0

Tóm tắt phương pháp 5s (khái niệm, lợi ích khi áp dụng, quy trình triển khai áp dụng) điều kiện để áp dụng thành công 5s là gì

15 3 0
  • Tóm tắt phương pháp 5s (khái niệm, lợi ích khi áp dụng, quy trình triển khai áp dụng)  điều kiện để áp dụng thành công 5s là gì

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 19:40

ĐẠI HỌC UNIVERSITY ECONOMICS HO CHI MINH CITY TRƯỜNG KINH DOANH TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN BỘ MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG Đề 5: Tóm tắt phương pháp 5S (khái niệm, lợi ích áp dụng, quy trình triển khai áp dụng) Điều kiện để áp dụng thành công 5S gì? Tại sao? Đề xuất kế hoạch chi tiết triển khai áp dụng 5S doanh nghiệp Giảng viên: THS.Diệp Quốc Bảo Sinh viên thực hiện: Lý Thị Chi Lớp sinh viên: Quản trị chất lượng 02 - K46 Mã lớp học phần: 22D1MAN50200709 MSSV: 31201020961 MỤC LỤC TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com I.TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1 Lời mở đầu 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp thực 1.5 Cấu trúc nội dung II CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 2.1 Khái niệm: Phương pháp 5S 2.2 Mục tiêu 2.4 Quy trình triển khai áp dụng 2.4.1 SERI (Sàng lọc) 2.4.2 SEITON (Sắp xếp) 2.4.3 SEISO (Sạch sẽ) .5 2.4.4 SEIKETSU (Săn sóc) .6 2.4.5 SHITSUKE (Sẵn sàng) 2.5 Điều kiện áp dụng thành công 5S 2.6 Tại cần áp dụng điều kiện trên? III PHÂN TÍCH VÀ VẬN DỤNG 3.1 Triển khai kế hoạch vận dụng phương pháp 5S vào doanh nghiệp 3.1.1 Giai đoạn 1: Chuẩn bị khởi động 5S 3.1.2 Giai đoạn 2:Thực SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU, SHITSUKE hàng ngày 3.1.3 Giai đoạn 3: Tự kiểm tra, đánh giá thực hành 5S hoạt động cải tiến 10 IIII CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN ĐÃ ÁP DỤNG THÀNH CÔNG 5S 11 KẾT LUẬN .12 TÀI LIỆU THAM KHẢO 12 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com I.TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1 Lời mở đầu Trong xu phát triển giới toàn kinh, doanh nghiệp ngày trở nên thích nghi với sơi động kinh tế thị trường Đặc biệt Việt Nam gia nhập WTO lại kèm theo suy thoái trầm trọng kinh tế giới cạnh tranh đào thải ngày trở nên liệt Mỗi doanh nghiệp mong muốn nâng cao khả cạnh tranh thị trường Đơng thời phải chọn cho hướng riêng kinh doanh phong cách quản lý Thông qua việc xây dựng áp dụng biện pháp vào hệ thống quản lý chất lượng doanh nghiệp để thỏa mãn yêu cầu khách hàng thị trường Tuy nhiên, dù doanh nghiệp có lựa chọn cách thức kinh doanh, đầu tư nữa, yếu tố người quan trọng việc định thành công cho doanh nghiệp.Từ lâu, Nhật Bản xuất phong trào 5S Và qua ta nhận thấy sư phát triển vượt bật nó, việc tích lũy kinh nghiệm phát triển để vương lên điều tất yếu Do cần tìm hiểu vận dụng mơ hình 5S vào trình kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam 1.2 Mục tiêu đề tài Với triết lý người là vòng xoay trung tâm phát triển: Nếu họ làm việc mơi trường lành mạnh, đẹp, thống mát, tiện lợi tinh thần người lao động thoải mái hơn, suất cao điều kiện lao động cao Hiện giới số nước áp dụng mơ hình có doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng mơ hình 5S vào doanh nghiệp điều mang lại môi trường làm việc hiệu quả.Nhận thấy tầm quan trọng viễ ứng dụng mơ hình 5S nên em lựa chọn đề tài để làm rõ mơ hình 1.3 Đối tượng nghiên cứu Đề tài mong muốn nghiên cứu mô hình 5S khái niệm, lợi ích quy trình triển khai ứng dụng từ đưa điều kiện để áp dụng thành cơng 5Sl gì? Tại sao? Từ đề xuất kế hoạch chi tiết triển khai áp dụng 5S doanh nghiệp 1.4 Phương pháp thực Thực làm tiểu luận nghiên cứu cá nhân 1.5 Cấu trúc nội dung Phần nội dung bao gồm: Tóm tắt phương pháp 5S (khái niệm, lợi ích áp dụng, quy trình triển khai áp dụng) Điều kiện để áp dụng thành công 5S gì? Tại sao? Đề xuất kế hoạch chi tiết triển khai áp dụng 5S doanh nghiệp AI CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 2.1 Khái niệm: Phương pháp 5S Khái niệm 5S bắt nguồn từ Nhật vào khoảng đầu năm 80 xuất phát từ triết lý “Quản lý tốt nơi làm việc mang lại hiệu suất làm việc cao hơn” áp dụng rộng rãi công ty nhiều quốc gia, có Việt nam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Bắt nguồn từ nét đẹp truyền thống Nhật Bản, nơi nào, nơi làm việc nào, người Nhật luôn cố gắng khơi dậy ý thức trách nhiệm, tự nguyện, đặt biệt tính tự giác người thực cơng việc Người Nhật ln mong muốn cơng nhân họ gắn bó với cơng việc 5S đời công cụ vô hữu dụng hữu dụng cho Kaizen để cải tiến sản xuất, nâng cao suất công ty áp dụng đắn 2.2 Mục tiêu  Xây dựng ý thức cải tiến (Kaizen) cho tất người nơi làm việc  Xây dựng kết nối tinh thần đồng đội người  Phát triển vai trò lãnh đạo cán lãnh đạo, cán quản lý thông qua việc thực hoạt động thực tế  Xây dựng sở để đưa vào kỹ thuật cải tiến 5S ký tự tiếng Nhật là: Seiri – Sàng lọc, Seiton – Sắp xếp, Seiso – Sạch sẽ, Seiketsu – Săn sóc Shitsuke – Sẵn sàng 2.3 Lợi ích áp dụng Về 5S hướng tới “thay đổi” tồn diện từ phịng họp, nơi làm việc xưởng sản xuất.Thực 5S thường hiểu lầm công việc vệ sinh đơn giản hầu hết doanh nghiệp dừng lại - chữ “S” thứ 5S Nhưng 5S thực hướng tới việc cải thiện suất làm việc, giảm thiểu lãng phí tạo một trường làm việc thân thiện hơn, an toàn thông minh Ngày nhiều khách hàng đặt hàng sau trực tiếp xem xét nhà máy sản xuất vai trị 5S dần nhì nhận vị trí Áp dụng 5S đem đến cho doanh nghiệp nhiều lợi ích:  Quản lý thời gian tốt - Loại bỏ vật dụng không cần thiết, xếp lại dụng cụ quan trọng giúp loại bỏ tình trạng đồ đạc lộn xộn Người lao động phải dành thời gian để tìm đồ dùng cần thiết - thay vào đó, họ tập trung làm việc hiệu  Ít lãng phí khơng gian - Bằng cách bỏ bớt đồ dùng khơng cần thiết, bạn có khơng gian để chứa vật dụng hữu ích Việc tận dụng tối đa không gian làm việc nguồn lực góp phần tối đa lợi nhuận doanh nghiệp  Giảm tỷ lệ thương tật - Thường xuyên xếp dọn dẹp góp phần giảm bớt nguy tai nạn người lao động di chuyển tìm đồ  Giảm thời gian không sử dụng thiết bị - Khi công cụ thiết bị giữ sẽ, kiểm tra thường xuyên sử dụng cách, trình bảo trì trở nên đơn giản nhiều, hỏng hóc lớn ngăn chặn hồn tồn  Cải thiện tính qn chất lượng - Việc tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc giúp giảm thiểu đáng kể sai sót cải thiện suất làm việc Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp đánh giá cao tầm quan trọng ứng dụng quy trình 5S quản lý chất lượng  Nâng cao tinh thần nhân viên - Khi nguyên tắc 5S áp dụng hiệu quả, người lao động nhận thấy đóng góp họ coi trọng Từ đó, họ cảm thấy tự hào cơng việc quan tâm đóng góp cho cơng ty Tóm lại thực tốt 5S đóng góp cho yếu tố PQCDSM: Cải tiến Năng suất (P – Productivity) Nâng cao Chất lượng (Q – Quality) Giảm chi phí (C – Cost) - Giao hàng hạn (D – Delivery) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Đảm bảo an toàn (S – Safety) Nâng cao tinh thần (M – Morale) Khi thực 5S thành công công ty, 5S đưa lại thay đổi kỳ diệu Những thứ không cần thiết loại bỏ khỏi nơi làm việc, vật dụng cần thiết xếp ngăn nắp, gọn gàng, đặt vị trí thuận tiện cho người sử dụng, máy móc thiết bị trở nên sẽ, bảo dưỡng, bảo quản Từ hoạt động 5S nâng cao tinh 206 thần tập thể, khuyến khích hồ đồng người, qua người làm việc có thái độ tích cực hơn, có trách nhiệm ý thức với cơng việc 2.4 Quy trình triển khai áp dụng 2.4.1 SERI (Sàng lọc) Lợi ích việc thực xếp giảm thiểu lộn xộn bạn cần thời gian cho việc tìm kiểm di chuyển vật cho cơng việc o Bước 1: Quan sát kỹ nơi làm việc đồng nghiệp, phát xác định thứ không cần thiết cho công việc sau vứt bỏ chúng o Bước 2: Nếu khơng thể định thứ cần hay khơng cần cho cơng việc đánh dấu “sẽ hủy” “sắp tiêu hủy” kèm theo ngày tháng hủy để riêng nơi Bất vật dụng không cần thiết cho công việc gắn thẻ đỏ thẻ vàng Kết thúc trình người phụ trách phận có vật dụng gắn thẻ xem khu vực Sau việc đưa định loại bỏ hay tiếp tục giữ vật dụng theo cách định o Bước 3: Sau thời gian, ví dụ tháng, kiểm tra lại xem có cần đến vật dán nhãn không, không cần dùng loại bỏ Nếu khơng thể tự định, đề thời gian để xử lý 2.4.2 SEITON (Sắp xếp) Sau loại bỏ vật dụng không cần thiết cơng việc tổ chức vật dụng lại cách hiệu o Bước1: Phải chắn thứ không cần thiết phải loại bỏ khỏi nơi làm việc Việc lại suy nghĩ xem để đâu thuận tiện theo quy định làm việc, đồng thời phải bảo đảm thẩm mỹ an toàn o Bước 2: Trao đổi với đồng nghiệp cách xếp bố trí quan điểm thuận tiện cho thao tác Phải thảo cách bố trí trao đổi với đồng nghiệp, sau thực Ở bước này, vật dụng xác định theo nguyên tắc: dễ thấy – dễ lấy – dễ sử dụng o Bước 3: Tạo danh mục vật dụng nơi lưu trữ để người sử dụng biết để chỗ nào, để họ tự lấy sử dụng mà hỏi o Bước 4: Áp dụng nguyên tắc nàyd để rõ nơi đạt bình cứu hỏa dẫn cần thiết khác 2.4.3 SEISO (Sạch sẽ) Công đoạn hướng tới việc cải thiện môi trường làm việc, giảm thiểu rủi ro, tai nạn, đồng thời nâng cao xác máy móc thiết bị (do ảnh hưởng bụi bẩn) Nó có mối quan hệ mật thiết chất lượng sản phẩm nơi làm việc chế tạo sản phẩm Sạch có nghĩa kiểm tra cẩn thận TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Như Seiso – Sạch phải thực hàng ngày, làm suốt ngày Sau vài gợi ý Seiso:  Đừng đợi tới lúc dơ bẩn làm vệ sinh Hãy quét dọn, vệ sinh nơi làm việc, kể máy móc thiết bị, dụng cụ, đồ đạc… cách thường xuyên làm cho thứ khơng cịn dơ bẩn  Giành phút ngày để làm Seiso Ngoài phút hàng ngày làm Seiso, nên có thời gian làm Seiso tuần, tháng Cái lợi Seiso mang lại lớn nhiều lần thời gian bỏ  Mọi người có trách nhiệm với mơi trường xung quanh nơi làm việc Những người làm vệ sinh chuyên nghiệp chịu trách nhiệm nơi công cộng Nếu muốn làm việc môi trường vệ sinh, an tồn, tốt tạo mơi trường  Đừng vứt rác, khạc nhổ tạo thành thói quen  Vệ sinh, dọn dẹp hành động kiểm tra Điều quan trọng nhà máy, công xưởng  Nếu thấy bắt đầu từ hơm 2.4.4 SEIKETSU (Săn sóc) Nhằm đảm bảo vấn đề phát nhanh chóng dễ dàng Để trì hỗ trợ việc thực 3S đầu, cần xác định rõ q trình cần thiết nhằm đảm bảo khơng diễn sai lầm Tạo hệ thống nhằm trì sẽ, ngăn nắp nơi làm việc, cần có lịch làm vệ sinh Phong trào thi đua phòng ban, phân xưởng quan trọng có hiệu việc lơi kéo, hút người tham gia 5S Định kỳ hàng tuần, hàng tháng tổ chức thực hành “S” đầu cách tốt khác săn sóc hệ thống 5S bạn Với việc thiết lập qui trình kiểm sốt, hoạt động hỗ trợ đơn gian dễ dàng thực giúp cho sai phạm khó xảy hơn, xảy dễ dàng phát khắc phục kịp thời * Chú ý: o Cần nêu rõ người chịu trách nhiệm nơi làm việc hay máy móc o Kiểm tra đánh giá thường xuyên thành viên tổ (nhóm) 5S đơn vị thực o Đừng tìm chỗ xấu, để phê bình mà phải ý tìm hay, tốt để khen, thưởng, động viên 2.4.5 SHITSUKE (Sẵn sàng) Mặc dù kết việc cải tiến đạt nhanh chóng thơng qua việc áp dụng 5S, để tiếp tục trì cải tiến liên tục cần có tính kỷ luật định 5S đòi hỏi người quản lý phải thường xuyên kiểm tra công việc thực để tìm kiếm hội cải tiến, làm tốt nữa, đảm bảo hệ thống 5S trì giám sát thường xuyêt, chặt chẽ SHITSUKE hiểu hoạt động trì mặt tinh thần thể chất cá nhân liên quan nhằm bảo bảo “S” đầu thực tốt Việc đạt thơng qua việc tạo thói quen thực 3S, trì trình kiểm tra, đánh giá, hệ thống khen thường kỷ luật, làm cho 5S trở thành phần văn hoá doanh nghiệp TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Cần phải tạo bầu khơng khí lành mạnh để người thấy khơng thể thiếu 5S Do cần ý:  Coi nơi làm việc nhà thứ hai  Cơng ty nơi tạo thu nhập cho gia đình  Nếu mong muốn thường xun làm cho ngơi nhà sẽ, vệ sinh ngăn nắp khơng cố gắng làm cho nơi làm việc sẽ, thoải mái, dễ chịu nhà 2.5 Điều kiện áp dụng thành công 5S Phải nhân thống từ tất cấp đặc biệt đội ngũ quản lý Khơng đóng vai trị quan sát viên Quản lý phải người làm gương, tiên phong việc thực Sự cam kết hỗ trợ liên tục từ cấp lãnh đạo Bắt đầu việc giáo dục đào tạo 2.6 Tại cần áp dụng điều kiện trên?  Thứ nhất: Lãnh đạo cam kết hỗ trợ việc hình thành nhóm cơng tác đạo thực 5S thành cơng có nhận thức đắn quan tâm lãnh đạo  Thứ hai: Thực 5S bắt đầu đào tạo huấn luyện, đào tạo cho người nhận thức ý nghĩa hoạt động 5S cung cấp cho họ phương pháp thực hiện, có nhận thức phương tiện, người tự giác, chủ động tham gia  Thứ ba: Tạo môi trường thích hợp khuyến khích tất người tham gia  Yếu tố cuối lặp lại vòng 5S với tiêu chuẩn cao hơn: Thực chương trình 5S lặp lại không ngừng hoạt động nhằm đảm bảo trì cải tiến cơng tác quản lý BI PHÂN TÍCH VÀ VẬN DỤNG 3.1 Triển khai kế hoạch vận dụng phương pháp 5S vào doanh nghiệp Các bước thực hiện: Giai đoạn 1: Chuẩn bị khởi động 5S Giai đoạn 2:Thực SeiRI, SEITION, SEISO, SEIKETSU, SHITSUKE hàng ngày Giai đoạn 3: Tự kiểm tra, đánh giá thực hành 5S hoạt động cải tiến 3.1.1 Giai đoạn 1: Chuẩn bị khởi động 5S Chúng ta cần chuẩn bị điều sau cho hoạt động 5S với nội dung sau: Thành lập ban đạo tiến hành thực 5S Cần bầu ra, định người có trách nhiệm hoạt động Xây dựng nên sơ đồ cách thức tiến hành phân công trách nhiệm Đào tạo, rèn luyện 5S gì? Chuẩn bị dụng cụ cần thiết Việc khởi đông ban đầu bao gồm: Thơng báo đạo thức lãnh đạo cao Thực việc tổng vệ toàn thể công ty TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 3.1.1.2 Thành lập ban đạo tiến hành thực 5S Tùy theo quy mô công ty, số lượng phòng ban số lượng nhân viên ban cơng ty u cầu Các phịng ban bao gồm:  Ban đạo thực 5S  Ban đào tạo kỹ năng, chuyên môn 5S  Ban quảng bá 5S  Ban đánh giá việc thực hiên 5S 3.1.1.3 Chỉ định người có trách nhiệm hoạt động Ban đạo thực phương pháp 5S cần phải phân bổ xếp để đạo số vị trí quan trọng việc thực 5S đưa vai trò trách nhiệm tồn thể nhân viên cơng ty 3.1.1.4 Xây dựng nên sơ đồ cách thức tiến hành phân công trách nhiệm Ban lãnh đao xây dựng sơ đồ mặt nằng tổng thể toàn thể công ty phân công trách nhiệm, cần lưu ý điểm sau:  Vẽ sơ đồ tổng thể phịng ban cơng ty  Chia thành khu vực nhỏ  Xác định đầy đủ tất khu vực ( kể khu vực công cộng)  Phân cơng cơng việc cụ thể cho nhóm chịu trách nhiệm cho khu vực Đảm bảo khu vực có người thực  Cân lượng người thực nhóm  Cần ghi rõ tên thành viên công việc khu vực  Xác địng rõ rang trách nhiệm khu vực công cộng hay khu vực chung 3.1.1.5 Đào tạo, rèn luyện 5S gì? Việc thực phương pháp khơng phải hồn thành tốt Do việc đào tạo bước quan trọng cần phải thực hoạt động 5S khơng địi hỏi kinh nghiệm mà địi hỏi tính tự giác, kỉ luật tất thành viên công ty 3.1.1.6 Chuẩn bị dụng cụ Để thực 5S, thiếu dụng cụ vệ sinh thích hợp với vị trí cơng ty Các nhóm cần thảo luận nội xem với khu vực phân công, với đối tượng cần phải làm vệ sinh cần loại dụng cụ vệ sinh nào, số lượng cất trữ chúng vị trí Xem xét kĩ chủng loại, số lượng công cụ vệ sinh cần thiết trước mua Sau phân cơng rõ ràng người chịu trách nhiệm việc chuẩn bị quản lí dụng cụ vệ sinh 3.1.2 Giai đoạn 2:Thực SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU, SHITSUKE hàng ngày 3.1.2.1 Thực SEIRI Các đối tượng cần quan tâm loại bỏ thực Seiri: - Máy móc, nguyên vật liệu trang thiết bị không sử dụng 12 tháng qua - Máy móc, ngun vật liệu, trang thiết bị, cơng cụ sản xuất đồ dùng văn phòng hư hỏng - Các thiết bị máy móc, nguyên vật liệu, đồ đạc cố định trang thiết bị bị hỏng khơng có khả sửa chữa - Các ngun vật liệu đát hủy bỏ - Các danh sách ấn phẩm khác khơng có giá trị sử dụng để kham khảo TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com - Số lượng tài liệu photo thừa Các tài liệu lỗi thời 3.1.2.2 SEITON Thưc phân loại: - Các đồ vật thường dùng: Phải để gần người sử dụng - Các đồ vật dùng: Có thể đặt xa - Các đồ vât không dùng phải giữ: Đăt kho riêng, ghi tên, mác rõ ràng Sau bạn xếp theo nguyên tắc thực Seiton:  Tuân thủ phương pháp vào trước trước để lưu kho đồ vật (FIFO) đồ vật bố trí chỗ riêng  Tất đồ vật vị trí chúng phải thể cách ghi nhãn có hệ thống  Đặt đồ vật cho dễ nhìn thấy dễ giảm thiểu thời gian tìm kiếm  Đặt đồ vật cho dễ lấy dễ di chuyển  Tách riêng công cụ chuyên dùng khỏi cơng cụ đa  Bố trí cơng cụ sử dụng thường xuyên gần người làm 3.1.2.3 Thực Seiso nào? Seiso có nghĩa vệ sinh giữ gìn cho máy móc mơi trường làm việc Đảm bảo an toàn, giup quản lý trực quan tốt hơn, từ nâng cao đảm báo chất lượng sản phẩm công ty Thực seiso kiểm tra Người cơng nhân vận hành máy phát điểm bất thường máy lau chùi Khi máy đầy bụi, dầu, muội người cơng nhân khó nhận vấn đề Trong lau máy, dễ dàng nhận máy bị rị dầu, có vết nứt vỏ, ốc bị lỏng ra, vấn đề xử lí trước có vấn đề xảy Để triển khai hiệu seiso, bạn cần quan tâm đến nội dung sau:  Ai người chịu trách nhiệm thực seiso  Xác định đối tượng seiso (vệ sinh gì?)  Xác định phương pháp làm vệ sinh  Chuẩn bị dụng cụ cần thiết  Thực vệ sinh 3.1.2.4 Thực SEIKETSU ? Để thực seiketsu, công ty nên xây dựng thành tài liệu sau:  Chính sách 5S cơng ty  Mục tiêu 5S công ty phận (dài hạn ngắn hạn)  Kế hoạch thực 5S để thực hóa mục tiêu 5S , sơ đồ tổ chức theo 5S  Sơ đồ phân công trách nhiệm theo khu vực  Các tài liệu đào tạo 5S, Mẫu kế hoạch thực 5S  Các tài liệu quảng bá 5S,  Các bảng tin, tin 5S  Cơ chế khen thưởng 5S TIEU LUAN MOI downl oad : skknc hat@g mail.c om  Các tài liệu hướng dẫn thực Seiri: tiêu chí phân loại thứ cần thiết không cần thiết, thẻ đỏ, danh mục thẻ đỏ cần xử lí  Tài liệu hướng dẫn seiton: quy định chung màu sắc, nhãn hiệu, dẫn, nguyên tắc tổ chức xếp, hình ảnh mẫu xếp  Tài liệu Seiro: kế hoạch vệ sinh, phân công trách nhiệm, thực vệ sinh, lịch vệ sinh, tiêu chuẩn seiso (như sẽ) khu vực, quy trình, hướng dẫn vệ sinh cụ thể cho đối tượng cần thiết  Tài liệu seiketsu: quy định thực seiri, seiton seiso hàng ngày, quy tắc quản lí trực quan cơng ty, kế hoạch chương trình đánh giá 5S, tiêu chuẩn đánh giá 5S, quy trình hướng dẫn đánh giá 5S 3.1.2.5 Thực Shitsuke nào? Seikatsu có nghĩa tạo cho người thói quen tuân thủ quy định nơi làm việc tự giác tham gia vào hoạt động 5S Khi tất người thường xuyên thực seiri, seiton seiketsu, họ hình thành thói quen dần trở thành phần thiếu công việc ngày, họ có tự giác, tự tuân thủ theo 5S thủ theo 5S Để đạt điều này, địi hỏi phải có thời gian quán hệ thống 5S bạn 3.1.3 Giai đoạn 3: Tự kiểm tra, đánh giá thực hành 5S hoạt động cải tiến Việc đánh giá giúp người lãnh đạo biết đượng tình hình thực khu vực tìm kiếm hội cải tiến biết vi đâu tỏng phong trào 5S Tự đánh giá 5S để văn hóa giám sát hoạt động 5S thơng qua phương pháp 5S nội Mọi nỗ lực lười biếng giúp người nhìn thấy thành ban đầu Giúp toàn nhân viên cải tiến cơng việc tìm hướng giải rủi ro Đồng thời ban lãnh đạo cần trì qn tính nhiệt tình người không chuẩn bị bị đưa vị trí ban đầu  Để trì phát triển hoạt động 5S, áp dụng cách sau:  Tự người đánh giá công việc định kỳ  Tổ chức đánh giá 5S nội công ty  Mời chuyên gia tư vấn đánh giá  Kết hợp tất cách  Tổ chức thi đua 5S công ty  Tổ chức thi đua 5S công ty với  Trong giai đoạn này, đề cập đến nội dung:  Tự kiểm tra đánh giá 5S công ty bạn  Tổ chức thi đua công ty bạn  Hoạt động cải tiến  Đánh giá 5S cơng ty 3.1.3.1 Mục đích đánh giá 5S Trong Mơ hình 5S sản xuất, vấn đề khó khăn việc trì cải tiến hoạt động Đánh giá định kì 5S hoạt động có ý nghĩa khuyến khích việc trì hoạt động 5S Đánh giá hoạt động 5S nhằm mục đích sau:  Xem xét hiệu hoạt động 5S  Đánh giá khía cạnh tích cực việc thực 5S TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com  Kịp thời động viên cá nhân, đơn vị hồn thành tốt cơng việc nhân rộng sáng kiến cải tiến  Phát khu vực hạn chế để có cải tiến thích hợp Với mục đích trên, việc đánh giá định kỳ hoạt động 5S gồm nội dung sau Lập kế hoạch đánh giá định kỳ 5S Thành lập ban đánh giá 5S tiến hành đánh giá Báo cáo kết đánh giá Trao thưởng định kỳ cho nhóm cá nhân thực tốt hoạt động 5S, trọng đến tinh thần tham gia 3.1.3.2 Các bước đánh giá 5S a Chuẩn bị đánh giá o Thành lập đồn đánh gía o Lên chương trình đánh gía o Xây dựng tiêu chí đánh giá, khen thưởng o Chuẩn bị tài liệu liên quan o Chuẩn bị số phương tiện cần thiết b Tiến hành đánh giá  Họp khai mạc  Tiến hành đánh giá Họp kết thúc 3.1.3.3 Trao thưởng sau đánh giá a Tổ chức thi 5S công ty b Hoạt động cải tiến CI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN ÁP DỤNG THÀNH CÔNG 5S Khi thực 5S thành công công ty, 5S đưa lại thay đổi kỳ diệu Những thứ không cần thiết loại bỏ khỏi nơi làm việc, vật dụng cần thiết xếp ngăn nắp, gọn gàng, đặt vị trí thuận tiện cho người sử dụng, máy móc thiết bị trở nên sẽ, bảo dưỡng, bảo quản Những thay đổi tích cực áp dụng 5S Công ty nhiệt điện Nghi Sơn Công ty nhiệt điện Nghi Sơn đơn vị tiên phong công tác 5S, Công ty thực phương pháp thành cơng hiệu quả, từ tạo mơ hình Cơng ty bạn bè đồng nghiệp đánh giá đạt chuẩn mỹ quan – khoa học Ngay từ đầu tháng 11/2016, Ban Lãnh đạo Công ty định thành lập Ban đạo 5S (gọi tắt Ban 5S) gồm có 10 thành viên, ơng Hồ Sỹ Nam – Phó Giám đốc Cơng ty Trưởng ban đạo; ông Nguyễn Thanh Sơn – Chánh Văn phịng - Phó Ban thường trực; ơng Phạm Thái Hảo – Phó Phịng Tổ chức – Lao động - Phó Ban Nhiệm vụ Ban 5S xây dựng, đạo triển khai chương trình, quy định thực hành 5S phòng, phân xưởng Công ty; triển khai hoạt động đào tạo, tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực 5S Đồng thời, đưa hình thức thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt việc thực hành 5S đẩy mạnh phong trào cải tiến, đưa phương pháp tối ưu cho Công ty TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Ban Lãnh đạo Công ty cho mời ông Võ Tiến Mạnh – Tư vấn viên Công ty TNHH Tư vấn quản lý Phát triển doanh nghiệp Á Châu đến để trực tiếp tư vấn Văn phịng Cơng ty nơi thí điểm sau đến Phịng, Phân xưởng Cơng ty Ban đầu, chưa triển khai áp dụng chương trình 5S vật dụng, đồ đạc, trang thiết bị chưa xếp hợp lý, thiếu tính khoa học Nhưng, thông qua tư vấn Tư vấn viên thứ bố trí hợp lý, có tư thẩm mỹ Mọi vật dụng không cần thiết loại bỏ, đồ dùng tái chế đem để sử dụng lại Quá trình lên ý tưởng thực hai ngày, đảm bảo tiêu “ Tiết kiệm – Hợp lý” mà Ban Lãnh đạo Công ty đưa từ đầu Trong thời gian tới, Ban Lãnh đạo tập thể CBCNV Công ty tập trung đưa chiến lược “ 5S dài hơi” nhằm trì ổn định trì, phát triển mỹ quan Cơng ty Sau q trình triển khai thực hiện, khẳng định Cơng ty nhiệt điện Nghi Sơn áp dụng có hiệu chương trình 5S Cơng ty Tuy nhiên, khơng thể phủ nhận tồn số hạn chế thiếu sót cần khắc phục thời gian tới Dựa tảng đó, Ban lãnh đạo Công ty tập thể CBVNV chung tay cố gắng để tạo dựng mơ hình Công ty nhiệt điện Nghi Sơn văn minh, khoa học mắt bạn bè đồng nghiệp KẾT LUẬN Việc thực 5S, theo chuyên gia Nhật Bản, khơng phải điều q cao siêu, q khó khăn, phiền phức hay tốn Những thành to lớn đạt sau thực 5S bắt nguồn từ thay đổi nhỏ mang tính tích cực đóng góp cá nhân nhân tố định đến thành công tổ chức Mục đích cuối mà 5S hướng tới khơng phải danh hiệu hay phần thưởng mà tạo mơi trường làm việc bố trí khoa học, có lợi cho sức khỏe, góp phần nâng cao suất lao động người tổ chức, điều vơ có ý nghĩa doanh nghiệp Q trình triển khai thực địi hởi đồng tâm, trí tồn thể thành viên tổ chức TÀI LIỆU THAM KHẢO http://khoaqtkd.uneti.edu.vn/uploads/page/1quan-tri-chat-luong.pdf https://vncmd.com/chuyen-de/lanh-dao/quy-trinh-5s/ https://knacert.com.vn/blogs/tin-tuc/huong-dan-trien-khai-ap-dung-phuong-phap-5s-tai-doanhnghiep-phan-3m file:///C:/Users/HP/Downloads/tphuc,+Editor,+08+-+Bui+Thi+Hao+-+Kinh+nghiem+5s++2019111401+-+final.pdf TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... bao gồm: Tóm tắt phương pháp 5S (khái niệm, lợi ích áp dụng, quy trình triển khai áp dụng) Điều kiện để áp dụng thành cơng 5S gì? Tại sao? Đề xuất kế hoạch chi tiết triển khai áp dụng 5S doanh... lợi ích quy trình triển khai ứng dụng từ đưa điều kiện để áp dụng thành cơng 5Sl gì? Tại sao? Từ đề xuất kế hoạch chi tiết triển khai áp dụng 5S doanh nghiệp 1.4 Phương pháp thực Thực làm tiểu... 2.5 Điều kiện áp dụng thành công 5S 2.6 Tại cần áp dụng điều kiện trên? III PHÂN TÍCH VÀ VẬN DỤNG 3.1 Triển khai kế hoạch vận dụng phương pháp 5S vào doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt phương pháp 5s (khái niệm, lợi ích khi áp dụng, quy trình triển khai áp dụng) điều kiện để áp dụng thành công 5s là gì ,