0

Tài liệu Phát triển thương mại mặt hàng thang máy của công ty trách nhiệm hữu hạn

49 2 0
  • Tài liệu Phát triển thương mại mặt hàng thang máy của công ty trách nhiệm hữu hạn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 08:27

tai lieu, luan van1 of 98 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ - LUẬT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MẶT HÀNG THANG MÁY CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KONE VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Giáo viên hướng dẫn Họ tên: Tiến sĩ Nguyễn Thị Hương Giang Bộ môn: Quản lý kinh tế Sinh viên thực tập Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Thanh Lớp (Lớp hành chính): K54F2 HÀ NỘI, 2022 document, khoa luan1 of 98 tai lieu, luan van2 of 98 TÓM LƯỢC Với phát triển nhanh chóng xã hội đại ngày nay, ngày có nhiều tịa nhà, chung cư thị xây dựng Công ty Kone Việt Nam với mục tiêu phát triển thành phố thông minh cộng đồng xanh mang đến đại, thuận tiện an tồn di chuyển thơng qua sản phẩm thang máy Với cạnh tranh nhiều đối thủ thị trường ngày nay, địi hỏi cơng ty ngày phải nâng cao đẩy mạnh, xúc tiến sản phẩm Trong đó, phát triển thương mại sản phẩm đóng góp vai trị quan trọng việc chiếm lĩnh, mở rộng thị trường giúp cơng ty phát triển lĩnh vực Vì vậy, em chọn đề tài: “Phát triển thương mại mặt hàng thang máy công ty trách nhiệm hữu hạn Kone Việt Nam thị trường nội địa” Về lý thuyết, đề tài tổng hợp lý thuyết phát triển thương mại sản phẩm, nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống tiêu phát triển thương mại làm sở để nghiên cứu thực tiễn cho vấn đề nêu đề tài Về thực tiễn, sở thu thập số liệu, tài liệu tiến hành phân tích để đưa khái quát tình hình nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại sản phẩm thang máy cơng ty Từ đó, phân tích đưa kết đạt hạn chế tồn phát triển thương mại sản phẩm thang máy công ty thị trường nội địa Bên cạnh đó, kiến nghị quan điểm, định hướng giải pháp cho công ty để phát triển sản phẩm thang máy tương lai i document, khoa luan2 of 98 tai lieu, luan van3 of 98 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực đề tài khóa luận tốt nghiệp, hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn, phía Nhà trường cơng ty tạo điều kiện thuận lợi, em có q trình nghiên cứu tìm hiểu học tập nghiêm túc để hồn thành đề tài Kết thu khơng nỗ lực cá nhân mà cịn có giúp đỡ Q thầy cơ, cơng ty, gia đình bạn bè Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Thương Mại quan tâm, tạo điều kiện giúp em hồn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hương Giang dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn, giúp đỡ em mặt phương pháp, lý luận nội dung suốt trình thực khóa luận tốt nghiệp, giúp em hồn thành khóa luận cách tốt Đồng thời, em xin cảm ơn Công ty TNHH Kone Việt Nam tạo điều kiện, giúp đỡ em trình thực tập, thu thập tài liệu hồn thành khóa luận tốt nghiệp Mặc dù em cố gắng trình độ cịn hạn chế nên q trình thực trình bày khóa luận khơng thể tránh khỏi sai sót, em mong nhận góp ý, nhận xét phê bình Q thầy cô Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021 Sinh viên thực ii document, khoa luan3 of 98 tai lieu, luan van4 of 98 MỤC LỤC TÓM LƯỢC i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài khóa luận Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan Đối tượng, mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MẶT HÀNG THANG MÁY 1.1 Bản chất vai trò phát triển thương mại mặt hàng thang máy 1.1.1 Bản chất phát triển thương mại mặt hàng thang máy 1.1.2 Vai trò phát triển thương mại mặt hàng thang máy 1.1.3 Đặc điểm mặt hàng thang máy 1.2 Nguyên lý phát triển thương mại mặt hàng thang máy 11 1.2.1 Nguyên tắc yêu cầu phát triển thương mại mặt hàng thang máy 11 1.2.2 Đặc điểm phát triển thương mại mặt hàng thang máy 13 1.2.3 Tiêu chí tiêu đánh giá phát triển thương mại mặt hàng mặt hàng thang máy 14 1.3 Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại mặt hàng thang máy 16 1.3.1 Các nhân tố khách quan 16 1.3.2 Các nhân tố khách quan 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MẶT HÀNG THANG MÁY CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KONE VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 19 2.1 Tổng quan tình hình nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại mặt hàng thang máy công ty TNHH Kone Việt Nam 19 2.1.1 Khái quát thực trạng thương mại mặt hàng thang máy 19 iii document, khoa luan4 of 98 tai lieu, luan van5 of 98 2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại mặt hàng thang máy công ty TNHH Kone Việt Nam 20 2.2 Phân tích thực trạng phát triển thương mại mặt hàng thang máy công ty TNHH Kone Việt Nam 22 2.2.1 Thực trạng phát triển thương mại mặt hàng thang máy công ty TNHH Kone Việt Nam quy mô 22 2.2.2 Thực trạng phát triển thương mại mặt hàng thang máy công ty TNHH Kone chất lượng 26 2.2.3 Thực trạng phát triển thương mại mặt hàng thang máy công ty TNHH Kone hiệu kinh doanh 29 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển thương mại mặt hàng thang máy công ty TNHH Kone Việt Nam thị trường nội địa 32 2.3.1 Thành công 32 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 33 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MẶT HÀNG THANG MÁY CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KONE VIỆT NAM 35 3.1 Quan điểm, định hướng phát triển thương mại mặt hàng thang máy công ty TNHH Kone Việt Nam 35 3.1.1 Quan điểm phát triển thương mại mặt hàng thang máy công ty TNHH Kone Việt Nam 35 3.1.2 Định hướng phát triển thương mại mặt hàng thang máy công ty TNHH Kone Việt Nam 36 3.2 Các giải pháp phát triển thương mại mặt hàng thang máy công ty TNHH Kone Việt Nam 37 3.3 Các kiến nghị nhằm phát triển thương mại mặt hàng thang máy công ty TNHH Kone Việt Nam 39 3.4 Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu 40 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vii iv document, khoa luan5 of 98 tai lieu, luan van6 of 98 DANH MỤC BẢNG BIỂU BẢNG Bảng 2.1: Tổng doanh thu lợi nhuận kinh doanh mặt hàng thang máy công ty trách nhiệm hữu hạn Kone (2018-2020) 23 Bảng 2.2: Tỷ suất lợi nhuận mặt hàng thang máy công ty trách nhiệm hữu hạn Kone (2018-2020) 29 Bảng 2.2: Hiệu sử dụng vốn mặt hàng thang máy công ty trách nhiệm hữu hạn Kone (2018-2020) 31 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.2: Thị phần kinh doanh Công ty năm 2018 25 Biểu đồ 2.3: Thị phần kinh doanh Công ty năm 2019 25 Biểu đồ 2.3: Thị phần kinh doanh Công ty năm 2020 25 Biểu đồ 2.4: Biểu đồ tốc độ doanh thu lợi nhuận công ty trách nhiệm hữu hạn Kone Việt Nam (2017-2020) 27 Biểu đồ 2.5: Biểu đồ tỷ trọng tổng doanh thu ba miền công ty trách nhiệm hữu hạn Kone Việt Nam (2017-2020) 28 v document, khoa luan6 of 98 tai lieu, luan van7 of 98 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nghĩa TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP Thành phố CNH Cơng nghiệp hóa HĐH Hiện đại hóa R&D Nghiên cứu & Phát triển CAD Máy tính hỗ trợ thiết kế VNĐ Việt Nam Đồng IOS Tổ chức Quốc tế Tiêu chuẩn hố AI Trí tuệ nhân tạo 10 IoT Internet Vạn Vật vi document, khoa luan7 of 98 tai lieu, luan van8 of 98 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài khóa luận Kinh tế giới ngày có xu hợp tác hội nhập, thương mại trở thành lĩnh vực tiên phong, quan hệ thương mại trước mở đường cho quan hệ ngoại giao hợp tác quốc gia Việt Nam đường khai thác tiềm mạnh quốc gia, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh thực cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước Phát triển thương mại lĩnh vực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, năm qua lĩnh vực thương mại có bước đột phá mức tăng trưởng hàng năm cao, đóng vai trị tích cực việc cung ứng đầy đủ hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng thay đổi thói quen mua sắm người dân Nhờ phát triển thương mại nên mức sống người dân ngày nâng cao; tòa nhà chung cư đô thị, trung tâm thương mại-dịch vụ, khu mua sắm ngày xây dựng nhiều Theo phương tiện lại đại phổ biến, thang máy thực đóng vai trị tối ưu cho việc di chuyển cơng trình cao tầng giúp thuận tiện tiện lợi Hiện nay, thị trường thang máy ngày mở rộng tràn đầy tiềm phát triển, nên cạnh tranh thị trường ngày gay gắt doanh nghiệp cơng ty Vì thế, phát triển thương mại sản phẩm vấn đề cần nghiên cứu đầu tư phát triển mà doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại cần phải trọng đầu tư Công ty trách nhiệm hữu hạn Kone Việt Nam thuộc toàn quyền sở hữu tập đoàn KONE thành lập vào năm 2009 Với 10 năm gia nhập phát triển thị trường thang máy thang Việt Nam, Kone Việt Nam không ngừng nỗ lực để mang đến giải pháp giao thông trục đứng tốt cho người sử dụng Tình trạng bùng nổ dịch bệnh dẫn đến sụt giảm cho kinh tế, thị trường biến đổi liên tục dẫn đến nhu cầu mua sắm người dân giảm mạnh Đối với thị trường thang máy gặp nhiều khó khăn, việc xây dựng cơng trình bị đình nhiều ngành bất động sản bị ảnh hưởng gây nhu cầu sử dụng sản phẩm bị giảm mạnh Các mặt hàng thang máy nhập từ nước chịu tác động ảnh hưởng từ sách nhà nước sách thuế, sách xuất nhập Dịch bệnh làm cho việc nhập thiết bị, sản phẩm bị chậm trễ khó khăn việc lưu thơng hàng hóa đảm bảo nguồn hàng cung ứng thị trường, thời gian cung ứng bị ảnh hưởng; điều gây ảnh hưởng vô quan trọng đến phát triển công ty Đối với công ty có vốn nước ngồi sản phẩm nhập từ nước ngồi cơng ty trách nhiệm hữu hạn Kone khó khăn lớn Ngồi thị trường thang document, khoa luan8 of 98 tai lieu, luan van9 of 98 máy nội địa có nhiều đối thủ cạnh tranh lớn với sản phẩm loại, đối thủ cạnh tranh có chiến lược phát triển thương mại sản phẩm họ mạnh khác Nếu công ty không đầu tư cho phát triển thương mại sản phẩm tạo khác biệt cho sản phẩm mình, cơng ty bị đối thủ cạnh tranh đánh bại bị đào thải khỏi thị trường Trước tình hình đặt công ty vừa đáp ứng nhu cầu, phát triển thị trường mà vừa lại nâng cao phát triển thương mại sản phẩm thang máy nhằm nâng cao khả cạnh tranh tạo chỗ đứng thị trường Việt Nam cần thiết Từ vấn đề đặt ra, từ tính cấp thiết lý luận thực tiễn đưa trên, em lựa chọn đề tài “Phát triển thương mại mặt hàng thang máy Công ty trách nhiệm hữu hạn Kone Việt Nam” đề tài khóa luận tốt nghiệp Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan Đỗ Văn Kính (2012), Phát triển thương mại sản phẩm sàn gỗ công nghiệp công ty cổ phần thương mại Huy Anh thị trường Hà Nội, khóa luận tốt nghiệp khoa Kinh Tế - Đại học thương mại Đề tài đưa thành tựu hạn chế công ty hoạt động phát triển thương mại sản phẩm sàn gỗ công nghiệp thị trường Hà Nội Trên sở đó, đề tài đưa quan điểm, định hướng, đề xuất giải pháp kiến nghị với nhà nước cho hoạt động phát triển thương mại sản phẩm sàn gỗ công nghiệp thị trường Hà Nội công ty cổ phần thương mại Huy Anh Phạm Thị Ngân (2020), Giải pháp phát triển thương mại sản phẩm thời trang công ty cổ phần Trường Hà thị trường nội địa, khóa luận tốt nghiệp khoa Kinh Tế Đại học thương mại Đề tài tác giả nghiên cứu đưa đánh giá thương mại thực tế kinh doanh công ty thị trường nội địa Ngồi ra, đưa thiếu sót cơng ty từ đưa kiến nghị giúp thúc đẩy phát triển thương mại mở rộng thị trường cho công ty giai đoạn tới Lê Văn Tuấn (2020), Phát triển thương mại mặt hàng hạt đậu xanh công ty TNHH chế biến nơng sản Đức Phương thị trường Hà Nội, khóa luận tốt nghiệp khoa Kinh Tế - Đại học thương mại Đề tài khóa luận khái quát thực trạng phát triển thương mại mặt hàng hạt đậu xanh Công ty theo chiều rộng, chiều sâu hiệu quả; đánh giá thành công, hạn chế đưa nguyên nhân để từ đưa giải pháp cụ thể cho công ty document, khoa luan9 of 98 tai lieu, luan van10 of 98 TNHH Đức Phương giải pháp phát triển thương mại mặt hàng, phát triển thị trường, mở rộng hệ thống kênh phân phối, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại Phạm Thị Hồng Hằng (2020), Nâng cao chất lượng tour du lịch nội địa công ty TNHH phát triển thương mại du lịch Anh Quân Hà Nội, khóa luận tốt nghiệp khoa Kinh Tế - Đại học thương mại Đề tài tác giả đưa hệ thống sở lý luận liên quan đến nâng cao chất lượng phát triển thương mại Đánh giá thực trạng phát triển thương mại dịch vụ du lịch nội địa công ty TNHH phát triển thương mại du lịch Anh Quân Hà Nội Đề tài nêu giải pháp phát triển thương mại sản phẩm phần mềm thời gian tới Nguyễn Trung Anh (2020), Quản lý phát triển thương mại mặt hàng đồ gỗ nội thất công ty TNHH sản xuất - thương mại Nguyệt Ánh II thị trường miền Bắc, khóa luận tốt nghiệp khoa Kinh Tế - Đại học thương mại Đề tài nghiên cứu vấn đề phát triển thương mại cụ thể tập trung đưa giải pháp thị trường nhằm quản lý phát triển thương mại mặt hàng nội thất công ty TNHH sản xuất - thương mại Nguyệt Ánh II Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty thời gian vừa qua, nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phát triển thương mại mặt hàng nội thất cơng ty Các đề tài có đối tượng nghiên cứu, thời gian, không gian, quy mô nghiên cứu phạm vi nghiên cứu khác có tính ứng dụng phù hợp với đơn vị khác Dưới góc độ quản lý kinh tế thương mại nghiên cứu đánh giá, đưa hạn chế điểm mạnh vấn đề nghiên cứu Đề tài đưa cách tiếp cận mới, phát vấn đề cơng ty từ đưa đề xuất, kiến nghị giải pháp cụ thể cho công ty TNHH Kone Việt Nam thị trường nội Đối tượng, mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu thực trạng phát triển thương mại sản phẩm thang máy Công ty trách nhiệm hữu hạn Kone Việt Nam 3.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát: Đưa giải pháp kiến nghị phát triển thương mại sản phẩm thang máy Công ty trách nhiệm hữu hạn Kone Việt Nam Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa làm rõ lý luận, vấn đề phát triển thương mại sản phẩm thang máy Cụ thể mô tả sản phẩm, làm rõ nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thương document, khoa luan10 of 98 tai lieu, luan van35 of 98 (Đơn vị: %) 100% 90% 80% 70% 60% Miền Nam 50% Miền Trung 40% Miền bắc 30% 20% 10% 0% Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 (Nguồn: Phịng kế tốn) Biểu đồ 2.5: Biểu đồ tỷ trọng tổng doanh thu ba miền công ty trách nhiệm hữu hạn Kone Việt Nam (2017-2020) Công ty TNHH Kone ngày lớn mạnh mở rộng thị trường ba vùng miền Cơng ty tham gia nhiều đấu thầu cho cơng trình lớn nước giành thắng lợi nâng cao vị ngành thang máy Trong đó, số thành phố Hồ Chí Minh cơng ty khai thác tốt tiềm phát triển thương mại mặt thang máy với tỷ trọng 55% năm 2020, miền Trung đưa vào khai thác thị trường mang lại nhiều thành công với tỉ trọng chiếm 13% năm 2020 Tuy nhiên, cịn tỉnh, thành phố mà cơng ty chưa khai thác tiềm phát triển thương mại mặt hàng thang máy nên doanh thu cơng ty cịn thấp nhiều so với đối thủ cạnh tranh lớn địa bàn toàn quốc c Sự chuyển dịch phương thức kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Kone Việt Nam phân phối sản phẩm chủ yếu trụ sở chính, văn phịng chi nhánh hệ thống đại lý Công ty ngày phát triển thương mại mặt hàng thang máy, bước mở rộng thị phần kinh doanh mặt hàng thị trường tồn quốc Cơng ty đưa sản phẩm vào đại lý lớn có sách dành riêng cho đại lý để mở rộng bền vững hợp tác hai bên Phương thức toán bao gồm toán tiền mặt tốn trực tuyến qua thẻ ngân hàng Cơng ty tham gia nhiều đấu thầu để tăng doanh thu, 28 document, khoa luan35 of 98 tai lieu, luan van36 of 98 mở rộng thị trường nâng cao uy tín thị trường dự án: MGM Grand Hồ Tràm, Le Meridien Sài Gòn, JW Marriott Hà Nội, InterContinental Nha Trang, Hilton Đà Nẵng, Pullman Phú Quốc, Masteri Thảo Điền, Sunrise City, Centre Point Tower, Friendship Tower… Ngồi ra, cơng ty có trang web riêng bao gồm thơng tin tồn sản phẩm kinh doanh công ty: mẫu mã, thông số kỹ thuật, giá cả, bảo hành để khách hàng chủ động tìm hiểu sản phẩm trước định mua hàng Phương thức toán bao gồm toán tiền mặt toán trực tuyến qua thẻ ngân hàng Công ty thường xuyên tổ chức chương trình quảng cáo quy mơ lớn nhằm đưa thang máy đại, công nghệ công ty đến gần với người tiêu dùng 2.2.3 Thực trạng phát triển thương mại mặt hàng thang máy công ty TNHH Kone hiệu kinh doanh a Lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận Để đánh giá hiệu phát triển thương mại mặt hàng thang máy Cơng ty TNHH Kone khơng thể khơng nói đến hiệu kinh doanh Bảng tỷ suất lợi nhuận mặt hàng thang máy Công ty TNHH Kone sau: Bảng 2.2: Tỷ suất lợi nhuận mặt hàng thang máy công ty trách nhiệm hữu hạn Kone (2018-2020) Đơn vị: VNĐ Chỉ tiêu 2017 Tổng doanh thu 476.381.722.698 504.350.226.603 576.085.112.114 476.381.722.698 Tổng chi phí 385.409.013.933 398.911.929.974 479.111.355.603 367.093.591.295 Lợi nhuận 90.972.708.765 105.438.336.629 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (%) 19,097 20,906 16,833 21,076 Tỷ suất lợi nhuận chi phí (%) 23,604 26,431 20,240 27,351 2018 2019 2020 96.973.756.511 100.403.854.713 (Nguồn: Phịng kế tốn) Chi phí hoạt động kinh doanh thể tổng số tiền mà cơng ty bỏ phục vụ cho q trình sản xuất hoạt động kinh doanh sản phẩm thị trường Qua bảng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, ta thấy chi phí hoạt động kinh doanh năm đa số tăng so với năm trước năm 2020 chi phí cơng ty giảm Năm 2019 29 document, khoa luan36 of 98 tai lieu, luan van37 of 98 tăng cao so với năm khác 479.111.355.603 đồng vào năm 2020 giảm cịn 367.093.591.295 đồng Năm 2019 tình hình hoạt động kinh doanh gặp nhiều điều kiện thuận lợi nên mặt hàng tiêu thụ nhiều dẫn đến vốn bán hàng tăng với chi phí xúc tiến quảng cáo, chi phí thuê địa điểm, chi phí điện nước giá đầu vào sản phẩm tăng cao phí cao so với năm Sang năm 2020 thị trường nhà đất gặp nhiều khó khăn nên khối lượng tiêu thụ giảm phí năm 2020 giảm thấp so với năm 2019 Nhu cầu giảm sụt giảm số thị trường lớn truyền thống, cụ thể doanh nghiệp xây dựng ngừng đơn đặt hàng Ngoài ra, ngành hàng phải đối mặt với nhiều thách thức khác như: áp lực cạnh tranh từ thị trường có chi phí thấp, việc nhập khó khăn, sách hạn chế thắt chặt cho vay ngân hàng Doanh thu từ hoạt động kinh doanh công ty thông qua năm tổng số tiền thu bao gồm chi phí mà cơng ty phải bỏ để kinh doanh lợi nhuận mà công ty hưởng Thông qua bảng phân tích kết tình hình hoạt động công ty TNHH Kone Việt nam, ta thấy năm doanh thu đa số tăng giảm năm 2020 Đặc biệt năm 2019 tăng mạnh năm 576.085.112.114 đồng cịn năm 2020 giảm cịn 476.381.722.698 đồng Do tình hình kinh tế 2019 có biến động tình hình dịch bệnh nhà nước kiểm sốt được, khơng ảnh hưởng nhiều đến thu nhập nhu cầu lắp đặt mặt hàng thang máy nên hoạt động kinh doanh mặt hàng công ty chưa gặp nhiều khó khăn Lợi nhuận hoạt động kinh doanh thể số tiền công ty thu sau trừ tồn chi phí phục vụ cho trình kinh doanh Từ bảng kết kinh doanh, ta thấy lợi nhuận năm 2018 cao 105.438.336.629 triệu đồng Năm 2018 thị trường tiêu thụ sản phẩm tương đối ổn định, mặt khác cơng ty có sách mở rộng chi nhánh nên đáp ứng nhu cầu khách hàng nên ký nhiều hợp đồng cơng trình xây dựng có nhu cầu thang máy Dựa bảng số liệu trên, ta thấy tình hình kinh doanh công ty Tỷ suất lợi nhuận công ty qua năm cao 15% Trong năm 2018 năm 2020 tỷ suất lợi nhuận công ty đạt 20%, đến năm 2019 khó khăn dịch bệnh đồng thời sức ép cạnh tranh đối thủ lớn nên tỷ suất lợi nhuận 16,833% Tuy đến năm 2020, với việc khắc phục dịch bệnh việc nhập mặt hàng thang máy dễ dàng nên tỷ suất lợi nhuận có đột phá đáng kể Tỷ suất lợi nhuận doanh thu đạt 21% tỷ suất lợi nhuận chi phí tăng 27% Nguyên nhân chủ yếu hoạt động mở rộng thị trường, phát triển sản xuất công ty tham gia đấu thầu 30 document, khoa luan37 of 98 tai lieu, luan van38 of 98 nhiều cơng trình thành cơng Để tỷ suất có hiệu lãnh đạo cơng ty cần đưa sách phù hợp thời gian tới để hạn chế thất thoát ngân sách, vận dụng tối đa lợi ích từ sách thuế nhà nước việc khuyến khích doanh nghiệp tư nhân phát triển b Hiệu sử dụng vốn Để đánh giá hiệu suất sử dụng vốn Công ty TNHH Kone Việt Nam, ta xét bảng số liệu sau: Bảng 2.2: Hiệu sử dụng vốn mặt hàng thang máy công ty trách nhiệm hữu hạn Kone (2018-2020) Đơn vị: VNĐ Chỉ tiêu 2017 Tổng doanh thu 476.381.722.698 504.350.226.603 576.085.112.114 476.381.722.698 Vốn kinh doanh 296.635.530.050 377.468.133.611 363.183.250.727 335.902.399.037 Lợi nhuận 90.972.708.765 105.438.336.629 Hiệu sử dụng vốn (%) 30,668 27,933 2018 2019 2020 96.973.756.511 100.403.854.713 26,701 29,891 (Nguồn: Phịng kế tốn) Dựa theo bảng số liệu, ta thấy tình hình hiệu suất vốn công ty từ năm 2017 đến năm 2020 Công ty TNHH Kone giai đoạn 2017-2020 Từ năm 2017 đến năm 2020 hiệu suất sử dụng vốn Công ty tốt, 25% Nguyên nhân việc mở rộng đầu tư cho thương mại, thị trường tập trung phát triển chất lượng mặt hàng thang máy Năm 2019, hiệu suất sử dụng vốn công ty giảm xuống thấp năm 26% ảnh hưởng dịch bệnh tỷ suất cơng ty trì giảm xuống khơng q thấp Điều khẳng định, việc sử dụng quản lý vốn đầu tư công ty tốt Vốn sở quan trọng đảm bảo tồn tư cách pháp nhân doanh nghiệp trước pháp luật xuyên suốt trình trình lập hoạt động phát triển Theo bảng số liệu, vốn kinh doanh công ty TNHH Kone tăng mạnh vào năm 2018 giảm dần vào năm sau Năm 2018, vốn kinh doanh 377.468.133.611 đồng công ty đầu tư mở rộng chi nhánh TP Đà Nẵng để mở rộng thị trường nên vốn kinh doanh công ty tăng mạnh Từ năm 2019-2020, ảnh hưởng dịch bệnh covid nên cơng trình bất động sản bị đình chủ đầu tư hủy gia hạn đặt hàng khác nhiều, từ thị trường ngành thang máy bị ảnh hưởng mạnh Do đó, cơng ty giảm 31 document, khoa luan38 of 98 tai lieu, luan van39 of 98 nguồn vốn kinh doanh trì mức ổn định để đảm bảo kinh doanh an toàn, bền vững thời gian 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển thương mại mặt hàng thang máy công ty TNHH Kone Việt Nam thị trường nội địa 2.3.1 Thành công Từ thành lập đến nay, kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp qua năm không ngừng tăng lên, khoản nộp ngân sách nhà nước đời sống nhân viên không ngừng tăng lên Sản lượng tiêu thụ mặt hàng thang máy tăng với khối lượng tiêu thụ thị trường nước chứng tỏ lực, uy tín vị doanh nghiệp thị trường thang máy nội địa Có kết cố gắng phấn đấu khơng ngừng tồn thể nhân viên doanh nghiệp - Về qui mô: Công ty không ngừng bổ sung vốn kinh doanh, đào tạo cán quản lý công nhân viên giàu kinh nghiệm, cải tiến khoa học công nghệ vào hoạt động kinh doanh Thương mại sản phẩm sàn gỗ công nghiệp công ty đạt kết khả quan qua năm, có xu hướng tăng mạnh mẽ qui mơ tốc độ tăng trưởng Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh mặt hàng thang máy công ty nhìn chung tăng so với năm trước Từ cuối năm 2018-2020, bị ảnh hưởng dịch bệnh covid-19 công ty giữ mức thu lợi nhuận tương đối cao so với năm trước tăng trưởng ổn định Hệ thống phân phối theo “chuỗi ” bắt đầu hình thành có xu hướng phát triển tất yếu khách quan lý thuyết “quy mô kinh tế” lĩnh vực phân phối Cơng ty mở rộng thêm văn phịng đại diện, đại lý hay tham gia nhiều hội chợ công nghệ trưng bày mặt hàng thang máy nhiều tỉnh thành lớn nước - Về chất lượng: Công ty đặc biệt quan tâm đến sách phát triển nguồn hàng đa dạng hóa sản phẩm, sách tăng cường liên kết với nhà cung ứng, phân phối sản phẩm góp phần giảm chi phí kinh doanh hạ giá thành sản phẩm Các sản phẩm tháng máy khơng đa dạng hóa chủng loại mà cịn đa dạng kiểu dáng, mẫu mã tăng thêm lựa chọn cho khách hàng Ngồi cơng ty trọng nâng cao dịch vụ lắp đặt, nâng cấp bảo trì sản phẩm để tạo dựng niềm tin, uy tín với khách hàng tiêu dùng sản phẩm công ty - Về hiệu thương mại: Trong năm gần cơng ty hoạt động có hiệu góp nhiều vào ngân sách nhà nước, thu hút lượng lớn lao động góp phần giải việc làm cho xã hội Việc phát triển thương mại sản phẩm thang máy làm nhu cầu công 32 document, khoa luan39 of 98 tai lieu, luan van40 of 98 nghệ, kỹ thuật, thiết bị máy móc nâng cao ngày cải thiện góp phần cơng việc đại hóa đất nước Ngồi cơng ty quan tâm đến vấn đề bảo hiểm lao động cho nhân viên tồn cơng ty, đáp ứng u cầu luật lao động cho nhân viên 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân a Hạn chế Mặc dù Công ty TNHH Kone Việt Nam gặt hái nhiều thành công trình phát triển thương mại mặt hàng thang máy thị trường nội địa Tuy nhiên, công ty nhiều mặt hạn chế cần khắc phục sau: - Chi phí sản xuất lớn: Vì sản phẩm cơng ty cần phải cải thiện nâng cấp đưa sản phẩm đại nhất, nhân viên phải đào tạo cách chuyên nghiệp kỹ lưỡng để đáp ứng yêu cầu công việc Trong thời gian tới công ty cần cắt giảm chi phí khơng thực cần thiết để tối thiểu hóa chi phí tối đa hóa lợi nhuận - Giá thành sản phẩm cao so với thị trường yếu tố làm giảm tính cạnh tranh sản phẩm cơng ty Cơng ty chưa có q nhiều dịng máy đáp ứng nhiều chi phí khác khách hàng, đối tượng cạnh tranh nhiều dẫn đến cạnh tranh giá sản phẩm gay gắt Đa dạng hóa mặt hàng có liên quan đến thang máy điều doanh nghiệp chưa thực triệt để nên khả cung ứng nhiều sản phẩm thị trường chưa thực tốt - Mạng lưới kinh doanh thị trường doanh nghiệp yếu, tập trung vào thành phố lớn chủ yếu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng Chính cơng ty cần có sách, xúc tiến thương mại đầu tư quy mô để mở rộng thị trường sang tỉnh khác để thu hút thêm khách hàng, nâng cao khả tiêu thụ sản phẩm b Ngun nhân • Ngun nhân chủ quan Thứ nhất, cơng ty chưa tập trung tăng cường đầu tư cho công tác thị trường phát triển mặt hàng thang máy tỉnh Hiện tại, công ty tập trung ba thành phố lớn là: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng Thứ hai, hoạt động xúc tiến thương mại cơng ty cịn nhiều hạn chế, chưa thực trọng nhiều đến marketing, quảng bá sản phẩm Hạn chế hiệu marketing cịn tồn lực nhân viên, hình thức quảng cáo dịch vụ chưa thực thu hút ý khách hàng 33 document, khoa luan40 of 98 tai lieu, luan van41 of 98 Thứ ba, mạng lưới kênh phân phối chưa thực phát triển Mặc dù có nhiều ưu điểm cơng ty phân phối cung cấp sản phẩm qua văn phịng thức nhà phân phối lớn Điều làm nhiều khách hàng khó tiếp cận với mặt hàng thang máy cơng ty • Nguyên nhân khách quan Thứ nhất, môi trường kinh doanh có nhiều biến động khó khăn, tình hình kinh tế giới nước không ổn định, lạm phát tỷ giá tăng cao khiến nhu cầu tiêu dùng giảm, lãi suất tăng khiến chi phí đầu vào tăng, chi phí tăng có tốc độ tăng chi phí cao doanh thu khiến lợi nhuận công ty giảm Dịch bệnh covid-19, làm kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng việc nhập linh kiện từ nước ngồi cơng ty bị khó khăn Thứ hai, tình hình cạnh tranh thị trường ngày gay gắt Các doanh nghiệp ngành tung nhiều chiến lược, sử dụng nhiều biện pháp tinh vi nhằm chiếm lĩnh thị trường nên việc xâm nhập vào khu vực vô khó khăn Thứ ba, hệ thống quản lý Nhà nước nước ta cịn nhiều bất cập điển hình văn pháp luật nhiệm vụ ngành liên quan cịn chồng chéo gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh công ty 34 document, khoa luan41 of 98 tai lieu, luan van42 of 98 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MẶT HÀNG THANG MÁY CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KONE VIỆT NAM 3.1 Quan điểm, định hướng phát triển thương mại mặt hàng thang máy công ty TNHH Kone Việt Nam 3.1.1 Quan điểm phát triển thương mại mặt hàng thang máy công ty TNHH Kone Việt Nam Thời gian qua, mặt hàng thang máy sản phẩm mang lại doanh thu lớn cho Công ty TNHH Kone sản phẩm công ty trọng phát triển thời gian tới Nhận thấy tiềm phát triển thương mại mặt hàng thang máy đánh giá lực hoạt động mình, cơng ty TNHH Kone Việt Nam đưa quan điểm phát triển thương mại mặt hàng thang máy thị trường nội địa sau: Để mang lại định hướng rõ ràng cho chiến lược công ty Kone xác định bốn lĩnh vực đại diện cho hội lớn để tăng trưởng có lợi nhuận khác biệt: Sản phẩm dịch vụ cốt lõi: phù hợp với nhu cầu cụ thể khách hàng để có trải nghiệm liền mạch thơng qua khả kết nối khả thích ứng Tất sản phẩm dịch vụ tối ưu hóa để tiết kiệm chi phí bền vững Các giải pháp cho giá trị khách hàng, phát triển tích hợp với sản phẩm dịch vụ cốt lõi để tạo giá trị cho khách hàng theo cách Thành phố thông minh bền vững: trở thành đối tác ưu tiên để phát triển thành phố thông minh bền vững Kinh doanh dịch vụ: trở thành công ty dẫn đầu thị trường rõ ràng thị trường phát triển nhanh hợp tác với doanh nghiệp để Hiện cơng ty có nhiều sách kinh doanh để tăng doanh thu, lợi nhuận nhằm đạt chiến lược kinh doanh: Tập trung, đảm bảo không ngừng cải thiện kỹ thuật tiên tiến vận chuyển nhiều người hơn, vận hành chức khác sử dụng công nghệ tối tân Đưa nhiều dịng sản phẩm có thiết kế khác phù hợp với cơng trình từ lớn đến bé nước Chú trọng chế công tác chăm sóc khách hàng bán hàng; đưa sách bảo trì nâng cấp sản phẩm Mở rộng mạng lưới kinh doanh thâm nhập thị trường việc hợp tác đấu thầu dự án, cơng trình lớn Cơng ty trọng việc cải tiến công nghệ, kỹ thuật nâng cấp sản phẩm nhằm dưa hình ảnh cơng ty ngày trở nên uy tín Ngồi ra, cơng ty đưa 35 document, khoa luan42 of 98 tai lieu, luan van43 of 98 nhiều thiết kế kiểu dáng phù hợp với phong cách công trình khác nhiều dịng sản phẩm với phân khúc chi phi giá từ lớn đến bé nước Cơng ty có chiến dịch marketing riêng để quảng cáo giới thiệu sản phẩm cho khách hàng Công ty thường tham gia đấu thầu cơng trình, tịa nhà lớn vừa để mang lợi ích kinh tế vừa để quảng bá sản phẩm hình ảnh cơng ty Với mong muốn đem đến hài lịng cho q khách hàng, cơng ty ln có sách bảo trì nâng cấp sản phẩm phù hợp với khách hàng, giải khiếu nại vấn đề khách hàng nhanh chóng hiệu Cùng với đó, đội ngũ nhân viên kỹ thuật chuyên viên chuyên gia giàu kinh nghiệm sẵn sàng tư vấn giải đáp thắc mắc yêu cầu khách hàng 3.1.2 Định hướng phát triển thương mại mặt hàng thang máy công ty TNHH Kone Việt Nam Thập niên vừa qua chứng kiến tiến không ngừng ngành thang máy thang giới Những cải tiến KONE triển khai thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng di chuyển thông minh, đáp ứng nhu cầu hàng triệu người sống làm việc tòa nhà cao tầng đô thị Công ty TNHH Kone đề định hướng phát triển thương mại mặt hàng thang máy thị trường Việt Nam thời gian mới: - Duy trì ổn định phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu đưa doanh nghiệp đạt mục tiêu tiêu lợi nhuận tối ưu Tiếp tục công tác nghiên cứu thực sách, chiến lược nhằm phát triển thương mại mặt hàng thang máy thị trường nội địa, nâng cao tiêu thụ; đạt thị trường phần lớn thị trường nội địa - Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ doanh nghiệp uy tín chất lượng, có dịch vụ khách hàng tốt để đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu dùng nước Phấn đấu đem lại nhiều hài lịng chất lượng, cơng nghệ, dịch vụ mặt hàng thang máy cho khách hàng Nền kinh tế Việt Nam phát triển sôi động tất ngành nghề lĩnh vực Trong xu phát triển cơng ty TNHH Kone khơng nằm ngồi, tiếp tục phát triển mở rộng thêm những thành công đạt - Ngày cải thiện đưa vào sản phẩm thang máy kỹ thuật, công nghệ tiên tiến Việc cải tiến hiệu hệ thống vận chuyển phục vụ ứng dụng công nghệ sử dụng cho mặt hàng thang máy điều quan trọng mang lại tin tưởng cho sản phẩm công ty Công nghệ mang đến dự đốn xác cập nhật liên tục từ liệu độc lập hệ thống máy móc giúp khách hàng có thêm trải nghiệm sống, làm việc vui chơi an tồn, thơng minh tiện lợi sử dụng sản phẩm công ty 36 document, khoa luan43 of 98 tai lieu, luan van44 of 98 3.2 Các giải pháp phát triển thương mại mặt hàng thang máy công ty TNHH Kone Việt Nam - Tăng cường đầu tư cho công tác thị trường phát triển mặt hàng thang máy Nghiên cứu thị trường khâu hoạt động tiêu thụ sản phẩm mà doanh nghiệp phải tiến hành đơn giản kinh doanh gắn liền với thị trường thị trường lớn khả tiêu thụ mở rộng Mục tiêu mà công ty hướng tới thị trường nội địa Hiện này, công ty chủ yếu trọng thị trường ba thành phố lớn Hà Nội Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Để mở rộng thương mại cho mặt hàng thang máy, công ty nên đưa phương án triển khai thành phố khác nước Việc nghiên cứu thị trường công ty phải diễn kỹ lưỡng, điều giúp công ty dự báo khả tiêu thụ mặt hàng thang máy thị trường Từ đó, đưa sách, chiến lược phù hợp cho thị trường tiêu thụ quảng bá sản phẩm công ty Nghiên cứu khách hàng đối thủ cạnh tranh giúp doanh nghiệp xác định xu hướng tiêu dùng mặt hàng, yêu cầu chất lượng mẫu mã sản phẩm giá tương lai Từ xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh dài hạn mặt hàng thang máy Mỗi đối tượng khách hàng có nhu cầu, thị hiếu sở thích khác Vậy nên, doanh nghiệp cần phân loại thị trường theo thu nhập để có sách cung ứng sản phẩm hợp lý, phù hợp với đối tượng - Xây dựng quản lý hiệu kênh phân phối Kênh phân phối công ty phân làm hai trụ sở, văn phịng chi nhánh cơng ty đại lý lớn Hai hệ thống công ty hoạt động tốt, nhiên mạng lưới phân phối thị trường rộng chưa sâu phân bố không đồng Hệ thống giới thiệu bán sản phẩm chủ yếu tập trung thành phố lớn, thành phố vừa nhỏ gần khó tìm nhà phân phối cơng công ty TNHH Kone Sản phẩm đến với người tiêu dùng chủ yếu qua trung gian nên giá sản phẩm thang máy cao ảnh hưởng đến người tiêu dùng Công ty cần mở rộng thêm kênh phân phối cấp đại lý, mà thông qua đại lý chủ yếu để cơng ty kiểm soát giá hàng cung cấp cho khách hàng cách phù hợp - Mở rộng mạng lưới kinh doanh thâm nhập thị trường việc hợp tác đấu thầu dự án, cơng trình lớn Việc công ty chủ động tham gia đấu thầu dự án, ngồi việc giúp cơng ty nâng cao doanh thu, cách mở rộng thị trường quảng bá sản phẩm thang máy đến nhiều khách hàng Hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp ngành, quan trọng công ty, việc 37 document, khoa luan44 of 98 tai lieu, luan van45 of 98 mang lại thị phần lớn cải thiện định chất lượng sản phẩm đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty - Chú trọng hướng tới dịch vụ lắp đặt dịch vụ sau bán hàng Sản phẩm thang máy có đặc thù riêng biệt sản phẩm khác, cung cấp sản phẩm công ty cung cấp kèm theo dịch vụ lắp đặt, bảo hành, bảo trì nâng cấp Muốn thu hút nhiều khách hàng công ty phải cung cấp thiết bị có chất lượng mà cần chủ động tạo dịch vụ tốt cho khách hàng Dịch vụ sau bán hàng có vai trị quan trọng việc trì mối quan hệ với khách hàng cơng ty Và có vấn đề sản phẩm từ khách hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng cần báo cáo nhanh chóng cho cơng ty, để cử nhân viên có kỹ thuật chun mơn cao đáp ứng xử lý kịp thời nhu cầu khách hàng - Nâng cao hiệu hoạt động xúc tiến thương mại cơng ty cịn chưa có hiệu số thị trường Công ty cần có biện pháp cụ thể để nâng cao hoạt động sau: + Tăng cường đa dạng hóa mặt hàng thang máy để đáp ứng lượng nhu cầu ngày cao người tiêu dùng Mục tiêu sẵn sàng cung ứng thị trường sản phẩm thang máy thiết kế có tính mà doanh nghiệp khác chưa kịp thay đổi Đây việc khó khăn tính chất mạo hiểm đón đầu xu nhu cầu Nếu tính sai dẫn tới thiệt hại lớn cơng ty Chính đội ngũ nhân lực, phòng kinh doanh, phòng nghiên cứu sản phẩm thị trường cần làm tốt công việc dự báo, khảo sát nhu cầu thực tế từ thống kê đề xuất phương án kinh doanh hiệu + Xây dựng tốt mối quan hệ với khách hàng để nâng cao uy tín, quảng bá hình ảnh công ty Quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng cách rộng rãi Công ty cần tham gia nhiều hội chợ triển lãm hàng công nghệ Việt Nam để quảng bá hình ảnh cơng ty thị trường Nên tập trung vào điều kiện ưu đãi mà công ty mà công ty dành cho khách hàng ký kết hợp đồng Làm tốt dịch vụ lắp đặt, bảo trì nâng cấp sản phẩm phương thức quảng cáo hữu hiệu + Thúc đẩy phát triển thương mại sản phẩm cần trọng đến tỷ trọng thị trường cần cân đối hài hịa khơng nên tập trung q nhiều vào thị trường lớn có cạnh tranh cao mà quên thị trường khác với cạnh tranh đem lại nhiều hiệu kinh doanh - Tăng cường biện pháp cạnh tranh giá khoa học công nghệ công ty 38 document, khoa luan45 of 98 tai lieu, luan van46 of 98 + Chính sách giá: Ngun tắc ln tạo mức giá hấp dẫn để đáp ứng mong đợi tất khách hàng phù hợp cho tất người Hiện nguồn hàng thang máy chủ yếu nhập cơng ty ln tìm tịi sáng tạo nghiên cứu, cố gắng tìm đầu vào thật tốt đầu sản phẩm mang chất lượng quốc tế, giảm chi phí tăng lợi nhuận + Chính sách khoa học cơng nghệ: Tập trung, đảm bảo không ngừng cải thiện kỹ thuật tiên tiến vận chuyển nhiều người hơn, vận hành chức khác sử dụng công nghệ tối tân Công ty tuân thủ nguyên tắc liên tục cải tiến khoa học cơng nghệ, nhóm nghiên cứu phát triển công ty không ngừng đổi để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng tạo sản phẩm tương lai Công ty có đội ngũ chun gia cơng nghệ nghiên cứu ứng dụng, công nghệ để đưa vào sản phẩm sớm 3.3 Các kiến nghị nhằm phát triển thương mại mặt hàng thang máy công ty TNHH Kone Việt Nam Phát triển thương mại thang máy góp phần đáng kể vào thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững Vì khóa luận đưa số kiến nghị với nhà nước nhằm phát triển thương mại sản phẩm thang máy: - Công tác xây dựng chế chế, sách, tạo mơi trường pháp lý, mơi trường cạnh tranh lành mạnh Các quan nhà nước hoàn thiện môi trường pháp lý nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo cạnh tranh bình đẳng cho cơng ty Cơ quan nhà nước cần rà sốt hồn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo điều kiện cho cơng ty hoạt động Đồng thời nhà nước có quy định, cụ thể, rõ ràng xác để doanh nghiệp nắm bắt thực Nhà nước cần tăng cường biện pháp kiểm soát sở sản xuất nguồn cung từ bên ngồi vào thị trường Việt Nam, có quy định chất lượng sản phẩm, nghĩa vụ nộp thuế, hình thức nhập khẩu, tránh hàng giả, hàng chất lượng không nhu cầu người tiêu dùng xã hội Các quan quản lý nghiên cứu điều chỉnh chế sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp thực chiến lược nghiên cứu thị trường, mở rộng quy mô, hỗ trợ công ty việc đại hóa khoa học cơng nghệ nâng cao lực kinh doanh, cải thiện mặt công ty phát triển hệ thống kinh doanh, giúp công ty bước xây dựng thương hiệu sản phẩm thang máy - Hỗ trợ vốn cho công ty nhằm tăng cường nguồn tài để phát triển thương mại mặt hàng thang máy 39 document, khoa luan46 of 98 tai lieu, luan van47 of 98 Trong ngành thang máy cần nguồn vốn lớn để hoạt động phát triển Hiện công ty mặt hàng tháng máy thiếu vốn đầu tư để mở rộng quy mơ, nâng cao hình thức kinh doanh, nghiên cứu thị trường, cải tiến sản phẩm, xúc tiến thương mại để tiếp cận gần với khách hàng Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi cho công ty tiếp cận nguồn vay dài hạn cho đầu tư phát triển, đồng thời có biện pháp giảm thuế, giãn nợ cho công ty Nhà nước cần xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư thông qua hội thảo, hội chợ triển lãm công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho cơng ty ngành thang hoạt động - Chính sách hỗ trợ công tác khoa học công nghệ Khuyến khích cho cơng ty xây dựng thương hiệu hồn thiện phát triển hệ thống khoa học - công nghệ - kỹ thuật, xem xét chất lượng mặt hàng thang máy nhập hàng Khuyến khích ứng dụng kỹ thuật, cơng nghệ vào q trình kinh doanh, nhằm mở rộng thị trường nâng cao hiệu kinh doanh Công ty ngày tiến gần đến khoa học công nghệ dễ dàng quản lý hơn, đồng từ xuống dưới, đảm bảo tiến trình cơng việc triển khai thực số biện pháp cụ thể nhằm phát triển thị trường khoa học cơng nghệ - Chính sách tổ chức quản lý phát triển thương mại mặt hàng thang máy thị trường nước Các quan nhà nước, hiệp hội thống quản lý ngành chất lượng mặt hàng thang máy, thống ban hành tiêu chuẩn để thuận lợi cho việc quản lý sở quan lý kinh doanh, kinh doanh mặt hàng Công ty cần phải nắm rõ tiêu chuẩn quốc tế chất lượng, an toàn, kỹ thuật,…của sản phẩm đảm bảo an toàn yêu cầu người tiêu dùng sử dụng Nhà nước nên có kế hoạch xây dựng cải tạo sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật cho hoạt động cung ứng hàng hóa vốn xuống cấp cịn nhiều yếu như: đường xá, cầu cống, bến cảng… để tạo sở tiền đề kích thích hoạt động cung ứng hàng mặt hàng thang máy nhiều tiềm phát triển nước Từ kích thích tăng trưởng hoạt động kinh tế, thương mại, xuất nhập nước phát triển 3.4 Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu Trên giới hạn số liệu thời gian nghiên cứu nên đề tài tập trung nghiên cứu việc phát triển thương mại mặt hàng thang máy thị trường nội địa Vậy tương lai cần nghiên cứu việc phát triển thương mại sản phẩm thang máy thị trường rộng lớn Đơng Nam Á có tiềm phát triển mặt hàng thang máy 40 document, khoa luan47 of 98 tai lieu, luan van48 of 98 Cần tiếp tục nghiên cứu nhóm giải pháp đa dạng, thiết thực để vận dụng phát triển thương mại mặt hàng Cần tiếp tục nghiên cứu áp dụng thành tựu khoa học công nghệ sản xuất, vận chuyển nhằm giảm chi phí, giá thành sản phẩm Cần tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm thang máy đa dạng chủng loại mẫu mã Phát triển đa dạng hình thức kênh phân phối gắn liền với thị trường 41 document, khoa luan48 of 98 tai lieu, luan van49 of 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Giáo trình Đặng Đình Đào, Hồng Đức Thân (2015), Giáo trình kinh tế thương mại, NXB Thống kê Phạm Cơng Đồn, Nguyễn Cảnh Lịch (2012), Giáo trình kinh tế doanh nghiệp thương mại, NXB Thống Kê Thân Danh Phúc (2015), Giáo trình quản lý nhà nước thương mại, NXB Thống kê Hà Văn Sự, Ngơ Xn Bình, Thân Danh Phúc, Nguyễn Minh Phương, Dương Hồng Anh (2015), Giáo trình kinh tế thương mại đại cương, NXB Thống Kê II Luận văn, khóa luận Đỗ Văn Kính (2012), Phát triển thương mại sản phẩm sàn gỗ công nghiệp công ty cổ phần thương mại Huy Anh thị trường Hà Nội, khóa luận tốt nghiệp khoa Kinh Tế - Đại học thương mại Lê Văn Tuấn (2020), Phát triển thương mại mặt hàng hạt đậu xanh công ty TNHH chế biến nông sản Đức Phương thị trường Hà Nội, khóa luận tốt nghiệp khoa Kinh Tế - Đại học thương mại III Tài liệu Công ty Báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Kone Việt Nam năm 2018 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Kone Việt Nam năm 2019 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Kone Việt Nam năm 2020 IV Website 10 https://vi.wikipedia.org/wiki/Thang_m%C3%A1y 11 https://www.kone.vn/vi/ 12 https://www.kone.com/en/ 13 https://vietnambiz.vn/thuong-hieu-ngoai-nuot-tron-thi-truong-thang-may-viet20201202170908656.htm 14 https://hora.com.vn/vi/tin-tuc/lap-dat-thang-may-mang-yeu-to-tat-yeu-18.html 15 https://thangmaysangnghiep.com/nhu-cau-su-dung-thang-may-tang-cao/ vii document, khoa luan49 of 98 ... PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MẶT HÀNG THANG MÁY 1.1 Bản chất vai trò phát triển thương mại mặt hàng thang máy 1.1.1 Bản chất phát triển thương mại mặt hàng thang máy a Khái quát mặt hàng thang máy Thang. .. 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MẶT HÀNG THANG MÁY CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KONE VIỆT NAM 35 3.1 Quan điểm, định hướng phát triển thương mại mặt hàng thang máy công ty TNHH Kone Việt... LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MẶT HÀNG THANG MÁY 1.1 Bản chất vai trò phát triển thương mại mặt hàng thang máy 1.1.1 Bản chất phát triển thương mại mặt hàng thang máy 1.1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Phát triển thương mại mặt hàng thang máy của công ty trách nhiệm hữu hạn,