dự án đầu tư mua tàu cũ để vận chuyển bột mỳ trên tuyến việt nam- đông nam á cho công ty tnhh vận tải biển trường giang

61 787 9
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:21

BÀI TẬP LỚN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Mục lục Trang Lời mở đầu………………………………………………………… 3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1. Hoạt động đầu tư , 4 1.2. Đầu tư theo dự án và quản lý dự án đầu tư 7 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH SỐ LIỆU BAN ĐẦU 2.1Phân tích doanh nghiệp……………………………………………………… 12 2.2. Phân tích thị trường 12 2.3. Phân tích hàng hóa 14 2.4. Phân tích tình hình tuyến đường, bến cảng 15 2.5. Lập sơ đồ công nghệ sản xuất 18 2.6. Các phương án đầu tư 20 2. 3: TÍNH TOÁN CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT CỦA DỰ ÁN 2.3.1. Tính thời gian chuyến đi 21 2.3.2. Tính toán chi phí 23 2.3.3. Tính doanh thu và lợi nhuận 45 2.4.Tính toán các chỉ tiêu kinh tế khai thác ………………………………………46 1 BÀI TẬP LỚN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 2. 5: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN 2.4.1. Phân tích chọn chỉ tiêu tính toán ………………………………… 50 2.4.2 Giá trị hiện tại thuần NPV………………………………………… 51 2.4.3. Tỷ suất nội hoàn IRR 56 Chương III: Lập dự án đầu tư 3.1. Giới thiệu tổng quát về dự án………………………………… …60 3.1.1 Tên dự án…………………………………………………… 60 3.1.2 Giới thiệu chung về chủ đầu tư……………………………… 60 3.1.3 Hình thức đầu tư………………………………………… 61 3.2 Thị trường mục tiêu của dự án………………………………… 61 Kết luận 62 2 BÀI TẬP LỚN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ LỜI MỞ ĐẦU Vận tải biển là một ngành sản xuất vật chất đặc biệt trong hệ thống các ngành kinh tế quốc dân, nó có chức năng thực hiện các quá trình vận chuyển hàng hoá và hành khách. Lao động của vận tải là tiếp tục quá trình hoàn thành các quá trình sản xuất trong quá trình lưu thông làm tăng giá trị sản phẩm. Vì vậy vận tải biển: Tạo nên khuynh hướng định vị công nghiệp. Tạo chi phí sản xuất của cải vật chất. Tạo nên điều kiện hoạt động của xí nghiệp sản xuất. Tạo nên chủng loại và qui mô sản xuất. Tạo nên chất lượng sản xuất hàng hoá. Đội tàu biển là nhân tố chủ yếu quyết định sự tồn tại và phát triển của nghành kinh tế vận tải biển. Vì vậy cần tìm cách để khai thác tốt hơn đội tàu biển chính là tìm cách để góp phần phát triển nghành kinh tế vận tải biển. Ngày nay người ta thường sử dụng 2 hình thức tổ chức khai thác là: Tàu chuyến và tàu chợ, trong đó đặc biệt chú ý đến hình thức khai thác tàu chợ. Tuy nhiên đối với tình hình kinh tế đầy biến động như hiện nay làm thị trường thuê tàu cũng không được ổn định. Mặt khác một số doanh nghiệp lớn có nguồn hàng dồi dào, nhu cầu vận chuyển tăng mạnh khiến cho việc thuê tàu không còn được chiếm ưu thế như trước. Vì vậy việc mua bán tàu cũ để vận chuyển hàng là rất cần thiết. 3 BÀI TẬP LỚN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Bên cạnh những ưu thế vượt trội của mình so với các ngành vận tải khác thì ngành vận tải biển cũng chứa đựng rất nhiều rủi ro mà nếu không tính toán kỹ các doanh nghiệp vận tải biển sẽ rất dễ kinh doanh thua lỗ từ đó dẫn đến phá sản doanh nghiệp. Vì vậy yêu cầu đặt ra cho nhà quản lí là phải lập được kế hoạch đầu tư sao cho có lợi nhất cho từng loại hàng hoá chuyên chở theo từng loại tuyến đường khác nhau. Bổ sung tàu cũng là một trong những biện pháp quan trọng thường gặp trong kế hoạch đầu tư. Tuy nhiên một con tàu thường có giá trị tuơng đối lớn do vậy nhà đầu tư phải có sự xem xét kĩ lưỡng, tính toán cân nhắc và đặt ra mọi trường hợp có thể gặp trong quá trình đầu tư để đi đến quyết định đầu tư. Doanh nghiệp cần phải nghiên cứu kĩ về tuyến đường vận chuyển. Loại hàng vận chuyển từ đó tính toán và tìm ra loại tàu phù hợp nhất có thể đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Trong bài này, em xin đề xuất dự án đầu tư mua tàu cũ để vận chuyển bột mỳ trên tuyến Việt Nam- Đông Nam Á cho Công ty TNHH vận tải Biển Trường Giang. 4 BÀI TẬP LỚN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1.HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 1.1.1. Khái niệm dự án Dự án là một chuỗi các hoạt động xảy ra liên tiếp được thực hiện trong khoảng thời gian giới hạn nhằm tạo ra một sản phẩm hay dịch vụ nhất định. 1.1.2. Khái niệm đầu tư Đầu tư là quá trình sử dụng vốn đầu tư nhằm tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng các cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế, của địa phương, của ngành, của các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Đầu tư là sự bỏ ra một lượng vốn đầu tư nhằm tào ra một tài sản và tài sản này có thể tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất nối tiếp nhau để đạt được mục tiêu của người bỏ vốn. Đầu tư là hoạt động bỏ vốn dài hạn vào kinh doanh nhằm mục đích sinh lời trong tương lai. * Một hoạt động đầu tư phải đảm bảo 3 điều kiện sau: - Lượng vốn đầu tư bỏ ra phải đủ lớn - Thời gian khai thác kết quả đầu tư tương đối dài (> 1 năm) - Hoạt động đầu tư đem lại lợi ích cho chủ đầu tư 5 BÀI TẬP LỚN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ * Mục đích đầu tư : Hoạt động đầu tư mang lại những lợi ích sau: - Lợi ích kinh tế, tài chính: nếu là tư nhân hoặc các tổ chức kinh doanh. - Lợi ích chính trị xã hội: nếu là nhà nước. * Phân loại dự án đầu tư: a) Phân loại theo chủ đầu tư của dự án - Dự án đầu tư với chủ đầu tư là nhà nước. Chủ đầu tư này do nhà nước giao quyền quản lý sử dụng vốn Nhà nước để thực hiện quá trình đầu tư xây dựng. - Dự án đầu tư với chủ đầu tư là các thành phần kinh tế khác (doanh nghiệp, tư nhân, nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ). b) Phân loại theo nguồn vốn của dự án, bao gồm: - Đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước. - Đầu tư từ vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh. - Đầu tư từ vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. - Đầu tư từ vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước. - Đầu tư từ các nguồn vốn khác : Vốn tự huy động của chủ đầu tư , vốn liên doanh, vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài. c) Phân loại theo góc độ tái sản xuất tài sản cố định - Đầu tư xây dựng mới. - Đầu tư xây dựng mở rộng. - Đầu tư cho xây dựng để cải tạo, nâng cấp. 6 BÀI TẬP LỚN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - Đầu tư xây dựng lại ( Đầu tư thay thế khi công trình hết niên hạn sử dụng ). d) Phân loại theo cách khác: Phân loại theo thời gian; theo nghành; theo vùng kinh tế; theo phân loại công trình… Theo cách phân loại này ta có các loại như : Đầu tư ngắn hạn , Đầu tư dài hạn, Đầu tư cho nghành công nghiệp, nông nhiệp, Đầu tư ho vùng sâu, vùng xa, Đầu tư cho công trình công nghiệp, dân dụng, công trình cơ sở hạ tầng… 1.1.3. Khái niệm dự án đầu tư Dự án đầu tư có thể xem xét ở nhiều góc độ: - Về mặt hình thức: Dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu được trình bày trên khổ giấy A4 một cách chi tiết, có hệ thống các hoạt động và chi phí theo một kế hoạch nhằm đạt được kết quả và thực hiện những mục tiêu nhất định trong tương lai. - Theo góc độ quản lý: Dự án đầu tư là một công cụ quản lý việc sử dụng vốn, vật tư, lao động để tạo kết quả tài chính, kinh tế xã hội trong thời gian dài. - Theo góc độ kế hoạch: Dự án đầu tư là một công cụ thể hiện kế hoạch chi tiết một công cuộc đầu tư sản xuất kinh doanh làm tiền đề cho quyết định đầu tư và tài trợ. - Về mặt nội dung: Dự án đầu tư là một tập hợp các hoạt động có liên quan với nhau được kế hoạch hoá nhằm đạt mục tiêu bằng việc tạo ra kết quả cụ thể trong một thời gian nhất định. 1.1.4. Đặc điểm của dự án đầu tư Như vậy, dự án kinh doanh không phải là một ý định hay một phác thảo mà có tính cụ thể với mục tiêu xác định nhằm đáp ứng nhu cầu nhất định 7 BÀI TẬP LỚN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Dự án kinh doanh không phải là những nghiên cứu trừu tượng hay ứng dụng, mà phải cấu trúc nên một thực thể mới, một thực tế mà trước đó chưa tồn tại nguyên bản tương đương Dự án khác với dự báo: vì người làm ra dự báo không có ý định can thiệp vào các sự cố, dự án đòi hỏi sự tác động tích cực của các bên tham gia. Dự án được xây dựng trên cơ sở của dự báo khoa học Vì liên quan đến thực tế trong tương lai, bất kỳ dự án đầu tư nào cũng có độ bất định và rủi ro có thể xảy ra. 1.1.5. Vai trò của dự án đầu tư - Góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội của nhà nước, đóng góp vào tổng sản phẩm xã hội, vào mức tăng trưởng của nền kinh tế qua phần giá trị gia tăng. - Do mở ra các hoạt động kinh doanh mới nên tạo thêm nhiều việc làm mới, thu hút được lao động, và giảm tỷ lệ thất nghiệp. - Là công cụ để thực hiện mục tiêu phân phối qua các tác động của dự án đến quá trình điều tiết thu nhập theo nhóm dân cư và khu vực. - Có ảnh hưởng tích cực đến môi trường như: tạo ra môi trường kinh tế năng động, đẩy mạnh giao lưu kinh tế giữa các vùng, địa phương - Góp phần thực hiện các mục tiêu khác của nền kinh tế như: xây dựng, củng cố, nâng cấp kết cấu hạ tầng, làm thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. 1.1.6. Nội dung và trình tự lập dự án đầu tư - Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Tạo tiền đề và quyết định sự thành công hay thất bại ở 2 giai đoạn sau, đặc biệt là với giai đoạn vận hành kết quả đầu tư. Ở giai 8 BÀI TẬP LỚN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ đoạn này, vấn đề chất lượng, chính xác của kết quả nghiên cứu. Tổng chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư chiếm từ 0.5-15% vốn đầu tư chảy vào dự án. Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư sẽ tạo tiền đề cho việc sử dụng tốt phần vốn còn lại, tạo cơ sở cho quá trình hành động của dự án được thuận lợi, nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư là có lãi, nhanh chóng phát huy hết nguồn lực phục vụ dự kiến. - Giai đoạn thực hiện đầu tư: Vấn đề thời gian là quan trọng hơn cả, 85- 95.5% vốn đầu tư được chia ra và huy động trong suốt những năm thực hiện đầu tư. Đây là những năm vốn không sinh lời, thời hạn thực hiện đầu tư cũng kéo dai, vốn ứ đọng càng nhiều, tổn thất càng lớn. Thời gian thực hiện đầu tư phụ thuộc nhiều vào công tác chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, quản lý quá trình việc thưc hiện những hoạt động khác có liên quan trực tiếp đến các kết quả của quá trình thực hiện những hoạt động khác có liên quan trực tiếp đến các kết quả của quá trình thực hiện đầu tư đã được xem xét trong dự án đầu tư. - Giai đoạn vận hành các kết quả của giai đoạn thực hiện đầu tư nhằm đạt được các giai mục tiêu của dự án, nếu các két quả do giai đoạn thực hiện đầu tư tạo ra đảm bảo tính đồng bộ, tồn tại thấp, chất lượng tốt, đúng tiến độ tại thời điểm thích hợp, với quy mô tối ưu thì hiệu quả hoạt động của các kết quả này và mục tiêu của dự án chỉ còn phụ thuộc trực tiếp vào quá trình tổ chức quản lý hoạt động. Làm tốt công tác của giai đoạn chuẩn bị và thực hiện đầu tư sẽ tạo thuận lợi cho quá trình tổ chức quản lý phát huy tác dụng của các kết quả đầu tư. Thời gian phát huy tác động của các kết quả đầu tư chính là đời của dự án nó gắn với đời sống của sản phẩm trên thị trưòng. 1.2. ĐẦU TƯ THEO DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.2.1. Sự cần thiết tiến hành đầu tư theo dự án 9 BÀI TẬP LỚN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Hoạt động đầu tư gọi tắt là quá trình sử dụng các nguồn lực về tài chính, lao động, tài nguyên thiên nhiên và các tài sản vật chất khác nhằm trực tiếp hoặc gián tiếp tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng các cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế nói chung, của địa phương, của ngành, của các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội nói riêng . Mỗi một hoạt động đầu tư thường sử dụng một khối lượng lớn những nguồn lực khác nhau, trong một khoảng thời gian tương đối dài, lại cần có sự điều phối, liên kết nhiều phần phức tạp với nhau trong điều kiện môi trường kinh tế xã hội có nhiều sự biến động, do vậy để đảm bảo cho mọi công cuộc đầu tư phát triển được tiến hành thuận lợi, đạt được mục tiêu như mong muốn, đem lại hiệu quả cao thì trước khi bỏ vốn rất cần phải làm tốt công tác chuẩn bị. 1.2.2. Tầm quan trọng của việc quản lý các dự án đầu tư Để quá trình soạn thảo các dự án đầu tư được tiến hành nghiêm túc, bản dự án được lập ra có chất lượng tốt, quá trình thực hiện dự án đã được soạn thảo tiến triển thuận lợi, quá trình hoạt động của dự án sau này đạt được hiệu quả cao đòi hỏi phải làm tốt công tác tổ chức, phân công, phân nhiệm giữa các bộ phận có liên quan, giám sát điều phối việc thực hiện các hoạt động, các công việc của từng bộ phận, kịp thời có các biện pháp xử lý các tình huống nảy sinh. Tất cả những vấn đề này thuộc chức năng của quản lý dự án. Có thể nói, có dự án chỉ là điều kiện “cần” còn để đảm bảo cho công cuộc đầu tư theo dự án thành công, mục tiêu của dự án được thực hiện thì điều kiện “đủ” chính là quản lý tốt mọi hoạt động ở từng giai đoạn trong chu kỳ của dự án đầu tư về tất cả các mặt: chất lượng tiến độ và chi phí. 1.2.3. Những căn cứ để lập một dự án đầu tư 10 [...]... thiết phục vụ cho công tác bốc dỡ hàng - Hàng được xếp tại cảng Hải Phòng vận chuyển từ Hải Phòng đến Manila và dỡ hàng tại cảng Manila - Tàu chạy không có hàng từ Manila về Hải Phòng 2.4 CÁC PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ Dùng vốn của Công ty để mua tàu hàng khô, có 2 phương án đầu tư là tàu Vĩnh An và tàu Chương Dương, các số liệu về tàu như sau: 19 BÀI TẬP LỚN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Các đặc trưng 1 Loại tàu 2 Năm... Tấn) - Vận chuyển 1 chiều từ cảng Hải Phòng đến cảng Manila (Philippines) - Nhu cầu vận chuyển: 10.00 Tấn/chuyến - Khoảng cách vận chuyển: 885Hải lý => Từ đó ta có sơ đồ luồng hàng Bột Mỳ 11000tấn Hải Phòng L = 886 Manila 18 BÀI TẬP LỚN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 2.3.2 Lập sơ đồ tàu chạy Sơ đồ tàu chạy được thiết lập dựa trên cơ sở: - Sơ đồ luồng hàng (đã lập ở trên) biết tàu vận chuyển gạo bao theo tuyến. .. tải phí (USD/GRT- lượt) GRT : trọng tải đăng kí của tàu (RT) nL : số lượt tàu ra, vào cảng (lượt (2) Phí bảo đảm hàng hải (phí luồng lạch): Là khoản tiền mà chủ tàu trả cho cảng khi tàu ra, vào cảng Khoản tiền này cảng thu để phục vụ cho công tác nạo vét, công tác lắp đặt và duy tu bảo dưỡng các thiết bị báo hiệu luồng để phục vụ cho các tàu biển ra vào cảng an toàn Chi phí này được xác định theo công. .. bảo đủ ánh sáng, nhiệt độ phù hợp cho công tác bảo quản, sắp xếp và giao dịch * Nhiệt độ thích hợp trong kho cho công tác bảo quản là ≤ 28 độ C và độ ẩm dưới 70% (bột mì bảo quản được 06 tháng nếu nhiệt độ ≤ 18 độ C * Bột mì lưu trữ trong kho phải được xếp trên Pallets, tốt nhất nên sử dụng Pallets nhựa, nếu dùng Pallets gỗ phải phủ tấm bạt lên trên * Các lô bột mì phải được sắp xếp cách vách tư ng... giám sát trước và sau thực hiện 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TUYẾN ĐƯỜNG, BẾN CẢNG 14 BÀI TẬP LỚN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 2.2.1 Phân tích tình hình tuyến đường Việt Nam – Đông Nam Á - Vùng biển Đông Nam Á nằm trong khu nhiệt đới gió mùa, đặc biệt là mưa rất nhiều, chịu ảnh hưởng rất lớn của gió mùa và khu vực nằm trong vùng nhiệt đới và xích đạo Khí hậu của vùng biển này mang đặc điểm tư ng tự như vùng biển. .. hàng 16 Giá đầu tư tàu Tỷ đồng 20 BÀI TẬP LỚN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DỰ ÁN 2.1 TÍNH THỜI GIAN CHUYẾN ĐI Thời gian chuyến đi của tàu được tính theo công thức: Tch = Tc + Tx + Td + Tf + Ttq (ngày) Trong đó: + Tc: Thời gian chạy của tàu (ngày) Tc = Lch ∑V ch +∑ Lkh Vkh Lch: Khoảng cách tàu chạy có hàng (HL, Km) Lkh: Khoảng cách tàu chạy... tư ng tự như vùng biển Việt Nam, cụ thể: + Từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, càng về hướng Nam gió giảm dần không ảnh hưởng đến sự di chuyển của tàu thuyền + Từ tháng 6 đến tháng 9 gió mùa Đông Nam thổi mạnh ảnh hưởng đến tốc độ tàu đồng thời vào mùa này lượng mưa khá lớn, hơn nữa vùng nhiều bão là vùng quần đảo Philipin - Về hải lưu: trên tuyến này cũng chịu ảnh hưởng... TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ + Protein: Protein được xác định thông qua quá trình đốt cháy bột mì ở nhiệt độ cao trong máy phân tích protein Hàm lượng protein được xác định bằng hàm lượng khí Nitơ thoát ra… Protein là chỉ tiêu chính cho việc mua bột mì vì nó liên quan đến các tính chất khác như độ hấp thụ nước, sức mạnh gluten Hàm lượng protein cũng liên quan đến sản phẩm cuối cùng như cấu trúc, hình dạng Bột. .. thuộc vào giá trị tàu, tuổi tàu, trang thiết bị trên tàu, tình trạng kỹ thuật của tàu, Hiện nay các chủ tàu thường mua 2 loại bảo hiểm: bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu, do vậy ở đây ta tính 2 loại bảo hiểm đó 25 BÀI TẬP LỚN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ RBHT = RTT + RPI (đ/chuyến) Trong đó: + RTT: phí bảo hiểm thân tàu RTT = kTT × KT × Tch (đ/chuyến) TKT + RPI: phí bảo hiểm trách nhiệm... Bắc và 15 BÀI TẬP LỚN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ kinh độ 106041’ Đông - Chế độ thủy triều là nhật triều với mức nước triều cao nhất là +40m, đặc biệt có thể cao đến +4.23m, mực nước triều thấp nhất là +0.48m, đặc biệt thấp là +0.23m - Cảng chịu hai mùa rõ rệt: từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau là gió Bắc – Đông Bắc; từ tháng 4 đến tháng 9 là gió Nam – Đông Nam - Cảng Hải Phòng cách phao số 0 khoảng 20 Hải lý; . mua tàu cũ để vận chuyển bột mỳ trên tuyến Việt Nam- Đông Nam Á cho Công ty TNHH vận tải Biển Trường Giang. 4 BÀI TẬP LỚN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1.HOẠT. QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Mục lục Trang Lời mở đầu ……………………………………………………… 3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1. Hoạt động đầu tư , 4 1.2. Đầu tư theo dự án và quản lý dự án đầu tư 7 CHƯƠNG. dự án đầu tư: a) Phân loại theo chủ đầu tư của dự án - Dự án đầu tư với chủ đầu tư là nhà nước. Chủ đầu tư này do nhà nước giao quyền quản lý sử dụng vốn Nhà nước để thực hiện quá trình đầu tư
- Xem thêm -

Xem thêm: dự án đầu tư mua tàu cũ để vận chuyển bột mỳ trên tuyến việt nam- đông nam á cho công ty tnhh vận tải biển trường giang, dự án đầu tư mua tàu cũ để vận chuyển bột mỳ trên tuyến việt nam- đông nam á cho công ty tnhh vận tải biển trường giang, dự án đầu tư mua tàu cũ để vận chuyển bột mỳ trên tuyến việt nam- đông nam á cho công ty tnhh vận tải biển trường giang

Từ khóa liên quan