0

Bài thuyết trình môn Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu quả

39 30,897 188

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2014, 23:05

XÂY D NG NHÀ N C TRONG S CH V NG M NH, HO T Đ NG Ự ƯỚ Ạ Ữ Ạ Ạ Ộ HI U QUỆ Ả Đề tài I.Tư tưởng HỒ CHÍ MINH về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu quả II.Xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh 1.Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả trong công cuộc đổi mới hiện nay 2.Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp khắc phục những tiêu cực trong hoạt động của Nhà nước đặc biệt là nạn tham ô, lãng phí, quan liêu TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG SẠCH VỮNG MẠNH, HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ I. TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG SẠCH VỮNG MẠNH , HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ 1 2 3 Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài Đề phòng khắc phục những tiêu cực trong hoạt động của Nhà nước Tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật đi đói với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng phải thường xuyên tự phê bình và phê bình phải liên hệ mật thiết với nhân dân dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm hăng hái, thành thạo công việc, giỏi chuyên môn trung thành với cách mạng 1. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài 5 yêu cầu về xây dựng đội ngũ cán bộ 2. Đề phòng khắc phục những tiêu cực trong hoạt động của Nhà nước HCM cho rằng: bộ máy nhà nước không phải là bộ máy áp bức, bóc lột nhân dân, cán bộ, công chức không phải là những "ông quan cách mạng sáu căn bệnh cần đề phòng là "trái phép, cậy thế, hủ hóa, túng, chia rẽ, kiêu ngạo Người căn dặn:" ai không phạm những lầm lỗi trên thì nên chú ý tránh đi Ai phạm những lỗi lầm trên thì phải hết sức sửa chữa; nếu không tự sửa chữa thì Chính phủ sẽ không khoan dung. Đặc quyền, đặc lợi cửa quyền, hách dịch lợi dụng chức quyền làm lợi cho bản thân Đề án 112 (Vũ Đình Thuần) Người chỉ rõ những tiêu cực cần đề phòng và khắc phục Tham ô, lãng phí, quan liêu "giặc nội xâm", giặc ở trong lòng", là bạn của thực dân phong kiến nặng nhưtội làm Việt gian, mật thám" Quan liêu làm cho chúng ta chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy chứ không kiểm tra đến nơi đến chốn thành thủ mắt mà không thấy suốt, tai mà không nghe thấy, chế độ mà không giữ đúng, kỷ luật mà không nắm vững. Quan liêu là bệnh gốc sinh ra bệnh tham ô, lãng phí. túng, chia rẽ, kiêu ngạo Quan Không sát tình hình thực tế, cho phép bừa bãi việc điều tiền vô bổ. trí tuệ và cái tâm thiểu năng và vô cảm Tham nhũng, lãng phí Mối quan hệ giữa tham nhũng quan liêu và lãng phí quan liêu là nguồn gốc, là mảnh đất ươm mầm của các căn bệnh tham ô lãng phí chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Vì những người và những quan lãnh đạo từ cấp trên đến cấp dưới không sát công việc thực tế, không theo dõi và giáo dục cán bộ, không gần gũi quần chúng chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy, chứ không kiểm tra đến nơi đến chốn thành thử mắt mà không thấu suốt, tai mà không nghe thấu, chế độ mà không giữ đúng, kỷ luật mà không nắm vững, kết quả là những người xấu, những cán bộ kém tha hồ mà tham ô, lãng phí. Thế là bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng, che chở cho nạn tham ô, lãng phí ” Bác Hồ với đồng bào, chiến sĩ [...]... bộ, công chức nhà nước II Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả trong công cuộc đổi mới hiện nay 1 2 Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả trong công cuộc đổi mới hiện nay Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp khắc phục những tiêu cực trong hoạt động của Nhà nước đặc biệt là... tiêu cực trong hoạt động của Nhà nước đặc biệt là nạn tham ô, lãng phí, quan liêu a.Thực trạng nhà nước hiện nay Hệ thống các quan hành chính nhà nước ta hiện nay Ưu điểm 2 - sự phân biệt -Vai trò, chức năng giữa quản lý hành chính của của chính phủ và quan hành các quan hành chính nhà nước chính nhà nước với hoạt dộng các cấp đã sự quản lý kinh chuyển đổi từ doanh của các quản lý trực... hành chính cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả, không thông suốt Đội ngũ cán bộ, công chức còn hạn chế về trình độ và đạo đức phân cấp trong quản lý hành chính nhà nước còn hạn chế đổi mới chức năng, nhiệm vụ của các quan hành chính nhà nước còn chậm chưa phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường xác định và phân công chức năng, thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước của các quan còn chồng... ng và bệ ng đài trong quá trình thi công đã bị bớt xén vật tư, không đảm bảo chất lượng về kỹ thuật, mỹ thuật Click icon to add picture * Trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp Công ty Vifon, nơi các cán bộ nguyên là lãnh đạo chủ chốt móc nối để lấy tiền Nhà nước Trong lĩnh vực pháp Vũ Văn Lương, Thẩm phán quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhận hối lộ 70 triệu đồng trong. .. chính trị bộ máy của Đảng và Nhà nước suy yếu, lòng tin của nhân dân đối với Đảng giảm gây bất bình và làm giảm lòng tin trong nhân dân đối với đảng và nhà nước kinh tế đầu nước ngòai: làm nản lòng các nhà đầu thiệt hại lớn đến tài sản của Nhà nước, tiền của, thời gian, công sức của nhân dân xã hội xâm phạm, thay đổi, đảo lộn những chuẩn mực đạo đức xã hội, tha hoá đội ngũ cán bộ, công chức nhà. .. tróc nhiều nơi Nhà nước bị sập nghiêng sát mép nước Bậc thang vỡ, nứt Bấm & sửa kiểu tiêu đề Mức hai Mức ba Mức bốn Mức năm Tình hình tham nhũng tại Việt Nam từ năm 2007- 2011 Hiện ng tham nhũng tại Việt Nam trong các lĩnh vực 2 quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản lĩnh vực tài chính, ngân hàng 3 lĩnh vực đầu xây dựng bản 1 4 quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước 5 1 công tác... kinh chuyển đổi từ doanh của các quản lý trực tiếp doanh nghiệp sang quản lý gián tiếp 1 3 - cấu bộ máy hành chính nhà nước bước đầu tinh giảm Văn kiện đại hội IX trong phần IX :” Đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt động của nhà nước phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế” Đã đề cập: ” Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trọng sạch, năng lực Hoàn thiện chế độ công vụ, quy chế cán bộ, công chức, coi... chịu tác động nhiều nhất bởi tham nhũng Nguyên nhân khách quan 1 2 3 4 trình độ quản lý còn lạc hậu, mức sống thấp, pháp luật chưa hoàn thiện Quá trình chuyển đổi chế, tồn tại và đan xen giữa cái mới và cái cũ Ảnh hưởng của mặt trái của chế thị trường ảnh hưởng của tập quán văn hoá Hệ thống chính trị chậm đổi mới ,hoạt động của bộ máy nhà nước kém hiệu quảhở của tổ chức bộ máy nhà nước nguyên... đại hội X trong mục X :”Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” nêu :” Tích cực phòng ngừa và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí” Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã xác định: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của cả hệ thống chính trị... đồng, Trần Thị Xuân là 938,5 tỉ đồng Trong lĩnh vực đầu xây dựng ng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ bị “rút ruột”, thay vì đồng nguyên chất như phê duyệt dự án, 30% đồng phế liệu, kém phẩm chất đã được dùng để đúc ng Giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy, lượng đồng bị thiếu hụt so với dự toán gần 100 tấn, trị giá gần 2,7 tỷ đồng Vì vậy, công trình không lâu sau khi khánh thành . XÂY D NG NHÀ N C TRONG S CH V NG M NH, HO T Đ NG CÓ Ự ƯỚ Ạ Ữ Ạ Ạ Ộ HI U QUỆ Ả Đề tài I.Tư tưởng HỒ CHÍ MINH về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu quả II .Xây dựng nhà nước. tiêu cực trong hoạt động của Nhà nước đặc biệt là nạn tham ô, lãng phí, quan liêu. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả trong. trong hoạt động của Nhà nước đặc biệt là nạn tham ô, lãng phí, quan liêu TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG SẠCH VỮNG MẠNH, HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thuyết trình môn Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, Bài thuyết trình môn Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, , Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài

Từ khóa liên quan