0

G.ÁN L2 - T 28 sáng (CKTKN)

26 192 0
  • G.ÁN L2 - T 28 sáng (CKTKN)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 15:00

Trường tiểu học HỒ CHƠN NHƠN Giáo án buổi sáng Lớp 2 TUẦN 28 sáng Ngày soạn: 28 / 3 / 2010 Ngày giảng: Thứ hai ngày 29 tháng 3 năm 2010 Toán: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ (GIỮA HỌC KÌ II ************************ Tập đọc: KHO BÁU I. Yêu cầu: - Đọc rành mạch toàn bài; ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và cụm từ rõ ý. - Hiểu ND: Ai yêu quý đất đai, chăm chỉ lao động trên ruộng đồng, người đó có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. (trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3, 5) *(Ghi chú: HS khá, giỏi trả lời được CH4) II. Chuẩn - Tranh minh hoạ bài TĐ. Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần luyện đọc. III. Các hoạt động dạy-học: Hoạt động dạy Hoạt động học Tiết 1 Khởi động: A. Bài cũ: - 2 hs đọc bài: Sông Hương + TLCH B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài 2. Luyện đọc: 2.1. GV đọc mẫu : 2.2. Hướng dẫn luyện đọc: a. Đọc từng câu : - Yêêu cầu hs đọc - Tìm tiếng từ khó - Luyện phát âm b. Đọc từng đoạn: - Gọi hs đọc - Treo bảng phụ hướng dẫn đọc Yêu cầu HS tìm cách đọc sau đó tổ chức cho các em luyện đọc các câu khó ngắt giọng. - Tìm hiểu nghĩa các từ chú giải SGK c. Đọc từng đoạn trong nhóm d. Thi đọc: - Theo dõi,nhận xét tuyên dương. e.Đọc đồng thanh: Tiết 2 3. Tìm hiểu bài: -Yêu cầu đọc lại bài bài + TLCH - Hát - 2 hs - Lắng nghe. - Đọc thầm - Nối tiếp đọc từng câu. - Tìm và nêu - Luyện phát âm, cá nhân, lớp. - Nối tiếp đọc từng đoạn - Tìm cách ngắt giọng và luyện đọc. - Nêu - Các nhóm luyện đọc - Đại diện các nhóm thi đọc. Lớp theo dõi, nhận xét bình chọn nhóm đọc tốt. - Đọc 1 lần - Đọc bài và TLCH Người thực hiện: LÂM THỊ MAI PHƯƠNG 1 Trường tiểu học HỒ CHƠN NHƠN Giáo án buổi sáng Lớp 2 ? Tìm những hình ảnh nói lên sự cần cù, chịu khó của vợ chồng người nông dân. ? Nhờ chăm chỉ làm ăn, họ đã đạt được điều gì? ? Tính nết của hai con trai của họ ntn? ? Tìm từ ngữ thể hiện sự mệt mỏi, già nua của hai ông bà? ? Trước khi mất, người cha cho các con biết điều gì? ?Theo lời cha, hai người con đã làm gì? ? Kết quả ra sao? ? Vì sao mấy vụ liền lúa bội thu? ? Theo em, kho báu mà hai anh em tìm được là gì? ? Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì? 4. Luyện đọc lại: - Yêu cầu hs tìm giọng đọc toàn bài. Tổ chức cho HS thi đọc phân vai . - Nhận xét và ghi điểm HS. 5. Củng cố – Dặn dò: - Gọi 1 em đọc lại toàn bài. ? Qua câu chuyện em hiểu được điều gì? -Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị tốt giờ kể chuyện. - Hai sương một nắng, cuốc bẫm cày sâu, …chẳng lúc nào ngơi tay. - Gây dựng được một cơ ngơi đàng hoàng. - Lười biếng, ngại làm ruộng, chỉ mơ chuyện hão huyền. - Già lão, qua đời, lâm bệnh nặng. - Ruộng nhà có một kho báu - Họ đào bới cả đám ruộng lên để tìm kho báu. - Chẳng thấy kho báu đâu và đành phải trồng lúa. - Nêu ý kiến - Là sự chăm chỉ, chuyên cần. - Chăm chỉ lao động sẽ được ấm no, hạnh phúc. - Tìm và nêu. - Thi đọc lại bài. Lớp theo dõi,nhận xét, bình chọn nhóm, cá nhân đọc tốt. - Đọc bài. - Nêu ý kiến. - Lắng nghe, ghi nhớ. ************************ Ngày soạn: 28/ 3 / 2010 Ngày giảng: Thứ ba ngày 30 tháng 3 năm 2010 Toán: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN I. Yêu cầu: - Biết quan hệ giữa giữa đơn vị và chục; giữa chục và trăm; biết đơn vị nghìn, quan hệ giữa trăm và nghìn. - Nhận biết được các số tròn trăm, biết cách đọc, viết các số các số tròn trăm. II. Chuẩn bị: - GV: 20 hình vuông biểu diễn đơn vị - HS : 10 hình vuông biểu diễn chục; 10 hình vuông, mỗi hình biểu diễn 100 Người thực hiện: LÂM THỊ MAI PHƯƠNG 2 Trường tiểu học HỒ CHƠN NHƠN Giáo án buổi sáng Lớp 2 III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học Khởi động A. Bài cũ : - Tính: 2 x 5 : 2 18 : 2 - 27 - Nhận xét. B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài: 2. Ôân tập về đơn vị, chục và trăm. - Gắn lên bảng 1 ô vuông và hỏi có mấy đơn vị? - Tiếp tục gắn 2, 3, . . . 10 ô vuông như phần bài học trong SGK và yêu cầu HS nêu số đơn vị tương tự như trên. ? 10 đơn vị còn gọi là gì? ? 1 chục bằng bao nhiêu đơn vị? - Viết lên bảng: 10 đơn vị = 1 chục. - Gắn lên bảng các hình chữ nhật biểu diễn chục và yêu cầu HS nêu số chục từ 1 chục (10) đến 10 chục (100) tương tự như đã làm với phần đơn vị. ? 10 chục bằng mấy trăm? - Viết lên bảng 10 chục = 100. 2. Giới thiệu 1 nghìn. a. Giới thiệu số tròn trăm. - Gắn lên bảng 1 hình vuông biểu diễn 100 và hỏi: Có mấy trăm. - Gọi 1 HS lên bảng viết số 100 xuống dưới vị trí gắn hình vuông biểu diễn 100. - Gắn 2 hình vuông như trên lên bảng và hỏi: Có mấy trăm. - Yêu cầu HS suy nghĩ và tìm cách viết số 2 trăm. - Giới thiệu: Để chỉ số lượng là 2 trăm, người ta dùng số 2 trăm, viết 200. - Lần lượt đưa ra 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hình vuông như trên để giới thiệu các số 300, 400, . . . ? Các số từ 100 đến 900 có đặc điểm gì chung? - Những số này được gọi là những số tròn trăm. b. Giới thiệu 1000. - Gắn lên bảng 10 hình vuông và hỏi: Có mấy trăm? - Giới thiệu: 10 trăm được gọi là 1 nghìn. - Viết lên bảng: 10 trăm = 1 nghìn. - Để chỉ số lượng là 1 nghìn, viết là 1000. - Yêu cầu HS đọc và viết số 1000. - Hát - 2 HS lên bảng làm, lớp bảng con - Nghe - 1 đơn vị - 2, 3, 4 , …10 - 1 chục - 10 đơn vị. - Đọc - Nêu: 1 chục – 10; 2 chục – 20; . . . 10 chục – 100. - 10 chục bằng 1 trăm. - Đọc - Có 1 trăm. - Viết số 100. - Có 2 trăm. - 2 HS lên bảng viết. - Viết vào bảng con: 200. - Đọc và viết các số từ 300 đến 900. - Có 2 chữ số 00 đứng cuối cùng. - Nhắc lại - Có 10 trăm. - Cả lớp đọc: 10 trăm bằng 1 nghìn. - Quan sát và nhận xét: Số 1000 được viết bởi 4 chữ số, chữ số 1 đứng đầu Người thực hiện: LÂM THỊ MAI PHƯƠNG 3 Trường tiểu học HỒ CHƠN NHƠN Giáo án buổi sáng Lớp 2 ? 1 chục bằng mấy đơn vị? ? 1 trăm bằng mấy chục? ? 1 nghìn bằng mấy trăm? - Yêu cầu HS nêu lại các mối liên hệ giữa đơn vị và chục, giữa chục và trăm, giữa trăm và nghìn. 3. Luyện tập, thực hành. a. Đọc và viết sốtròn trăm - Gắn hình vuông biểu diễn 1 số đơn vị, một số chục, các số tròn trăm bất kì lên bảng, sau đó gọi HS lên bảng đọc và viết số tương ứng. b. Chọn hình phù hợp với số. - Đọc 1 số chục hoặc tròn trăm bất kì, yêu cầu HS sử dụng bộ hình cá nhân của mình để lấy số ô vuông tương ứng với số mà GV đọc. 4. Củng cố – Dặn dò: - Nhận xét tiết học, tuyên dương HS thực hành tốt, hiểu bài. -Dặn dò HS về nhà chuẩn bị bài sau. tiên, sau đó là 3 chữ số 0 đứng liền nhau. - 1 chục bằng 10 đơn vị. - 1 trăm bằng 10 chục. - 1 nghìn bằng 10 trăm. - Nhắc lại - Đọc và viết số theo hình biểu diễn. 200, 300, 400, 500, - Thực hành làm việc cá nhân theo hiệu lệnh của GV. Sau mỗi lần chọn hình, 2 HS ngồi cạnh lại kiểm tra bài của nhau và báo cáo kết quả với GV. - Nghe ************************ Đạo đức: GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT (Tiết 1) I. Yêu cầu: - Biết: Mọi người đều cần phải hỗ trợ, giúp đỡ, đối xử bình đẳng với người khuyết tật. - Nêu được một số hành động, việc làm phù hợp để giúp đỡ người khuyết tật. - Gd hs tình yêu thương con người II. Chuẩn bị: - Nội dung truyện Cõng bạn đi học (theo Phạm Hổ). Phiếu thảo luận. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học Khởi động A. Bài cũ : - Hỏi HS các việc nên làm và không nên làm khi đến chơi nhà người khác để cư xử cho lịch sự. - Nhận xét B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài: 2. Tìm hiểu bài:  Hoạt động 1: Kể chuyện: “Cõng bạn đi học” - Kể chuyện - Hát - 2 HS trả lời - Nghe Người thực hiện: LÂM THỊ MAI PHƯƠNG 4 Trường tiểu học HỒ CHƠN NHƠN Giáo án buổi sáng Lớp 2  Hoạt động 2: Phân tích truyện: Cõng bạn đi học. Tổ chức đàm thoại: ? Vì sao Tứ phải cõng bạn đi học? ? Những chi tiết nào cho thấy Tứ không ngại khó, ngại khổ để cõng bạn đi học? ? Các bạn trong lớp đã học được điều gì ở Tứ. ? Em rút ra từ bài học gì từ câu chuyện này. ? Những người như thế nào thì được gọi là người khuyết tật? - Kết luận: sgv  Hoạt động 3: Thảo luận nhóm. - Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm để tìm những việc nên làm và không nên làm đối với người khuyết tật. - Gọi đại diện các nhóm trình bày, nghe HS trình bày và ghi các ý kiến không trùng nhau lên bảng. Kết luận: Tùy theo khả năng và điều kiện của mình mà các em làm những việc giúp đỡ người tàn tật cho phù hợp. Không nên xa lánh, thờ ơ, chế giễu người tàn tật. 4. Củng cố – Dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị: Tiết 2. - Vì Hồng bị liệt không đi được nhưng lại rất muốn đi học. - Dù trời nắng hay mưa, dù có những hôm ốm mệt. Tứ vẫn cõng bạn đi học để bạn không mất buổi. - Các bạn đã thay nhau cõng Hồng đi học. - Chúng ta cần giúp đỡ người khuyết tật. - Nêu ý kiến - Chia thành 4 nhóm thảo luận và ghi ý kiến vào phiếu thảo luận nhóm. - Trình bày kết quả thảo luận. VD: Những việc nên làm: + Đẩy xe cho người bị liệt. + Đưa người khiếm thị qua đường. + Vui chơi với các bạn khuyết tật. + Quyên góp ủng hộ người khuyết tật. Những việc không nên làm: + Trêu chọc người khuyết tật. + Chế giễu, xa lánh người khuyết tật… - Nghe ************************ Chính tả: ( Nghe- Viết) KHO BÁU I. Yêu cầu: 1. Kiến thức: - Chép chính xác bài CT, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi. Người thực hiện: LÂM THỊ MAI PHƯƠNG 5 Trường tiểu học HỒ CHƠN NHƠN Giáo án buổi sáng Lớp 2 2. Kĩ năng: - Viết chữ đúng mẫu, đúng chính tả, không mắc quá 5 lỗi trong bài. - Làm được BT 2; BT a/b 3. Thái độ: GD cho các em đức tính cẩn thận, chính xác, ý thức rèn chữ, giữ vở. II. Chuẩn bị: - Bảng lớp ghi sẵn nội dung các bài tập chính tả. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học Khởi động A. Bài cũ : B. Bài mới : 1 Giới thiệu bài: 2. Hướng dẫn nghe- viết: a) Ghi nhớ nội dung đoạn cần chép: - Đọc bài viết ? Nội dung của đoạn văn là gì? ? Những từ ngữ nào cho em thấy họ rất cần cù? b) Hướng dẫn cách trình bày: ? Đoạn văn có mấy câu? ? Trong đoạn văn những dấu câu nào được sử dụng? ? Những chữ nào phải viết hoa? Vì sao? c) Hướng dẫn viết từ khó: - Yêu cầu hs đọc và viết các từ: cuốc bẫm, quanh năm, hai sương một nắng,… d) Viết bài: - Đọc cho hs viết bài e) Soát lỗi: - Đọc lại cho hs viết bài g) Chấm bài: Nhận xét 3. Hướng dẫn làm bài tập : Bài 2: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu. - Yêu cầu HS lên bảng làm bài. - Gọi HS nhận xét, chữa bài. - Yêu cầu HS đọc các từ trên sau khi đã điền - Hát - Nghe - Theo dõi và đọc lại. - Nói về sự chăm chỉ làm lụng của hai vợ chồng người nông dân. - Hai sương một nắng, cuốc bẫm cày sâu, ra đồng từ lúc gà gáy sáng đến lúc lặn mặt trời, hết trồng lúa, lại trồng khoai, trồng cà. - 3 câu. - Dấu chấm, dấu phẩy . - Ngày, Hai, Đến vì là chữ đầu câu. - Đọc cá nhân, đồng thanh các từ khó. 2 HS lên bảng viết từ, HS dưới lớp viết bảng con. - Nghe-viết - Đổi vở dò bài - Đọc đề bài. - 2 HS lên bảng làm, HS dưới lớp làm vào Vở bài tập - voi huơ vòi; mùa màng. thuở nhỏ; chanh chua. - Đọc cá nhân, đồng thanh. Người thực hiện: LÂM THỊ MAI PHƯƠNG 6 Trường tiểu học HỒ CHƠN NHƠN Giáo án buổi sáng Lớp 2 đúng. Bài 3: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu. - Chép thành 2 bài cho HS lên thi tiếp sức. Mỗi HS của 1 nhóm lên điền 1 từ sau đó về chỗ đưa phấn cho bạn khác. Nhóm nào xong trước và đúng thì thắng cuộc. - Tổng kết trò chơi, tuyên dương nhóm thắng cuộc. 4. Củng cố – Dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà làm lại bài tập chính tả - Đọc đề bài. - Thi giữa 2 nhóm. Ơn trời mưa nắng phải thì Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu Công lênh chẳng quản bao lâu Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang, Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu. - Nghe ************************ Kể chuyện: KHO BÁU I. Yêu cầu: - Dựa vào gợi ý cho trước, kể lại được từng đoạn của câu chuyện (BT1) - Hướng dẫn hs kể theo lời của mình, không phụ thuộc vào bài tập đọc - GD hs chăm chỉ lao động sẽ được ấm no, hạnh phúc. *(Ghi chú: HS khá, giỏi biết kể lại toàn bộ câu chuyện BT2) II. Chuẩn bị: - Bảng ghi sẵn các câu gợi ý. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học Khởi động A. Bài cũ: - Gọi 4 hs kể chuyện: Tôm Càng và Cá Con - Nhận xét B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài: 2 Hướng dẫn kể chuyện: a) Kể lại từng đoạn truyện theo gợi ý Bước 1: Kể trong nhóm - Cho HS đọc thầm yêu cầu và gợi ý trên bảng - Chia nhóm, yêu cầu mỗi nhóm kể một đoạn theo gợi ý. Bước 2: Kể trước lớp - Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên kể. - Hát - 4 em kể - Nghe - 1 em đọc to, lớp đọc thầm - Kể lại trong nhóm. Khi HS kể các em khác theo dõi, lắng nghe, nhận xét, bổ sung cho bạn. - Mỗi HS trình bày 1 đoạn. Người thực hiện: LÂM THỊ MAI PHƯƠNG 7 Trường tiểu học HỒ CHƠN NHƠN Giáo án buổi sáng Lớp 2 - Tổ chức cho HS kể 2 vòng. - Yêu cầu các nhóm nhận xét, bổ sung bạn kể. - Tuyên dương các nhóm HS kể tốt. - Khi HS lúng túng GV có thể gợi ý từng đoạn. b) Kể lại toàn bộ câu chuyện: - Gọi 3 HS xung phong lên kể lại câu chuyện. - Gọi các nhóm lên thi kể. - Chọn nhóm kể hay nhất. - Gọi HS kể toàn bộ câu chuyện. - Nhận xét, ghi điểm . 3. Củng cố – Dặn dò: - Yêu cầu hs nhắc lại ý nghĩa câu chuyện - Nhận xét giờ học. - Dặn HS về nhà tập kể lại truyện - Chuẩn bị bài sau: Những quả đào. - 6 HS tham gia kể. - Nhận xét theo các tiêu chí đã nêu ở tuần 1. - Mỗi HS kể lại một đoạn. - Mỗi nhóm 3 HS lên thi kể. Mỗi HS kể 1 đoạn. - 1-2 HS kể lại toàn bộ câu chuyện. - 2 em - Nghe ************************ Ngày soạn: 28 / 3 / 2010 Ngày giảng: Thứ tư ngày tháng năm 2010 Toán: SO SÁNH CÁC SỐ TRÒN TRĂM I. Yêu cầu: - Biết cách so sánh các số tròn trăm. - Biết thứ tự các số tròn trăm. - Biết điền các số tròn trăm vào các vạch trên tia số. - GD hs tính cẩn thận khi làm bài *(Ghi chú: Bài 1, 2, 3) II. Chuẩn bị: 10 hình vuông, mỗi hình biểu diễn 100 III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học Khởi động A. Bài cũ : - Đọc cho hs viết các số: 100, 200, 300, 400, 700 ? Các số đó gọi là số gì? - Nhận xét B Bài mới : 1.Giới thiệu bài: 2. Hướng dẫn so sánh các số tròn trăm. - Gắn lên bảng 2 hình vuông biểu diễn 1 trăm, và hỏi: Có mấy trăm ô vuông? - Hát - 2 HS lên bảng, lớp bảng con - Có 200 Người thực hiện: LÂM THỊ MAI PHƯƠNG 8 Trường tiểu học HỒ CHƠN NHƠN Giáo án buổi sáng Lớp 2 - Yêu cầu HS lên bảng viết số 200 xuống dưới hình biểu diễn. - Gắn tiếp 3 hình vuông, mỗi hình vuông biểu diễn 1 trăm lên bảng cạnh 2 hình trước như phần bài học trong SGK và hỏi: Có mấy trăm ô vuông? - Yêu cầu HS lên bảng viết số 300 xuống dưới hình biểu diễn. ? 200 ô vuông và 300 ô vuông thì bên nào có nhiều ô vuông hơn? ? Vậy 200 và 300 số nào lớn hơn? ? 200 và 300 số nào bé hơn? - Gọi HS lên bảng điền dấu >, < hoặc = vào chỗ trống của: 200 . . . 300 và 300 . . . 200 - Tiến hành tương tự với số 300 và 400 - Yêu cầu HS suy nghĩ và cho biết: 200 và 400 số nào lớn hơn? Số nào bé hơn? ? 300 và 500 số nào lớn hơn? Số nào bé hơn? 3. Luyện tập, thực hành. Bài 2: Củng cố cách so sánh số ? Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? 100 200 300 200 - Yêu cầu HS cả lớp tự làm bài. - Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn. Bài 3: ? Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? 100, 200, , 400, , 600, , , 800, , 1000. ? Các số được điền phải đảm bảo yêu cầu gì? - Yêu cầu HS đếm các số tròn trăm từ 100 đến 1000 theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé. - Treo bảng phụ - Chon 2 nhóm (1 nhóm 4 em) trình độ tương đương nhau lên bảng thi đua - Yêu cầu lớp nhận xét 4. Củng cố – Dặn dò - Nhận xét tiết học, tuyên dương HS thực hành tốt, hiểu bài. - Dặn dò HS về nhà chuẩn bị bài sau. - 1 HS lên bảng viết số: 200. - Có 300 ô vuông. - 1 HS lên bảng viết số 300. - 300 ô vuông nhiều hơn 200 ô vuông. - 300 lớn hơn 200. - 200 bé hơn 300. - 1 HS lên bảng, cả lớp làm vào bảng con. 200 < 300; 300 > 200 - Thực hiện yêu cầu của GV và rút ra kết luận: 300 < 400; 400 > 300. - 400 > 200; 200 < 400. - 500 > 300; 300 < 500. - So sánh các số tròn trăm với nhau và điền dấu thích hợp. - 2 HS lên bảng làm,lớp làm vở - Nhận xét và chữa bài. - Điền số còn thiếu vào ô trống. - Các số tròn trăm, số đứng sau lớn hơn số đứng trước. - Đếm. - Thi tiếp sức - Nhận xét, bình chon đội thắng cuộc - Nghe ************************ Người thực hiện: LÂM THỊ MAI PHƯƠNG 9 Trường tiểu học HỒ CHƠN NHƠN Giáo án buổi sáng Lớp 2 Tập đọc: CÂY DỪA I. Yêu cầu: - Biết ngắt nhịp thơ hợp lí khi đọc các câu thơ lục bát. - Hiểu ND: Cây dừa giống như con người, biết gắn bó với đất trời, với thiên nhiên. (trả lời được các CH1, 2; thuộc 8 dòng thơ đầu) II. Chuẩn - Tranh minh hoạ bài TĐ. Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần luyện đọc. III. Các hoạt động dạy-học: Hoạt động dạy Hoạt động học Tiết 1 Khởi động: A. Bài cũ: - 2 hs đọc bài: Kho báu + TLCH B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài 2. Luyện đọc: 2.1. GV đọc mẫu : 2.2. Hướng dẫn luyện đọc: a. Đọc từng câu : - Yêu cầu hs đọc - Tìm tiếng từ khó - Luyện phát âm b. Đọc từng đoạn: - Gọi hs đọc - Treo bảng phụ hướng dẫn hs ngắt nhịp và nhấn giọng các từ gợi tả trong bài - Tổ chức cho các em luyện - Tìm hiểu nghĩa các từ chú giải SGK c. Đọc từng đoạn trong nhóm d. Thi đọc: - Theo dõi,nhận xét tuyên dương. e.Đọc đồng thanh: Tiết 2 3. Tìm hiểu bài: -Yêu cầu đọc lại bài bài + TLCH ? Các bộ phận của cây dừa được so sánh với những gì? ? Tác giả dùng những hình ảnh của ai để tả cây dừa, việc dùng những hình ảnh này nói lên điều gì? - Hát - 2 hs - Lắng nghe. - Đọc thầm - Nối tiếp đọc từng câu. - Tìm và nêu - Luyện phát âm, cá nhân, lớp. - Nối tiếp đọc từng đoạn - Lắng nghe - Luyện đọc - Nêu - Các nhóm luyện đọc - Đại diện các nhóm thi đọc. Lớp theo dõi, nhận xét bình chọn nhóm đọc tốt. - Đọc 1 lần - Đọc bài và TLCH - Lá – chiếc lược; ngọn dừa – đầu biết gật; thân dừa – aó bạc phếch; quả dừa – đàn lợn con, hũ rượu - Dùng những hình ảnh của con người …Cây dừa rất gắn bó với con người, con người cũng rất yêu quí cây Người thực hiện: LÂM THỊ MAI PHƯƠNG 10 [...]... chính t - Yêu cầu HS nhận x t bài của bạn 4 Củng cố – Dặn dò: - Nhận x t ti t học - Nhắc nhở HS nhớ quy t c vi t hoa t n riêng - Chuẩn bị bài sau: Những quả đào 17 Giáo án buổi sáng Lớp 2 - Lá: như tay dang ra đón gió, như chiếc lược chải vào mây xanh … - 8 dòng thơ - 6 tiếng - ù 8 tiếng - Vi t hoa - Vi t: t a; t u dừa, ng t, hũ… - Nghe-vi t bài - Đổi vở, dò bài - Kể t n các loài cây b t đầu bằng s/x -. .. buổi sáng Lớp 2 Trường tiểu học HỒ CHƠN NHƠN ? Cây dừa gắn bó với thiên nhiên như thế nào? ? Em thích câu thơ nào nh t? Vì sao? 4 Hướng dẫn hs học thuộc lòng bài thơ: - T chức cho hs đọc thuộc bài thơ - Xoá dần t ng dòng thơ - b T chức cho HS thi đọc - Nhận x t và ghi điểm HS 5 Củng cố – Dặn dò: - Gọi 1 em đọc thuộc bài thơ -Nhận x t ti t học - Học thuộc bài thơ dừa - Với gió: dang tay đón,… Với trăng:... v t - Nhận x t những ý kiến đúng sinh sống …  Ho t động 3: Triển lãm tranh ảnh - Chia nhóm theo t - Yêu cầu HS t p hợp tranh ảnh và dán trang trí - T p hợp tranh, phân loại theo tiêu vào 1 t giấy khổ to chí nhóm mình lựa chọn và trang - Có ghi t n các con v t Sắp xếp theo các tiêu chí trí do nhóm t chọn Người thực hiện: LÂM THỊ MAI PHƯƠNG 22 Trường tiểu học HỒ CHƠN NHƠN Giáo án buổi sáng Lớp 2 -. .. Hướng dẫn cách trình bày: ? Đoạn thơ có mấy dòng? ? Dòng thứ nh t có mấy tiếng? ? Dòng thứ hai có mấy tiếng? - Đây là thể thơ lục b t Dòng thứ nh t vi t lùi vào 3 ô, dòng thứ 2 vi t lùi vào 2 ô ? Các chữa cái đầu dòng thơ vi t ntn? c) Hướng dẫn vi t từ khó: - Đọc các t khó cho HS vi t d) Vi t chính t : - Đọc cho hs vi t bài - Nhắc nhở các em về t thế ngồi, cách cầm b t, t c đọ viế e) So t lỗi: g) Chấm... chữ Y - Quan s t và chữ ê Người thực hiện: LÂM THỊ MAI PHƯƠNG 14 Trường tiểu học HỒ CHƠN NHƠN Giáo án buổi sáng Lớp 2 - Yêu cầu HS vi t bảng con - Vi t bảng - Nhận x t và uốn nắn d.Vi t vở - Nêu yêu cầu vi t - 1 hs đọc - GV theo dõi, hướng dẫn, nhắc nhở các em về t - HS vi t vở thế ngồi vi t, cách cầm b t, t c độ vi t và giúp đỡ HS yếu kém e Chấm, nhận x t 3 Củng cố – Dặn dò : - Nhận x t ti t học - Lắng... vi t chữ hoa Y: a.Hướng dẫn HS quan s t và nhận x t * Gắn mẫu chữ Y - HS quan s t - Chữ hoa Y cao mấy li? Rộng mấy ô? - 5 li - Vi t bởi mấy n t? - Gồm 2 n t là n t móc hai đầu và n t khuy t ngược - Nêu quy trình vi t - Lắng nghe - Vi t mẫu chữ Y vừa vi t vừa nêu lại quy trình - HS quan s t vi t b Hướng dẫn HS vi t bảng con: - Yêu cầu HS vi t chữ Y vào không trung - Yêu cầu HS vi t bảng con 2 lần - GV... 140 - Đây là dãy các số tròn chục t 110 đến 200 được - Nghe giảng và đọc lại dãy số trên xếp theo thứ t t bé đến lớn - Yêu cầu HS kể các số tròn chục đã học theo thứ t - Nêu t bé đến lớn 5 Củng cố – Dặn dò : - Nhận x t ti t học - Nghe - Oân lại các số vừa học ************************ Chính t : (Nghe-Vi t) CÂY DỪA I Yêu cầu: 1 Kiến thức: - Nghe-vi t chính xác bài CT, trình bày đúng các câu thơ... vui trong t nh huống giao tiếp cụ thể (BT 1) - Đọc và trả lời các câu hỏi về bài miêu t ngắn (BT2); vi t được các câu trả lời cho m t phần BT 2 (BT3) - Giúp hs rèn kĩ năng giao tiếp II Chuẩn bị: Tranh minh hoạ trong SGK Tranh (ảnh) hoặc quả măng c t th t III Các ho t động dạy học: Ho t động dạy Ho t động học Khởi động - H t A Bài cũ: - 1 số em đọc đoạn văn kể về con v t em yêu thích - 2 – 3 em đọc -. .. bài : Nhận x t 3 Hướng dẫn làm bài t p: Bài 2: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu - Dán hai t giấy lên bảng chia lớp thành 2 nhóm, yêu cầu HS lên t m t tiếp sức - T ng k t trò chơi - Cho HS đọc các t t m được Bài 3: Củng cố vi t hoa t n riêng - Gọi 1 HS đọc yêu cầu - Gọi1 HS đọc bài thơ - Yêu cầu HS đọc thầm để t m ra các t n riêng? ? T n riêng phải vi t ntn? - Gọi HS lên bảng vi t lại các t n riêng trong bài... t t 4 Củng cố – Dặn dò - Nhge - Nhận x t ti t học - Dặn : HS sưu t m tranh ảnh các con v t sống dưới nước Thủ công: LÀM ĐỒNG HỒ ĐEO TAY (Ti t 2) I Mục tiêu: - Bi t cách làm đồng hồ đeo tay - Làm được đồng hồ đeo tay - Luyện bàn tay khéo léo, nhanh nhẹn, óc thẩm mĩ - GD ý thức lao động chân tay *(Ghi chú: Với hs khéo tay: làm được đồng hồ đeo tay Đồng hồ cân đối) II Chuẩn bị: - GV: Mẫu đồng hồ đeo tay . …. - 8 dòng thơ. - 6 tiếng. - ù 8 tiếng. - Vi t hoa. - Vi t: t a; t u dừa, ng t, hũ… - Nghe-vi t bài - Đổi vở, dò bài - Kể t n các loài cây b t đầu bằng s/x - Thi t m t - Đọc đề bài. - 1 HS đọc,. giảng: Thứ t ngày tháng năm 2010 Toán: SO SÁNH CÁC SỐ TRÒN TRĂM I. Yêu cầu: - Bi t cách so sánh các số tròn trăm. - Bi t thứ t các số tròn trăm. - Bi t điền các số tròn trăm vào các vạch trên tia. đọc: a. Đọc t ng câu : - Yêu cầu hs đọc - T m tiếng t khó - Luyện ph t âm b. Đọc t ng đoạn: - G i hs đọc - Treo bảng phụ hướng dẫn hs ng t nhịp và nhấn giọng các t g i t trong bài - T chức
- Xem thêm -

Xem thêm: G.ÁN L2 - T 28 sáng (CKTKN), G.ÁN L2 - T 28 sáng (CKTKN), , III. Các hoạt động dạy học:, II. Chuẩn bị: Các hình vuông biểu diễn trăm, chục, đơn vị; Bộ đồ dùng học toán.

Mục lục

Xem thêm