0

Skkn biện pháp tổ chức một số trò chơi để nâng cao hiệu quả tiết thể dục cho học sinh lớp 4

26 7 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2023, 18:05

UBND QUẬN THANH XUÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH XUÂN NAM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BIỆN PHÁP TỔ CHỨC MỘT SỐ TRÒ CHƠI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIẾT THỂ DỤC CHO HỌC SINH LỚP 4 Tác giả Vũ Thanh Thủy Lĩnh vực/ Môn Thể[.] UBND QUẬN THANH XUÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH XUÂN NAM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BIỆN PHÁP TỔ CHỨC MỘT SỐ TRÒ CHƠI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIẾT THỂ DỤC CHO HỌC SINH LỚP Tác giả Lĩnh vực/ Môn Cấp học : Vũ Thanh Thủy : Thể dục : Tiểu học NĂM HỌC 2017 - 2018 skkn UBND QUẬN THANH XUÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH XUÂN NAM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BIỆN PHÁP TỔ CHỨC MỘT SỐ TRÒ CHƠI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIẾT THỂ DỤC CHO HỌC SINH LỚP Tác giả Lĩnh vực/ Môn Cấp học : Vũ Thanh Thủy : Thể dục : Tiểu học NĂM HỌC 2017 – 2018 skkn Mục lục A: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài: Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu : Thời gian nghiên cứu : B: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Cơ sở lí luận: Thực trạng: 2.1 Thực trạng giảng dạy môn thể dục Trường tiểu học Biện pháp tiến hành để giải vấn đề 3.1 Điều tra đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi 3.2 Phương pháp tổ chức giáo viên C: KẾT LUẬN 20 Kết đạt được: 20 Bài học kinh nghiệm: 20 Kết luận khuyến nghị: 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO skkn - DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT GDTC: Giáo dục thể chất TDTT: Thể dục thể thao PPCT: Phân phối chương trình CB: Chuẩn bị XP: Xuất phát GH: Giới hạn GV: Giáo viên HS: Học sinh Đ : Đích H.1: Hình SGV: Sách giáo viên skkn Biện pháp tổ chức số trò chơi để nâng cao hiệu tiết thể dục cho học sinh lớp A: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài: “Trẻ em hơm giới ngày mai” Đó hiệu chung quốc gia toàn giới, thể phương châm hoạt động nghiệp bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em Ngày nay, trẻ em Việt Nam sống học tập chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt, thừa hưởng thành vĩ đại ông cha ta để lại nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc, Đảng nhân dân ta quan tâm, săn sóc Họ người chủ tương lai đất nước, sứ mệnh lịch sử tương lai dân tộc trông mong vào hệ trẻ Bậc tiểu học bậc học tảng chương trình giáo dục phổ thơng u cầu cấp thiết hình thành phát triển nhân cách học sinh với mục tiêu giáo dục toàn diện (Đức - Trí - Thể - Mĩ) Vì giáo dục thể chất cho trẻ em vấn đề cấp bách, cần thiết chiến lược phát huy nhân tố người Đảng Nhà nước ta, mục tiêu phấn đấu chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu tổ chức y tế giới Trẻ em đối tượng giai đoạn cần dễ tác động hệ thống giáo dục quốc dân, trẻ em lứa tuổi Tiểu học thu hút mối quan tâm toàn xã hội Nhiều nhà khoa học trong, ngồi ngành tìm, cải tiến hoàn chỉnh phương tiện phương pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, đảm bảo cho trẻ em phát triển toàn diện thể chất tinh thần Những phương pháp “ học mà chơi, chơi mà học” thơng qua trị chơi hấp dẫn mặt mang đến cho trẻ nhỏ cảm giác lạ giới xung quanh, mặt khác lại phương pháp giáo dục thể chất ( GDTC) quan trọng, đặc biệt nâng cao khả nhanh nhẹn, khéo léo Trò chơi vận động gồm nhiều loại hình, việc sử dụng chúng phải phù hợp với mục đích GDTC Việc phát triển nhanh nhẹn khéo léo lứa tuổi nhỏ đặc biệt lứa tuổi tiểu học vô cần thiết quan trọng Bởi lứa tuổi trình thần kinh chiếm ưu nên em sử dụng tập đa dạng phong phú Việc nâng cao khả nhanh nhẹn khéo léo coi trọng sở để phát triển khả vận động cho trẻ tương lai Với mong muốn không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường nói chung chất lượng mơn giáo dục thể chất nói riêng Với kiến thức thân trau dồi năm tháng học tập rèn luyện giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp Nhất mong muốn góp phần tạo học thể 1/21 skkn Biện pháp tổ chức số trò chơi để nâng cao hiệu tiết thể dục cho học sinh lớp dục sôi nổi, thúc đến với sáng kiến: “Biện pháp tổ chức số trò chơi để nâng cao hiệu tiết thể dục cho học sinh lớp 4” Mục đích nghiên cứu Với mục đích tạo học không bị nhàm chán nội dung lặp lặp lại nhiều lần với tinh thần: “ Học mà chơi - chơi mà học” em học sinh lớp 4, tơi ứng dụng số trị chơi phù hợp với nội dung học để nâng cao hiệu tiết dạy thể dục - Tạo cho em say mê, hứng thú môn học - Giúp em rèn luyện thân thể tốt, có sức khoẻ đảm bảo việc học tập - Sử dụng phương pháp phù hợp với lứa tuổi em đảm bảo tính vừa sức, hấp dẫn Đối tượng nghiên cứu : - Tìm hiểu nghiên cứu phân phối chương trình, sách giáo khoa, nội dung điều chỉnh Bộ thực tiễn giảng dạy môn thể dục cấp tiểu học - Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi - Ứng dụng số trò chơi phù hợp với nội dung học - Học sinh lớp 4E, 4G trường tiểu học Thời gian nghiên cứu : Từ tháng 9/2017 đến tháng 3/2018 Thời gian giảng dạy tiết học khóa 2/21 skkn Biện pháp tổ chức số trò chơi để nâng cao hiệu tiết thể dục cho học sinh lớp B: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Cơ sở lí luận: Sức khoẻ vấn đề quan trọng đặt lên hàng đầu toàn nhân loại Tập luyện TDTT đề rèn luyện sức khoẻ thiết yếu sinh hoạt hàng ngày Đất nước phát triển bao nhiều quan tâm đến phong trào tập luyện TDTT lớn nhiêu Trên giới, hàng năm tổ chức nhiều giải đấu TDTT, với đầu tư công sức, tiền niềm khát khao chiến thắng tất có mục tiêu lớn sức khoẻ (khoẻ thể chất lẫn tinh thần) Đảng Nhà nước ta quan tâm đến mục tiêu giáo dục toàn diện cho hệ trẻ Trong đó, trí dục, đức dục coi vấn đề hệ trọng nhằm giáo dục hình thành nhân cách người học sinh - sinh viên - người chủ tương lai đất nước, người lao động phát triển cao trí tuệ, cường tráng thể chất, phong phú tinh thần, sáng đạo đức Ở Việt Nam chúng ta, vấn đề giáo dục thể chất Đảng Nhà nước quan tâm mà cụ thể trường học xây dựng có nhà thể chất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học thể dục em đạt hiệu tốt Trong chương trình thể dục tiểu học học tuần tiết với nội dung là: + Đội hình đội ngũ + Bài thể dục phát triển chung + Bài tập rèn luyện tư kỹ vận động + Trị chơi vận động Đó lượng vận động đủ giúp em cân thể điều kiện sinh hoạt, góp phần làm cho thể phát triển toàn diện, cân đối, tạo sở tốt để nâng cao sức khoẻ, khả học tập, vui chơi GDTC trường tiểu học tảng cho em làm quen với tập luyện TDTT sau phải đặt lên hàng đầu bậc tiểu Thực trạng: Trong trình giảng dạy mơn thể dục trường tơi thấy có thuận lợi khó khăn sau: a: Thuận lợi: - Các em tuổi phát triển nên thích vận động - Xã hội ngày phát triển nên gia đình thích cho em tập luyện thể dục thể thao - Ban Giám hiệu nhà trường đánh giá cao tầm quan trọng môn thể dục đối 3/21 skkn Biện pháp tổ chức số trò chơi để nâng cao hiệu tiết thể dục cho học sinh lớp với học sinh tiểu học nên quan tâm tạo điều kiên tốt cho mơn học b: Khó khăn: - Do lứa tuổi nhỏ nên em hiếu động nên tập chung ý chưa cao, tâm lý học lớp sân vận động - Các em học sinh chưa hiểu tác dụng nội dung học đến phát triển thể 2.1 Thực trạng giảng dạy môn thể dục Trường tiểu học Qua q trình cơng tác, thân dự nhiều, đồng nghiệp dạy thể dục trường, trò chuyện tiếp xúc với đồng nghiệp trường khác qua rút nhiều học cho thân tơi có suy nghỉ nâng cao chất lượng môn học Từ đầu năm học ý nghiên cứu biện để tổ chức số trị chơi để tiết dạy có chất lượng hơn, học sinh học hứng thú thích học mơn thể dục Tìm hiểu ham thích học, luyện tập thể dục qua trị chơi: Thơng qua trị chơi em gì? mục tiêu tiết dạy: a) Khởi động thư giãn b) Luyện tập động tác học c) Thư giãn cuối d) Rèn kỹ năng, kỹ xảo, giáo dục truyền thống Qua q trình giảng dạy tơi tìm tòi nhiều trò chơi, trò chơi dân gian ông cha ta để lại, tự sáng tạo trò chơi mới, cải biến trò chơi tương tự trò chơi biết không phù hợp tiết dạy Ngay đầu năm học khảo sát học sinh tham gia trò chơi chương trình học đạt kết sau: Nội dung Chơi luật, nhiệt tình tham gia chơi Chơi chưa luật, chưa chủ động tham gia chơi Tích cực tự giác tham gia chơi Chưa tích cực tự giác tham gia chơi Rèn khả phản xạ, tập chung ý, nhanh nhẹn khéo léo Khả phản xạ, tập chung ý, nhanh nhẹn khéo léo chưa cao Biết phối hợp với bạn, đoàn kết giúp đỡ lẫn Chưa đoàn kết giúp đỡ lẫn 4/21 skkn Lớp 4E(50) Số % lượng 40 80 10 16 41 82 18 39 78 Lớp 4G(49) Số % lượng 41 83,7 16,3 40 81,7 10 18,3 40 81,7 11 22 18,3 38 12 76 24 39 10 79,6 20,4 Biện pháp tổ chức số trò chơi để nâng cao hiệu tiết thể dục cho học sinh lớp Biện pháp tiến hành để giải vấn đề Từ thực trạng thân tơi xin trình bày số biện pháp sau: 3.1 Điều tra đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi Để có sở khoa học cho việc lựa chọn tập trò chơi vào tiết dạy thể dục cần tìm hiểu số đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi có liên quan tới việc tập luyện TDTT nói chung với việc phát triển sức mạnh tốc độ nói riêng - Đặc điểm sinh lý lứa tuổi học sinh lớp Học sinh lớp lứa tuổi có nhiều chuyển biến - tâm sinh lí tư Hành động em chuyển dần từ thụ động, giản đơn sang trạng thái tương đối chủ động linh hoạt Lứa tuổi này, bước đầu em có khả phân tích tổng hợp đơn giản,biết tự điều chỉnh hoạt động thân mức độ khơng cao Học sinh có ý thức khả tự quản tương đối tốt, biết phối hợp giúp học tập rèn luyện Ở tuổi em thích tham gia vào q trình tìm tịi, sáng tạo Q trình hưng phấn thường chiếm ưu thế, em hiếu động Các em thường ham chơi, ưa hoạt động, thích bắt chước cố gắng làm theo động tác, điệu hành vi giáo viên Nắm vững đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi em để sử dụng đối sách giảng dạy huấn luyện hợp lý tiền đề nâng cao hiệu giảng dạy huấn luyện giáo viên 3.2 Phương pháp tổ chức giáo viên * Công tác chuẩn bị giáo viên trước lên lớp: Trong q trình giảng dạy mơn Thể dục trường tiểu học công tác chuẩn bị giáo viên trước lên lớp góp phần giúp tiết học sinh động hơn, giúp học sinh hứng thú tập luyện Muốn giáo viên cần ý thực tốt số điểm sau: - Để giảng dạy tiết Thể dục tốt ngồi nghiên cứu kế hoạch soạn tập lại động tác sân tập, dụng cụ đóng vai trị quan trọng cho học Thể dục Vì trước lên lớp giáo viên cần phải chuẩn bị sân tập, dụng cụ trước học theo yêu cầu kế hoạch soạn Kiểm tra lại sân tập, dụng cụ khơng an tồn phải sửa chữa bổ sung kịp thời Mặt khác, người giáo viên cần phải chọn vị trí tập cho học sinh cách phù hợp như: tránh ánh nắng chiếu vào mặt học sinh, sân tập phải đảm bảo an toàn … 5/21 skkn Biện pháp tổ chức số trò chơi để nâng cao hiệu tiết thể dục cho học sinh lớp Ví dụ: Khi chơi trị chơi “Ném bóng trúng đích” Giáo viên cần chuẩn bị trước dụng cụ bóng nhựa, sọt, …hay sân tập luyện cát bụi, đá giáo viên cần vệ sinh để bảo vệ an toàn cho em tập luyện, tránh phản tác dụng tập luyện Thể dục - Cũng mơn học khác, giáo viên phải có kế hoạch cụ thể, giáo án mà muốn chọn trò chơi phù hợp để đưa vào tiết dạy, trước tiên giáo viên cần tìm hiểu nắm được: * Nội dung dạy: Lượng kiến thức theo u cầu tiết dạy hay nhiều, yêu cầu lượng vận động tiết dạy sao, dạng vận động dạng (tay, chân, tồn thân ) * Khơng gian, thời gian: Chú ý điều kiện sân tập: phẳng, rộng, thoáng, tiếng ồn không làm ảnh hưởng xung quanh hay ngược lại Một tiết dạy thời lượng cho phép 40 phút phân phối thời gian cho phép tổ chức trò chơi, giáo viên cần lưu ý cho hợp lý (phần cịn lệ thuộc vào mục đích trị chơi) Ngồi cần ý đến thời gian vào buổi (ảnh hưởng thời tiết) * Phân loại trị chơi - Theo tính chất vận động: Có trò chơi tĩnh trò chơi động + Trò chơi tĩnh: trò chơi vận động phận thể, khơng thay đổi vị trí người chơi + Trò chơi động: Dạng trò chơi đòi hỏi vận động toàn thân thay đổi vị trí người chơi - Theo mục đích trị chơi: Tất trị chơi có mục đích chung giúp cho người chơi thư giãn, song trị chơi tiết dạy thể dục cịn có mục đích riêng: + Là tập khởi động, làm nóng phận thể liên quan mạnh đến tập phần + Là tập luyện: Thơng qua trị chơi học sinh tập luyện thêm động tác, kiến thức học ôn luyện kiến thức học tiết trước + Là tập củng cố: Thông qua trò chơi học sinh củng cố lại kiến thức học Theo thời gian tiết dạy: Chơi vào đầu giờ, cuối Như vào mục tiêu chọn trị chơi theo mục đích 6/21 skkn Biện pháp tổ chức số trò chơi để nâng cao hiệu tiết thể dục cho học sinh lớp Hình : Nhảy tiếp sức Hình - Bài 8: Đội hình đội ngũ - Trị chơi “Bỏ khăn” ( SGV Thể dục lớp 4, trang 5556) Nội dung tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau: Có thể thay trò “Bỏ khăn” trò chơi “Thi xếp hàng nhanh” Qua trò chơi giúp học sinh tập tích cực kĩ tập hợp hàng, tác phong kỉ luật, nhanh nhẹn, khẩn trương Hình3: Thi xếp hàng nhanh Hình - Nếu trị chơi tập luyện: Theo yêu cầu chương trình học lớp loại trị chơi chiếm đa số tiết Trong cịn số tiết giáo viên tự chọn trò chơi 8/21 skkn Biện pháp tổ chức số trò chơi để nâng cao hiệu tiết thể dục cho học sinh lớp Trò chơi giúp học sinh luyện tập kiến thức với tinh thần tự nguyện tự giác, nên giáo viên phải chọn trò chơi để đưa vào tiết dạy tác dụng luyện tập đạt hiệu cao Tuy nhiên cần phải ý số điểm sau: + Đặc điểm tâm sinh lí học sinh: Ở lứa tuổi tiểu học thể chưa phát triển hoàn chỉnh nên khơng thể lựa chọn trị chơi địi hỏi phải dùng nhiều sức mạnh, trị chơi có qui tắc phức tạp tổ chức trò chơi cần lưu ý số lượng học sinh nam, học sinh nữ, học sinh có sức khỏe yếu Vì cần chọn trị chơi, tổ chức chơi cho phù hợp hấp dẫn + Địa điểm, sân tập, dụng cụ: Giáo viên cần lưu ý số lượng học sinh tham gia, cấu trúc nội dung trị chơi, hình thức tổ chức chơi + Thời gian hoàn cảnh: Thời gian chơi định tới cách lựa chọn trò chơi, mặt khác trò chơi chịu ảnh hưởng trực tiếp vào điều kiện hoàn cảnh (nắng, mưa ) cụ thể để giáo viên chọn lựa hình thức tổ chức loại trị chơi cần thiết Có giáo viên tổ chức giảng dạy theo hướng phân hóa đối tượng học sinh cách tốt Ví dụ: Trị chơi “Chạy tiếp sức” mà chương trình giới thiệu dùng luyện chạy nhanh vận dụng vài tiết lại giáo viên phải tự chọn Cho nên giáo viên cần tìm trị chơi phù hợp với tiết dạy + Trị chơi 1: “Nhanh lên bạn ơi!” (Hình 4) Trị chơi rèn luyện cho học sinh tố chất nhanh nhẹn, linh hoạt cách tổ chức phối hợp bạn nhóm Trị chơi có nhiều hình thức tổ chức khác (tam giác, vịng trịn, hình vuông, …) tùy số lượng học sinh, sân bãi, dụng cụ a b c Hình Chơi theo đội hình vòng tròn: Kẻ vòng tròn đồng tâm, vòng tròn ngồi có đường kính - 10m, vịng trịn 0,8 - 1,5m chia làm phần Đặt bóng, mẩu gỗ, khăn… vào phần chia vòng trò Chia học sinh thành đội sau cho đội điểm số thứ tự Khi có 9/21 skkn Biện pháp tổ chức số trò chơi để nâng cao hiệu tiết thể dục cho học sinh lớp lệnh chơi em đồng đọc vần điệu: "Bạn ! Bạn ! Ta thi chạy, Xem tổ nhất, Nào ! Một ! Hai ! Ba !" Khi đọc đến tiếng "ba", tất số đội chạy vào vòng tròn nhỏ nhặt lấy vật( bóng, mẩu gỗ, khăn,…) đội mình,của đội đưa cho số 2, đứng vào vị trí cũ Số đón lấy vật, chạy đến vịng trịn nhỏ đặt vật vào mình, sau chạy nhanh chạm tay số Số tiếp tục hết Đội xong trước, phạm quy thắng Nếu để vật rơi ngoài, cần nhặt lại + Trị chơi 2: (Hình 5) Vẽ vạch giới hạn cách 10m, vạch giới hạn vẽ vịng trịn có đường kính 0,5m để vật (khăn, mẩu gỗ…) Khi bắt đầu chơi, giáo viên gọi tên số hai em số chạy lên giành lấy vật vòng tròn, người đội bạn cầm vật người số phải chạy đuổi theo giành lấy lại vật cách vỗ nhẹ vào người bạn Trong trường hợp người cầm vật thua, người cầm vật chạy qua vạch giới hạn người thắng Sau vật để lại vòng tròn, trò chơi lại tiếp tục người cuối hai đội Với trị chơi giáo viên tự đặt tên hướng dẫn em chơi, chọn trị chơi nhẹ nhàng Đây trị chơi hồn thiện tập chạy nhanh x x x x x x 10m x x x x x x Hình Ngồi trình giảng dạy số nội dung sử dụng trị chơi để giúp cho em tập luyện tích cực, tự giác - Nếu trị chơi có tính thư giãn đơn thuần: Thường tổ chức vào cuối Chỉ áp dụng cho tiết dạy mà giáo viên cho em học sinh luyện tập nhiều lần, đảm bảo yêu cầu Nếu tiết dạy đòi hỏi lượng vận động lớn, giáo viên cho luyện nhiều, lúc em thấm mệt Giáo viên nên tổ chức trò chơi tĩnh, chủ yếu để em lấy tinh 10/21 skkn Biện pháp tổ chức số trò chơi để nâng cao hiệu tiết thể dục cho học sinh lớp thần vui vẻ thoải mái, trường hợp áp dụng cho tiết luyện tập chạy Thời gian tổ chức trò chơi khoảng từ 5-7 phút cuối Ví dụ1: Trị chơi diệt vật có hại H.6 Tập hợp lớp thành đội hình hàng ngang hay vịng trịn quay mặt vào tâm - Khi giáo viên gọi tên vật có ích : trâu, bị, lợn, gà….thì tất học sinh im lặng Nếu em hơ diệt phải hát múa - Khi giáo viên gọi tên vật hại như: ruồi, muỗi, gián ,kiến…thì tất học sinh hơ to “Diệt Diệt Diệt” tay giả làm động tác đập ruồi, muỗi Mục đích: Rèn luyện tập chung ý tính phản xạ nhanh học sinh Hình Ví dụ 2: Trị chơi làm theo hiệu lệnh H.7 Tập hợp lớp thành đội hình hàng ngang hay vịng tròn quay mặt vào tâm sân - Khi giáo viên gọi tên vật biết bay: chim, ong, bướm,…thì tất học sinh phải làm động tác bay - Khi giáo viên gọi tên vật khơng biết bay: trâu, bị, lợn …thì tất im lặng không làm động tác giả bay, em làm động tác giả bay thi phải hát múa Mục đích: Rèn luyện tập chung ý khả phản xạ nhanh học sinh Hình 11/21 skkn Biện pháp tổ chức số trò chơi để nâng cao hiệu tiết thể dục cho học sinh lớp Ví dụ 3: - Bài 46: Bật xa, tập phối hợp chạy nhảy - Trò chơi “Con sâu đo” ( SGV Thể dục lớp 4, trang 117) Phần mở đầu: Sau khởi động sử dụng trò chơi “Nhảy nhảy nhanh” trò chơi giúp cho học sinh vui chơi, khởi động cách tích cực đồng thời tạo hưng phấn tập luyện tập bổ trợ cho nội dung học “Bật xa” Phần bản: Sau học sinh tập xong phần bật xa tơi đưa trị chơi “ Lăn bóng tay” thay cho trị chơi “Con sâu đo” nội dung bật xa sử dụng nhiều đến sức bật chân trò chơi “Con sâu đo” lại sử dụng chủ yếu sức bật chân Để tránh nhàm chán cho học sinh tơi thay trị chơi “ Lăn bóng tay” nhằm giúp em tham gia chơi tích cực đồng thời qua tiết học giúp em vận động phận thể chân, tay 12/21 skkn Biện pháp tổ chức số trò chơi để nâng cao hiệu tiết th dc cho hc sinh lp Kế HOạCH BàI DạY Môn: Thể dục Tuần 23 - Bài 46 Tr-ờng Tiểu học Thanh Xuõn Nam Lớp: 4E Giáo viên: V Thanh Thủy Tên dạy: bật xa, tập phối hợp chạy, nhảy trò chơi LN BểNG BNG TAY I Mục tiêu: Kiến thức: - Ôn bật xa học phối hợp chạy, nhảy - Chơi trò chơi Lăn bóng tay Kỹ năng: - HS b-ớc đầu biết cách thực động tác phối hợp chạy, nhảy - HS biết cách chơi tham gia chơi đ-ợc Thái độ: - HS tập luyện nghiêm túc, tích cực, có ý thức tự giác kỷ luật cao - Rèn luyện tính đoàn kết, giúp đỡ lẫn tập luyện II Địa điểm - ph-ơng tiện: Địa điểm : Nhà thể chất 2.Ph-ơng tiện : Còi, dây, bóng, phấn III Nội dung ph-ơng pháp lên lớp: Nội dung I Mở đầu: Tập trung lớp : C¸n sù b¸o c¸o sÜ sè, trang phơc GV phổ biến nội dung yêu cầu học Khởi động : - Đứng chỗ giậm chân vỗ tay hát - Xoay khớp: Cổ,vai, hông,đầu gối xoay cổ tay cổ chân ĐL TG -10 SL Ph-ơng pháp giảng dạy ĐH lên lớp hàng ngang GV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ĐH hàng ngang 1lần GV 0 0 0 1lÇn 0 0 0 2x8N 0 0 0 0 0 0 0 - Cán điều khiĨn líp khëi ®éng 13/21 skkn Biện pháp tổ chức số trò chơi để nâng cao hiệu tiết thể dục cho học sinh lớp §L Néi dung Ph-ơng pháp giảng dạy TG SL 1-2 lần - Chơi trò chơi Nhảy nhảy nhanh II Cơ bản: a: Ôn bật xa - GV điều khiển học sinh chơi trò chơi Yêu cầu: HS biết cách bật xa - §H tËp luyÖn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8' CB 1lÇn 1-2 lÇn 1lÇn b: Häc phối hợp chạy, nhảy -10' XP - Cả lớp lần l-ợt tập bật xa theo hiệu lệnh giáo viên - Chia tổ tập tổ tr-ởng điều khiển Giáo viên bao quát nhắc nhở học sinh sửa sai - Thi đua tổ để tìm ng-ời bật xa - Yêu cầu: HS biết cách phối hợp chạy, nhảy 14/21 skkn Bin phỏp t chc mt số trò chơi để nâng cao hiệu tiết thể dc cho hc sinh lp ĐL Nội dung Ph-ơng pháp giảng dạy TG SL - GV h-ớng dẫn cách tập luyện phối hợp, tập mẫu+ giải thích động tác - Cho häc sinh tËp thư, sau ®ã tËp chÝnh thức - GV quan sát sửa sai cho học sinh -8 Chơi trò chơi Lăn bóng tay” - Yêu cầu: HS biết cách chơi tham gia chơi luật Đội hình chơi trị chơi hàng dọc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CB XP Đ GV 0 0 0 5' III kÕt thóc: - GV hướng dẫn cách chơi, luật chơi sau điều khiển học sinh tham chơi trị chơi - Nh¶y th¶ láng, chỗ vỗ tay hát - GV học sinh nhận xét đánh giá học - GV dặn dò xuống lớp - GV nhn xột v tuyờn dương tổ chơi tốt - §H xng líp 15/21 skkn Biện pháp tổ chức số trò chơi để nâng cao hiệu tiết thể dục cho học sinh lớp ĐL Nội dung Ph-ơng pháp giảng dạy TG SL GV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16/21 skkn ... tạo học thể 1/21 skkn Biện pháp tổ chức số trò chơi để nâng cao hiệu tiết thể dục cho học sinh lớp dục sôi nổi, thúc đến với sáng kiến: ? ?Biện pháp tổ chức số trò chơi để nâng cao hiệu tiết thể dục. .. thích cho em tập luyện thể dục thể thao - Ban Giám hiệu nhà trường đánh giá cao tầm quan trọng môn thể dục đối 3/21 skkn Biện pháp tổ chức số trò chơi để nâng cao hiệu tiết thể dục cho học sinh lớp. .. học sinh Hình 11/21 skkn Biện pháp tổ chức số trò chơi để nâng cao hiệu tiết thể dục cho học sinh lớp Ví dụ 3: - Bài 46 : Bật xa, tập phối hợp chạy nhảy - Trò chơi “Con sâu đo” ( SGV Thể dục lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn biện pháp tổ chức một số trò chơi để nâng cao hiệu quả tiết thể dục cho học sinh lớp 4,