phân tích tài chính, kinh tế xã hội dự án đầu tư tàu vận chuyển gỗ tuyến trung quốc – sài gòn. thời kỳ phân tích 8 năm.

41 390 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:25

Bài tập lớn môn quản trị dự án LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, nền kinh tế thế giới đang có xu hướng chuyển đổi từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác cùng phát triển. Cùng với xu thế chung đó Việt Nam cũng đang cựa mình hội nhập cùng thế giới. Với việc đổi mới nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước thì các hoạt động thu hút vốn đầu tư của nước ngoài và các hoạt động khuyến khích đầu tư trong nước cũng được đặc biệt quan tâm. Để phát triển đất nước theo xu hướng thời đại, Đảng và Nhà nước đã tiến hành đầu tư trên tất cả các mặt, trong đó tập trung mũi nhọn vào phát triển các ngành kinh tế trọng điểm và Vận tải biển được xem là một ngành rất quan trọng trong hệ thống các ngành kinh tế quốc dân. Sự gia tăng về nhu cầu vận chuyển hàng hoá cũng như nhu cầu đi lại là kết quả của việc phát triển như vũ bão của nền kinh tế. Tình hình đó đòi hỏi ngành vận tải không ngừng phát triển và hoàn thiện về mọi mặt cả về quy mô, chủng loại, phương tiện, cách thức vận chuyển… Đáp ứng một cách tốt nhất những nhu cầu đó đòi hỏi các doanh nghiệp vận chuyển phải bổ sung các phương tiện vận chuyển trong đó việc bổ sung tàu là một trong những phương đáp ứng phần nào nhu cầu đó, tuy nhiên việc đầu tư này đòi hỏi phải được cân nhắc một cách kỹ lưỡng, vì giá trị của những con tàu là rất lớn và sử dụng trong thời gian dài, do đó đòi hỏi các doanh nghiệp đầu tư như thế nào để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Để hiểu rõ hơn việc phân tích và quản lý một dự án đầu tư một cách khả thi em đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Phân tích tài chính, kinh tế xã hội dự án đầu tư tàu vận chuyển gỗ tuyến TRUNG QUỐC – SÀI GÒN. Thời kỳ phân tích 8 năm.” Việc phân tích này sẽ bao gồm phân tích các thông số cơ bản liên quan đến dự định đầu tư, lập dự án đầu tư, tính toán và lựa chọn các chỉ tiêu tài chính. Nội dung cơ bản sẽ được giải quyết trong bài thiết kế: Chương 1: Tổng quan về dự án đầu tư vận chuyển gỗ Chương 2: Lập phương án sản xuất kinh doanh Chương 3: Phân tích tính khả thi về tài chính của dự án Chương 4: Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của dự án Sinh viên: Ngô Thị Mai Liên Lớp: QKT 46_ĐH 1 Bài tập lớn môn quản trị dự án CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VẬN CHUYỂN GỖ 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1.1 Khái niệm đầu tư Đầu tư là quá trình sử dụng vốn đầu tư nhằm tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng. Các cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế nói chung, của địa phương của ngành của các cơ sở sản xuất kinh doanh nói riêng. Theo khoản 1 điều 3 luật đầu tư: “Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành nên tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật.” 1.1.2 Mục đích của đầu tư Đầu tư là việc bỏ ra một lượng vốn để tạo ra tài sản, để tài sản này có thể tham gia vào những chu kỳ sản xuất nối tiếp nhau, để đạt được mục đích của người bỏ vốn. Nối cách khác đầu tư là hoạt động của vốn dài hạn và kinh doanh nhằm mục đích sinh lời trong tương lai. Các kết quả thu được trong tương lai bao gồm: + Sự tăng lên về tài chính. + Sự tăng thêm tài sản vật chất. + Sự tăng thêm về tài sản trí tuệ cùng với đó là sự tăng thêm về nguồn lực, có đủ điều kiện để có năng xuất và chất lượng cao. Trong các kết quả trên thì tài sản, vật chất, trí tuệ,nhân lực được tăng thêm có vai trò quan trọng ở mọi lúc mọi nơi đốib với người bỏ vốn cũng như đối với toàn bộ nền kinh tế. Mục đích của mọi công cuộc đầu tư là phải đạt được kêtý quả lớn hơn so với sự hy sinh mà người đầu tư phải gánh chịu khi thực hiện nó. Do đó đối với từng cá nhân, từng doanh nghiệp đầu tư là điều kiện quyết định sự ra đời tồn tại tiếp tục phát triển mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đối với nền kinh tế. đầu tư là yếu tố quyết định sự phát triển nền kinh tế xã hội là chìa khoá của sự tăng trưởng. 1.1.3 Khái niệm dự án đầu tư + Theo hình thức: Dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết có hệ thống các hoạt động và các chi phí theo một kế hoạch nhằm đạt được kết quả và thực hiện những mục tiêu nhất định trong tương lai. Sinh viên: Ngô Thị Mai Liên Lớp: QKT 46_ĐH 1 Bài tập lớn môn quản trị dự án + Theo góc độ quản lý: Dự án đầu tư là một công cụ quản lý được sử dụng vốn, vạt tư, lao động để tạo ra kết quả tài chính kinh tế xã hội trong một thời gian dài. + Ở góc độ kế hoạch: Dự án đầu tư là một công cụ thể hiện kế hoạch chi tiết một công cuộc đầu tư cho sản xuất kinh doanh đồng thời làm tiền đề cho việc ra quyết định đầu tư và tài trợ cho dự án. + Về mặt nội dung: Dự án đầu tư là tập hợp các hoạt động có liên quan với nhau được kế hoạch hoá nhằm đạt được mục tiêu bằng việc tạo ra các kết quả cụ thể trong một thời gian nhất định. + Khái niệm dự án đầu tư theo luật đầu tư: “ Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn chung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên một địa bàn cụ thể trong khoảng thời gian xác định”. 1.1.4 Đặc điểm của dự án đầu tư + Một dự án kinh doanh không chỉ đơn thuần là một ý tưởng mà nó hoàn toàn thể hiện tính cụ thể với mục tiêu xác định nhằm đáp ứng nhu cầu nhất định. + Dự án kinh doanh không phải là những nghiên cứư trừu tượng hay ứng dụng mà nó phải cấu trúc lên một thực thể mới mà thực thể mới này trước đây chưa có hoặc không sao chép một cách nguyên bản những cái đã có. Dự án khác với dự báo ở chỗ: Người làm công tác dự báo không có ý định can thiệp vào các biến cố xảy ra khi đó, còn đối với dự án phải có yếu tố tác động tích cực của các bên tham gia. Dự án phải được xác định trên cơ sở dự báo kế hoạch. + Hoạt động của dự án là những hoạt động trong tương lai mà theo thời gian có nhiều yếu tố xảy ra không xét đến hoặc xét đến chưa đầy đủ và vì vậy tất cả các dự án đều ở trạng thái không ổn định và đều có thể gặp rủi ro. 1.1.5 Vai trò của dự án đầu tư + Dự án đầu tư góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội của nhà nước, đóng góp vào tổng sản phẩm xã hội vào mức tăng trưởng của nền kinh tế. + Do mở ra các hoạt động kinh doanh mới nên tẩên nhiều việc làm mới thu hút được nhiều lao động. Do đó làm giảm tỷ lệ thất nghiệp trong xã hội. + Công cụ để thực hiện mục tiêu phân phối qua những tác động của dự án đến quá trình điều tiết thu nhập theo nhóm dân cư và khu vực. + Tác động tích cực đến mục tiêu đó là nó tạo ra mục tiêu kinh tế năng động đẩy mạnh giao lưu kinh tế giữa các vùng các địa phương. Sinh viên: Ngô Thị Mai Liên Lớp: QKT 46_ĐH 1 Bài tập lớn môn quản trị dự án + Góp phần thực hiện các mục tiêu khác của nền kinh tế như việc hình thành củng cố nâng cấp kết cấu cơ sở hạ tầng làm thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. 1.2 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TÀU Dự án đầu tư tàu chịu tác động của nhiều yếu tố môi trường tác động như thời tiết, tình hình kinh tế xã hội, tình hình đối thủ cạnh tranh và tình hình bạn hàng hay thị trường tiêu thụ…các yếu tố này có thể ảnh hưởng xấu hoặc tốt đến thời gian hoàn thành dự án. Trong những năm đầu tư này nếu khách hàng của doanh nghiệp giảm xuống thì sẽ ảnh hưởng rất xấu đến toàn bộ dự án, khi đó dự án sẽ không đạt mục tiêu. Doanh nghiệp cần có những biện pháp tăng cường tìm kiếm những khách hàng mới, củng cố uy tín với khách hàng, có những chiến lược kinh doanh thích hợp để tăng nguồn thu của doanh nghiệp. Trong tình hình môi trường kinh doanh đang rất nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy đòi hỏi những nhà quản lý doanh nghiệp cần có những biện pháp để đối phó và đứng vững cũng như phát triển trong tương lai. Nếu nơi thực hiện đầu tư có một vài biến động thì cũng sẽ ảnh hưởng đến dự án của doanh nghiệp vì khi đó tàu đóng mới không giao được đúng thời hạn, chất lượng không đảmm bảo sẽ làm cho dưj kiến của dự án không sát hợp với thực tế. Đây là dự án tàu vận chuyển gỗ nên thời tiết cũng ảnh hưởng tương đối đến dự án, trong quá trình vận chuyển gỗ từ Trung Quốc về Sài Gòn, tàu sẽ đi trên biển Đông nên những biến động về thời tiết như bão, sóng thần hay lốc soáy trên biển sẽ làm chậm tiến trình của tàu, thiệt hại về vật chất thân tàu và hàng hoá cũng như con người. Đặc biệt tình hình kinh tế chính trị có ảnh hưởng rất lớn đến dự án, chỉ trong điều kiện kinh tế xã hội ổn định thì dự án mới có thể dễ dàng được hoạt động. 1.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HÀNG HOÁ VẬN CHUYỂN TRÊN TUYẾN TRUNG QUỐC – SÀI GÒN 1.3.1 Phân tích tình hình khách hàng Ngày nay nền kinh tế đang phát triển như vũ bão, sản xuất kinh doanh phát triển làm cho khối lượng của cải tích luỹ trong xã hội tăng lên, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, nhu cầu xây dựng vì thế cũng tăng lên. Gỗ là một phần vật liệu không thể thiếu trong xây dựng cũng như để tạo ra những vật dụng văn phòng và vật dụng gia đình. Nhu Sinh viên: Ngô Thị Mai Liên Lớp: QKT 46_ĐH 1 Bài tập lớn môn quản trị dự án cầu vận chuyển gỗ đang hết sức cấp bách, tình hình đó đòi hỏi ngành vận tại phải không ngừng phát triển và hoàn thiện về mọi mặt quy mô, chủng loại và tổ chức để phục vụ một cách tốt nhất những yêu cầu đặt ra. 1.3.2 Phân tích tình hình cạnh tranh Do vận chuyển gỗ đang hết sức cấp thiết đối với đời sống con người như vậy nên nhiều công ty đã nắm bắt được tình hình đó và bắt tay vào kinh doanh. Hiện nay trên thị trường đã tồn tại nhiều công ty vận chuyển cũng tham gia đầu tư vận chuyển gỗ nên vấn đề đặt ra với doanh nghiệp là làm thế nào để đứng vững trong môi trong cạnh tranh như vậy. Chính vì vậy mà năm 2008 này Công ty TNHH Minh Phú đã tiến hành đầu tư thêm tàu mới để bổ xung thêm phương tiện vận tải, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. 1.3.3 Phân tích định chế pháp luật có liên quan Điều 4: 1.Theo Công ước này, trách nhiệm của người chuyên chở đối với hàng hoá bao trùm suốt thời kỳ mà người chuyên chở được coi là đã chịu trách nhiệm trông nom hàng hoá ở cảng gửi hàng, trong khi chuyên chở và ở cảng dỡ hàng. 2.Theo mục 1 của Điều này, người chuyên chở đã được coi như là đã chịu trách nhiệm về hàng hoá: a. Kể từ khi người chuyên chở đã nhận hàng từ: - Người gửi hàng hoặc người làm thay cho người gửi hàng - Một cơ quan hoặc người thứ 3 khác theo luật pháp, hàng hoá phải trao cho họ để gửi đi. b. Cho đến khi người chuyên chở đã giao xong hàng: -Bằng cách chuyển giao hàng cho người nhận hàng -Trong trường hợp người nhận hàng không nhận hàng từ người chuyên chở, bằng cách đặt hàng hoá đưới sự định đoạt của người nhận hàng, theo đúng với hợp đồng hoặc đúng với luật pháp hoặc tập quán của ngành kinh doanh hữu quan được áp dụng ở cảng dỡ - Bằng cách chuyển hàng cho một cơ quan, cho môt người thứ ba khác mà theo luật pháp hoặc thể lệ được áp dụng ở cảng dỡ, hàng hoá phải được chuyển giao cho họ. 3. Trong mục 1 và 2 của Điều này, khi nói đến người chuyên chở hoặc người nhận hàng thì ngoài người chuyên chở và người nhận hàng ra, còn có nghĩa là nói đến cả người làm công hay đại lý của họ. Điều 5: Cơ sở trách nhiệm pháp lý: Sinh viên: Ngô Thị Mai Liên Lớp: QKT 46_ĐH 1 Bài tập lớn môn quản trị dự án 1. Người chuyên chở chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hàng hoá bị mất mát hay hư hại, cũng như do việc chậm giao hàng nếu sự kiện gây ra mất mát, hư hại hoặc chậm giao hàng xảy ra trong khi hàng hoá đang thuộc trách nhiệm của người chuyên chở theo quy định của Điều 4, trừ khi người chuyên chở chứng minh được rằng bản thân mình, những người làm công hoặc đại lý của mình đã áp dụng mọi biện pháp hợp lý cần thiết để tránh sự kiện đó và những hậu quả của nó. 2. Được coi là chậm giao hàng, khi hàng không được giao hàng ở cảng đỡ hàng quy định trong hợp đồng chuyên chở bằng đường biển trong thời gian đã thoả thuận rõ ràng hoặc nếu không có sự thoả thuận như vậy thì trong thời gian hợp lý có thể đòi hỏi ở một người chuyên chở mẫn cán và có xét đến hoàn cảnh cụ thể của sự việc. 3. Người có quyền khiếu nại về việc mất hàng có thể cho là hàng hoá bị mất nếu hàng đó không được giao, theo quy định của Điều 4, trong vòng 60 ngày liên tục sau ngày hết hạn giao hàng nói trong mục của Điều này. 4.a. Người chuyên trở chịu trách nhiệm về: - Việc hàng hoá bị mất mát hoặc hư hại hoặc chậm giao hàng do cháy gây ra, nếu người khiếu nại chứng minh rằng việc cháy xảy ra do lỗi hoặc sơ xuất của người chuyên chở, người làm công hoặc đại lý của người chuyên chở. - Sự mất mát hư hại hoặc chậm giao hàng mà người khiếu nại chứng minh được là lỗi hoặc do sơ xuất của người chuyên chở, người làm công hoặc đại lý của người chyên chở gây ra trong khi thi hành mọi biện pháp hợp lý cần thiết để đập tắt lửa và để tránh hoặc hạn chế hậu quả của cháy. 4.b.Trong trường hợp cháy trên tàu ảnh hưởng xấu đến hàng hoá nếu người khiếu nại hoặc người chuyên chở yêu cầu thì phải giám định theo đúng thực tiễn hàng hải để xác định nguyên nhân và tình hình của vụ cháy và một bản sao biên bản giám định phải được chuyển cho người chuyên chở và khiếu nại theo yêu của họ. 5. Đối với súc vật sống, người chuyên chở không chịu trách nhiệm về mất mát, hư hại hoặc chậm giao hàng xảy ra do bất kỳ rủi ro đặc biệt nào vốn có trong loại chuyên chở này. Nếu người chuyên chở đã chứng minh được rằng mình đã làm đúng mọi chỉ dẫn đặc biệt của người gửi hàng liên quan đến súc vật và chứng minh được rằng trong hoàn cảnh các sự việc, sự mất mát, hư hai hoặc chậm giao hàng có thể do những rủi ro nói trên gây ra thì việc mất mát, hư hại hoặc chậm giao hàng được suy đoán là do nguyên nhân đó Sinh viên: Ngô Thị Mai Liên Lớp: QKT 46_ĐH 1 Bài tập lớn môn quản trị dự án gây ra từ khi có bằng chứng là toàn bộ hoặc một phần mất mát, hư hại hoặc chậm giao hàng xảy ra do lỗi hoặc do sơ suất của người chuyên chở, người làm cong hoặc đại lý của người chuyên chở. 6. Trừ trường hợp tổn thất chung, người chuyên chở không chịu trách nhiệm khi mất mát, hư hại hoặc chậm giao hàng xảy ra do thi hành những biện pháp nhằm cứu sinh mạng hay những biện pháp hợp lý nhằm cứu tài sản trên biển. 7. Khi lỗi lầm hoặc sơ xuất của người chuyên chở, người làm công hoặc đại lý của người chuyên chở cùng với một nguyên nhân khác gây ra mất mát hư hỏng hoặc chậm giao hàng thì người chuyên chở chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi mất mát hư hỏng hoậc chậm giao hàng xảy ra do lỗi hoặc sơ suất đó, với điều kiện người chuyên chở chứng minh được phần mất mát, hư hại hoặc chậm giao hàng không do lỗi hoặc sơ suất đó gây nên. Điều 6. Giới hạn trách nhiệm: 1.a. Trách nhiệm của người chuyên chở trở về thiệt hại do hàng hoá bị mất mát hoặc bị thiệt hại do những quy định của Điều 5 được giới hạn với số tiền tương đương 835 SDR cho mỗi kiện hoặc đơn vị chuyên trở khác tương đương với 2,5 SDR cho mỗi Kilogam trọng lượng cả bì hàng hoá bị mất mát hoặc hư hại tuỳ theo cách tính nào cao hơn. b.Trách nhiệm của người chuyên chở về việc chậm giao hàng theo quy định của Điều 5 được giới hạn tới số tiền tương đương 2,5 lần tiền cước phải trả cho số hàng giao chậm nhưng không vượt quá số tiền cước phải trả theo quy định của hợp đồng chuyên chở hàng hoá bằng đường biển. c. trong mọi trường hợp tổng cộng tiền bồi thường của người chuyên chở theo tiểu mục a và b của mục này cũng không vượt quá giới hạn trách nhiệm được xác định theo tiểu mục a của mục này đối với trường hợp tổn thất toàn bộ hàng hoá mà người chuyên trở có trách nhiệm. 2. Để tính toán số tiền nào lớn hơn theo mục 1.a của Điều này, những quy tắc sau đây được áp dụng: a) Nếu container, pallet hay dụng cụ vận tải tương tự được dùng để đóng hàng thì những kiện hoặc những đơn vị chuyên chở khác liệt kê tong vận đơn, nếu vận đơn được ký phát, hoặc trong bất cứ chứng từ nào làm bằng chứng cho hợp đồng chuyên chở bằng đường biển ghi là đã đòng trong dụng cụ vận tải đó được coi là đơn vị chở hàng. Sinh viên: Ngô Thị Mai Liên Lớp: QKT 46_ĐH 1 Bài tập lớn môn quản trị dự án b) Trong những dụng cụ mà bản thân dụng cụ vận tải mất mát hoặc hư hại thì dụng cụ vận tải đó được coi là một đơn vị chở hàng riêng biệt nếu nó không thuộc quyền sở hữu của người chuyên chở, hoặc không phải do người chuyên chở cung cấp. 3. Đơn vị tính toán là đơn vị nói ở Điều 26 4.Người chuyên chở và người gửi hàng có thể thoả thuận quy định những giới hạn trách nhiệm vượt quá các giới hạn quy định của mục 1 Điều 7. Đối với các vụ khiếu nại không nằm trong hợp đồng 1.Những quyền bảo vệ và giới hạn quy định trách nhiệm trong công ước này được áp dụng cho mọi vụ kiện người chuyên chở về mất mát hư hại của hàng hoá đã được hợp đồng chuyên chở bằng đường biển, cũng như việc về chậm giao hàng, dù vụ kiện có đưa vào hợp đồng, ngoài hợp đồng hoặc dựa vào cơ sở khác. 2. Nếu vụ kiện như vậy nhằm vào một người làm công hoặc đại lý của người chuyên chở thì người làm công hoặc đại lý đó được hưởng những điều miến trách và giới hạn trách nhiệm mà người chuyên chở có quyền viện dẫn theo Công ước này nếu nhân viên hoặc đại lý đó chứng minh được rằng đã hành động trong phạm vi chức trách cuả mình. 3. Trừ những quy định của Điều 8, tổng số tiền bồi thường mà người chuyên chở và bất kỳ người nào được nói đến ở mục 2 của Điều này phải chịu không được vượt quá giới hạn trách nhiệm được quy định trong công ước này. Điều 8. Mất quyền hưởng giới hạn trách nhiệm: 1.Người chuyên chở không được hưởng quyền giới hạn trách nhiệm quy định trong Điều 6 nếu có bằng chứng rằng mất mát, hư hỏng hoặc chậm giao hàng là do hành động thiếu sót của người chuyên chở được thực hiện một cách có ý thức gây ra mất mát, hư hại hoặc chậm giao hàng hoặc thực hiện một cách thiếu thận trọng trong khi biết rằng mất mát, hư hỏng hoặc chậm giao hàng có thể xảy ra. 2.Mặc dù có những quy định ở mục 2 Điều 7 một người làm công hoặc đại lý của người chuyên chở không có quyền hưởng quyền giới hạn trách nhiệm quy định ở Điều 6 nếu có bằng chứng rằng mất mát, hư hại hoặc chậm giao hàng là do hàng động hoặc thiết sót của người làm công hoặc đại lý được tiến hành một cách có ý thức gây ra mất mát, hư hại hoặc chậm gaio hàng, hoặc được tiến hành một cách thiếu thận trọng trong khi biết rằng mất mát, hư hại hoặc chậm giao hàng có thể xảy ra. Điều 9. Hàng trên boong: Sinh viên: Ngô Thị Mai Liên Lớp: QKT 46_ĐH 1 Bài tập lớn môn quản trị dự án 1. Người chuyên chở chỉ có quyền chở hàng trên boong nếu được sự thoả thuận của người gửi hàng hoặc theo đúng tập quán của ngành kinh doanh có liên quan hoặc do đòi hỏi của những quy tắc hoặc thể lệ hiện hành. 2.Nếu người chuyên chở và người gửi hàng đã thoả thuận rằng hàng sẽ chở hoặc có thể chở trên boong, thì người vận chuyển phải ghi điều này vào vận đơn hoặc chứng từ dùng làm bằng chứng cho việc chuyên chở bằng đường biển. Nểu tổng vận đơn không có điều ghi chú đó, người chuyên chở có trách nhiệm chứng minh rằng đã có sự thoả thuận về việc chở hàng trên boong, tuy nhiên người chuyên chở không có quyền viện dẫn thoả thuận đó đối với người thứ ba, kể cả người nhận hàng, người này đã nắm giữ vận đơn một cách thiện ý. 3.Khi hàng hoá được chở trên boong trái với những quy định ở mục một của Điều này hoặc khi người chuyên chở không thể theo mục 2 Điều này viện dẫn việc trở hàng trên boong thì, mặc dù đã có nhữn quy định ở mục1 Điều 5 người chuyên chở vẫn chịu trách nhiệm đối với hàng hoá hư hỏng mất mát, hoặc hư hại của hàng hoá cũng như đối với việc chậm giao hàng chỉ do việc trở hàng trên boong gây nên và phạm vi trách nhiệm của người chuyên chở phải được xác định theo những quy định của Điều 6 hoặc Điều 8 của Công ướcnày, tuỳ trường hợp cụ thể. 1.3.4Nhu cầu vận chuyển Theo số liệu đã cho thì nhu cầu vận chuyển gỗ hiện tại là 450000 m 3 /năm. Nhu cầu này mới tính cho những năm đầu của dự án và nó có thể tăng lên trong tương lai, tuỳ theo cầu của nơi gỗ được chuyển đến và tình hình kinh tế xã hội của nước bạn hàng. Theo số liệu thì nhu cầu dự án phục vụ là 8 năm với thời gian khai thác 320 ngày/năm. 1.4 CÁC THÔNG TIN VỀ CHỦ ĐẦU TƯ Thành phố Hồ Chí Minh đã từng là viên ngọc xanh của Đông Nam Á ở thế kỷ 19, hiện nay đây là thành phố phát triển nhất đất nước, là một trong 4 thành phố trực thuộc trung ương, nơi tập chung nhiều mối giao thông quan trọng của cả nước và thế giới. Theo thống kê, thành phố Hồ Chí Minh có tổng vốn đầu tư nước ngoài lớn nhât trong cả nước và được đánh giá là thành phố có khả năng phát triển cao trong tương lai. Dựa trên những lợi thế về mọi mặt của thành phố, nhất là ưu thế về cảng biển, công ty TNHH Minh Phú được thành lập ngày 25 tháng 6 năm 2000 với mục đích kinh Sinh viên: Ngô Thị Mai Liên Lớp: QKT 46_ĐH 1 Bài tập lớn môn quản trị dự án doanh tổng hợp các mặt hàng xuất nhập khẩu, vận chyển hàng hoá đi các nước trong khu vực Đông Nam Á và một số nước trên thế giới. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Minh Phú, đại diện công ty là ông: Đào Việt Anh _ Giám đốc công ty. Công ty có trụ sở giao dịch đặt tại số 89 Nguyễn Thị Định, Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh Số điện thoại giao dịch là 0906012023. Ngân hàng giao dịch: Ngân hàng Vietcombank Từ khi bắt đầu đi vào hoạt động công ty đã có những bước phát triển vượt bậc, mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh ra nhiều nước trên thế giới, sự phát triển của công ty đã tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động, góp một phần nhỏ trong việc tăng nguồn thu của nhà nước và phát triển chung bộ mặt của thành phố. Trong lĩnh vực kinh doanh của mình, công ty đặc biệt chú trọng đến vận chuyển hàng hoá tuyến đường dài, tuy lĩnh vực này cũng tương đối rủ ro nhưng ngược lại lợi nhuận thu được rất lớn, trong đó vận chuyển gỗ mang lại lợi nhuận cao nhất cho công ty. Chính vì lợi ích như vậy nên năm 2008 công ty quyết định đầu tư mua tàu vận chuyển gỗ tuyến TRUNG QUỐC – SÀI GÒN Các thông số cơ bản về tàu như sau: STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tàu A Tàu B 1 Trọng tải toàn bộ m 3 12000 10500 2 Tốc độ khai thác Km/giờ 20 22 3 Tiêu hao nhiên liệu chạy Tấn/ngày chạy 21 19 4 Tiêu hao nhiên liệu đỗ Tấn/ngày đỗ 2 1.9 5 Chi phí ở 2 cảng Triệu VNĐ/chuyến 30 27 6 Chi phí lương cho thuyền viên Tỷ VNĐ/năm 1.52 1.32 7 Giá trị tàu Tỷ VNĐ/chiếc 125 108 8 Thời gian đỗ ở 2 cảng Ngày/chuyến 12 11 Phương thức đầu tư: đóng mới Nơi thực hiện đầu tư: Công ty sẽ đạt hàng tàu tại Công ty đóng tàu Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian thực hiện đầu tư đóng mới không quá 1 năm Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay 40 tỷ đồng với lãi suất 18% tại ngân hàng Vietcombank, thời hạn vay là 4 năm, nguồn vốn vay này được trả đều trong 4 năm. Còn lại tự có 2 tỷ VNĐ Sinh viên: Ngô Thị Mai Liên Lớp: QKT 46_ĐH 1 [...]... phân tich CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN 4.1 MỤC ĐÍCH PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN Sự cần thiết phải xem xét về mặt kinh tế xã hội của dự án đầu tư: Sinh viên: Ngô Thị Mai Liên Lớp: QKT 46_ĐH 1 Bài tập lớn môn quản trị dự án Trong nền kinh tế thị trường với sự điều tiết vĩ mô của nhà nước, 1dự án đầu tư phải được xem xét ở 2 góc độ: - Đối với nhà đầu tư: nhà đầu. .. kinh tế xã hội một dự án khả thi về mặt kinh tế xã hội phải đảm bảo nó mang lại lợi ích lớn hơn giá mà nền kinh tế xã hội phải trả, khi đó nó mới xứng đáng được hưởng những ưu đãi mà nền kinh tế xã hội dành cho nó Thấy được sự khác nhau giữa phân tích tài chính và phân tích kinh tế xã hội Phân tích tài chính và phân tích kinh tế xã hội đều đưa ra nhiều chi phi và những lợi ích để từ đó đánh giá hiệu quả... tốt đến kinh tế xã hội - Với nền kinh tế là việc xem xét dự án mang lại cho nền kinh tế xã hội những lợi ích gì, điều này giữ 1 vai trò quyết định để được cấp có thẩm quyền chấp nhận cho phép đầu tư, các định chế tài chính, các cơ quan tài trợ tài trợ cho dự án Lợi ích kinh tế xã hội là chênh lệch giữa những lợi ích mà nền kinh tế xã hội thu được so với những hy sinh đóng góp mà nền kinh tế xã hội đã... Tdm là thời gian thu hồi vốn đầu tư đinh mức thường do chủ vốn đầu tư đưa ra Dùng cho mọi dự án sản xuất kinh doanh trong trường hợp 1 dự án có nhiều phương án hoặc có thể đầu tư vào nhiều dự án thì phương án được chọn hoặc dự án được chọn phải thoả mãn T < Tdm, sao cho T là nhỏ nhất Ta có: T = (7 − 1) + 12 324 − 299.1 488 87 = 6 + 10.7 680 5 326 .84 3154 − 299.1 488 87 Vậy thời gian thu hồi vốn đầu tư là 6... quản trị dự án Dự kiến khi dự án đi vào vận hành: sau 8 năm vận hành dự án sẽ có NPV = 65 tỷ VNĐ Sinh viên: Ngô Thị Mai Liên Lớp: QKT 46_ĐH 1 Bài tập lớn môn quản trị dự án CHƯƠNG II: LẬP PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH 2.1 LẬP SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT Theo số liệu bài cho ta có: Loại hàng vận chuyển: Gỗ Nhu cầu vận chuyển: 450000 M3/năm Tuyến đường vận chuyển: Trung Quốc – Sài Gòn Khoảng cách vận chuyển: ... nền kinh tế xã hội phải bước ra để thự hiên dự án là các tài nguyên thiên nhiên, của cải vật chất, lực lượng lao động trong xã hội đã bỏ ra dành cho dự án thay vì những yếu tố này có thể được dùng vào mục đích khác trong tư ng lai không xa ⇒ Phân tích kinh tế xã hội là việc so sánh, đánh giá một cách có hệ thống những lợi ích mà nền kinh tế xã hội đã bỏ ra trên quan điểm của toàn bộ nền kinh tế xã hội. .. thuế 55.03536 62.334 63.63 64.926 66.222 67.5 18 67.5 18 67.5 18 Bài tập lớn môn quản trị dự án Bảng tính lãi lỗ hàng năm của dự án tàu B Năm 1 78. 605 1 78. 605 1 78. 605 1 78. 605 1 78. 605 1 78. 605 1 78. 605 1 78. 605 Chi phí 92.435 90.635 88 .83 5 87 .035 85 .235 85 .235 85 .235 85 .235 Lợi nhuận Thuế Lợi nhuận sau trước thuế 1 2 3 4 5 6 7 8 Doanh thu TNDN thuế 86 .17 87 .97 89 .77 91.57 93.37 93.37 93.37 93.37 24.1276 24.6316... Vốn đầu tư cho tàu B là 324 tỷ VNĐ 3.2.3 Tính hiện giá vốn đầu tư Hiện giá vốn đầu tư = Tỏng vốn cố định * Hệ số tính chuyển Ví dụ: xét với dự án đầu tư tàu A, do thực hiện đầu tư chỉ có một năm nên ta chọn năm kết thúc thực hiện đầu tư là năm hiện tại (năm 0), tại năm hiện tại ta có 1 = 1, (1 + r )0 do đó ta có: Hiện giá vốn đầu tư = 375 * 1= 375 tỷ VNĐ Tư ng tự cho tàu B ta có kết quả tính toán được... 62.0424 63.3 384 64.6344 65.9304 67.2264 67.2264 67.2264 67.2264 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI VỀ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Sinh viên: Ngô Thị Mai Liên Lớp: QKT 46_ĐH 1 Bài tập lớn môn quản trị dự án 3.1 LỰA CHỌN CHỈ TIÊU DÙNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ MẶT TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 3.1.1 Các chỉ tiêu dùng trong phân tích tài chính của dự án Các chỉ tiêu cơ bản được dùng để đánh giá dự án kinh doanh có lãi khả thi về mặt tài chính... : hiện giá vốn đầu tư Như vậy theo tính toán ở trên, NPV = luỹ kế hiện giá thu nhập thuần năm thứ 8 - hiện giá vốn đầu tư Kết quả tính toán được thể hiện qua bảng 1,2 Ta thu được kết quả sau: Dự án đầu tư tàu A có NPV là: 25.34653 68 (tỷ VNĐ) >0 Sinh viên: Ngô Thị Mai Liên Lớp: QKT 46_ĐH 1 Bài tập lớn môn quản trị dự án Dự án đầu tư tàu B có NPV là: 67.2753764 (tỷ VNĐ) >0 Cả 2 phương án đều có NPV >0, . chuyển gỗ tuyến TRUNG QUỐC – SÀI GÒN. Thời kỳ phân tích 8 năm. ” Việc phân tích này sẽ bao gồm phân tích các thông số cơ bản liên quan đến dự định đầu tư, lập dự án đầu tư, tính toán và lựa. quả kinh tế cao nhất. Để hiểu rõ hơn việc phân tích và quản lý một dự án đầu tư một cách khả thi em đã tiến hành nghiên cứu đề tài: Phân tích tài chính, kinh tế xã hội dự án đầu tư tàu vận chuyển. dưj kiến của dự án không sát hợp với thực tế. Đây là dự án tàu vận chuyển gỗ nên thời tiết cũng ảnh hưởng tư ng đối đến dự án, trong quá trình vận chuyển gỗ từ Trung Quốc về Sài Gòn, tàu sẽ đi
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích tài chính, kinh tế xã hội dự án đầu tư tàu vận chuyển gỗ tuyến trung quốc – sài gòn. thời kỳ phân tích 8 năm., phân tích tài chính, kinh tế xã hội dự án đầu tư tàu vận chuyển gỗ tuyến trung quốc – sài gòn. thời kỳ phân tích 8 năm., phân tích tài chính, kinh tế xã hội dự án đầu tư tàu vận chuyển gỗ tuyến trung quốc – sài gòn. thời kỳ phân tích 8 năm.