0

C©U I

1 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 23:59

C©u I TRƯỜNG THCS DIỄN THỌ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG VÒNG I NĂM HỌC 2009 – 2010 Môn Ngữ văn 6 (Thời gian làm bài 120 phút) Câu I Đọc đoạn văn sau Dưới gốc tre tua tủa những mầm măng Măng trồi lê[.] TRƯỜNG THCS DIỄN THỌ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG VỊNG I NĂM HỌC: 2009 – 2010 Mơn: Ngữ văn (Thời gian làm bài: 120 phút) Câu I Đọc đoạn văn sau: Dưới gốc tre tua tủa mầm măng Măng trồi lên nhon hoắt mũi gai khổng lồ xuyên qua đất lũy mà trỗi dậy, bẹ măng mọc kín thân non, ủ kĩ áo mẹ trùm lần lần cho đứa non nớt Ai bảo thảo mộc tự nhiên khơng có tình mẫu tử? (Ngơ Văn Phú) - Tìm từ láy có đoạn văn trên? - Trong đoạn văn có hình ảnh so sánh nào? Chỉ rõ? - Viết đoạn văn(10 đến 12 dịng) trình bày cảm nhận em hay đoạn văn CâuII Tưởng tượng em Kiều Phươngvà kể lại tâm trạng Kiều Phương câu chuyện “Bức tranh em gái tôi” (Ngữ văn – Tập 2) Hết -
- Xem thêm -

Xem thêm: C©U I,