = + - Với M=m ,ta có : 3 os 6cos 4c o α α − + = - Giải phương trình này ta được cos α = 3 1− 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Bài 3 5 điểm - Chọ hệ tọa độ 0x như hình - Khi đầu tấm ván có tọa độ : 0 x l ≤ ≤ ,lực ma sát tác dụng lên xe có độ lớn: F ms1 = mg x L µ ⇒ 1 2 ms mg F l L µ = - Khi l x L ≤ ≤ : lực ma sát không đổi và có độ lớn 2ms mg F l L µ = - Khi đuôi của ván có tọa độ : 0 x l ≤ ≤ : 3ms F = 2 mg l L µ - áp dụng định lý đông năng,ta có : 2 2 2 0 ( ) ( ) 2 m mgl mgl v v L l L L µ µ − = + − - 2 2 0 0,4 2 v v gl µ − ⇒ = = 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10 α P r 0 x [...]... tên học sinh: ……………… Lớp: 10C 1 2 3 4 5 Câu: D C A B C Kiểm tra một tiết HKII - Năm học 2012-2013 Mơn: Vật Lý 12 Thời gian: 45 phút Đế Số 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 D D C C D C B C D 15 B 16 B Họ tên học sinh: ……………… Lớp: 10C 1 2 3 4 5 Câu: C D C D A Kiểm tra một tiết HKII - Năm học 2012-2013 Mơn: Vật Lý 12 Thời gian: 45 phút Đế Số 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B C B A D C D A A 15 B 16 C Họ tên học sinh: ... Năm học 2011-2012 Lớp: 10C2 Mơn: Vật Lý 12 Thời gian: 45 phút Đế Số 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Câu: A A C D A B D B C D A D B D A 16 B Họ tên học sinh: ……………… Kiểm tra một tiết HKII - Năm học 2012-2013 Lớp: 10C Mơn: Vật Lý 12 Thời gian: 45 phút Đế Số 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Câu: B A A C B B B C C B A C D A 15 D 16 C Họ tên học sinh: ……………… ………Kiểm tra một tiết HKII - Năm học. .. chuyển động với vận tốc v Câu 8: Một vật sinh cơng âm khi: A Vật chuyển động nhanh dần đều B Vật chuyển động chậm dần đều C Vật chuyển động tròn đều D Vật chuyển động thẳng đều Câu 9: Chọn phát biểu sai về động lượng: A Động lượng là một đại lượng động lực học liên quan đến tương tác,va chạm giữa các vật B Động lượng đặc trưng cho sự truyền chuyển động giữa các vật tương tác C Động lượng tỷ lệ nghịch... con mương Lấy g = 10 m/s2 Biết trọng tâm cách A là 0,8m Áp lực của tấm ván tác dụng lên hai bờ mương A và B là: A 120N;180N B 150N; 150N C 300N;200N D 180N;120N Câu 15: Một vật sinh cơng dương khi A Vật chuyển động nhanh dần đều B Vật chuyển động chậm dần đều C Vật chuyển động tròn đều D Vật chuyển động thẳng đều Câu 16: Hai vật; một vật được thả rơi tự do, một vật được ném ngang ở cùng độ cao Kết luận... cùng một quỹ đạo thẳng của vật 1 nhưng ngược chi u a, tìm vận tốc của vật 2 trước va chạm để sau va chạm 2 hòn bi đứng n (Đ.S 1,25 m/s) b, Muốn sau va chạm vật 2 đứng n, vật 1 chạy ngược chi u với vận tốc 2 m/s thì v2 phải bằng bao nhiêu? (Đ.s : 2,5 m/s) ĐỀ SỐ 12: SỞ GD - ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU III ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG Năm học: 2012 - 2013 MƠN THI: VẬT LÝ KHỐI 10 Thời gian 150 phút (... lượng tỏa ra sau khi vật cắm vào cát trong hai trường chuyển động ngược chi u (1đ) 15 Họ tên học sinh: ……………… ………Kiểm tra một tiết HKII - Năm học 2011-2012 Lớp: 10C2 Mơn: Vật Lý 10 NC Thời gian: 45 phút Đế Số 4 Học sinh làm bài vào tờ giấy thi, trả lời (đánh dấu đáp án) vào các câu tương ứng trong các ơ sau : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Câu: Câu 1: Một vật trượt trên mặt phẳng... tên học sinh: ……………… Kiểm tra một tiết HKII - Năm học 2012-2013 Lớp: 10C Mơn: Vật Lý 10 NC Thời gian: 45 phút Đế Số 5 Học sinh làm bài vào tờ giấy thi, trả lời (đánh dấu đáp án) vào các câu tương ứng trong các ơ sau : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Câu: Câu 1: Một lò xo có hệ số đàn hồi k=20N/m Người ta kéo lò xo giãn dài thêm 10cm Khi thả lò xo từ độ giãn 10cm xuống 4cm, lò xo sinh. .. phương, chi u và độ lớn) của hệ trong các trường hợp : r a v 1 và v 2 cùng hướng (1đ) r r b vr1 và vr2 ngược hướng (1đ) c v 1 và v 2 vng góc nhau (1đ) Họ tên học sinh: ……………… Kiểm tra một tiết HKII - Năm học 2012-2013 Lớp: 10C Mơn: Vật Lý 10 NC Thời gian: 45 phút Đế Số 3 Học sinh làm bài vào tờ giấy thi, trả lời (đánh dấu đáp án) vào các câu tương ứng trong các ơ sau : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. .. là : A 10( m / s ) B 3 10( m / s ) C 10m/s D 10 10( m / s) 18 Câu 15: Một ơtơ có khối lượng m = 2 tấn chuyển động thẳng đều trên đường nằm ngang Hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là 0,05 Lấy g = 10 m/s 2 Cơng của lực kéo của động cơ khi xe đi được 1 km là: A 8 .105 (J) B 105 (J) C 2 .106 (J) D 106 (J) Câu 16: Một vật khối lượng 3kg đặt ở một vị trí trọng trường mà có thế năng là W t1 = 600J Thả vật rơi... nhanh dần đều B Vật chuyển động chậm dần đều 16 C Vật chuyển động tròn đều D Vật chuyển động thẳng đều Câu 12: Một vật rơi tự do từ độ từ độ cao 120m Lấy g=10m/s 2 Bỏ qua sức cản Tìm độ cao mà ở đó động năng của vật lớn gấp đơi thế năng: A 10m B 30m C 20m D 40 m Câu 13: Một ơtơ có khối lượng m = 2 tấn chuyển động thẳng đều trên đường nằm ngang Hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là 0,05 Lấy g = 10 m/s2 . LỘC Đề chính thức ĐÁP ÁN Đ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Lớp 10 - Môn: Vật Lý - Năm học: 2013 - 2014 Câu Nội dung Điểm Ghi chú 1(2đ) a. Viết được phương trình chuyển động của vật và. DỤC & ĐÀO TẠO TPHCM TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI Môn : Vật lý lớp 10 Năm học : 2012 - 2013 Bài Nội dung cơ bản 1 - Gọi chi u dài quãng đường AB là s (km) - Thời gian. 0.5 ĐỀ SỐ 3: TRƯỜNG THPT VĨNH LỘC Đề chính thức KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Lớp 10 - Môn: Vật Lý - Năm học: 2013 - 2014 Họvà tên thí sinh: ……………………… Lớp ……SBD Bài 1 : (2đ) Một thang
- Xem thêm -

Xem thêm: Các đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 10 (có đáp án chi tiết), Các đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 10 (có đáp án chi tiết),

Từ khóa liên quan