0

GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ WEIBER

74 4 0
  • GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ WEIBER

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 08:50

BỘ CÔNG THƢƠNG BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ WEIBER Giảng viên hƣớng dẫn TS Nguyễn Ngọc Khánh Dung Sinh viên thƣc hiện Trần Thị Ngọc Liên MSSV 14049841 Lớp ĐHKT10E TP HCM, THÁNG 052018 BỘ CÔNG THƢƠNG BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP CÔNG TÁC KẾ. BỘ CÔNG THƢƠNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP.HCM KHOA KẾ TỐN – KIỂM TỐN ****** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP CHO CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG TẠI CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ WEIBER Giảng viên hƣớng dẫn: TS Nguyễn Ngọc Khánh Dung Sinh viên thƣc : Trần Thị Ngọc Liên MSSV : 14049841 Lớp : ĐHKT10E TP.HCM, THÁNG 05/2018 BỘ CÔNG THƢƠNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA KẾ TỐN – KIỂM TỐN ****** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ WEIBER Giảng viên hƣớng dẫn: TS Nguyễn Ngọc Khánh Dung Sinh viên thƣc : Trần Thị Ngọc Liên MSSV : 14049841 Lớp : ĐHKT10E TP.HCM, THÁNG 05/2018 LỜI MỞ ĐẦU Mỗi kinh tế thời kỳ ln phải giải vần đề kinh tế bản: Sản xuất gì? Sản xuất nhƣ nào? Và sản xuất cho ai? Trong kinh tế thị trƣờng, doanh nghiệp hoạt động môi trƣờng cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi doanh nghiệp phải cạnh tranh cách khốc liệt mục đích cuối lợi nhuận Vì để trả lời ba câu hỏi trên, đòi hỏi nhà quản lý phải có biện pháp thiết thực chiến lƣợc kinh doanh Trong đó, chiến lƣợc mũi nhọn tập trung vào khâu bán hàng - Khâu mà hình thức doanh nghiệp cần đến Đây giai đoạn cuối trình ln chuyển hàng hố doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo nguồn thu bù đắp chi phí bỏ ra, từ tạo lợi nhuận phục vụ cho q trình tái sản xuất kinh doanh Thêm vào đó, việc dự toán phận, dự toán tiêu thụ bán hàng phần quan trọng nhất, chi phối tồn dự tốn khác Khi dự tốn bán hàng đƣợc lập cách cẩn thận phù hợp với tình hình hoạt động doanh nghiệp, chìa khóa cho tồn q trình lập dự toán Và vấn đề đặt tổ chức tốt khâu bán hàng, rút ngắn đƣợc q trình ln chuyển hàng hố, nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh, góp phần phục vụ đắc lực hoạt động bán hàng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tăng nhanh khả thu hồi vốn, kịp thời tổ chức trình kinh doanh tiếp theo, cung cấp thơng tin nhanh chóng để từ doanh nghiệp phân tích, đánh giá lựa chọn phƣơng án đầu tƣ có hiệu Ngồi ra, Kế tốn quản trị đóng góp phần quan trọng việc cung cấp thơng tin, quản lý đƣa định cho nhà quản trị Nhận thức đƣợc tầm quan trọng công tác kế toán bán hàng vận dụng lý luận đƣợc học tập trƣờng kết hợp với thực tế thu nhận đƣợc từ cơng tác kế tốn Công ty TNHH thƣơng mại quốc tế Weiber, em chọn đề tài “Giải pháp cho cơng tác kế tốn bán hàng Công ty TNHH Thƣơng mại quốc tế Weiber“ để nghiên cứu viết đề tài khóa luận tốt nghiệp Kết cấu đề tài khóa luận gồm ba phần chính: Phần 1: Cơ sở lý luận bán hàng, kế toán bán hàng kế toán quản trị Phần 2: Thực trạng kế toán bán hàng Công ty TNHH thƣơng mại quốc tế Weiber Phần 3: Giải pháp cho cơng tác kế tốn bán hàng công ty TNHH thƣơng mại quốc tế Weiber LỜI CẢM ƠN Để khóa luận tốt nghiệp đạt kết tốt đẹp, em nhận đƣợc hỗ trợ, giúp đỡ nhiều quan, tổ chức, cá nhân Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép em đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cá nhân quan tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập nghiên cứu đề tài Trƣớc hết em xin gởi tới thầy khoa Kế tốn – Kiểm tốn trƣờng Đại học Cơng nghiệp TPHCM lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe lời cảm ơn sâu sắc Với quan tâm, dạy dỗ, bảo tận tình chu đáo thầy cơ, đến em hồn thành khóa luận tốt nghiệp, đề tài:“Giải pháp cho cơng tác kế tốn bán hàng Công ty TNHH Thƣơng mại quốc tề Weiber” Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo - TS Nguyễn Ngọc Khánh Dung quan tâm giúp đỡ, hƣớng dẫn em hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp thời gian qua Khơng thể khơng nhắc tới giúp đỡ nhiệt tình Giám đốc, anh chị phịng kinh doanh, kế tốn, tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt thời gian thực tập Công ty TNHH Thƣơng mại quốc tế Weiber Trong thời gian thực tập tháng doanh nghiệp, với điều kiện thời gian nhƣ kinh nghiệm hạn chế sinh viên, khóa luận tốt nghiệp khơng thể tránh đƣợc thiếu sót Em mong nhận đƣợc bảo, đóng góp ý kiến thầy để em có điều kiện bổ sung, nâng cao ý thức mình, phục vụ tốt cơng tác thực tế sau Xin chân thành cảm ơn! NHẬN XÉT ( Của giảng viên hƣớng dẫn ) Giảng viên hƣớng dẫn ( Ký ghi rõ họ tên) NHẬN XÉT ( Của giảng viên phản biện ) Giảng viên phản biện ( Ký ghi rõ họ tên) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI PL PHỤ LỤC TK TÀI KHOẢN GĐ GIÁM ĐỐC KT KẾ TOÁN HĐ HỐ ĐƠN NH NGÂN HÀNG GBC GIẤY BÁO CĨ BCT BÁO CÁO THUẾ KQHDKD KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GTGT GIÁ TRỊ GIA TĂNG TNHH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TM TIỀN MẶT TGNH TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CTY CƠNG TY KH KHÁCH HÀNG KTQT KẾ TỐN QUẢN TRỊ MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÁN HÀNG, KẾ TOÁN BÁN HÀNG 1.1 Khái quát bán hàng .1 1.1.1 Khái niệm bán hàng 1.1.2 Vai trò ý nghĩa bán hàng 1.1.3 Các phƣơng thức bán hàng 1.1.3.1 Bán hàng thông thƣờng .2 1.1.3.2 Bán hàng qua điện tử (Bán hàng thông qua trang web thƣơng mại điện tử) .3 1.1.4 Đặc điểm trình bán hàng luân chuyển hàng hóa 1.2 Nhiệm vụ ý nghĩa kế toán bán hàng 1.3 Những vấn đề chung doanh thu bán hàng giá vốn hàng bán 1.3.1 Các khái niệm 1.3.2 Nguyên tắc hạch toán 1.3.3 Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng 1.4 Nội dung kế toán bán hàng .7 1.4.1 Kế toán doanh thu bán hàng CCDV .7 1.4.1.1 Chứng từ sử dụng 1.4.1.2 Sổ KT sử dụng 1.4.1.3 Tài khoản sử dụng .8 1.4.1.4 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 1.4.2 Kế toán giá vốn hàng bán 11 1.4.2.1 Chứng từ sử dụng 11 1.4.2.2 Sổ KT sử dụng 11 1.4.2.3 Tài khoản sử dụng .11 1.4.2.4 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 11 1.5 Lƣu đồ tổng quát công việc thực hệ thống bán hàng 12 CHƢƠNG THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ WEIBER .15 2.1 Tổng quan Công ty TNHH thƣơng mại quốc tế Weiber .15 2.1.1 Khái quát đặc điểm kinh doanh công ty 15 2.1.1.1 Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp .15 2.1.1.2 Mục tiêu nhiệm vụ công ty 16 2.1.2 Tổ chức máy quản lý công ty 17 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty 17 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức kế tốn cơng ty 18 2.1.3 2.2 Chính sách KT áp dụng cơng ty 19 Thực tế công tác kế tốn bán hàng cơng ty 20 2.2.1 Khái quát kế toán bán hàng công ty 20 2.2.1.1 Nội dung doanh thu bán hàng 20 2.2.1.2 Các công việc nhân viên KT bán hàng thực .20 2.2.1.3 Các quy tắc mà KT lập 21 2.2.1.4 Các đặc điểm KT bán hàng áp dụng công ty 22 2.2.2 Kế tốn Doanh thu bán hàng hóa CCDV .22 2.2.2.1 Chứng từ sử dụng 22 2.2.2.2 Sổ KT sử dụng 23 2.2.2.3 Tài khoản sử dụng .23 2.2.2.4 Quy trình thực cơng việc theo phƣơng thức bán hàng nghiệp vụ kinh tế minh họa phát sinh liên quan .23 2.2.3 Kế toán Giá vốn hàng bán 32 2.2.3.1 Chứng từ sử dụng 32 2.2.3.2 Sổ KT sử dụng 32 2.2.3.3 Tài khoản sử dụng .32 2.2.3.4 Quy trình thực cơng việc 32 2.2.3.5 Nghiệp vụ minh họa phát sinh 33 2.2.4 Kế toán bán hàng thực số công việc khác 36 2.2.5 Kế tốn bán hàng thực cơng việc vào cuối kỳ 37 2.3 Đánh giá thực trạng công tác KT bán hàng công ty .37 2.3.1 Ƣu điểm .38 2.3.2 Những hạn chế tồn .39 CHƢƠNG GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC KT BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ WEIBER 41 3.1 Sự cần thiết yêu cầu hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng công ty 41 3.1.1 Sự cần thiết 41 3.1.2 Yêu cầu hoàn thiện 41 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện KT bán hàng công ty 41 3.2.1 Giải pháp chứng từ KT 42 3.2.2 Giải pháp chiết khấu thƣơng mại 44 3.2.3 Giải pháp mở rộng thêm phƣơng thức bán hàng .46 3.2.4 Giải pháp tình hình theo dõi cơng nợ 46 3.2.5 Giải pháp việc tăng doanh thu bán hàng 47 3.3 Vận dụng kế tốn quản trị vào cơng tác bán hảng .47 3.3.1 Áp dụng Dự toán tiêu thụ sản phẩm 50 3.3.2 Tạo tài khoản quản trị chi tiết 53 3.3.3 Áp dụng Báo cáo thu nhập phận 54 3.3.4 Áp dụng Điểm hòa vốn .58 KẾT LUẬN PHỤ LỤC 1: CHỨNG TỪ KẾ TOÁN PHỤ LỤC 2: SỔ SÁCH KẾ TOÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO Chương 3: Giải pháp cho công tác KT bán hàng Trang 48 Bảng 3.1: Bảng khảo sát kiểm soát, đánh giá hiệu hoạt động DN Nội dung Kết Trả lời Doanh nghiệp có kiểm soát, đánh giá hiệu hoạt động qua báo cáo kế tốn tài chƣa? Các báo cáo cung cấp cho ngƣời quản lý gồm Tỉ lệ 100% 0% Có Khơng Báo cáo tài theo quy định Báo cáo quản trị chi tiết theo ngƣời quản lý (Nguồn: Tác giả tự tổng hợp) 100% 0% Nhận thấy cơng ty có hoạt động kiểm sốt, đánh giá hiệu hoạt động, cụ thể qua khảo sát chiếm 100%, nhiên đánh giá qua báo cáo tài năm theo quy định Ngoài ra, khảo sát cách thức theo dõi doanh thu DN: Bảng 3.2: Bảng Khảo sát cách thức theo dõi doanh thu DN Cách thức Kết Trả lời Doanh thu đƣợc theo dõi Toàn doanh nghiệp nhƣ nào? Theo mặt hàng Theo khách hàng Theo phƣơng thức bán hàng Khác (Nguồn: Tác giả tự tổng hợp) Tỷ lệ 100% 0% 0% 0% 0% Doanh thu đƣợc theo dõi cho toàn DN chiếm 100%, doanh thu theo dõi theo mặt hàng, KH, phƣơng thức bán hàng theo dõi khác chiếm 0% Đa số doanh thu đƣợc theo dõi dựa số dƣ bên Có TK 5111 tổng năm DN bán hàng đƣợc Tƣơng tự, bảng khảo sát cách thức theo dõi chi phí đƣợc lập bảng dƣới đây: GVHD: TS Nguyễn Ngọc Khánh Dung SVTH: Trần Thị Ngọc Liên – ĐHKT 10E Chương 3: Giải pháp cho công tác KT bán hàng Trang 49 Bảng 3.3: Bảng khảo sát cách thức theo dõi chi phi DN Cách thức Kết Trả lời Chi phí liên quan đến sản Tồn doanh nghiệp phẩm theo dõi nhƣ Theo mặt hàng nào? Theo khách hàng Theo phƣơng thức bán hàng Khác Chi phí chung đƣợc phân Theo mặt hàng bổ nhƣ nào? Theo khách hàng Theo phƣơng thức bán hàng Khác: Không phân bổ (Nguồn: Tác giả tự tổng hợp) Tỉ lệ 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Kết khảo sát cho thấy cho thấy KT theo dõi chi phí liên quan đến sản phẩm theo tồn DN, chiếm tỉ lệ 100% Và chi phí chung DN khơng phân bổ chiếm 100% Chi phí liên quan đến sản phẩm, DN dựa số dƣ TK Nợ 632 để xác định chi phí Cịn chi phí chung DN dựa TK Nợ 641 TK Nợ 642 Kết khảo sát đƣợc minh họa dƣới hình vẽ dƣới đây: Hình 3.1: Cách thức theo dõi doanh thu, chi ph liên quan trực tiếp đến sản phẩm Cách thức theo dõi doanh thu, chi phí sản phẩm Khác 0% Theo mặt hàng 0% Theo KH 0% Theo phƣơng thức bán hàng 0% Toàn DN 100% Toàn DN Theo KH Khác Theo mặt hàng Theo phƣơng thức bán hàng (Nguồn: Tác giả tự tổng hợp) GVHD: TS Nguyễn Ngọc Khánh Dung SVTH: Trần Thị Ngọc Liên – ĐHKT 10E Chương 3: Giải pháp cho công tác KT bán hàng Trang 50 Hình 3.2: Cách thức theo dõi chi ph chung Cách thức theo dõi chi phí chung Theo mặt hàng 0% Theo KH 0% Theo phƣơng thức bán hàng 0% Khác 100% Khác Theo mặt hàng Theo KH Theo phƣơng thức bán hàng (Nguồn: Tác giả tự tổng hợp) Nhận thấy kiến thức KTQT cịn mẻ so với cơng ty, nên em mạnh dạn vận dụng kiến thức học nghiên cứu tìm tịi để giúp cho cơng tác bán hàng công ty trở nên hiệu hơn, trƣớc hết dƣới số thuật ngữ KTQT: - Chi phí khả biến (gọi tắt biến phí): Là chi phí sản xuất, kinh doanh thay đổi tỷ lệ thuận tổng số, tỷ lệ với biến động khối lƣợng sản phẩm, gồm: chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp số khoản chi phí sản xuất chung, nhƣ: Chi phí nhân cơng, chi phí điện nƣớc, phụ tùng sửa chữa máy, Chi phí khả biến khơng thay đổi tính cho đơn vị sản phẩm, cơng việc - Chi phí bất biến (cịn gọi định phí): Là chi phí mà tổng số không thay đổi với biến động khối lƣợng sản phẩm, cơng việc, gồm: chi phí khấu hao TSCĐ, lƣơng nhân viên, cán quản lý, Chi phí bất biến đơn vị sản phẩm, cơng việc có quan hệ tỷ lệ nghịch với khối lƣợng, sản phẩm, cơng việc - Số dƣ đảm phí (Lãi biến phí): Là số chênh lệch doanh thu với biến phí tồn (gồm giá thành sản xuất theo biến phí, biến phí bán hàng, biến phí quản lý doanh nghiệp) - Điểm hoà vốn: Là điểm mà tổng doanh thu tổng chi phí điểm mà lãi biến phí tổng chi phí bất biến Sau số giải pháp KT quản trị mà DN áp dụng đƣợc: 3.3.1 Áp dụng Dự toán tiêu thụ sản phẩm GVHD: TS Nguyễn Ngọc Khánh Dung SVTH: Trần Thị Ngọc Liên – ĐHKT 10E Chương 3: Giải pháp cho công tác KT bán hàng Trang 51 Trong hệ thống dự tốn dự tốn ngân sách Dự tốn tiêu thụ sản phẩm quan trọng nhất, chi phối tồn dự tốn khác Cơng việc lập dự toán lập dự toán tiêu thụ sản phẩm Dự toán cho thấy doanh thu dự kiến kỳ dự toán Khi dự toán tiêu thụ sản phẩm đƣợc lập cách cẩn thận phù hợp với tình hình hoạt động doanh nghiệp, chìa khóa cho tồn q trình lập dự tốn Sau dự tốn tiêu thụ sản phẩm đƣợc lập, định khối lƣợng sản phẩm cần mua vào để đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ Dự toán tiêu thụ chi phối dự tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp, dự toán kết hoạt động sản xuất kinh doanh Kết tiêu thụ sản phẩm năm trƣớc đƣợc sử dụng nhƣ điểm khởi đầu việc dự báo số lƣợng sản phẩm tiêu thụ Ngƣời lập dự toán dự đoán số lƣợng sản phẩm tiêu thụ Để lập đƣợc dự toán số lƣợng sản phẩm tiêu thụ cách đắn, vừa mang tinh tiên tiến vừa mang tính thực, phù hợp với khả thực nhà quản trị địi hỏi phải có nhiều yếu tố định đến nó, dƣới số yếu tố thƣờng đƣợc xem xét dự báo sản phẩm tiêu thụ: - Số lƣợng sản phẩm tiêu thụ kỳ trƣớc xu hƣớng biến động - Các đơn đặt hàng chƣa thực - Các sách giá tƣơng lai, lƣợc tiếp thị để mở rộng thị trƣờng, hoạt động nghiên cứu phát triển - Sự cạnh tranh: dự đoán hành động đối thủ cạnh tranh, dự đoán nhu cầu thị trƣờng sản phẩm thay - Xu hƣớng chung kinh tế, thay đổi tổng sản phẩm xã hội, công ăn việc làm, giá thu nhập đầu ngƣời,… - Tình hình kinh tế ngành mà doanh nghiệp hoạt động - Những yếu tố khác: kiện trị, thay đổi mơi trƣờng pháp lý, thay đổi khoa học cơng nghệ,… Dự tốn tiêu thụ sản phẩm đƣợc xây dựng cách nhân sản lƣợng bán dự toán với giá bán: Doanh thu dự kiến Số lƣợng sản phẩm tiêu thụ dự tốn Giá bán Thơng thƣờng dự tốn tiêu thụ sản phẩm kèm theo bảng dự tốn tiền ƣớc tính thu đƣợc qua kỳ Việc tính tốn cần thiết cho việc lập dự toán tiền Số tiền dự kiến thu đƣợc bao gồm số tiền thu đƣợc kỳ trƣớc chuyển sang cộng với số tiền thu đƣợc kỳ dự toán Minh họa dƣới v dụ dƣới đây: Ở công ty, KT dự kiến tổng sản phẩm mặt hàng Sơn Dulux Inpire Y53 4L tiêu thụ năm 2018 1.000 thùng, sản lƣợng tiêu thụ quý lần lƣợt GVHD: TS Nguyễn Ngọc Khánh Dung SVTH: Trần Thị Ngọc Liên – ĐHKT 10E Chương 3: Giải pháp cho công tác KT bán hàng Trang 52 chiếm tỷ lệ nhƣ sau: Quý chiếm 10%, Quý chiếm 30%, Quý chiếm 40% Quý chiếm 20% Đơn giá bán dự kiến 455.000 đồng Từ liệu dự toán trên, dự toán tiêu thụ sản phẩm đƣợc lập dƣới bảng đây: Bảng 3.4: Bảng dự toán tiêu thụ sản phẩm Sơn Dulux Inpire Y53 4L – Năm 2018 Chỉ tiêu Quý 100 300 Cả năm 400 200 1.000 Số lượng sản phẩm tiêu thụ (thùng) 455.000 455.000 455.000 455.000 Đơn giá án 455.000 (đồng/thùng) Doanh thu 45.500.000 136.500.000 182.000.000 91.000.000 455.000.000 dự kiến (Đồng) (Nguồn: Tác giả tự tổng hợp) Bảng dự toán tiêu thụ sản phẩm Sơn Duluxe Inpire Y53 4L năm 2018 đƣợc thể hình dƣới đây: Hình 3.3: Dự tốn tiêu thụ sản phẩm Dự toán tiêu thụ sản phẩm Sơn Duluxe Inpire Y53 4L năm 2018 450 400 400 Doanh thu (triệu đồng) 350 300 300 250 182 200 150 100 200 136.5 100 91 45.5 50 Quý Quý Số lƣợng Quý Quý Doanh thu (Nguồn: Tác giả tự tổng hợp) GVHD: TS Nguyễn Ngọc Khánh Dung SVTH: Trần Thị Ngọc Liên – ĐHKT 10E Chương 3: Giải pháp cho công tác KT bán hàng Trang 53 Song song đó, KT lập bảng dự toán thu tiền từ sản phẩm Sơn Dulux Inpire Y53 4L: Tiền bán hàng đƣợc thu quý phát sinh doanh thu 70%, số lại thu hết quý sau Nợ phải thu KH quý năm trƣớc chưa thu 2.350.000 đồng Dƣới bảng dự toán thu tiền qua quý sản phẩm Sơn Dulux Inpire Y53 4L: Bảng 3.5: Bảng dự toán thu tiền Sơn Dulux Inpire Y53 4L – Năm 2018 Chỉ tiêu Năm trước chuyển sang Tiền thu quý Tiền thu quý Tiền thu quý Tiền thu quý Tổng số tiền dự kiến thu năm Quý 2.350.000 31.850.000 13.650.000 Cả năm 2.350.000 95.550.000 45.500.000 40.950.000 127.400.000 34.200.000 136.500.000 54.600.000 182.000.000 63.700.000 63.700.000 109.200.000 168.350.000 118.300.000 430.050.000 (Nguồn: Tác giả tự tổng hợp) 3.3.2 Tạo tài khoản quản trị chi tiết Khi DN vận dụng KT quản trị vào cơng việc KT bán hàng trƣớc tiên cần phải phân loại theo dõi chi phí doanh thu cách rõ ràng để dễ dàng báo cáo thu nhập phận cách dễ dàng, tạo tài khoản chi tiết nhằm giúp cho nhà quản trị nhìn bao quát hết đƣợc chi phi có DN Dƣới số minh họa mà em tạo để giúp DN phân biệt chi phí doanh thu cách dễ dàng hơn: - Tài khoản liên quan đến doanh thu: + TK 51111 – Doanh thu bán hàng hóa theo kênh bán trực tiếp + TK 51112 – Doanh thu bán hàng hóa theo kênh bán gửi hàng + TK 51113 – Doanh thu bán hàng hóa theo kênh web thƣơng mại điện tử - Tài khoản liên quan đến chi ph : GVHD: TS Nguyễn Ngọc Khánh Dung SVTH: Trần Thị Ngọc Liên – ĐHKT 10E Chương 3: Giải pháp cho công tác KT bán hàng Trang 54 Tài khoản 632: + TK 6321 – Giá vốn hàng bán theo kênh bán trực tiếp + TK 6322 – Giá vốn hàng bán theo kênh bán gửi hàng + TK 6323 – Giá vốn hàng bán theo kênh web thƣơng mại điện tử Tài khoản 641: + TK 64111 – Chi phí nhân viên bán hàng lƣơng cố định + TK 64112 – Chi phí nhân viên bán hàng lƣơng hoa hồng + TK 64181 – Chi phí bán hàng hoa hồng Lazada + TK 62182 – Chi phí vận chuyển bán hàng Tùy theo cách thức DN theo dõi, DN tạo cho tiểu khoản riêng phù hợp với mục đích quản trị DN 3.3.3 Áp dụng Báo cáo thu nhập phận Trong xây dựng báo cáo phận, có số tiêu thức cần đánh giá cần thiết nhƣ: doanh thu phận, lợi nhuận phận, tổng chi phí phận, Sau đánh giá tiêu thức, kết phận cung cấp thông tin chi tiết, cắt lớp phận DN Từ đó, nắm bắt kịp thời tình hình, đánh giá ảnh hƣởng, kết quả, hiệu kinh doanh phận toàn DN, đƣa định phù hợp Qua thời gian thực tập tháng, với tình hình thực tế chƣa có báo cáo cung cấp thơng tin lợi nhuận kênh bán hàng DN Mong muốn đƣợc giúp DN bán hàng cách có hiệu hơn, em xây dựng báo cáo phận theo kênh bán hàng để đƣa đƣợc điểm mạnh mặt hạn chế kênh bán hàng nhằm giúp cho DN có cách nhìn tổng quan chi tiết mặt bán hàng lợi nhuận Nhƣng trƣớc hết, DN cần phải phân loại loại chi phí nhƣ: Chi phí khả biến, chi phí cố định phận chi phí cố định chung Dƣới bảng phân loại chi phí DN: GVHD: TS Nguyễn Ngọc Khánh Dung SVTH: Trần Thị Ngọc Liên – ĐHKT 10E Chương 3: Giải pháp cho công tác KT bán hàng Trang 55 Bảng 3.6: Bảng phân loại chi ph theo kênh bán hàng Tháng 12 năm 2017 Đơn vị tính: Đồng Chỉ tiêu Chi ph khả biến - Giá vốn hàng bán - Chi phí hoa hồng NV sales - Chi phí hoa hồng đại lý - Chi phí vận chuyển Chi ph cố định phận - Chi phí nhân viên sales Chi ph cố định chung - Chi phí thuê văn phịng - Chi phí điện thoại, internet - Lƣơng KT - Khấu hao tài sản cố định - Khấu hao công cụ dụng cụ Kênh bán hàng Bán trực tiếp Gửi hàng 9.268.000 49.934.460 9.268.000 45.078.000 Công ty Lazada 3.690.200 62.892.660 3.479.000 57.825.000 3.468.900 3.468.900 211.200 211.200 1.387.560 1.387.560 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 16.575.350 4.500.000 538.000 7.000.000 3.285.918 1.251.432 (Nguồn: Tác giả tự tổng hợp)  Phân loại chi ph có liên quan: Để lập đƣợc bảng phân loại chi phí này, cần phân loại chi phí liên quan đến chi phí khả biến (biến phí), chi phí liên quan đến chi phí cố định (định phí) phân bổ đƣợc định phí chung khơng phân bổ đƣợc Dƣới số chi phí mà em phân loại đƣợc thời gian thực tập tháng DN để phục vụ việc lập báo cáo thu nhập phận: - Biến phí bao gồm: + Giá vốn hàng bán + Chi phí hoa hồng nhân viên sales, Lazada GVHD: TS Nguyễn Ngọc Khánh Dung SVTH: Trần Thị Ngọc Liên – ĐHKT 10E Chương 3: Giải pháp cho công tác KT bán hàng Trang 56 + Chi phí vận chuyển lần gửi hàng - Định phí phân bổ đƣợc: lƣơng có định nhân viên sales - Định phí chung khơng thể phân bổ đƣợc bao gồm: + Lƣơng kế toán + Khấu hao TSCD: khấu hao bàn ghế + Khấu hao cơng cụ dụng cụ: Máy tính, chữ ký số,  Cách t nh giá trị chi ph : Giá vốn hàng bán: Chính số dƣ Nợ TK 632 (chi tiết theo kênh bán hàng) Chi phí hoa hồng nhân viên sales = 5% doanh thu bán ra: số dƣ Nợ TK 64112 Chi phí hoa hồng cho Lazada = 4% doanh thu bán ra: số dƣ bên Nợ TK 64181 Chi phí vận chuyển = 2% doanh thu bán ra: số dƣ bên Nợ TK 64182 Chi phí nhân viên sales = 5.000.000 đồng/tháng/ngƣời: số dƣ Nợ TK 64111 Chi phí thuê văn phòng = 4.500.000 đồng/tháng: số dƣ Nợ TK 6427 Chi phí tiền điện : số dƣ Nợ TK 6428 Lƣơng KT = 7.000.000 đồng/tháng/ngƣời: số dƣ Nợ TK 6421 Khấu hao TSCD : số dƣ Có TK 2141 Khấu hao cơng cụ dụng cụ: số dƣ Có TK 242 liên quan đến Nợ TK 6413 Nợ TK 6423 Dựa vào bảng số liệu tổng hợp đƣợc, phân loại chi phí theo kênh bán hàng trên, để lập báo cáo phận DN cần phải theo dõi chi tiết chi phí kênh bán hàng KT nên triệt để áp dụng hết chi phí có DN, tránh bỏ sót chi phí, tránh phân bổ chi phí khơng thích hợp khơng có sở phân bổ đắn hay tránh phân bổ tùy ý để phân bổ chi phí cho kênh bán hàng Từ cách theo dõi bảng chi phí theo kênh bán hàng, ta lập đƣợc Báo cáo thu nhập phận theo kênh bán hàng cụ thể nhƣ bảng dƣới đây: GVHD: TS Nguyễn Ngọc Khánh Dung SVTH: Trần Thị Ngọc Liên – ĐHKT 10E Chương 3: Giải pháp cho công tác KT bán hàng Trang 57 Bảng 3.7: Báo cáo phận công ty theo kênh bán hàng Tháng 12 năm 2017 Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu Doanh thu (-) Chi ph khả biến - Giá vốn hàng bán - Chi phí hoa hồng NV sales - Chi phí hoa hồng đại lý - Chi phí vận chuyển Số dƣ đảm ph (-) Chi ph cố định phận - Chi phí nhân viên sales Lợi nhuận phận (-) Chi ph cố định chung - Chi phí th văn phịng - Chi phí điện thoại, internet - Lƣơng KT - Khấu hao tài sản cố định - Khấu hao công cụ dụng cụ Lợi nhuận Kênh bán hàng Bán trực tiếp Gửi hàng 20.360.000 69.378.000 9.268.000 49.934.460 9.268.000 45.078.000 Công ty Lazada 9.280.000 3.690.200 99.018.000 62.892.660 3.479.000 57.825.000 3.468.900 3.468.900 211.200 1.387.560 11.092.000 19.443.540 11.092.000 211.200 1.387.560 5.589.800 36.125.340 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 4.443.540 5.589.800 21.125.340 16.575.350 4.500.000 538.000 7.000.000 3.285.918 1.251.432 4.549.990 (Nguồn: Tác giả tự tổng hợp) Theo bảng 3.4, nhận thấy kênh bán gửi hàng có doanh thu cao, cao nhiều với kênh bán hàng lại, lợi nhuận lại thấp có nhiều chi phí trả Đối với báo cáo thu nhập phận, ta thấy đƣợc lợi nhuận riêng phận nhƣ nào, lãi lỗ để giúp cho DN có định phù hợp Nếu trƣờng hợp DN sử dụng báo cáo tài nhƣ thƣờng lệ GVHD: TS Nguyễn Ngọc Khánh Dung SVTH: Trần Thị Ngọc Liên – ĐHKT 10E Chương 3: Giải pháp cho cơng tác KT bán hàng Trang 58 đƣợc kênh bán hàng hoạt động nhƣ nào, ví dụ nhƣ thƣờng nghĩ kênh bán gửi hàng thƣờng xuyên phát sinh bán hàng với số lƣợng lớn mang lợi nhuận nhiều tất kênh khác, thực mang lại lợi nhuận thấp Dƣới hình thể lợi nhuận kênh bán hàng: Hình 3.4: Báo cáo thu nhập phận Biểu đồ thể lợi nhuận tháng 12/2017 theo báo cáo thu nhập phận ĐVT: nghìn đồng 200000 150000 100000 50000 Bán trực tiếp Bán gửi hàng Bán Lazada Tổng cơng ty Chi phí Doanh thu Lợi nhuận (Nguồn: Tác giả tự tổng hợp) 3.3.4 Áp dụng Điểm hòa vốn Theo nhƣ phần 1.6.3 nêu khái niệm điểm hịa vốn Thì điểm hịa vốn điểm mà doanh thu với chi phí Có hai tiêu điểm hịa vốn kế tốn quản trị mà DN cần quan tâm để biết điểm hịa vốn đó, DN bán thêm có lợi nhuận tƣơng ứng với số dƣ đảm phí Vì DN tính đƣợc điểm hịa vốn qua hai cách: ản lượng h o nh thu h vốn vốn Đ nh phí ố đảm phí đơn v Đ nh phí T lệ số đảm phí Mỗi DN tính đƣợc điểm hịa vốn, DN kết hợp việc chiết khấu thƣơng mại cho KH để khuyến khích KH mua số lƣợng nhiều DN vận dụng việc giảm giá sản phẩm nhằm tăng sản lƣợng bán ra, nhƣng phải đảm bảo điều bán với mức giá phải cao biến phí để có lợi nhuận GVHD: TS Nguyễn Ngọc Khánh Dung SVTH: Trần Thị Ngọc Liên – ĐHKT 10E Kết luận KẾT LUẬN Trong chế nay, kế toán thực có vị trí quan trọng định tồn phát triển doanh nghiệp Tổ chức tốt cơng tác kế tốn bán hàng cơng cụ quan trọng cho nhà quản lý nghiên cứu vận dụng, cung cấp thông tin cần thiết cho Ban giám đốc để hoạch định chiến lƣợc kinh doanh Với mong muốn đƣợc góp phần nhỏ bé vào việc cơng tác tổ chức, hạch tốn hoạt động bán hàng, sau trình học tập nghiên cứu tìm hiểu thực tế Cơng ty TNHH Thƣơng mại quốc tế Weiber, giúp đỡ chị kế tốn, hƣớng dẫn nhiệt tình giáo Nguyễn Ngọc Khánh Dung em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Dựa vào kiến thức kế toán quản trị học, em muốn vận dụng kế toán quản trị để góp phần giúp cơng tác tốt cơng tác bán hàng công ty Trên sở lý luận thực tiễn, nêu lên mặt tích cực giải pháp nhằm giúp tổ chức tốt cơng tác kế tốn bán hàng Cơng ty TNHH Thƣơng mại quốc tế Weiber Tuy nhiên, hạn chế hiểu biết kinh nghiệm thực tế nên em khơng tránh khỏi sai sót viết khóa luận này, em mong góp ý giúp đỡ giáo viên hƣớng dẫn nhà quản lý cơng ty để hồn thiện Phụ lục 1: Chứng từ kế toán PHỤ LỤC 1:CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 1.1 PHIẾU THU 1.2 PHIẾU XUẤT KHO 1.3 GIẤY BÁO CÓ 1.4 HĐGTGT MUA VÀO 1.5 HĐGTGT BÁN RA 1.6 NGHIỆP VỤ KHÁC Phụ lục 2: Chứng từ kế tốn PHỤ LỤC 2: SỔ SÁCH KẾ TỐN 2.1 SỔ NHẬT KÝ CHUNG 2.2 SỔ CÁI 2.3 SỔ CHI TIẾT Tài liệu tham khảo TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Phƣớc cộng sự, 2009 Giáo trình Kế tốn tài doanh nghiệp (Tập 1) Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất Thống kê Trần Phƣớc cộng sự, 2008 Giáo trình Kế tốn tài doanh nghiệp (Tập 2) Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất Thống kê Đoàn Ngọc Quế cộng sự, 2009 Kế tốn quản trị Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất Lao động Huỳnh Tấn Dũng cộng Giáo trình Kế tốn quản trị phần Đại học Cơng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Trần Ngọc Hùng, Nguyễn Ngọc Khánh Dung Lê Thủy Ngọc Sang Kế tốn quản trị phần Đại học Cơng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Trẩn Duy Vũ Ngọc Lan, Nguyễn Thanh Tùng Nguyễn Thị Phƣơng Thúy Hệ thống thơng tin kế tốn phần Đại học Cơng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Thơng tƣ 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính Thơng tƣ 53/2006/TT-BTC, ngày 12/06/2006 Bộ Tài Chính Bùi Tiến Dũng Phạm Đức Hiếu, 2018 Nghiên cứu mức độ áp dụng kế toán quản trị doanh nghiệp sản xuất Giấy Việt Nam Tạp chí cơng thương [Ngày truy cập: 26/04/2018] 10 Nguyễn Thị Hải Vân, 2014 Nâng cao hiệu ứng dụng kế toán quản trị doanh nghiệp Việt Nam Tạp chí tài [Ngày truy cập: 26/04/2018] ... trƣờng kết hợp với thực tế thu nhận đƣợc từ cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH thƣơng mại quốc tế Weiber, em chọn đề tài ? ?Giải pháp cho cơng tác kế tốn bán hàng Công ty TNHH Thƣơng mại quốc tế Weiber? ??... .39 CHƢƠNG GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC KT BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ WEIBER 41 3.1 Sự cần thiết u cầu hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng cơng ty 41... THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ WEIBER 2.1 Tổng quan Công ty TNHH thƣơng mại quốc tế Weiber 2.1.1 Khái quát đặc điểm kinh doanh công ty 2.1.1.1 Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ WEIBER
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ WEIBER,