0

BÀI THẢO LUẬN LUẬT LAO ĐỘNG CHƯƠNG 7 LẦN 7

10 3 0
  • BÀI THẢO LUẬN LUẬT LAO ĐỘNG CHƯƠNG 7 LẦN 7

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 22:24

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ BUỔI THẢO LUẬN LẦN 7 Môn Luật Lao động Chương 7 Tiền lương Lớp QTL DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN STT Họ và tên MSSV 1 2 3 4 5 6 7 8 CHƯƠNG 7 TIỀN LƯƠNG I Lý thuyết 3 1 Hãy so sánh tiền lương của người lao động làm việc theo HĐLĐ với tiền lương của viên chức nhà nước và tiền công của người nhận gia công 3 2 Phân tích và đánh giá cơ sở xây dựng tiền lương tối thiểu theo pháp luật hiện hành 3 3 Hãy chỉ ra mối quan hệ giữa các loại tiền lương tối thiểu? Th. TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ BUỔI THẢO LUẬN LẦN Môn: Luật Lao động Chương 7: Tiền lương Lớp: QTL DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN STT CHƯƠNG 7: TIỀN LƯƠNG Họ tên MSSV Tiêu chí Người lao động Viên chức Người nhận gia công Nguồn tiền chi trả Quỹ lương người sử dụng lao động Quỹ lương đơn vị nghiệp công lập Tài sản người sử dụng Căn trả lương Mức lương tối thiểu vùng Mức lương sở Giá thỏa thuận cơng việc sản phẩm Hình thức trả lương Kết thực Theo giờ, theo sản cơng việc phẩm theo nhiệm vụ khốn giao Theo kết thực công việc Chủ thể xây dựng thang lương, bảng lương Người sử dụng lao Nhà nước động Khơng có thang lương, bảng lương I Lý thuyết: Hãy so sánh tiền lương người lao động làm việc theo HĐLĐ với tiền lương viên chức nhà nước tiền công người nhận gia cơng Phân tích đánh giá sở xây dựng tiền lương tối thiểu theo pháp luật hành Cơ sở pháp lý: Điều 91 BLLĐ 2012 Mức lương tối thiểu theo quy định khoản Điều 91 BLLĐ 2012 là: “Mức lương tối thiểu mức thấp trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, điều kiện lao động bình thường phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu người lao động gia đình họ.” Căn theo Điều 91 BLLĐ 2012, hiểu đặc điểm mức lương tối thiểu sau: Thứ nhất, tiền lương tối thiểu áp dụng cho đối tượng người lao động làm công việc đơn giản, không qua đào tạo Thứ hai, tiền lương tối thiểu trả điều kiện lao động môi trường lao động bình thường Rõ ràng loại bỏ trường hợp mức lương tối thiểu áp dụng cho người lao động làm cơng việc có yếu tố nặng nhọc môi trường nguy hiểm Thứ ba, tiền lương tối thiểu trả cho người lao động nhằm giúp đảm bảo nhu cầu sống họ, giúp bù đắp phần sức lao động bị tiêu hao Việc quy định mức lương tổi thiểu tạo khung hành lang pháp lý quan trọng, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động cách hiệu Có ba loại mức lương tối thiểu áp dụng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Cụ thể mức lương tối thiểu vùng, mức lương tối thiểu ngành mức lương tối thiểu - Mức lương tối thiểu vùng: Đây mức lương áp dụng cho vùng lãnh thổ định, có tính đến yếu tố đặc thù vùng lãnh thổ điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ phát triển kinh tế, mức thu nhập bình quân đầu người vùng, mức chi tiêu tối thiểu chung vùng yếu tố có liên quan khác điều kiện làm việc, yếu tố địa lý Hiện nay, mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2020 quy định Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Theo có bốn mức lương tối thiểu vùng khác nhau, dựa mức độ phát triển kinh tế - xã hội địa phương Các địa phương thuộc Vùng I, II, III, IV quy định Phụ lục Nghị định 90/2019/NĐ-CP Mức lương tối thiểu vùng mức thấp làm sở để doanh nghiệp người lao động thỏa thuận trả lương, mức lương trả cho người lao động làm việc điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời làm việc bình thường tháng hồn thành định mức lao động công việc thỏa thuận phải bảo đảm phải đảm bảo không thấp mức lương tối thiểu vùng người lao động làm cơng việc giản đơn cao 7% so với mức lương tối thiểu vùng người lao động làm cơng việc địi hỏi người lao động qua học nghề, đào tạo nghề - Mức lương tối thiểu ngành: Đây mức lương xác định thông qua thương lượng tập thể ngành, ghi thỏa ước lao động tập thể ngành không thấp mức tối thiểu vùng Chính phủ quy định - Mức lương tối thiểu giờ: Mức lương Chính phủ cơng bố dựa khuyến nghị Hội đồng tiền lương quốc gia Pháp luật lao động hành chưa có quy định cụ thể mức lương tối thiểu Nguyên tắc việc xây dựng mức lương tối thiểu giờ: Thứ nhất, mức lương tối thiểu sở, mức để quy định mức tiền lương khác dùng để trợ cấp, phụ cấp cho người lao động Nguyên tắc nhằm mục đích bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người lao động Thứ hai, tiền lương tối thiểu cịn xem cơng cụ điều tiết Nhà nước, nhằm hạn chế bóc lột cạnh tranh không lành mạnh thị trường lao động Nguyên tắc giúp Nhà nước bảo đảm mục tiêu bảo vệ người lao động Bên cạnh đó, cịn tạo điều kiện thuận lợi cho việc đề phương hướng, sách định hướng phát triển khơng tiền lương mà cịn định hướng phát triển kinh tế xã hội Chung quy lại, việc xây dựng mức lương tối thiểu có ý nghĩa vơ to lớn, vừa đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp người lao động, vừa tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội thị trường lao động 3 Hãy mối quan hệ loại tiền lương tối thiểu? Theo bạn, Nhà nước có nên thống tiền lương sở tiền lương tối thiểu vùng hay khơng? Vì sao? Các mức lương tối thiểu hành nước ta gồm lương tối thiểu vùng, lương tối thiểu ngành lương tối thiểu Trong mức lương tối thiểu ngành lệ thuộc vào lương tối thiểu vùng cụ thể khoản điều 91 BLLĐ 2012 quy định việc mức lương tối thiểu ngành “… không thấp mức lương tối thiểu vùng Chính phủ cơng bố” Sở dĩ có lệ thuộc mức lương tối thiểu vùng đặt với ý nghĩa mức lương thấp mà người lao động nhận để chi trả đời sống sinh hoạt họ, mức lương tối thiểu ngành mà thấp người lao động khơng thể chi trả đời sống sinh hoạt hay tái tạo lại hàng hóa sức lao động Cịn mức lương tối thiểu theo quy định gần đây, nhiên tính chất việc quy định mức lương tối thiểu tương tự vùng, tạo sở cho mức lương tối thiểu ngày tuần Nếu mức lương tối thiểu vùng quy định cho làm việc trọn thời gian mức lương tối thiểu cho việc làm không trọn thời gian Từ nhà sử dụng lao động dễ dàng tính lương, người lao động đảm bảo hạn chế khả bóc lột, cịn nhà nước dễ dàng việc bảo vệ người lao động giải tranh chấp quan hệ lao động Theo ý kiến riêng tơi khơng nên thống tiền lương sở tiền lương tối thiểu chung với Vì lương sở giống mức lương tảng để xây dựng bảng lương khác cho người lao động, cán bộ, công chức, viêc chức,… bao gồm tất người hưởng lương Còn mức lương tối thiểu vùng mức lương chia theo vùng áp dụng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động quy định Do đó, đồng hai khái niệm dễ dẫn đến xung đột, bất công… Xác định cấu tiền lương theo quy định cấu pháp luật hành Bộ luật Lao động quy định thức cấu tiền lương, bao gồm: Mức lương theo công việc chức danh; Phụ cấp lương Các khoản bổ sung khác - Mức lương xác định vào giá trị công việc yêu cầu cụ thể chức danh lao động Mức lương theo quy định Khoản Điều 90 BLLĐ gọi mức lương bản, thể thang lương, bảng lương người sử dụng lao động xây dựng Trên thực tế, để xác định mức lương (lương bản) xác, người sử dụng lao động cần tổ chức hiệu hoạt động phân tích công việc mô tả công việc Mức lương công việc giản đơn điều kiện lao động thời làm việc bình thường (khơng bao gồm khoản tiền trả thêm người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm) không thấp mức lương tối thiểu vùng Chính phủ quy định Mức lương coi phần yếu cấu tiền lương - Phụ cấp lương coi khoản tiền bù đắp yếu tố biến động, thay đổi, phát sinh điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa tính đến tính chưa đầy đủ mức lương theo công việc chức danh Phụ cấp lương ngồi việc bảo đảm cơng bằng, bình đẳng việc trả lương, cịn có tác dụng động viên, khuyến khích, thu hút người lao động làm việc ngành nghề, địa bàn, cơng việc… khó khăn, góp phần thực có hiệu sách phân công lao động xã hội phạm vi doanh nghiệp, ngành, địa phương toàn quốc Các chế độ phụ cấp lương bao gồm: phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp thu hút, phụ cấp độc hại, nguy hiểm - Các khoản bổ sung khác khoản tiền bổ sung mức lương, phụ cấp lương có liên quan đến thực cơng việc chức danh hợp đồng lao động, tiền thưởng, tiền ăn ca, trừ khoản hỗ trợ, trợ cấp người sử dụng lao động không liên quan đến thực công việc chức danh hợp đồng lao động Phân tích đánh giá việc áp dụng quy định việc xây dựng thang lương, bảng lương theo pháp luật hành * Phân tích việc xây dựng thang lương, bảng lương: - Nội dung nguyên tắc: Điều Nghị định 49/2013/NĐ-CP - Quy trình: (1) NSDLĐ tự xây dựng theo nguyên tắc (2) Tham khảo ý kiến Tổ chức ĐD TTLĐ sở (3) Công bố công khai cho NLĐ biết (4) Gửi cho quan quản lý LĐ - Nguyên tắc : + Xây dựng cho lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ công nhân trực tiếp SX, KD, phục vụ vào tổ chức sản xuất tổ chức lao động DN + Bội số thang lương hệ số chênh lệch mức lương công việc chức danh có u cầu trình độ kỹ thuật cao so với mức lương cơng việc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp + Số bậc thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc chức danh đòi hỏi + Khoảng cách chênh lệch hai bậc lương liền kề 5% * Đánh giá việc xây dựng bảng lương, thang lương theo pháp luật hành: - Việc xây dựng thang lương, bảng lương phải tuân thủ nguyên tắc pháp luật quy định Theo khoản Điều 93 BLLĐ quy định: xây dựng thang lương, bảng lương người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động sở công bố công khai nơi làm việc người lao động trước thực hiện, đồng thời gửi quan quản lý nhà nước lao động cấp huyện (phòng Lao động – Thương binh Xã hội) nơi đặt sở sản xuất, kinh doanh người sử dụng lao động - Xuất phát từ tính chất phong phú, đa dạng công việc, ngành nghề đối tượng lao động sử dụng mà doanh nghiệp sử dụng nhiều loại thang lương, bảng lương khác nhau, như: Thang lương công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh; Bảng lương chuyên gia cao cấp, nghệ nhân; Bảng lương thành viên chuyên trách hội đồng quản trị; Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ; Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ… Phân tích đánh giá việc áp dụng quy định quy chế tiền thưởng doanh nghiệp - Phân tích quy chế tiền thưởng: + Tiền thưởng khoản tiền mà NSDLĐ thưởng cho NLĐ vào kết sản xuất kinh doanh hàng năm mức độ hồn thành cơng việc NLĐ (Điều 103 BLLĐ) + Chế độ tiền thưởng hai bên thỏa thuận HĐLĐ, TƯLĐTT theo quy chế thưởng DN + Quy chế thưởng NSDLĐ định công bố công khai nơi làm việc sau tham khảo ý kiến tổ chức đại diện TTLĐ sở - Đánh giá việc áp dụng quy chế tiền thưởng: + Hiện nay, doanh nghiệp áp dụng nhiều hình thức tiền thưởng, phúc lợi để thu hút người lao động vào làm việc Mỗi doanh nghiệp cần có quy chế tiền thưởng doanh nghiệp rõ ràng, hợp lý đảm bảo hoạt động doanh nghiệp diễn quy trình tốc độ giúp người lao động hài lịng cơng việc công ty nên tốc độ sản xuất, kinh doanh đảm bảo + Khi xây dựng quy chế tiền lương, thưởng doanh nghiệp, doanh nghiệp cần bám sát quy định pháp luật sử dụng lao động, quy định mức lương tối thiểu vùng, mức đóng bảo hiểm xã hội, mức lương thử việc để đảm bảo tính pháp lý doanh nghiệp hoạt động + Người lao động đối tượng trực tiếp hưởng phúc lợi chế độ lương thưởng doanh nghiệp, đó ý kiến đóng góp họ thưởng bám sát thực tế Nhà quản lý nên lắng nghe góp ý để dung hịa điều kiện cơng ty mong muốn người lao động từ giúp hai gắn bó lâu dài + Doanh nghiệp cần xem xét tương quan chế độ phúc lợi, lương thưởng đơn vị với đơn vị khác để người lao động đưa lựa chọn không bị chênh lệch nhiều + Ngoài yếu tố pháp luật Nhà Nước, ý kiến người lao động, thị trường lao động bên ngồi yếu tố nội doanh nghiệp đóng vai trị then chốt Doanh nghiệp cần vào đặc thù công việc, thâm niên kết làm việc để đưa mức thưởng phù hợp cho người lao động khác Doanh nghiệp cào để đưa mức thưởng chung nhân viên có hiệu suất kết làm việc khác Do đó, cần đưa tiêu chí cụ thể để có mức thưởng cụ thể II Tình huống: Tình 1: Giải tranh chấp ông Trần Văn Thành( nguyên đơn) công ty P (bị đơn) Các yêu cầu ông Thành chấp nhận - Về yêu cầu trả tiền lương thiếu tiền lãi chậm trả Theo quy định Điều 96 BLLĐ 2012 nguyên tắc trả lương: “Người lao động trả lương trực tiếp, đầy đủ thời hạn Trường hợp đặc biệt khơng thể trả lương đảng thời hạn không chậm 01 tháng người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động khoản tiền lãi suất huy động tiền gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố thời điểm trả lương” Trong tình này, Cơng ty P nợ phần tiền lương tháng 11/2016, 02/2017, 4/2017, 7/2107 ông Thành Như vậy, Cơng ty P chậm tốn tiền lương cho ông Thành 15 ngày, mà theo điểm b, khoản Điều 24 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định: “Nểu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên phải trả thêm khoản tiền it số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố thời điểm trả lương Khi Ngân hàng Nhà ước Việt Nam không quy định trần lãi suất tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, quan mở tài khoản giao dịch thông báo thời điểm trả lương” - Về yêu cầu trả tiền trợ cấp việc: Cơng ty P ơng Thành có ký HĐLĐ có thời hạn 03 năm từ 01/8/2014 đến 31/8/2017, hai bên chấm dứt HĐLĐ HĐLĐ hết thời hạn thuộc trường hợp quy định khoản Điều 36 BLLĐ 2012 Theo khoản Điều 48 BLLĐ 2012 quy định trường hợp hưởng trợ cấp việc: “Khi hợp đồng lao động chẩm dứt theo quy định khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 Điều 36 Bộ luật người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp việc cho người lao động làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, năm làm việc trợ cấp nửa tháng tiền lương” Theo ơng Thành hưởng trợ cấp thơi việc tương ứng với thời gian năm làm việc 1,5 tháng lương Vậy, từ pháp lý trên, yêu cầu ông Thành chấp nhận Tình 2: Giải tranh chấp tiền lương ông Nguyễn Tấn (nguyên đơn) Công ty T (bị đơn) Căn Khoản Điều 12 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP: “Người sử dụng lao động phải quy định cụ thể tiêu chí đánh giá thức độ hồn thành cơng việc quy chế doanh nghiệp, làm sở đánh giá người lao động thường xuyên khơng hồn thành cơng việc theo hợp đồng lao động Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ người sử dụng lao động ban hành sau có ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động sở” Ở ta cần xem xét để đánh giá xác ơng Tấn có khơng hồn thành cơng việc theo quy định cơng ty hay không Giả sử công ty xác định ơng Tấn khơng hồn thành cơng việc việc giam lương tháng 6, 15 ngày tháng 8/2017 cơng ty hồn tồn trái với quy định pháp luật Cơng ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ông Tấn vào việc ơng khơng hồn thành cơng việc theo quy định pháp luật Như giải tranh chấp theo hướng sau: - Về tiền lương, công ty cần phải trả mức lương trợ cấp công việc cho ông Tấn suốt gian Hợp đồng lao động hiệu lực, tức tiền lương thàng 6,7 15 ngày tháng năm 2017 trả lãi suất chậm chi trả - Về tiền thưởng, cần xem xét dựa sở thỏa thuận Hợp đồng lao động quy chế thưởng, thỏa ước lao động cơng ty có quy định Tuy nhiên HĐLĐ quy định tiền thưởng quý theo mức độ hồn thành cơng việc nên từ việc ơng Tấn không bán hàng theo doanh số sở để công ty trả khoản thưởng quý cho ông - Về nghỉ phép, ông Tần nghỉ bệnh ngày, vào khoản Điều Nghị định 45/2013/NĐ-CP thời gian nghỉ ốm đau coi thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ năm Vậy không coi thời gian nghỉ năm Vậy công ty trả cho ông Tấn đầy đủ ngày nghỉ phép năm Tình 3: * Tóm tắt án: Ơng Hồng Cơng ty liên doanh TNHH Y tuyển dụng vào làm nhân viên khách sạn Ngày 13/09/2017, ca làm việc ông xin phép khách đồng ý lái lùi xe khách vào bãi đậu Tổng Giám đốc công ty cảnh cáo ông không cho nhận thưởng Quý 3/2017 Sau cơng ty có văn nhắc nhở ông định không cho ông nhận thưởng Quý 3/2017 Trả lời câu hỏi: Theo nhóm u cầu nguyên đơn việc yêu cầu bị đơn Công ty liên doanh TNHH Y trả tiền thưởng Quý 3/2017 số tiền 1.320.000 đồng không chấp nhận Thứ nhất, theo khoản Điều 103 BLLĐ 2012 tiền thưởng khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động vào kết sản xuất kinh doanh năm mức độ hoàn thành công việc người lao động Ở ông Hồng khơng hồn thành nhiệm vụ hướng dẫn xe vào khách sạn đậu quy định mà trực tiếp lái lùi xe khách hàng dù có ngăn cản Tổng Giám đốc khách sạn Sau cơng ty gửi thư nhắc nhở ông Hoàng lần ông không hợp tác, có ý nhận lỗi Thứ hai, theo khoản Điều 103 BLLĐ 2012 quy chế thưởng người sử dụng lao động định công bố công khai nơi làm việc Ở Tổng Giám đốc công ty định sách thưởng Quý 3/2017 phù hợp với Điều luật Mặt khác khoản tiền thưởng Q khơng quy định hợp đồng lao động thỏa ước lao động nên nghĩa vụ cơng ty mà khoản khuyến khích thêm cho người lao động Do đó, người sử dụng lao động có quyền quy định điều kiện để người lao động nhận khoản hỗ trợ Thứ ba, việc Tổng Giám đốc nhắc nhở công ty gửi thư nhắc nhắc ơng Hồng khơng phải hình thức kỷ luật lao động mà nhằm để nhắc nhở ông thực công việc giao thỏa thuận HĐLĐ, đồng thời sở để xem xét việc nhận thưởng theo định sách thưởng cơng ty Ơng Hồng dù bị Tổng Giám đốc ngăn cản tiếp tục thực hành vi khơng thẩm quyền Tại phiên tịa ơng thừa nhận vi phạm nội quy lao động Mặt khác, phía cơng ty nhắc nhở chưa đưa định kỷ luật Vậy việc công ty không trả tiền thưởng quý 3/2017 với số tiền 1.320.000 hợp lý có sở ... nghiệp người lao động thỏa thuận trả lương, mức lương trả cho người lao động làm việc điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời làm việc bình thường tháng hồn thành định mức lao động cơng... thời gian Từ nhà sử dụng lao động dễ dàng tính lương, người lao động đảm bảo hạn chế khả bóc lột, cịn nhà nước dễ dàng việc bảo vệ người lao động giải tranh chấp quan hệ lao động Theo ý kiến riêng... tổ chức đại diện tập thể lao động sở công bố công khai nơi làm việc người lao động trước thực hiện, đồng thời gửi quan quản lý nhà nước lao động cấp huyện (phòng Lao động – Thương binh Xã hội)
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THẢO LUẬN LUẬT LAO ĐỘNG CHƯƠNG 7 LẦN 7,