0

Báo cáo tổng hợp về quá trình thực tập Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương

50 419 0
  • Báo cáo tổng hợp về  quá trình thực tập Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2014, 18:00

Quận Ba Đình là một trong những quận nội thành lớn, nằm ở trung tâm Thủ đô Hà Nội. Đõy chớnh là địa bàn có sự tham gia của đầy đủ các thành phần kinh tế, hoạt động trong mọi lĩnh vực từ sản xuất đến thương mại, dịch vụ, nhiều DNVVN, DNNN, các Tổng công ty lớn cùng một số công ty chứng khoán …Sự ổn định về chính trị, cùng với sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi trong các chính sách kinh tế của Nhà Nước và Thành phố Hà Nội đã thu hút các doanh nghiệp trong, ngoài nước tham gia mở rộng các hoạt động kinh doanh, sản xuất trên địa bàn. Theo thống kê, tại Quận Ba Đỡnh cú gần 100 DNNN tập trung trong các ngành: công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu …Cỏc mặt hàng và sản phẩm chính gồm: may mặc, vật liệu xây dựng, da giày, trang trí nội thất … Bên cạnh khối doanh nghiệp Nhà nước, cũn cú trờn 1500 doanh nghiệp ngoài quốc doanh là các Công ty cổ phần, Công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã và các hộ sản xuất kinh doanh cá thể… hoạt động trờn cỏc lĩnh vực chủ yếu như sản sản xuất, thương mại, dịch vụ.Có thể nói, Quận Ba Đỡnh đó trở thành địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế. Đây cũng là địa bàn có nhiều tiềm năng cho hoạt động kinh doanh tài chính ngân hàng, đặc biệt là phát triển các dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp. Tận dụng điều kiện thuận lợi này, chi nhánh đã thường xuyên tiếp cận các khách hàng doanh nghiệp để quảng bá và cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng, phong phú như: dịch vụ chuyển tiền trong nước và quốc tế, thư tín dụng, bảo lãnh, môi giới chứng khoán …Để hiểu rõ hơn về các hoạt động của chi nhánh, tôi sẽ cung cấp cho các bạn một số thông tin mà tụi đó thu thập được trong quá trình thực tập của mình Báo cáo tổng hợp về quá trình thực tập Địa điểm thực tập: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gũn cụng thương_39 Giang Văn Minh_Quận Ba Đỡnh_Hà Nội Lời mở đầu Quận Ba Đình là một trong những quận nội thành lớn, nằm ở trung tâm Thủ đô Hà Nội. Đõy chớnh là địa bàn có sự tham gia của đầy đủ các thành phần kinh tế, hoạt động trong mọi lĩnh vực từ sản xuất đến thương mại, dịch vụ, nhiều DNVVN, DNNN, các Tổng công ty lớn cùng một số công ty chứng khoán … Sự ổn định về chính trị, cùng với sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi trong các chính sách kinh tế của Nhà Nước và Thành phố Hà Nội đã thu hút các doanh nghiệp trong, ngoài nước tham gia mở rộng các hoạt động kinh doanh, sản xuất trên địa bàn. Theo thống kê, tại Quận Ba Đỡnh cú gần 100 DNNN tập trung trong các ngành: công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu …Cỏc mặt hàng và sản phẩm chính gồm: may mặc, vật liệu xây dựng, da giày, trang trí nội thất … Bên cạnh khối doanh nghiệp Nhà nước, cũn cú trờn 1500 doanh nghiệp ngoài quốc doanh là các Công ty cổ phần, Công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã và các hộ sản xuất kinh doanh cá thể… hoạt động trờn cỏc lĩnh vực chủ yếu như sản sản xuất, thương mại, dịch vụ. Có thể nói, Quận Ba Đỡnh đó trở thành địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế. Đây cũng là địa bàn có nhiều tiềm năng cho hoạt động kinh doanh tài chính ngân hàng, đặc biệt là phát triển các dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp. Tận dụng điều kiện thuận lợi này, chi nhánh đã thường xuyên tiếp cận các khách hàng doanh nghiệp để quảng bá và cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng, phong phú như: dịch vụ chuyển tiền trong nước và quốc tế, thư tín dụng, bảo lãnh, môi giới chứng khoán …Để hiểu rõ hơn về các hoạt động của chi nhánh, tôi sẽ cung cấp cho các bạn một số thông tin mà tụi đó thu thập được trong quá trình thực tập của mình 1 Phần I : Giới thiệu cơ quan I. Quá trình hình thành: Tiền thân là Ngân hàng TMCP Quế Đô được thành lập năm 1992 theo Giấy phép hoạt động số 00018/NH-GP ngày 06/06/1992 của Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam và giấy phép thành lập số 308/GP-UB ngày 26/06/1992 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM cấp, đến ngày 08/04/2003, chính thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Từ đó SCB phát triển thành nhiều chi nhánh lớn nhỏ trên khắp cả nước và dc: 39 Giang Văn Minh_Quận Ba Đỡnh_Hà Nội là một trong những chi nhánh của nó. Đến nay, SCB là một trong những Ngân hàng TMCP hoạt động có hiệu quả trong hệ thống tài chính Việt Nam. Với các chính sách linh hoạt và các sản phẩm dịch vụ toàn diện, đáp ứng được yêu cầu đa dạng của khách hàng là cơ sở vững chắc để SCB đạt được kết quả và hiệu quả kinh doanh ngày càng cao và luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của các khách hàng, theo đúng phương châm “SCB luôn hướng đến sự hoàn thiện vỡ khỏch hàng”. II. Cơ cấu tổ chức: Hôi đồng quản trị bao gồm: Ông Lê Quang Nhường Ông Nguyễn Thế Linh Ông Phạm Vĩ Dân Ông Phạm Anh Dũng Ban điều hành: Ông Phạm Anh Dũng Tổng Giám Đốc Ông Nguyễn Thế Linh Phó Tổng Giám Đốc Ông Trương Văn Nhơn Phó Tổng Giám Đốc Bà Vũ Thị Kim Cúc Phó Tổng Giám Đốc Bà Hồ Thị Thanh Trúc Phó Tổng Giám Đốc Bà Nguyễn Lê Diệu Thơ Phó Tổng Giám Đốc Ông Diệp Bảo Châu Phó Tổng Giám Đốc 2 Ông Trần Minh Cương Phó Tổng Giám Đốc Ông Trương Ngọc Danh Phó Tổng Giám Đốc Ông Thân Ngọc Minh Kế Toán Trưởng Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương III. Chức năng, nhiệm vụ của cỏc phũng ban: 1. Giám đốc Giám đốc Chi nhánh NH Sài Gòn Công Thương là người đại diện theo uỷ quyền và là người điều hành cao nhất mọi hoạt động của chi nhánh Hà Nội, thực hiện công tác quản lý hoạt động tại chi nhánh Hà Nội trong phạm vi phân cấp quản lý, phù hợp với các quy chế của Ngân hàng Sài Gòn Công Thương. Giám đốc Chi nhánh phải chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Ngân hàng Sài Gòn Công Thương, trước pháp luật về hoạt động kinh doanh, về các mục tiêu nhiệm vụ, về kết quả kinh doanh của chi nhánh Hà Nội. 2. Phó Giám đốc Giúp Giám đốc điều hành hoạt động của một hoặc một số đơn vị trực thuộc và một hay một số nghiệp vụ tại Chi nhánh Hà Nội theo sự phân công 3 Phòng Kinh Doanh Phòng Ngân Quỹ Phó Giám Đốc Bộ phận thanh toán quốc tế Bộ phận tín dụng Phòng Kế Toán Giám Đốc của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về kết quả công việc được phân công phụ trách. Phó giám đốc đại diện Chi nhánh Hà Nội ký kết các văn bản hợp đồng, chứng từ thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh của chi nhánh Hà Nội. 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cỏc phũng trong Chi nhánh 3.1. Phòng kế toán  Chức năng:  Phòng kế toán của chi nhánh NH Sài Gòn Công Thương cũng là phòng giao dịch, cung cấp các dịch vụ của NH cho khách hàng, đồng thời kết hợp với phòng ngân quỹ để thu chi tiền mặt theo chứng từ hợp lý, hợp lệ.  Phòng kế toán thực hiện hạch toán kế toán các nghiệp vụ huy động vốn, cho vay thu nợ thu lãi và các nghiệp vụ khác của chi nhánh NH Sài Gòn Công Thương theo quy định của NH Sài Gòn Công Thương. thực hiện công tác thanh toán, xây dựng kế hoạch tài chính, quyểt toán thu chi theo kế hoạch tài chính, tổng hợp lưu giữ hồ sơ, hạch toán kinh tế, lập báo cáo thống kờ…  Nhiệm vụ:  Huy động tiết kiệm dân cư: không kỳ hạn, có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ  Tiền gửi cỏc nhõn và doanh nghiệp.  Chuyển tiền trong nứơc.  Cho vay: giải ngân, thu gốc, thu lãi.  Kế toán nguồn vuốn.  Kế toán nghiệp vụ công cụ tài chính phái sinh.  Kế toán thu chi nội bộ.  Kế toán tổng hợp.  Quyền hạn: 4  Sử dụng hợp lý, hợp pháp cơ sở vật chất kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ.  Yêu cầu phối hợp với cỏc phũng ban khác cung cấp các tài liệu cú liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định.  Có quyền tham gia vào việc tuyển dụng, đào tạo và bố trí sắp xếp cỏc nhân viờn.  Kiến nghị đề xuất về quy trình nghiệp vụ giao dịch với khách hàng. 3.2. Phòng kinh doanh 3.2.1 Bộ phận tín dụng  Chức năng:  Thiết lập duy trì và mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, tiếp thị tất cả các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng đối với khách hàng là doanh nghiệp theo đối tượng khách hàng được phân công, trực tiếp tiếp nhận các thông tin phản hồi từ phía khách hàng.  Nhiệm vụ:  Nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và hợp pháp của hồ sơ, chuyển đến Ban, Phòng liên quan để thực hiện theo chức năng.  Phân tích doanh nghiệp, khách hàng vay theo quy trình nghiệp vụ, đánh giá tài sản đảm bảo nợ vay, tổng hợp các ý kiến tham gia của các đơn vị chức năng có liên quan. Sau đó, quyết định trong hạn mức được giao hoặc trình duyệt các khoản cho vay bảo lãnh, tài trợ thương mại.  Quyền hạn:  Quản lý hậu giải ngân (kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện vay vốn của khách hàng).  Giám sát liên tục các khách hàng vay về tình hình sử dụng vốn vay, thường xuyên trao đổi với khách hàng để nắm vững tình trạng của khách hàng.  Thực hiện cho vay, thu nợ theo quy định. 5  Xử lý, gia hạn nợ, đôn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn, chuyển nợ quá hạn, thực hiện các biện pháp thu nợ. 3.2.2. Bộ phận thanh toán quốc tế Trên cơ sở các hạn mức, khoản vay, bảo lãnh, L/C đã được phê duyệt, phòng thanh toán quốc tế thực hiện các tác nghiệp trong tài trợ thương mại, phục vụ các giao dịch thanh toán xuất nhập khẩu cho khách hàng.  Chức năng  Thực hiện dịch vụ hỗ trợ thanh toán quốc tế cho các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu và các cá nhân có nhu cầu chi trả kiều hối theo đúng các quy định hiện hành của ngành Ngân hàng và của Nhà nước.  Nhiệm vụ  Dịch vụ hàng nhập: thư tín dụng, DP/DA, chuyển tiền  Hàng xuất: L/C xuất, kiều hối, thẻ chuyển tiền nhanh.  Làm đầu mối quản lý hoạt động thanh toán quốc tế cho các chi nhánh và phòng giao dịch khác.  Kết hợp với các bộ phận nghiệp vụ của NH trong quá trình thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế và các nghiệp vụ ngân hàng khác.  Có kế hoạch và chính sách tiếp thị khách hàng.  Chịu trách nhiệm phát hành thẻ cho khách hàng theo quy định của NH Sài Gòn Công Thương.  Tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng về thẻ của Sài Gũn Công Thương NH. 3.3. Phòng ngân quỹ  Thực hiện các nghiệp vụ thu chi tiền mặt, vận chuyển tiền trên đường đi và quản lý an toàn kho quỹ. Thực hiện các dịch vụ két sắt, nghiệp vụ nhận, cất giữ giấy tờ có giá bằng tiền và các tài sản quý của khách hàng, 6 nhận kiểm đếm tiền cho các ngân hàng khác, thu đổi ngoại tệ cho khách hàng, chế độ báo cáo theo quy định Nhờ có bộ máy bố trí hợp lý, gọn nhẹ, đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ. Đặc biệt là sự quản lý điều hành của ban lãnh đạo, Ngân hàng TMCP Sài gũn Công Thương- Chi nhánh Ba Đình đã đạt được những thành công đáng kể. Đến nay Ngân hàng đã và đang tạo được một thị phần đáng kể trên địa bàn, xây dựng mối quan hệ gắn bó với khách hàng, tạo cơ sở vững chắc cho Ngân hàng phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo niềm tin cho khách hàng. IV. Lĩnh vực hoạt động: V. Nguồn lực: (Vốn, nguồn vốn, nhân lực, thành tích) 1. Vốn điều lệ: Kể từ ngày 20/08/2008, vốn điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) là 2.180.683.060.000 đồng (hai ngàn một trăm tám mươi tỷ sáu trăm tám mươi ba triệu không trăm sáu mươi ngàn đồng. Huy động vốn: o Huy động tiền gửi từ doanh nghiệp và cá nhân bằng VNĐ, ngoại tệ, vàng với kỳ hạn đa dạng, lãi suất hấp dẫn. o Các chương trình tiết kiệm dự thưởng và khuyến mãi. o Tiết kiệm Tích lũy linh hoạt: Tích lũy học tập, tích lũy hưu trí, tiêu dùng, phương tiện vận chuyển, du lịch, thành đạt, nhà đất… o Tiền gửi rút gốc từng phần hưởng lãi suất bậc thang dành cho cả cá nhân và doanh nghiệp. o Sản phẩm tiết kiệm dành cho phụ nữ: Tiết kiệm 8 chữ vàng, Tài khoản chiếc ví thông minh, Tài khoản Bà Triệu … o Chính sách tặng thêm lãi suất cho khách hàng từ 50 tuổi trở lên Nhân sự và đào tạo: Đến hết năm 2007, tổng số lao động tại SCB là 1.053 người, tăng 52,14% so với năm 2006. Chất lượng nhân sự tăng lên đáng kể với trình độ Đại học và trên Đại học chiếm trên 67% tổng số CBNV toàn hệ thống, tăng 5% so với năm 2006. 2. Nhõn lực và đào tạo: Đến hết năm 2007, tổng số lao động tại SCB là 1.053 người, tăng 52,14% so với năm 2006. Chất lượng nhân sự tăng lên đáng kể với trình độ Đại học và trên Đại học chiếm trên 67% tổng số CBNV toàn hệ thống, tăng 5% so với năm 2006. Công tác đào tạo và đào tạo lại được SCB đặc biệt chú trọng, là một trong những định hướng chiến lược phát triển của SCB. Bên cạnh tập huấn nội bộ, 7 SCB liên kết với các cơ sở đào tạo, các trường ĐH chuyên ngành và các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ, chuyên đề cho toàn thể Cán bộ nhân viên. Từ đầu năm 2008, SCB đã thành lập Trung tâm đào tạo. 3. Đối tác: o SCB tham gia góp vốn với Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Phú Gia, Công ty CP Chứng Khoán Tân Việt. o SCB tham gia hệ thống chuyển tiền nhanh trên toàn thế giới Western Union. o SCB tham gia liên minh thẻ và ký kết hợp tác với Vietcombank. o SCB tham gia ký kết hợp tác với Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV). o SCB tham gia ký kết hợp tác với Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). o SCB tham gia hệ thống liên minh thẻ Smartlink. o SCB hợp tác triển khai về công nghệ thông tin với tập đoàn IBM và công ty Temenos với giải pháp T24. o SCB ký kết hợp tác với tập đoàn Bảo Việt về hợp đồng hợp tác phát triển và phân phối các sản phẩm liên kết ngân hàng – bảo hiểm. o Ký kết hợp tác toàn diện với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (EXIMBANK). o Hợp tác với công ty kiểm toán Quốc tế Ernst & Young Việt Nam trong việc hỗ trợ hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ. o Hợp tác với Công ty tư vấn MSC về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 4. Công nghệ: Gia nhập WTO mở ra cơ hội nhưng cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các ngân hàng trong nước tăng cường học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ công nghệ và quản trị ngân hàng. Với nhận thức đó, SCB đang từng bước thực hiện đổi mới công nghệ và hiện đại hoá ngân hàng. Bên cạnh việc ra mắt và đẩy mạnh dịch vụ Ngân hàng hiện đại SCB-Ebanking nhằm tiết kiệm thời gian và gia tăng tiện ích cho khách hàng, SCB xúc tiến trang bị hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking System) tiên tiến với công nghệ Temenos T24 và hợp tác với tập đoàn IBM nhằm cập nhật và ứng dụng các công nghệ tiên phong trong các dự án công nghệ thông tin. 5. Hệ thống quản lý chất lương: 8 Trong quá trình tư vấn và hệ thống lại quy trình quy chế, tiến đến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000, dự kiến vào đầu năm 2009. 6. Thành tích trong những năm gần đây: 2008 STT Hình Thức Nội Dung Đơn Vị Cấp 1 Giấy chứng nhận “Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ được hài lòng nhất năm 2008”. Báo Sài Gòn Tiếp thị 2 Giấy chứng nhận Thanh toán quốc tế xuất sắc do Wachovia Bank chứng nhận Wachovia Bank 3 Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động và tham gia ủng hộ "Vì người nghèo" năm 2007. Chủ tịch UBND TP.HCM 4 Cúp vàng Thương hiệu mạnh VN 2007. Thời báo Kinh Tế Việt Nam 5 Cúp vàng “Vì sự phát triển cộng đồng”. UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 6 Danh hiệu “Lãnh đạo Doanh nghiệp xuất sắc” dành cho Ông Phạm Anh Dũng - Tổng Giám đốc. UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 7 Cúp vàng Sao vàng phương nam Đã có thành tích phát triển thương hiệu tại khu vực TPHCM. UBTƯ Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ TPHCM 8 Cúp vàng Sao Vàng Đất Việt Đã có thành tích phát triển thương hiệu trên toàn quốc. UBTƯ Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam 9 Bằng khen ”Chiến sỹ thi đua Ngành” năm 2007 vì đã có thành tích xuất sắc góp phần hòan thành nhiệm vụ ngân hàng từ năm 2005 đến 2007. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 10 Danh hiệu Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam về lợi nhuận, tổng tài sản, số lao động. Báo vietnamnet 2007 STT Hình Thức Nội Dung Đơn Vị Cấp 1 Cúp Cầu Thành tích trong ngành Ngân hàng. Ngân hàng nhà nước 9 vàng Việt Nam Hiệp hội DN nhỏ và vừa VN, Hiệp hội Bảo hiểm VN và Hiệp hội kinh doanh chứng khoán VN 2 Cúp vàng “Vì sự phát triển cộng đồng”. UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 3 Danh hiệu Doanh nghiệp Việt Nam uy tín, chất lượng. Mạng Doanh nghiệp Việt Nam 4 Danh hiệu Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam về lợi nhuận, tổng tài sản, số lao động. Báo vietnamnet 5 Cúp vàng Thương hiệu mạnh VN. Thời báo Kinh Tế Việt Nam 6 Cờ thi đua Đã có thành tích hoạt động xuất sắc trong năm. Ngân hàng nhà nước 7 Bằng khen Khen tặng Ông Phạm Anh Dũng – Tổng giám đốc SCB đã có thành tích trong công tác tổ chức, vận động và tham gia đóng góp các hoạt động xã hội từ thiện, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng Chính phủ 2006 STT Hình Thức Nội Dung Đơn Vị Cấp 1 Cúp vàng Thương hiệu Việt. Mạng thương hiệu Việt 2 Cúp vàng Thương hiệu mạnh VN. Thời báo Kinh Tế Việt Nam 3 Cúp vàng Sản phẩm uy tín chất lượng dành cho sản phẩm “Tín dụng dành cho KH vừa và nhỏ”. Mạng thương hiệu Việt 4 Cúp vàng Sản phẩm Việt uy tín chất lượng dành cho sản phẩm “Tín dụng tiêu dùng”. Mạng thương hiệu Việt 5 Danh hiệu Doanh nghiệp Việt Nam uy tín, chất lượng. Mạng Doanh nghiệp Việt Nam 6 Bằng khen Đã có thành tích ngành Ngân hàng. Hiệp hội Ngân hàng 7 Danh hiệu “Hoa việc thiện”. Hội chữ thập đỏ VN 8 Danh hiệu “Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu” cho Ông Phạm Anh Dũng – Tổng giám đốc SCB. Chủ tịch UBND TP 9 Danh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” cho Thủ tướng Chính phủ 10 [...]... giúp chi nhánh hạn chế, ngăn ngõa rủi ro tín dụng, nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư tín dụng 16 IV Đánh giá chung về phát triển dịch vụ ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Sài Gòn thời gian qua: Sau đây là một vài số liệu mà tôi thu thập được trong qỳa trình thực tập: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ I NĂM 2008 ĐVT: 1000đ 0063,07557,325003,4183,416882,975882,90 5886,392886,321(104,702) (81,163)21,480,71219,477,60321,376,01019... I Hoạt động đầu tư phát triển của ngân hàng: 1 Định hướng của ngân hàng: Phát triển đi kèm với bền vững, xây dựng SCB thành Ngân hàng thương mại đa năng, tiện ích dịch vụ đạt tiêu chuẩn hiện đại, đa năng và chất lượng dịch vụ được khách hàng đánh giá tốt, mở rộng các loại hình hoạt động kinh doanh, với mục tiêu đến năm 2012, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) trở thành tập đoàn tài chính vững mạnh trên thị... gia tăng cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng, giữa các ngân hàng với các tổ chức tài chính dưới ảnh hưởng của công nghệ thông tin và quá trình toàn cầu hoá, nguồn tiền của các ngân hàng thương mại đang có thay đổi mạnh mẽ Nguồn tiền gửi của các cá nhân và doanh nghiệp trở nên dễ dàng di chuyển hơn, nhạy cảm với lãi suất hơn Điều này tạo thuận lợi hơn cho một ngân hàng trong việc tìm kiếm nguồn tiền... khoán Dịch vụ Ngân quỹ Dịch vụ khác II Thẩm định dự án: III Quản lý rủi ro: Ngân hàng thương mại là loại doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa đặc biệt hàng hoá tiền tệ Cũng như bất kỳ ngành kinh doanh nào khác, ngân hàng là 12 một ngành kinh tế nhậy cảm, hoạt động ngân hàng với bản chất của nó, chịu ảnh hưởng của rất nhiều loại rủi ro phức tạp luôn đi sát các lĩnh vực hoạt động của mỗi ngân hàng Sở dĩ ta... nhà nhập khẩu nhận đủ hàng hoá Loại rủi ro này xảy ra nếu mức ký quỹ thấp không đủ giá trị L/C hoặc khách hàng không trả đủ nợ, ngân hàng phải đứng ra thanh toán thay cho khách hàng rồi làm thủ tục cho vay bắt buộc Hoặc những sai sót do ngân hàng hoặc do khách hàng gây ra trong nghệp vụ L/C, cuối cùng sinh ra tranh chấp, kiện tụng, ngân hàng bị phạt tiền hay phải trả thay cho khách hàng Như chúng ta đẫ... trường, mất khách hàng, thiếu vốn Điều này khiến cho ngân hàng kinh doanh kém hiệu quả, khả năng tài chính yếu  Rủi ro hối đoái: Rủi ro hối đoái là khả năng xảy ra những tổn thất mà ngân hàng phải chịu khi tỷ giá hối đoái thay đổi vượt quá thay đổi dự tính dẫn đến những tổn thất cho ngân hàng Tình trạng này xảy ra khi một ngân hàng vay nợ quá nhiều về một loại ngoại tệ nào đó nhưng sau đó, loại ngoại... đẫ biết, hoạt động tín dụng là hoạt động quan trọng nhất trong ngân hàng thương mại Nó bao gồm hai mặt: Sinh lời và rủi ro Phần lớn các thua lỗ của các ngân hàng là từ hoạt động tín dụng Song ở đây không có cách gì để loại trừ rủi ro tín dụng hoàn toàn mà phải quản lý để hạn chế những rủi ro đó Đứng trước quyết định cho vay, cán bộ ngân hàng phải cân nhắc mâu thuẫn giữa sinh lời và rủi ro Vì vậy, quản... trong trường hợp lạm phát tốc độ tăng cao, người vay vốn thì có lợi vì lãi suất vẫn chỉ phải trả theo mức ghi trên khế ước hay trong hợp đồng tín dụng còn ngân hàng thì lại bị thiệt hại, bị rủi ro Rủi ro lãi suất còn do tình hình cạnh tranh, ngân hàng nâng lãi suất huy động vốn quá cao so với mặt bằng chính, hạ lãi suất cho vay xuống quá thấp, do uy 14 tín thấp, lo sợ mất thị trường, mất khách hàng, thiếu... Đây là khả năng xảy ra những tổn thất mà ngân hàng phải chịu do khách hàng vay không trả đúng hạn, không trả hoặc không trả đầy đủ vốn và lãi Khi thực hiện một hoạt động cho vay cụ thể, ngân hàng không dự kiến là khoản cho vay đó sẽ bị tổn thất Tuy nhiên, những khoản cho vay đú luụn hàm chứa rủi ro Một số ý kiến cho rằng trên quan điểm quản lý toàn bộ ngân hàng, tỷ lệ tổn thất dự kiến đối với hoạt...Ông Phạm Anh Dũng – Tổng giám đốc SCB hiệu 10 Chứng nhận Kỷ Ngân hàng TMCP đầu tiên phát hành Trung tâm Kỷ lục Việt lục Việt trái phiếu chuyển đổi Nam Nam 2005 STT Hình Thức Nội Dung Đơn Vị Cấp 1 Cúp vàng Thương hiệu Việt Mạng thương hiệu Việt 2 Sản phẩm uy tín chất lượng dành cho Cúp vàng sản phẩm “Tặng thêm lãi suất cho KH Mạng thương hiệu Việt từ 50 tuổi” Phần II: Thực trạng hoạt động đầu tư
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tổng hợp về quá trình thực tập Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương, Báo cáo tổng hợp về quá trình thực tập Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương, Báo cáo tổng hợp về quá trình thực tập Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương, Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cỏc phũng trong Chi nhánh

Từ khóa liên quan