0

Đề thi thử trường Lương Thế Vinh Hà Nội 2022

9 17 0
  • Đề thi thử trường Lương Thế Vinh Hà Nội 2022

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 22:24

thuvienhoclieu com SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH Họ và tên Số báo danh ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 Bài thi KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần Vật Lí Thời gian 50 phút ĐỀ VẬT LÝ LƯƠNG THẾ VINH – HÀ NỘI 2021 2022 ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1 Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian A với cùng tần số B với cùng biên độ C luôn ngược pha nhau D luôn cùng ph. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Họ tên: … Mơn thi thành phần: Vật Lí Số báo danh: Câu Câu Thời gian: 50 phút ĐỀ VẬT LÝ LƯƠNG THẾ VINH – HÀ NỘI 2021-2022 ĐÁP ÁN CHI TIẾT Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích tụ điện cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian A với tần số B với biên độ C ngược pha D pha Hướng dẫn Chọn A Cường độ dịng điện A có giá trị cực đại B C Hướng dẫn D Chọn C Câu Quan sát tượng sóng dừng sợi dây có chiều dài , người ta thấy sợi dây hình thành nút sóng, có hai nút nằm hai đầu sợi dây Khoảng thời gian hai lần gần mà sợi dây duỗi thẳng A B Tốc độ truyền sóng sợi dây C Hướng dẫn D (cm/s) Chọn D Câu Câu (saturation of peripheral oxygen) mức độ bão hịa oxy máu xác định thơng qua khả hấp thụ xạ điện từ oxyhemoglobin (oxyHb) and deoxyhemoglobin (deoxyHb) DeoxyHb hấp thụ xạ màu đỏ có bước sóng mạnh so với oxyHB Ngược lại, oxyHb hấp thụ xạ hồng ngoại có bước sóng mạnh so với deoxyHB Giá trị A B C Hướng dẫn Hồng ngoại có bước sóng lớn 760 nm Chọn C Cơ vật dao động điều hòa A biến thiên điều hịa theo thời gian với chu kì D B biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kì C động vật qua vị trí cân D vật vật qua vị trí cân Trang Hướng dẫn Chọn C Câu Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu điện trở độ hiệu dụng dòng điện qua điện trở A Câu Câu B cường Giá trị U C Hướng dẫn D (V) Chọn B Ảnh vật thật qua thấu kính phân kì A ln nhỏ vật B ln ngược chiều với vật C lớn nhỏ vật D lớn vật Hướng dẫn Chọn A Một dao động điều hòa với chu kì 0,02 s có tần số A B C Hướng dẫn D (Hz) Chọn B Câu Đặt điện áp (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở kháng cuộn có cảm kháng mắc nối tiếp Độ lệch pha cường độ đòng điện i mạch xác định từ biểu thức A B C Hướng dẫn , tụ điện có dung điện áp so với D Chọn A Câu 10 Trong trình truyền sóng điện từ, vecto cường độ điện trường điểm có sóng truyền qua ln biến đổi A ngược pha B pha C vuông pha Hướng dẫn Chọn B Câu 11 Trên vành kính lúp có ghi x5 Tiêu cự kính A B Chọn D Câu 12 Tia Rơn-ghen (tia X) có bước sóng A nhỏ bước sóng tia hồng ngoại C lớn bước sóng tia màu đỏ C Hướng dẫn vecto cảm ứng từ D biên độ D B lớn bước sóng tia tử ngoại D lớn bước sóng tia màu tím Hướng dẫn Chọn A Câu 13 Một lắc đơn có dây treo dài l, nặng có khối lượng Kéo vật cho sợi dây lệch khỏi vị trí cân góc thả nhẹ Bỏ qua lực cản khơng khí, chọn gốc vị trí cân vật Cơ lắc trình dao động Trang A B C Hướng dẫn D Chọn D Câu 14 Một tia sáng chiếu từ khơng khí vào khối thủy tinh góc tinh A 1,5 Chiết suất thủy tinh B 1,3 C 1,6 Hướng dẫn góc khúc xạ thủy D 1,7 Chọn A Câu 15 Sóng vơ tuyến có bước sóng thuộc loại sóng đây? A sóng dài B sóng ngắn C sóng cực ngắn Hướng dẫn Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 D sóng trung sóng ngắn Chọn B Phát biểu sau sai? A ánh sáng đơn sắc có tần số xác định B chân không, ánh sáng đơn sắc khác truyền với vận tốc C chân khơng, bước sóng ánh sáng đỏ nhỏ bước sóng ánh sáng tím D ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc Hướng dẫn Trong chân khơng, bước sóng ánh sáng đỏ lớn bước sóng ánh sáng tím Chọn C Khi nói quang phổ vạch phát xạ, phát biểu sau đúng? A quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hệ thống vạch tối nằm quang phổ liên tục B quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hệ thống vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối C quang phổ vạch phát xạ vật rắn phát bị nung nóng D quang phổ vạch phát xạ chất lỏng phát bị nung nóng Hướng dẫn Chọn B Độ cao âm đặc trưng sinh lý âm gắn liền với A mức cường độ âm B biên độ âm C tần số âm D lượng âm Hướng dẫn Chọn C Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số, pha, có biên độ A B Biên độ dao động tổng hợp C Hướng dẫn D Chọn B Câu 20 Một máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm roto gồm cặp cực (4 cực nam cực bắc) Để suất điện động máy sinh có tần số roto phải quay với tốc độ A 3000 vòng/phút B 750 vòng/s C 3000 vòng/s D 750 vòng/phút Hướng dẫn Chọn D Trang Câu 21 Một động điện mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng có dịng điện hiệu dụng A chạy qua Động có hệ số cơng suất 0,9 hiệu suất tỏa nhiệt động A B C Hướng dẫn Công suất D (W) (W) Chọn A Câu 22 Một tia sáng đơn sắc truyền từ khơng khí tới vng góc mặt lăng kính tam giác vng cân bị phản xạ tồn phần mặt hình vẽ Chiết suất lăng kính ánh sáng đơn sắc có giá trị nhỏ A B 1,5 C 2,0 D Hướng dẫn Chọn A Câu 23 Vịm họng dơi phát sóng siêu âm mạnh, liên tục ngồi thơng qua miệng mũi với tần số , bước sóng Khi gặp phải trùng, sóng siêu âm liền phản xạ trở lại, tai dơi hứng sóng siêu âm phản hồi nên phán đốn vị trí khoảng cách từ tới côn trùng Giả sử thời gian từ dơi phát sóng tới nhận sóng siêu âm phản xạ A Khoảng cách B C Hướng dẫn D (m/s) (m) Chọn C Câu 24 Một mạch dao động LC lí tưởng với tụ điện có điện dung Hiệu điện cực đại hai cực tụ tụ cuộn dây có độ tự cảm Khi hiệu điện hai cực độ lớn cường độ dịng điện chạy qua cuộn dây A 8,7 mA B C Hướng dẫn D Chọn B Câu 25 Trong thí nghiệm Y-âng hai khe cách 0,25 mm, quan sát cách hai khe đoạn Tại vị trí màn, cách vân trung tâm đoạn ánh sáng đơn sắc sử dụng thí nghiệm A 0,35 B C Hướng dẫn vân tối thứ tư Bước sóng D Chọn D Trang Câu 26 Một lắc lị xo có khối lượng vật nhỏ 100 g Con lắc dao động điều hòa trục cố định nằm ngang với phương trình Cứ sau khoảng thời gian 100 ms động vật lại Độ cứng lò xo gần giá trị sau đây? A B C Hướng dẫn D Chọn B Câu 27 Gọi độ tụ tiêu cự thấu kính thủy tinh ánh sáng đỏ ánh sáng tím A B C Hướng dẫn Chiết suất lớn độ tụ lớn Chọn C Câu 28 Một vật có chu kì dao động riêng Thời gian làm cho vật dao động với biên độ lớn nhất? A B D có đơn vị s, lực cưỡng C Hướng dẫn (rad/s) A tỉ lệ thuận với D Chọn C Câu 29 Điện áp hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều mạch A cường độ dịng điện Cơng suất tiêu thụ đoạn mạch B C Hướng dẫn D (W) Chọn B Câu 30 Một học sinh thực đo khoảng vân i thí nghiệm giao thoa Y-âng thu kết hình ảnh Khoảng vân i thu A B C D Hướng dẫn (mm) Chọn C Câu 31 Lị xo có chiều dài tự nhiên dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chiều dài nhỏ trình dao động Chọn trục tọa độ Độ giãn lò xo vật vị trí cân thẳng đứng có gốc tọa độ vị trí cân bằng, chiều dương hướng từ xuống Lấy Tại thời điểm chiều âm Phương trình dao động vật A B C D vật qua vị trí cân theo Trang Hướng dẫn (cm) (cm) (rad/s) Góc quét Chọn A Câu 32 Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách , dao động theo phương thẳng đứng với phương trình Cho biết tốc độ truyền sóng khoảng A 11 Số điểm dao động với biên độ có B 10 C Hướng dẫn D (cm) có 10 giá trị k bán nguyên Chọn B Câu 33 Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến điện gồm tụ xoay điện dung tỉ lệ theo hàm số bậc góc xoay mạch thu sóng điện từ có tần số sóng điện từ có tần số Giá trị cuộn cảm Tụ xoay có Ban đầu chưa xoay tụ Khi xoay tụ góc Khi xoay tụ góc thì mạch thu mạch thu có tần số A B C Hướng dẫn D Chọn A Câu 34 Ba điểm nằm nửa đường thẳng xuất phát từ Tại đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng khơng gian, mơi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm cường độ âm A , điểm nằm khoảng với Mức B C Hướng dẫn D Trang Chọn D Câu 35 Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp giống hệt nhau tạo sóng mặt nước với bước sóng đại nằm mặt nước thuộc đường tròn tâm nằm cách Xét điểm dao động với biên độ cực bán kính , cách đường trung trực đoạn ngắn A B C Hướng dẫn D (cm) Chọn D Câu 36 Một khung dây phẳng, dẹt, hình trịn quay với xung quang trục đối xứng nằm mặt phẳng khung dây, từ trường có vectơ cảm ứng từ vng góc với Tại thời điểm t, từ thơng qua điện tích khung dây suất điện động cảm ứng từ xuất khung dây có độ lớn khung dây Wb Từ thơng cực đại qua điện tích Tần số suất điện động cảm ứng xuất khung dây A B C Hướng dẫn D (rad/s) (Hz) Chọn D Câu 37 Trong thí nghiệm Y-âng với ánh sáng đơn sắc bước sóng Khi đặt mỏng thủy tinh có bề dày , chiết suất vẽ có A Vân sáng bậc C Vân tối thứ 10 sau khe sáng hình B Vân tối thứ D Vân sáng bậc 10 Hướng dẫn Gọi phương trình sóng nguồn Trang *Xét nguồn thời gian sóng từ nguồn Phương trình sóng từ nguồn truyền đến O truyền đến O là: *Xét nguồn Tốc độ ánh sáng nguồn truyền mỏng thủy tinh có chiết suất n Thời gian sóng từ nguồn đến O mà truyền mỏng thủy tinh Thời gian sóng từ nguồn đến O mà truyền bên ngồi khơng khí Phương trình sóng từ nguồn truyền đến O là: *Độ lệch pha sóng truyền đến O Vì 10 số nguyên vân sáng bậc 10 Chọn D Câu 38 Đặt vào hai đầu đoạn mạch hình a điện áp xoay chiều có biểu thức Đồ thị cường độ dòng điện mạch phụ thuộc thời gian K đóng K mở hình b Biết cuộn dây cảm, giá trị R A B C Hướng dẫn D Chọn A Câu 39 Một lắc đơn gồm sợi dây có chiều dài lắc lệch khỏi vị trí cân góc , vật dao động có khối lượng 200 g Kéo thả nhẹ cho vật dao động khơng khí lấy Lực cản khơng khí tác dụng vào vật dao động có độ lớn dao động, biên độ góc lắc Sau Trang A B C Hướng dẫn D Độ giảm biên độ nửa chu kì (s) Chọn C Câu 40 Cho lắc lò xo dao động điều hịa hình vẽ Biết độ cứng lị xo , vật trượt khơng ma sát với mặt nằm ngang; hệ số ma sát nghỉ vật vật 0,5; hệ số ma sát nghỉ vật độ dao động lớn lắc để vật A B vật 0,3; lấy Biên không trượt bề mặt C Hướng dẫn D Chọn D 1.A 11.D 21.A 31.A 2.C 12.A 22.A 32.B 3.D 13.D 23.C 33.A 4.C 14.A 24.B 34.D BẢNG ĐÁP ÁN 5.C 6.B 15.B 16.C 25.D 26.B 35.D 36.D 7.A 17.B 27.C 37.D 8.B 18.C 28.C 38.A 9.A 19.B 29.B 39.C 10.B 20.D 30.C 40.D Trang ... điện có dung điện áp so với D Chọn A Câu 10 Trong q trình truyền sóng điện từ, vecto cường độ điện trường điểm có sóng truyền qua ln biến đổi A ngược pha B pha C vuông pha Hướng dẫn Chọn B Câu 11... bán nguyên Chọn B Câu 33 Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến điện gồm tụ xoay điện dung tỉ lệ theo hàm số bậc góc xoay mạch thu sóng điện từ có tần số sóng điện từ có tần số Giá trị cuộn cảm Tụ... điểm nằm nửa đường thẳng xuất phát từ Tại đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng không gian, môi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm cường độ âm A , điểm nằm khoảng với Mức B C Hướng dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử trường Lương Thế Vinh Hà Nội 2022,

Từ khóa liên quan