GIỚI, BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN: NGUYÊN NHÂN VÀ THỰC TRẠNG

32 6,689 33
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2014, 16:54

GIỚI, BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN: NGUYÊN NHÂN BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI , THỰC TRẠNG BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI Trường đại học Ngoại ThươngKhoa kinh tế kinh doanh quốc tếTiểu luận môn Kinh tế phát triểnGIỚI, BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI PHÁT TRIỂN: NGUYÊNNHÂN THỰC TRẠNGGiáo viên hướng dẫn: Th.s Lương Thị Ngọc OanhSinh viên thực hiện: Nhóm 7 lớp Nhật 3 – K45E1, Nguyễn Tường Anh2, Phan Thị Thuỳ Dương3, Nguyễn Thị Hiền Hậu4, Nguyễn Thị Minh Hằng5, Lê Thị Bích6, Bùi Thị Thu Giang7, Nguyễn Thanh Phương8, Nguyễn Thị Quỳnh Oanh9, Đào Thị Thu Thuỷ10,Văn Hồng Quân11, Mai Thị Thắng12, Nguyễn Đức ThiệnHà Nội ngày 11 tháng 3 năm 2009Mục lụcLời mở đầuI. Khái quát về bất bình đẳng giới 41. Một số khái niệm 42. Hình thái bất bình đẳng giới về nguồn lực 63. Chỉ số bất tương đồng về việc làm theo giới: chỉ số Duncan 8II. Thực trạng nguyên nhân của bất bình đẳng giới 101. Thực trạng 101.1. So sánh vấn đề bình đẳng giới giữa các nước phát triển đang phát triển 101.2. Mối quan hệ giữa bất bình đẳng giới phát triển 152. Nguyên nhân 232.1 Nguyên nhân lịch sử, văn hóa tín ngưỡng 232.2. Nguyên nhân kinh tế của bất bình đẳng giới 25III. Những đề xuất nhằm nâng cao bình đẳng giới 271. Vai trò của chính phủ trong việc thúc đẩy bình đẳng giới 272. Vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng cộng đồng quốc tế273. Chiến lược 3 phần để nâng cao sự bình đẳng giới 283.1. Cải cách thể chế tạo lập quyền cơ hội bình đẳng cho phụ nữ và nam giới 283.2. Đẩy nhanh phát triển kinh tế nhằm khuyến khích tham gia phân bổ nguồn lực bình đẳng hơn 293.3. Thực hiện những biện pháp thiết thực nhằm khắc phục sự bất bình đẳng giới dai dẳng trong việc làm chủ các nguồn lực tiếng nói 29Kết luậnTài liệu tham khảoLời mở đầu Mới đây tổ chức giáo dục, khoa học văn hóa của Liên hợp quốc(UNESCO) đưa ra trong thông cáo báo chí của tổ chức này nhân ngàyPhụ nữ quốc tế 8/3: Bình đẳng giới sẽ là ưu tiên toàn cầu trong chiến lượctrung hạn 2008-2013. Thông cáo của UNESCO khẳng định việc đặt bìnhđẳng giới thành ưu tiên trên toàn cầu là điều cấp thiết bởi 3/5 trong số 1tỷ người nghèo nhất thế giới là phụ nữ các bé gái, 2/3 trong số 960triệu người lớn mù chữ trên thế giới là phụ nữ. UNESCO cũng nhấnmạnh phát triển bền vững, bảo vệ quyền con người hòa bình trên phạmvi toàn cầu, khu vực địa phương chỉ có thể đạt được nếu nữ giới vànam giới có sự lựa chọn rộng rãi bình đẳng, có điều kiện khả năngsống trong tự do, được tôn trọng. Sự phát triển kinh tế mở ra nhiều conđường để tăng cường bình đẳng giới về lâu dài. Nhiều bằng chứng vữngchắc khắp nơi trên thế giới khẳng định nhận định này. Do đó chúng emđã nghiên cứu đề tài : GIỚI, BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI PHÁTTRIỂN: NGUYÊN NHÂN THỰC TRẠNG trong khi học tập mônkinh tế phát triển để có cái nhìn sâu hơn về mối quan hệ giữa giới pháttriển. Trong quá trình nghiên cứu do hạn chế về thời gian cũng như tầm hiểubiết chúng em còn có những thiếu sót mong cô giáo các bạn chỉ bảothêm. Chúng em xin được gửi lời cảm ơn đến cô giáo hướng dẫn đã giúpchúng em hoàn thành bài tiểu luận này.3I. Khái quát về bất bình đẳng giới1. Một số khái niệm Giới là một thuật ngữ chỉ vai trò xã hội, hành vi ứng xử xã hội nhữngkỳ vọng liên quan đến nam nữ. Nó được coi là một phạm trù xã hội có vaitrò quyết định chủ yếu đến cơ hội cuộc sống của con người, xác định vai tròcủa họ trong xã hội trong nền kinh tế.Bình đẳng giới là khi phụ nữ nam giới có địa vị, quyền nghĩa vụnhư nhau. Bình đẳng giới là khi mọi người có quyền tự do phát triển khả năngcá nhân tự do lựa chọn mà không bị hạn chế bởi vai trò đã được xã hội xácđịnh theo giới sự khác biệt về hành vi, nguyện vọng nhu cầu của nam vànữ cần được coi trọng như nhau. Theo cách này bình đẳng giới có xét đến sựkhác biệt thuộc về bản chất từ khi sinh raà nghiêng về bình đẳng về cơ hội.Bình đẳng giới nhìn từ góc độ kinh tế là sự bình đẳng về cơ hội học tập, về sựtiếp cận sử dụng nguồn lực, về cơ hội có việc làm thu nhập tương xứng,về quyền ra quyết định trong gia đình Như vậy có thể suy ra rằng bất bình đẳng giới là sự phân biệt trên cơ sởgiới tính mà sự phân biệt này ảnh hưởng đến sự tham gia, đóng góp thụhưởng các nguồn lực của xã hội quá trình phát triển của con người. Sự phânbiệt đối xử thường thấy ở bốn lĩnh vực: giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, tiếp cậnvới các cơ hội kinh tế, tham gia vào lãnh đạo tham chính. Sự phân biệt đốixử này xuất phát từ quan niệm dập khuôn cho rằng phụ nữ có ít quyền tự quyếthơn, có ít nguồn lực để sử dụng hơn ít có ảnh hưởng đối với quá trình raquyết định có liên quan tới xã hội cuộc sống riêng của họ.Bất bình đẳng giới được định đo bằng các chỉ tiêu khác nhau. Trong báocáo phát triển con người của chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) đãđưa ra hai chỉ số: Chỉ số phát triển giới (GDI):4Trong khi HDI đo thành tựu trung bình thì GDI điều chỉnh thành tựutrung bình để phản ánh bất bình đẳng giữa phụ nữ nam giới về các độ đosau:- Một cuộc sống khỏe mạnh lâu dài – đo bằng tuổi thọ.- Kiến thức – đo bằng tỉ lệ biết chữ ở người lớn tổng tỉ lệ đi học kếthợp ở cả tiểu học, trung học đại học.- Mức sống hợp lý – đo bằng thu nhập kiếm được ước tính (PPP USD) Việc tính GDI gồm 3 bước. Bước 1: Tính từng chỉ số độ đo cho từng giới:Công thức chung: Chỉ số độ đo = (giá trị thực-giá trị min)/(giá trị max-giá trị min)- Về tuổi thọ TB : IHChỉ số tuổi thọ của nữ giới: IHF = (tuổi thọ BQ của nữ giới nước đó-27,5)/(87,5-27,5)Chỉ số tuổi thọ của nam giới: IHM = (tuổi thọ BQ của nam giới nước đó-22,5)/(87,5-22,5)- Về giáo dục: IEChỉ số giáo dục của nữ giới:IEF = 2/3*(Tỉ lệ người lớn là nữ giới biết chữ/100)+1/3*(tỉ lệ nữ nhập học ở các cấp/100)Chỉ số giáo dục của nam giới:IEM = 2/3*(Tỉ lệ người lớn là nam giới biết chữ/100)+1/3*(tỉ lệ nam nhập học ở các cấp/100)- Về thu nhập: IIIIF = [log(thu nhập thực tế của nữ giới theo ngang giá sức mua)-log(100)]/[log(40000)-log(100)]IIF = [log(thu nhập thực tế của nam giới theo ngang giá sức mua)-log(100)]/[log(40000)-log(100)]Bước 2: Tính chỉ số phân bổ đồng đều theo công thức:(Tỉ lệ nữ trong dân số/chỉ số độ đo của nữ giới+tỉ lệ nam trong dân số/chỉ số độ đo của namgiới)-1Khi đó ta được các chỉ số phân bổ đồng đều:IH:chỉ số tuổi thọ phân bổ đồng đềuIE: chỉ số giáo dục phân bổ đồng đềuII: chỉ số thu nhập phân bổ đồng đều5Bước 3: Tính GDI bằng cách lấy trung bình cộng của 3 chỉ số phân bổ đồngđều ở trên. Trong mỗi nước, nếu giá trị thứ hạng của GDI càng gần với HDIthì sự khác biệt theo giới tính càng ít. Nếu thứ hạng GDI thấp hơn thứ hạngHDI cho thấy sự phân phối không bình đẳng về phát triển con người giữa namvà nữ ngược lạiThước đo vị thế giới (GEM): Thước đo này tập trung xem xét cơ hội của phụ nữ chứ không phải là khảnăng của họ. Nó chỉ ra sự bất bình đẳng giới trên 3 khía cạnh.- Tham gia hoạt động chính trị có quyền quyết định - được đo bằng tỷlệ có ghế trong quốc hội của phụ nữ nam giới.- Tham gia hoạt động kinh tế có quyền quyết định - được đo bằng tỷlệ các vị trí lãnh đạo, quản lý do phụ nữ nam giới đảm nhiệm tỷ lệ các vịtrí trong ngành kỹ thuật, chuyên gia do phụ nữ nam giới đảm nhiệm.- Quyền đối với các nguồn lực kinh tế - đo bằng thu nhập ước tính củaphụ nữ nam giới (PPP-USD).Cách tính GEM dựa vào tỉ lệ phần trăm tương đương phân bố đồng đềuEDEP được tính cho từng độ đo trong số này theo công thức chung sau:{[Tỉ trọng dân số là nữ (chỉ số phụ nữ-1)]+[Tỉ trọng dân số là nam (chỉ số nam giới-1)]}-1Đối với sự tham gia chính trị kinh tế quyền quyết định. EDEP sauđó được tính bằng cách chia cho 50. Lý do cho cách tính này là: trong một xãhội lý tưỏng, với sự trao quyền bình đẳng cho cả hai giới. biến GEM sẽ tươngđương 50% - tức là tỉ trọng của phụ nữ tỉ trọng của nam giới bằng nhau đốivới từng biến. Khi giá trị chỉ số của phụ nữ hay nam giới bằng 0, EDEP theocông thức trên không xác định được. Tuy nhiên, giới hạn của EDEP là 0 khi chỉsố tiến gần tới 0, trong những trường hợp này giá trị của EDEP đặt là bằng 0.GEM được tính đơn giản bằng trung bình của cả 3 chỉ số EDEP đã tính.2. Hình thái bất bình đẳng giới về nguồn lực62.1. Bất bình đẳng giới về dịch vụ giáo dục chia theo giới- Nam nữ bất bình đẳng về độ tuổi đi học, đào tạo, bồi dưỡng.- Nam nữ bất bình đẳng trong việc lựa chọn ngành, nghề học tập, đàotạo.Hiện nay, bình đẳng giới trong tỷ lệ đi học số năm đi học trung bìnhđã có bước cải thiện, trong đó tỷ lệ đi học của bé gái tăng nhanh hơn bé trainhưng sự phân biệt giới tốc độ thu hẹp khoảng cách giới trong giáo dục thìlại rất khác nhau. Giáo dục là nền tảng để phát triển các kĩ năng linh hoạt vốnrất cần thiết để tham gia các hoạt động kinh tế có hàm lượng chất xám cao.Những ai không có điều kiện tiếp cận đến giáo dục cơ sở có nguy cơ bị loại bỏkhỏi những cơ hội mới, những nơi mà khoảng cách giới dai dằng trong giáodục vẫn còn tồn tại thì phụ nữ sẽ có nguy cơ ngày càng cao là bị tụt hậu đằngsau nam giới trong khả năng tham gia vào quá trình phát triển.2.2 Bất bình đẳng giới trong việc làm thu nhậpTừ trước tới nay nam giới có tỉ lệ tham gia lực lượng lao động cao hơnphụ nữ hình thái này vẫn đang tiếp diễn. Nhưng mức độ tham gia lực lượnglao động của phụ nữ khác nhau rất nhiều giữa các vùng đang phát triển, trongđó tỉ lệ này chiếm 25% ở Trung Đông Bắc Phi năm 1995 đến khoảng 45% ởChâu Âu, Trung Á Đông Á vùng Thái Bình Dương. Xu hướng của từngvùng cũng rất khác nhau.Trong lực lượng lao động phụ nữ nam giới thường thực hiện cácnhiệm vụ khác nhau làm việc trong các ngành nghề khác nhau. Ví dụ, phụnữ chiếm đa số trong công nhân dệt may trên toàn thế giới. Có sự phân chianghề nghiệp theo giới từ trước tới nay ở cả nước phát triển lẫn nước đang pháttriển, trong đó phụ nữ hiện diện ít trong những công việc thù lao cao của khuvực chính thức có mặt rất nhiều trong những ngành nghề không được trảlương ở vực phi chính thức. Hơn nữa, nhìn chung, việc làm của phụ nữ thườngít được bảo đảm hơn việc làm của nam giới, trong đó phụ nữ thường tham gia7nhiều trong các hoạt động thầu phụ, tạm thời hoặc công việc thất thường vànhững việc làm trong gia đình.Một thước đo việc phân chia nghề nghiệp theo giới đã chia tỷ lệ số laođộng nữ làm trong 1 ngành nghề cụ thể cho số lao động nam làm việc trongngành nghề đó. Vì thế, nếu tỷ số này lớn hơn 1 có nghĩa là phụ nữ hiện diệnnhiều trong ngành đó, nếu nhỏ hơn 1 thì phụ nữ ít tham gia ngành nghề đó. Khiáp dụng thước đo này vào số liệu của các nước thì rất nhiều khía cạnh khácnhau của việc phân chia nghề nghiệp đã hiện rõ. Ví dụ, phụ nữ hiện diện nhiềutrong các ngành nghề dịch vụ, công việc chuyên môn kĩ thuật, công việc vănphòng bán hàng. Còn nam giới thì có mặt cực kì nhiều trong các công việcsản xuất cùng như các vị trí hành chính quản lý được trả lương hậu. Phụ nữvẫn tiếp tục nhận mức thù lao thấp hơn nam giới.3. Chỉ số bất tương đồng về việc làm theo giới: chỉ số DuncanChỉ số này có thể sử dụng để phân tích sự khác biệt trong việc làm giữa 2nhóm người lao động. Chỉ số này hiện nay đang giảm đi trên toàn thế giới.Trong đó:mi = Mi/M: tỉ lệ nam giới làm nghề thứ i trong tổng nam(Σmi=1)fi = Fi/F: tỉ lệ nữ giới làm nghề thứ i trong tổng nữ (Σfi=1)I : chỉ số Duncan thường được tính ra phần trăm, nhận các giá trị từ 0 đến 1-Khi I=0 tức mi=fi thì không có sự bất tương đồng về việc làm, thể hiện sự phâncông lao động đồng nhất giữa các ngành hoặc các nhóm nghề nghiệp-Khi I=1 thì có sự bất tương đồng hoàn toàn về mọi việc làmVí dụ:Nhà văn(74) Ngươi bán xúc xích(55) Người photo(88) TổngNữ 4 15 81 1008∑=−=niiifmI121Nam 70 40 7 117Khi đó:9−+−+−=−+−+−=−=∑=10081117710015117401004117705.05.05.033221131FFMMFFMMFFMMFFMMSiii{ }{ }{ }{ }%02.757502.5004.15.07502.01919.05583.05.07502.01919.05583.05.081.00598.015.03419.004.05983.05.0===++=−++=−+−+−=SorSII. Thực trạng nguyên nhân của bất bình đẳng giới1. Thực trạng1.1. So sánh vấn đề bình đẳng giới giữa các nước phát triển đang phát triểnMặc dù tại nhiều hội nghị cuộc họp quốc tế kể từ năm 1975, chínhphủ các nước, các tổ chức xã hội, dân sự các cơ quan của Liên hợp quốc đãcam kết sẽ làm việc với phụ nữ vì phụ nữ, với những mục tiêu kết quả cụthể trong đó gần đây nhất là các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs)năm 2000, thế nhưng bất bình đẳng vẫn còn rất phổ biến ăn sâu vào tiềmthức của nhiều nền văn hóa. Mới đây nhất, Quỹ dân số Liên hợp quốc(UNFPA) trong Báo cáo tình trạng dân số thế giới 2008 đã chỉ ra rằng, 3/5trong số 1 tỉ người nghèo nhất là phụ nữ trẻ em gái; 2/3 trong số 960 triệungười lớn không biết đọc là phụ nữ; 70% trong số 130 triệu trẻ em không đượcđến trường là các bé gái. Một số nền văn hóa có các phong tục tập quán mà cólẽ chẳng bao giờ chấm dứt được bạo hành giới, cả nam giới phụ nữ đềucó thể ngoảnh mặt làm ngơ hoặc thừa nhận nó như một chuyện bình thường.Thậm chí một số phụ nữ còn đứng ra bảo vệ cho những cơ chế xã hội đàn áphọ. Để có thể so sánh tình trạng bất bình đẳng giữa các nước với nhau khôngphải là vấn đề đơn giản. Mỗi nước có một nền văn hóa riêng có những điềukiện khác nhau để cải thiện tình trạng bất bình đẳng giới, thêm vào đó mỗi cáchtiếp cận khác nhau lại chỉ ra nhứng khía cạnh khác nhau. Chẳng hạn như Quỹdân số Liên hợp quốc (UNFPA) nghiên cứu vấn đề bất bình đẳng giới trên cơsở tiếp cận các nền văn hóa. Trong khuôn khổ bài tiểu luân này chỉ tập trung10[...]... "Đưa vấn đề giới vào phát triển" của Ngân hàng thế giới 2000 1.2 Mối quan hệ giữa bất bình đẳng giới phát triển 1.2.1 Mối quan hệ giữa bất bình đẳng giới đói nghèo: Như chúng ta đã xem xét các hình thái của bất bình đẳng giới ở phần trên, trong phần này chúng ta cũng sẽ chỉ xem xét mối quan hệ giữa đói nghèo bất bình đẳng giới về khía cạnh giáo dục, việc làm thu nhập Bất bình đẳng giới tồn... không bình đẳng phát triển giữa nam nữ Mặt khác, nếu xét bình đẳng giới trong hoạt động kinh tế, ở các quốc gia đang phát triển tỷ lệ nữ giới trong hoạt động kinh tế là 52.4% , các quốc gia OECD là 52,8% trong khi tỷ lệ đó của thế giới là 52,5% Thực trạng này cho thấy, bất bình đẳng giới tồn tại trong mỗi quốc gia, nhưng thể hiện với các mức độ khác nhau có thể nói, sự bất bình đẳng về giới. .. lược 3 phần để nâng cao bình đẳng giới: 3.1 Cải cách thể chế tạo lập quyền cơ hội bình đẳng cho phụ nữ nam giới Để nâng cao sự bình đẳng giới điều cần thiết là tạo lập được một sân chơi thể chế bình đẳng, các thể chế pháp lý kinh tế sẽ xác định khả năng tiếp cận nguồn lực của nam giới phụ nữ Do đó việc cải cách thể chế tạo lập quyền cơ hội bình đẳng cho phụ nữ nam giới là chiến lược quan... nhiều hơn cho phụ nữ bé gái 3.3 Thực hiện những biện pháp thiết thực nhằm khắc phục sự bất bình đẳng giới dai dẳng trong việc làm chủ các nguồn lực tiếng nói Phải cần đến thời gian thì tác động tích cực của sự kết hợp giữa thể chế phát triển kinh tê mới có tác dụng thúc đẩy bình đẳng giới, do đó phải có những biện pháp cụ thể thiết thực nhằm khắc phục sự bất bình đẳng giới dai dẳng trong việc... tiếp cận các nguồn lực đầu vào của quá trình sản xuất đối với phụ nữ đều hạn chế tăng trưởng kinh tế Điều đó càng khẳng định, bình đẳng giới không chỉ đơn thuần là mục tiêu phát triển mang tính chuẩn tắc, mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong cả ngắn hạn dài hạn 1.2.3 Mối quan hệ giữa bất bình đẳng giới phát triển con người Giữa bất bình đẳng giới sự phát triển con người có mối... giảm bớt sự bất bình đẳng giới tuy nhiên những tác dụng tích cực đó không diễn ra nhanh chóng, cũng như đủ để xoá bỏ hoàn toàn bất bình đẳng giới Do đó cần có sự kết hợp thống nhất giữa nhà nước tổ chức phát triển Nhà nước phải thiết lập được một môi trường thể chế dựa trên sự bình đẳng về quyền cơ hội cho cả nam lẫn nữ Theo báo cáo "Đưa vấn đề giới vào phát triển" của Ngân hàng thế giới đã đưa... phụ nữ có việc làm ở khu vực Đông Á 37% số PN có việc làm ở khu vực Đông Nam Á làm việc trong điều kiện trên 1.2.2 Mối quan hệ giữa bất bình đẳng giới năng suất, tăng trưởng: Ta nhận thấy bất bình đẳng giới còn giảm năng xuất lao động ở các nông trại các doanh nghiệp như vậy hạ thấp triển vọng xoá đói nghèo bảo đảm tăng trưởng kinh tế Bất bình đẳng giới còn làm cho việc điều hành đất... cao trong giới làm ăn Đối với lao động bình thường, mức thu nhập chênh lệch cũng là nguyên 25 nhân làm khoảng cách 2 giới tăng lên Mạng lưới an ninh các chương trình bảo đảm xã hội có vai trò hết sức quan trọng trong vấn đề bình đẳng giới Việc tăng thu nhập trong gia đình có tác động vô cùng lớn đến phụ nữ bất bình đẳng giới Từ phân biệt đối xử trong thu nhập cũng làm cho bất bình đẳng trong... các phân tích các thảo luận chính sách về tình hình phát triển con người có liên quan đến giới Chừng đó cũng đủ để nhận thấy tầm quan trọng giữa bình đẳng giới với sự phát triển con người nói chung Chỉ số phát triển liên quan tới giới GDI phản ánh những bất bình đẳng về thành tựu giữa phụ nữ nam giới, một dạng thức của HDI về giới Theo báo cáo phát triển của Liên Hợp Quốc hàng năm thì chỉ số GDI... đình Các thành kiến này đã giới hạn cả nam lẫn nữ phái trong những đóng góp ý nghĩa cho xã hội cũng như những phát triển tiềm năng ý thích cá nhân Bứt tung những ràng buộc của thành kiến là điều quan trọng để có thể phát triển tiềm năng, thăng tiến xã hội, phá bỏ các trở ngại tạo cơ hội bình đẳng cho mọi người, mọi giới 24 2.2 Nguyên nhân kinh tế của bất bình đẳng giới Bên cạnh các điều kiện . bất bình đẳng giới 10 1. Thực trạng 10 1.1. So sánh vấn đề bình đẳng giới giữa các nước phát triển và đang phát triển 10 1.2. Mối quan hệ giữa bất bình đẳng giới và phát triển 15 2. Nguyên nhân. } %02.757502. 5004.15.0 7502.01919.05583.05.0 7502.01919.05583.05.0 81.00598.015.03419.004.05983.05.0 == = ++= −++= −+−+−= Sor S II. Thực trạng và nguyên nhân của bất bình đẳng giới 1. Thực trạng 1.1. So sánh vấn đề bình đẳng giới giữa các nước phát triển và đang phát triển Mặc dù tại nhiều hội nghị và cuộc họp. kinh tế và kinh doanh quốc tế Tiểu luận môn Kinh tế phát triển GIỚI, BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN: NGUYÊN NHÂN VÀ THỰC TRẠNG Giáo viên hướng dẫn: Th.s Lương Thị Ngọc Oanh Sinh viên thực hiện:
- Xem thêm -

Xem thêm: GIỚI, BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN: NGUYÊN NHÂN VÀ THỰC TRẠNG, GIỚI, BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN: NGUYÊN NHÂN VÀ THỰC TRẠNG, GIỚI, BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN: NGUYÊN NHÂN VÀ THỰC TRẠNG, II. Thực trạng và nguyên nhân của bất bình đẳng giới, 1 Nguyên nhân lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng, Chiến lược 3 phần để nâng cao sự bình đẳng giới

Từ khóa liên quan